1/aojvojthemovie

สัญญาณอันตราย ที่บอกว่าคุณเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง ตีบ ตัน แตก
สัญญาณอันตราย /  หลอดเลือดสมองตีบ / 

หากจะกล่าวว่า โรคที่เกี่ยวกับ หลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่อันตรายและน่ากลัวเป็นอันดับต้นๆ ของคนยุคปัจจุบันก็คงไม่ผิดนัก ไม่ว่าจะเป็น โรคเส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดสมองตัน หรือ เส้นเลือดสมองแตก โดยในอดีตเรามักเข้าใจว่าโรคที่เกี่ยวกับ เส้นเลือดสมองเป็นโรคของผู้สูงอายุ ทว่าในปัจจุบันกลับพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากขึ้นตามลำดับทั้งที่อยู่ในวัยกลางคนเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากนับรวมบรรดาโรคที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันทั้งหลายแล้ว ภาวะหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบนี้พบมากเป็นอันดับ 2 ของโรคที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน (รองจากโรคหัวใจ) ดังนั้น การรู้จักและรู้ทันโรคนี้เพื่อหาทางป้องกันตนเองและคนรอบข้างจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม สาเหตุ โรคหลอดเลือดในสมอง ตีบ ตัน แตก เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อไขมันหรือลิ่มเลือดเกิดการอุดตัน แล้วเข้าไปคั่งอยู่ในเส้นเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงสมอง ทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจนและถูกทำลายไป ซึ่งหากผู้ป่วยเกิดภาวะเส้นเลือดสมองตีบหรือตันแล้วไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์ทันท่วงที ก็อาจนำไปสู่ภาวะทุพพลภาพหรืออัมพาตได้ หรือหากรุนแรงกว่านั้นคือเกิดภาวะเส้นเลือดสมองแตก ก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตโดยกะทันหันได้ โรคนี้มีสาเหตุหลักจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น ภาวะที่ต้องเผชิญกับความเครียดเป็นประจำ รวมไปถึงสิงห์อมควันทั้งหลายด้วย โดยปกติแล้วโรคนี้มักเกิดขึ้นกับผู้สูงวัย หรือคนอายุน้อยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูงมานานแต่ไม่ได้รับการรักษา หรือเกิดกับคนที่มีเส้นเลือดผิดปกติ ซึ่งทำให้ โรคหลอดเลือดสมอง ทำงานบกพร่องจน ตีบ ตัน หรือแตกในที่สุด สัญญาณอันตราย ความน่ากลัวของโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดสมอง คือ อาการของโรคมักเกิดขึ้นเฉียบพลัน ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถล่วงรู้ได้ก่อนว่าจะเกิดขึ้นเวลาใด ดังนั้น หากผู้ป่วยไม่หมั่นสังเกตความผิดปกติของตนเองอย่างสม่ำเสมอและรู้เท่าทันถึง “สัญญาณอันตราย” แล้วก็อาจนำไปสู่ภาวะทุพพลภาพหรืออัมพาต หรืออาจเสียชีวิตได้ “สัญญาณอันตราย” ที่ว่านี้ก็คือ เดินไม่ตรง มีอาการเซ ออกเสียงไม่ชัด พูดไม่ออก เอื้อมหยิบสิ่งของไม่ได้ ไม่มีแรง ชาบริเวณ มือ แขน ขา มองภาพไม่ชัด ตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อน มีอาการปวดศีรษะ หรือ เวียนศีรษะอย่างรุนแรง หากพบว่าคุณมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคดังที่กล่าวมาแล้ว หากพบสัญญาณอันตรายเหล่านี้แม้เพียงประการเดียวก็จงอย่าละเลยหรือนิ่งนอนใจเป็นอันขาด ลำดับขั้นของอาการ อาการของโรคหลอดเลือดสมอง หรือภาวะหลอดเลือกสมองตีบ ตัน และแตกนี้ มีระดับขั้นของความรุนแรงเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 อาการเส้นเลือดตีบและตัน เมื่อเส้นเลือดเกิดภาวะตีบหรือตันที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง จะทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกและติดขัด สมองจึงได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ อาการที่เกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นในระยะนี้ เช่น ชาตามร่างกาย ตามมือ เท้า หรืออาจหมดสติได้ หากผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด หรือภายใน 2-3 ชั่วโมงแรกที่ปรากฏอาการ ระยะที่ 2 เส้นเลือดในสมองแตก ระยะนี้ถือเป็นระยะอันตราย เนื่องจากเป็นภาวะที่มีเลือดออกในสมอง ซึ่งนอกจากจะต้องนำผู้ป่วยไปถึงมือหมอโดยเร็วที่สุดแล้ว ยังจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องจากกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะทุพพลภาพ หรืออาจฟื้นตัวได้ช้ากว่ากลุ่มแรก การป้องกัน เนื่องจากโรคที่เกี่ยวกับ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน และเมื่อเกิดอาการของโรคนี้ขึ้นมาแล้วก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงภาวะทุพพลภาพหรือเสียชีวิตกะทันหันได้ ดังนั้น การระมัดระวังตนเองและป้องกันมิให้เกิดโรคจึงน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ด้วยการดูแลสุขภาพของตนตั้งแต่อายุยังน้อย หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคอยตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ ไม่ให้เผชิญกับโรคที่ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยง ด้วยการเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และตรวจเช็คเป็นพิเศษเกี่ยวกับ หัวใจ ตับ ความดัน และไขมันในเลือด เป็นต้น นอกจากดูแลสุขภาพร่างกายแล้ว ยังต้องดูแลสุขภาพจิตให้เบิกบานแจ่มใสควบคู่ไปด้วย เรียกว่า กิน อยู่ หลับนอน ต้องเป็นไปอย่างสมดุล เพื่อความสุขกาย และสบายใจอย่างแท้จริง ที่มาบทความ สุขภาพ จาก http://www.emaginfo.com รายงานโดย Health Mthai Team

10 ประเทศ ที่ประชากรมีความทุกข์มากที่สุดในโลก
ประเทศที่มีความทุกข์ที่สุดในโลก /  มีความทุกข์มากที่สุดในโลก / 

สื่อนอกเผย 10 อันดับประเทศที่ประชากรมีความทุกข์ที่สุดในโลก เกินครึ่งอยู่ในประเทศแถบแอฟริกา เมื่อวันที่ 24 เม.ย. เว็บไซต์ 'ดิ อินดีเพ็นเดนต์' สำนักข่าวในสหราชอาณาจักร เผยแพร่รายงานใหม่ ที่ระบุ 10 อันดับ ประเทศที่ประชากรมีความทุกข์มากที่สุดในโลก ซึ่งผลปรากฏว่า สาธารณรัฐ 'โตโก' เป็นประเทศที่ประชากร ที่ต้องจมอยู่กับความทุกข์ระทมมากที่สุดในโลก อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านการจำกัดสิทธิเสรีภาพ และปัญหาการคอรัปชั่น ทุจริต โดยเกณฑ์ในการจัดอับดับ คือการรวม 'จีดีพี' การสนับสนุนทางสังคม สุขภาพ และทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ดี เพื่อให้ประชากรในแต่ละประเทศ ให้คะแนนความสุขของตัวเองจาก 0-10 คะแนน ซึ่งประเทศที่มีการประเมิน 'ค่าความสุข' ของตนเองต่ำที่สุด ในระหว่างปี 2555-2557 10 อันดับ ดังนี้ 1. โตโก (แอฟริกาตะวันตก) 2. บุรุนดี (แอฟริกา) 3. ซีเรีย (ตะวันออกกลาง) 4. เบนิน (แอฟริกาตะวันตก) 5. รวันดา (ทวีปแอฟริกาตะวันออก) 6. อัฟกานิสถาน (เอเชียใต้) 7. บูร์กินาฟาโซ (แอฟริกาตะวันตก) 8. ไอวอรี่โคสต์ (แอฟริกาตะวันตก) 9. กินี (แอฟริกา) 10. ชาด (แอฟริกากลาง ) อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินเผยให้เห็นว่า 8 จาก 10 อับดับ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา 'แอฟริกา' เป็นภูมิภาคที่หลายประเทศต้องเผชิญกับโรคระบาด เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทั้งยังขาดแคลนปัจจัยทางด้านต่างๆ ทั้งประชากรเป็นจำนวนมากยังตกเป็นเครื่องมือของขบวน การค้ามนุษย์ ประชาชนเป็นจำนวนมาก พยายามลี้ภัยมายังประเทศในแถบยุโรป แต่ก็ต้องประสบปัญหาเรือมรณะ ซึ่งมีผู้ลี้ภัย จมน้ำเสียชีวิตในระหว่างเดินทางทางเรือเป็นจำนวนมากในแต่ละปี นอกจากในเรื่องที่ได้กล่าวมานั้น 'โตโก' ซึ่งเป็นประเทศที่ติดโผมาเป็นอันดับ 1 มีค่าสถิติเพิ่มขึ้นราว 2 เท่าตัวจากเมื่อ 10 ปีก่อน เนื่องจากรัฐบาลละเมิดสิทธิมนุษยชน ริดรอนเสรีภาพการดำเนินชีวิตของพลเมือง ทั้งยังมีปัญหาการทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนซีเรียที่ติดอับดับมาเป็นลำดับที่ 3 ซึ่งเป็นประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ในภัยสงคราม จากกลุ่มก่อการร้าย 'ไอเอส' ที่เข้ายึดครองพื้นที่ เพื่อจัดตั้งรัฐอิสลาม MThai News ที่มา  independent

ยุทธการ ล่าคาร์บอมบ์  ใคร ? 'บงการ' บึ้มสมุย!!
คดีระเบิด /  คาร์บอมบ์สมุย / 

เริ่มต้นสัปดาห์ ขอบอกว่า "บ้านเรา" "ข่าวดี" เริ่มคืบๆคลานๆเข้ามา ที่ว่าดี คือ "คดีคาร์บอมบ์สมุย" ใกล้ไขก๊อก ให้คนไทยได้หายข้องใจ ตกลง "การเมือง" หรือ "การร้าย" เพราะล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับ 5 ผู้ต้องสังสัยคดีคาร์บอมบ์ห้างเซ็นทรัลฯเกาะสมุย โดยศาลจังหวัดยะลาได้อนุมัตหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ 1.นายอัสมีน กาเต็มมาดี อายุ 27 ปี สัญชาติไทย  ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 2. นายฮากีม ดอเลาะ อายุ 31 ปี สัญชาติไทย  ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 3.นายมูหาหมัดยากี สาและ อายุ 34 ปี สัญชาติไทย  ต.บันนังสะตา อ.บันนังสะตา จ.ยะลา 4.นายอับดุลเลาะ สาแม อายุ 25 ปี สัญชาติไทย  ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 5.นายอัมมัร แวดาราแม อายุ 27 ปี สัญชาติไทย   ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งผู้ต้องสงสัยทั้งหมดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลจากการขยายผลคุมตัว นายอับดุลรอซะ ดูมีแด พนักงานขับรถ อบต.ละแอ ที่ยืนกรานว่าถูกปล้นรถไปทำคาร์บอมบ์ แต่ก็สามารถให้ข้อมูลเชื่อมโยง จนเจ้าหน้าที่จับกุม "บังยี" หรือ นายอับดุลรอนิง ดือราแม เจ้าของเต๊นท์จำหน่ายรถยนต์มือสอง จ.ยะลา และเป็นผู้จัดหารถ 3 คัน ที่กลุ่มค้นร้ายใช้ในการก่อเหตุ และ..."บังยี" คือ หนึ่งในกุญแจสำคัญคดีนี้ ที่สามารถไขไปหาตัว "ผู้บงการ" ได้ แต่...ผ่านมาหลายวัน ทั้งสอง ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่ ยอมรับว่า "รู้จักกัน" ? และในวันเดียวกัน ของการประกาศ 5 รายชื่อนี้ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดรถเก๋งต้องสงสัยเชื่อมโยงระเบิดคาร์บอมบ์ได้ ในป่าสวนยาง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ซึ่งขณะนี้..อยู่ระหว่างตรวจสอบป้ายทะเบียนปลอมว่า "ผู้อิทธิพลในพัทลุง" เอี่ยวด้วยหรือไม่ ? ข่าวดี ข่าวล่า มาไว มีหรือ...เหล่าผู้ต้องสงสัยทั้ง 5 จะไม่ไหวตัว ถึงขนาด "บิ๊กอ๊อด" พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. สั่งการต้องเร่งล่าตัวให้ได้ แม้ผู้ต้องหาจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องพื้นที่ ซึ่งอาจหลบหนีอยู่ตามแนวชายแดนใต้ หรือ ฝั่งเพื่อนบ้าน พร้อมยัง "เปรยๆ" ว่ารู้ตัว "ผู้บงการใหญ่"แล้ว เพียงแต่รอพยาน-หลักฐานครบ พร้อมเมื่อไหร่ หมายจับมาแน่! และ...การพุ่งเป้าคดีนี้...ยืนยันคำเดิม...การเมืองล้วนๆ หากย้อนก่อนหน้านี้ ... การข่าว..ชี้..ฝีมือนักการเมือง ซึ่งมีสายสัมพันธ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ที่สำคัญยังเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับ คสช. และผู้ที่โดน ลากดึง ให้เชื่อมโยงคดีนี้ หนีไม่พ้น "บิ๊กจิ๋ว" พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ กับการเดินทางไปร่วมงานบุญผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ณ อนุสรณ์สถานช่องช้าง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ในช่วงที่เกิดคาร์บอมบ์พอดิบพอดี โดยมีนาย นายนัจมุดดีน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาส เดินทางมารอพบ"บิ๊กจิ๋ว" หลังจากนั้น ก็โดนหางเล่ไปด้วย จนนายนัจมุดดีน ตั้งโต๊ะ ลั่น เอาผิดเต็มที่กับผู้ที่ป้ายสีใส่ร้าย โดยเฉพาะในโซเชี่ยล ขณะที่ นายจตุพร พรหมพันธุ์ รีบโดดป้อง แจงรายละเอียดยิบว่า การเดินทางครั้งนี้ของ "บิ๊กจิ๋ว" เป็นการไปร่วมงานอย่างมีเกียรติ และเป็นงานสำคัญที่จำเป็นต้องเดินทางไป และภายในงานก็มีกำลังทหารคุมเข้ม ฉะนั้น..หยุดพาดพิงได้แล้ว !!! อย่างไร คดีนี้... ใกล้ความจริงมากขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่จับผู้ต้องสงสัยได้หลายราย ทำการเชื่อมโยงและเร่งหาหลักฐานในการเอาผิดกับ กลุ่มขบวนการนี้ แม้ในใจจะรู้ว่า "ใคร" อยู่เบื้องหลัง ...แต่...กฏหมาย ต้องจำนนด้วยหลักฐาน กระนั้น...(ใคร) คือ กุญแจสำคัญ ไขคดีนี้ ที่ชี้ตัว สาวไปยัง "ผู้บงการ" ได้ ต้องรอ...ให้เจ้าหน้าที่ ทำงานกันอย่างขมักเขม้นต่อไป แม้...คดีนี้อาจใช้เวลานานไป สำหรับการ "คลี่คลาย" ก็อย่าได้ "เงียบหายไป" เช่น "คดีระเบิดสยามพารากอน" ... และที่สำคัญ 28 เม.ย.58 (พรุ่งนี้) เป็นวันครบรอบ 11 ปี "กรือเซะ " ก็ขอให้ไม่เกิดเหตุป่วน หรือ ความไม่สงบใดเลย แกล้วนลิน MThai News

อายุ ไม่ใช่ อุปสรรค! หญิงจีนวัย 65 ตีลังกา หนีบเสา อวด โพล แดนซ์
จิ๊ อัจฉราพรรณ /  จีน / 

เคยคิดกันเล่นๆ ไหมคะ ว่า แก่ตัวไปแล้ว ยามว่างอยากทำอะไรกันบ้าง? ในช่วงวัยแห่งความเงียบเหงาหลังเกษียณ ว่างงาน จะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะทำให้เรากระปรี้กระเปร่า อิ่มสุข ไม่เป็นมนุษย์ป้าให้เด็กๆ มันว่าเอาได้บ้าง วันนี้เราอยากลองชวนคุณมาดู กิจกรรมยามว่างของ หญิงจีน วัยเกษียณ คนนี้กัน รับรองว่า เด็ด ขนาดเด็กสาวๆ ยังอ้าปากหวอ นี่คือภาพ ของ เจียง จี้เจิน หญิงจีนวัย 65 ในเมือง จี้หลิน ประเทศจีน ที่กำลังแสดงลีลา โพล แดนซ์ โชว์สมรรถภาพของกล้ามเนื้อที่ยังคงแข็งแกร่งผิดกับเพื่อนๆ วัยเดียวกัน นี่คือ งานอดิเรกในยามว่างของเธอ เธอเริ่มสนใจในศิลปะโพล แดนซ์ ก็ด้วยลูกสาวของเธอเองที่เป็นครูสอนให้กับเธอ เจียงเริ่มหัดเมื่อ 2 ปีก่อน หลังจากผ่านช่วงเวลาฝึกหนักได้ 1 เดือน เธอก็สามารถแสดงท่ายากบางท่าได้แล้ว เจียงกล่าวว่า จะยังคงเรียน โพล แดนซ์ ต่อไป เพราะมันทำให้เธอมีสุขภาพดีและเติมเต็มความสุขในชีวิต ถึงแม้เธอจะเป็น นักโพล แดนซ์ ที่อาวุโสที่สุดในเมือง แต่หยามกันไม่ได้นะจ๊ะ เมื่อเดือนตุลาปีที่แล้ว เธอคว้าเหรียญทอง รุ่นซีเนียร์ จากการแข่งขันกีฬาโพลแดนซ์ ระดับประเทศ และล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่เพิ่งผ่านมา นางเจียงและลูกสาว ก็ชนะการแข่งขันในรายการ CCTV talent หลังจากไปแสดงโพลแดนซ์ คู่กันในรายการ เราว่า น่าจะจับคู่ของดีไทย - จีนกันซักตั้ง ลองเจอกับ ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ของไทยเราเล่น โยคะ ฟลาย หน่อย แล้วจะหนาว คุณว่าม่ะ ^ ^ ที่มาจาก shanghaiist เรียบเรียงโดย Women MThai Team

รู้ยัง? เป๊ป กวาร์ดิโอล่า คือกุนซือที่ดีที่สุดในโลก
บาร์ซ่า /  บาร์เซโลน่า / 

หากมีคำถามว่าใครคือกุนซือที่ดีที่สุดในโลกแฟนบอลหลายท่านอาจจะต้องคิดถึง เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน แต่ถ้าในยุคนี้สมัยนี้คำตอบที่ทุกคนต้องจำเอาไว้บอกกับคนอื่นคือ โจเซป เป๊ป กวาร์ดิโอล่า :) จากเกมการเล่นเกมล่าสุดกับ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โวล์ฟสบวร์ก รองจ่าฝูงบุนเดสลีก้าบุกพลาดท่าพ่ายแพ้ กลัดบัค 1-0 ส่งผลให้แต้มนั้นตามหลัง บาเยิร์น มิวนิค ห่างไกลถึง 15 แต้ม กับโปรแกรมที่เหลืออีกเพียง 4 นัด ทำให้แชมป์ในซีซั่นนี้ตกเป็นของ บาเยิร์น มิวนิค ไปแบบไม่ยากเย็น จากการคว้าแชมป์อย่างไม่เป็นทางการซีซั่นนี้ทำให้ "เสือใต้" บาเยิร์น มิวนิค เถลิงแชมป์ลีกสูงสุดของเยอรมันเป็นสมัยที่ 25 และเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้ติดต่อกันสามครั้ง โดยล่าสุดมีรายงานข่าวจากต่างประเทศว่า เป๊ป กวาร์ดิโอล่า คือกุนซือที่มีค่าเฉลี่ยเป็นกุนซือที่คว้าแชมป์รายการเมเจอร์มากที่สุดในโลก ซึ่งสถิติบ่งชี้ว่า เป๊ป กวาร์ดิโอล่า สามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดใน 5 ครั้ง จาก 6 ซีซั่นหลังสุด (3 ครั้งกับ บาร์ซ่าและ 2 ครั้งกับ บาเยิร์น) นอกจากนี้นับตั้งแต่ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ทำหน้าที่เป็นกุนซือตลอด 348 เกม เขาคว้าแชมป์ไปแล้ว 19 รายการ (247 เกมกับบาร์ซ่า และ 101 เกมกับบาเยิร์น) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน่าทึ้งคือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะคว้าแชมป์ทุกๆ 18 เกมที่เขาลงทำหน้าที่ โดยตลอด 19 รายการ ที่ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า คว้าแชมป์มาได้ เขาใช้เวลาเพียง 7 ปีเท่านั้น ซึ่งมากกว่า หลุยส์ ฟาน กัล ที่ทำงานกุนซือมานานกว่า 24 ปี และ สเวน โกราน อิริคสัน ที่ทำหน้าที่กุนซือมากว่า 35 ปี อีกด้วย สรุปแล้วหากวัดกันที่ชั่วโมงบินและความสำเร็จที่ได้มา เป๊ป กวาร์ดิโอล่า คือกุนซือที่เก่งที่สุดในโลกปัจจุบัน

พระเคืองหนักไม่มีใครใส่บาตร ทุบเก๋งพังยับทั้งคัน
ทุบรถ /  พระ / 

พระโมโหเคืองเหตุไม่มีใครใส่บาตร ทุบรถเก๋งทีมงานภาพยนตร์ทอง10 พังเสียหายทั้งคัน รับทำไปเพราะอยากระบายอารมณ์ วานนี้ (26 เม.ย.58) เกิดเหตุรถเก๋งถูกทุบกระจก บริเวณศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง ยี่ห้อนิสสัน สีดำ หมายเลขทะเบียน 1กฬ 3685 กรุงเทพฯ ถูกทุบกระจกรอบคัน มีกระจกหน้าและหลัง กระจกข้างซ้ายทั้งสองบาน เจ้าของรถคือ นายไพรัช บูรณะพล อายุ 40 ปี หัวหน้าศิลปกรรมกองถ่าย เรื่องทอง10 จากการสอบถาม ทราบว่า ทีมงานเรื่องทอง10 เห็นพระรูปหนึ่งกลับมาจากบิณฑบาต เดินพุ่งตรงไปที่รถพร้อมนำบาตรเปล่าทุบกระจกรถรอบคัน จากนั้นเดินเข้าศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาฯไป โดย พระโสภณ พงศ์สุระ อายุ 52 ปี พระผู้ก่อเหตุ ให้การว่า ไม่มีใครใส่บาตรตอนเช้า ทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิด จึงนำบาตรทุบกระจกรถเพื่อระบายอารมณ์ ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวพระรูปดังกล่าวไปทำการสึก ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีต่อไป MThai News

โปรโมชั่น Robinson ลดราคารับเปิดเทอม ลดสูงสุดถึง 30%
Robinson /  shopping / 

มาแล้วค่าาาา!!! พบกับโปรโมชั่นดีๆตอนรับเปิดเทอม ที่ Robinson กับ โปรโมชั่น Robinson I Love My School เบิกบานสดใส กับสินค้าคุณภาพรับเปิดเทอม  ครบคุ้มค่า เมื่อช้อปเครื่องแบบ รองเท้า กระเป๋านักเรียน สินค้าเด็กของเล่น และแฟชั่นสตรี บุรุษ ลดสูงสุดถึง 30% d สมาชิก The 1 Card รับสิทธิพิเศษ - ช้อปครบ 1,000.- หรือใช้ทุก 10 คะแนน+ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับโมเดล "Marvel Super Hero" ขนาดเสมือนจริง จำนวน 3 รางวัล มูลค่ากว่า 950,000.- - ช้อปครบ 3,000.- ขึ้นไป รับสิทธิ์แลกซื้อ "ROBINSON 2 IN 1 กล่องดินสอไม้โคมไฟ" Limited Edition จากโรบินสัน จากราคาปกติ 985.- เหลือเพียง 395.- (จำนวนจำกัด) d อภิสิทธิ์จากบัตรเครดิตชั้นนำ - ช้อปผ่านบัตรเครดิตร่วมโรบินสัน-กสิกรไทย ลดและรับเพิ่มรวมสูงสุด 15% - ช้อปผ่านบัตรเครดิตร่วมโรบินสัน-กสิกรไทย รับบัตรของขวัญโรบินสัน มูลค่า 200.- - ช้อปผ่านบัตรเครดิต KTC ลดและรับเพิ่มสูงสุด 18% - ช้อปผ่านบัตรเครดิต KBank แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% - ช้อปผ่านบัตรเครดิต Krungsri Credit Cards รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% - ช้อปผ่านบัตรเครดิต SCB ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ทุกชิ้น ทั้งห้าง) - ช้อปผ่านบัตรเครดิต Standard Chartered แลกรับเครดิตเงินคืน 13% - ช้อปผ่านบัตรเครดิต Krungsri First Choice รับเครดิตเงินคืน 5% (30 เม.ย. - 5 พ.ค. 58) - ช้อปผ่านบัตรเครดิต Simple VISA CARD รับเครดิตเงินคืน 5% (23 เม.ย. - 10 พ.ค. 58) - ช้อปผ่านบัตรเครดิต UOB รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 1,000.- เตรียมความพร้อม แล้วออกไปช้อปรับเปิดเทอม ได้ตั้งแต่ 23 เม.ย. - 24 พ.ค. 58 ที่ Robinson ทุกสาขา ทั่วประเทศ ที่มา:Robinson 

ตํารวจโหด...ล่ายกแก๊ง (Hero Of City (2000))
หนังจีน

แดลเนียล ลี (หลี่ซิวเสียน) : นำแสดง /// เรื่องย่อ : ฮ่องกงเกิดคดีปล้นเพชรครั้งใหญ่ขึ้น หัวขโมยสามารถโจรกรรมเพชรไปได้อย่างลอยนวลซึ่งถือว่าเป็นการเหยียบหน้าตำรวจครั้งสำคัญ นายตำรวจผู้ดูแลคดีนี้ (แดลเนียล ลี) ปักใจเชื่อว่า 1 ในแก๊งโจรกรรม คือนายตำรวจที่เขาไว้ใจ ถ้าเขาไม่สามารถหาตัวผู้ต้องสงสัยได้ ทีมสืบสวนก็จะกลายเป็นแพะรับบาป

11 ปี กรือเซะ ย้อนรอยเหตุสังหารหมู่ ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์
กรือเซะ /  ข่าวจังหวัดปัตตานี / 

11 ปี กรือเซะ ย้อนรอยเหตุสังหารหมู่ ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ 28 เม.ย. ของทุกปีหลายคนคงเห็นเป็นเพียงแค่วันหนึ่ง ที่อากาศร้อนมากสุดในช่วงเดือนเมษายน แต่คงไม่ใช่ กับพี่น้องมุสลิมในจ.ปัตตานี เพราะช่วงวันและเวลาดังกล่าวในปี 2547 ได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมทำเลือดพี่น้องคนไทยด้วยกันทาลงพื้นแผ่นดิน เมื่อเจ้าหน้าที่และกลุ่มคนที่คาดว่าเป็นกองกำลังก่อความไม่สงบได้ปะทะกันที่มัสยิดแห่งหนึ่ง ที่ชื่อว่า "กรือเซะ" มัสยิดโบราณอายุหลายร้อยปี สถานที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี พอๆ กับมัสยิดกลาง และศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เค้าลางเหตุสลด เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2547 เมื่อปรากฎมีกลุ่มคนที่เชื่อว่าเป็นบุคคลระดับแกนนำในการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 30 คน ได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมวางแผนอะไรบางอย่าง ก่อนจะทราบต่อมาก็เป็นเวลา 04.50 น.ของเช้าตรู่วันที่ 28 เม.ย. 2547 แล้ว เพราะกลุุ่มก่อความไม่สงบได้เริ่มปฏิบัติการตามแผน ด้วยการขนอาวุธสงครามออกมายิงถล่มป้อมจุดตรวจกรือเซะ ที่ตั้งอยู่บริเวณ ถ.สายปัตตานี-นราธิวาส ม.3 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จนทำให้เจ้าหน้าตำรวจคอมมานโด กองปราบปราม จำนวน 4นายเข้าเวรประจำการทั้งหมดถูกยิงได้รับบาดเจ็บ แต่กระนั้นระหว่างที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ก่อเหตุ ปรากฏมีกำลังตำรวจปัตตานี และหน่วยคอมมานโดผ่านมาพอดี จึงทำให้มีการเปิดฉากยิงกันขึ้น ทำเอาบริเวณดังกล่าวเปรียบดุจสนามรบในไฟสงคราม เพราะมีเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหว รวมทั้งลูกไฟจากกระสุนปืนปลิวว่อน ก่อนที่กลุ่มก่อความไม่สงบ จะต้านทานกำลังของเจ้าหน้าที่ไม่ไหว จึงได้ล่าถอยเข้าไปหลบซ่อนตัวในมัสยิดกรือเซะ ที่ตั้งห่างจากจุดปะทะเพียง 200 เมตร เจ้าหน้าที่จึงได้เรียกกำลังเสริมเร่งระดมปิดล้อม ก่อนจะตัดสินใจใช้อาวุธหนักยิงถล่มเข้าไปในมัสยิด ปิดฉากการปะทะที่ใช้เวลาไปนานกว่า 9 ชั่วโมงท่ามกลางประชาชนประมาณ 2,000-3,000 คน ที่รวมตัวกันอยู่บริเวณดังกล่าว ซึ่งหลังสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่พบศพกลุ่มคนร้ายทั้งในและนอกอาคารมัสยิด 32 ศพ ทั้งนี้นอกจากการปะทะเดือดที่มัสยิดกรือเซะ อ.เมืองปัตตานีแล้ว ในวันและเวลาเดียวกัน กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังบุกโจมตีฐานที่มั่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหารตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมยอดสูงถึง 107 ศพ บาดเจ็บ 6 คน ถูกจับกุม 17 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 5 นาย บาดเจ็บ 15 นาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยผ่านมาแล้ว 11ปี แต่ยังคงเป็นแผลในใจไม่เคยจางหายของใครหลายๆ คน โดยเฉพาะญาติผู้สูญเสีย อีกทั้งยังเป็นปริศนาดำมืดว่าเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมวัยรุ่น และชายฉกรรจ์มุสลิมนับร้อยคน จึงกล้าบุกเข้าโจมตีป้อมจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ซึ่งมีอาวุธครบมือ และเหตุใดจึงมีการ "ตายหมู่" ที่มัสยิดกรือเซะ มัสยิดเก่าแก่ซึ่งเป็นดั่งสัญลักษณ์ และใครกันทำให้เหตุการณ์กรือเซะกลายเป็นประวัติศาสตร์บาดแผล และเป็น 1 ในเชื้อเพลิงให้ไฟใต้คุโชนจวบจนทุกวันนี้? จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยากที่จะได้คำตอบ MThai News

'เถ้าแก่น้อย'แต่งหล่อเตรียมเข้า SET ระดมทุนขยายกำลังผลิต-ซื้อเครื่องจักร
IPO /  SET / 

'เถ้าแก่น้อย'แต่งหล่อเตรียมเข้าSETระดมทุนขยายกำลังผลิต-ซื้อเครื่องจักร ยื่นไฟลิ่งเวอร์ชั่นแรกเตรียมขายIPO 80 ล้านหุ้น บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง ยื่น Filing version แรก ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท โดยเป็นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯเสนอขาย 45 ล้านหุ้น และ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเสนอขาย 35 ล้านหุ้น โดยมี บล.เอเซีย พลัส เป็นปรึกษาทางการเงิน วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการลงทุนขยายกำลังการผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ), ลงทุนซื้อเครื่องจักรในสายการผลิตใหม และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสาหร่ายแปรรูปภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เอง โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งตามกรรมวิธีการผลิตได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ สาหร่ายทอด สาหร่ายเทมปุระ สาหร่ายอบ และสาหร่ายย่าง โดยมี ผลการดำเนินงานของบริษัทฯงวดปี 2557 มีสินทรัพย์รวม 1,276.70 ล้านบาท หนี้สินรวม 924.12 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 352.58 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 2,726.30 ล้านบาท กำไรสุทธิ 198.58 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 255,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ภายหลังจากการนำเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนจำนวน 80,000,000 หุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณวันที่ 29 ธ.ค.2557 ประกอบด้วย นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ถือหุ้น 115.50 ล้านหุ้น(45.29%)หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วจะลดการถือหุ้นลงเหลือ 91 ล้านหุ้น(30.33%), บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 90 ล้านหุ้น(35.29%)หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 30% ถือหุ้น 90 ล้านหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) MThai News แหล่งที่มา www.efinancethai.com

น้ำตาจะไหล T_T อ่านคอมเม้นต์ชาวจีนหลัง น้องเมย์ คว้าแชมป์เอเชีย
ตง เฟิง ซีตรอง เอเชีย แชมเปียนชิป 2015 /  น้องเมย์ / 

เชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยทั่วประเทศต้องปลาบปลื้มเป็นที่สุดแน่ๆเมื่อ น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ ยอดนักแบดมินตันสาวชาวไทยคว้าแชมป์เอเชียรายการ "ตง เฟิง ซีตรอง เอเชีย แชมเปี้ยนชิพ 2015" ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมาได้สำเร็จ หลังจากพลิกล็อคเอาชนะสาวเจ้าถิ่น หลี่ เสี่ยวเร่ย เต็ง 1 ของรายการ มือ 3 ของโลก 2-1 เกม ทำให้คว้าแชมป์มาครองและยังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเอเชียคนแรกของคนไทยอีกด้วย และก็ตามสเต็ปกระแสในโลกโซเชียลมีคอมเม้นต์มากมายของจากแฟนแบดฯชาวจีนออกมาพูดถึง แชมป์เอเชียคนใหม่และกระแสด้านลบถึง หลี่ เสี่ยวเร่ย ซึ่งแต่ละคอมเม้นต์จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับผม :) คอมเม้นต์จากแฟนกีฬาชาวจีน Khor Choon Sian: กลับมาต้องเปลี่ยนโค้ช ต้องไปจ้าง หนิงจาง กลับมาเราไม่เอา Jinzhen Hong Yi Ong : อย่าผิดหวังตราบใดที่ดวงดาวของคุณยังส่องแสง Eric Siew : รัชนก เราคือความหวังชิงแชมป์กีฬาโอลิมปิคในปีถัดไปและคือคู่แข่งคนสำคัญของเรา Willy Zen : อย่าเสียใจไปเลย Li Xuerui โอกาสของคุณยังมีชิงแชมป์เอเชียโลกในปีหน้า ไม่เอาน่าสู้ๆ Cray Yit : เทพธิดาน้อยผู้น่ารัก ''รัชนก อินทนนท์'' Sheu Yang Tan : รัชนก ไม่ได้แชมป์ที่อินเดียแต่เธอมาได้แชมป์ที่นี้ ดูเธอแข็งแกร่งขึ้นมาก Au Yong Tip Yee : แชมป์เป็นของ รัชนก แต่เธอ Li Xuerui ต้องรอต่อไปอีกครั้งอาจจะยาวนาน Kian How Tan :  การที่ รัชนก เอาชนะ Li Xuerui อีกครั้งมันจะเป็นการเติมเชื้อเพลิง!! ให้กับเขา เราจะดูน่ากลัวยิ่งขึ้น Joe Yat Hong : ไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไร ขอแสดงความยินดีกับ ''รัชนก อินทนนท์'' Alvin Wei Lun : อีกคนเล่นเหมือนออกกำลังกาย อีกคนเขาจริงจัง!! Tay Chee Heng : ดูเหมือน Li Xuerui จะได้รับอาการบาดเจ็บเซตสุดท้ายหมดแรงไปดื้อๆ Xiaochoon Lau : เกมส์นี้ผู้คนให้ความสนใจรับชมกับคนแข่งขันขนาดใหญ่ 2 ผู้เล่นระดับ Class 2 Standard Mark Ng : สาวไทยดูสุภาพอ่อนน้อมจริงๆ Wilson Ong : จ้างโค้ชเก่ากลับเลย.. Wong TjunKeet : รู้อยู่แล้วว่า Li Xuerui จะไม่ได้แชมป์มันก็ จริงๆ Au Yong Tip Yee : เธอคือความหวังแชมป์โอลิมปิค Kevin Kuang : ไม่ต้องแข่งขันก็ได้รู้ผลแล้ว Xiao Pot : รายการนี้ รัชนก แข็งแกร่งไม่น่าเชื่อ Hongzai Lee : แพ้ให้กับคนไทยอีกแล้ว ไม่เอาน่า ไม่เอาน่า! Sun Poon : ต้องแก้แค้นคืนให้สำเร็จ Kok How Soh : จริงๆเขายังบอกมีความมั่นใจจะชนะกับการฝึกครั้งสุดท้าย..ไม่อยากเชื่อ คลิปการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศแบบเต็มๆ

เชอรี่สามโคก เข้าขอบคุณDSI หลังร้องเรียนอาหารเสริม
MEZO /  อาหารเสริม / 

"เชอรี่ สามโคก" เข้าขอบคุณดีเอสไอ หลังร้องเรียนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเมโสแอบอ้างชื่อขาย น.ส.ลฎาภา รัชตะอมรโชติ หรือ เชอรี่ สามโคก นางแบบและนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง น้ำตาลแดง 2 เดินทางเข้าขอบคุณกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ หลังมีการร้องเรียนว่ามีผู้ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักเมโส (MEZO) เอาชื่อไปแอบอ้างขาย จนเจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนสอบสวนไปหาเครื่อข่ายใหญ่ของผู้ผลิต ซึ่งมี พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นตัวแทนรับมอบ โดย พ.ต.ต.สุริยา เปิดเผยว่า ในวันนี้ น.ส.ลฎาภา จะได้มีการเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ถึงกรณีดังกล่าวด้วย เบื้องต้นจากการตรวจสอบแล้วพบยาเสริมอาหารดังกล่าวมีส่วนผสมของยาอันตราย พร้อมมีการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพิสูจน์ด้วย เร็ว ๆ นี้จะได้มีการออกหมายเรียกให้ผู้ที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติม คาดไม่เกิน 1-2 สัปดาห์นี้แน่นอน ด้านแนวโน้มขณะนี้ยังพบว่า มีประชาชนบางคนยังหลงเชื่ออยู่ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้ขาย ให้ติดตามสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ให้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อน ส่วนทางองค์การอาหารและยา หรือ อย. ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบปากคำแล้ว แต่ไม่ได้มีการส่งตัวอย่างยาให้ตรวจ รวมทั้งจะได้มีการดำเนินการกับผู้ที่นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวลงขายในสื่อออนไลน์ต่อไป พ.ต.ต.สุริยา ยังกล่าวอีกว่า ความผิดที่พบขณะนี้มีหลายกรณี แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของโรงงาน และทางเจ้าของเมโส โดยเฉพาะข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งต้องรอให้สืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดก่อน เมื่อมีการออกหมายจับจะได้ทราบอีกครั้งว่ามีข้อหาอะไรบ้าง ด้าน น.ส.ลฎาภา เปิดเผยว่า วันนี้อยากเข้ามาขอบคุณทางดีเอสไอที่สามารถจับกุมสืบสวนสอบสวนผู้ที่แอบอ้างให้ได้ถึงเครือข่ายเลย ชี้เป็นการพิสูจน์ว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาลักษณะนั้นแน่นอน เพราะยาที่ปรากฏนั้นเป็นยาอันตรายที่ไม่ได้มาตรฐาน เตือนประชาชนอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นตามสื่อออนไลน์

ภาพความทรงจำ ห้องนอนนักเรียนที่ประสบเหตุเรือเซวอล
Sewol /  นักเรียน / 

เชื่อว่าทุกคนจำเหตุการณ์สุดสลด เรือเฟอร์รี่เซวอล Sewol ของประเทศเกาหลีใต้ล่มได้ เรือที่บรรทุกผู้โดยสาร และนักเรียนกว่า 400 ชีวิต  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 จนตอนนี้ครบรอบ 1 ปีการจากไป แต่ความโศกเศร้าของญาติพี่น้องผู้เสียชีวิต ยังไม่มีวันจางหาย วันนี้เราจะย้อนไปดูภาพความทรงจำ ห้องนอนนักเรียนที่ประสบเหตุเรือเซวอล บางส่วน รำลึกถึงพวกเขากันค่ะ ภาพความทรงจำ ห้องนอนนักเรียนที่ประสบเหตุเรือเซวอล คิม ฮง จี ช่างภาพของสำนักข่าวรอยเตอร์ได้บันทึกภาพตั้งแต่วันที่เกิดโศกนาฏกรรม และเขายังคงติดต่อกับครอบครัวของเด็ก ๆ ที่เสียชีวิต ล่าสุดช่างภาพคนนี้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนบ้านของเด็กๆ เหล่านั้น และเก็บภาพ “ห้องนอน” ที่หลายห้องยังคงถูกเก็บไว้ในสภาพเดิม เป็นเครื่องเตือนความทรงจำของบุคลอันเป็นที่รัก แม้ว่าผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งปีก็ตาม ภาพส่วนใหญ่ถ่ายทอดอารมณ์ของห้องที่ว่างเปล่า กับครอบครัวที่ยืนสงบให้กับกล้อง คิม ฮง จี กล่าวว่า เขาเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เสียคนที่รักไป ดังนั้นการถ่ายภาพเขาต้องใช้ความระมัดระวังในการสื่อออกมาเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้กระทบกับอารมณ์ความรู้สึกจนเกินไป เนื่องจากหลายครอบครัวยังคงทำใจไม่ได้ เมื่อต้องมายืนตรงจุดนี้ รวมทั้งยังคงโกรธกับเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ข้อมูลและภาพ บีบีซีไทย - BBC Thai, bbc.com, nydailynew

บทวิเคราะห์ 4 หัวใจหลักที่ส่ง น้องเมย์ รัชนก คว้าแชมป์เอเชีย
ตง เฟิง ซีตรอง เอเชีย แชมเปียนชิป 2015 /  น้องเมย์ / 

จากความสำเร็จ น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ ยอดนักแบดมินตันสาวชาวไทยคว้าแชมป์เอเชียรายการ "ตง เฟิง ซีตรอง เอเชีย แชมเปี้ยนชิพ 2015" ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมาสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้ทั้งประเทศ ด้วยการเอาชนะสาวเจ้าถิ่น หลี่ เสี่ยวเร่ย เต็ง 1 ของรายการ มือ 3 ของโลก 2-1 เกม พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเอเชียคนแรกของคนไทย :) บทวิเคราะห์ 4 หัวใจหลักที่ส่ง น้องเมย์ รัชนก คว้าแชมป์เอเชีย จิตใจ: น้องเมย์ มีวิธีทำให้ จิตใจนิ่งกว่าแต่ก่อนมาก โดยเรียกเบรกเป็นพักๆหลังเสียแต้มติดกันหลายแต้ม เพื่อเรียกสมาธิ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ปรับตรงนี้ ทำให้การควบคุมเกมส์ทำง่ายขึ้น พละกำลัง: หลังจากจบ ซุปเปอร์ ซีรี่ย์ ไฟนอล 2014 เป็นต้น น้องเมย์ไปเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายให้กลับมาดีกว่าเดิม เจอเกมส์หนัก 2 เกมส์ติด น้องเมย์ ยังเอาชนะได้ ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เจอได้แค่ 1 เกมส์ เท่านั้น ความเร็วในการเล่น: น้องเมย์ เพิ่มความเร็วในการเล่นขึ้นมาก ทำให้การหลอกน้องเมย์จะทำได้ง่ายมากขึ้น เพราะ คู่ต่อสู้ มีเวลารับมือน้อยลง ลูกแบ็กแฮนด์: ถือว่าเป็นจุดอ่อนมาโดยตลอดสำหรับลูกแบ็คแฮนด์ แต่วันนี้พัฒนาขึ้นจนสู้กับ หลี่ เสี่ยวเร่ย ได้อย่างไม่เป็นรองและมีประสิทธิภาพมาก 4 หัวใจหลักที่ต้องเสริมเพื่อก้าวเป็นมือหนึ่งของโลก จิตใจที่เกี่ยวกับสถิติที่เป็นรอง: น้องเมย์ มักจะเกร็งได้ง่ายถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่ น้องเมย์ แพ้มาตลอด เช่น หวังอี้หาน เป็นต้น เกร็งขนาดที่เรียกว่า ลืมตาของการเล่นว่า ลูกต่อไป ใครเสิร์ฟ ดังนั้นอยากให้ บ้านทองหยอด จัดหานักจิตวิทยามาปรับความกดดัน เมื่อเจอคู่แข่งขันที่แพ้มาตลอด เป็นกรณีพิเศษ จะได้คลายความกดดัน น้องเมย์ จะได้เล่นเป็นธรรมชาติ ซึ่งน้องเมย์จะควบคุมเกมส์ได้ ถ้าคลายความกดดัน การแย๊บ: อันนี้สำคัญ น้องเมย์ ตอนนี้ไม่มีลูกแย๊บหน้าเน็ตเลย ทำให้หลายจังหวะแทนที่จะเอาลูกลงได้ กลายเป็นต้องตีประคอง งัดประคอง จนโดนคู่ต่อสู้เอาแต้มนั้นไป หรือถ้าแย๊บโดน ก็ออกหลัง หรือ ติดเน็ต แบบไม่น่าเชื่อ อยากฝากให้โคชบ้านทองหยอด ปรับตรงนี้ก่อนถึง สุธีรมาน คัพ การเข้าลูก: อยากให้ น้องเมย์ เข้าลูกเร็วจนปั่นหยอดไม้บนได้ มันจะง่ายต่อการเล่นช็อตต่อไป ที่ผลัก หรือ ตบก็เอาลูกลงได้ แบบ กาโรลีน่า ถ้าทำได้การเอาชนะคู่ต่อสู้ก็จะง่ายขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาผลิกข้อมือหลอกเซฟจนหลง แถมประหยัดกำลังมากขึ้นอีก พละกำลัง: แม้ว่า น้องเมย์ จำปรับกำลังขึ้นจนเล่น 2 เกมส์หนักติดๆกันได้ก็ตาม แต่มันไม่พอ ถ้าช่วงไหนเจอการแข่งขันระดับ ซุปเปอร์ ซีรี่ย์ เป็นต้นไป ติดๆกัน น้องเมย์ จะได้ทำผลงานแต่ละรายการดีขึ้น ถ้าให้ดีที่สุดเอาแบบเจอ เนห์วัล, มาริง และ โนโซมิ ติดกันแล้วยังมีแรงเล่นจะเพอร์เฟ็คมาก เครดิต : อาจารย์เจี๊ยบ, http://pantip.com/topic/33566505

ไปรษณีย์ไทย ให้บริการช่วงวันหยุดยาว1-5 พ.ค.
ปณท /  ให้บริการในช่วงวันหยุดพิเศษ / 

ไปรษณีย์ไทย ให้บริการช่วงวันหยุดยาว1-5 พ.ค. ตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) รายงานว่า ปณท. พร้อมให้บริการในช่วงวันหยุดพิเศษตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 - 5 พฤษภาคมนี้ โดยเปิดจุดให้บริการรับ-ฝากเอกสารและสิ่งของ บริการการเงิน ตลอดจนการซื้อแสตมป์ สิ่งสะสม สินค้าไปรษณีย์และสินค้าที่ระลึกต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการฝากส่งสิ่งของ ทั้งในและระหว่างประเทศในช่วงวันหยุดพิเศษดังกล่าว กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทั่วประเทศ ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตชุมชนและแหล่งเศรษฐกิจสำคัญ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ท่าอากาศยาน เคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์ในศูนย์การค้า เช่น ซีคอนสแควร์ เซ็นทรัลซิตี้บางนา เซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ซีคอนบางแค อยุธยาพาร์ค บิ๊กซีลพบุรี เดอะมอลล์นครราชสีมา บิ๊กซีอุดรธานี อัศวรรณช๊อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 1 หนองคาย กาดสวนแก้ว และ จีซีเอสเชียงใหม่ เป็นต้น รวมไปถึงที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์ (ปณย.) และร้านไปรษณีย์ไทย (ปณร.) ทุกแห่ง โดย ปณ. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ การนำจ่ายสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์นั้น จะดำเนินการตามปกติในวันที่ 6 พฤษภาคม เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อและช่วงเวลาการเปิดให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ในช่วงวันหยุดพิเศษ 1 - 5 พฤษภาคมนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือสอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ THP Contact Center 1545 MThai News

สั่งปลด! 6ตร.อุดรฯ จับชาวลาวเรียกค่าไถ่2ล้าน
6ตำรวจอุดรฯ /  เรียกค่าไถ่ / 

ผบช.ภ.4 สั่งให้ 6 ตร.อุดรฯ ออกจากราชการ พร้อมตั้งกรรมการสอบดำเนินคดี เพื่อกู้ภาพตร.ไทย หลังร่วมกันกักขัง-เรียกค่าไถ่ชาวลาว 2 ล้าน ความคืบหน้ากรณีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ซ้อนแผนจับกุม 6 ตำรวจภูธรอุดรธานี และตำรวจอาสา พร้อมของกลางเงินสด 300,000 บาท อาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน ยาบ้าจำนวน 108 เม็ด และยาไอ ซ์ 1 ถุงเล็ก หลังก่อเหตุจับชาวลาว 2 คนเรียกค่าไถ่ 2 ล้านบาทนั้น ล่าสุดวันนี้(27 เม.ย.) พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เปิดเผยภายหลังสอบปากคำตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี และอาสาสมัครตำรวจบ้าน ที่ถูกจับกุมได้ ประกอบด้วย 1. ร.ต.อ.สุรพัศ เพ็ญศรี รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี 2. ร.ต.ท.พีระพงษ์ ตรีพงษ์ รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี 3. ร.ต.ต.สมเด็จ สุขรมย์ รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี 4. ด.ต.ปกรณ์ สุขประเสริฐ ผบ.หมู่ ป.สภ.หนองหาน จ.อุดรธานี 5. ด.ต.ชัยณรงค์ อรดี ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองอุดรธานี 6. ด.ต.วีระวัฒน์ ตานุชนม์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองอุดรธานี 7. นายธวัชชัย ทิพสุภา ตำรวจอาสา 8. นายตี๋ อาจสุวรรณ์ และ 9.น.ส.พัชรมัย พรหมวิชลัย โดยระบุว่า ตำรวจชุดดังกล่าวอ้างว่าเป็นการขยายผลจับกุมคดียาเสพติด และขอสงวนสิทธิไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น ในเบื้องต้นจึงสั่งการให้ตำรวจทั้ง 6 นายออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมตั้งคณะพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ขึ้นมา เพื่อสอบสวนดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อกู้ภาพลักษณ์ของตำรวจไทย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรืออย่างใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่น ปราศจากอิสระภาพในร่างกาย ร่วมกันเอาตัวเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป MThai News