โปงราง

นายกฯ ถกครม. ติดตามเหตุปารีส-บอกลอยกระทงให้สิ่งไม่ดีออกไป
ประชุมคณะรัฐมนตรี /  ประยุทธ์ จันทร์โอชา / 

นายกรัฐมนตรี นำถก ครม. ติดตามเหตุรุนแรงปารีส พร้อมเตรียมรับมือประเมินทิศทางภายในประเทศ บอกลอยกระทงให้สิ่งไม่ดีออกไป ร่วมกันสร้างสุขเคารพกฎหมาย ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าที่ผ่านมา ยังคงอยู่ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจวันนี้ ต้องติดตามว่าทางฝ่ายความมั่นคง จะมีการรายงานการประเมินสถานการณ์ การตรวจสอบ การป้องกัน รวมถึงทางด้านการข่าวในประเทศไทยต่อคณะรัฐมนตรีอย่างไร ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรงในกรุงปารีส ฝรั่งเศส เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งต้องติดตามว่าทางฝ่ายไทยเตรียมรับมือ และประเมินสถานการณ์ภายในประเทศไปในทิศทางใด ส่วนทางด้านการพัฒนาการลงทุนเศรษฐกิจของประเทศ วันนี้กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอแผนปฏิบัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วน หรือ แอคชั่นแพลน ในปี 2558-2559 รวม 20 โครงการ มูลค่ากว่า 1,799,177 ล้านบาท ซึ่งแผนลงทุนระยะเร่งด่วนดังกล่าว จะกำหนดระยะเวลาการลงทุนระยะต่าง ๆ ทั้งระบบราง น้ำ อากาศ และถนนให้ชัดเจน และเริ่มประกวดราคาได้ตั้งแต่สิ้นปีนี้เป็นต้นไป รวมถึงจะเสนอบันทึกผลการประชุมร่วมเพื่อความร่วมมือรถไฟไทย-จีน ครั้งที่ 8 ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย นายกฯนำถกครม.บอกลอยกระทงให้สิ่งไม่ดีออกไป ทั้งนี้ก่อนการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้กล่าวตอนหนึ่งระหว่างได้พบปะกับคณะบุคคลต่าง ๆ ที่รอเข้าพบ ถึงเทศกาลในช่วงลอยกระทงที่จะถึงในวันที่ 25 พ.ย. นี้ว่า ลอยกระทงเป็นประเพณีไทย ซึ่งอยากให้ลอยสิ่งที่ไม่ดีในสังคมและประเทศออกไปให้หมด และร่วมกันสร้างความสุขให้คนไทยและประเทศ โดยเริ่มจากตัวเองและสังคม ดูแลคนที่เดือดร้อน ส่วนเรื่องความสนุกสนานก็ขอให้มีขอบเขตอยู่ในกฎ เคารพกฎหมาย และไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน คลิก >> ลอยกระทงออนไลน์ ก่อนใครที่นี่

ทีมเศรษฐกิจ ลุยปฏิรูป 4 ด้าน หวังสร้างแข็งแกร่งศก.ไทย
PostForum2015 /  สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ / 

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาล   ลุยปฏิรูป 4 ด้าน หวังสร้างความแข็งแกร่ง ชู คมนาคม ดันเป็นศูนย์กลางขนส่งอาเซียน ในงานเสวนา "ร่วมสร้างเศรษฐกิจไทย พูดคุยกับทีมเศรษฐกิจใหม่" วันนี้ (15 ต.ค. 58) ได้มีการจัดงานเสวนา Post Forum 2015 "Rebuilding The Thai Economy : Meet The Economic Team เพื่อร่วมพูดคุยแนวทางร่วมสร้างเศรษฐกิจของไทย โดยมีทีมเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน นำโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ, นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายบรรยง พงษ์พานิช คณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ร่วมดำเนินการเสวนา โดย ดร.สมคิด ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า จากนี้ไปรัฐบาลจะเน้นการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจใน 4 ด้าน คือ ปรับสมดุลเศรษฐกิจ, เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิต, ส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ และการเชื่อมโยง (Connectivity) โดย การปรับสมดุลเศรษฐกิจ นั้น หากจะให้เติบโตต้องทำภายในให้แข็งแรง ด้วยการส่งเสริมภาคส่งออก และภาคเกษตรไปพร้อมๆ กัน เพราะ 2 ส่วนนี้คือหัวใจหลักของประเทศ  ซึ่งรัฐบาลจะใช้กลไกผ่าน กรอ.จังหวัดในการพัฒนาตั้งแต่ระดับจังหวัด การขับเคลื่อนในแนวราบ ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือรูปแบบประชารัฐที่เป็นความร่วมมือจากรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาสังคม ซึ่งเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างจริงจังจะมีเม็ดเงินลงไปในพื้นที่ช่วยสร้างความเติบโตในชนบทได้ ขณะที่ การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิต นั้น จะเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากว่าปริมาณ โดยให้สถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทำงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือสร้าง startup เพื่อ innovation มีกองทุน การตลาด สนับสนุนพร้อมสรรพในเรื่องดังกล่าว ส่วน การสร้างคลัสเตอร์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนนั้น ต้องเปลี่ยนผ่านจากการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกมาเป็นภาคบริการมากขึ้น เช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกระดับ รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี สำหรับอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร,  อุตสาหกรรมยางพารา และอุตาสหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่มห่ม เป็นต้น  นอกจากนี้ต้องรื้อระบบงบประมาณ โดยเฉพาะมาตการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลจะไม่ทำอีกแล้ว เพราะเชื่อว่ามาตรการที่ออกมาก่อนหน้านี้เพียงพอที่จะช่วยประคับประคองให้เศรษฐกิจผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ นอกจากนี้ ดร.สมคิด ยังได้กล่าวถึง การเชื่อมโยง หรือ Connectivity ว่า รัฐบาลจะผลักดันให้ไทยเป็นฮับของอาเซียนให้ได้ เพราะพื้นที่ที่ตั้งประเทศถือว่าดีมากๆ ถ้าต่อเหนือ-ใต้-ออก-ตกได้ จะเป็นประโยชน์ AEC ใน 4-5 ปีข้างหน้า และสามารถดึงนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศได้ "แม้ว่าแนวคิดดังกล่าวจะเป็นเพียงความฝัน แต่ตนก็อยากทำให้ฝันนี้เป็นจริง อย่างไรก็ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ถ้าร่วมมือกันทุกอย่างแล้วเชื่อว่าต้องดีกว่าเดิมแน่นอน และไม่ต้องไปตื่นเต้นกับการทำนายตัวเลขทางเศรษฐกิจมากนัก หากมั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำ" ด้าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถึง การผลักดันให้ไทยเป็นฮับของอาเซียนให้ได้ว่า รัฐบาลเตรียมเดินหน้าเมกะโปรเจ็คด้านคมนาคม โดยจะร่วมจีนและญี่ปุ่นในการลงทุนสร้างคมนาคมระบบราง เพื่อให้การขนส่งครบถ้วน ไปยังทุกจุดเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นตัวกลาง AEC ได้แก่ การทำรถไฟทางคู่, รถไฟระหว่างเมือง 4 โครงการ อาทิ กทม-หนองคาย (ร่วมกับจีน) กทม.-เชียงใหม่ และกาญจนบุรี -กทม.-สระแก้ว เชื่อมท่าเรือของไทยไปยังท่าเรือทวาย ไปพนมเปญและโฮจิมินห์ (ไทย-ญี่ปุ่น) นอกจากนี้ยังมีที่รัฐบาลดำเนินการเอง คือ กทม.-หัวหินด้วย และกำลังศึกษาเส้นทาง "แม่สอด-นครสวรรค์-นครพนม" อยู่ด้วย ทั้งนี้ก่อนการปิดการเสาวนา ดร.สมคิด ยังได้ตอบคำถามจากทางบ้านด้วยว่า การดำเนินโครงการดีๆ ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเพื่อให้มีความต่อเนื่องนั้น มันต้องเป็นจิตสำนึกของคนไทยทุกคน ที่ต้องมองไปข้างหน้า ไม่สาดสีใส่กัน ส่วนการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นนั้น เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะร่วมมือกันทำให้คนเลวอยู่ในสังคมไม่ได้ อย่าโยนให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเดียว ทั้งนี้ก็ฝากถึงเอกชนด้วย ถ้าไม่จ่ายปัญหาคอรัปชั่นก็จะไม่เกิดขึ้น ขณะที่การชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยนั้น ต้องเริ่มที่คนไทยว่าจะทำตัวอย่างไรให้มีเสน่ห์ต่อนักลงทุน ต้องทำให้เขาเห็นว่าที่นี่ดีกว่าที่อื่น ที่นี่คือตรงกลางระหว่าง สหรัฐ จีน และญี่ปุ่น ทั้งภูมิประเทศและขั้วการเมือง ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com MThai News

คาด 'หุ้นไทย' ปี 59 ถึง 1,600 จุด ชี้ 'กลุ่มการแพทย์' กำไรโต
กลุ่มการแพทย์ /  ข่าวหุ้น / 

นักวิเคราะห์ประเมินดัชนี 'หุ้นไทย' ปีหน้าคาดจะอยู่ที่ 1,600 จุด เนื่องจากเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ชี้ หุ้น 'กลุ่มการแพทย์' ปี 59 กำไรโต นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์ ประเมินดัชนีหุ้นไทยปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 1,600 จุด ซึ่งมีค่า P/E อยู่ที่ 15 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีนี้ ที่คาดว่าจะอยู่ 1,450 จุด เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น แต่ตลาดหุ้นไทยอาจมีความผันผวนบ้างจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติ ไปเข้าลงทุนในประเทศที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดี สำหรับกำไรของบริษัทจดทะเบียนปีหน้าคาดว่าจะโต 15% จากปีนี้ ที่คาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2557 ซึ่งมีการเติบโตจากฐานที่ต่ำ และภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ส่วนกำไร บจ.ไตรมาส 3 ที่ปรับตัวลดลงถึง 87% เพราะมีการบันทึกรายการพิเศษจำนวนมากของหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารพาณิชย์ ประกอบกับขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งหากดูกำไรจากการดำเนินงานปกติ ปรับตัวลงไม่มากนัก ขณะที่ บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (26 พ.ย.) ว่า คาดหุ้นกลุ่มการแพทย์ปี 2559 กำไรรวมเติบโต 10% โดย รพ.ขนาดกลาง (BCH, CHG) จะมีกำไรเติบโตสูงกว่า รพ.ขนาดใหญ่ (BDMS, BH) อย่างไรก็ตามมองว่าการเติบโตของ รพ.ขนาดกลางที่สูงกว่าจะสะท้อนสู่ราคาหุ้น มอง BDMS เป็น Top pick เนื่องจากยังมีมุมมองบวกต่อความได้เปรียบด้านเครือข่ายของรพ. ทำให้ BDMS ได้ประโยชน์จากการมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น ประกอบกับเป็นหุ้นที่ยังน่าสนใจมากที่สุด เนื่องจากราคาหุ้นซื้อขาย PE ปี 59 ที่ 37 เท่า ต่ำสุดในกลุ่ม สำหรับ BCH ปรับออกจาก Top pick และปรับคำแนะนำเป็น NEUTRAL (เดิม BUY) หลังราคาหุ้น BCH ปรับขึ้นแรง +24% นับจากออกบทวิเคราะห์ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พ.ย.58 ที่ผ่านมา ซึ่งมองว่าราคาที่ปรับขึ้นแรงเป็นการตอบรับการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานรพ.WMC เร็วเกินไป ทำให้ปัจจุบันเหลือ upside +5% และซื้อขาย PE ที่ 40 เท่า ซึ่งถือว่าสูงกว่ากลุ่มเป็นอย่างมาก ขอบคุณข้อมูลจาก อินเด็กซ์ 51, ข่าวหุ้น ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy MThai News

เมเปิ้ล-บี๋ บุกชี้ตัวคนโกง! ไม่หวังเงินคืน แค่รับผิดสักที!!
เมเปิ้ล พัชชุดาญ์ /  บี๋ สวิช / 

เพิ่งไปชี้ตัวผู้ต้องหามาสดๆ ร้อนๆ เมื่อคืนวานนี้ (8 ต.ค) เวลาประมาณ 20.00 น. ณ กองปราบพหลโยธิน สำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ เมเปิ้ล พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์ หลังโดนโกงค่าตัวในละครเรื่อง “ซารางเฮ รักหมดใจ ให้นายตัวแสบ” พร้อมด้วย บี๋ สวิช นักแสดงจากภาพยนตร์ “เลิฟสุดจิ้น ฟินสุโค่ย” แต่ผู้ต้องหายังปฏิเสธข้อกล่าวหา ล่าสุด สาวเมเปิ้ล เดินทางมาเปิดใจกับทีมข่าวช่อง 2 ข่าวลึกบันเทิงร้อน ถึงประเด็นดังกล่าวว่า แม้วันนี้ไม่หวังจะได้เงินคืนคิดซะว่าทำบุญ แค่หวังเพียงให้ผู้ต้องหายอมรับผิดสักที!! "เมื่อคืนพี่บอย คือ ผู้กองที่กองปราบฯ โทรมาให้ไปชี้ตัวผู้ต้องหาว่าถูกคนหรือเปล่า เราก็ดีใจ รู้สึกว่าจับได้แล้วจริงๆ อีกอย่างหนึ่ง คือ รู้สึกว่าคนทำผิดต้องได้รับโทษตามที่เค้าทำผิดไว้ คนที่เราไปชี้ตัวเมื่อคืนถูกต้องแน่นอนค่ะ 100%" "ผู้ต้องหาเคยออกมาแถลงข่าวปฏิเสธ ณ ตอนนี้ก็ยังปฏิเสธทุกข้อหา แต่เปิ้ลคิดว่าเค้าโดนหมายจับประมาณ 3 หมายนะเท่าที่รู้ มันเยอะมาก 3 หมาย 3 สน.แล้วก็หนีมาตลอดระยะเวลาหลายเดือน แล้วก็เพิ่งมาจับได้เมื่อวาน ก็ถามนะว่าจับได้ที่ไหน แต่พี่ตำรวจเค้าบอกว่ามันเป็นวิธีของตำรวจ คนที่จับได้เป็นตัวหลักในเรื่องเงินเลยค่ะ คนเดียวเลย ไม่มีใครที่ต้องซัดทอดเอาผิดอีกค่ะ" "ถามว่าตอนนี้อยากได้เงินคืนหรือเปล่า พี่บี๋หรือว่าทุกๆ คนที่ได้ร่วมงาน เค้าก็ทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะ แล้วก็มีค่าใช้จ่าย ทุกคนทำงานก็อยากได้เงินเดือน เราทำงานเสร็จเราก็อยากได้เงิน มันเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเกิดมาถึงตอนนี้แล้วก็มีหลายเสียงบอกว่าเปิ้ลไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องแบบนี้เกินไปรึป่าว" "หนูต้องบอกว่ามันเหมือนกับตัวเองไปทำบาปให้คนอื่นหรือเปล่า ต้องให้เค้าเข้าคุก ใจจริงคือเปิ้ลคุยกับเค้าตั้งแต่แรกแล้วนะว่า เรื่องแบบนี้มันประนีประนอมกันได้ ถ้าเค้าไม่มีจริงๆ ก็น่าจะบอกเรา น่าจะบอกเหตุผลว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวพี่ ทำไมถึงจ่ายเงินให้กับเราไม่ได้ แล้วเค้าก็ท้าเปิ้ลเลยว่าให้ไปฟ้องตำรวจเลย ขึ้นโรงขึ้นศาลเลย" "อย่าท้านะเพราะว่าถ้าท้าแบบนี้เรามีทั้งหลักฐาน เค้าไม่น่าจะท้าเรา เราก็ไปแจ้งความจริงๆ พอเราไปแจ้งทางกองปราบก็ดำเนินการ ถ้าเป็นเปิ้ลคนเดียวอาจจะยังรู้สึกว่าไม่หนักแน่นเท่าไหร่ แต่พอหนูออกมามันก็มีหลายๆ คนที่เคยเป็นคดีเก่า และคดีใหม่ออกมาด้วย เกือบทุกคนค่ะ" "เมื่อคืนนอกจากชี้ตัวแล้ว ก็มีการให้ปากคำเพิ่มนิดหน่อย กับผู้ต้องหาไม่ได้คุยค่ะ เพราะว่าทางพี่ตำรวจถามไปแล้วเค้าปฏิเสธทุกข้อหาเลย ก็เลยไม่พูดดีกว่า ตำรวจตั้งข้อหาฉ้อโกงค่ะ ตอนนี้เค้าบอกว่าต้องไปคุยก่อน ทางกองปราบโยนเรื่องให้ทาง สน. คือตอนนี้มีทั้งหมด 3-5 สน.ที่รู้มา มีพระโขนง ของเปิ้ลเองเป็น สน.ประเวศ คดีเดียวกัน แต่ว่ามันมีนักแสดงหลายคนเค้าก็ไปแจ้งตาม สน. ที่เค้าสะดวก" "เราอยากให้เค้ายอมรับความจริงมากกว่าค่ะ ไม่ได้อยากให้เค้ารับโทษ ไม่ได้อยากให้เค้าติดคุก ไม่ได้อยากได้เงินเลย อยากให้เค้ายอมรับความจริงในสิ่งที่เค้าเป็น ไม่ใช่ว่าตอนนี้พี่ก็ยังไม่รับผิด ไม่รับความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นกับพี่ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รับอะไรเลยค่ะ ก็เลยงงว่ามาถึงขั้นนี้แล้วพี่ยังปฏิเสธอีกเหรอ" "ที่รู้มาตอนนี้คือประกันตัวไม่ได้ค่ะ เพราะว่าโดนหมายหลายใบ เคสของนักแสดงคนอื่น เมื่อวานที่ไปชี้ตัวมีสต๊อป ท๊อปกัน มีพี่บี๋ แล้วก็มีพี่ที่เป็นหุ้นส่วนของหนังฟินอีก 2 คน ส่วนของเปิ้ลเนี่ยซารางเฮฯ เค้าก็บอกว่าบางคนโดนไป 6 ล้าน อันนี้ของพี่ที่เป็นหุ้นส่วน ยังมีผู้กำกับเรื่องซารางเฮอีก ทีมกล้อง ทีมไฟ อย่างน้อยๆ คนนึงตกประมาณ 2 แสนขึ้นไป" "ทุกคนอยากให้เค้ายอมรับผิดค่ะ ทุกคนคิดอย่างนั้น ทำไมพี่เค้าตอนนี้ยังคิดอย่างนั้นอยู่ก็เลยไม่เข้าใจ (หัวเราะ) เราโดนไปก็เกือบ 2 แสน ถามว่าคิดว่าทำบุญไหม ก็คิดว่าทำบุญ จริงๆ ตั้งแต่วันที่มาออกข่าว ก่อนหน้านี้เปิ้ลก็คิดว่าทำบุญดีกว่า หลังจากนี้ต้องไปให้ปากคำอีกแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเปิ้ลต้องไปที่ สน.ประเวศ" "ต่อจากนี้ก็ต้องระวังเรื่องการรับงานมากขึ้นต้องเช็กก่อนเลย แล้วก็ต้องมีการทำสัญญาทุกอย่าง เวลาไปออกงานต้องทำสัญญาก่อน ไม่ใช่แบบสมัยนี้ที่ดูข่าวมา นอกเหนือจากเคสนี้ยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่โดน ที่เห็นตามข่าวนะ ไม่ใช่ของพี่คนนี้คนเดียวนะ หมายถึงบริษัทอื่นด้วย ก่อนที่จะรับงานอะไรก็อยากให้มีเอกสารสำคัญที่รับรองว่ามันถูกต้องจริงๆ" เมเปิ้ล กล่าว เมเปิ้ล-บี๋ บุกโรงพักชี้ตัวคนโกง เมเปิ้ล-บี๋ บุกโรงพักชี้ตัวคนโกง เมเปิ้ล พัชชุดาญ์ เมเปิ้ล พัชชุดาญ์

รายงานสภาพจราจร พบเกิดอุบัติเหตุหลายพื้นที่
รถติด /  สภาพจราจร / 

วันนี้ (24 พ.ย.) รายงานสภาพจราจร เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงมีรถติดขัดบนท้องถนนหลายพื้นที่ 21:02น.ถนนมอเตอร์เวย์ ขาเข้า จากด่านบาบ่อ มุ่งหน้า บางนา กิโลเมตรที่ 0+000 ถึง 3+000 มีงานซ่อมผิวจราจร ปิด 3 ช่องทางซ้าย #motorway_th 20:51น.อุบัติเหตุ ถนนสามเสน ขาเข้า จากแยกศรีย่าน มุ่งหน้า แยกสุโขทัย เลยแยกสุโขทัยเล็กน้อย รถเมล์ รถแท็กซี่ รถเก๋งชนกัน กีดขวางช่องทางกลาง 20:31น.ถนนพระรามที่ 6 ขาออก จากแยกศรีอยุธยา มุ่งหน้า แยกตึกชัย ที่หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี รถเมย์สาย 67 จอดเสียในช่องทางซ้าย 20:29น.ถนนทางด่วนขั้นที่ 2 ขาเข้า จากด่านถนนจันทน์ มุ่งหน้า ด่านสาทร ที่เชิงทางลงถนนสาทร รถเก๋งจอดเสีย ในช่องทางซ้าย 20:26น.ถนนกาญจนาภิเษก ขาออก จากซอยวัดพระเงิน มุ่งหน้า หมู่บ้านพระปิ่นเกล้า 3 เลยซอยวัดพระเงิน 2 กิโลเมตร รถโม่ปูนจอดเสีย ในช่องทางกลางของทางคู่ขนาน 20:16น.อุบัติเหตุ ถนนบรมราชชนนี ขาเข้า จากแยกพุทธมณฑลสาย 7 มุ่งหน้า แยกพุทธมณฑลสาย 5 จุดเกิดเหตุก่อนถึงไทวัสดุ สาขาศาลายา 1 กิโลเมตร รถปิคอัพชนกับรถบรรทุก 10 ล้อ กีดขวางช่องทางซ้าย ของทางด่วน 19:01น.อุบัติเหตุ ถนนกาญจนาภิเษก ขาออก จากทางต่างระดับพระราม 2 มุ่งหน้า ทางต่างระดับเพชรเกษม จุดเกิดเหตุที่หน้าห้างวงแหวนเซ็นเตอร์ รถปิคอัพชนกับรถเก๋ง กีดขวางช่องทางซ้าย ของทางด่วน 18:56น.อุบัติเหตุ ถนนพระรามที่ 3 ขาเข้า จากแยกนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งหน้า ห้าแยก ณ ระนอง จุดเกิดเหตุก่อนถึงโรงเรียนนนทรีวิทยา 30 เมตร รถเทลเลอร์ชนกับรถเก๋ง กีดขวางช่องทางซ้าย 18:50น.อุบัติเหตุ ถนนประเสริฐมนูญกิจ ขาเข้า จากแยกถนนรามอินทรากิโลเมตรที่ 10 มุ่งหน้า แยกตัดถนนนวมินทร์ จุดเกิดเหตุที่แยกตัดถนนนวมินทร์ รถแท็กซี่ รถเก๋ง รถปิคอัพชนกัน กีดขวางช่องทางกลาง 18:47น.อุบัติเหตุ ถนนกาญจนาภิเษก ขาออก จาก ทางต่างระดับพระราม 2 มุ่งหน้า ทางต่างระดับเอกชัย จุดเกิดเหตุที่ใต้ทางต่างระดับเอกชัย รถเก๋ง 2 คันชนกัน กีดขวางช่องทางกลาง ของทางด่วน 18:27น.อุบัติเหตุ ถนนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ขาออก จากห้างเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า มุ่งหน้า โค้งสายใต้เก่า จุดเกิดเหตุที่โค้งสายใต้เก่า รถเก๋ง 2 คันชนกัน กีดขวางช่องทางกลาง 18:23น.ถนนอรุณอมรินทร์ ขาออก จากแยก จ.ป.ร. มุ่งหน้า สะพานพระราม 8 ที่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่ขูด ไสผิวถนนทิ้งไว้ เตรียมปูยางมะตอย ส่งผลให้จราจรติดขัด แนะเลี่ยงเส้นทางไปใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 18:15น.อุบัติเหตุ ถนนราชพฤกษ์ ขาเข้า จากวงเวียนบางขุนกอง มุ่งหน้า แยกบรมราชชนนี จุดเกิดเหตุฝั่งตรงข้ามห้างโฮมเวิร์ค สาขาราชพฤกษ์ รถชนกัน 4 คัน กีดขวางช่องทางซ้าย ของทางด่วน 18:13น.อุบัติเหตุ ถนนรัตนาธิเบศร์ ขาออก จากแยกบางพลู มุ่งหน้า ทางต่างระดับบางใหญ่ จุดเกิดเหตุที่เชิงทางลงต่างระดับบางใหญ่ รถเก๋งชนกับรถตู้ กีดขวางช่องทางขวา 17:54น.อุบัติเหตุ ถนนเพชรบุรี ขาออก จากแยกมิตรสัมพันธ์ มุ่งหน้า แยกอโศกเพชรบุรี จุดเกิดเหตุก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกอโศกเพชรบุรีเล็กน้อย รถปิคอัพ 2 คันชนกัน กีดขวางช่องทางขวา 17:47น.อุบัติเหตุ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ขาเข้า จากซอยวัดสวนส้ม มุ่งหน้า แยกรถราง จุดเกิดเหตุฝั่งตรงข้ามบริษัทสยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล รถบัสชนกับรถสองแถว กีดขวางช่องทางซ้าย 17:40น.ถนนเพชรบุรี ขาออก จากแยกมิตรสัมพันธ์ มุ่งหน้า สะพานลอยอโศก ที่เชิงทางลงสะพานข้ามแยกอโศกเพชรบุรี รถเมล์จอดเสียในช่องทางซ้าย 17:36น.ถนนกาญจนาภิเษก ขาเข้า จากวังน้อย มุ่งหน้า ธัญบุรี กิโลเมตรที่ 10 ถึง 11 มีงานซ่อมผิวจราจร ปิด 2 ช่องทางซ้าย ผ่านพ้นไปใช้การได้ 17:25น.ถนนลาดพร้าว ขาออก จากแยกลาดพร้าว 71 มุ่งหน้า แยกซอยลาดพร้าว 101 ก่อนถึงซอยลาดพร้าว 89 ประมาณ 50 เมตร รถเมล์จอดเสียในช่องทางซ้าย 17:20น.ถนนบางนาตราด ขาออก จากด่านสุวรรณภูมิ มุ่งหน้า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีงานขูดผิวจราจร ฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่ 21 ถึง 19 และ ฝั่งขาออก กิโลเมตรที่ 19 ถึง 20 ในช่องทางคู่ขนาน 2 ช่องทางซ้าย รถผ่านได้ 1 ช่องทาง 17:16น.อุบัติเหตุ ถนนพระรามที่ 2 ขาเข้า จากสะพานข้ามทางรถไฟ มุ่งหน้า แสมดำ จุดเกิดเหตุลงจากสะพานข้ามทางรถไฟเล็กน้อย รถปิคอัพเสียหลักตกร่องกลาง ระหว่างทางคู่ขนานและทางด่วน 17:11น.อุบัติเหตุ ถนนเพชรบุรี ขาเข้า จากแยกอุรุพงษ์ มุ่งหน้า แยกยมราช จุดเกิดเหตุก่อนถึงแยกยมราชเล็กน้อย รถปิคอัพ รถแท็กซี่ รถตำรวจชนกัน กีดขวางช่องทางซ้าย 17:05น.อุบัติเหตุ ถนนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ ขาออก จากทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรม มุ่งหน้า สะพานกาญจนาภิเษก จุดเกิดเหตุก่อนถึงสะพานกาญจนาภิเษก 1 กิโลเมตร รถปิคอัพ 2 คัน รถเก๋ง 1 คันชนกัน กีดขวางช่องทางขวา 17:00น.ถนนประชาธิปก ขาเข้า จากแยกวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้า สะพานสมเด็จพระปกเกล้า ที่เชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปกเกล้า รถเมล์ปรับอากาศสาย 7 จอดเสียในช่องทางซ้าย 16:56น.ถนนพระรามที่ 3 ขาออก จากแยกนางลิ้นจี่ มุ่งหน้า แยกนราธิวาสราชนครินทร์ จุดเกิดเหตุบนสะพานข้ามแยกนราธิวาสราชนครินทร์ รถเก๋งจอดเสียในช่องทางขวา 16:43น.อุบัติเหตุ ถนนพหลโยธิน ขาเข้า จากทางต่างระดับรังสิต มุ่งหน้า อนุสรณสถานแห่งชาติ จุดเกิดเหตุฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านเมืองเอก รถมินิบัสสาย 39 ชนกับรถเก๋ง กีดขวางช่องทางขวา ของทางคู่ขนาน 16:41น.อุบัติเหตุ ถนนลาดพร้าว ขาเข้า จากแยกลาดพร้าว 71 มุ่งหน้า แยกโชคชัย 4 จุดเกิดเหตุก่อนถึงแยกโชคชัย 4 ประมาณ 100 เมตร รถเก๋ง 2 คันชนกัน กีดขวางช่องทางขวา 16:31น.อุบัติเหตุ ถนนทางด่วนบูรพาวิถี ขาเข้า จากด่านบางปะกง 1 มุ่งหน้า ด่านบางพลี 2 จุดเกิดเหตุกิโลเมตรที่ 34 รถจี๊ปชนกับรถบรรทุก 10 ล้อ กีดขวางช่องทางกลาง และช่องทางซ้าย 16:27น.อุบัติเหตุ ถนนบรมราชชนนี ขาออก จากแยกพุทธมณฑลสาย 5 มุ่งหน้า แยกพุทธมณฑลสาย 7 จุดเกิดเหตุที่หน้าห้างเทสโก้โลตัส สาขาศาลายา รถปิคอัพเสียหลักตกคูน้ำข้างทาง ในช่องทางคู่ขนาน 16:13น.อุบัติเหตุ ถนนพระรามที่ 2 ขาเข้า จากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน มุ่งหน้า ทางต่างระดับพระราม 2 จุดเกิดเหตุก่อนถึงแยกตัดถนนเศรษฐกิจ 500 เมตร รถตู้เสียหลักตกร่องกลาง ระหว่างทางด่วนและทางคู่ขนาน 16:04น.อุบัติเหตุ ถนนบางแวก ขาเข้า จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 มุ่งหน้า ถนนกาญจนาภิเษก จุดเกิดเหตุเข้าจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ประมาณ 200 เมตร รถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ กีดขวางช่องทางซ้าย 16:01น.อุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 345 ขาออก จากอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มุ่งหน้า แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก จุดเกิดเหตุก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางตะไนย์เล็กน้อย รถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ กีดขวางช่องทางขวา ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10:08น.อุบัติเหตุ ถนนกาญจนาภิเษก ขาออก จากต่างระดับเอกชัย มุ่งหน้า ต่างระดับบางโคลัด ก่อนถึงต่างระดับบางโคลัด 50เมตร รถเก๋งชนกับรถปิคอัพ กีดขวางช่องทางขวาของทางด่วน 09:48น.อุบัติเหตุ ถนนกาญจนาภิเษก ขาเข้า จากต่างระดับอ่อนนุช มุ่งหน้า ต่างระดับวัดสลุด ก่อนถึงต่างระดับบางนา 100เมตร รถปิคอัพ 3คันชนกัน กีดขวางช่องทางกลาง 09:45น.อุบัติเหตุ ถนนแจ้งวัฒนะ ขาเข้า จากแยกตัดถนนประชาชื่น มุ่งหน้า แยกหลักสี่ บนสะพานข้ามแยกประชาชื่น รถเก๋งชนกับรถกระบะส่งของ และรถจักรยานยนต์ กีดขวางช่องทางขวา 09:44น.อุบัติเหตุ ถนนแจ้งวัฒนะ ขาออก จากแยกหลักสี่ มุ่งหน้า แยกตัดถนนประชาชื่น บนสะพานข้ามแยกประชาชื่น รถเก๋งชนกับรถกระบะ กีดขวางช่องทางซ้าย 09:24น.อุบัติเหตุ ถนนพระราม2 ขาเข้า จากสถานีตำรวจแสมดำ มุ่งหน้า ต่างระดับพระราม2 ก่อนถึงต่างระดับพระราม2 ประมาณ 300เมตร รถพ่วง 18ล้อชนกับรถเก๋ง กีดขวางช่องทางคู่ขนาน 08:30น.อุบัติเหตุ ถนนรังสิตปทุมธานี ขาออก จากตลาดรังสิต มุ่งหน้า แยกบางพูน ก่อนถึงทางขึ้นทางด่วนบางพูน 200เมตร รถเก๋ง 3คันชนกัน กีดขวางช่องทางซ้าย 08:27น.อุบัติเหตุ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ขาออก จาก แยกบางพลัด มุ่งหน้า สะพานพระราม7 ก่อนถึงสะพานพระราม7 ประมาณ 1กิโลเมตร รถจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่ กีดขวางช่องทางขวา 08:25น.อุบัติเหตุ ถนนกาญจนาภิเษก ขาเข้า จากต่างระดับบางใหญ่ มุ่งหน้า ซอยแก้วอินทร์ ฝั่งตรงข้ามห้างโลตัส บางใหญ่ รถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ กีดขวางช่องทางขวาของทางคู่ขนาน 07:43น.อุบัติเหตุ ถนนราชพฤกษ์ ขาเข้า จากแยกสวนเลียบ มุ่งหน้า ทางลงวุฒากาศ ก่อนถึงทางลงวุฒากาศเล็กน้อย รถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ กีดขวางช่องทางซ้าย 07:39น.อุบัติเหตุ ทางยกระดับรามคำแหง ขาเข้า จากห้างบิ๊กซีรามคำแหง มุ่งหน้า ห้างเมเจอร์รามคำแหง ช่วงทางลงเมเจอร์รามคำแหง รถเก๋ง 2คันชนกับรถจักรยานยนต์ กีดขวางช่องทางซ้าย 07:37น.อุบัติเหตุ ถนนทางรถไฟสายเก่า ขาเข้า จากแยกคลังน้ำมันปตท. มุ่งหน้า ใต้ทางด่วนอาจณรงค์ หน้าสถานีขนส่งสินค้าท่าเรือ รถจักรยานยนต์ชนกับรถตู้ กีดขวางช่องทางซ้าย มีผู้บาดเจ็บ 1คน 07:13น.อุบัติเหตุ ถนนพระราชวิริยาภรณ์ ขาออก จากโค้งวัดรวก มุ่งหน้า ถนนนครเขื่อนขันธ์ หน้าวัดโปรดเกศเชษฐาราม รถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋ง กีดขวางช่องทางซ้าย มีผู้บาดเจ็บ 1คน 07:08น.อุบัติเหตุ ทางด่วน2 ขาออก จากต่างระดับมักกะสัน มุ่งหน้า ต่างระดับพญาไท ก่อนถึงต่างระดับพญาไท 200เมตร รถเก๋งชนกับรถตู้ กีดขวางช่องทางซ้าย 07:07น.อุบัติเหตุ ถนนบางนาตราด ขาออก จากสะพานกลับรถ มุ่งหน้า แยกตัดถนนกิ่งแก้ว ช่วงกิโลเมตรที่11 รถเก๋ง 3คันชนกัน กีดขวางช่องทางขวาของทางด่วน 07:05น.อุบัติเหตุ ถนนพระราม4 ขาเข้า จากแยกวิทยุ มุ่งหน้า แยกศาลาแดง กลางสะพานไทยเบลเยี่ยม รถเก๋ง 4คันชนกัน กีดขวางช่องทางซ้าย 07:04น.อุบัติเหตุ ซอยจรัญสนิทวงศ์13 ขาเข้า จากแยกบางแวก มุ่งหน้า ถนนราชพฤกษ์ ปากซอยบางแวก48 รถจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่ กีดขวางช่องทางซ้าย มีผู้บาดเจ็บ 1คน 06:59น.อุบัติเหตุ ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ขาเข้า จุดเกิดเหตุ หน้าวัดอาทิตย์จันทราราม รถจักรยานยนต์ 2คันชนกันกีดขวางช่องทางซ้าย 06:57น.อุบัติเหตุ ถนนสามเสน ขาเข้า จาก แยกศรีย่าน มุ่งหน้าแยกบางกระบือ จุดเกิดเหตุ หน้าปากซอยสามเสน 20 รถเมล์ชนกับรถจักรยานยนต์ กีดขวางช่องทางซ้าย 06:46น.อุบัติเหตุ ถนนเพชรหึงษ์ ขาออก จุดเกิดเหตุ หน้าปากซอยเพชรหึงษ์ 25 รถจักรยานยนต์ชนกับรถปิคอัพ กีดขวางช่องทางซ้าย 06:44น.อุบัติเหตุ ถนนทหาร ขาเข้า จาก แยกเกียกกาย มุ่งหน้าแยกสะพานแดง จุดเกิดเหตุ ก่อนถึงแยกสะพานแดงเล็กน้อย รถเมล์ชนกับรถแท็กซี่ กีดขวางช่องทางขวา 06:34น. อุบัติเหตุ ถนนอ่อนนุช ขาออก จากแยกพัฒนาการ มุ่งหน้าแยกตัดถนนกาญจนาภิเษก จุดเกิดเหตุ เลยหน้าปากซอยอ่อนนุช59 ประมาณ 200เมตร รถเก๋งชนกับรถปิคอัพ กีดขวางช่องทางกลาง 06:18น.อุบัติเหตุ ถนนเพชรเกษม ขาเข้า จากจังหวัดนครปฐม มุ่งหน้าอำเภอนครชัยศรี จุดเกิดเหตุ เลยแยกพระประโทน 500เมตร รถปิคอัพชนกับรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต 1ศพ กีดขวางช่องทางซ้าย MThai News ขอบคุณข้อมูลจาก จส.100

ตร.ไล่ล่าโจ๋ทมิฬ ลวงแม่เพื่อนขืนใจยับ คาป่าหญ้า
กระทำชำเรา /  ข่มขืน / 

ตำรวจโคราช ออกหมายจับโจ๋หื่น 3 ข้อหาหนัก หลังลากแม่เพื่อนข่มขืนยับในป่าหญ้าข้างริมรางรถไฟ นายประเสริฐ กิ่งโคกกรวด อายุ 63 ปี ชาวบ้านสระมโนรา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี ได้ทำการล่อลวง นางบี (นามสมมุติ) อายุ 43 ปี มารดาของเพื่อน บริเวณป่าข้างทางริมรางรถไฟบ้านคลองกระบือ หมู่ 7 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไปทำการข่มขืนจนสำเร็จความใคร่ ก่อนที่จะใช้หมวกกันน็อกกระหน่ำตี นางบี จนสลบ แล้วหลบหนี ด้าน พ.ต.อ.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง เปิดเผยว่า สอบสวน นางบี (นามสมมุติ) ให้การว่า นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี เป็นเพื่อนกับลูกชายของผู้เสียหาย ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่บ้าน พร้อมกับบอกว่า ลูกชายของผู้เสียหายได้ไปขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งซิ่ง นางบี จึงขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามลูกชาย จนกระทั่งถึงบริเวณที่เกิดเหตุ นายเอ ออกอุบายแกล้งทำเป็นรถจักรยานยนต์น้ำมันหมด นางบี จึงจอดรถลงไปช่วยเหลือ ทำให้ นายเอ ได้ใช้ของแข็งทุบที่ท้ายทอย และลาก นางบี ที่บาดเจ็บเข้าไปข่มขืนจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง จากนั้นผู้ต้องหา ยังใช้หมวกกันน็อกกระหน่ำตีซ้ำที่ศีรษะ นางบี หลายครั้ง ก่อนที่จะหลบหนีไป ต่อมาทั้งนี้ ชุดสืบสวนตำรวจ สภ.โพธิ์กลาง ได้ทำการขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดนครราชสีมา ในข้อห้าพยายามฆ่าผู้อื่น, ข่มขืนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ, ชิงทรัพย์ผู้อื่น เบื้องต้นทราบว่า หลังก่อเหตุนายเอ ได้หลบหนีไปออกไปพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งล่าสุดตำรวจได้กดดันญาติ ๆ ให้ติดต่อเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก innnews

ศาลทหารอนุมัติหมายจับ 'พ.อ.คชาชาต' ผิด ม.112 แล้ว
คนสนิทหมอหยอง /  พ.อ.คชาชาต / 

ศาลทหารกรุงเทพ อนุมัติหมายจับ "พ.อ.คชาชาต" คนสนิทหมอหยอง ผิดมาตรา 112 พฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูง วันนี้(9 พ.ย. 58) เวลา 16.00 น. ศาลทหารกรุงเทพได้อนุมัติหมายจับนายจิรวงศ์ วัฒนเทวาศิลป์ และ พ.อ.คชาชาต บุญดี ตามที่ พ.ต.อ.พงษ์ไสว แช่มลำเจียก พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจปราบปราม พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน ได้มายื่นขออำนาจศาลในการอนุมัติออกหมายจับ จากเมื่อวันที่ 7 พ.ย. พล.ต.วิจารณ์ จดแตง ผอ.ส่วนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอ.รมน. และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายหน่วยเฉพาะกิจการข่าว คสช. ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน บก.ป.เพิ่มเติมอีก 2 คดี คือ เลขที่คดี 113/2558 และเลขที่คดี 114/ 2558 โดยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ นายจิรวงศ์ วัฒนเทวาศิลป์ และ พ.อ.คชาชาต บุญดี ในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ แสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่ทำให้ผู้อื่น เชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือในความผิดฐานอื่นที่พบภายหลัง ทั้งนี้ คดีแรกพฤติการณ์คือแอบอ้างเบื้องสูงในการดำเนินกิจกรรมสำคัญที่ได้จัดขึ้นไปแล้ว เหตุเกิดกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และบริษัทซีพีออลล์ แขวงสีลม เขตบางรัก เมื่อปลายเดือน พ.ค.-ส.ค.2558 ส่วนคดีที่ 2 มีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูง ในการดำเนินกิจกรรมสำคัญที่กำลังจะจัดขึ้น เหตุเกิดบริษัทคิงพาวเวอร์ จำกัด ถ.ซอยรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี เมื่อวันที่ 20 ก.ย.58 อย่างไรก็ตาม สำหรับ นายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ หรือ หมอหยอง ที่พล.ต.วิจารณ์ ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน บก.ป.นั้น ได้เสียชีวิต จึงจำหน่ายจากการขอนุมัติหมายจับตามขั้นตอน ที่มา bangkokbiznews ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com MThai News

BTS เล็งติดประตูกั้นชานชาลาทุกสถานี
BTS /  ชานชลา / 

BTS เล็งติดตั้งประตูกั้นชานชาลาทุกสถานี เพิ่มความปลอดภัย หลังเกิดเหตุผู้โดยสารพลัดตกราง นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กล่าวว่า ทางบริษัทเตรียมจะติดตั้งประตูกั้นชานชาลาทุกสถานี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหลังเกิดเหตุผู้โดยสารพลัดตกราง ซึ่งปัจจุบันทุกสถานีที่มีผู้โดยสารหนาแน่น และขณะนี้ได้ติดตั้งไปแล้ว 9 สถานี ที่มีผู้โดยสารหนาแน่น และใช้บริการเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สยาม อโศก อ่อนนุช พญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ศาลาแดง ชิดลม พร้อมพงษ์ และช่องนนทรี ส่วนสถานีอื่น ๆ จะทยอยติดตั้ง ซึ่งการติดตั้งประตูกั้นชานชาลา อาจต้องใช้เวลา เนื่องจากการติดตั้งต้องทดสอบระบบให้สามารถใช้งานกับระบบการเดินรถ โดย กทม. จะรับผิดชอบติดตั้งที่สถานีส่วนต่อขยายทั้งหมด ระหว่างนี้ บริษัทจะเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานี และฝึกการปฐมพยาบาลให้ช่วยเหลือผู้โดยสารได้ทันที อย่างไรก็ตาม สำหรับการปรับขึ้นค่าโดยสาร BTS ขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณาขึ้นค่าโดยสารระยะนี้ ยังจัดเก็บอัตรา 15 - 42 บาท แต่อนาคตอาจจะมีความจำเป็นต้องปรับขึ้น เนื่องจากค่าบริหารจัดการต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้น ซึ่งตั้งแต่เปิดให้บริการ BTS ปรับขึ้นค่าโดยสารเพียง 2 ครั้ง ครั้งล่าสุดเป็นการปรับขึ้นของตั๋วแบบรายเดือน ซึ่งมีราคาถูกกว่ารายเที่ยวอยู่แล้ว โดยค่าโดยสารขณะนี้ยังต่ำกว่าเพดานที่สามารถปรับขึ้นได้ตามสัญญาสัมปทานจาก กทม. คือ ไม่เกิน 52 บาท

เผยหุ้นเด่น! รับผลดีจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ
นโยบายภาครัฐ /  บล.บัวหลวง / 

นักวิเคราะห์ เผย หุ้นไทยเช้านี้คาดทรงตัว ชี้ หุ้นกลุ่มรับเหมา-วัสดุก่อสร้าง-ธนาคาร รับผลดีจากนโยบายภาครัฐ นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง เปิดเผยถึง ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะทรงตัว เนื่องจากรอดูตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของหลายๆประเทศ และตัวเลขสถาบันจัดการอุปทานของสหรัฐ (ISM) ที่จะทยอยประกาศออกมาในวันพฤหัส-ศุกร์นี้ ซึ่งทาง Morgan stanly ยังมองว่าภาคการผลิตน่าจะยังชะลอตัวอยู่ ด้าน Fund Flow ในสัปดาห์นี้ยังไม่ค่อยมีเงินเข้ามา รวมถึงเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติก็ขายสุทธิด้วย ซึ่งจากที่เก็บตัวเลข 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา จะเห็นว่าเงินเข้าตลาดตราสารหนี้ถึง 5 หมื่นกว่าล้านบาท ส่วนตลาดหุ้นถือว่ายังเข้าน้อย โดยวันนี้มองว่าดัชนี SET INDEX ไม่ควรต่ำกว่าระดับ 1,409 จุด ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 1,430 จุด ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (20 ต.ค.) ว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอแผนงานระบบรางเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้ และทยอยเสนอแผนขับเคลื่อนเมกะโปรเจ็คท์ทั้ง 20 โครงการเข้าครม.ต่อเนื่องใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนเกิดขึ้น ย่อมเป็นประโยชน์ต่อหุ้นกลุ่มรับเหมา กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มธนาคาร เช่น บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK, บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ  ITD, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ STEC, บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  UNIQ รวมทั้งบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)  หรือ CNT, บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)  หรือ NWR, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)  หรือ SCC, บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ  PYLON, บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)  หรือ SEAFCO, บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)  หรือ SCP, บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ DCON, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ KTB, และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ  KBANK ขอบคุณข้อมูลจาก  ข่าวหุ้น ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy MThai News

สาวใหญ่ไปสอบใบขับขี่ เลี้ยวไม่พ้นชน 6 คันรวด
รถชน6คันรวด /  สอบใบขับขี่ / 

สาวใหญ่ขับรถกระบะมาสอบใบขับขี่ เลี้ยวไม่พ้นชนแท่งปูนล้ม ตกใจหักหลบชนรถคันอื่น 6 คันรวด วานนี้ (5 พ.ย. 58) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง จังหวัดระยอง ว่ามีรถยนต์ชนกันหลายคัน ในบริเวณสำนักงานขนส่ง มีผู้บาดเจ็บถูกนำส่ง รพ.ระยอง จึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบขอให้ไปตรวจสอบ ทั้งนี้จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบรถกระบะโตโยต้าไฮลัก 4 ประตู สภาพยางหน้าแตก กระโปงหน้าด้านซ้ายยุบ จอดอยู่ด้านข้างอาคาร 2 แผนกทำทะเบียนรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ใกล้กันพบรถยนต์ 5 คัน ถูกชนเสียหาย คันแรกเป็นรถยนต์ฮอนด้าแจ๊ส สีขาว กระจกด้านซ้ายและด้านหลังแตก ท้ายยุบ คันที่ 2 เป็นรถยนต์โตโยต้าวีออส สีขาว กระจกข้าง ประตูข้างยุบ คันที่ 3 รถยนต์ฮอนด้า ซีวิค สีขาว ด้านข้างรถยุบ คันที่ 4 เป็นรถยนต์มาสด้า 3 สีขาว ด้านท้ายรถยุบ และคันที่ 5 รถยนต์โตโยต้า ยารีส มีรอยเสียหายด้านท้ายเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีรถของผู้มาติดต่อราชการอีก 1 คัน ถูกชนเสียหายไม่มาก เจ้าของขับออกไปจากที่เกิดเหตุแล้ว เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นางหนูลำพรรณ สืบเสนาะ อายุ 44 ปี ขับรถกระบะโตโยต้าไฮลัก 4 ประตู ทะเบียน กก 6030 ระยอง จะมาสอบใบขับขี่ แล้วจะเลี้ยวขวาเข้าที่จอดด้านข้างอาคาร โดยมีแท่งปูนบอกทางตั้งอยู่ แต่เลี้ยวไม่พ้นชนแท่งปูนกลิ้งไปประมาณ 10 เมตร ด้วยความตกใจเธอหักหลบไปชนกวาดกับรถรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านข้างอาคาร เสียหายไป 6 คัน ขอบคุณข้อมูล/ภาพ now26 MThai News

ต้องพาไปถ้ำกระบอก!! หลุดครั้งที่ร้อย ราฮีม โผล่สูบบารากุไม่แคร์สื่อ
บารากุ /  มารินา เลาจ์น / 

ต้องบอกเลยว่าน้องๆเยาชนไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาด!! สำหรับเหตุการณ์ล่าสุดของ ราฮีม สเตอร์ลิ่ง ปีกค่าตัวมหาศาลของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถูกจับถาพได้ว่าไปโผล่นั่งสูบบารากุที่ มารินา เลาจ์น ใน เวมบลีย์ ซึ่งเป็นโซนที่จัดไว้สำหรับคนที่จัเข้ามาสูบบารากุโดยเฉพาะ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจบศึกคัดยูโร2016 แมตช์ที่ อังกฤษ เชือด เอสโตเนีย ไป 2-0 ในสนาม เวมบลีย์ ซึ่งก่อนหน้านี้สมัยที่เจ้าตัวค้าแข้งกับ ลิเวอร์พูล ก็สร้างเรื่องลักษณะแบบนี้มาแล้ว 2 ครั้ง แถมยังลากเพื่อนซี้อย่าง จอร์ดอน ไอบ์ เข้าไปอยู่ในเฟรมครั้งนั้นด้วย นอกจากนั้น แข้งวันเดอร์คิดวัย 20 กะรัต ยังมีเรื่องราวกับการสูบก๊าซหัวเราะที่เป็นอันตรายต่อรางกาย ชนิดที่ เบรนแดน ร็อดเจอร์ส เคยออกโรงเตือนหลายครั้ง แต่ก็ยังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเมื่อล่าสุดมีภาพดังกล่าวหลุดออกมาสู่สาธารณะชน ซึ่งเคยมีการวิจัยกันออกมาแล้วว่าการสูบ บารากุ นั้นความรุนแรงเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่มากถึงหนึ่งร้อยมวนเลยทีเดียว

ย้อนอดีต... เที่ยวตามรอย ทางรถไฟสายมรณะ ที่กาญจนบุรี
กาญจนบุรี /  ทางรถไฟสายมรณะ / 

เที่ยวเมืองกาญจน์... ตามรอย ทางรถไฟสายมรณะ ทางรถไฟสายมรณะ รู้จักไปทั่วโลกด้วยเรื่องราวที่โหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่สำหรับนักท่องเที่ยว นี่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางสวย ใกล้กรุงเทพ เหมาะสำหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ชิลๆ โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวที่อากาศไม่ร้อนเกินไป และป่าไม้ก็ยังเขียวถ่ายรูปออกมาสวยสดชื่นมากๆ... ก่อนอื่นขอเล่าประวัติ ทางรถไฟสายมรณะ กันนิดนึง ทางรถไฟนี้เริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุก ใน อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ตัดผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปตามแนวของแม่น้ำแควน้อย ก่อนจะเข้าพม่าที่ด่านเจดีย์สามองค์ ไปจนถึงเมืองเมืองตันบีอูซายัต ในประเทศพม่า รวมระยะทางกว่า 415 กิโลเมตร ก่อสร้างโดยญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรุกคืบในการทำสงคราม และใช้เวลาก่อสร้างเพียง 1 ปีเท่านั้น ปัจจุบัน ทางรถไฟสายมรณะ ใช้งานได้เฉพาะช่วงตั้งแต่หนองปลาดุก ถึงสถานีน้ำตก ส่วนอื่นๆ กลายเป็นป่าไปแล้วหรือไม่ก็จมอยู่ใต้เขื่อนวชิราลงกรณ์ แม้สงครามจะจบไปหลายสิบปี เพื่อนๆ ก็ยังสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทางรถไฟสายนี้จากสถานที่และพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่มากมาย แต่ถ้าเน้นเที่ยวตามเส้นทางก็มีมุมสวยๆ หลายที่ให้ได้แวะชม วันนี้เราจะไปตามรอบเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์กันครับ ขอบอกว่าถ้าชอบถ่ายรูป รับรองว่าได้กดชัตเตอร์กันรัวๆ ตามไปชมกันเลย~! สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ที่แรกที่จะพูดถึงคือสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักครับ ถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพ จะผ่านที่นี่เป็นอันดับแรก ขึ้นชื่อว่าสุสานก็จริง แต่บรรยากาศไม่วังเวง ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะ ออกจะเงียบสงบด้วยซ้ำ ข้างในเป็นลานกว้างๆ มีป้ายหินตั้งเรียงรายอยู่มากมายกว่า 6,982 หลุม เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับเชลยศึกที่เสียชีวิตในระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะ บนป้ายจะมีชื่อ อายุ ประเทศของผู้เสียชีวิต บางครั้งเพื่อนๆ อาจจะเห็นลูกหลานแวะไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตด้วยครับ สุสานดอนรักตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโต ในตัวเมืองกาญจน์ครับ วิ่งมาเรื่อยๆ จะเห็นอยู่ทางขวามือ จอดรถริมถนนแล้วแวะชมได้เลย ไม่มีค่าเข้า สะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่นี่ถือว่าเป็นจุดสุดฮิต ใครไม่แวะเหมือนมาไม่ถึงเมืองกาญจน์ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขาม ห่างออกมาจากตัวเมืองประมาณ 4 กิโลเมตร ถ้าขับรถมาจากกรุงเทพตามถนน 323 พอเจอทางรถไฟปุ๊บเลี้ยวซ้าย เข้าไปอีกซัก 400 เมตรจะอยู่ตรงหน้าเลย สะพานนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดบนทางรถไฟสายมรณะ สร้างข้ามแม่น้ำแควใหญ่ เป็นสะพานเหล็กยาว 300 เมตร แต่เดิมไม่ได้หน้าตาเท่ๆ แบบนี้ครับ เป็นสะพานไม้ แต่โดยทำลายไปในช่วงสงคราม พอหลังสงคราม เมื่อปี 2489 ถึงได้ซ่อมแซมใหม่อีกครั้งเป็นเหล็ก เหมือนในปัจจุบัน ถามว่าทำไมทาสีดำ ผมเคยได้ยินไกด์เล่ามา ว่าที่ทาสีดำ เพื่อไม่ให้เครื่องบินทิ้งระเบิดมองเห็นในตอนกลางคืน ไม่งั้นโดนบึ้มเละ แต่เอ....ผมก็แอบสงสัยนะ สะพานสร้างใหม่หลังสงครามไม่ใช่เหรอ? เพื่อนๆ สามารถเดินไปถ่ายรูปและชมวิวบนสะพานก็ได้ แต่อาจจะต้องหลบรถไฟกันซักนิด เพราะสะพานแห่งนี้ยังมีรถไฟวิ่งกันจริงๆ ถือว่ากระตุ้นความตื่นเต้นกันเบาๆ บริเวณรอบๆ จะมีลานกว้างๆ ใต้ต้นไม้ใหญ่ให้นั่งหลบร้อน ข้างสะพานจะเป็นตลาดขายพวกอัญมณี เยอะมากดูกันตาลายเลยครับ เมืองกาญจน์นี่ขึ้นชื่อเรื่องพลอย สวยงาม น้ำดี แต่ถามว่าเลือกซื่อยังไง... อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน :P ถ้าขับรถมา แนะนำให้เลี้ยวเข้าซอยที่เลยทางรถไฟมาแล้วนะครับ ที่จอดริมถนนหาได้ไม่ยาก ถ้าเพื่อนๆเลี้ยวเข้าซอยก่อนข้ามทางรถไฟจะเจอลานจอดรถของตลาดพลอย เสียค่าจอด (แค่ขับผ่านก็เสียเงินแล้วครับ) สะพานถ้ำกระแซ อีกหนึ่งไฮไลท์สวยสะดุดจนทั้งไทยเทศเห็นปุ๊บก็รองว้าว ที่นี่ตั้งอยู่ใกล้ อ. ไทรโยค วิ่งตามถนนสาย 323 มาเรื่อยๆ แล้วเลี้ยวซ้ายข้าง ม. มหิดล กาญจนบุรี ผ่านตัว อ.ไทยโยค แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงไปจนสุดทาง ประมาณ 1 กิโล ก็ถึงแล้วครับ ลงรถมาจะเจอร้านขายของฝากเยอะมาก โดยเฉพาะพวกเสื้อผ้าฝ้าย เสื้อยืด กำไลหินสีต่างๆ ผมไปทีไรเสียตังทุกที ผ่านตลาดจะเป็นจุดหยุดไฟและสะพานถ้ำกระแซครับ บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ทางรถไฟสายมรณะ สร้างเป็นสะพานไม้วิ่งเลาะหน้าผาหินสูงชันริมแม่น้ำแควน้อยครับ มีถ้ำอยู่ด้วยเรียกว่าถ้ำกระแซ (เดาออกเลยใช่ไหมครับ 555) เคยเป็นที่พักของเชลยศึกเมื่อตอนสร้างทางรถไฟ ปัจจุบันด้านในมีพระพุทธรูปให้สักการะ หรือจะเข้าไปหลบแดดก็เย็นดี เพื่อนๆ สามารถเดินไปตามทางรถไฟที่สร้างเป็นทางแคบๆ ข้างนึงเป็นเขาข้างนึงเป็นน้ำ สวยมาก แอบตื่นเต้นนิดนึงตอนรถไฟผ่านแล้วเรายืนอยู่กลางสะพานนะ ต้องหาทางหลบรถไฟที่วิ่งมา เค้ามีที่ให้หลบครับ ไม่น่ากลัวเท่าไร แถมรถไฟวิ่งช้าด้วย ช่องเขาขาด ที่สุดท้ายขอบอกว่าพีคมากครับ ช่องเขาขาดเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของทางรถไฟสายมรณะก็ว่าได้ ที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์ให้ได้ชมเรื่องราวการก่อสร้าง ทางรถไฟสายมรณะ ชีวิตความเป็นอยู่ของทหารเชลย และแรงงานรับจ้างชาวเอเชีย ที่นำเสนอได้น่าสนใจมากๆครับ เข้าชมฟรีครับ (มีแอร์ด้วย)  เปิดให้บริการตั้งแต่ 9 โมงเช้า - 4 โมงเย็น เข้าชมเสร็จแล้วเดินไปดูทางรถไฟสารมรณะกันจริงๆ ดีกว่า ลงบันไดมาจะเจอทางเดินครับ ค่อนข้างร่มรื่นด้วยต้นไผ่ ด้านล่างเป็นทางรถไฟเก่าแต่ไม่มีรางและรถไฟวิ่งแล้วครับ ปรับเป็นทางเดินโรยหิน ใครใส่รองเท้าบางๆก็เดินลำบากนิดนึง ไปตามทางเรื่อยๆ ไม่ไกลครับ ประมาณ 300 เมตร จะมาถึงบริเวณช่องเขาขาด เป็นจุดที่ตัดภูเขาหินเป็นช่องเพื่อสร้างทางรถไฟ ว่ากันว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ก่อสร้างยากที่สุด ขุดกันทั้งวันทั้งคืนท่ามกลางอากาศร้อนๆ ไม่มีอุปกรณ์ ขาดแคลนทั้งน้ำและอาหาร อาศัยแสงไฟจากคบเพลิงในช่วงกลางคืนจะมองเห็นเป็นๆไฟสีแดงๆ เลยเรียกว่าช่องไฟนรก หรือในภาษาอังกฤษว่า Hellfire Pass คิดดูแล้วกันครับว่าโหดขนาดไหน ทั้งหมดนี้ใช้เวลาขุดเพียง 12 สัปดาห์เท่านั้น! บริเวณที่เจาะหน้าผาจะมีจุดที่อุปกรณ์ขุดเจาะหักคาอยู่ บริเวณแผ่นจารึกก็จะมีการวางดอกป๊อปปี้ และรูปถ่ายไว้อาลัยกับผู้ที่สูญเสียในการก่อสร้างเช่นเดียวกับที่สุสานดอนรัก ในสุดจะเป็นแท่นหินที่เป็นอนุสรณ์สถานครับ จริงๆ สามารถเดินต่อไปได้อีกจนถึงสถานีหินตกนะ แต่ผมไม่เห็นมีใครเดินไปเลยซักคน เลยขอถอยทัพกลับดีกว่าครับ ขากลับจะเหนื่อยซักนิดครับ เพราะต้องเดินขึ้นเขา จากตรงแท่นหินจะมีทางเดินอีกทาง ที่พวกเชลยใช้เดินกลับค่ายพัก แต่ผมไม่แนะนำนะครับ เพราะทางค่อนข้างชันและเปลี่ยวกว่า เป็นอย่างไรบ้างครับกับการตามรอย ทางรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรี ถ้าเพื่อนๆ สนใจมาทางรถยนต์ก็แค่ 1.5 ชั่วโมงจากกรุงเทพ หรือถ้าอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆ แนะนำให้โดดขึ้นรถไฟสายน้ำตกจากสถานีธนบุรี มีวิ่งทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ถ้าออกตั้งแต่เช้า รอบ 7.45 จะมาถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควช่วงประมาณ 10 โมง รถไฟจะหยุดให้เพื่อนๆ ได้ลงไปถ่ายรูปเล่นประมาณ 15 นาที ที่สถานีสะพานแควใหญ่ได้ อยู่ตรงเชิงสะพานพอดี หลังจากนั้นรถไฟจะวิ่งไปตามทาง ผ่านสถานีท่ากิเลน (แวะไปปราสาทเมืองสิงห์ได้นะ) และวิ่งสะพานถ้ำกระแซ ได้บรรยากาศไปอีกแบบ ไม่เหมือนกับตอนที่เราเดินชมครับ วิ่งไปจนสุดที่สถานีน้ำตก และน้ำตกไทรโยคน้อยครับ วันนี้ ขอลากันด้วยภาพนี้ครับ ไว้โอกาสหน้าจะมะแนะนำที่เที่ยวอีกนะครับ -/\-

ย่าง จุ่มชีส แล้วฟินสุดๆ ที่ Saranghae เอกมัย
จุ่มชีส /  ปิ้งย่างเกาหลี / 

กำลังจะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว ช่วงนี้ก็จะมีเทศกาลแห่งความสุข ความรักเต็มไปหมด วันนี้ ตามรอยนักชิม By FoodMThai เลยขอมอบความรักให้ทุกท่านด้วยการพาไปทานอาหารปิ้งย่างอร่อย ๆ กันที่ร้าน Saranghae แค่ชื่อก็บอกแล้วว่าถ้าได้มากินต้องหลงรักแน่นอน และขอบอกเลยว่าร้าน นี้ไม่ได้มีดีแค่ปิ้งย่าง แต่มีทีเด็ดที่บอกเลยว่าคนรักชีส ต้องไม่พลาด เพราะที่นี่ เป็นร้านปิ้งย่างจุ่มชีสร้านแรกเลยทีเดียว อยากกินกันแล้วล่ะซิ ตามมาเลยครับ  Zesty @ Saranghae ทั้งอร่อยและสนุก ดับเบิ้ลความสุขที่ซารางแฮ ถ้าใครที่อยากตามมา ปิ้งย่างจิ้มชีส กับเรา ก็มาไม่ยากเลย ร้านตั้งอยู่ที่ตึก เพลสทีค ระหว่างซอย เอกมัย 19 กับ 21 ตึกสีแดงๆ เจอแล้วก็กดลิฟท์ขึ้นมาที่ชั้น 3 ได้เลย เมื่อขึ้นมาถึงร้านแล้ว ภายในร้าน ก็ตกแต่ง สบายๆ โปร่ง ๆ โล่งๆ ให้นั่งกินกันชิวๆ มีมาสคอตเป็นกระต่ายที่เป็นตัวแทนของความรัก เดินสำรวจรอบๆร้านจนเหนื่อย ตอนนี้ก็เริ่มหิวกันแล้วใช่รึเปล่าถ้างั้นเราไปดูเมนูต่าง ๆ กันเลย   เมนูแรก Saranghae Special set pork set B คอหมู หมูสามชั้น และหมูหมัก เนื้อหมูออแกนิค มีบันซัน เป็นเครื่องเคียง มอสเซอเรร่าชีสนำเข้าจากยุโรป กิมจิ รสเปรี้ยวตัดกับรสชาติหมูจุ่มชีส ทานกับ ผัก เกนนิป หรือ ใบงา และหัวใชเท้าดอง ราดน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้าน รับรอง ว่าฟินสุดๆครับ เมนูที่ 2  กับ คิมบับ ข้าวห่อสาหร่ายสไตล์เกาหลี ที่คนรักอาหารเกาหลีต้องรู้จักกันเป็นอย่างดี ข้าวแน่นๆ สอดไส้ด้วย ทูน่า และผักต่าง ๆ  จิ้มซอสสูตรพิเศษ ของทางร้าน แล้ว คีบเข้าปาก รับรองว่าฟิน ไม่แพ้เมนูแรก ข้าวผัดกิมจิ เคยกินแต่ข้าวผัดแบบไทยๆ วันนี้เปลี่ยนมาลองข้าวผัดสไตล์เกาหลีบ้าง ก็โอเค กับเมนูข้าวผัดกิมจิ ที่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องสั่งมาลอง รสชาติ เข้มข้น อร่อยได้รสเปรี้ยวของกิมจินิดๆ แถมเมนูนี้ยังอยู่ในแคมเปญ Be Friend สั่งมาทานได้อิ่มท้องแล้วยังอิ่มบุญอีกด้วย 4 ซุปเต้าเจี้ยวซีฟู๊ด  ทานของหนักๆ มาหลายเมนูแล้ว ขอซดอะไรร้อน ๆ ให้คล่องคอหน่อยกับ ซุปเต้าเจี้ยวซีฟู้ด รสชาติเผ็ดอร่อย สไตล์เกาหลี แต่ถูกปากคนไทยแน่นอน เมนู สุดท้ายกับ ข้าวยำบีบิมบับ ข้าวยำสไตล์เกาหลี ที่อร่อยฟินไม่แพ้เมนูอื่นๆอีกเช่นกัน บอกได้เลยว่าใครชอบอาหารเกาหลี ต้องไม่พลาด ที่จะมาลิ้มลองความอร่อย รับรองว่าอร่อยจนต้องมาทานซ้ำอีกหลายรอบแน่นอนครับ อิ่มอร่อย พร้อมความฟินกันไปเรียบร้อยแล้ว กับเมนู ปิ้งย่างจิ้มชีส และ เมนูเกาหลี ต่าง ๆ เป็นยังไงกันบ้างครับ บอกได้เลยว่าทีมงานวันนี้ ฟินกันทุกคน เพราะนอกจากจะได้อิ่มท้องกับเมนูอร่อยแบบเกาหลีแล้ว ยังอิ่มใจกับแคมเปญพิเศษของทางร้าน ที่คุณ ซอง จุน ยุน เจ้าของร้านได้ทำแคมเปญ Be Friend เพื่อช่วยเหลือเด็กออทีสติกในไทย เมื่อ สั่งข้าวผัดกิมจิ หรือเมนู ข้าวยำ บีบิมบับ ทุกจานจะเข้ากองทุน 20 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติก และทุกวันที่ 14 ของทุกเดือนทางร้านก็จัดให้เป็นวัน Saranghae Day โดยจะมีโปรโมชั่นต่างๆ สลับเปลี่ยนไปทุกเดือน ร้านเปิดให้บริการ 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน ใครอยากมาตามรอยนักชิม ก็มาได้เลยครับ รับรองความอร่อยแล้ว จาก FoodMThai ครับ พิเศษสุดๆสำหรับสมาชิก MThai  ลุ้น Gift Voucher มูลค่า 500 บาท 10 รางวัล เพียงตอบคำถามว่า Saranghae แปลว่าอะไร ?? หมดเขตตอบคำถามวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ประกาศรางวัลวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ** ผู้ที่ร่วมกิจกรรม ควรทำการ ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก ก่อนตอบ และทำการอัพเดทข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ ในProfileของคุณให้เรียบร้อย เพื่อการจัดส่งของรางวัลง่ายขึ้น ผู้ที่มีชื่อได้รางวัลแต่ไม่มีที่อยู่ในการจัดส่ง ทางเราจะถือว่าสละสิทธิ์ให้ผู้อื่นทันที

ระทึก! ปลอกล้อรถไฟแตกกลางทาง สั่งหยุดเดินรถชั่วคราว
ปลอกล้อรถไฟแตก /  รถไฟ / 

ปลอกล้อรถไฟขบวนที่ 37 กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก แตกกลางทางใน อ.จะนะ จ.สงขลา ต้องหยุดเดินรถชั่วคราว วันนี้ (31 ต.ค. 58) เกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟที่ 37 ด่วนทักษิณ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ปลอกล้อแตกในพื้นที่ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา ห่างจากสถานีรถไฟควนมีด ประมาณ 2 กิโลเมตร ทำให้ต้องหยุดกลางทาง และไม่สามารถวิ่งต่อได้ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่รุนแรงและไม่ได้ทำให้ขบวนรถไฟตกราง รวมทั้งผู้โดยสารปลอดภัยทั้งหมด แต่จำเป็นต้องหยุดการเดินรถไฟในเส้นทางขึ้นล่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั่วคราว เพื่อรอการซ่อมแซม เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่งานเดินรถแขวงหาดใหญ่ ได้นำหัวรถจักรเข้าไปลากขบวนรถที่ 37 กลับเข้าสู่สถานีควนมีด และใช้รถบัส 2 คัน เข้าไปรับผู้โดยสารจำนวน 104 คน ไปส่งตามสถานีต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ จ.สงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนที่จะลากกลับไปทำขบวนตามปกติ ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ สำหรับปลอกล้อที่แตก เป็นตู้สัมภาระ และกำลังเข้าไปดำเนินการแก้ไข ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้

Faker กวาด 3 รางวัลใหญ่วงการ eSport พร้อมช่อบร็อคโคลี่
eSport /  lol / 

Faker เกมเมอร์ League of Legends ระดับโปรไม่เพียงแต่พาทีม SKT T1 ไปคว้าแชมป์โลก LOL World Championship 2015 ได้เท่านั้น  ล่าสุด ตัวเขาเองยังกวาดรางใหญ่ในวงการ eSport ไปถึง 3 รางวัล ซึ่งยืนยันถึงฝีมือและความนิยมของตัว Faker ให้โลกได้เห็นอีกครั้งหนึ่ง Lee Sang-hyeok (Faker) ได้รับรางวัลใหญ่ของวงการ eSport จากเกาหลีทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ Korea E-Sport Player of The Year 2015 - รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปี 2015 (รวมทุกเกมส์) KeSPA Best League of Legend Player 2015 - รางวัลผู้เล่น League of Legends ยอดเยี่ยมประจำปี 2015 KeSPA Most Favorite Player 2015 - รางวัลผู้เล่นขวัญใจมหาชนปี 2015 ช่อ บร็อคโคลี่ จากเพื่อนร่วมทีมสำหรับ Faker คนเดียวในโลก สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนของ Faker ในครั้งนี้ อาจไม่ได้มาจากฝีมือเพียงอย่างเดียว แต่น่าจะมีผลมาจากตำนานการกินบร็อคโคลี่สดบนเวทีระดับโลก LOL World Championship 2015 ที่ผ่านมาด้วย เรื่องมันเกิดขึ้นจาก Faker โดนคนแซวว่าทรงผมเหมือน บร็อคโคลี่ เขาเลยสัญญาว่า ถ้าชนะเลิศจะกิน บร็อคโคลี่สด และเขาก็กินตามที่สัญญาไว้จริงๆตามคลิปด้านล่าง และในงานประกาศรางวัลล่าสุดนี้ เพื่อนร่วมทีมก็เอาช่อบร็อคโคลี่มาให้ด้วย !

แอน ปลื้ม! สามีตีตรา คว้ารางวัลละครต่างประเทศยอดเยี่ยม
แอน ทองประสม /  ละคร สามีตรีตรา / 

ผู้จัดคนเก่ง แอน ทองประสม ถึงกับยิ้มไม่หุบเมื่อ ละครสามีตีตรา คว้ารางละครต่างประเทศยอดเยี่ยม Tokyo Drama Award 2015 ล่าสุดผู้จัดแอน ทองประสมและผู้กำกับมือทอง แอ้ว อำไพพร จิตต์ไม่งง ได้เดินทางไปรับรางวัลด้วยตนเองแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น ขอแสดงความยินดีพร้อมกับปรบมือดังๆ ให้เลยจ้า ภาพจาก: lovemelondon,yayeeumarin,annethong,thongentertainment แอน ทองประสม แอน ทองประสม แอน ทองประสม แอน ทองประสม แอน ทองประสม - แอ้ว อำไพพร