โกตี๋

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

ออกหมายเรียก เจ๊ดา ดารุณี- อั๊ม เนโก๊ะ- โกตี๋ รวม 21บุคคลไม่รายงานตัว คสช.
คสช. /  รัฐประหาร / 

ออกหมายเรียก 21บุคคลไม่รายงานตัว ตามคำสั่ง คสช. รวมจารุพงษ์-เจ๊ดา ดารณี- อั๊ม เนโก๊ะ- โกตี๋ รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (13 มิ.ย. 57) เจ้าหน้าที่นายทหารพระธรรมนูญเดินทางมาประสานกับพนักงานสอบสวน ที่กองบังคับการปราบปราม เพื่อออกหมายจับบุคคลตามหมายเรียกให้มารายงานตัวตามกำหนด แต่ยังไม่มารายงานตัว ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมทั้งหมด 21 คน ประกอบด้วย 1. นายโสภณ เมฆตระกูล คำสั่ง คสช. ที่ 14/57 2. นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ คำสั่ง คสช. ที่ 29/57 3. สุนัย จุลพงศธร คำสั่ง คสช. ที่ 53/57 4. นายณัฐ สัตยาภรณ์พิสุทธิ์ คำสั่ง คสช. ที่ 53/57 5. นายธีร์ บริรักษ์ คำสั่ง คสช. ที่ 53/57 6. นายธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล คำสั่ง คสช. ที่ 53/57 7. น.ส.สุดา รังกุพันธุ์ คำสั่ง คสช. ที่ 53/57 8. นายชัยอนันต์ ไผ่สีทอง คำสั่ง คสช. ที่ 53/57 9. นายพงศ์พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง คำสั่ง คสช. ที่ 53/57 10. นายพฤทธ์นรินทร์ ธนบริบูรณ์สุข คำสั่ง คสช. ที่ 53/57 11. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ คำสั่ง คสช. ที่ 57/57 12. นางดารุณี กฤตบุญญาลัย คำสั่ง คสช. ที่ 57/57 13. นายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ คำสั่ง คสช. ที่ 57/57 14. นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ คำสั่ง คสช. ที่ 57/57 15. นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ คำสั่ง คสช. ที่ 57/57 16. นาวาอากาศตรีชนินทร์ คล้ายคลึง คำสั่ง คสช. ที่ 57/57 17. นิธิวัต วรรณศิริ คำสั่ง คสช. ที่ 57/57 18. นายศรัณย์ ฉุยฉาย คำสั่ง คสช. ที่ 57/57 19. นายไตรรงค์ สินสืบผล คำสั่ง คสช. ที่ 57/57 20. นายชฤต โยนกนาคพันธุ์ คำสั่ง คสช. ที่ 57/57 21. นายวัฒน์ วรรลยางกูร คำสั่ง คสช. ที่ 57/57 โดยบุคคลที่ไม่มารายงานตัวต่อ คสช. ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ MThai News

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

ศาลทหาร ออกหมายจับ อีก17คน ฐานขัดคำสั่ง คสช.ไม่มารายงานตัว
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

ศาลทหาร อนุมัติหมายจับเพิ่มอีก 17 คน ฐานฝ่าฝืนไม่มารายงานตัว ตามคำสั่ง คสช.แล้ว "ดารุณี-โกตี๋-ปวิน" โดนด้วย-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

กต.ถอนพาสปอร์ต 'สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋'
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง "สมศักดิ์ เจียมฯ-โกตี๋" หลังศาลออกหมายจับ คดีหมิ่นเบื้องสูง ....-----------------------ขอบคุณข่าวจาก