เทศกาลการ์ตูนกรุงเทพ

แล้วยิ้มคุณจะกว้างกว่าเดิม กับแคมเปญ แชร์โค้ก แชร์ยิ้ม
Coca Cola /  แชร์โค้ก แชร์ยิ้ม

แล้วยิ้มคุณจะกว้างกว่าเดิม กับแคมเปญ แชร์โค้ก แชร์ยิ้ม เตรียมลุ้นรับมือถือ หรือ รถคันใหม่ ง่ายๆ กับ โค้ก 1.25 ลิตร ดื่มแล้วแชร์ แค่นี้ ก็มีสิทธิ์ เฮง เฮง ท้ายปี แล้ว โค้ก คืนความสุขให้พี่น้องชาวไทย แจกรถรุ่นท็อป 6 คัน และ มือถือ 180 เครื่อง (30 เครื่อง ทุกสัปดาห์ รวม 6 ครั้ง) ง่ายๆ แค่ดื่มโค้ก ชนิดขวดพลาสติก ขนาด 1.25 ลิตรรุ่นพิเศษ "แชร์โค้ก แชร์ยิ้ม" ที่มีเนื้อเพลงอยู่บนฉลาก จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ 2.เขียนชื่อที่อยู่บนฉลากส่งเข้าร่วมชิงโชคโดย ส่งมาที่ ตู้ ปณ.125ปณศ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/cocacola และ www.icoke.co.th ------------------------------------------------------------------- กติกาการร่วมสนุกกับ COCA-COLA Lyrics วิธีการเล่นกิจกรรม 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ “โคคา-โคลา”ชนิดขวดพลาสติก ขนาด 1.25 ลิตรรุ่นพิเศษ "แชร์โค้ก แชร์ยิ้ม" ที่มีเนื้อเพลงอยู่บนฉลาก จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ 2.เขียนชื่อที่อยู่บนฉลากส่งเข้าร่วมชิงโชคโดย ส่งมาที่ ตู้ ปณ.125ปณศ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 3.ทางบริษัทฯ จะรวบรวมฉลากที่ถูกต้องที่มีชื่อที่อยู่ชัดเจนเป็นชิ้นส่วนเพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีในกิจกรรม 4.เริ่มส่งฉลากได้ตั้งแต่วันที่ 17พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 (“ระยะเวลาของกิจกรรม”) 5.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งฉลากได้ไม่จำกัดจำนวนตลอดระยะเวลาของกิจกรรม 6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในประเทศไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี และปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัลทุกประการ กำหนดการจับรางวัล การจับรางวัลจะมีขึ้น ณ บริษัทไทยน้ำทิพย์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดโรงงานปทุมธานีเลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ถนนกรุงเทพ - ปทุมธานีตำบลบางขะแยงอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี กำหนดการจับรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 6ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่1สำหรับฉลากที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่17 พฤศจิกายน 2557 ถึงเวลา 14.00น.ในวันที่21 พฤศจิกายน2557กำหนดจับรางวัลในวันที่ 24 พฤศจิกายน2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 –13.00 น.และประกาศชื่อรายผู้โชคดีและเบอร์โทรศัพท์ที่โชคดีจากการจับรางวัลในวันที่ 28 พฤศจิกายน2557 เวลา 17.00 น. ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/cocacolaและ www.icoke.co.th ครั้งที่2สำหรับฉลากที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึงเวลา 14.00น.ในวันที่ 28 พฤศจิกายน2557 ตัดรับฉลากเวลา 14.00น. กำหนดจับรางวัลในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 –13.00 น.และประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเบอร์โทรศัพที่โชคดีจากการจับรางวัลในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/cocacolaและ www.icoke.co.th ครั้งที่ 3สำหรับฉลากที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึงเวลา 14.00น.ในวันที่4ธันวาคม 2557น. ตัดรับฉลากเวลา 14.00น. กำหนดจับรางวัลในวันที่8ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 –13.00 น.และประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเบอร์โทรศัพที่โชคดีจากการจับรางวัลในวันที่ 12ธันวาคม2557 เวลา 17.00 น. ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/cocacolaและ www.icoke.co.th ครั้งที่4สำหรับฉลากที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึงเวลา 14.00น.ในวันที่12ธันวาคม2557 กำหนดจับรางวัลในวันที่15ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 –13.00 น.และประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเบอร์โทรศัพที่โชคดีจากการจับรางวัลในวันที่ 19ธันวาคม2557 เวลา 17.00 น. ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/cocacolaและ www.icoke.co.th ครั้งที่5สำหรับฉลากที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึงเวลา 14.00น.ในวันที่19ธันวาคม2557 กำหนดจับรางวัลในวันที่22 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 –13.00 น.และประกาศชื่อผู้โชคดีและเบอร์โทรศัพที่โชคดีจากการจับรางวัลในวันที่ 26 ธันวาคม2557 เวลา 17.00 น. ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/cocacolaและ www.icoke.co.th ครั้งที่6สำหรับฉลากที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึงเวลา 14.00น.ในวันที่26 ธันวาคม กำหนดจับรางวัลในวันที่29ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 –13.00 น.และประกาศชื่อผู้โชคดีและเบอร์โทรศัพที่โชคดีจากการจับรางวัลในวันที่ 4มกราคม2557 เวลา 17.00 น. ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/cocacolaและ www.icoke.co.th หมายเหตุ: ฉลากที่ส่งเข้ามาที่ไม่ได้รับการจับรางวัล จะถูกนำไปรวมกับฉลากที่ส่งเข้ามาในครั้งถัดไปเพื่อจับรางวัลจนกว่าจะครบ 6 ครั้ง ในการจับรางวัลทุกครั้ง จะมีการจับฉลาก เกินกว่าจำนวนของรางวัลเพื่อเป็นผู้โชคดีสำรอง หลังการประกาศรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่โชคดีจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ทางทีมงานบริษัทฯ จะติดต่อผู้ที่ส่งฉลากที่ได้รับการจับรางวัลทางโทรศัพท์ และจะมีการยืนยันทางจดหมายอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ที่ส่งฉลากที่ได้รับการจับรางวัลจะต้องมาติดต่อพร้อมแสดงหลักฐาน (ดูรายละเอียดในข้อ 10 และ 11 ในกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม) เพื่อรับรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด รายละเอียดของรางวัล รางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 186 รางวัล (31 รางวัล ต่อการจับ 1 ครั้ง) -รางวัลที่ 1จำนวน 6 รางวัล (1 รางวัล ต่อการจับ 1 ครั้ง) -รางวัลที่ 2 จำนวน 180 รางวัล (30 รางวัล ต่อการจับ 1 ครั้ง) ของรางวัลที่ 1 ประกอบด้วย -จำนวน 1 รางวัล ใน ต่อการจับ 1 ครั้ง -รถยนต์ Honda Jazz รุ่น All New Honda Jazz’14 1.5 ลิตรมูลค่า 847,336 บาท -รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นประมาณ5,084,016 บาท รางวัล ที่ 2 ประกอบด้วย -จำนวน 30รางวัล ใน 1 สัปดาห์ -โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 4 มูลค่า 23,953 บาท -รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นประมาณ 4,311,540บาท รวมของรางวัลในการจับรางวัลทั้งสิ้น 6ครั้งจำนวน 186 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,395,556บาท (เก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบหกบาท) ทั้งนี้จะไม่มีการหักภาษีเงินได้จากมูลค่าของรางวัลจากผู้ได้รับของรางวัล กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องศึกษากติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม(การส่งฉลากเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับกติกาและเงื่อนไขการเข้ากิจกรรมและการรับรางวัลทุกประการ) 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)(ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ”)รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใดๆของบริษัทดังกล่าวรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้หรือกิจกรรมอื่นได้ 3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งฉลากได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลาของกิจกรรม 4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัล โดยจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาง เว็บไซต์www.facebook.com/cocacolaและ www.icoke.com 5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้ 6.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น 7.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของรางวัล รวมทั้งความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน หรือการดำเนินการใด ๆ 8.ฉลากที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งมาร่วมเล่นกิจกรรมต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมและได้มาโดยสุจริต หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บฉลากทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลและจะไม่คืนให้แก่ผู้โชคดี 10.ผู้ที่ได้รับการประกาศจากการจับรางวัลครั้งที่ 1 -6 ว่าเป็นผู้โชคดีต้องนำหลักฐานมาแสดงความเป็นเจ้าของฉลากอันประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด ระบุชื่อ นามสกุลตรงตามที่แจ้งไว้บนฉลากมาที่บริษัท ไอเก็ต (เทรดดิ้ง) จำกัด ด้วยตนเอง ตั้งอยู่ที่ 88/82-83 ซ. รามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 17.00น. ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศชื่อ เพื่อทำการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯว่าเป็นผู้โชคดีและได้รับรางวัลหากไม่มาแสดงตนตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัลในกรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)ต้องมาพร้อมบิดาหรือมารดาโดยนำสูติบัตรที่ระบุชื่อบิดา - มารดา รวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของบิดาหรือมารดา (พร้อมสำเนา) มาแสดงตัวด้วย 11.ผู้โชคดีที่ได้รับการประกาศชื่อจะต้องมาติดต่อที่บริษัท ไอเก็ต (เทรดดิ้ง) จำกัด ด้วยตนเอง พร้อมนำเอกสาร (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 10 )มาด้วยหากหลักฐานไม่ครบข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับรางวัล 12.ทางบริษัทฯ จะไม่มอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่สละสิทธิ์และขาดคุณสมบัติในการรับรางวัลตามที่ระบุใน ข้อ 10 และ 11ของรางวัลที่ไม่ได้แจกหรือเนื่องจากผู้โชคดีสละสิทธิหรือขาดคุณสมบัติจะทำการมอบให้แก่ผู้โชคดีสำรองต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันหากมีของรางวัลที่ไม่ได้แจกอีกไม่ว่าด้วยเหตุใดการพิจารณาในการจัดการกับของรางวัลดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ 13.บริษัทฯจะนัดหมายกับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้โชคดีเพื่อส่งมอบของรางวัลและผู้โชคดีจะต้องลงนามในเอกสารรับรางวัลก่อนที่จะได้รับมอบรางวัล 14.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใดๆของบริษัทฯ ใช้ ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลในการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และ/หรือผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัล ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่ก็ตาม 15.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง 16.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ 17.ในกรณีมีค่าใช้จ่ายอื่นใดเกิดขึ้นเกินกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนด จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับรางวัลเอง 18.ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 19.พนักงานและครอบครัวพนักงานของ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด, บริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการและ/หรือผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ คำว่า “ครอบครัว” รวมถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วมสายโลหิต และคู่สมรส

ชาร์ลี บราวน์ และผองเพื่อนตามหาความฝัน ในตย.แรกจาก Peanuts
Peanuts /  The Peanuts Movie / 

ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาแล้ว หลังจากได้ชมภาพใหม่กันไป สำหรับตัวการ์ตูนคลาสสิคอย่าง ชาร์ลี บราวน์ และ สนูปปี้ ใน The Peanuts Movie ที่ตอนนี้ตัวอย่างแรกก็ได้เผยโฉมให้เราเห็นกันแล้ว ถึงแม้จะยังไม่ได้เผยเนื้อเรื่องอะไรมากมาย แต่ว่าตัวอย่างนี่ก็ทำให้เราได้เห็นถึงลายเซ็นแบบใหม่ ที่สามารถดัดแปลงตัวการ์ตูนคลาสสิคออกมาได้อย่างสวยงามในระบบของตัวการ์ตูน 3D โดยคราวนี้มีทีมผู้สร้าง Ice Age มาเป็นคนการันตีความสนุก ตัวหนังกำกับโดย สตีฟ มาร์ติโน่ จาก Horton Hears a Who! ที่เรื่องดังกล่าวนั่นเขาก็สามารถดัดแปลงจากหนังสือการ์ตูน 10 หน้า ออกมาได้อย่างสนุกทีเดียว เพราะฉะนั้นเรามารอชมกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับ ชาร์ลี บราวน์, สนูปปี้, ลูซี่, ไลนัส และชาวแก๊งค์ “พีนัทส์”  ซึ่งพวกเขากำลังจะมีผลงานบนจอยักษ์ครั้งแรกอย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในรูปแบบแอนิเมชั่น 3 มิติที่ทันสมัย  สนูปปี้ สุนัขบีเกิลที่น่ารักที่สุดในโลกและสุดยอดนักบินได้ร่วมภารกิจครั้งยิ่งใหญ่สุดในชีวิต เมื่อเขาต้องเหินฟ้าล่าคู่ปรับคนสำคัญอย่าง The Red Baron ในขณะที่เพื่อนซี้ของเขาอย่างชาร์ลี บราวน์เองก็ต้องร่วมภารกิจแห่งความกล้าของเขา เตรียมมาพิสูจน์ให้เห็นว่าสุนัขธรรมดาก็เป็นพระเอกได้เหมือนกันได้ใน  The Peanuts Movie ปลายปี 2015 ได้ชมกันแน่นอน -------------------------

ภาพความประทับใจกับกิจกรรม MThai & Ford Trip To KhaoYai ตอนที่2
เขาใหญ่

เมื่อได้ชมที่พักสุดหรูสไตล์อังกฤษ กับที่พัก Thames Valley Khao Yai กันไปแล้ว เราก็ตะลุยกันต่อที่ KhaoYai art museum พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณพงษ์ชัย จินดาสุข นักธุรกิจผู้เป็นเจ้าของกิจการต่างๆ ในเครือจินดาสุขกรุ๊ป ถ่ายรูปเดินชมงานศิลปะกันเพลิน ชมสวนประติมากรรมอยู่ในสวนภายหน้าอาคารหอศิล และ ภายในอาคารหอศิลป์เป็นผลงานจากครูศิลปะชั้นแนวหน้า อาทิเช่น อ.ถวัลย์ ดัชนี, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อ.ชลูด นิ่มเสมอ, อ.ประเทือง เอมเจริญ, อ.ปรีชา เถาทอง, อ.ช่วง มูลพินิจ, อ.ประหยัด พงษ์ดำ ฯลฯ อดไม่ได้ที่ต้อง Selfie เก็บภาพประทับใจบนชั้นสองของอาร์ต มิวเซียม มุมจิบกาแฟชมวิวสวยๆ วันนี้ใช้พลังงานกันเยอะพอสมควร ค่ำคืนนี้เรามาจบกันที่ร้าน Te Amo มือค่ำที่หรูหราในบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ ทึกคนลงมือทานกันอย่างเอร็ดอร่อย บริกรของเราก็เสิร์ฟอาหารตามมาติดๆ แต่ยังไม่สิ้นสุดกับกิจกรรมที่ต้องเก็บคะแนน หลังจากรับประทานอาหารเสร็จต้องย่อยด้วยเกมส์บ่อย เป็นการย่อยอาหารกับเกมส์ใบ้คำ เกมส์สุดท้ายแล้วเราก็มาประกาศคะแนน ที่ผู้โชคดีเก็บคะแนนกันมาตั้งแต่เช้า และเราก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อย กับรางวัล Gift Voucher ที่พักจาก Hotelsthailand มูลค่า 2,000 บาท และแจก Gift Set เล็กๆ น้อยๆ จาก Mthai ผู้โชคดีทุกคู่ ท้ายที่สุดนี้ มาเฟียฟู้ด และทีมงานรู้สึกเป็นเกรียติเป็นอย่างมาก และ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมเดินทางในทริปนี้กับเรา เรายินดีที่จะนำเสนอสิ่งดีๆ ผ่านเว็บไซต์ Mthai ให้แก่ทุกท่านต่อไป ส่งท้ายความประทับใจที่ร้าน Te Amo ในค่ำคืนนี้ และส่งทุกคนถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ ตื่นมารับประทานอาหารเช้าก่อนจะมุ่งหน้ากลับกรุงเทพ มาแวะไหว้พระขอพรกันที่วัดผ่านศึกอนุกูล   ทริปหน้าเจอกันใหม่กับ MThai และ Ford Focus รับรองว่าความสนุกสนานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขอบคุณที่สละเวลาของท่านมาร่วมทริปกับเราในครั้งนี้ มีทั้งความประทับใจและมิตรภาพที่ดี สุดท้ายนี้ Ford Focus ส่งทุกท่านถึงที่หมายปลายทางอย่างปลอดภัย รวมภาพบรรยากาศ ทริป MThai & Ford Trip To KhaoYai ภาพความประทับใจกับกิจกรรม MThai & Ford Trip To KhaoYai ตอนที่1

15 หนุ่มหล่อกระชากใจ ของเพจใหม่มาแรง หนุ่มหล่อไทย-ลาว
10 อันดับ /  ต่างประเทศ / 

ตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักกับเพจเฟสบุ๊คสุดฮอตอย่าง "หนุ่มหล่อไทย-ลาว " กันแน่ๆ แหม .. ก็เพจนี้เขารวบรวม สรรหาหนุ่มลูกครึ่งไทย-ลาว มาฝากสาวไทยกันบึม! ขอบอกเลยว่าหน้าตา ความหล่อ สกุลรุนชาตินั้นดีไม่แพ้ ซุปตาร์บ้านเราอย่าง ณเดช, มาริโอ, เจมส์ จิ, เจมส์ มาร์ เลยนะ และวันนี้ทีนเอ็มไทยมี 15 หนุ่มหล่อกระชากใจ ของเพจใหม่มาแรง หนุ่มหล่อไทย-ลาว  มาฝากสาวๆ กัน เอาชอบคนไหน รักคนไหน ก็อย่าลืมตามเป็นแฟนคลับนะคะ 15 หนุ่มหล่อกระชากใจ ของเพจใหม่มาแรง หนุ่มหล่อไทย-ลาว อ้ายทองคำ  สุดหล่อจากดินแดนที่ราบสูง ขวัญใจ สาวลำซิ่ง ขวัญใจสาวลำซิ่ง หล่อขั้นเทพ คาสโนว่าเรียกพ่อ มาริโอ้ หนุ่มมหาสารคาม เรียนอยู่ ม .กรุงเทพ เค้าบอกมีแฟนแล้ว ที่มาฝากรูปไม่ได้จะหาคู่ แต่อยากโชว์ความหล่อเฉยๆ สอนลาม นายแบบหนุ่มแห่งเเคว้นจำปาศักดิ์ เขาฝากบอกว่า คนหล่อแบบผม คลองถมบ่มีขาย สาวใดคว้าได้รีบคว้า อดเเล้วจะต้องเสียใจ คำผาน คาสโนว่าเเห่งลุ่มน้ำโขง ผู้เคยเอาปลาแดกไปให้สาวในวันวาเลนไทน์ วราเทพ ไอ้หนุ่มหน้ามน คนมุกดาหาร เขาบอกว่า ที่ปีนี้อากาศไม่หนาว เป็นเพราะความร้อนแรงของเขา เจมส์ มาร์ ลูกปลาแดก ไฮโซเเห่งที่ราบสูง จมูกดูสันเป็นคม ทรงผมละก็ทำไฮไล กระเป๋ากระเซอะกระเซิง  กางเกงละก็ดูเถิดเทิง สาวๆกระเจิดกระเจิงเมื่อเจอหน้าเจมส์ ไพรวัลย์ เทพบุตรรูปงามแห่งหนองปลาดุก จริงๆเขาอยากให้เซ็นเซอร์ตรงหน้า เพราะกลัวคนเข้าใจผิดคิดว่าเขาคือ ตูมตาม เดอะสตาร์ พี่โฟน(พรเทพ) เด็กฮิบหน้าใส ไร้แอ๊พ เดือนเพจสุดหล่อผมทองคิ้วน้ำตาลคอดำปากแดง ฝากบอกถึงสาวๆ ก่อนจะแอดเขามาช่วยเช็คหนังหน้าตัวเองนิดส์นึง คัน คะยู หนุ่มหล่อผมสวย ลูกครึ่งเกาหลีเหนือ-พม่า ผู้ที่เกิดมาเพื่อฆ่าจางกึนซอก หลี่หลานเซ่อ หนุ่มหล่อแห่งตลาดโรงเกลือ เขาฝากบอกช่วงนี้เขาเหงามาก อยากมีเเฟน หน้าหนาวนี้ใครอยากได้เขาไปนอนกอด  ศุกลวัฒน์ คนหน้าตาดีศรีมุกดาหาร ชื่อเล่นของเขาคือ สมชาย  ใครๆก็เรียกเขาว่า บอดี้การ์ดสมชาย  เขาบอกว่าตัวเขาเปรียบเหมือนแม่เหล็ก ดูดผู้หญิงสวยๆให้วิ่งเข้าหา เห่าดง ขอนแก่น เทพบุตรจุติแห่งดินแดนที่ราบสูง เทพแห่งการใช้แอฟ 360 จากจังหวัดขอนแก่น เขาบอกไม่เคยหลายใจ ผู้หญิงส่วนใหญ่วิ่งเข้าหาเขาเอง  วันเฉลิม หนุ่มเข็นผักแห่งตลาดสี่มุมเมือง หล่อ น่ารัก นิสัยดี ชอบกินสเวนเซ่น ทุกเย็นเขาจะเดินเข้าร้านเช่าหนังเพื่อหาหนังเกาหลีมาดู เขาบอกว่า คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากเขา วิกรม " Gurock "  ชายผู้ถูกมูลนิธิปวีณาตามล่าตัว เพราะชอบทำร้ายผู้หญิง  ด้วยการหักอก ... โรเบริท พากินสัน หนุ่มคมเข้ม นักเรียนนอก ลูกชายอภิมหาเศรษฐี พึ่งกลับมา หิมะยังอยู่บนเสื้อ ฝากถามสาวๆ คนไหนอยากได้คนหล่อรวยแบบเค้า เน้นๆ "สวยระดับญาญ่า" เขียนโดย teen.mthai.com ขอบคุณรูปภาพ เพจ หนุ่มหล่อ ไทย-ลาว

CHARLES & KEITH ชวนสาวๆ มาร่วมกิจกรรม ลุ้นรับ กระเป๋าฟรี
Charles & Keith /  กระเป๋า / 

CHARLES & KEITH HOLIDAY EXCLUSIVE ในเทศกาลแห่งความสุขฮอลลิเดย์ ซีซั่น 2014 นี้ ชาร์ลส แอนด์ คีธ (CHARLES & KEITH) ออกแบบกระเป๋าลิมิเต็ด อิดิชั่น ให้กับ 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, ญี่ปุ่น, ดูไบ และมาเก๊า ที่มาพร้อมกับหูกระเป๋า 4 เฉดสี คือ สีเงิน, สีโรส โกลด์, สีทอง และสีบรอนซ์ มีจำนวนจำกัดในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย กระเป๋า CHARLES & KEITH Holiday Exclusive รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่นนี้ ถูกออกแบบโดยเน้นความคลาสสิกด้วยหนังสีดำ หรูหรา เพิ่มความทันสมัยและดีเทลที่ดูโดดเด่น กับหูกระเป๋าสีเงินที่เน้นความเอ็กซ์คลูซีฟด้วยการพิมพ์ชื่อประเทศไทยใต้โลโก้ CHARLES & KEITH กระเป๋าคอลเลคชั่นพิเศษนี้ จะเปิดตัวในประเทศไทย ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งไม่มีการจัดจำหน่าย หากสาวๆ ที่หลงไหลและอยากเป็นเจ้าของกระเป๋าสุดเอ็กซ์คลูซีฟใบนี้ เพียงเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพผ่านแอพพลิเคชั่น STYLISTA! ก็มีสิทธ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับกระเป๋าจากทางแบรนด์ กติกาในการร่วมสนุกคือ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น STYLISTA! จากนั้น ตกแต่งภาพโดยใช้สติ๊กเกอร์ แชร์ลงใน Instagram พร้อม hashtags คำว่า #CHARLESKEITH_TH และ #CHARLESKEITHSTYLISTA เพียงเท่านี้ ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของกระเป๋าได้ทุกวัน ซึ่งสติ๊กเกอร์ที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นนี้ ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับชาร์ลส แอนด์ คีธ โดยนักวาดการ์ตูน 4 ท่าน ได้แก่ บิ๊กแฮม, กะปิ, ครูปาน และซันเต๋อ ร่วมสัมผัสเทศกาลแห่งความสุขกับชาร์ลส แอนด์ คีธในฮอลลิเดย์ ซีซั่น 2014 นี้ โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น STYLISTA! ได้ทั้งบน Apple Store และ Google play store ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-365-6281

กลุ่มต้านคสช.นัดชู3นิ้ว พารากอน ก่อนดูฮังเกอร์เกมส์
The Hunger Game /  ชู3นิ้ว / 

เปลี่ยนเป้า! กลุ่มต้านคสช.นัดชู3นิ้ว พารากอน ก่อนดูฮังเกอร์เกมส์ วันนี้(20 พ.ย.) มีรายงานข่าวว่ากลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD) ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวต้านคสช.ที่ได้จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์ เรื่องThe Hunger Game: Mockingjay Part1 พร้อมชู3นิ้วแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง ซึ่งเดิมทีการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์สกาล่า แต่ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเข้าควบคุมพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย จึงไม่สามารถทำให้จัดกิจกรรมได้ พร้อมทั้งแกนนำบางส่วนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวไปที่สน.ปทุมวัน หลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ล่าสุดทางกลุ่มต้านคสช.ยังไม่ลดละที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวและได้มีการนัดรวมตัวกันที่โรงภาพยนตร์ของห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ซึ่งมีหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งยืนชูสามนิ้วที่บริเวณป้ายของภาพยนตร์ฮังเกอร์เกมส์ ท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนจำนวนมากที่กำลังติดตามไปทำข่าว ทราบชื่อคือ  น.ส.นัชชา กองอุดม นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวไปสน.ปทุมวันแล้ว MThai News   ข่าวที่เกี่ยวข้อง อั้ม เนโกะ นำทีมชู3นิ้ว หน้าโรงหนังฉายฮังเกอร์เกมส์ ที่ปารีส สกาล่า-ลิโด้ ถอด’ม็อกกิ้งเจย์1’ออกจากโรง-หวั่นกลุ่มต้านคสช.ชู3นิ้ว กลุ่มต้านคสช. นัดรวมตัวชู3นิ้ว โหนกระแสฮังเกอร์เกมส์ ที่สกาล่า ชู 3 นิ้ว แท้จริงหมายความว่าอะไร? รู้ไว้ก่อนชม The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 พาเน็มจะมอดไหม้ ในตัวอย่างสุดท้ายอลังการ The Hunger Games: Mockingjay – Part 1

ดูหนังวันพุธ 19 พ.ย. หลากเรื่องหลายรส ราคาพิเศษมูฟวี่เดย์
Before I Go to Sleep /  Doraemon: New Nobita's Great Demon-Peko and the Exploration Party of Five / 

มาถึงกันอีกครั้งเป็นประจำทุกสัปดาห์ กับการออกไป ดูหนังวันพุธ ในราคาสบายกระเป๋า มูฟวี่เดย์ ซึงในวันพุธที่ 19 พ.ย. นี้ มีหนังเรื่องไหนรอคุณผู้ชมไปซื้อตั๋วอยู่บ้าง มาดูกันเลย แน่นอนว่าสัปดาห์นี้ คงไม่มีใครมาแรงไปกว่า Interstellar ของเจ้าพ่อ คริสโตเฟอร์ โนแลน ที่พาคุณท่องอวกาศที่ไกลและยิ่งใหญ่กว่าครั้งไหนๆ ตีคู่กันมาติดๆ กับคดีเมียหายสุดสะพรึง ใน Gone Girl ของผู้กำกับเทพทริลเลอร์ เดวิด ฟินเชอร์ หรือจะเลือกไปสะพรึงกับ Before I Go To Sleep ก็ยังได้ ทางด้านสงครามดราม่า Fury, ครูโหดศิษย์สู้ตาย Whiplash และเรื่องนี้ผีดูดเลือดไม่เคยบอก Dracula Untold ก็ยังยืนโรงให้ได้ชมกัน สำหรับคุณผู้ชมแฟนหนังสยองขวัญ สัปดาห์นี้ก็อัดแน่นให้เลือกกันแบบจุใจ ตั้งแต่ The Pact 2 ภาคต่อของผีฆาตกรสุดลือลั่น, Ouija ผีถ้วยแก้วแบบฝรั่งก็ชวนหวีดได้แพ้ของไทย ฝ่ายหนังไทยเองก็ไม่น้อยหน้า ทั้ง The Eyes Diary กับความพยายามอยากเห็นผี หรือหลอนสุดๆ กับ กอล์ฟ-ออม ใน The Couple ปิดท้ายแก๊งสยองด้วย O.T. ผี Overtime ที่เหมาะสำหรับผู้นิยมความเกรียนแบบหัวทิ่ม! หรือถ้าอยากเลือดสูบฉีดกระชุ่มกระชวยหน่อย เราก็ขอแนะนำหนังแอ็คชั่นสุดมันส์ เริ่มด้วยซัดกันด้วยหมัดลุ่นๆ และศิลปะป้องกันตัวแบบ พันนา ฤทธิไกร สไตล์ กับ เร็วทะลุเร็ว หรือจะอยากควงปืนยิงระห่ำกับองแอ็คชั่นรุ่นใหญ่ก็เลือกชม หรือจะเหมา 2 เรื่องรวดทั้ง The Equalizer และ John Wick เลยก็ยังได้ เบนเข็มมาทางเบาๆ ดูสบาย กินป๊อปคอร์นอร่อยกันบ้าง กับหนังบรรยากาศรื่นรมย์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมะฉบับฮาเฮ ใน นะโม OK หรือจะเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อกับ Love, Rosie และถ้าใครชอบกินลิ้มลองอาหาร ก็ไม่ควรพลาด The Hundred-Foot Journey ที่จะทำให้อาหารสองวัฒนธรรม ผสมกันจนสุดแสนจะกลมกล่อมลงตัว   เอาใจสาวกการ์ตูน และแอนิเมชั่นกันสักหน่อย ประเดิมด้วย Rurouni Kenshin: The Legend Ends ซามูไรพเนจรสุดเท่ ฉบับหนังที่สร้างมาจากการ์ตูน หรือจะห้ำหั่นกันแบบรวมมิตรไม่แคร์ยุค กับ Heisei Rider vs. Showa Rider อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์ (เฉพาะเครือ Major) งานนี้สาวกไอ้มดแดงพลาดแล้วจะเสียใจ ทิ้งท้ายด้วยการออกผจญภัยครั้งใหม่ของ โดราเอมอนและผองเพื่อน ที่คราวนี้จะไปบุกดินแดนสุดมหัศจรรย์กับ Doraemon: New Nobita’s Great Demon-Peko and the Exploration Party of Five (เฉพาะเครือ Major) ก็เลือกชมกันให้อิ่มเอมได้ตามสะดวกเลย -------------------------------

W.K. AIR COOLING ติดตั้งแอร์ถูกสุดๆ!!
AIR /  COOLING / 

โปรโมชั่น เครื่องปรับอากาศราคาถูกสุดๆ! จาก W.K. AIR COOLING A.W. AIR COOLING จำหน่ายและติดต่อเครื่องปรับอากาศสำหรับบ้าน ได้จัดโปรโมชั่นแอร์ราคาถูกสุดๆ!! A.W. AIR COOLING มีบริหารติดตั้งเครื่องปรับอากาศฟรีถึงที่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ให้บริการเช็คและเปรียบเทียบ เครื่องปรับอากาศครบทุกแบบทุกบีทียู แอร์ติดผนัง / แอร์ตั้งแขวน / แอร์สี่ทิศทาง / แอร์ตู้ตั้งพื้น เครื่องใหม่แกะกล่องพร้อมใบรับประกัน ให้บริการงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศยึดมาตรฐานสูงสุด ดำเนินงานด้วยการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี รับประกันการติดตั้งนานถึง 1 ปี! สบายใจได้เกินร้อยเพราะสามารถชำระค่าใช้จ่าย ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ พร้อมดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน ราคาแอร์พร้อมติดตั้งของเรา เป็นราคาที่รวมถึงอุปกรณ์ของแถมตามโปรโมชั่น และไม่มีค่าเดินทางสำหรับงานติดตั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สนใจติดต่อ คุณแพร โทร. 089-169-6693  

ไม่อยากโดนจับ อย่าขับขี่จยย. บนทางเท้า
ขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า /  ข่าว / 

เริ่มแล้วปฏิบัติการจับจริง-ปรับจริง 'ขี่จยย.บนทางเท้า' วันแรกจับ-ปรับแล้วกว่า 100 ราย พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง บชน.) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูษิต วิเศษคามินทร์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร (รอง ผบก.จร.) ได้ทำการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางซื่อ ลงพื้นที่ทำการกวดขันจับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตามโครงการ 'ทางเท้าปลอดภัย ใส่ใจไม่ขับขี่' ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางเท้า สำหรับการดำเนินการกวดขันผู้ที่ฝ่าฝืนในวันแรก บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสะพานควาย หน้าซอยวัดไผ่ตัน ที่มีผู้ร้องเรียนมามากที่สุด สามารถจับผู้ฝ่าฝืนขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าได้ รวม 5 ราย และมีรายงานว่าทั่วกรุงเทพนครเฉพาะช่วงเช้า สามารถดำเนินการจับกุมได้ กว่า 100 คันแล้ว โดยทุก สน.จะต้องมีผลการจับกุมรายงานให้ทราบ โดยผู้ฝ่าฝืน มีอัตราโทษปรับ 400-1,000 บาท ตามมาตรา 43(7) ว่าด้วยห้ามเดินรถบนทางเท้า พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522 MThai News เรื่องราวสุดซึ้ง ของตำรวจจราจรที่อายุน้อยที่สุดในจอร์แดน เกลือจิ้มเกลือ!! ผู้การวิสุทธิ์ ตั้งรางวัลจับ ตร.จราจร รับส่วย อีกหนึ่งอาวุธใหม่ ! ตร.งัดซัมซุงซูม ถ่ายพวกผิดกฎจราจร

10 อันดับคนดัง ที่ตัวตาย แต่สร้างรายได้มหาศาล
10 อันดับคนดัง /  ข่าว / 

MThai News รวบรวม 10 อันดับคนดัง คนเก่งหลากหลายวงการ ที่แม้เค้า และเธอเหล่านั้น จะไม่มีลมหายใจหลงเหลืออยู่ แต่ยังคงสร้างรายได้อย่างมหาศาลอยู่ในปัจจุบัน มหาเศรษฐีในโลกนี้ล้วนแล้วแต่จะต้องเป็นคนเก่ง คนดัง หรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่มีบทบาทต่อสังคมเป็นอย่างมาก และแน่นอนว่ามูลค่า หรือรายได้ที่เค้าได้รับต่อปีนั้นมหาศาล แต่มหาเศรษฐีอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ ที่ไม่ใช่คนดัง คนเก่ง หรือคนมีอิทธิพล แต่กลับเป็น 'คนตาย' ที่แม้ตัวตนจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว แต่ชื่อเสียง และความสามารถในขณะมีลมหายใจ ยังคงสร้างรายได้อย่างมหาศาลในปัจจุบัน เค้าและเธอเหล่านั้นจะเป็นใครกันบ้าง และแต่ละคนสร้างรายได้มหาศาลขนาดไหน ไปเริ่มกันเลยครับ อันดับที่ 10 บรู๊ซ ลี เสียชีวิตเมื่อ 7 กค. 2516 ทำรายได้ในปีนี้ไปแล้วกว่า 290 ล้านบาท บรูซ ลี หรือ หลี่ เสี่ยวหลง เกิดที่ซานฟรานซิสโก เป็นดาราจีนที่โด่งดังระดับฮอลลีวูด ด้วยความสามารถด้านศิลปะการต่อสู้แบบจีทคุนโด้ แถมยังสามารถสามารถพูดอังกฤษ จีน ญี่ปุ่นได้ และยังเป็นแชมเปี้ยนเต้นชะชะช่า ในปี 1997 โดยที่นิตยสารเอ็มไพร์จัดอันดับให้เขาเป็นหนึ่งใน 100 ดารานำตลอดกาล ซึ่งปัจจุบันเขายังคงสร้างรายได้จากภาพยนตร์ รวมถึงคาแรคเตอร์ในเกมส์อีกด้วย อันดับที่ 9 ธีโอดอร์ ซัส กีเซล เสียชีวิตเมื่อ24 กย. 2534 ทำรายได้ในปีนี้ไปแล้วกว่า 300 ล้านบาท ด็อกเตอร์ ซุส หรือ ธีโอดอร์ ซัส กีเซล นับเป็นนักเขียนหนังสือเด็กชาวอเมริกันที่คนไทยหลายคนรู้จักกันดี เพราะมีผลงานดัง ๆ หลายเรื่อง เช่น Green Eggs and Ham, The Cat in the Hat และ How the Grinch Stole Christmas ผลงานของเขาได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก พอ ๆ กับตัวเขาเอง ที่ถือเป็นแบบอย่างของนักอ่านนักเรียนรู้ที่ดีมาก ๆ ถึงขนาดที่สหรัฐอเมริกาได้จัดให้ทุกวันที่ 2 มีนาคม หรือวันเกิดของ ด็อกเตอร์ ซุส เป็นวันอ่านหนังสือของชาติเลยทีเดียว อันดับที่ 8 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 เมย. 2498 ทำรายได้ในปีนี้ไปแล้วกว่า 350 ล้านบาท อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ทฤษฎี ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวที่มีสัญชาติสวิส และอเมริกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เขาเป็นผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัม สถิติกลศาสตร์ และจักรวาลวิทยา เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ. 2464 โดยปัจจุบันเขายังสามารถสร้างรายได้จากผลงานวิทยาศาตร์ที่คิดค้นขึ้นมากว่า 300 ชิ้น อันดับที่ 7 จอห์น เลนนอน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 ธค. 2523 ทำรายได้ในปีนี้ไปแล้วกว่า 380 ล้านบาท จอห์น วินสตัน โอโนะ เลนนอน หรือจอห์น เลนนอน ที่เราคุ้นเคย มือกีต้าร์แห่งวงสี่เต่าทอง เดอะบีทเทิลส์ ซึ่งเนื้อเพลงของเขาจะมีลักษณะที่เต็มไปด้วยความหวัง สันติภาพ และความเจ็บปวด เลนอนเกิดที่เมืองลิเวอร์พูล ในปี พ.ศ. 2483 ได้แต่งงานครั้งแรกกับ ซินเทีย โพวเวลล์ 23 สค. พ.ศ. 2505 และแต่งงานครั้งที่สองกับนักร้องชาวญี่ปุ่น โยโกะ โอโน่ เมื่อวันที่ 20 มีค. พ.ศ. 2512 เลนนอนถูกฆาตกรรมในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แต่เขายังสามารถมร้างรายได้จากบทเพลงที่เขาแต่งขึ้นมากกว่า 100 เพลง อันดับที่ 6 มาริลิน มอนโร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 สค. 2505 ทำรายได้ในปีนี้ไปแล้วกว่า 380 ล้านบาท มาริลิน มอนโร เดิมชื่อ นอร์มา จีน มอร์เทนสัน นักแสดง นักร้อง นางแบบชื่อดัง ชาวอเมริกัน โดยภาพยนตร์เรื่อง The Seven Year Itch (1955) มีฉากที่เป็นอมตะของเธอที่ถูกลมพัดจนกระโปรงขึ้นมา เธอเสียชีวิตที่ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยแม่บ้านเป็นผู้พบเธอนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องของเธอ เนื่องจากการใช้ยาเกินขนาด ซึ่งยังมีผู้พบเห็นวิญญาณของเธออยู่บ่อยครั้ง อันดับที่ 5 บ๊อบ มาร์เลย์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 พค. 2524 ทำรายได้ในปีนี้ไปแล้วกว่า 660 ล้านบาท โรเบิร์ต บ็อบ เนสตา มาร์เลย์ หรือบ๊อบ มาร์เลย์ นักร้องเร็กเก้ชาวจาเมกาที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงสูงสุดในโลกคนหนึ่ง เริ่มมีผลงานในปีค.ศ. 1963 กับกลุ่มเวลเลอร์ (The Wallers) และเขายังได้รับให้เป็นศิลปินที่ขายดีที่สุดทั้งอัลบั้ม และซิงเกิลกว่า 75 ล้านก๊อปปี้ และเป็นต้นตำหรับคำว่า Rastafari และการร้องผสมผสานดนตรีของเขากับที่มีความรู้สึกถึงจิตวิญญาณอย่างแท้จริง อันดับที่ 4 อลิซาเบธ เทย์เลอร์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 มีค. 2554 ทำรายได้ในปีนี้ไปแล้วกว่า 725 ล้านบาท นักแสดงอังกฤษ-อเมริกัน ที่เกิดในอังกฤษ เป็นที่รู้จักในด้านบทบาทการแสดงอันจัดจ้าน และความงาม เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตแบบฮอลลีวูด เธอแต่งงานมาแล้วหลายครั้ง เธอได้รับรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม 2 ครั้ง รางวัลออสการ์เกียรติคุณ 1 ครั้ง รางวัลลูกโลกทองคำ 2 ครั้ง เธอเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา อันดับที่ 3 ชาร์ล ชูลต์ส เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 กพ. 2543 ทำรายได้ในปีนี้ไปแล้วกว่า 1,320 ล้านบาท นักเขียนการ์ตูนชื่อดังเรื่อง 'พีนัทส์' (Peanuts) หรือ สนู้ปปี้กับแก๊งเพื่อน โดยเขามีผลงานการ์ตูนที่ลงตีพิมพ์ไปยังประเทศต่างๆ 77 ประเทศ หนังสือพิมพ์อีก 2,600 ฉบับ ซึ่งการ์ตูนต้นฉบับของเขาตอนสุดท้ายก็ถูกเผยแพร่ออกมาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ปี 2000 ซึ่งออกมาหลังจากที่เขาเสียชีวิตแค่คืนเดียวเท่านั้นเอง อันดับที่ 2 เอลวิส เพรสลีย์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 สค. 2520 ทำรายได้ในปีนี้ไปแล้วกว่า 1,800 ล้านบาท นักดนตรี และนักแสดงชาวอเมริกัน เขาถือเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทั้งเป็นที่รู้จักในฉายา 'ราชาแห่งร็อกแอนด์โรลล์' หรือเรียกสั้น ๆ ว่า 'เดอะคิง' เขาถือเป็นนักร้องแนวป๊อปที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง โดยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ 14 ครั้ง ซึ่งเขาได้รับ 3 ครั้ง และเขายังมีชื่ออยู่ในหอเกียรติยศ 4 ครั้ง อันดับที่ 1 ไมเคิล แจ๊กสัน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 มิย. 2552 ทำรายได้ในปีนี้ไปแล้วกว่า 4,620 ล้านบาท ราชาเพลงป็อป ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในระดับอาชีพด้านดนตรีตั้งแต่อายุ 11 ปี โดยเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเดอะแจ็กสันไฟฟ์ ในปี 1969 และเริ่มมีผลงานเดี่ยวในปี 1971 ในปี 1982 มีผลงานอัลบั้มที่ชื่อ Thriller ซึ่งถือเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดกาล[4] และสี่อัลบั้มเดี่ยวที่เหลือก็ยังถือว่าเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดอัลบั้มหนึ่ง ติดตามอ่าน สกู๊ปข่าวทั้งหมด คลิ๊กเลย>>>>>>> MThai News

เผยฟุตเทจเพียบ กับ 4 คลิปสั้นชวนเหวอ! จาก ปรสิตเดรัจฉาน ภาค 1 ฉบับคนแสดง
Parasyte /  Parasyte Part 1 / 

หนึ่งในบรรดาการ์ตูนญี่ปุ่น ที่ขึ้นชื่อเรื่องโหด เลือดสาด แต่มันส์จริงๆ สิให้ตาย คงหนีไม่พ้น ปรสิตเดรัจฉาน หรือ Parasyte ที่กำลังจะมาชวนคุณผู้ชมให้เหวอสุดๆ! ในโฉมใหม่ฉบับภาพยนตร์คนแสดง ในชื่อ ปรสิตเดรัจฉาน ภาค 1 ที่ได้ ทาคาชิ ยามาซากิ มากำกับ และได้ โชตะ โซเมทานิ มารับบท ชินอิจิ เด็กหนุ่มดวงซวย ที่เอเลี่ยนต่างดาว ตาถลน มาอาศัยอยู่ในมือของเขา และนำไปสู่การต่อสู้ และปราบเหล่าเอเลี่ยนชวนเจ็บจี๊ด! ซึ่งล่าสุดนี้ ปรสิตเดรัจฉาน ภาค 1 ก็เผยฟุตเทจใหม่ๆ ผ่าน 4 คลิปสั้นๆ มาให้ชมกันแล้ว ปรสิตเดรัจฉาน ภาค 1 พร้อมออกอาละวาดกินมนุษย์ ที่ประเทศญี่ปุ่นในปลายปีนี้ ส่วนแฟนๆ ชาวไทย คงต้องอดใจรอกันต่อไปอีกสักหน่อยนะคุณผู้ชม     --------------------------

เจ้าหญิงใกล้เผยโฉม! ในทีเซอร์จาก Cinderella ฉบับคนแสดง พร้อมรอตัวอย่างเต็มอีกอึดใจเดียว
Cinderella /  footage / 

เป็นอีกหนึ่งเรื่องจาก วอลท์ ดิสนีย์ ที่แฟนๆ ต่างเฝ้ารอกับภาพยนตร์ Cinderella เจ้าหญิงรูปงามกับรองเท้าแก้ว ที่เคยประกาศศักดาในฉบับการ์ตูนจนหลงรักกันไปทั่วโลก แต่ครั้งนี้ นางซินจะกลับมาในรูปแบบของภาพยนตร์คนแสดงเต็มรูปแบบ ที่จะสานฝันของผู้ชม สู่โลกแห่งเทพนิยายเจ้าหญิงกันอีกครั้ง โดยล่าสุด Cinderella ได้ปล่อยทีเซอร์ใหม่ ที่เผยฟุตเทจเล็กๆน้อยๆ มาเรียกน้ำย่อยคุณผู้ชมกันแล้ว ภาพยนตร์ Cinderella บอกเล่าเรื่องราวของ เอลล่า (ลิลี่ เจมส์) สาวน้อยที่พ่อผู้เป็นพ่อค้าของเธอ ได้แต่งงานใหม่หลังจากการสูญเสียแม่ ด้วยความที่อยากจะให้กำลังใจพ่ออันเป็นที่­รัก เอลล่า ให้การต้อนรับแม่เลี้ยงคนใหม่ (เคท บลันเชตต์) รวมไปถึงลูกเลี้ยงของเธอ อนาสตาเซีย (ฮอลิเดย์ เกรนเจอร์) และ ดริสเซลล่า (โซฟี แมคชีร่า) สู่บ้านของเธอ แต่เมื่อพ่อได้ด่วน­จากไปอย่างกะทันหัน เธอพบว่าตัวเองได้ตกอยู่ภายใต้ความดูแลที่เต็มไปด้วยความอิจฉาโหดร้ายและทำให้กลายเป็นเพียงคนรับใช้สาวที่ร่างกายเต็มไปด้วยขี้เถ้า และถูกเปลี่ยนชื่­อ เป็น ซินเดอเรลล่า เธอเริ่มสิ้นหวัง แต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนี้ เธอตั้งใจที่จะรักษาคำพูดสุดท้ายของแม่ ที่บอกให้เธอมี ความกล้าหาญและจิตใจที่ดี เธอจะไม่ยอมแพ้ต่อความสิ้นหวังหรือเหยียดห­ยามคนที่มารังแกเธอ  และเมื่อเธอได้พบกับชายหนุ่มแปลกหน้าผู้มี­เสน่ห์ ภาย ในป่าโดยไม่รู้มาก่อนว่าเขาคนนั้นคือเจ้าชาย หรือแม้แต่กระทั่งเป็นคนในราชสำนัก เอลล่า รู้สึกเหมือนได้พบกับจิตใจอันดีงาม โชคชะตาของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อราชวัง­ได้ประกาศเชิญให้หญิงสาวทั่วราชอาณาจักรมา­เข้าร่วมงานเลี้ยงเต้นรำ ความหวังของเอลล่าส่องประกายอีกครั้งกับกา­รที่จะได้พบกับ คิท เจ้าเสน่ห์ (ริชาร์ด แมดเดน) แต่แม่เลี้ยงของเธอกลับไม่อนุญาตให้เธอไปร­่วมงาน และทำลายชุดไปงานเลี้ยงของเธอเป็นเส­ี่ ยงๆ แต่ด้วยข้อดีของเทพนิยาย ความช่วยเหลือจึงมาทันเวลา เมื่อสตรีขอทานผู้ใจดี (เฮเลน่า บอนแฮม คาร์เตอร์) ได้ก้าวเข้ามาพร้อมกับฟักทองและหนูอีกสองส­ามตัว ที่จะเปลี่ยนชีวิตของซินเดอเรลล่าไปตลอดกา­ล ขอย้ำว่านี่เป็นน้ำจิ้มเล็กๆ ขอให้คุณผู้ชมเตรียมติดตามตัวอย่างหนัง Cinderella  อีกไม่เกิน 2 วัน มาแน่นอน แฟนๆ เจ้าหญิงนับถอยหลังรอกันได้เลย และหลงใหลไปกับภาพยนตร์ฉบับเต็มได้ในวันที่ 12 มี.ค. 2015 ----------------------------

เซลล์แมนหญิงขับเก๋งหลับในชนเสาไฟฟ้าดับ
ขับเก๋ง /  ขับเก๋งชนเสาไฟฟ้า / 

สลด! เซลล์แมนหญิงขับเก๋งกับจากงานศพหลับใน ชนเสาไฟฟ้า เพลิงลุกไหม้ดับคารถ พ.ต.ท.บุญยิ่ง บัณฑิตไทย สารวัตรสอบสวน สภ.ธัญบุรี ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าเกิดเพลิงลุกไหม้และมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถบริเวณถนนรังสิต-นครนายก (คลอง10) ม.2 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฌบ 1108 กทม. กำลังถูกไฟลุกไหม้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ช่วยกันใช้น้ำฉีดใช้เวลา กว่า 20 นาที เพลิงจึงสงบและบริเวณเสาไฟฟ้าข้างถนนพบมีรอยถูกชนจนคราบน้ำมันรั่วไหลออกมา จากการตรวจสอบภายในรถ ที่นั่งคนขับพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อ น.ส.ปริญดา ถาโอด อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11/125 หมู่บ้านนริศรา ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สภาพศพถูกไฟไหม้ดำเป็นตอตะโก เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจึงได้ใช้เครื่องตัดถ่างนำผู้เสียชีวิตออกมาจากตัวรถ จากการสอบถาม นายนิค อายุ 22 ปี (นามสมมติ) บอกว่า ตนอยู่บ้านตรงข้ามจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงเหมือนรถชนกันจึงออกมาดู พบว่ารถคันดังกล่าวอยู่กลางถนน ตนพยายามที่จะช่วยคนขับออกมา แต่ประตูรถเปิดไม่ได้และไฟได้ลุกไหม้จึงวิ่งหนีเพราะกลัวว่ารถจะระเบิด ส่วนลูกสาวพร้อมญาติเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้ร้องไห้เรียกหาแต่แม่ และบอกว่าผู้ตายทำงานเป็นเซลล์ขายบ้านและเพิ่งจะกลับมาจากงานศพปู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุในกรุงเทพและกำลังจะกลับบ้านย่านคลอง 11 ธัญบุรี ตนเห็นว่านานผิดสังเกตจึงได้โทรศัพท์ตามหาก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายและบอกว่าคนขับรถได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้ว ทางด้าน พ.ต.ท.บุญยิ่ง ได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวช ร.พ.ธรรมศาสตร์ ตรวจสอบการเสียชีวิต และคาดว่าคนขับน่าจะหลับในจึงขับรถชนเสาไฟฟ้าจนเสียชีวิตดังกล่าว

MThai Game แจกยูนิต Misaka Sister เกมส์ Shadow of Eclipse
Shadow of Eclipse /  เกมส์ออนไลน์ / 

MThai Game (game.mthai.com) ร่วมกับ Ini3 Digital แจกยูนิตตัวละครการ์ตูน Misaka Sister จากเกมส์ Shadow of Eclipse สามารถลุ้นรับได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2557 Loading... ของรางวัล: "ไอเทมสุ่ม"ยูนิต Misaka Sister จากการ์ตูนเรื่อง Toaru Kagaku no Railgun S จำนวน 200 รางวัล (ยูนิตดังกล่าวไม่มีกำหนดเปิดขายในเกมส์) วิธีการจัดส่งของรางวัล - ทางทีมงานจะจัดส่งเป็นโค้ดไอเทมให้แก่ผู้เล่นเป็น"รายสัปดาห์"จนถึงสิ้นปี 2557 - ผู้เล่นที่ได้รับโค้ด สามารถนำโค้ดไปกรอกที่เว็บไซต์ www.soe.in.th/serial/misaka_sis ได้ เกี่ยวกับเกมส์ Shadow of Eclipse เกมส์ Shadow of Eclipse (SOE) เป็นเกมส์แนววางแผน แบบเทิร์นเบสสไตล์ญี่ปุ่น โดยรูปแบบเกมจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่อง, ไขปริศนาต่างๆ ทำภารกิจ, สะสมมอนสเตอร์เพื่อให้มาเป็นกำลังรบ, อัพเกรตมอนสเตอร์, ผสมมอนสเตอร์, สร้างปาร์ตี้เพื่อเคลียร์ปริศนาต่างๆ รวมถึงแข่งขันกันระหว่างผู้เล่น เพื่อทดสอบความแข็งแกร่ง และอื่นๆ อีกมากมายภายในเกมส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://game.mthai.com/online-games/53911.html

เลย เมืองแห่งทะเลภูเขา ที่ไม่ควรมองเลยผ่าน
ทะเลหมอก /  เที่ยวหน้าหนาว / 

เมื่อย่างเข้าช่วงปลายปี เมื่อลมหนาวเริ่มมาเยือน เชื่อว่าหลายคนที่ต้องการสัมผัสอากาศเย็น ย่อมต้องรีบเก็บกระเป๋าแล้วหนีเมืองกรุงเพื่อมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ หรือภาคอีสานกันแน่ๆ และหนึ่งในจังหวัดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างต้องการมุ่งหน้ามาสัมผัสความหนาวเย็น และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ย่อมต้องมี จังหวัดเลย เป็นจุดมุ่งหมายอย่างแน่นอน เลย เมืองแห่งทะเลภูเขา ที่ไม่ควรมองเลยผ่าน จังหวัดเลย เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่เกือบจะเหนือสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศลาว และด้วยภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วยภูเขาใหญ่น้อยประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเลยส่วนใหญ่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า "เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู” เริ่มกันที่สถานที่ท่องเที่ยวที่นักเดินทางหัวใจรักธรรมชาติต่างต้องการมาสัมผัสกันให้ได้ซักครั้งหนึ่งในชีวิตอย่าง ภูกระดึง หรืออุทยานแห่งชาติภูกระดึง ที่มีจุดท้าทายนักท่องเที่ยวอยู่ที่ระยะทางการเดินป่า ขึ้นเขาเพื่อพิชิตยอดภูกระดึงถึง 9 กิโลเมตร ตลอดระยะทางไปจนถึงยอดภูนั้นประกอบไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด สัตว์ป่านานาพันธุ์ หน้าผา ทุ่งหญ้า ลำธาร และน้ำตก โดยในช่วงฤดูหนาวนั้น อุณหภูมิบริเวณยอดภูอาจลดต่ำจนถึง 0 องศาเซลเซียส จุดท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดบนภูกระดึงเช่น ผานกแอ่น ผาหล่มสัก น้ำตกวังกวาง และน้ำตกถ้ำสอเหนือ เป็นต้น อีกหนึ่งภูที่มีความสำคัญไม่แพ้กับภูกระดึงคือ ภูเรือ มีลักษณะโดดเด่นคือ รูปพรรณสัณฐานที่คล้ายเรือใหญ่ท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่โดยรอบ และป่านสนที่มีความสวยงาม สลับกับลานหินธรรมชาติ รวมไปถึงแม่คะนิ้ง หรือน้ำค้างบนยอดหญ้าที่สามารถพบเห็นได้ในช่วงฤดูหนาว นอกจากนั้นบริเวณยอดภูยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต ซึ่งชาวซึ่งชาวภูเรืออัญเชิญมาจากอยุธยา นอกจากสองภูดังที่กล่าวไปแล้วนั้น จังหวัดเลยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างอำเภอเชียงคาน ที่ไม่ไกลจากเชียงคานนักเป็นที่ตั้งของภูทอก ภูเขาสูงที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นจุดชมวิว และจุดชมหมอกยามพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดในจังหวัด อีกหนึ่งความงดงามของธรรมชาติที่อยู่ถัดจากภูทอกไม่ไกลคือ แก่งคุดคู้ หรือแก่งหินที่ตั้งขวางอยู่กลางแม่น้ำโขง ยามหน้าแล้งจะสามารถมองเห็นความกว้างใหญ่ และสีสันของแก่งได้อย่างชัดเจน เมื่ออิ่มใจจากเชียงคานแล้ว ก็ได้เวลาขยับขยายออกมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง ที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานหริรักษ์ อำเภอเมือง แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ที่สำคัญมีกิจกรรมพิเศษคือ การล่องแพในอ่างเก็บน้ำ สัมผัสสายน้ำเย็นชื่นใจและบรรยากาศสบายๆ หรือจะลงไปนั่งกินข้าวในแพก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ และหากใครต้องการชมภาพความงามของธรรมชาติในมุมมองแปลกตา ไม่ควรพลาดภูป่าเปาะ ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นภูหอ หรือฟูจิเมืองเลย ได้อย่างชัดเจน และยิ่งเมื่อมีเมฆบางๆปกคลุมก็จะยิ่งคล้ายภูเขาไฟฟูจิที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นบนภูป่าเปาะในวันที่ฟ้าเปิด ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูหินร่องกล้า ภูหอ ภูหลวง ภูกระดึง ภูผาจิต ภูผาม่าน สวนหินผางาม และเขาค้อ ได้อีกด้วย ไม่ไกลจากภูป่าเปาะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของ อ.หนองหิน นั่นคือ สวนผาหินงาม หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า คุนหมิงเมืองเลย ภายในสวนหินผางามนั้น มีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บางช่วงมีบรรยากาศลึกลับน่าตื่นเต้น และไฮไลท์เด่นคือบริเวณจุดชมวิว ที่สามารถมองหินงามน้อยใหญ่ได้อย่างงดงามสมฉายา และที่ห้ามพลาดก็คืองาน เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 57 – 3 มกราคม 2558 อ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้ว คงไม่ต้องบอกแล้วใช่ไหมว่า หนาวนี้ควรเก็บกระเป๋าไปสัมผัสธรรมชาติ และอากาศเย็นๆ ที่ไหนดี ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : หนองแซง สระบุรี เสน่ห์ชนบทที่น่าหลงใหล , นนทบุรี จังหวัดเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

147 อุทยานแห่งชาติเปิดเที่ยวฟรี วันพ่อ-ปีใหม่
ดอยอินทนนท์ /  อุทยานแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คืนความสุขให้ประชาชน เปิดเที่ยวฟรี 147 อุทยานทั่วประเทศ ช่วงเทศกาลวันพ่อ และปีใหม่ นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า จากกรณีที่รัฐบาลสั่งให้หน่วยงานราชการ ทุกกรม จัดหาของขวัญเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ดังนั้นเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนคนไทย ทางกรมอุทยานฯ จะเปิดให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมอุทยานฯ ฟรี ทั้ง 147 แห่ง ทั่วประเทศ ในวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และ วันที่ 1 ม.ค. 2558 รวมทั้งช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 57 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในครอบครัว ช่วงวันพ่อแห่งชาติ 147 อุทยานแห่งชาติเปิดเที่ยวฟรี วันพ่อ-ปีใหม่ Doi Inthanon ภาพจาก wikipedia.org สำหรับอุทยานแห่งชาติยอดนิยมส่วนใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเป็นจานวนมาก เช่น กรณี อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ แออัด ก็ให้ไปพักที่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่ แทน และหาก อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ แออัด ก็สามารถให้ไปพักที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง, อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จ.ลำพูน,ลำปาง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ สำหรับในภาคอีสาน เช่น หากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา แออัด ให้ไปพักที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.ปราจีนบุรี หรือ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.สระแก้ว หากอุทยานแห่งชาติภูเรือ แออัด ให้ไปพักที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จ.เลย และหากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง แออัด ให้ไปพักที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ ได้สั่งการให้อุทยานฯ ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัย ทุกอุทยานฯ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประจำตลอด 24 ชั่วโมง และได้กำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้ดื่มสุราในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด และขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวงดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดด้วย ดูรายชื่ออุทธยานแห่งชาติ http://www.dnp.go.th/parkreserve/nationalpark.asp?lg=1 ข่าวจาก http://www.innnews.co.th/ ภาพจาก http://www.dnp.go.th/ บทความท่องเที่ยวน่าสนใจ : ดอยอินทนนท์ เสน่ห์ดึงดูดที่งดงามไม่เปลี่ยนแปลง

รอฟินกันต่อ Interstellar ฉบับการ์ตูนพร้อมเผยเนื้อเรื่องที่หาย
INTERSTELLAR /  การ์ตูนแอนิเมชัน / 

ภาพยนตร์มาแรงตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น Interstellar ที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันสุดยอดมาก! แต่มีนเอ็มไทยเชื่อว่าการทำภาพยนตร์นั้นบางครั้งก็ต้องมีการตัดทอนเนื้อหาให้สั้นลงด้วยที่ว่าเวลามีจำกัดเป็นต้น และส่วนใหญ่ค่ายหนัง-ผู้กำกับมักหาทางออกให้เนื้อเรื่องที่ยังไม่เคยได้ถูกเผยแพร่ ผ่านการวางจำหน่าย DVD เวอร์ชั่น Director Cut ตามออกมาภายหลัง แต่กับ Interstellar นี้ช่างแตกต่างกับทุกๆเรื่อง ทางผู้กำกับ Christopher Nolan เลือกใช้การออก Interstellar ฉบับการ์ตูนออกมานั่นเอง! ทีเอ็มไทยเชื่อว่าหลายคนได้ยินแบบนี้แล้วคงตั้งตา รอฟินกันต่อ Interstellar ฉบับการ์ตูนพร้อมเผยเนื้อเรื่องที่หาย กันแน่ๆเลย >,< รอฟินกันต่อ Interstellar ฉบับการ์ตูนพร้อมเผยเนื้อเรื่องที่หาย Nolan จับมือกับนิตยสาร wired ออกหนังสือการ์ตูนชื่อว่า "Absolute Zero" การ์ตูนยาว 7 หน้า เผยสาเหตุที่ทำให้ “ตัวละครลับ” ที่หนังละไว้ ตัดสินใจทำบางอย่างที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่อง โดยผู้กำกับผู้ชุบชีวิตให้หนัง Batman 3 ภาคล่าสุดรับหน้าที่เขียนเรื่องแล้วส่งให้ Sean Gordon Murphy นักวาดการ์ตูนมากฉมังที่เคยฝากผลงานไว้ใน Batman/Scarecrow : Year One วาดภาพพร้อมลงหมึก ต่อด้วย Matt Hollingsworth และ Tana Fordลงสีและลงตัวอักษรในบอลลูนคำพูดตามลำดับ Interstellar เป็นหนังเรื่องที่ 9 ของ Nolan ทุนสร้าง 165 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 5,280 ล้านบาท) นำแสดงโดย Matthew McConaughey ,Anne Hathaway ,Michael Caine และ Jessica Chastain แม้มีเนื้อเรื่องซับซ้อน เต็มไปด้วยหลักฟิสิกส์และปรัชญาแต่ยังได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากนักวิจารณ์และคอหนัง โดยหลังฉายได้ 1 เดือนกวาดรายได้ทั่วโลกไปแล้ว 324.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 10,396.8ล้านบาท) เตรียมพบกับ ตัวเล่มของ Absolute Zero จะแนบมากับ Wired ฉบับใหม่ที่จะวางแผง 25 พฤศจิกายนนี้ แต่เวอร์ชั่น On Line มีให้แฟนหนังให้อ่านกันแล้วผ่านทาง wired.com นะคะ ที่มา : marketeer.co.th, hollywoodreporter.com ,wired.com