1/aojvojthemovie

รศ.พูลพร HERO แห่งวงการยานยนต์ ตอนที่ 1/5
รองศาสตราจารย์ พูลพร แสงบางปลา /  ช่างยานยนต์ / 

ผลจากการทำงานด้วยใจรักและความทุ่มเท ก่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพมากมาย ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่แค่เพียงสร้างความภาคภูมิใจ แต่ยังก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ รวมถึงสร้างคนที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อวงการ ยานยนต์ในอนาคต และนี่คือ HERO แห่งวงการยานยต์ รองศาสตราจารย์พูลพร แสงบางปลา

ผ้าเหลืองร้อน 'สงฆ์นอกรีด' ความผิดแค่ไหนถึงจับสึก!!
กฏหมายสงฆ์ /  คดีพระ / 

เรื่องร้อนๆ รับ'วันมาฆบูชา' วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาปีนี้ หนีไม่พ้นกับ "ปมศึกผ้าเหลือง" สะเทือนวงการสงฆ์ไทย ชนวนเหตุ มติมหาเถรสมาคม (มส.) ชี้ "พระธัมมชโย" ไม่ปาราชิกในคดียักยอกทรัพย์และผิดหลักคำสอนศาสนา ขัดพระลิขิต"สมเด็จพระสังฆราชฯ" ปี 2542 แต่เรื่องกลับกำลัง บานปลาย เมื่อ ‘พระพุทธอิสระ’ ระดมพล จี้สอบ ทรัพย์สินและการทำงานไม่โปร่งใส มส. และฟ้องร้องให้รื้อคดี "ธรรมกาย ธัมมชัยโย" เป็นคดีพิเศษ หลายคนอาจจะสงสัยว่า บทลงโทษของพระสงฆ์ แท้จริงมีอะไรบ้าง การประพฤติปฏิบัติของ ‘พระสงฆ์’ ที่ตกเป็นข่าวถึงขั้นไหนที่ต้องถูกจับ ‘สึก’ ออกจาก ‘ร่มกาสาวพัสตร์’ สำหรับประเทศไทย บทลงโทษของสงฆ์ มี 2 ระบบ กล่าวคือ ลงโทษตาม ‘พระวินัย’ และ ‘กฎหมายคณะสงฆ์’ ‘พระวินัย’ คือ กฎระเบียบข้อบังคับที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันการละเมิดและการกระทำผิดของพระภิกษุสงฆ์ เมื่อใดกระทำผิดศีล ศีลขาด หรือ อาบัติ จะมีบทโทษดังนี้ ครุกาบัติ หรือ อาบัติหนัก ที่มีโทษร้ายแรง มี 2 ประการ คือ อาบัติปาราชิก เป็นอาบัติขั้นสูงสุดของพระสงฆ์ ทำให้ขาดจากการเป็นพระทันที ไม่ว่ามีผู้รู้เห็นหรือไม่ กล่าวคือ -เสพเมถุน หมายถึง การร่วมสังวาสกับคนหรือสัตว์ -ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน เช่น การขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น -การพรากกายมนุษย์จากชีวิต หมายถึง การฆ่ามนุษย์ให้ตาย -การกล่าวอวดอุตริมนุสธรรม หมายถึง การอวดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีในตน ขณะที่ ลหุกาบัติ หรือ อาบัติเบา มี 5 ประการ คือ  อาบัติถุลลัจจัย(เกิดจากการกระทำที่หยาบคาย) อาบัติปาจิตตีย์ (ทำให้ความดีงามตกไป)  อาบัติปาฏิเทสนียะ (ต้องแสดงคืนกับบุคคลที่ทำให้ต้องอาบัติ) อาบัติทุกกฏ (เกิดจากการทำที่ไม่ดีไม่เหมาะสม) อาบัติทุพภาสิต (เกิดจากการพูดไม่ดีไม่เหมาะสม) ความผิดทั้ง 5 ประการเป็นความผิดที่ปลงอาบัติได้ เพียงสำรวมควบคุมสติ และร่วมเข้าพิธีปลงอาบัติของสงฆ์ที่มักทำในวันโกน ที่ผ่านมามีพระสงฆ์ชื่อดังต้องอาบัติปาราชิก กรณี เสพเมถุน อาทิ - ปี 2533 "ปฐมปาราชิก" พระครูใบฎีกานิกร ธรรมวาที (นิกร ยศคำจู) วัดสันปง - ปี 2537 พระยันตระ อมโรภิกขุ (พระวินัย อมโร) หรือ นายวินัย ละอองสุวรรณ - ปี 2544 พระอิสรมุนี สำนักสงฆ์ป่าละอู - ปี 2538 พระภาวนาพุทโธ(จำลอง คนซื่อ) - ปี 2556 หลวงปู่เณรคำ พระวิรพล ฉัตติโก (วิรพล สุขผล) - ล่าสุด ปี 2558 พระเกษม อาจิณณสีโล วัดป่าสามแยก (เกษม ดวงแพงมาต) ส่วน พระสงฆ์ที่ตกเป็นข่าวกรณี อวดอุตริมนุสธรรม อาทิ เณรแอ(นายหาญ รักษาจิตร์) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบความประพฤติไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ อาทิ ดื่มสุรา เสพยาเสพติด ทะเลาะวิวาท และฆาตกรรมคน- สัตว์ ล้วนแต่ผิดศีลขั้นอาบัติปาราชิกเช่นกัน เมื่อความผิดของพระสงฆ์ เกิดขึ้นซ้ำซาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงออก"พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา" เพิ่มโทษทางอาญา เช่น การเสพเมถุน เมื่อสึกจากความเป็นพระ ควรจะได้รับโทษทางอาญา รวมไปถึงผู้ใดกระทำให้หลักศาสนธรรมผิดเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎก ก็ควรจะได้รับโทษทางอาญาเช่นกัน นอกจากนั้นยังได้ร่างกฎหมาย สำหรับ บทลงโทษหนัก (บุคคลทั่วไป-พระภิกษุทำผิดวินัย)  "หากถึงขั้นทำลายศาสนา" !!! -ผู้ใดทำให้หลักศาสนธรรมผิดเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎก ต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ -พระภิกษุ สามเณร ทำการเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งผู้ที่ร่วมกับทำความผิด ผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในบทบัญญัตินั้นๆ หนึ่งในสาม -ผู้ใดประกอบการค้า สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา พระเครื่องหรือวัตถุมงคลใดๆ ไม่ดำเนินการจัดวางไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ -พระภิกษุที่มีอำนาจหน้าที่ในการบรรพชาอุปสมบท จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำการบรรพชาอุปสมบทให้แก่ผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ -พระภิกษุ สามเณรใด ที่มีพฤติการณ์เบี่ยงเบนทางเพศกระทำการใดๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เมื่อใด...กฎหมายประกาศใช้ เชื่อว่า จะสามารถแยก ‘พระปลอม’ ออกจาก ‘พระจริง’ กำจัด "โจรในผ้าเหลือง" ที่สร้างความเสื่อมทรุดให้กับพุทธศาสนาออกไปเสียที ...สาธุ ชัยพัฒน์  MThai News

50 ไอเดีย ตกแต่งคอนโด 1 ห้องนอน ให้ออกมาสวย
คอนโด /  แบบคอนโด / 

วันนี้ Decor.MThai ได้รวบรวม 50 ไอเดีย ตกแต่งคอนโด 1 ห้องนอน ให้ออกมาสวย มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ การ ตกแต่งคอนโด มีหลากหลายสไตล์ แต่สิ่งที่ควรคำนึงที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะคะ แต่เป็นเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งาน ตกแต่งให้ห้องของคุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกมุมของห้อง 1. Jermey Gamelin Jermey Gamelin : เปิดประตูเข้ามาจะเจอกกับชั้นวางรองเท้า ขวามมือเป็นห้องครัว เดินตรงมาอีกนิดเป็นห้องรับแขก ส่วนห้องนอนกับห้องน้ำอยู่บริเวณหลังสุดของคอนโดห้องนี้ 2. Rishabh Kushwaha Rishabh Kushwaha : เปิดประตูห้องเข้ามาซ้ายมือจะเป็นห้องครัว ขวามมือเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ เดินตรงเข้าไปหน่อยจะเป็นห้องรับแขก ส่วนห้องนอนอยู่ด้านขวามือหลังสุดของห้อง 3. Incore Residential Incore Residential : ห้องนี้ประตูห้องอยู่ตรงกลางของห้อง เข้ามาจะพบกับห้องรับแขกเป็นห้องแรก ห้องรับแขกจะเป็นตัวเชื่อมระวางห้องนอนและห้องครัว โดยห้องนอนจะอยู่ทางขวามือ ส่วนห้องครัวจะอยู่ทางซ้ายมือ และห้องสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือห้องน้ำจะอยู่ติดกับห้องรับแขกและห้องนอน 4. College Student Apartments College Student Apartments : เปิดประตูห้องเข้ามาห้องแรกที่จะพบคือห้องครัวอยู่ทางขวามมือ ถัดไปเป็นห้องน้ำอยู่ทางซ้ายมือ ตรงไปหน่อยจะพบกับห้องรับแขก และห้องนอนอยู่ทางซ้ายมือ 5. Bridges at Kendall Place Bridges at Kendall Place : ประตูห้องนี้อยู่ตรงกลางทางด้านขวามือของห้อง เปิดเข้ามาจะเจอกกับโต๊ะทานข้าว ซ้ายมือเป็นห้องครัว ขวามือเป็นห้องรับแขก ห้องรับแขกสามารถเปิดประตูออกไปยังระเบียงห้องได้ ประตูทางเข้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องรับแขก ส่วนห้องน้ำสามารถเข้าได้ทั้งจากห้องครัวและห้องนอน 6. Paragon Apartments Paragon Apartments : เปิดประตูห้องเข้ามาขวามือจะเป็นตู้เก็บรองเท้า ซ้ายมือเป็นห้องครัว ห้องครัวสามารถเดินทะลุไปยังส่วนทานข้าว และเชื่อมกับห้องรับแขกด้วย ส่วนห้องนอนอยู่ทางด้านขวามือเมือเดินมาจากทางประตูทางเข้าห้อง 7. Axis Wellington Green Axis Wellington Green : เปิดประตูห้องเข้ามาจะพบกับห้องครัวอยู่ทางขวามือ ซ้ายมือเป็นห้องน้ำ เดินตรงไปเป็นห้องรับแขก ส่วนห้องนอนอยู่ทางด้านขวามือของห้อง 8. Keens Crossing Keens Crossing : ประตูทางเข้าอยู่ตรงกลางของห้อง ขวามือเป็นห้องน้ำ ซ้ายมือเป็นห้องครัว เดินตรงไปหน่อยจะเป็นประตูทางเข้าห้องนอน และห้องรับแขก 9. Macquarie University Macquarie University : ห้องนี้จะแบ่งห้องออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เมื่อเปิดประตูเข้ามาห้องแรกที่จะพบคือห้องรับแขก ห้องครัวอยู่ทางขวามมือ เดินเข้าไปหน่อยจะพบกับห้องนอน และห้องน้ำ http://www.architecturendesign.net/

รวมแบบ บ้านหลังน้อย กว่า 20 แบบ
บ้านขนาดเล็ก /  แบบบ้านขนาดเล็ก / 

วันนี้ Decor.MThai ได้ รวมแบบ บ้านหลังน้อย กว่า 20 แบบ มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังอยากมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเอง แต่งบประมาณไม่ค่อยเยอะ เราขอแนะนำ บ้านหลังน้อย ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเพื่อนๆ ค่ะ บ้านหลังเล็กก็สามารถออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยครบครันได้นะคะ ว่าแล้วเราลองไปดูแบบบ้านตัวอย่างที่เรานำมาให้ดูกันเลยดีกว่า รวมแบบ บ้านหลังน้อย กว่า 20 แบบ 1. Luxury Treehouse 2. Vintage Sheep Wagon 3. Countryside Hideaway 4. Tropical Treehouse 5. Refined Woodland Cabin 6. The Matchbox 7. Gingerbread Cottage 8. Tiny Texas Houses 9. Rustic Salvaged Cottage 10. Cheerful Yellow Cottage เป็นไงคะเห็นตัวอย่างบ้านหลังน้อยกันไปแล้ว ถ้าเพื่อนๆ สนใจก็ลองนำแบบไปดัดแปรงสร้างบ้านในฝันของเพื่อนๆ กันดูนะคะ บ้านหลังเล็กๆ ก็สามารถสร้างความสุขให้คนในครอบครัวได้ ขอบคุณภาพ : http://www.architecturendesign.net

ตะลุย9ประเทศ'เออีซี'ครบทุกเรื่องเศรษฐกิจ เเค่คลิกเดียว!
AEC ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ASEAN Economic Community /  ประชาคมอาเซียน / 

เตรียมตัวเข้าสู่ เออีซี  กันได้เเล้วนะพี่น้อง ซึ่งหลายๆ คนอาจจะรู้เเค่ใน เบื้องต้นเท่านั้น ว่าการเปิดประชาคมอาเซียน นั้นเป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน และการรวมตัวกันในครั้งนี้ ก็จะทำให้เกิดความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ "โดยเฉพาะ ด้านเศรษฐกิจ อาทิ เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน สร้างขีดความสามามารถทางเศรษฐกิจ สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก" ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานั้น เป็นสิ่งที่ส่งผลดี ต่อประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น โอกาสทางการค้า การส่งออก โอกาสการลงทุน เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ใหhมีอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก เเละยังเป็นการ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาคมโลก รวมถึง ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศได้อีกด้วย เพราะอะไรนั่นหรือ ก็เพราะ เออีซี  มีตั้ง 10 ประเทศ และด้านภูมิศาสตร์ ที่มีความได้เปรียบ จากทรัพยากรพื้นฐานของเเต่ละประเทศ รวมถึงเดินเครื่องด้วยประชากรเกือบ 500 ล้านคน ดังนั้นถือว่าเป็นเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ การที่เราจับมือกันนั้นก็เพื่อทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เหตุนี้เอง อาเซียน จึงกลายสภาพเป็น เออีซี  ในที่สุด โดยจะก่อตั้งอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2558 เลื่อนเข้ามาจากเดิมคือ พ.ศ. 2563 เเต่ก่อนที่จะเข้าไปเป็น ครอบครัวเดียวกัน เราคงอยากรู้จัก เพื่อนบ้าน ให้ดีก่อนใช่ไหม "วันนี้ MThai News จะพาเพื่อนๆมาเปิดโผเว็บไซต์ยอดนิยม ของทั้ง 9 ประเทศ เพื่อศึกษาข้อมูล ก่อนการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะทำให้เราสามารถ ลัดเลาะไปรู้จักเหตุบ้านการณ์เมือง ระบบเศรษฐกิจพื้นฐาน พร้อมทั้งข่าวสารบ้านเมืองที่น่าสนใจ ก่อนเข้าเป็น เออีซี  " 1. ประเทศมาเลเซีย หาข้อมูลได้ที่กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ www.kln.gov.my ข้อมูลข่าวสารทั่วไปสามารถติดตามได้ที่ www.themalaysianinsider.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวชั้นนำของมาเลเซีย เพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจมาเลเซีย 2.ประเทศฟิลิปปินส์ หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความรู้ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.gov.ph กรมการค้าและอุตสาหกรรม www.dti.gov.ph/dti ติดตามข่าวสารของฟิลิปปินส์ได้ที่ www.manilastandardtoday.com 3.ประเทศอินโดนีเซีย หน่วยงานที่สามารถให้คำปรึกษาด้านการต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่สนใจทำธุรกิจ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ www.kemlu.go.id เว็บไซต์ติดตามข่าวสารบ้านเมืองของอินโดนีเซียได้ www.thejakartapost.com 4.ประเทศสิงคโปร์ มีหน่วยงานที่จะคอยดูแลพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ อาทิ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม www.mti.gov.sg เว็บไซต์ข่าวของสิงคโปร์คือ www.straitstimes.com 5.ประเทศบรูไน หน่วยงานที่ประสานข้อมูลกับหน่วยงานประจำประเทศบรูไนดารุสซาลาม กับประเทศอื่นเพื่อการค้าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมระหว่างกัน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน www.industry.gov.bn กระทรวงการต่างประเทศและการค้า www.mofat.gov.bn เว็บไซต์สำหรับหาข้อมูลข่าวสารของประเทศบรูไนดารุสซาลาม www.bt.com.bn/en 6.ประเทศลาว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน และภาคอุตสาหกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของลาว เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ www.moic.gov.la สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว www.laocci.com  ข่าวสารเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน สปป.ลาว www.lao.voanews.com หรือ www.vientianetimes.org.la เป็นต้น 7.ประเทศกัมพูชา หน่วยงานหลักสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารและศึกษาสถานการณ์การค้าและการทำธุรกิจในกัมพูชา และข้อมูลการลงทุน เช่น กระทรวงพาณิชย์ www.moc.gov.kh คณะกรรมการการลงทุน www.cambodiainvestment.gov.kh เว็บไซต์เพื่อการศึกษาข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ประจำวันของกัมพูชา www.phnompenhpost.com 8.ประเทศเวียดนาม มีหน่วยงานเชื่อมความสัมพันธ์ให้แก่ทั้งสองประเทศรวมถึงประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนการให้ข้อมูล และคำปรึกษาเพื่อการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศสถานทูตไทยในเวียดนาม www.thaiembassy.org/Hanoi เว็บไซต์ข่าวของเวียดนาม www.vietnamnews.vn  9.ประเทศพม่า อีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามอง เนื่องจากเพิ่งมีการเปิดประเทศจึงเป็นที่ต้องการของนักลงทุนทั่วโลก ผู้ประกอบการไทยที่จะลงทุนในพม่าจึงต้องศึกษาข้อมูลอย่างดีเพื่อแข่งขันกับนักลงทุนจากทั่วโลก โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ กรมการค้าการลงทุนสหภาพพม่า www.investinmyanmar.com อ่านข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ทางบ้านเมืองและเศรษฐกิจทางเว็บไซต์ข่าว www.mmtimes.com และ www.mizzima.com ของประเทศพม่า "ใครสนใจประเทศไหนก็สามารถ คลิกไปที่ลิ้งค์ ได้เลย  ก้หวังว่าวันนี้ ข้อมูลต่างๆที่ MThai News รวบรวมมาให้อ่านในวันนี้ ก็น่าจะเป็นประโยช์นต่อท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย ส่วนคราวหน้าหากมี่อะไรหน้าสนใจอีก จะนำมาอัพเดจให้ได้ติดตามกันอีก" MThai News

ด่วน! ไฟไหม้ 'คลังพลาซ่า-เดอะมอลล์'เมืองโคราช
คลังพลาซ่า /  เดอะมอลล์โคราช / 

เกิดเหตุไฟไหม้ห้างสรรพสินค้า "คลังพลาซ่า-เดอะมอลล์"เมืองโคราช เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ มีรายงานข่าวด่วนแจ้งว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้คลังพลาซ่า ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นชื่อดังในจังหวัดนครราชสีมา โดยเกิดกลุ่มควันหนาแน่นที่ชั้น 1 ประชาชนในพื้นที่พากันแตกตื่น รวมถึงมีประชาชนยืนดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมาก จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นตั้งอยู่ย่านกลางเมือง เป็นอาคารสูง 9 ชั้น พบเปลวเพลิงและควันไหม้กำลังลุกไหม้ฝ้าเพดานของห้องขนาดพื้นที่ 10 ตารางเมตร ที่กำลังต่อเติมอยู่บริเวณด้านหน้า ซึ่งเป็นทางเข้าออกติดกับลานจอดรถ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมเพลิง 15 นาที ควบคุมเพลิงไว้ได้ จากนั้นได้ใช้เครื่องดูดควันออก เพื่อให้ระบายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ด้านนายนรินทร์ วารีปาน หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย เปิดเผยว่า ได้ยินเสียงดังคล้ายไฟฟ้าซ็อต จากนั้นพบกลุ่มควัน ได้ลอยขั้นบนท้องฟ้าจำนวนมาก สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากระบบไฟฟ้าที่อยู่บนฝ้าลัดวงจร แล้วลุกลามไหม้วัสดุที่เป็นพลาสติก และกล่องกระดาษและเศษอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ด้านใน ประเมินค่าเสียหายกว่า 2 แสนบาท นอกจากนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกหนึ่งจุดที่ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์โคราช ในเวลาไล่เลี่ย ภาพจากทวิตเตอร์ You are Inspiration ‏@iTeOy,Mike VoiceTV21 ‏@da_mike MThai News

หนังไทยเรื่องไหนจะมาวิน! ประกาศผล สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 24 วันที่ 1 มี.ค. นี้ รู้กัน!
ถ่ายทอดสด /  ประกาศผล / 

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับรางวัลสำหรับหนังไทยอันทรงเกียรติ ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. นี้ ขอเชิญคุณผู้ชมตามลุ้น ตามเชียร์กันได้เลย กับการประกาศผลรางวัล สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 24 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แต่ก่อนจะถึงวันนั้น เรามาทบทวนกันสักนิดว่า ปี 2557 ที่ผ่านมา มีหนังไทยเรื่องอะไรเข้าฉาย และเรื่องไหนจะโดนใจคุณบ้าง กับคลิปพิเศษจาก สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ด้านล่างนี้เลย โดยคุณผู้ชมทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสด งานประกาศผลรางวัล สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 24 ได้ในวันที่ 1 มี.ค. นี้ ในช่วงเดินพรมแดง ตั้งแต่เวลา 17.30 น.  เป็นต้นไปทาง M Channel หรือติดตามเทปบันทึกการประกาศรางวัลได้ ในเวลา 23.00 น. ทางช่อง 7 หนังไทยเรื่องไหนจะคว้ารางวัลกลับไป ติดตามได้ใน งานประกาศรางวัล สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 24 นี้ แฟนหนังไทยตัวจริงห้ามพลาด! ----------------------------------

คนพอใจผลงานคสช. แม้คะแนนลด หลังทำงานผ่าน 9 เดือน
คสช. /  ดุสิตโพล

ดุสิตโพลเผยคนให้คะแนนคสช. 8.17 เต็ม 10 พอใจผลงานหลังผ่านมา 9 เดือน อยากฝากให้เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดุสิตโพล ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกับผลงาน 9 เดือนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยให้คะแนน 8.17 จากเต็ม 10 คะแนน ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.87 มองว่าภาพรวมในการบริหารประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องปากท้อง แต่ยังไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้  รองลงมา เห็นว่าดูแลควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย ภายใต้การประกาศกฎอัยการศึก ตามด้วย ส่วนสิ่งที่อยากฝากบอก คสช. อันดับ 1 คือเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้น และเร่งเดินหน้าปฏิรูปประเทศ ร่างรัฐธรรมนูญ สร้างความปรองดอง MThai News

แย่แล้ว!! ก๊าซธรรมชาติเหลือใช้6ปี หากไม่เปิดสัมปทาน
ก๊าซธรรมชาติ /  สัมปทาน

กรมเชื้อเพลิงฯ เผย หากไม่เปิดสัมปทานรอบ 21 ส่งผลปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลือใช้ 6 ปี นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงฯ ยังยืนยันว่า ไทยควรจะเปิดโอกาสให้กับประเทศในการสำรวจฯ ปิโตรเลียม เนื่องจากปัจจุบันไทยมีใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้า 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ขณะที่การผลิตในประเทศอยู่ที่ระดับ 3,000 ล้านลบ.ฟุตต่อวันที่เหลือเป็นการนำเข้าทั้งจากแหล่งพัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย (JDA) 780 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และการนำเข้าจากพม่า 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน พร้อมนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ขณะที่ความต้องการใช้ก๊าซฯ ของไทยเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับการผลิตที่ลดน้อยลงและปริมาณสำรอง P1 ที่ค้นพบและมั่นใจ สัดส่วนร้อยละ 90 จะลดลงจากเดิม 7 ปี เหลือประมาณ 6 ปี ซึ่งการสำรวจเพื่อผลิตในประเทศหวังจะรักษาระดับการผลิตให้อยู่ในระดับ 3,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ไม่ให้ลดลงมาก เพื่อไม่ให้ไทยต้องนำเข้า LnG สูงในจำนวน 1400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2561 ซึ่งจะมีราคาแพง และจะกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน ประกอบกับสิ่งสำคัญคือ LNG ที่นำเข้าจะไม่สามารถนำมาผลิตปิโตรเคมีที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งมี ความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันและต่อระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ นางพวงทิพย์ กล่าวด้วยว่า การยกเลิกประกาศสัมทานปิโตรเลียมรอบ 21 ยอมรับว่ากระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งเอกชน 1 รายที่ได้เสนอขอสัมปทานรอบ 21 ทางกรมฯ จะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเอกชนก็มีความเข้าใจถึงสถานการณ์ประเทศ ไทย

โบรกฯคาด หุ้นไทยวันนี้สัญญาณบวก
ข่าว /  ข่าววันนี้ / 

โบรกฯ คาด หุ้นไทยวันนี้สัญญาณบวก คาดกลับมายืน 1,590 จุด ระบุกลุ่มสื่อสารหนุน บล.ธนชาต คาดว่า SET กลับมายืนเหนือ 1,590 จุด เป็นสัญญาณบวก กลุ่มสื่อสารมีแนวโน้ม Rebound ต่อ แม้แรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคาร กดดัน SET ทำจุดต่ำสุดที่ 1,567 จุดในช่วงระหว่างวัน แต่แรงซื้อหุ้นกลับในช่วงท้ายตลาดส่งผลให้ SET ปิดตลาด +0.27% ที่ 1,593.55 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6.6 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 2.86 พันล้านบาท การกลับมายืนเหนือ 1,590 จุด ของ SET วานนี้ ถือว่าเป็นปัจจัย “บวก” ทางเทคนิค แต่ยังไม่มีสัญญาณ “ยืนยัน” จบรอบการ พักฐาน ทำให้ SET มีแนวโน้มเคลื่อนไหว “ผันผวน” ต่อไป โดยหุ้นกลุ่มสื่อสารมีจังหวะ Rebound ต่อเนื่องจาก 1) รัฐบาลยังมีความพยายามให้เกิดการประมูล 4G ภายในปีนี้ 2) ADVANC-INTUCH ให้ปันผลเกือบ ~3% สำหรับการถือครอง 1 เดือนข้างหน้า 3) TRUE (ต้าน 15.4) มีแนวโน้มประกาศกำไรเติบโตแกร่ง 4Q14 “ซื้อ” กลุ่มรับเหมาฯ และ SAWAD  แนะนำ “ซื้อ” กลุ่มรับเหมาฯ โดยเฉพาะ CK - SEAFCO ที่เป็นผู้ได้รับผลดีจากการลงทุนโครงการภาครัฐฯ โดยตรง (ดูรายงานกลุ่มรับเหมาฯ: “Worth to Wait” วันนี้) รวมไปถึง SAWAD ล่าสุดประกาศกำไร 4Q14 เติบโตกว่า 100% ตามคาด พร้อมประกาศจ่ายหุ้นปันผล 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และแจก Warrant 25:1 MThai News

ฟันธงกากๆ! วิเคราะห์เกม ไทยลีก วีค3 บีจีฟัดกิเลน ใครจะวินใครจะว่าว
กระต่ายแก้ว /  กัลฟ์ สระบุรี เอฟซี / 

กลับมาพบกันอีกครั้งกับการ ฟันธงกากๆ ศึกฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก 2015-16 หรือ ไทยลีก ซึ่งสุดสัปดาห์นี้ จะเป็นสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งมีฟาดแข้งกัน 8 คู่ 8 สนาม โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซูเปอร์แบงค์ ดูเหมือนจะผิดฟอร์มจากสัปดาห์แรกไปนิด เพราะความแม่นยำเหลือเพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ถูก 4 คู่ จาก 8 คู่ที่ลงสนาม วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ซูเปอร์แบงค์ แห่งสปอร์ตเอ็มไทย จะมาโชว์ความแม่น (หรือเปล่า) เหมือนเคย ในการฟันธง ฟันทิ้ง ฟันเละ พร้อมจะเปิดโผรายชื่อของผู้ตัดสินในแต่ละเกมให้ได้เป็นข้อมูลกัน ไฮไลต์อยู่ที่วันเสาร์ที่ 28 ก.พ.58 คู่บิ๊กแมตช์ กระต่ายแก้ว บางกอกกล๊าส เอฟซี จะเปิดสนามลีโอ สเตเดี้ยม รับมือ กิเลนผยอง เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เกมนี้บอกเลยว่าน่าจะสนุกสุดสูสี เพราะบีจี ก็อยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดี ส่วน กิเลนผยอง ก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทาง แต่ดูแล้วไปเล่นในสนามหญ้าเทียม เจ้าบ้านดูจะได้เปรียบพอสมวร แต่ทว่า กิเลนผยอง ก็มีความเก๋า ดูแล้วเกมนี้น่าจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มมากที่สุด ฟันธง : กระต่ายแก้ว ไม่แพ้ กิเลนผยอง (อำนาจ ผ่องมณี ผู้ตัดสิน) อีกคู่วันเสาร์ มังกรไฟ บีอีซี เทโรศาสน พบ อาชาเจ้าท่า การท่าเรือ เอฟซี เกมนี้น่าจะเป็นอีกเกมที่สนุกสูสี ทีมบ้านใกล้เรือนเคียง พระราม 4 มาพบกัน ดูแล้วน่าจะเปิดเกมเข้าใส่กันตั้งแต่ต้น มังกรไฟ เพิ่งได้แชมป์โตโยต้า พรีเมียร์คัพ คงมีความมั่นใจล้นเปี่ยม ส่วน อาชาเจ้าท่า ก็มีกำลังใจดีจากประธานคนสวย แต่ดูแล้วบอลเจ้าบ้านเคี่ยวมากกว่า มีทีเด็ดดีกว่า น่าจะเป็นฝ่ายกำชัย ฟันธง : มังกรไฟ เปิดบ้านเผา อาชาเจ้าท่า (ทวีชัย สุภัทรวัน ผู้ตัดสิน) ข้ามมาวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.58 ราชันมังกร ราชบุรี มิตรผล เอฟซี เปิดบ้านรับมือ ฉลามชล ชลบุรี เอฟซี เกมนี้ดูชื่อชั้นแล้วทีมเยือนอาจจะดูดกว่า แต่ทว่าเจ้าถิ่นก็ผลงานดีพอสมวร ดูแล้วเกมนี้ไม่ง่ายสำหรับผู้มาเยือนแน่นอน แต่เมื่อเบียดกันไปความเก๋าของทีมเยือนอาจจะดีกว่า ฟันธง : ราชันมังกร จะโดน ฉลามชล บุกกัดเลือดซิบ (นิติภูมิ กุลบุตร ผู้ตัดสิน) ส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจ สุภาพบุรุษวงจักร อาร์มี่ ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านทำศึกดาร์บี้แมตช์ถนนวิภาวดีกับ แข้งเทพ แบงค็อก ยูไนเต็ด เกมนี้ทีมฟอร์มดีมาเจอกัน เชื่อว่าจะเตะกันไฟแลบ แต่สุดท้ายแล้วบอลทันกันน่าจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มอีกคู่ ฟันธง : สุภาพบุรุษวงจักร จะเสมอ แข้งเทพ (ศิวกร ภูอุดม ผู้ตัดสิน) ส่วนคู่อื่นๆ วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 - ชัยนาท ฮอร์นบิล จะแพ้ เชียงราย ยูไนเต็ด (อลงกรณ์ ฝีมือช่าง ผู้ตัดสิน) - กัลฟ์ สระบุรี เอฟซี จะแพ้ สุพรรณบุรี เอฟซี (ทวีป อินทร์แก้ว ผู้ตัดสิน) วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 - นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี จะชนะ ราชนาวี (สุเมธ สายแวว ผู้ตัดสิน) - โอสถสภา เอ็ม150 จะชนะ ทีโอที เอสซี (สุเปรม นนทะวงศ์ ผู้ตัดสิน)

บุญธรรม บุญเทพประทาน /  ป๋าชื่น / 

"ป๋าชื่น" เจ้าของโคลอนเซ่พระราม9 เดินทางเข้ามอบตัวกับผบ.ตร. พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหา ชี้ไม่เคยแอบอ้างสถาบัน ด้านตำรวจคุมตัวสอบเพิ่มที่กองปราบ นายบุญธรรม บุญเทพประทาน หรือ ป๋าชื่น กรรมการบริษัทบ้านชุมทองจำกัด และบริษัทเขาใหญ่เบเวอร์ลี่ฮิลล์ จำกัด เดินทางเข้ามอบตัวกับพล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หลังถูกออกหมายจับในข้อหาหมิ่นเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112 จากกรณีหลอกลวงประชาชนเพื่อซื้อที่ดินนิคมสร้างตนเอง ลำตะคอง บริเวณเขาหนองเชื่อม ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายบุญธรรม ได้ให้การปฏิเสธว่า ตนเองไม่เคยแอบอ้างสถาบัน โดยการได้มาซึ่งที่ดินบริเวณนี้ เนื่องจากอยากได้ที่ดินบริเวณเขาใหญ่ ซึ่งมีอากาศดี เป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลกมาจัดสรรขายเพื่อเก็งกำไร โดยมีนายเสฏฐวุฒิ เพ็งดิษฐ์ ซึ่งเป็นนายหน้าค้าที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว มาเสนอขายให้ ในราคาไร่ละไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งตนเองเห็นว่ามีราคาถูก และทำเลดี จึงตัดสินใจซื้อและนำไปจัดสรรขายต่อไร่ละ 6-7 แสนบาท หรือบางแปลงมีราคาสูงถึงหลักล้าน โดยตนจะซื้อที่ดินต่อเมื่อ มีโฉนดถูกต้องเท่านั้น โดยไม่เคยไปบังคับข่มขู่ชาวบ้านในพื้นที่ และไม่ทราบว่านายเสฏฐวุฒิ ใช้วิธีใดถึงได้เอกสารสิทธิ์มา จากนั้นตนได้ไปโอนที่ดิน ที่กรมที่ดิน ซึ่งมีการโอนสิทธิ์ได้ตามปกติ จึงไม่ได้สงสัยอะไร ก่อนนำที่ดินดังกล่าวมาจัดสรรแบ่งขาย ต่อมาพล.ต.ต.โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่มีความสนิทสนมกันส่วนตัว มาเห็นพื้นที่ดังกล่าว จึงสนใจขอแบ่งซื้อ และได้ขายให้ราคาไร่ละไม่เกิน 2 แสนบาท ต่อมาพล.ต.โท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทราบเรื่อง จึงอยากซื้อที่ดินบริเวณนี้ด้วย ทั้งนี้นายบุญธรรม ยอมรับว่าเคยได้ยินพล.ต.ต.โกวิทย์ พูดคุยกันในกลุ่มว่าต้องการซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อนำไปสร้างวัง อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวนายบุญธรรมไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองปราบปราม ต่อไป ข้อมูลจาก มติชนออนไลน์ MThai News

5 โรงแรมสุดครีเอท ฉีกกฎออกจากกรอบเดิม
ที่พัก /  รีสอร์ทสวย / 

ท่านคงเคยเห็นเหล่าโรงแรมสุดแปลกจากทั่วโลกกันมาบ้าง ซึ่งนับวันก็ยิ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางแห่งก็ออกแบบด้วยแนวคิดสุดสร้างสรรค์ สร้างตุดเด่นให้กับตัวเอง จนเป็นที่ดึงดูดจากนักท่องเที่ยว ให้อยากมาเยือนดูสักครั้ง และวันนี้ travel.mthai.com ได้รวบรวม 5 โรงแรมสุดครีเอท ใหม่ล่าสุดของโลก ที่จะพาคุณลอยล่องเหนือจินตนาการ กับที่พักที่คุณแทบจะไม่มีดอกาสสัมผัสได้ในชีวิตจริง จะเจ๋งแค่ไหน ต้องดู 5 โรงแรมสุดครีเอท ฉีกกฎออกจากกรอบเดิม 1. Giraffe Manor , Kenya ที่ประเทศเคนย่า โรงแรมนี้จะพาคุณไปอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบซาฟารี คุณจะได้ใกล้ชิดกับสัตว์ ด้วยการป้อนอาหารจากทางหน้าต่างของห้องอาหาร เจ้ายีราฟ จะทำให้คุณหลงรักอย่างแน่นอน 2. Free Spirit Spheres , Canada โรงแรมสุดอินดี้แห่งนี้ ตั้งอยู่บนเกาะแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ด้วยห้องพักทรงกลม ตระหง่านอยู่บนต้นไม้คล้ายรังนก ให้คุณได้สัมผัสอิสระ ใกล้ชิดกับผืนป่า และสูดอากาศอันบริสุทธิ์ให้ชุ่มปอด 3. Ice Hotel , Sweden  โรงแรมน้ำแข็ง แห่งประเทศสวีเดน แน่นอนว่าทั้งโรงแรมทำจากประติมากรรมน้ำแข็งสุดยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ห้องพัก ล็อบบี้ บาร์ ห้องอาหาร ต่างเป็นน้ำแข็งทั้งสิ้น แถมยังมีที่จัดเลี้ยงสำหรับงานแต่งงานอีกด้วย เก๋มาก หนาวมาก 4. Palacio De Sal , Bolivia โรงแรมเกลือ แห่งประเทศโบลิเวีย เนื่องด้วยที่ตั้งของโรงแรม เป็นเหมือนหาดนาเกลือกว้างใหญ่ไกลลิบตา ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้ว ทำให้เกิดการปิ๊งไอเดีย สร้างโรงแรมจากเกลือ ทั้งผนัง เฟอร์นิเจอร์ แทบทุกอย่างมันคือ เกลือ !! 5. Karosta Prison Hotel , Latvia ประเทศเล็กๆ ในแถบยุโรปตะวันออกอย่าง ลัตเวีย ได้ซ่อนโรงแรมสุดแปลกเอาไว้ ที่จะจำลองจองจำคุณในธีมนักโทษ ทั้งภายนอกและภายในถูกออกแบบให้เป็นคุก พร้อมต้อนรับคุณด้วยกิจกรรมของนักโทษไว้อย่างครบครัน ดูเพิ่มเติมจากวิดีโอ ได้เลย .. ที่มา : Mono 29   /   เรียบเรียงโดย : Travel MThai

ฝรั่งอึ้ง! นุศรา โชว์เทพเสิร์ฟลูกปั่นกินแต้มกระจาย
ซาร่า /  นุศรา / 

สวยด้วยเก่งด้วย! นุศรา โชว์เทพเสิร์ฟลูกปั่นกินแต้มกระจาย หากจะบอกว่านักวอลเล่ย์บอลที่เป็นเซตที่ดีที่สุดในเอเชียและแถวหน้าของโลกตอนนี้ต้องมีชื่อของ นุศรา ต้อมคำ แน่นอน แต่ตอนนี้หากจะจับให้ นุศรา ต้อมคำ ติดอันดับนักวอลเล่ย์บอลที่มีลูกเสิร์ฟดีที่สุดอีกคนก็คงจะไม่ผิด เพราะเกมการแข่งขันนัดล่าสุดในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ อาเซอร์ไบจาน ซูเปอร์ลีก 2014-15 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา "ซาร่า" นุศรา ต้อมคำ โชว์ความเทพชนิดฝรั่งอึ้งด้วยการเสิร์ฟลูกปั่น จนทำให้ตัวรับของฝ่ายตรงข้ามถึงกับงงกับลูกเสิร์ฟของ ซาร่า ก่อนที่ต้นสังกัดของ "ซาร่า" นุศรา ต้อมคำ ราบิต้า บากู จะชนะไปแบบไม่ยากเย็น อาเซอร์โยล 3-1 เซต (25-23,17-25,25-15,25-22) ในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ อาเซอร์ไบจาน ซูเปอร์ลีก 2014-15 เครดิต Nootsara FANCLUB

ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ต้อนรับเครื่องบินแอร์บัส ลำที่ 3 พร้อมเพิ่มความถี่สู่ญี่ปุ่น
ข้อมูลสายการบิน /  สายการบิน / 

ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ต้อนรับเครื่องบินแอร์บัส เอ 330-300 ลำที่ 3 เข้าประจำการ พร้อมเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ โตเกียว และโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีเจิมเครื่องบินและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายนัดดา บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธี ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ต้อนรับเครื่องบินแอร์บัส ลำที่ 3 พร้อมเพิ่มความถี่สู่ญี่ปุ่น เครื่องบินแบบแอร์บัส เอ330-300 ลำดังกล่าวของสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้รับการทำสีในลวดลายของ “ปาร์ค จี ซอง” นักฟุตบอลคนดังแห่งเอเชีย ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทางสายการบินและตัวอย่างของนักกีฬาที่ดีและมีความสามารถ ที่จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อความสำเร็จ ความมีวินัย  และความสุภาพอ่อนน้อมตามวิถีของคนเอเชียออกไปให้คนทั่วโลกได้รับรู้ทั่วกันผ่านลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้านข้างเครื่องบิน ทั้งนี้ เครื่องบินลำดังกล่าวได้รับการจัดที่นั่งจำนวน 377 ที่นั่ง ประกอบด้วยที่นั่งชั้นธุรกิจที่สามารถปรับเอนนอนได้จำนวน 12 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัดอีก 365 ที่นั่ง โดยไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้รับมอบเครื่องบินลำที่สามเข้ามาเพื่อเพิ่มความถี่การให้บริการตามแผนธุรกิจที่วางเอาไว้ โดยตารางบินฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2558 เป็นต้นไปด้วยเส้นทางบินจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังกรุงโตเกียว (นาริตะ) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 เที่ยวบินต่อวัน เส้นทางบินจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังเมืองโอซาก้า (คันไซ) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 เที่ยวบินต่อวัน และเส้นทางบินจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง กรุงโซล (อินชอน) ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 1 เที่ยวบินต่อวัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและการสำรองที่นั่ง สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.airasia.com

ฝากขังพ่อแม่ 'ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์' คัดค้านประกันตัว
ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี /  ศรีรัศมิ์ สุวะดี / 

ตำรวจกองปราบ คุมตัวบิดาและมารดา ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ ขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขัง คัดค้านการประกันตัว พร้อมส่งสำนวนให้อัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้อง วันนี้ (27 ก.พ.) นายอภิรุจ สุวะดี และนางวันทนีย์ สุวะดี บิดาและมารดา ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี เดินทางมารายงานตัวตามที่นัดหมายกับพนักงานสอบสวนกองปราบปราม จากกรณีถูกนางสาวศวิตา มณีจันทร์ กล่าวหาว่ากลั่นแกล้งให้รับโทษทางอาญา จนถูกจำคุก 1 ปี 6 เดือน โดยบังคับให้ดาบตำรวจสุรินทร์ ศุกลมนัส ซึ่งเป็นลุงของนางสาวศวิตา กลั่นแกล้งให้ได้รับโทษ โดยเมื่อทั้ง 2 คนเดินทางมาถึง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายอภิรุจ และนางวันทนีย์ ขึ้นไปสอบปากคำทันที โดยไม่ยอมให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์แต่อย่างใด จากนั้นเวลาประมาณ 11.00 น. พลตำรวจตรีฐิติราช หนองหารพิทักษ์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมทั้งพันตำรวจเอกอัคราเดช พิมลศรี รักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปราม ได้นำตัวนายอภิรุจ และนางวันทนีย์ มาแถลงข่าว โดยพลตำรวจตรีฐิติราช เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้ จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสอง ไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขัง โดยคัดค้านการประกันตัว พร้อมส่งสำนวนให้อัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องต่อไป ทางด้านนายอภิรุจและนางวันทนีย์ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตนเองยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และรู้สึกสำนึกผิด โดยวันทนีย์ ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าว พูดไปด้วยความโมโห ไม่ได้ตั้งใจ ทุกวันนี้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนนายอภิรุจ ระบุว่า ทางสถาบันและครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนพนันแต่อย่างใด ซึ่งเป็นเรื่องของพลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำเนินการเอง ขอบคุณข้อมูลจาก มติชนออนไลน์ ภาพจาก  akaravutTV9  https://twitter.com/lotviler MThai News