เมย์ พิชย์นาถ

12 นักล่าฝัน True AF11 เผยโฉมแล้ว
True AF11 /  คิว V10 / 

กลับมาอีกครั้ง กับปฎิบัติการล่าฝัน True AF11 ที่มีการเปิดตัว 12 นักล่าฝันไปเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมที่จะเข้าบ้าน 20 กรกฏาคม ที่จะถึงนี้ กับ 11 สัปดาห์ที่จะมาเฟ้นหา สุดยอดนักล่าฝัน คนที่ 11 เรามาทำความรู้จัก 12 นักล่าฝันตัวจริง True AF 11 ให้มากขึ้น สักนิดดีกว่า ว่าแต่ใครชื่ออะไร V อะไร กันบ้าง มุก V1 ปภทพร ศิริรักษ์นภา วัน เดือน ปีเกิด 18 ธันวาคม 2538 อายุ 18 ปี น้ำหนัก 51 กก. ส่วนสูง 167 ซม. ภูมิลำเนา ขอนแก่น อาชีพ นักศึกษา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง,เต้นลีลาศ (นักกีฬาลีลาศ),เล่นกีต้าร์, เชียร์ลีดเดอร์ ความใฝ่ฝันในชีวิต อยากเป็นนักร้องนักแสดง อยากทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจ แนวเพลงที่ถนัด สตริง, POP พูม V2 ภูมิสิทธิ์ วงศ์สมบูรณ์ วัน เดือน ปีเกิด 8 เมษายน 2531 อายุ 26 ปี น้ำหนัก 57 กก. ส่วนสูง 173 ซม. ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร อาชีพ Freelance ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา วารสารศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง การแสดง เต้น ความใฝ่ฝันในชีวิต มีผลงานในวงการบันเทิง แนวเพลงที่ถนัด Jazz,สากล,ลูกทุ่ง จักจั่น V3 ศิรภัสสร สามงามปี วัน เดือน ปีเกิด 28 พฤษภาคม 2540 อายุ 17 ปี น้ำหนัก 54 กก. ส่วนสูง 170 ซม. ภูมิลำเนา พิษณุโลก อาชีพ นักเรียน ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 สาขาวิชา วิทย์-คณิต สถาบัน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง เต้น เชียร์ลีดเดอร์ ความใฝ่ฝันในชีวิต นักร้อง นักแสดง แนวเพลงที่ถนัด POP,Pop Rock ปอนด์ V4 ชลัช กมล วัน เดือน ปีเกิด 30 กรกฎาคม 2538 อายุ 18 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 176 ซม. ภูมิลำเนา เชียงใหม่ อาชีพ นักศึกษา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี (กลองชุด),วาดรูป+ออกแบบรถ Choppers ความใฝ่ฝันในชีวิต ทำให้พ่อแม่มีความสุขกายและสบายใจ แนวเพลงที่ถนัด POP ROCK เมย์ V5 ศิลา ชวกิจกาญจน์ วัน เดือน ปีเกิด 8 กุมภาพันธ์ 2535 อายุ 22 ปี น้ำหนัก 66 กก. ส่วนสูง 179 ซม. ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ อาชีพ นักศึกษา,นักดนตรี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความสามารถพิเศษ เล่นกีต้าร์,ร้องเพลง,เบส,Percussion ความใฝ่ฝันในชีวิต - แนวเพลงที่ถนัด POP/Rock/R&B แม็ค V6 วัฒน์ สุดกล้า วัน เดือน ปีเกิด 24 เมษายน 2533 อายุ 24 ปี น้ำหนัก 57 กก. ส่วนสูง 177 ซม. ภูมิลำเนา นครราชสีมา อาชีพ นักศึกษา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา รัฐประศาสนสาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง เล่นดนตรี ความใฝ่ฝันในชีวิต เป็นนักร้องอาชีพ มีผลงานเป็นของตัวเอง แนวเพลงที่ถนัด POP เวย์ V7 หรรษลักษณ์ จันทร์พันธ์ วัน เดือน ปีเกิด 1 พฤศจิกายน 2537 อายุ 19 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 167 ซม. ภูมิลำเนา อุบลราชธานี อาชีพ นักศึกษา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ BR สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง เต้นCover,หลีดมือ,รำไทย,พิธีกรรายการ,DJ ความใฝ่ฝันในชีวิต อยากเป็นนักร้อง มีอัลบั้มเป็นของตัวเอง, อยากประสบความสำเร็จในชีวิตสักอย่าง แนวเพลงที่ถนัด เพลงช้า,เพลงR&B,ลูกทุ่ง,ลูกกรุง,ไทยสากล ปูน V8 ปรัชญ์ รัตตัญญู วัน เดือน ปีเกิด 13 เมษายน 2535 อายุ 22 ปี น้ำหนัก 63 กก. ส่วนสูง 178 ซม. ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ อาชีพ นักตรวจสอบบัญชี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง กีต้าร์ Flute กลองชุด/ละครเวที เต้น หนังสั้น พิธีกร ความใฝ่ฝันในชีวิต การพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าสิ่งที่เรารักก็สามารถเป็นอาชีพ ที่เลี้ยงดูพ่อแม่ได้ แนวเพลงที่ถนัด Pop, R&B,Surt Music,Rap หมวยลี่ V9 พัชอร ธานีวัชรกุล วัน เดือน ปีเกิด 23 สิงหาคม 2536 อายุ 20 ปี น้ำหนัก 48 กก. ส่วนสูง 168 ซม. ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ อาชีพ นักศึกษา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์ สถาบัน นานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ความสามารถพิเศษ เต้น รำไทย ร้องเพลง ความใฝ่ฝันในชีวิต เป็นศิลปิน ดารา แนวเพลงที่ถนัด สตริง ป๊อป Rock คิว V10 วิชชาธร กิมขาว วัน เดือน ปีเกิด 24 พฤศจิกายน 2535 อายุ 21 ปี น้ำหนัก 67 กก. ส่วนสูง 183 ซม. ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ อาชีพ นักศึกษา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง ความใฝ่ฝันในชีวิต เป็นนักร้อง แนวเพลงที่ถนัด POP Rock / ROCK น้ำ V11 กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ วัน เดือน ปีเกิด 6 พฤศจิกายน 2537 อายุ 19 ปี น้ำหนัก 51 กก. ส่วนสูง 167 ซม. ภูมิลำเนา นครราชสีมา อาชีพ นักศึกษา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง,เต้น Coverdance ความใฝ่ฝันในชีวิต เลี้ยงพ่อแม่ให้สบายด้วยตัวเราเอง แนวเพลงที่ถนัด ไทยสากล,สากล,ลูกทุ่ง,ลูกกรุง เอม V12 สาธิดา ปิ่นสินชัย วัน เดือน ปีเกิด 18 กันยายน 2535 อายุ 21 ปี น้ำหนัก 49 กก. ส่วนสูง 167 ซม. ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ อาชีพ (เพิ่งจบการศึกษา) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง,เล่นดนตรี(Piano,electone,Guitar) เต้น Hip-Hop,Poppin,Locking ความใฝ่ฝันในชีวิต นักร้อง แนวเพลงที่ถนัด Pop dance,Hip Hop,R&B, EDM(Electronic Dance Music) และนี่ก็คือ น้องๆ 12 นักล่าฝันตัวจริง True AF11 ที่จะมาล่าฝันในซีซั่นนี้ เต็มอิ่มครบทุกอรรถรสกับ ปฎิบัติการล่าฝัน ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่น 11 ทางช่องเรียลลิตี้ (ทรูวิชั่นส์ช่อง 9) และทางช่องเรียลลิตี้ เอชดี (ทรูวิชั่นส์ช่อง 333) และสําหรับ True AF11 Live Concert เริ่มวันเสาร์ที่ 26 ก.ค – วันเสาร์ที่ 4 ต.ค (รวม 11 สัปดาห์) ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20.15 - 22.45 น. ทางช่องทรูโฟร์ยู (ทรูวิชั่นส์ช่อง 2)และทางช่องเรียลลิตี้ เอชดี (ทรูวิชั่นส์ช่อง 333) รวมทั้งรับชมได้ ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอพพลิเคชั่น ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ เริ่มปฏิบัติการล่าฝัน 20 กรกฎาคม 2557 จะเข้าบ้านกันแล้ว ให้ตัวแทน 12 นักล่าฝัน True AF11 ทั้ง 6 คน ฝากถึงแฟนๆกันสักเล็กน้อย ภาพ 12 นักล่าฝัน True AF11 ข้อมูลจาก trueaf.truelife.com มิวสิคเอ็มไทย โดนใจ ทุก Social ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ทาง facebook MThaimusic - Twitter @mthaimusic - Youtube musicmthaitube - Instagram : @musicmthai ติดต่อทีมงานมิวสิคเอ็มไทย music@mthai.com 

แซ่บฉลองโสด! เมย์ สลัดผ้าทวงบัลลังก์เซ็กซี่!!
เมย์ พิชญ์นาฎ /  เมย์ สารวัตรโจ้ / 

เลิกรากับแฟนหนุ่มในเครื่องแบบอย่าง สารวัตรโจ้ ธิติสวรรค์ มาได้ไม่ทันไรสาวโสดหมาดๆ อย่าง เมย์ พิชญ์นาฏ ก็กลับมาทวงบังลังก์เซ็กซี่ตัวแม่อีกครั้งแบบไม่ต้องแคร์ใคร! ด้วยการสลัดผ้าโชว์ผิวขาวเนียนและหุ่นสุดแซ่บในผลงานถ่ายแบบชุดว่ายน้ำครั้งล่าสุดให้กับนิตยสาร Lips ฉบับเดือนกรกฎาคม ที่คาดว่างานนี้หนุ่มๆ คงมาเหมากันเกลี้ยงแผง... ว่าแต่ สาวเมย์ ขาว สวย หมวย เอ็กซ์ ซะขนาดนี้ มีหรือหนุ่มๆ จะยอมปล่อยให้คนสวยต้องโสดนานหรอกชิมิจ๊ะ !! เมย์ พิชญ์นาฏ เมย์ พิชญ์นาฏ เมย์ พิชญ์นาฏ เมย์ พิชญ์นาฏ เมย์ พิชญ์นาฏ

เมย์ ประกาศยุติความสัมพันธ์ สารวัตรโจ้
เมย์ พิชญ์นาฏ /  สารวัตรโจ้ / 

เมย์ พิชญ์นาฏ เปิดใจทั้งน้ำตา! ประกาศยุติความสัมพันธ์กับ สารวัตรโจ้ หลังเจอเหตุการณ์สุดช็อก! โดยไม่ขอเปิดเผยสาเหตุ บอกเป็นเรื่องของคนสองคนไม่เกี่ยวมือที่ 3 วอนอย่าดึงครอบครัวและแฟนเก่ามาเอี่ยว!!

เพชร อิทธิ ชวลิตธำรง คือใคร ผู้ชายที่โชคดีว่าที่สามี สาวพิ้งกี้
ประวัติ เพชร อิทธิ /  ผู้ชายต้นแบบ / 

เพชร อิทธิ ชวลิตธำรง คือใคร ผู้ชายที่โชคดีว่าที่สามี สาวพิ้งกี้ เพชร อิทธิ ชวลิตธำรง คือใคร เพชร อิทธิ ชวลิตธำรง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพชร พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (Petch Property Development) ทายาทรุ่นที่ 3 เจ้าของที่ดินรายใหญ่เมืองพัทยา ตระกูล "ชวลิตธำรง" เจ้าของคอนโดมิเนียมริมทะเลเมืองพัทยา อย่าง The Cove อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างหนังเรื่อง ขอบคุณที่รักกัน และยังทำหนังสือ OK YES! กับ Yes or No อีกด้วย เห็นประวัติหรูแบบนี้ ต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาหนุ่ม เพชร อิทธิ ชวลิตธำรง คนนี้ตกเป็นข่าวกับสาวๆ ในวงการมากมาย อาทิ เมย์ พิชญ์นาฏ, แตงโม ภัทรธิดา รวมถึงสาว ซาร่า มาลากุล เลน ทาง Men.MThai เราเลยขอนำเสนอประวัติเพื่อให้เพื่อนๆ ทำความรู้จักกับหนุ่มคนนี้กันซักหน่อย เห็นชื่อคุณเพชรตามหน้าบันเทิง จริงๆ เเล้วทำงานที่ไหน ผมเป็นซีอีโอทำธรุกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัยพ์บริษัท เพชร ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผลงานที่ภาคภูมิใจคือ ตึก The Cove คอนโดมิเนียม (พัทยา) มีบริษัทภาพยนตร์ “พัทยาฟิล์ม” สร้างหนังเรื่อง “ขอบคุณที่รักกัน” รวมทั้งทำหนังสือชื่อ “OK YES!” กับ “Yes or No” ซึ่งธุรกิจสองอย่างหลังผมไม่แคร์ว่าจะขาดทุนหรือกำไร แค่ทำเพราะอยากเติมเต็มบางอย่างให้สังคม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แตกต่าง นิสัยส่วนตัวแบบชัวร์ๆ ไม่มั่วนิ่ม ภาพของผมอาจดูเหมือนไม่ค่อยแคร์ใคร โผงผาง ตรงไปตรงมา ซึ่งบางทีอาจทำให้คนอื่นเคืองได้ ถ้ารู้จักกันจริงๆ จะรู้ว่าผมเป็นคนขี้เล่น ละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของคนอื่นโดยเฉพาะกับคนที่ผมรัก จนบางครั้งอาจกลายเป็นของตายสำหรับใครบางคน หล่อเฟี้ยวฟู่ฟ่าขนาดนี้ ทำไมยังโสด ตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครเลยด้วยความเคารพ ไม่ได้เลือกมาก ผมเเค่เชื่อในคำว่า “คนที่ใช่” ทุกคนที่ผมเคยคบล้วนเป็นคนที่ใช่หมด แต่เชื่อไหม ความรักที่ผ่านๆ มาผมมักเป็นฝ่ายถูกทิ้งมากกว่ามีแค่ 2 คนที่ผมขอแยกทางเอง เพราะรู้สึกว่านิสัยเราต่างกันมากจริงๆ ฝืนคบต่อ ทะเลาะกันเปล่าๆ สาวในสเป็คคือ ผมชอบผู้หญิงสวย แล้วก็ไม่เชื่อคำพูดที่ว่า ไม่ต้องสวย ขอแค่เป็นคนดีก็พอ ไม่ใช่เเค่หน้าตาดี ต้องอยู่ใกล้แล้วสบายใจ ขอสารภาพว่าถ้ายึดความชอบล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับอย่างอื่น ผมชอบผู้หญิงแบบโอซา แวง เพราะชอบคนสวยหรือเปล่า ถึงทำให้มีข่าวกับสาวๆ ในวงการบันเทิงเยอะ เป็นเรื่องปกติ เพราะผมทำงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีสายสัมพันธ์กับดารา กับคนที่เป็นข่าวด้วยก็มีทั้งความจริงและไม่จริง แต่มากน้อยแค่ไหนเป็นอีกเรื่องครับ ได้ยินมาว่าคุณเพชรใช้เงินเก่งมาก ก่อนหน้านี้ผมเคยหมดเงินไปกับการซื้อรถ ทั้งเบนท์ลีย์ โรลสรอยซ์ บีเอ็มดับเบิลยู พอร์ช แฮมเมอร์ ฯลฯ รวมทั้งเฟอร์รารี่คันละ 30 กว่าล้านก็เคยซื้อมาขับแล้ว แต่รู้สึกอึดอัด ใช้อยู่เเค่ 3 - 4 เดือนต้องขายทิ้ง เพราะใจชอบรถที่นั่งสบายมากกว่า รู้สึกอย่างไรที่มีคนมองว่าใช้เงินซื้อดารา ผมไม่แคร์ เพราะผมไม่สามารถห้ามหรือสั่งให้ใครมองผมเป็นแบบไหนได้ การที่ไปกินข้าวกับใครไม่ได้แปลว่าผมซื้อคนนั้น เราอาจกำลังเปิดโอกาสเพื่อทำความรู้จักกันต่างหาก แต่ถ้าได้คบหาเป็นแฟนแล้ว ผมถึงไหนถึงกันจริงจัง ทุ่มเทสุดๆ ครับ ขอขอบคุณเนื้อหาจากนิตยสาร แพรว www.praew.com/interview/content/86/กะเทาะใจ-2-ไฮโซ-หนุ่มเนื้อหอม

เทียบ อายุดารา เชื่อหรือไม่ พวกเขาอายุเท่ากัน !!!
ดารา /  อายุคนดัง / 

เทียบ อายุดารา เชื่อหรือไม่ พวกเขาอายุเท่ากัน !!!    อายุเป็นเพียงแต่ตัวเลข ถ้าหน้ายังเด็กอยู่ อายุจะพุ่งแค่ไหนก็ช่างมันจริงมั้ยคะ ?  ดูอย่างดารานักร้องไอดอล ที่เรานำมาฝากกันสิคะหลายคนอายุเฉียดเลขสามใกล้จะแตะเลขสี่ เข้าไปแล้ว แต่ยังดูแลตัวเองได้แบบสุดยอด หน้าใส ผิวเด้ง หุ่นเฟิร์มสุดๆ ถึงแม้ว่าอาจจะพึ่งสูตรลับ เทคนิคเสริมความงามต่างๆมาบ้างก็ตาม  แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเดา อายุดารา ไม่ออกจริงๆบางครั้งก็แอบ เดาขาด เดาเกินบ้าง วันนี้ Women Mthai ก็เลยลิสต์ดาราในดวงใจ และเทียบ อายุดารา ให้เห็นกันไปเลย (แอบกระซิบว่า บางคนแอบมีช็อกนะจ๊ะ) ว่าแล้วดูกันเลย หน้าใครไปไวกว่ากัน... อ้อม พิยดา-  แองเจลิน่า โจลี - ป๊อก ปิยธิดา - ชาร์ลีซ เธอรอน (พ.ศ. 2518) อายุก็ปาเข้าไป 39 ปี แล้ว เมื่อดาราไทยกับฝรั่งเทียบกันไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่า อายุเท่ากันเนี่ย ออม สุชา -มินท์ ณัฐวรา - แพนเค้ก เขมนิจ - ซูซี่ สุษิรา  4 สาวรุ่นเดียวกัน  (พ.ศ. 2531 อายุ 26ปี) แต่ไหง ซูซี่ หน้าไปไวเกินเพื่อนๆรุ่นเดียวกันอย่างนั้นล่ะ ผิดกับ ออม สุชา ที่ดูหน้าเด็ก สดใส และดูอ่อนกว่าวัยมาก เดาว่าอาจเป็นเพราะสไตล์การแต่งตัวของ ออม สุชา บวกกับบุคลิกร่าเริง สดใส แสนซน เลยทำให้เพื่อนในรุ่นเดียวกันหน้าแซงไปก่อนแล้ว คิมเบอร์ลี - ใหม่ ดาวิกา  - เซเลน่า โกเมซ -เค ท อัพตัน  เกิดปี (พ.ศ. 2535)  ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า สี่สาวจะ อายุ 22 ปี เท่ากัน ยิ่งเทียบ คิมเบอร์ลี กับ ใหม่  ด้วยแล้ว  ก็แอบ งง นะคะ เพราะ ใหม่ เพราะทั้งคู่ลุคดูโตเป็นสาวเกินวัยมากๆ แต่ถ้าฝั่งฮอลลีวู้ดหล่ะก็ เซเลน่า โกเมซ ดู หน้าเด็ก แจ่มใส กว่า เคท อัพตัน เยอะอ่ะค่ะ แอน ทองประสม - แคท แคทรียา อิงลิช - เมย์ เฟื่องอารมณ์ - เจี๊ยบ โสภิตนภา   (พ.ศ. 2519 อายุ 37 ปี) ขอจัดบรรดาตัวแม่ กรุ๊ปนี้ อยู่ในหมวด อายุ 30 บวกแล้ว แต่ความความสวย ความเป๊ะ ไม่โรยรากันเลย แต่ดูเหมือนการออกกำลังกาย ของ แคทรียา อิงลิช จะยิ่งทำให้เธอ ยิ่งสวย  ยิ่งผ่องประกายออร่า แถมหน้าอ่อนกว่าวัย มากๆเลย อั้ม พัชราภา  - กบ สุวนันท์ - จอย รินลณี พ.ศ. 2521 (อายุ 35 ปี) ก๊วนนี้จัดให้อยู่ในหมวด ซุปตาร์'สุดสวย ขวัญใจของเมืองไทย นี่ถ้าให้เดาอายุ เดาไม่ถูกเลยจริงๆนะคะเนี่ย สวยออร่ากระจายขนาดนี้ ถึงแม้ กบ สุวนันท์ จะแซงหน้าเพื่อนๆ เป็นคุณแม่ลูก2แล้วก็ตาม เต้ย จรินทร์พร - มาร์กี้ ราศรี - เจนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์  - (พ.ศ. 2533 อายุ 23ปี)  ถ้าให้ทายเล่น เชื่อว่าต้องบอกว่า เต้ย น่าเด็กสุด เลยใช่ไหมล้าา แต่ทุกคนอายุเท่ากันจ้า  !!! เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับอายุของสาวๆ คนดัง ที่เรานำมาเทียบให้ดูพอขำๆ แต่ละคนพอรู้อายุ ก็แอบอึ้งไปเลยใช่มั้ยหล่ะคะ เอาเป็นว่า...ถ้าใครอยากสวย อยากหน้าเด็ก เหมือนดาราที่ให้ดูกันไปนั้น ก็ไม่ยากค่ะ แค่ดูแลพักผ่อนตัวเองให้ดี เข้านอนตรงเวลา กินอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกาย แค่นี้ความสวยเบื้องต้น ก็ออร่าออกมา เปล่งประกายให้ได้เห็นกันแล้วหล่ะค่ะ    เรียบเรียงโดย... Women Mthai

สารวัตรโจ้ เตรียมขอแต่งรอบสอง เมย์ ประกาศพร้อม!!
เมย์ พิชญ์ สารวัตรโจ้ /  เมย์ พิชญ์นาฎ / 

คราวที่แล้วอาจจะล่ม แต่หากทาง สารวัตรโจ้ มีขอแต่งกันรอบสองเชื่อว่าสาว เมย์ พิชญ์นาฏ ของเราต้องตอบตกลงแน่นอน เพราะเจ้าตัวเพิ่งแย้มมาว่าอายุเธอก็ไม่ใช่น้อย อันที่จริงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็สแตนด์บายรออยู่ก่อนแล้วล่ะจ้า ส่วนที่ว่าได้ฤกษ์เดือนกันยายนนี้ และย่องไปดูชุดเจ้าสาวที่ต่างประเทศราคาสูงลิ่ว 7 หลักอ่ะไม่จริงนะจ๊ะ "อันนี้เมย์ไม่รู้ใครไปดูฤกษ์ มันไม่ใช่เมย์น่ะค่ะ เป็นการคาดคะเนกันเองตัวเรายังไม่ได้ตกลงอะไร ก็ขอค่อยๆ คุยกันไปดูๆ กันไปก่อน เค้าก็เคยดูของเขาตั้งนานแล้วๆ ก็รอว่าเมื่อไหร่เราจะโอเค ก็ไม่ทราบค่ะเมย์ไม่ได้เป็นคนไปดูน่ะค่ะ" "ก็ดีใจที่มีคนมาจริงใจด้วยนะคะ ก็อยากจะค่อยๆ ดู ถามว่ารีบไหม ด้วยอายุเราก็อยากจะรีบแต่งงานเหมือนกัน แต่ว่าชีวิตมันก็ชีวิตเดียว อยากจะค่อยๆ ดูน่ะค่ะ" "ถ้าสมุุติได้ฤกษ์ก.ย.นี้จริงๆ ถ้ามันไม่ติดหนัง ไม่ติดอะไร ถ้าทุกอย่างลงตัว เอิ่ม... ทุกคนพร้อมไหมคะ? ถ้าทุกคนยินดีให้เมย์แต่ง เมย์แต่งได้ทุกเมื่อค่ะ แต่ว่าตอนนี้เมย์ยังอยากทำงานอยู่ แล้วจะรับละครอีกสามเรื่องน่ะ แล้วก็หนังต่างประเทศอีก คิดว่าเป็นไปได้ยากค่ะ" "คือพ่อแม่ก็ยังไม่ได้คุยกันนะคะ ตรงนี้เรียกว่าขอแบบทางการก็ยังไม่มีนะคะ เร็วไปไหมหรอคะ ไม่รู้สิจริงๆ แล้วเราอยากแต่งตั้งแต่อายุ 25 แล้วนะ ตอนนี้ 30 แล้ว ก็ถามว่ารีบไหม ก็รีบน่ะ แต่ว่ายังไงต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อน งานยังไม่ไอนี่เลย คิดว่าปีนี้ไม่น่าจะทัน" "ไปดูชุดแต่งงานเมืองนอกราคาหลายล้าน อันนั้นเว่อร์แล้วค่ะ ไม่ได้ไปเลยค่ะ อยากไปเที่ยวค่ะ ดูๆ ไว้ ไม่มีเลยค่ะ ไอเรื่องดูนู่นดูนี่จริงๆ แล้วช่วยเพื่อนดูน่ะ ตอนนี้ก็มีกระแต(กระแต ศุภักษร) คนล่าสุดที่จะไปก่อน ก็จะพยายามตามไปนะคะ แต่เป็นเพื่อนเจ้าสาวก่อนค่ะ" เมย์ กล่าว เมย์ พิชญ์นาฎ เมย์ พิชญ์นาฎ เมย์ พิชญ์นาฎ เมย์ พิชญ์นาฎ

ร่วมโหวตให้ผู้ชิงฝัน ในรายการ Martial Warrior ชิงฝันแอ็กชั่นสตาร์ - Winner Vote [TrueVisions]
Martial warrior /  ชิงฝันแอ็กชั่นสตาร์

Spot Martial Warrior ชิงฝันแอ็กชั่นสตาร์ - Winner Vote [TrueVisions] 6 ก.ค. 57 ร่วมลุ้นและโหวต รอบ Winner Vote 4 คนสุดท้าย พิมพ์หมายเลขผู้ชิงฝันที่คุณชื่นชอบ MW2 เมย์ MW7 ไฟซอล MW4 วานวาน MW12 วิน แล้วส่งมาที่ 4764109 ------------------------------------------------------------- รายการ Martial Warrior ชิงฝันแอ็กชั่นสตาร์ ครั้งแรกของรายการเรียลลิตี้รูปแบบใหม่ในเอเชียที่เฟ้นหาแอ็กชั่นสตาร์คนใหม่ด้วยศาสตร์ต่อสู้แบบ Martial Art ผนึกกับศิลปะการแสดง ช่องทางการออกอากาศ - ออกอากาศทางช่อง 7 สี ทุกวันอาทิตย์ 15.00 - 16.30 น. - รับชมตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 9 และ 359 และ ทรูวิชั่นส์ เอชดี ช่อง 333 พร้อมกับพบ Hilight รายการประจำสัปดาห์ได้ที่ TrueSport HD2 ช่อง 667 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 22.00-24.00 น. | เสาร์-อาทิตย์ 15.00-16.30 น. - ทางช่อง True4U ดิจิทัลทีวี ช่อง 24 / บนกล่องทรูวิชั่นส์ ช่อง 2 และ 34 / จานดาวเทียมช่อง 4 หรือ 34 ทุกวันจันทร์ 20.15 - 22.15 น. - ทาง TrueVisions Anywhere application - ทาง HTV Application - ดูสดได้ที่ http://tv.truelife.com/live/104641/streaming/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5-%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C ติดตามข่าวสารและรายละเอียดของรายการได้ทาง https://www.facebook.com/MartialWarrior.TV http://www.MartialWarrior.TV

หนาวนี้มีลุ้นที่ยุโรป  แอมป์ สวมแหวน อั้ม ขอแต่งงาน
อั้ม พัชราภา /  แอมป์ พิธาน / 

คบหาดูใจกันมาได้สักระยะ จนลุ้นแต่งไปไม่รู้กี่รอบ สำหรับคู่รักซุป’ตาร์อย่าง อั้ม พัชราภา กับแฟนไฮโซรูปหล่อ แอมป์ พิธาน ผู้ที่ได้ครอบครองหัวใจของสาวอั้ม ที่ผ่านเรื่องราวด้วยกันมากมาย แม้กระทั้งเรื่องบทพิสูจน์ความรักก็เคยมีมาแล้ว เมื่อครั้งที่มีข่าวช็อควงการว่าทั้งสองเลิกกัน กับบททดสอบ เลิฟมี...เลิฟมายด็อก ที่หนุ่มแอมป์ก็สามารถฝ่าด่านมาได้แบบผ่านฉลุย สุดท้ายเลยทำให้ทั้งคู่ได้หวนกลับมารักกันตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆ อีกครั้ง แถมยังหวานแหววกว่าเดิมอีกต่างหาก แถมบรรดาเพื่อนพ้องต่างก็ลุ้นเชียร์จนตัวโก่งว่าเมื่อไหร่จะใจอ่อนยอมสละโสดลั่นระฆังวิวาห์ เพราะพี่สาวคนสนิทอย่าง เมย์ เฟื่องอารมย์ ก็ประกาศจดทะเบียนสมรส และเตรียมตัวพร้อมเป็นคุณแม่มือใหม่เรียบร้อยแล้ว ส่วนทางด้านหนุ่มแอมป์ก็ประพฤติตัวดีมาตลอด คอยดูแล เทคแคร์ ปรนนิบัติ หมั่นเติมความหวานให้สาวอั้มด้วยการควงกันไปเที่ยวยังต่างแดนกันบ๊อย...บ่อย แหมๆๆ รักกันหวานเว่อร์ชวนฟินแบบนี้ แล้วเมื่อไหร่จะได้ยินข่าวดีให้แฟนๆ ได้ชื่นมื่นสักกะที แต่ดูเหมือนว่าแฟนคลับจะพอมีหวังแล้วละสิ เพราะได้ข่าวมาว่าฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ หนุ่มแอมป์มีแพลนจะพาคุณนายอั้มไปเที่ยวยุโรป กระชับพื้นที่หัวใจ ตอกย้ำความหวานกันอีกรอบ แต่จะไปสวีทกันที่ประเทศไหนนั้น คงต้องตามเผือกในไอจีของสาวอั้มกันให้ดีๆ ไม่แน่ว่าหนาวนี้หนุ่มแอมป์อาจมีเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอสาวอั้มแต่งงานก็เป็นได้ อั้ม-แอมป์ อั้ม-แอมป์ อั้ม-แอมป์ อั้ม-แอมป์

แฟชั่นชุดว่ายน้ำ STRONG SEXY STAR เมย์ พิชญ์นาฎ สาขากร
SEXY STAR /  เมย์ พิชญ์นาฎ / 

แฟชั่นชุดว่ายน้ำ STRONG SEXY STAR เมย์ พิชญ์นาฎ สาขากร ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร LIPS LIPS vol. 15 no. 24 June 2014 แฟชั่นชุดว่ายน้ำ  STRONG SEXY STAR เมย์-พิชญ์นาฎ สาขากร DESIGN ดีไซน์อมตะของ Le Corbusier ท่องเที่ยวสู่เขาอวตารและถ้ำมังกรเหลือง BEAUTY REPORT BACK TO THE FUTURE เทรนด์สวยวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ STRONG HAIR ALWAYS INSTYLE เปลี่ยนกี่ทรงผมก็ไม่เสีย เอ่ยปาก ADORED DRAMA QUEENS นางร้ายแห่งยุค แฟชั่นชุดว่ายน้ำ  เมย์ พิชญ์นาฎ สาขากร รวมภาพ แฟชั่นชุดว่ายน้ำ จาก เมย์ พิชญ์นาฎ สาขากร ที่มาภาพ แฟชั่นชุดว่ายน้ำ จาก magazinedee

ลุ้น! สารวัตรโจ้ เซอร์ไพร้ส์รอบ2 ปาร์ตี้วันเกิด เมย์
เมย์ พิชญ์ สารวัตรโจ้ /  เมย์ พิชญ์นาฎ / 

หลังจากที่ไปร่วมยินดีกับทางเพื่อนสาว เมย์ เฟื่องอารมย์ ที่ประกาศแต่งเงียบกับ หนุ่ม กรรชัย พร้อมข่าวดีท้องแล้ว 3 เดือนกลางงานวันเกิด จากนั้นในช่วงค่ำที่ผ่านมา เดอะแก็งค์ก็พากันมาฟินกันต่อในปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิด(22 พ.ค.) ของทางสาว เมย์ พิชญ์นาฏ ซึ่งในงานนี้ก็คาดว่าคงจะหวานไม่แพ้งานของสาว เมย์ เฟื่องฯ เพราะมีหนุ่มคนสนิทอย่าง สารวัตรโจ้ มาเทคแคร์อย่างดีเวอร์ ส่วนงวดนี้ภายในงานจะมีเซอร์ไพร้ส์อะไรไหม รอให้สาวเมย์มาแจกแจงกันเองแล้วกันนะจ๊ะ วันเกิด เมย์ พิชญ์นาฏ วันเกิด เมย์ พิชญ์นาฏ วันเกิด เมย์ พิชญ์นาฏ วันเกิด เมย์ พิชญ์นาฏ วันเกิด เมย์ พิชญ์นาฏ

หึ่ง! เมย์ เลิกขาด สารวัตรโจ้
เมย์ พิชญ์นาฎ /  เมย์ พิชญ์ สารวัตรโจ้ / 

หึ่ง! รักล่มซะแล้ว เมย์ พิชญ์นาฏ กระหน่ำโพสต์ข้อคิดเรื่องความรักลง IG แถมลบรูปที่มี สารวัตรโจ้ ออกเกลี้ยงแล้ว โดยไม่กี่วันมานี้สาวเมย์ เองเพิ่งจะเปิดปากว่าเริ่มห่างๆ ออกมาจากฝ่ายชายเพราะทัศนะคติไม่ตรงกัน ไม่เกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวหลุดออกมาว่าคุณแม่ของสารวัตรโจ้ไม่ปลื้ม และถึงขั้นมีปากเสียงกันมาแล้ว สำหรับคู่ของดาราสาวเซ็กซี่ เมย์ พิชญ์นาฏ ก็เรียกว่าฮือฮา! กันตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเลยทีเดียวหลังทาง สารวัตรโจ้ ออกตัวแร๊งส์! ด้วยการเซอร์ไพร้ส์คุกเข่าขอสาวเมย์แต่งงานทั้งที่เพิ่งคุยกันไม่กี่เดือน จากนั้นก็มีการคุ้ยประวัติของฝ่ายชายซึ่งเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว งานนี้สาวเมย์เลยขอถอยออกมาหนึ่งก้าว แต่สารวัตรโจ้ก็ยังไม่ถอดใจซะทีเดียวเดินหน้าทำคะแนนต่อ จน(เกือบ)จะได้ขอแต่งกันรอบสอง กระทั่งมีข่าวว่าทางคุณแม่ของฝ่ายชายไม่ปลื้มออกมาสกัดดาวรุ่งขึ้นอีกครั้ง จนมาถึง ณ จุดนี้กับข่าวว่าเลิก! กันซะแล้วนั่นเอง.... เมย์ พิชญ์นาฎ โพสต์ IG เมย์ พิชญ์นาฎ โพสต์ IG เมย์ พิชญ์นาฎ โพสต์ IG เมย์ พิชญ์นาฎ เมย์ พิชญ์นาฎ เมย์-สารวัตรโจ้

หลุดปากว่าหมิงโสด! นุ้ย ไม่ซีฉายานางงามปากเปราะ!!
นุ้ย สุจิรา /  หมิง ชาลิสา / 

ได้ฤกษ์ชี้แจงสำหรับสาว นุ้ย สุจิรา หลังหลุดปากออกสื่อว่าน้องสาวคนสนิทอย่าง หมิง ชาลิสา เลิกรากับแฟนหนุ่มกลายเป็นสาวโสดแล้วจ้า! แต่ไหง สาวหมิง กลับออกมาบอกว่ายังไม่เลิกและไม่สะดวกพูดเรื่องรักซะด้วย สาวนุ้ย เลยถูกชาวเน็ตตั้งฉายาแร๊งว่า "นางงามปากเปราะ" ซึ่งเคยมีกรณีภาพคุยไลน์กับ หนุ่ม กรรชัย จนความแตกเรื่อง เมย์ เฟื่องอารมย์ กำลังตั้งครรภ์ งานนี้เจ้าตัวไม่ซีฉายาแรง บอกไม่ใช่วิสัยเรื่องปากเปราะ แค่พูดความจริงที่รับรู้มาเท่านั้นเอง!! "ล่าสุดที่เคยบอกสื่อว่าหมิงโสดแล้ว แต่หมิงตกใจออกมาบอกว่ายังไม่เลิกกับแฟน ก็เลยแอบมีเคืองๆ นิดนึง ไม่หรอกค่ะ ไม่เคืองหรอกเรื่องนี้เคลียร์แล้ว เราก็บอกว่าอ้าว...วันนั้นหมิงบอกพี่ว่าโสดไงเราก็เลยบอกสื่อไปว่าโสด เหมือนหมิงยังไม่พร้อมที่จะบอกสื่อ ก็บอกไปเถอะ วันนั้นเราไม่ได้หลุดปากค่ะ เพราะนักข่าวถามมาเราได้รับข้อมูลมายังไงก็บอกไปอย่างนั้น หมิงปฏิเสธสื่อว่ายังไม่โสดเพราะยังคุยกันอยู่ จริงเหรอ เค้าคงคุยกันเป็นพี่น้องมั้งคะ แต่บางทีสถานะของเค้าอาจจะไม่สะดวกพูด คือนุ้ยก็ทราบมาถามมาว่าเรื่องจริงเป็นยังไง เท่าที่นุ้ยรู้ก็ตอบไปแบบนั้น" "มีข่าวว่าทะเลาะกันก็ไม่มีหรอกค่ะ เราสนิทกันเกินกว่าที่จะมีเรื่องอะไรมาทำให้ทะเลาะกัน เพราะเรารู้จักกันมา 10 กว่าปีแล้ว น้องหมิงเป็นรุ่นน้องตั้งแต่ชั้นมัธยมเลย เพราะฉะนั้นมีอะไรเราคุยกันตลอด หลังจากนั้นก็ไม่ได้เคลียร์ไม่มีอะไรนะคะไม่ได้พูดถึง เพราะน้องหมิงเค้าก็รู้ว่านุ้ยรับข้อมูลมาประมาณไหน กลัวมีปัญหากันมั้ยก็ไม่มีเลยค่ะ คือหมิงจะรู้ว่านุ้ยเป็นยังไง นุ้ยเองก็รู้ว่าหมิงเป็นยังไง เพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นพี่น้องกันมาเกิน 10 ปีแล้ว เราไม่ต้องพูดอะไร แค่มองตาเราก็รู้ว่าเป็นอะไร แต่เท่าที่นุ้ยเข้าใจ นุ้ยเองก็ไม่ทราบมาก่อนว่าน้องอาจจะไม่สะดวกพูดถึงสถานะตอนนี้ ในส่วนตัวคิดว่าน้องโสดก็เลยตอบไปอย่างนั้นตามความจริงที่เรารู้เท่านั้นเอง" "มีคนตั้งฉายาให้ว่าเป็นนางงามปากเปราะ อย่างเรื่องเมย์เฟื่องท้องก็เพราะนุ้ย เรื่องพี่เมย์ท้องไม่พูดซะหน่อยแค่แคปลงไอจี อย่าเอาไปโยงกันเลยค่ะ นุ้ยเองก็เฉยๆ กับฉายานี้ เพราะก็ได้ฉายามาเยอะ ก็เป็นฉายาไปเรื่อยๆ ไม่ซีเรียสอะไรค่ะ แต่เวลาทุกคนถามเรื่องจริงเป็นยังไงเราก็พูดไปแบบนั้นอยู่แล้ว กลัวต่อไปคนจะไม่กล้าบอกหรือปรึกษาอะไรมั้ย โดยปกติจริงๆ นุ้ยเองก็ไม่ได้ไปบอกใครก่อนอยู่แล้ว และก็ไม่เคยสะกิดว่ารู้เรื่องนั้นมั้ยเรื่องนี้มั้ย มันไม่ใช่วิสัยของนุ้ยอยู่แล้วค่ะ เพียงแต่ถ้ามีใครถามแล้วความจริงมันเป็นยังไง และความจริงนั้นมันไม่เสียหายกับใครนุ้ยก็ตอบค่ะ คือถ้าน้องหมิงโสดก็เป็นสิ่งที่ดี จะได้มีผู้ชายดีๆ เข้ามาจีบ โสดแล้วจะเก็บตัวเงียบอยู่ทำไมให้เหงา" "ฉายาปากเปราะ นุ้ยรู้โลกรู้มันแรงไปมั้ย นุ้ยเชื่อว่ายังมีคนที่มากกว่านุ้ยอยู่อีกเยอะ นุ้ยผ่านอะไรมาเยอะ เรื่องนี้ไม่กระทบอะไรเลยค่ะ เข้าใจมากกว่า เข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันทุกอย่าง ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสค่ะ ถ้าถามว่าต้องระวังตัวมากขึ้นมั้ยก็ต้องระวังมากขึ้น แต่ก็ยังจะต้องเป็นตัวนุ้ยเหมือนเดิมนี่แหละค่ะที่มีเรื่องอะไรก็พูดเรื่องจริง ไม่ได้ไปเม้าท์ใคร ไม่ได้ไปแอบเต้าข่าวให้ใคร ไม่ได้เป็นวิสัยนั้นอยู่แล้ว ส่วนเรื่องนี้ต้องไปถามน้องหมิงนะว่าน้องโกรธหรือเปล่า" "ที่เชียร์ให้หมิงโสดเพื่อจะได้มีคนใหม่เข้ามา เพราะแฟนเค้าไม่โอเคเหรอ อันนี้ไม่ยุ่งไม่รู้ค่ะ รู้แต่ว่าถ้าน้องมีคนดีๆ เข้ามาก็ดีค่ะ เราเป็นพี่ที่ได้แต่คอยหวังดีกับน้องมองอยู่ห่างๆ ค่ะ กับแฟนเก่าน้องหมิงก็รู้จักค่ะเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียน ก็ขอให้เป็นเรื่องของคนสองคนค่ะ เราเป็นคนนอกเราก็ไม่รู้ เมื่อน้องมาถามว่าจะดูใครดีหรือยัง เราก็บอกให้ลองเปิดใจดูเพราะอายุก็ไม่ใช่น้อยๆ แล้วต้องรีบแล้วเหมือนกัน หมิงเฮิร์ทมั้ย เค้าผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วค่ะ เราก็คุยกันนานพอสมควรให้กำลังใจน้อง ช่วงที่น้องต้องการใครสักคนก็จะเป็นเราที่ไปอยู่ข้างๆ นัดทานข้าวบ่อยขึ้น ชวนไปเที่ยวใช้เวลาอยู่ด้วยกัน มีติดต่อใครให้มั้ยก็เปล่าค่ะ เรื่องแบบนี้นุ้ยเชื่อว่าเป็นพรหมลิขิตของใครของคนนั้นดีกว่า" นุ้ย กล่าว นุ้ย สุจิรา นุ้ย สุจิรา นุ้ย สุจิรา นุ้ย สุจิรา หมิง-นุ้ย หมิง-นุ้ย

ดารานางเอก 30 ยังแจ๋ว หุ่นสวยเป๊ะ เด็กยังอาย !
30 ยังแจ๋ว /  ดารา

         สาวๆ พออายุก้าวเข้าเลขสาม ก็จะเกิดอาการกลัวว่าจะผิวพรรณไม่เต่งตึงเหมือนสมัยวัยละอ่อน แต่ดาราสาวเหล่านี้จะมาพิสูจน์ให้เห็นว่า 30 ยังแจ๋ว ! แถมอาจจะแซ่บขึ้นกว่าเดิมด้วย สาวๆ Women Mthai เรามาชมกันเลยดีกว่า ว่าใครจะแจ่มแจ๋วที่สู๊ดดดดดดดด... เอมมี่ มรกต เซ็กซี่ตัวแม่ เธอเคยสลัดผ้าเปลือยอกสุดสยิวถ่ายหวิวขึ้นปกนิตยสารจนเป็นที่ฮือฮาของหลายๆคน ถ้าเธอคนนี้ลุกเมื่อถ่ายเซ็กซี่เมื่อไรไม่มีแพ้ใครแน่นอน อ๊ะๆ! เห็นหุ่นเป๊ะแบบนี้ 30 แล้วนะจ๊ะ ก้อย รัชวิน สาวคนนี้ก็ก้าวเข้าเลขสามกับเขาเหมือนกัน แอบซ่อนความเซ็กซี่ไว้ ถึงจะ 30 แต่ก็ 30 ยังแจ๋วนะค๊า.... อุ้ม ลักขณา สาวเซ็กซี่สตาร์ ที่ยังคงฮอตขึ้นทุกวัน แถมเธอถ่ายรูปยังอวดอกอึ๋มในชุดบิกินี่ อัพเดทให้ดูกันตลอดในอินสตาแกรม แบบนี้คนตามเพียบ ดูหน้าอย่างเดียวคงไม่รู้ พอดูอายุ 31 แล้วหรอเนี่ย! จักจั่น อคัมย์สิริ ยอมสลัดผ้าถ่ายแบบรับลมร้อนเมื่อต้อนต้นปี อวดหุ่นสุดเซี๊ยะ โพสแต่ละท่าขอบอกว่ากระชากใจหนุ่มสุดๆ การันตีความแซ่บด้วยวัย 32 ปีแล้วจ้า เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ สาวคนนี้ก็สวยแบ๊วได้ตลอดกาล แม้ปีนี้จะอายุ 32 แล้ว แต่ดีกรีความแซ่บของเธอไม่เคยลดลงเลย มีจะเพิ่มขึ้นทุกวัน เธอก็เป็นดาราอีกคนที่รักการออกกำลักายเป็นชีวิตจิตใจ หุ่นนางถึงเป๊ะตลอด แอฟ ทักษอร นางเอกหน้าหวาน สาวสวยเป็นกุลสตรีเรียบร้อย ไม่เคยมีข่าวฉาวให้เสียหาย ต้องบอกว่าภาพลักษณ์ของเธอดีเป็นที่หนึ่งเลยล่ะ แม้ตอนนี้กำลังได้เป็นคุณแม่แล้วแต่ความสวยของเธอไม่สร่างเลย ตอนนี้อายุ 33 แล้วจ้า ชมพู่ อารยา ทายสิอายุเท่าไร อายุ 33 แล้วย๊ะ! แต่ใบหน้ากลับตรงข้ามกับอายุ เพราะเวลาผ่านไปเธอยิ่งดูสวยผุดผ่องขึ้นทุกวัน เคล็ดลับหน้าเด็กของเธอคือการออกกำลังกายเล่นโยคะเป็นประจำ เราจึงได้เห็นชมพู่โพสท่ายากไม่ซ้ำกันเลยล่ะค่ะ เมย์ พิชญ์นาฏ   สาวฮอตสุดเซ็กซี่ขวัญของหนุ่มๆ ใครจะรู้ว่าเธออายุ 33 แล้วนะจ๊ะ ล่าสุดเพิ่งถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน้ำอวดหุ่นเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย วุ้นเส้น วิริฒิพา สาวฮอตคนนี้แม้จะแต่งงานไปแล้ว แต่ความสวยเซ็กซี่กลับทวีคูณมากขึ้นทุกวัน ตอนนี้อายุ 33 แล้วค๊า นุ่น วรนุช คุณนายเบียร์สิงห์ ปีนี้อายุ 33 แล้ว แต่หุ่นนางยังสวยเป๊ะเหมือนเดิม ยามว่างเมื่อไรคุณนายนุ่นต้องไปเล่นโยคะฟลาย (Yoga Fly) คลายเครียดทุกที หุ่นดีไม่เคยเปลี่ยนจริงจริ๊งงงง คริส หอวัง สาวหมวยที่ฮอตที่สุด หนุ่มทั่วไทยต่างหลงใหลในความเซ็กซี่ของเธอ สลัดผ้าเดินแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในทีไรทำเอาหนุ่มใจละลายทุกที อายุ 34 แล้วใครจะเชื่อ! เป้ย ปานวาด นางร้ายสุดเซ็กซี่ ตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปซะแล้ว แม้จะมีลูกชายสุดเลิฟ น้องโปรด อัษศดิณย์ แต่ยิ่งนับวันตุณแม่เป้ยกลับยิ่งดูสวยเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลขึ้น ใครจะไปรู้ว่าอายุปาเข้าไป 34 แล้วนะจ๊ะ อั้ม พัชราภา นางเอกสาวสุดเซ็กซี่ แม้จะอายุมาไกลถึง 35 แล้ว แต่อายุก็เป็นเพียงตัวเลขสำหรับเธอ เพราะรับรางวัลสาวเซ็กซี่ทุกปี จนเจ้าตัวออกปากว่าไม่รับรางวัลเซ็กซี่แล้วนะ ขอเปิดโอกาสให้รุ่นน้องบ้าง! อ๋อม สกาวใจ เห็นเธอลงภาพอินสตาแกรม อวดหุ่นสุดเซ็กซี่ในชุดบิกินี่ริมสระน้ำ เผยผิวขาวอวบอึ๋มให้สาวๆได้อิจฉาตาร้อนกัน สวยแซ่บแบบเนี่ย อายุ 38 แล้วนะตัวเอง  เรียบเรียงโดย Women Mthai Team Ads by Google

พิ้งกี้ จ่อแต่งฟ้าแล่บ เพชร เศรษฐีคอนโดพัทยา!!
พิ้งกี้ สาวิกา /  ไฮโซเพชร / 

หมู่นี้วงการบันเทิงมีเรื่องให้เซอร์ไพร้ส์รายวันเลยทีเดียว... ล่าสุดนางเอกสาวหน้าคม พิ้งกี้ สาวิกา เตรียมสละโสดอีกราย เพราะเธอกำลังเตรียมงานวิวาห์ฟ้าแล่บกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นามว่า เพชร อิทธิ ชวลิตธำรง เศรษฐีคอนโดพัทยาที่อายุห่างกันถึง 10 ปี โดยโปรไฟล์ของหนุ่มรายนี้ไม่ธรรมดา เป็นถึงทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล ชวลิตธำรง เจ้าของที่ดินรายใหญ่แห่งเมืองพัทยา เป็นเจ้าของคอนโดหรูหลายแห่ง และยังมีธุรกิจบันเทิงอย่างค่าย พัทยาฟิล์ม ผู้สร้างหนังเรื่อง ขอบคุณที่รักกัน !! ไฮโซเพชร ยังเคยมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับสาวเซ็กซี่ในวงการมาแล้วหลายคน เช่น เมย์ พิชญ์นาฏ และ แตงโม ภัทรธิดา รวมถึงสาว ซาร่า มาลากุล เลน ที่ควงเปิดตัวเมื่อ 3 ปีก่อน คบหาดูใจจนเกือบถึงขั้นหมั้นหมาย แต่ก็ถูกชาวเน็ตขุดคุ้ยโพสต์ด่าว่าแย่งสามีชาวบ้าน เพราะฝ่ายชายเคยแต่งงานและมีลูกมาแล้ว แถมขณะนั้นยังซุกคู่หมั้นเป็นเลขาสาวไว้อีกคน จนสุดท้ายความสัมพันธ์ก็ไปไม่รอดต้องเลิกรากันไป... ไม่นานมานี้ สาวพิ้งกี้ เคยสัมภาษณ์ออกสื่อว่าหัวใจยังว่าง!! โสดสนิทแบบไม่มีหนุ่มๆ เข้ามาขายขนมจีบ และยังไม่เจอคนที่ใช่ แต่ไหงล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยว่า... ซุ่มคบหาดูใจกับ ไฮโซเพชร คนนี้มาสักระยะ นานพอที่จะเรียนรู้และตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่วมกัน โดยงานวิวาห์จะเกิดขึ้นภายในปีนี้ตามหลักศาสนาอิสลาม และจะประกาศฤกษ์ที่แน่นอนหลังเดือนส.ค. ส่วนประเด็นเรื่องท้องก่อนแต่งนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด รายละเอียดอื่นๆ จะมาอัพเดทให้ทราบต่อไป!! พิ้งกี้-ไฮโซเพชร พิ้งกี้-ไฮโซเพชร ซาร่า-ไฮโซเพชร ไฮโซเพชร อิทธิ

เมย์ น้ำตาคลอ! ประกาศเลิก สารวัตรโจ้
เมย์ พิชญ์นาฎ /  สารวัตรโจ้ ธิติสวรรค์ / 

หลังลือกันให้แซ่ดว่าความรัก 6 เดือนของสาว เมย์ พิชญ์นาฏ กับ สารวัตรโจ้ ธิติสวรรค์ เป็นอันต้องล่มเพราะคุณแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มถึงขั้นมีปากเสียงกัน ล่าสุด สาวเมย์ เปิดใจทั้งน้ำตา! ประกาศยุติความสัมพันธ์กับ สารวัตรโจ้ หลังเจอเหตุการณ์สุดช็อก! โดยไม่ขอเปิดเผยสาเหตุ บอกเป็นเรื่องของคนสองคนไม่เกี่ยวมือที่ 3 วอนอย่าดึงครอบครัวและแฟนเก่ามาเอี่ยว!! "วันนี้เมย์มาแสดงความยินดีกับซี-เอมี่คู่รักที่เค้ามีรักแท้กัน ก็ดีใจด้วย ตัวเองก็ยังเชื่อว่าวันนึงจะมีรักแท้เหมือนกัน รักแท้คงมีอยู่จริงค่ะ สภาพจิตใจตอนนี้ก็เสียใจมากที่สุด ผิดหวัง ขอไม่พูดไรมากดีกว่า เอาเป็นว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคน อย่าเอาคุณแม่หรือแฟนเก่ามาเกี่ยว วันนี้เป็นวันดีๆ เมย์อยากจะพูดอะไรดีๆ เรายังมีความรู้สึกดีๆ ที่เก็บไว้เยอะ เดี๋ยวให้ทำใจได้เราก็เป็นเพื่อนกันได้ ที่บอกมีปัญหากับทางคุณแม่ก็ไม่มีค่ะ เพราะจริงๆ แล้วที่บ้านเค้าก็น่ารัก ส่วนบ้านเราถ้าเรารักใครก็ยินดีอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่พยายามจูนกันแล้วมันไม่เข้าใจกันมากกว่า ในเมื่อมันเหนื่อยก็ขอถอยออกมา" "จริงๆ เราก็เห็นความทุ่มเทความพยายามของเค้า เชื่อว่าทุกคนก็เห็น ตรงนี้เราไม่รู้ว่าเค้าทำเพื่อที่อยากจะเอาชนะหรืออะไรก็แล้วแต่ เอาเป็นว่าเมย์จะคิดซะว่าเค้ารักเมย์จริงแล้วกัน ให้เมย์เก็บอะไรดีๆ เอาไว้ดีกว่า ในไอจีที่เมย์โพสต์ข้อความว่า ความรักเป็นสิ่งมีค่า อย่าให้ปลวกหน้าหนามาทำลาย อันนั้นเพื่อนส่งมาให้มันตลกดีเราก็เลยเอามาลงขำๆ ไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้มีมือที่ 3 หรืออะไรนะคะ" "หลังจากห่างกันสภาพจิตใจของเค้า เมย์คิดว่าเค้าคงจะเสียใจมากและผิดหวังมาก ก็อยากจะบอกเค้าและบอกคนที่เค้าไปร้องไห้ด้วยว่าอย่าคิดว่าเมย์ไม่เสียใจ เพราะเมย์เสียใจมากเหมือนกัน เมย์เป็นผู้หญิง เค้าอาจจะหวังว่าอยากแต่งงานมาก เราหวังยิ่งกว่าเค้าอีก ผู้หญิงที่ไม่เคยแต่งงานและตอนนี้ก็ไม่ได้แต่งแล้ว ฉะนั้นอย่าคิดว่าเมย์ไม่เสียใจ เพราะเมย์เสียใจและผิดหวังที่สุดในชีวิต สาเหตุที่ทำให้ห่างกันดูเหมือนจะร้ายแรง เราไปเจอเหตุการณ์นึงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ขอไม่พูดดีกว่า เอาเป็นว่าทำให้เราตกใจ อึ้ง ช็อกและไปต่อไม่ถูก มันไปต่อไม่ได้แล้ว ตัดความสัมพันธ์เลยมั้ย ตอนนี้ก็คงต้องเป็นแบบนั้นค่ะ" "จากที่พูดเหมือนมีอีกบุคคลที่มาทำให้ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ มันไม่ใช่หรอก คนอื่นเป็นแค่ตัวแปร จริงๆ อยู่ที่ตัวเรากับตัวเค้ามากกว่า ถ้าเค้ามีความหนักแน่นและทำสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ตอนแถลงข่าวว่าจะไม่ทำให้เราเสียใจ ถ้าเค้าทำได้ตรงนั้น วันนี้เมย์คงไม่ต้องพูดแบบนี้ เมย์คงจะพาเค้ามาด้วยแล้ว คนเราถ้าไม่เข้าใจกัน มันก็คงไปกันไม่ได้ค่ะ เอาเป็นว่าช่างมันเถอะ เมย์ยังเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริง วันนี้เมย์จะมาเอาดอกไม้นะคะ" "เค้าตามง้อมั้ย เค้าก็ทำแบบสไตล์ของเค้า เราก็ไม่ได้ปิดโอกาสให้เค้าง้อนะคะ แต่ตอนนี้เมย์ไม่พร้อมอะไรทั้งนั้น บอกเลยว่าแฟนเก่าจบไปนานแล้ว เราชัดเจนตั้งแต่เลิกแล้ว เพราะเราอายุห่างกันเยอะ วัยขนาดนี้เราอยากแต่งงาน แต่เค้าให้เรารอถึง 37-38 เราก็คงไม่รอ ฉะนั้นวันนึงมีผู้ชายคนนึงเข้ามาและบอกว่าเพียบพร้อมทุกอย่างพร้อมจะแต่ง เราก็เปิดโอกาสให้เค้า แต่ตอนนี้ในเมื่อโอกาสตรงนั้นเราให้ไปแล้วแต่เค้าทำไม่ได้ ฉะนั้นตรงนี้เมย์ก็ไม่โทษใคร เมย์ว่าเค้าก็เต็มที่แล้ว ตอนนี้เมย์เหนื่อย เมย์ไม่ต้องการแฟนเก่าและไม่ต้องการแฟนใหม่ ต้องการที่จะพักใจอยู่คนเดียว แต่เชื่อว่าวันนึงเมย์ต้องเจอรักแท้ค่ะ" "เปอร์เซ็นต์การคืนดีเป็นศูนย์เลยมั้ย อันนี้ก็ตอบไม่ได้ เพราะอนาคตเราก็ไม่รู้หรอก ถ้ารู้อนาคตคงดีกว่านี้ บางทีคนเราทำอะไรต้องคิดก่อนทำ ไม่ใช่ใช้อารมณ์ทำ ไม่รู้ทำไมเวลามางานแต่งต้องประกาศโสดตลอดเลย และมาเอาดอกไม้ตลอดเลย ก็ยังสะสมไปเรื่อยๆ เมย์ก็มีพร้อมทุกอย่าง ขนาดอย่างนี้แค่อย่างเดียวถ้ามีไม่ดีก็อย่ามีดีกว่า เพื่อนๆ ในกลุ่มทุกคนก็มาปลอบมาเห็นใจ พี่หนิงแทบจะกราบขอโทษเลย แต่มันไม่ใช่ความผิดของใคร เค้าก็ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดี แต่ดวงมันจะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มั้ง เมย์คิดอย่างนั้นมากกว่า" "หลายคนชอบเขียนว่าแม่เค้าไม่ปลื้มเรา แม่ไม่ปลื้มตรงไหนคะ เมย์มีอะไรเสียหายเหรอ แล้วทำไมไม่ไปถามพ่อแม่เมย์บ้างว่าปลื้มเค้าหรือเปล่า แล้วเค้ามีอะไรดีบ้าง เอาเป็นว่าไม่มีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ มันเป็นเรื่องของคนสองคน ตอนนี้โสดค่ะ ขอปิดตัวเอง ขอพักก่อนนะคะ แต่วันนี้จะมาเอาดอกไม้ให้ได้ค่ะ" เมย์ กล่าว เมย์ พิชญ์นาฏ เมย์ พิชญ์นาฏ เมย์ พิชญ์นาฏ เมย์ พิชญ์นาฏ เมย์-สารวัตรโจ้ เมย์-สารวัตรโจ้

มาด้วยใจไม่เอาค่าตัว! อั้ม ขนเพื่อนซี้เปิดตัวธุรกิจ แอมป์
อั้ม พัชราภา /  แอมป์ พิธาน / 

เรียกว่าเป็นแม่งานเต็มตัว! สำหรับนางเอกสาว อั้ม พัชราภา ที่อาสาขนบรรดาเดอะแก๊งสุดซี้มาร่วมงาน TheFaceshop Rebirth Party เปิดตัวเครื่องสำอางนำเข้าจากเกาหลีแบรนด์ The Faceshop ซึ่งเป็นธุรกิจของหวานใจสุดที่เลิฟอย่าง แอมป์ พิธาน โดยมีเหล่าเพื่อนซุปตาร์และเซเลปคนดังตบเท้าร่วมงาน อาทิ เมย์ เฟื่องอารมย์, เมย์ พิชญ์นาฏ, วุ้นเส้น วิริฒิภา, นานา ไรบีนา, เจน เจนสุดา, ปอย ตรีชฎา, หนิง ปณิตา, ตอง ภัครมัย, ปุ๊กลุก ฝนทิพย์, โฟร์ ศกลรัตน์, ติ๊ก กัญญารัตน์ และคนอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแม่งานอย่าง สาวอั้ม ยืนส่งสายตาหวานซึ้งและส่งกำลังใจให้แฟนหนุ่มแบบชิดติดขอบเวที แถมออกตัวว่า "งานนี้มาด้วยใจ ไม่เอาค่าตัว" สักบาทเลยจ้าาาา!! แอมป์ พิธาน อั้ม ขนเพื่อนซี้ร่วมงานเปิดตัวธุรกิจ แอมป์ อั้ม ขนเพื่อนซี้ร่วมงานเปิดตัวธุรกิจ แอมป์ อั้ม ขนเพื่อนซี้ร่วมงานเปิดตัวธุรกิจ แอมป์ อั้ม ขนเพื่อนซี้ร่วมงานเปิดตัวธุรกิจ แอมป์ อั้ม ขนเพื่อนซี้ร่วมงานเปิดตัวธุรกิจ แอมป์ อั้ม ขนเพื่อนซี้ร่วมงานเปิดตัวธุรกิจ แอมป์ อั้ม ขนเพื่อนซี้ร่วมงานเปิดตัวธุรกิจ แอมป์ ปอย-เมย์-เดียน่า

เมย์ ประกาศยุติความสัมพันธ์ สารวัตรโจ้
เมย์ พิชญ์นาฏ /  สารวัตรโจ้

เมย์ พิชญ์นาฏ เปิดใจทั้งน้ำตา! ประกาศยุติความสัมพันธ์กับ สารวัตรโจ้ หลังเจอเหตุการณ์สุดช็อก! โดยไม่ขอเปิดเผยสาเหตุ บอกเป็นเรื่องของคนสองคนไม่เกี่ยวมือที่ 3 วอนอย่าดึงครอบครัวและแฟนเก่ามาเอี่ยว!! เมย์ พิชญ์นาฏ เมย์ พิชญ์นาฏ

ปาล์ม โผล่!ยินดี เมย์ เปิดร้าน ไร้เงาสารวัตรโจ้
เมย์ พิชญ์นาฎ /  ไฮโซปาล์ม ฐณส / 

ได้ฤกษ์เปิดตัวร้านอาหารเกาหลี Red Sun อย่างเป็นทางการแล้ว! สำหรับดาราสาวเซ็กซี่ เมย์ พิชญ์นาฏ หลังจากจับมือกับเพื่อนๆ ลงขันเบาๆ รวมกันกว่า 30 ล้านบาท โดยมีอดีตเคยรักอย่าง ไฮโซปาล์ม ฐณส หอบช่อดอกไม้โผล่มาร่วมงาน ซึ่งทาง สาวเมย์ แอบกระซิบว่าเชิญแฟนเก่ามาทุกคนแต่ยกเว้น สารวัตรโจ้ พ.ต.ต.ธิติสรรค์ อ้างว่ายังจูนเข้าหากันไม่ได้ ตั้งแต่รักพังมาได้ระยะหนึ่ง.. "เมย์ชวนเยอะมากค่ะ เพราะทุกๆ เคยเป็นเพื่อนเมย์หมด แต่ถ้าคนไหนยังทำใจไม่ได้เราก็ไม่กล้าชวน ส่วนพี่โจ้เมย์ไม่แน่ใจ เพราะยังคุยไม่ลงตัว ไม่รู้ว่าเขายังทำใจได้หรือไม่ได้ ก็เลยยังไม่กล้าชวน" "รู้สึกว่าพี่โจ้เขาสึกมาได้สักพักแล้ว ที่จริงเขาก็เป็นคนดีนะคะ แต่หลายๆ คนสงสารเมย์คนคิดว่าเขาไม่ดี เมย์บอกเลยว่าเขาเป็นคนดีค่ะ เมย์จะคบเพื่อนสักคนเพื่อน เมย์ก็ต้องเป็นคนดี ยิ่งเป็นแฟนก็ยิ่งต้องดีมากค่ะ แต่อาจจะบางอย่างที่เรายังจูนเข้าหากันไม่ได้ บอกเลยว่าตอนนี้เมย์โสดสนิทค่ะ" เมย์ พิชญ์นาฏ กล่าว เมย์ พิชญ์นาฏ เมย์ พิชญ์นาฏ เมย์ พิชญ์นาฏ เมย์ พิชญ์นาฏ เมย์ พิชญ์นาฏ - ปาล์ม ฐณส เมย์ พิชญ์นาฏ - ปาล์ม ฐณส เมย์ พิชญ์นาฏ - ปาล์ม ฐณส เมย์ พิชญ์นาฏ - สารวัตรโจ้ เมย์ พิชญ์นาฏ - สารวัตรโจ้

รักแท้! คลิปหนุ่มปินส์ป่วยมะเร็งตับ เข้าพิธีแต่งงาน ก่อนตาย 10ช.ม.
ป่วยมะเร็งตับ /  พิธีแต่งงาน / 

MThai News: คลิปแต่งงานสุดซึ้งของสามีภรรยาชาวฟิลิปปินส์ ที่ฝ่ายชายป่วยเป็นโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย ทำให้ต้องจัดพิธีแต่งงานกลางโรงพยาบาล ก่อนที่ฝ่ายชายจะสิ้นใจในอีก 10 ชั่วโมงต่อมา คลิปแต่งงานนี้ถูกแชร์ต่อและมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 4 ล้านครั้ง ทั้งนี้โรวเดน โก แพนโคกา และเลเซิล เมย์ เป็นสามีภรรยาที่อยู่กินกันมาจนมีลูกสาววัย 2 ขวบ ทั้งคู่กำหนดจัดงานแต่งงานไว้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ 30 ปี แต่โชคร้ายที่โรวเดน ตรวจพบว่าตนเองเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ความหวังสุดท้ายของโรวเดนคือหวังจะได้แต่งงานกับรักแท้ของตนเองก่อนจะจากโลกนี้ไป ด้วยเหตุนี้ทางเลเซิลและครอบครัวจึงจัดพิธีแต่งงานขึ้นที่โรงพยาบาลในเวลา 12 ชั่วโมง พิธีแต่งงานเต็มไปด้วยความสุขปนความเศร้า แม้ว่ารางกายของโรวเดนจะอ่อนเพลียแต่เขาก็ยังยิ้มแย้มตลอดเวลาที่บาทหลวงทำพิธี โรวเดนจากไปด้วยวัย 29 ปี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เพียง 10 ชั่วโมง หลังพิธีแต่งงานเท่านั้น ด้านผู้คนบนโลกออนไลน์ที่ชมคลิปพิธีแต่งงานต่างแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ซาบซึ้ง ประทับใจในความรักของทั้งคู่ บางคนก็ชื่นชมที่เลเซิลยังคงอยู่เคียงข้างสามีแม้ในช่วงที่แย่ที่สุดของชีวิต MThai News .............................................................................................................................. เนื้อหาอื่นๆ   MV  ที่ว่างข้างๆตัว สะเทือนใจ คนรักหลับไหลก่อนวันเกิด มิวสิควีดีโอเพลง ที่ว่างข้างๆตัว เป็นเรื่องความรักความผูกพันของคนรักคู่หนึ่ง รับบทโดย ฌอห์ณ และ เนส ที่ใช้ชีวิตร่วมกัน จนวันหนึ่ง เนส เกิดป่วยและจากไปในวันเกิดตัวเธอเอง

มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 เผยโฉมสาวงามเข้ารอบ 28 คนสุดท้าย
นางงาม /  ประกวด / 

โฉมหน้า 28 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 .....ซึ่งผู้เข้าประกวด 28 คนสุดท้าย  มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014  จะเดินทางไปยัง จังหวัดพังงา เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จัก และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเข้าพักที่ โรงแรมเซนทารา ซีวิว รีสอร์ต เขาหลัก เป็นเวลา 5 วัน ก่อนกลับมาประกวดรอบฟาสแทร็กส์ .....นอกจากนั้น เป็นครั้งแรกที่ให้ผู้ชมร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยการโหวตสาวงามผู้เข้าประกวดฯ ที่ท่านชื่นชอบ ผ่านทาง SMS พิมพ์ MTW ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดฯ 01-28 ส่งมาที่ 4838433 ซึ่งหากสาวงามผู้เข้าประกวด มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 หมายเลขใดมีคะแนนมากที่สุด จะได้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายแบบอัตโนมัติ ทันที!!! ***สามารถโหวตได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น. และปิดโหวต วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น. .....ซึ่ง รอบตัดสิน มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายนนี้ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และ ถ่ายทอดเวลา 22.45 น เป็นต้นไป ทางไทยทีวีสีช่อง 3 เมญ่า – นนธวรรณ คว้ามงกุฎเกียรติยศ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 เธอคือตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีมิสเวิลด์ รู้จัก นางงามผิวสี คนแรก เมญ่า นนธวรรณ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 ชนะใจคนดูทั้งประเทศ เมญ่า ยังสามารถฉีกกฎความงามของเวทีบ้านเรา ด้วยการเป็นนางงามผิวสีแทนคนแรก หมายเลข 1 แจ๊คกี้-แจ๊คกี้ ลอว์เลส กำลังศึกษา ระดับปริญญาโท คณะ M.B.A.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014  หมายเลข 2 จ๊ะจ๋า-ภัทรียา จิตจำเริญ สำเร็จการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา หมายเลข 3 กัณฑ์-กนิกนัญ ธัญญาณิชกุล สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลข 4 เรย์-กุลธิดา พรพิชยานุรักษ์ กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014  หมายเลข 5 แอ๊พ-สุภิตรา สมบูรณ์ศรี สำเร็จการศึกษา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย หมายเลข 6 ปุยฝ้าย-ชนนิกานต์ อานามวัฒน์ สำเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หมายเลข 7 นีน่า-กมลวรรณ ฉิมพาลี กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หมายเลข 8 ตีตี้-ภริตา เจียโหงว กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014  หมายเลข 9 แคร์-ฉัตรฑริกา สิทธิพรม กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเลข 10 เดย์-ณัฎฐา อินทรวงศ์ กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเลข 11 ใบเตย-วิสุมิตรา ประยูรพันธ์ กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 หมายเลข 12 เมญ่า-นนธวรรณ ทองเหล็ง กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด หมายเลข 13 เบลล์-ชญาณี ประทักษิณกวิน กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม หมายเลข 14 ซาร่า-ซาร่า เบรทช์เค่ กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 หมายเลข 15 แซนดี้-ชลิดา กล่ำปาน กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หมายเลข 16 พลอย-ศุภมาส ปิ่นทอง กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หมายเลข 17 แอนเดรีย-ชาคริยา เดชมาก สำเร็จการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 หมายเลข 18 ข้าวโอ๊ต-แพรวโพยม ลักษิตานนท์ สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลข 19 ปอปลา-ปาริชาติ บุญยืน สำเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หมายเลข 20 ฟ้า-พรรณาภา กึ่งวงษ์ กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลข 21 แพท-วีนัส นันทะชัย กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลข 22 มินท์-วันทนีย์ ฟักแก้ว กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลข 23 ไข่มุก-นันท์นภัส วิทยาเรืองสุข สำเร็จการศึกษา โรงเรียนศรีวิกรม์ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 หมายเลข 24 นุกนิก-พิมพ์นารา เอี่ยมอ่อง กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุมเทพฯ หมายเลข 25 เอลลี่-วดรชาสิริ ทรงชน กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หมายเลข 26 หมิว-ลลิตา หงสะมัต สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี หมายเลข 27 เมด้า-เมย์ สมานทรัพย์ สำเร็จการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หมายเลข 28 แนน-วัจฉรา นาคเกษม สำเร็จการศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 ทั้ง 28 คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ดูเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ .....โดยการประกวดรอบฟาสแทร็กส์ (Fast Tracks) รางวัลพิเศษเพื่อเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายแบบอัตโนมัติ ยังคงเข้มข้นเช่นเดิม ได้แก่ Miss Talent รางวัลความสามารถพิเศษ Miss Top Model รางวัลความสามารถด้านทักษะนางแบบ และ Miss Beauty with a Purpose รางวัลนางงามที่อุทิศตัวเพื่อสังคม ..... มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 อวดหุ่น โชว์ชุดว่ายน้ำ ทูพีชสดใสท้าแดด สาวๆไปเก็บตัวและถ่ายภาพ ชุดว่ายน้ำ ริมชายหาด เขาหลัก จังหวัดพังงา ที่มาภาพจาก MissthailandworldBectero