�ว�าแ�ม����ร��� �อ���

เปิดฝึก 'คอบร้าโกลด์' ทูตมะกันแจงเหตุส่งทหารร่วมน้อย?
คอบร้าโกลด์ /  คอบร้าโกลด์ 2016 / 

ผบ.สส.เปิดฝึก 'คอบร้าโกลด์' 16 ทูตสหรัฐฯ ย้ำ  ส่งทหารร่วมน้อย ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ยัน สัมพันธ์ทางการทูตคงเดิม พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ นาย กลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 16 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย อัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย และอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 35 โดยมีวัตถุประสงค์การฝึก เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง เพื่อมุ่งไปสู่กองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ ที่ดีอยู่แล้วให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น 27 ประเทศ โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลัก จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีน และอินเดีย ได้เข้าร่วมในส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ยังมีประเทศในโครงการฝ่ายเสนาธิการผสมนานาชาติ (MPAT) จำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี บังกลาเทศ เนปาล มองโกเลีย และฟิลิปปินส์ และมีประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก (COLT) จำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ลาว เวียดนาม ชิลี เนเธอร์แลนด์ บรูไน แอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย โดยใช้พื้นที่ในภาคกลาง และภาคตะวันออก เป็นหลักในการฝึก ทูตอเมริกัน ประจำประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์ เปิดการฝึกซ้อมคอบร้าโกลด์ 16 พร้อมสานสายสัมพันธ์ระดับประชาชน บอก ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ยันสัมพันธ์ทางการทูตคงเดิม นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการฝึกซ้อมคอบร้าโกลด์ 16 ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีเปิดการฝึกซ้อมคอบร้าโกลด์ ในวันนี้ คอบร้าโกลด์เป็นการฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอขอบคุณ พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่เป็นผู้นำวางแผนการจัดงานนี้ และขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น การฝึกครั้งนี้เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ด้านมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเสถียรภาพตลอดทั่วภูมิภาคนี้ ซึ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ได้เพิ่มปริมาณการค้า ส่งเสริมการลงทุน และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้ง ยังสานสายสัมพันธ์ระดับประชาชนให้เฟื่องฟูยิ่งขึ้น และลดความขัดแย้งด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กล่าวว่า แม้ว่าความสัมพันธ์ของไทย-สหรัฐฯ ในวันนี้จะเข้มแข็ง มั่นคง และครอบคลุม แต่ความร่วมมือนี้จะยังเติบโตเข้มแข็งขึ้นไปอีก เมื่อนายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันแล้วว่า ประเทศไทยจะกลับสู่การปกครองที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ไทย และสหรัฐอเมริกา เป็นพันธมิตรสนธิสัญญาตั้งแต่ ปี 2497 ได้เสียสละ และต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันในหลายสนามรบ และได้ทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทูตอเมริกาแจงฝึกคอบร้าโกลด์16ไม่เกี่ยวการเมือง นายกลิน ที เดวีส์ (Glyn T. davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวภายหลังพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 16 ถึงกรณีที่มีการลดจำนวนทหารลงในการฝึก ว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมือง กฎหมายของสหรัฐฯ ระบุไว้ว่า ถ้ารัฐบาลมาจากการรัฐประหารจะต้องลดจำนวนลง แต่ก็ยังฝึกร่วมกันอยู่ เพราะการฝึกมีความสำคัญ โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านหลักมนุษยธรรม ทหารที่มาร่วมฝึกปีนี้ เท่ากับปีที่ผ่านมา และการฝึกครั้งนี้ ขึ้นกับเป้าหมายการฝึก คือ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ความสัมพันธ์กับประเทศไทยและภูมิภาคแถบนี้ ทั้งนี้ แม้ความสัมพันธ์กับไทยจะยังไม่กลับคืนมาในระดับปกติ แต่ความสัมพันธ์ทางการทูต ก็ไม่ได้น้อยลง การฝึกครั้งนี้ ก็แสดงให้เห็นว่า มีความสันพันธ์ที่ดีกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ส่วนจำนวนทหารที่มาฝึกครั้งนี้ แม้จะน้อยลง แต่ก็จะทำให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการฝึกได้ อีกทั้งการฝึกคอบร้าโกลด์ ไม่เกี่ยวกับปัญหาคาบสมุทรเกาหลีด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่ไทยมีความสัมพันธ์กับจีนเพิ่มขึ้นนั้น เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดี และจะเห็นว่าจีน ก็มาเข้าร่วมฝึกในฐานะผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็นไปในเชิงบวก เป็นการเสริมสร้างความสามารถที่จะอาจเกิดขึ้นในอนาคตในการช่วยเหลือกัน ที่มา INN  ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ news.mthai.com MThai News

วางแผนจะแต่งงานกัน ปีหน้าค่ะ แต่สุดท้าย ก็เลิกกัน เพราะไปโกหกเขาไว้
ฆ่าตัวตาย /  ชีวิตคู่ / 

ตอนแรก เเฟนกับครีม ไปจองโรงแรม วางแผนจะแต่งงานกัน ปีหน้า แต่แฟนเป็นคนเจ้าชู้ค่ะ มีกิ๊กหลายคน ครีมรู้เพราะผู้หญิงที่เป็นกิ๊กทั้งสองคนมาทักครีมทางfbค่ะ ( แฟนไม่รับสองคนนั้นเป็นเพื่อนทางfb แต่ขึ้นสถานะว่าคบกับครีมทาง fb ค่ะ) เราเลยทะเลาะกัน ครีมโกหกว่ากิ๊กเค้าแกล้งครีมหนักกว่าความจริง จนแฟนไม่เชื่อ ครีมโกหกว่าจะแต่งงานกับคนอื่น ครีมโกหกว่าท้อง (แฟนคิดว่าครีมท้องกับคนอื่นคะ เพราะก่อนหน้านี้ครีมโกหกว่าจะแต่งกับคนอื่น ทั้งที่ผู้ชายคนนั้นไม่มีตัวตน) จนล่าสุดครีมแกล้งฆ่าตัวตาย แฟนครีมบล็อคเฟซบุ๊คครีมเลย แต่รับเป็นเพื่อนเหมือนเดิม เพราะครีมจะฆ่าตัวตายอีกครั้งจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยโทรหาแฟนครีม ตอนนี้แฟนครีมเปิดตัวคบผู้หญิงคนใหม่กับเพื่อนบางกลุ่มแล้วค่ะ แต่ยังไม่เอาผู้หญิงคนนี้ขึ้นfb (เหมือนกิ๊กอีกสองคน ที่สมัยคบกับครีม แฟนก็ไม่รับเป็นเพื่อนทาง fb ค่ะ) แต่ตอนนี้ครีมไม่เจอกับ (แฟน) มา7เดือนแล้ว เค้าบล็อคเบอร์ครีม ครีมควรทำไงดี ครีมกลัวเค้าเปิดตัวคบผู้หญิงคนที่สามนี่เป็นแฟนจริงๆ ทาง fb ค่ะ ตอนแรกครีมก็กะจะโพสท์ภาพสวยๆที่ครีมเพิ่งไปถ่ายแบบ(ให้คนรู้จักมา) ประมาณว่าชีวิตมีความสุข ครีมสวยขึ้นค่ะ เพราะไปทำหน้ามา แต่ก็กลัวว่าพอแฟนเห็นว่าครีมโอเคแล้วจะ unfriend ครีม ครีมเลยคิดว่าจะโพสท์รูปด้วยและให้เพื่อนโทรไปบอกแฟนด้วยว่า ขอโพสท์รูปนะ อย่า unfriend ครีมเลย จะดีไหมคะ ครีมเชื่อค่ะ ว่าอีกไม่นาน แฟนก็จะเบื่อผู้หญิงคนนี้เหมือนที่เคยเบื่อกิ๊กอีกสองคน แต่ถ้าเเฟนเปิดตัวผู้หญิงคนที่สามนี่ก่อน ครีมก็คงจะหมดโอกาสคืนดี (ขอเรียกแฟนเก่าว่าแฟนก่อนนะคะ อย่าหาว่าครีมหน้าด้านเลย) ครีมกลัวมากค่ะ เพราะถ้าเค้าเปิดตัว ครีมคงทำงานไม่รู้เรื่องมากกว่านี้แน่ๆ สวัสดีค่ะ : ยื้อสุดทางจริงๆ นะคุณครีม ยื้อเขาไม่ได้ด้วยรัก ก็ยังจะยื้อเขาไว้ด้วยความสงสาร เอาชีวิตตัวเองไปล้อเล่น เอาไปวางหมากเดิมพันให้เขากลับมา ให้ได้เกาะเกี่ยวเล็กๆ น้อยๆ  ก็ยังจะเอา ...มาดามรัก ขอถามว่า รู้ตัวเองไหมคะ เห็นพฤติกรรมตัวเองไหมว่า ตัวเองทำตัวเป็นผู้หญิงน่ากลับมาคบด้วยมาก - น้อยขนาดไหน ? ตอนที่คบกัน ถึงเขาจะเจ้าชู้ มีกิ๊ก แต่ตัวคุณเองก็ไม่ควรไปแต่งเรื่องโกหกเขาขนาดนั้น แต่ละเรื่องที่คุณแต่งขึ้นมา มันเรื่องใหญ่ทั้งนั้น ที่คุณทำเพียงแค่เพื่อให้เขาเจ็บปวดเหมือนอย่างที่คุณเจ็บบ้าง ทำเพื่อพิสูจน์คุณค่าตัวเอง เพื่อเรียกร้องความสนใจจากเขา...แต่คุณครีมอาจจะลืมนึกไปว่า "ความซื่อสัตย์ คือ สิ่งสำคัญในการรักษาชีวิตคู่"  ใช่แค่แฟนเก่าของคุณจะทำลายมันลงฝ่ายเดียว คุณครีมเองเป็นคนที่ร่วมทุบมันทิ้งลงไปด้วยสองมือของคุณเองตั้งแต่ 1. โกหกว่ากิ๊กมาแกล้งคุณเกินความเป็นจริง  2.โกหกว่าคุณจะแต่งงานกับคนอื่น (กลับไปคิดดูว่า เรื่องนี้แรงไหม ? สำหรับคนที่กำลังจะแต่งงานกัน)  3. โกหกแรงขึ้นไปอีก ว่าท้อง ( ผู้ชายก็มองว่าคุณจะจับเขาแล้วล่ะ ) 4. โกหกแต่งเรื่องว่า จะฆ่าตัวตาย (คนที่กล้าเอาความเป็นความตายมาเป็นเครื่องมือ ....มีใครอยากอยู่ใกล้บ้าง? หรือ คุณครีมอยากมีคนแบบนี้ในชีวิต ? ลองเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดสิคิดค่ะ  ) มาดามรักขอแนะนำให้คุณครีม ไปบอกขอโทษเขาซะดีๆ  ขอโทษสำหรับเรื่องทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำ ขอโทษอย่างคนที่รู้สำนึก ขอโทษอย่างจริงใจ นี่คือทั้งหมดที่คุณครีมควรทำ ! และ ปล่อยให้เขาเป็นคนเลือกเองค่ะ ว่าจะคบกับคุณในฐานะไหน เพราะเขาเองก็มีสิทธิ์เลือกทางเดินสำหรับชีวิตตัวเองเช่นกัน แค่เขาคบแฟนใหม่ แล้วคุณทำงานไม่รู้เรื่อง ...มันใช่เรื่องที่ผู้ชายคนนี้เขาต้องรับผิดชอบต่อคุณด้วยเหรอคะ ในเมื่อไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว ?  ตัวเราเองนั่นแหละค่ะ ที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ดูแลตัวเอง เพราะคุณค่าของคน อยู่ที่ตัวเราเอง ไม่ได้อยู่ที่ผู้ชาย เข้าใจตรงกันยังจ๊ะ ? คุณครีม   บุญรักษา จากใจ มาดามรัก 

เมคอัพอาร์ติสชื่อดัง เอ-ทิวากร กับเทคนิคการแต่งหน้า ที่คุณอาจไม่เคยรู้!!
อาร์ติส /  เทคนิค / 

       ในงานเปิดตัว Touch In SOL ได้เชิญเมคอัพอาร์ติสชื่อดัง เอ-ทิวากร โสภาอัศวภรณ์ มาเผยถึงเคล็ดลับการแต่งหน้าให้กับ Super star และ Update trend การแต่งหน้าสุดอินเทรนด์สำหรับปี 2016 โดยเป็นการเล่นสีสันคัลเลอร์ฟูล นำลิปสติกผสมกัน จะเกิดมิติของสีใหม่ อีกทั้งอยากให้ทุกคนมองการแต่งหน้าเป็นเรื่องสนุก และรู้สึกสนุกกับการแต่งหน้าทุกวัน เพราะการแต่งหน้าสามารถมีลูกเล่นให้ผู้หญิงสวยไม่เหมือนเดิมในทุกๆ วัน และควรต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง เริ่มจากปรับผิวให้เรียบเนียนด้วยรองพื้นทาเพียงบางๆเท่านั้น เพื่อเผยผิวสวยสุขภาพดีสไตล์สาวเกาหลี วิธีเขียนคิ้วให้สวย คือ ควรเริ่มจากข้างที่ไม่ถนัดก่อน เพราะข้างที่เราถนัดจะเขียนได้ง่าย การวาดคิ้วทั้งสองเท่ากันจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เทคนิคการเขียนอายไลเนอร์ คือให้วาดจากหางตาไปยังหัวตา เพื่อเป็นการกำหนดเส้นขอบตา คราวนี้สาวๆอยากตวัดสูงแค่ไหนก็ได้ เทรนด์การเขียนตาตอนนี้ก็คือเน้นเส้นบางๆ ไม่หนาจนเกินไป การปัดมาสคารา ให้เริ่มดันจากโคนก่อนแล้วไล่ไปยังเส้นขนตา ใยของมาสคาร่าก็จะเกาะแน่นมากขึ้นและขนตาจะไม่ตกอีกด้วย ส่วนขนตาด้านล่างถ้าอยากให้ยาวให้ปัดลงเป็นแนวตั้งเรียงทีละเส้น ถ้าอยากให้ใบหน้าดูสว่างขึ้นลุคสาวเกาหลีให้ลงไฮไลท์ บริเวณโหนกแก้มและสันจมูก การทาลิปสติกเราสามารถผสมสีกันแล้วก็จะทำให้เกิดสีใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร เพียงแค่เบรนด์สีให้เข้ากัน ถ้าอยากเป็นลุคสาวหวานก็ทาลิปสติกสีชมพู แต่ถ้าตอนเย็นเราอยากเป็นสาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดก็เติมสีส้มลงไปแค่นี้ก็เปลี่ยนลุคได้ในวันเดียว ภาพโดย Covinus

พระเทพฯ เสด็จเปิดงานตรุษจีนเยาวราชสานสัมพันธ์ 2 ประเทศ
ตรุษจีน /  ตรุษจีนเยาวราช / 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2559 สานสัมพันธ์ 2 ประเทศ เมื่อเวลา 16.47 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยคุณพลอยไพลิน เจนเซ่น ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่อ “ปีวอกทอง มงคลยิ่ง ลาภพูนทวี” ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ เฉลิมพระชนพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนมัสการพระพุทธสุวรรณปฏิมากร จากนั้นประทับรถรางไฟฟ้ามายังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อทอดพระเนตรการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เป็นการแสดงจากคณะตงฟง ประเทศจีน ชื่อการแสดง “แผ่นดินรุ่งเรือง” และการแสดงจากประเทศไทยโดยวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชื่อการแสดง “อาศิระนาฏอโยธยา” โดยตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยประชาชนที่มีใบหน้าเปี่ยมสุขที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องเมื่อเสด็จฯ ผ่าน จากนั้น นายเฉิน เจียง อุปทูตด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวาย “คทาไม้มงคล” และประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ได้จัดทำเหรียญเจ้าพ่อเห้งเจียทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 3 เหรียญ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวลาต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินไปยังแท่นบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ทรงสัมผัสก้อนเงินจีน เปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2559 อย่างเป็นทางการ แล้วเสด็จฯ ไปตามถนนเยาวราชไปยังโรงแรมรอยัล บางกอก แอท ไชน่าทาวน์ เพื่อเสวยพระกระยาหารค่ำที่ห้องอาหารจีนแมนดารินการ์เด้น จากนั้นเสด็จฯ ย้อนกลับเส้นทางเดิมไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอวโลกิเตศวร (กวนอิม) และทรงเปิดศูนย์ฟอกไต เกิดจากการร่วมใจของประชาชนที่บริจาคเงินซื้อเครื่องฟอกไตให้ผู้ป่วยทั่วไป พร้อมกันนี้นายชวลิต กาญจนชัยภูมิ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายลิงมงคล ทำจากทองคำ 99.9% มีขนาดสูง 4.5 นิ้ว ฐานกว้าง 3 นิ้ว ยืนเหยียบอยู่บนเหรียญทองคำในมือถือก้อนทองคำ ที่มีตัวอักษรภาษาจีนคำว่า “ฮก” ซึ่งหมายถึงโชคลาภ ส่วนด้านข้างก้อนทองมีคำว่า “เจียงไช้จิงป้อ” หมายถึงรับโชคลาภเงินทอง ในเวลาต่อมาเสด็จฯ ยังถนนเยาวราช ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ และสินค้าที่ระลึกตามบูธต่างๆ พร้อมทั้งทอดพระเนตรซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ โอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสักการะ “พระกษิติครรภโพธิสัตว์” เทพเจ้าแห่งความมงคล ด้วย จากนั้นเสด็จฯ ประทับรถรางไฟฟ้าไปยังวัดบำเพ็ญจีนพรต (วัดย่งฮกยี่) ทรงทอดพระเนตรและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด เมื่อสมควรแก่เวลาจึงเสด็จฯ กลับ ที่มา : INN MThai News

เช็คกันหน่อย สมัยเล่น MSN กับ Hi5 คุณเป็นแบบนี้รึเปล่า?
Hi5 /  MSN / 

เปิดประเด็นมาแบบนี้ทีนเอ็มไทยไม่ได้ดักแก่ใครจริงๆ นะ ^^ .. แค่อยากจะรู้ว่าเมื่อก่อนตอนที่เล่น MSN กับ Hi5 เพื่อนๆ ชอบทำอะไรกันบ้าง ก่อนที่หลายคนจะเริ่มหันมาเล่น เฟสบุ๊ค (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) และกลายเป็นสื่อโซเชียลที่ฮอตจนถึงปัจจุบัน บางทีเด็กวัยรุ่นสมัยนี้บางคนอาจจะไม่เคยเล่นและรู้จักมันด้วยซ้ำไป ลองหันไปถามคนข้างๆ (ที่แก่กว่า อุ๊ปส์!) ดูสิว่ามนต์เสน่ห์ของ 2 ตัวนี้มีอะไรบ้าง ^^ เช็คกันหน่อย สมัยเล่น MSN กับ Hi5 คุณเป็นแบบนี้รึเปล่า? เช็คกันหน่อย สมัยเล่น MSN กับ Hi5 คุณเป็นแบบนี้รึเปล่า? ลองมานึกกันเล่นๆ ดูซิว่า สมัยที่ยังมี MSN กับ Hi5 เป็นการสื่อสารที่ฮอตที่สุกในขณะนั้น เพื่อนๆ ชอบทำอะไร ใช้งานมันยังไง หรือพฤติกรรมของตัวเองเป็นยังไงกันบ้าง .. แน่นอนว่าตอนนั้นกลับบ้านมา สิ่งแรกที่ต้องทำคือเปิดคอม ออน MSN, Hi5 ไว้ก่อนเลย ^^ อย่าลืมเม้นบอกต่อกันด้วยนะคะ MSN .. 1. ตั้งชื่อเอ็มไล่สี ฟาดไปเลยค่ะ 7 สี เปลี่ยนมันทุกวัน เปลี่ยนไปตามอารมณ์ก็มีนะ หรือจะใส่สีหลายๆ สีในชื่อก็ทำมาแล้ว 2. ตั้งกรุ๊ป Family , My Friends , Darling จะได้หาง่ายหน่อย อุ้ย .. เพื่อนออน เบบี๋ออนแล้ว ^^ 3. ตั้งให้เห็นว่ากำลังฟังเพลงอะไร เวลามีชายหนุ่มส่งเพลงมาทางแชท กดเซฟ เปิดในวินแอม ให้ขึ้นท้ายเอ็ม 555555 4. กดสั่นหน้าจอหาเพื่อนเวลาเพื่อนตั้ง Busy หลายคนชอบแกล้งเพื่อนด้วยวิธีนี้นะ อิอิ 5. ตั้ง Appear Offline แอบซุ่มดูว่าคนที่เราปิ๊งปั๊งจะออนมั้ย จะฟังเพลงอะไร (อันนี้ดูจิตๆเนาะ) บางคน Offline ไม่พอแถมบล็อคซะด้วย อยากคุยกับใครค่อย unblock เอา แบบนี้ก็มี >,< 6. กดส่ง wink หัวใจให้ไปเด้งหน้าจอคนที่เราชอบ นึกออกมั้ยคะ ? มันจะมีหลายตัวมาก หน้ายิ้ม นู่นนี่นั่น 8. ตั้งกรอบแชทเป็นรูปหัวใจ โน่นนี่ 9. ติดพิมพ์ 5555555555555+ ยาวๆ อืม! คงรู้แล้วสินะว่าที่มามาจากไหน 10. เปิดเว็บแคม ต้องแอ๊บๆหน่อย พยายามหาไฟสีส้มที่เป็นโคมไฟมาวางใกล้ๆโต๊ะคอม ให้ความรู้สึกสมูทตี้มากๆ 11. ส่งอีโมชั่นเด้งดึ๋งแทนคำพูด 12. เอากลอนซึ้งๆ มาตั้งเป็นท้ายชื่อ MSN ของตัวเอง 13. เชื่อเลยว่าใน 1 วัน จะต้องเปลี่ยนชื่อ สถานะใน MSN เป็นสิบๆ รอบ หรือถ้าไม่บางคนก็ค้างไว้เป็นชาติ 14. โหลดฟ้อนสวยๆ แปลกๆ แนวๆ มาแต่งชื่อ MSN เห้ย .. เก๋อ่ะ ^^ 15. หรือถ้าจะให้สวย ดูดี หัวครีเอทเข้าไปอีกก็ต้องไปหา ไอคอน ตามเว็บที่เขาชอบมาลงใว้ เอามาใส่มาแต่งชื่อ เอ้ออ ดูดีอ่ะ! 16. บางคนไม่สะใจ โหลดโปรแกรมเสิรม MSN พลัสมาด้วย คราวนี้แต่งสี, Online ได้พร้อมกันหลาย Account ลูกเล่นมาเต็ม (บางคนเอาของแฟนมาแอดออนไลน์พร้อมๆ กัน ถ้ามีหญิงทักมา งานเข้าเลยนะ! ) 17. บางคนตกหลุมรักกันก็เพราเจ้า MSN นี่ก็เยอะเหมือนกันนะ บีทอล์คชิดซ้ายไปเลย .. 18. เวลาพิมพ์คุยกับเพื่อน ชอบพิมพ์คำสั้นๆ ส่งไปเยอะๆๆๆๆ แต่ว่าไปตอนนี้ก็ยะงเป็นอยู่ กลัวพิมไม่ทันอ่านว่างั้น 19. พลาดไม่ได้เลยต้องหาภาพมาแต่ง สกิน ใน MSN ของตัวเองซะหน่อย ยิ่งถ้าเว่อร์ชั่นพลัส เว่อร์ชั่นใหม่ๆ นี่เคลื่อนไหวได้ด้วยนะ เอาสิ! 20. มี MSN ก็ต้องมี My Space ด้วยสิ มาก่อน Hi5 อีกนะ 21. กด Ctrl + Spacebar เอาไว้ซ่อนหน้าจอ msn เวลามีคนเดินมาข้างหลัง 22. บางคนชอบคุดคุ้ย หรือเวลาอกหักชอบดูบมสนทนาเก่าๆ ก็มีเซฟไว้ใน MSN Plus+ บันทึกบทสนทนา มีตั้งแต่ปีมะโว้ยันปัจจุบันที่คุย Hi5 Hi5 (ไฮไฟว์) หรือหลายๆ คนชอบเรียกกันขำๆ ว่า ฮิห้า >,< นั่นแหละ เหมือนเป็นโปรแกรมขั้นสูงขึ้นมาหน่อยต่อจาก MSN ซึ่งความพิเศษของมันก็มีมากมายเลยแหละ 1. ตั้งชื่อโปรไฟล์มีสังกัด เช่น ณ๊องโบว์วี่สังกัดเจร๊มู๋แฮมส์ (เพื่ออรรถรสนะคะ >,<) แล้วก็พวกเด็กสยามอะ ที่เค้าเรียกกันว่าพวกร้อยแก๊ง ยาวๆเลย แก๊งดังๆก็พวก IMAX ZODAT ตีกันแถวหลังบัค (หลังสตาร์บัคที่ทุบทิ้งไปแล้ว) 2. ต้องเพื่อนๆ ที่สำคัญไว้ที่ Top Friends ได้ถึง 9 คนเลยละ แต่บางคนก็เพื่อนเยอะเกิ๊น คนไหนไม่ได้ขึ้นหน้าท๊อปงานนี้มีงอลกันเลยนะ 3. ที่สำคัญ คนมีแฟนจะต้องเอาแฟนไว้ท็อปคนแรก ท็อปกลาง ท็อปสุดท้าย ประจำ! 4. เอาโค้ด html ที่แจกตามเว็ปต่างๆ มาปรับแต่งโครงสร้าง Hi5 นี่แหละสุดยอด! หลายคนเริ่มทำโค๊ตเป็นมาจาก hi5 ก็มีนะเออ เก่งซะด้วย! ^^ เริ่มตั้งแต่ใส่โค้ด html ที่แทบ head ด้านบน, bg ด้านหลัง บางคนแยกเป็นบล๊อคๆ ไปอีก, ใส่โค้ด html เปลี่ยนเมาส์ขยับได้, เปลี่ยนปุ้มคอมเม้น, ทำภาพ gif. บลาๆๆๆ ใครเปิดมาเห็นขยับทั้งวัน 5. เอาเพลงจาก imeem มาเพื่อความบันเทิง อ่ะๆ ประจำเลย .. 6. ทำ slide มาลง Hi5 ไม่ว่าจะรูปเพื่อนๆ แฟน มาเต็ม 7. อัลบั้มรูปที่โชว์ใน Hi5  ต้องเป็นรูปแอ๊บแบ๊วซะส่วนใหญ่ (แหม! สมัยนั้นยังเอ๊าะๆ อยู่) 7. Give Five แลกกับเพื่อนๆ 8. ปั่นจำนวนคนเข้าชม ใคร 10k+ นี่สวยมากกกกกกกกกกก จริงๆนะ 9. คอมเม้นรูปต้องมา เช่น น่ารักอะ สวยจังเลย บลาบลาบลา รวมถึงต้องเข้าหน้า hi5 เพือนทุกวัน เม้นยาวๆๆๆๆ 10. โหลดโปรแกรม Visitors ใน Hi5 มาไว้ดูว่า ใครบ้างเข้ามาดูของชั้นบ่อยสุด! 11. ชอบเม้นเพื่อนๆ ด้วยสติ๊กเกอร์วิ๊งๆ 12. ช่วงหลังๆ มี เกม PET ให้เล่นกันด้วยนะ ใครหล่อใครสวยนี่ถูกซื้อไปเป็นสัตว์เลี้ยงกันหมด 13. ใครที่เริ่มเล่นใหม่ๆ ต้อง search หาวิธีเขียนโค็ตนู้นี่ ซึ่งมีคนมาลงในเว็บไว้ให้เต็มเลย ^^ 14. ชอบนำรูปตัวเองตักใส่กรอบสี่เหลี่ยม แล้วใส่คำต่างๆ ลงไป บางคนทำเปฌนภาพเคลื่อนไหวด้วยนะ เรียบเรียง teen.mthai.com ขอบคุณข้อมูล pantip.com/topic/32364281

ผลบอลเมื่อคืน วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559
AFC U23 /  บุนเดสลีก้า เยอรมัน / 

ผลบอลเมื่อคืน วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ผลบอล บุนเดสลีก้า เยอรมัน เวลา 02:30 น. ไมนซ์ 1-0 มึนเช่นกลัดบัค ผลบอล เอฟเอ คัพ อังกฤษ (รอบที่ 4) เวลา 02:55 น. ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ 1-3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ชมไฮไลท์คู่นี้ คลิก!!) ผลบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส เวลา 02:30 น. โอลิมปิก มาร์กเซย 1-1 ลีลส์ ผลบอล เยาวชนชิงแชมป์เอเซีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี นัดชิงที่ 3 เวลา 21:45 น. กาตาร์ 1-2 อิรัก >> เช็คผลบอลสด ที่นี่ <<

นายกฯ พบทูตอาร์เจนตินา ย้ำไทยมุ่งปฏิรูป คาดลต.ปี60
ทูตอาร์เจนตินา /  นายกฯพบทูต / 

นายกฯ ในการต้อนรับทูตอาร์เจนตินา ย้ำไทยยึดมั่นประชาธิปไตย มุ่งปฏิรูปรอรัฐธรรมนูญ คาดเลือกตั้ง ปี 2560 พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวอานา มารีอา รามีเรซ (H.E. Ms. Ana Mara Ramirez) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในโอกาสอำลา เนื่องจากพ้นจากหน้าที่ ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ของประเทศไทย โดยระบุว่า ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตย และรัฐบาลยังคงดำเนินการตาม โรดแมปในเรื่องการปฏิรูปและวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้ประชาธิปไตยอย่างอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการไปพร้อมกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปคาดว่าจะมีขึ้นในปี 2560 ซึ่งทางเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาได้แสดงความเข้าใจและจะนำสิ่งที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินการมา ไปแจ้งต่อทางรัฐบาลอาร์เจนตินาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาประมาณ 18.30 น. นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไป ร่วมงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพบก ปี 2559 ที่ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต

สรุปผลบอลเมื่อคืน วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี /  บุนเดสลีกา เยอรมัน / 

สรุปผลบอลเมื่อคืน วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ผลบอล บุนเดสลีกา เยอรมัน เวลา 02:30 น. ไมนซ์ 2-1 ชาลเก้ 04 ผลบอล กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี เวลา 02:45 น. คาร์ปิ 1-3 เอเอส โรม่า ผลบอล ลาลีกา สเปน เวลา 02:30 น. สปอร์ติ้ง กิฆอน 2-2 ราโย่ บาเยกาโน่ ผลบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส เวลา 02:30 น. แรนส์ 1-0 อองเช่ร์ >> เช็คผลบอลสด ที่นี่ <<

15 ไอเดียเจ๋งๆ ออกแบบเสื้อผ้าไม่เหมือนใครในโลก จนคุณต้องร้องว้าว!!!
ออกแบบ /  ออกแบบเสื้อผ้า / 

       ศิลปินหนุ่มชาวอาร์เมเนีย Edgar Artis ตอนนี้มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า  28,000 คน เขาสร้างสรรค์ภาพสวยๆเหล่านี้ด้วยจินตนาการที่พูดได้เลยว่าไม่เหมือนใคร! เป็นการออกแบบที่มีไอเดียจากสิ่งใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นวิวธรรรมชาติ ดอกไม้ ผลไม้ ตึกอาคารสวยๆ หรือแม้กระทั่งก้านไม้ขีดไฟ เขาก็สามารถดัดแปลงเป็นงานศิลปะที่สวยงามจนใครๆก็ต้องตะลึง           ถ้าคุณรักงานศิลปะมันจะอยู่กับคุณทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ในห้องน้ำ  ถ้าไม่เชื่อ! ก็ตามมาดูผลงานของเขาคนนี้กันเลย แล้วคุณจะบอกว่า มันสุดยอดมากกกก สาวน้อยผู้มากับไฟ ชุดทับทิม เจ้าหญิงดอกไม้ เจ้าหญิงแห่งป่าพงไพร เจ้าหญิงกุหลาบ เจ้าหญิงไม้ขีดไฟ นางเงือกน้อย ชุดอลูมิเนียม ที่มาจาก instagram edgar_artis

ขอราคานี้ได้ป่ะ!โค้ชชัคต้าร์ชี้ค่าตัว เตเซร่า ในราคาที่หงส์อาจจะต้องตะลึง
ตลาดซื้อขายนักเตะ /  ลิเวอร์พูล / 

เมอร์เซีย ลูเชสชู เฮคโค้ชของ ชัคตาร์ โดเน็ตส์ ออกโรงยืนยันหนักแน่นว่าค่าตัวของ อเล็กซ์ เตเซร่า กองหน้าเป้าหมายของ ลิเวอร์พูล อยู่ที่ไม่น้อยกว่า 50 ล้านปอนด์เท่านั้น ก่อนหน้านี้ทีมดังจากเมอร์ซี่ย์ ไซด์ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัว ดาวเตะชาวบราซิเลี่ยนครั้งแรกที่ 24.5 ล้านปอนด์ ก่อนถูกปฏิเสธหน้าหงายกลับมา เลยเพิ่มข้อเสนอแล้วยื่นไปใหม่ที่จำนวน 28 ล้านปอนด์ แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของบอร์ดบริหารของทีมดังจากลีกยูเครน จนถูกปฏิเสธรอบสอง ล่าสุดเมอร์เซีย ลูเชสชู  กุนซือ ชัคตาร์ ออกโณงยืนยันว่าลูกทีมคนเก่งต้องมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า 50 ล้านปอนด์เท่านั้น “เขามีค่า 50 ล้านปอนด์” กุซือชัคตาร์เผยกับโฟร์โฟร์ทูสื่อดัง “เขายอดเยี่ยม มีความเร็วและมีเทคนิคที่ดี ผมสามารถเปรียบเทียบเขากับยอดนักเตะอย่าง อังเคลดิมาเรียของ เปแอสเชได้เลย” “เตเซร่า สามารถก้าวไปถึงระดับของดิมาเรียได้ เขาไม่ได้บาดเจ็บอะไร และทุกๆปีเขาเก่งขึ้นและเก่งขึ้นเรียกๆ”กองหน้าวัย 26 ปีโชว์ฟอร์มร้อนแรงในซีซั่นนี้เมื่อยิงไป 26 ประตูจาก 25 เกมส์ “เราจะไม่รั้งเขาไว้เพราะมันถึงเวลาที่เขาจะต้องไป เราไม่อยากเก็บนักเตะไว้ เขาอยากจะเล่นในลีกที่ใหญ่กว่านี้” เมอร์เซียทิ้งท้าย

สรุปผลบอลเมื่อคืน วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559
AFC U23 /  บุนเดสลีกา เยอรมัน / 

สรุปผลบอลเมื่อคืน วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ผลบอล บุนเดสลีกา เยอรมัน เวลา 02:30 น. ฮัมบูร์ก 1-2 บาเยิร์น มิวนิค  ผลบอล ลาลีกา สเปน เวลา 02:30 น. สปอร์ติ้ง กิฆ่อน 5-1เรอัล โซเซียดาด  ผลบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส เวลา 02:30 น. แรนส์ 1-0 อฌักซิโอ้  ผลบอล แอฟริกัน เนชั่น แชมป์เปี้ยนชิพ เวลา 20:00 น. ตูนิเซีย 1-1 ไนจีเรีย เวลา 22:59 น. ไนเจอร์ 2-2 กินี ผลบอล เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี (AFC U23 Championship) เวลา 20:30 น. ญี่ปุ่น(U23) 0-0 อิหร่าน(U23) [ต่อเวลา ญี่ปุ่น ชนะ 3-0] เวลา 23:30 น. กาตาร์(U23) 1-1 เกาหลีเหนือ(U23) [ต่อเวลา กาตาร์ ชนะ 2-1] >> เช็คผลบอลสด ที่นี่ <<

โรงแรมเวลล์กรุงเทพ (Well Hotel Bangkok) สุขุมวิท 20
Spa /  Well Hotel Bangkok / 

โรงแรมเวลล์กรุงเทพ สุขุมวิท 20 มีห้องพักให้บริการจำนวน 235 ห้อง แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ สุพีเรียร์ สุพีเรียร์คอร์นเนอร์ ดีลักซ์ เอ็กเซ็กคิวทิฟ และเอ็กเซ็กคิวทิฟสวีท ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น มินิบาร์ ตู้เก็บของนิรภัย สมาร์ททีวีจอ LED ขนาด 46 นิ้ว อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WI-FI) และสายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (LAN) ภายในห้องพัก พิเศษสำหรับห้องเอ็กเซ็กคิวทิฟและเอ็กเซ็กคิวทิฟสวีทจะมีจักรยานออกกำลังกายพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักให้บริการภายในห้องเพื่อความสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ยิ่งไปกว่านั้นภายในห้องเอ็กเซ็กคิวทิฟสวีทยังมีไมโครเวฟและเครื่องพิมพ์ (Printer) ให้บริการ โรงแรมเวลล์กรุงเทพ (Well Hotel Bangkok) โรงแรมเวลล์กรุงเทพ ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 20 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศก และสถานีรถไฟใต้ดินสุขุมวิท เพียง 7 นาทีด้วยการเดินเท้า ในขณะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์และเทอร์มินอล 21 ก็ตั้งอยู่ไม่ห่างและสามารถเดินถึงได้ภายใน 10 นาที ด้วยทำเลที่ตั้งใจกลางย่านสุขุมวิทและใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะทำให้การเดินทางไปยังที่ต่างๆ ในกรุงเทพสะดวกรวดเร็ว อาทิเช่นย่านธุรกิจสีลมและสาทร ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี มาบุญครอง สยามพารากอน ตลาดนัดจตุจักรและแม่น้ำเจ้าพระยาก็ล้วนแต่เชื่อมต่อได้ด้วยระบบขนส่งรถไฟฟ้าบีทีเอส โรงแรมเวลล์กรุงเทพได้รับการออกแบบในสไตล์ “คลาสสิคทวิสต์” (Classic Twist) นำเอาความเก่าและใหม่มาผสมผสาน โดยทางทีมสถาปนิกได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านเรือนและอาคารเก่าในย่านสุขุมวิททีเป็นสถาปัตยกรรมแบบโพสต์โมเดิร์น (Post Modern) พร้อมเพิ่มกลิ่นอายของการตกแต่งแบบอาร์ทเดโค (Art Deco) ซึ่งแสดงออกถึงความหรูหรา มีสไตล์ นอกจากนี้ยังมีการนำเอาผลงานศิลปะเข้ามาตกแต่งในบริเวณห้องพักและล๊อบบี้ เน้นการใช้โทนสีขาว ดำ เทาและทอง ให้ความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลายเมื่อก้าวเข้ามาภายในบริเวณโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมไปถึงห้องอาหารอีทเวลล์ (Eat Well Café) ห้องอาหารเดอะทวิสต์บาร์แอนด์บิสโทร (The Twist Bar & Bistro) พูลบาร์ (Pool Bar) เวลล์สปา (Well Spa) ห้องออกกำลังกายพร้อมเซาว์น่าและสระว่ายน้ำกลางแจ้งระบบเกลือ นอกจากนี้ยังมีบริการห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็กถึงกลาง 2 ห้อง และห้องบอร์ดรูม (Boardroom) สำหรับ 10 ท่าน 1 ห้อง ในด้านความปลอดภัยทางโรงแรมมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงในพื้นที่สาธารณะและในลิฟต์รวมไปถึงระบบคีย์การ์ดในบริเวณเฉพาะสำหรับแขกที่เข้าพัก นอกจากนี้โรงแรมยังมีบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกเช่น บริการอาหารภายในห้องพักตลอด 24 ชั่วโมง บริการเลี้ยงเด็ก บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการซักรีดและซักแห้ง บริการนำรถไปจอด (Valet Parking) และบริการขัดรองเท้า ห้องอาหารอีทเวลล์คาเฟ่ (Eat Well Café) ให้บริการอาหารไทยและเอเชียนโดยใช้วัตถุดิบสดใหม่ และพิเศษสำหรับคนห่วงใยสุขภาพกับเมนูอาหารเพื่อการบำบัดตามอาการ (Food Therapy) ที่มีการปรุงและจัดเตรียมอย่างพิถีพิถัน นอกจากนี้ยังมีห้องอาหารเดอะทวิสต์บาร์แอนด์บิสโทร (The Twist Bar & Bistro) ที่เน้นอาหารตะวันตก พร้อมบริการเครื่องดื่มหลากหลาย เหมาะสำหรับการนั่งดื่มด่ำชมบรรยากาศวิถีชิวิตผู้คนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา หรือจะเป็นการแวะจิบเครื่องดื่มเย็นๆ พร้อมทานมื้อค่ำหลังเลิกงาน และหากต้องการดื่มด่ำกับวิวสวยๆ จากชั้น 7 ในบรรยากาศแบบอัลเฟรสโกที่เปิดโล่งรับลมธรรมชาติริมสระว่ายน้ำ พลาดไม่ได้กับการนั่งผ่อนคลายพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ ค็อกเทล ไวน์หรือน้ำผลไม้ น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเมนูอาหารทานเล่นแบบเบาๆ ที่พูลบาร์ (Pool Bar) ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจพร้อมละทิ้งความวุ่นวายไว้เบื้องหลังที่เวลล์สปา (Well Spa) ซึ่งให้บริการสปาบำบัดและเพื่อความงาม โดยเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวด ผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายและผลิตภัณฑ์สำหรับใบหน้า และพิเศษกับการปรุงน้ำมันนวดตามอาการหรือตามความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อแนวทางบำบัดอย่างตรงจุดและผ่อนคลายอย่างแท้จริง โรงแรมเวลล์กรุงเทพเป็นโรงแรมที่เน้นการใช้ชีวิต (Lifestyle) ตามวิถีคนเมืองใหญ่ซึ่งเน้นการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อความพึงพอใจ มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและสถานที่ใกล้เคียง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนสำหรับชีวิตประจำวัน และที่สำคัญคือปัจจัยเรื่องการเดินทางที่ต้องสะดวกรวดเร็ว มีทางเลือกหลากหลาย นอกจากนี้ยังใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ (Wellness) ผ่านทางการรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ทำทุกอย่างด้วยความพอดีถือเป็นแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างรักษาสมดุลย์ ห้องอาหารอีทเวลล์คาเฟ่ เปิดบริการ 6.30 – 24.00 น. ห้องอาหารเดอะทวิสต์บาร์แอนด์บิสโทร เปิดบริการ 7.00 – 01.00 น. พูลบาร์ เปิดบริการ 8.00 – 22.00 น. เวลล์สปา เปิดบริการ 10.00 – 22.00 น. ฟิตเนส เปิดบริการ 6.00 – 10.00 น. สระว่ายน้ำ เปิดบริการ 7.00 – 22.00 น. ร้านเม็มโมรี่ เปิดบริการ 7.00 – 22.00 น. โรงแรมเวลล์กรุงเทพ สุขุมวิท 20 | Well Hotel Bangkok Sukhumvit 20 10 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02 127 5995 แฟกซ์ 02 127 5998 อีเมล์ welcome@WellHotelBangkok.com เว็บไซต์ www.WellHotelBangkok.com เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/wellhotelbangkok

พังสิคะ!13 สถานการณ์ ที่คุณไม่ควร รู้สึกแย่ กับ หุ่นของตัวเอง
พุงปลิ้น /  ฟิตเนส / 

บ่อยครั้งที่เรา รู้สึกแย่ กับหุ่นตัวเองโดยไม่รู้ตัว เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นอัตโนมัติทันทีเลยล่ะ เมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ อ่านๆ ไปแล้วจะร้อง เห้ย...มันใช่อ่ะ ! 1. การร้องขอ พนักงาน หาเสื้อไซส์ใหญ่กว่ามาให้คุณลอง เรื่องของไซส์เป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคน เสื้อผ้าบางแบรนด์ตัดมาเล็กกว่าไซส์จริงด้วยซ้ำ ในขณะที่แบรนด์อื่นๆ ตัดมาใหญ่เกินขนาด อย่ากังวลไปเลยเธอ ยังไงซะ เราก็เป็นคนเดียวที่เห็น Tag เสื้อว่าเราใส่ไซส์อะไร และ ตัวเลขนั้น ก็ไม่ได้บอกซะหน่อยว่า คุณใส่แล้วสวยขนาดไหน 2.เวลาที่เห็นตัวเองในรูปถ่ายไม่โอเค เชื่อเราสิ มันอาจจะเป็นเรื่องของมุมกล้อง หรือ แสงไฟที่ไม่โอเค ที่อาจทำให้คุณกลายเป็นคนเดียวที่แขนใหญ่ล่ำบึ้ก หรือ เห็นชัดทุกรูขุมขนบนใบหน้า 3. การชี้เฉพาะเจาะจงถึงรูปร่างของคุณ เอาจริงๆ เลยนะ การเปรียบเทียบรูปร่างของคนเรากับผลไม้นี่...มันงี่เง่าจริงๆ เลย แต่เชื่อสิ สาวๆ ที่มีหุ่นทรงแอปเปิ้ล และ หุ่นทรงลูกแพร์ นี่เธอก็มีความเซ็กซี่ในแบบตัวของเธอเอง ว้าววววว!! 4.การนิยามบ็อกซ์รูปหน้าของคนเราในรูปทรงต่างๆ หน้ารูปไข่? หน้าเหลี่ยม? หน้ากลม? จริงๆ แล้ว รูปหน้าคนเรามีตั้งหลายรูปทรง คนเราต่างหากที่นิยมบ็อกซ์เหล่านี้ขึ้นมาเปรียบเปรย ใบหน้าของเราต่างก็งดงามในรูปทรงของตนเองทั้งนั้น 5.เมื่อเราวิดพื้นแล้ว เข่าแตะพื้น ไม่เห็นจะต้องอายเลย คุณแค่ "กำลังอยู่ในขั้นตอนการฟิตแอนด์เฟิร์ม" ช่วงเริ่มต้นก็อย่างนี้ล่ะ การวิดพื้นแล้วเข่าแตะพื้น จะช่วยให้คุณจัดวางร่างกายได้ดีขึ้นในช่วงเริ่มต้น และช่วยส่งกำลังให้คุณสามารถวิดพื้นได้ถูกวิธี (มันเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อยที่คุณจะวิดพื้นแบบจัดเต็มในถ่วงท่าที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้นะ) 6.เหนื่อยหอบเมื่อเดินขึ้นบันไดหรือที่ลาดชัน อันนี้รวมไปถึงการออกกำลังกายแบบหนักๆ อย่าง แอโรบิก คาร์ดิโอ หรือ T25 นะ เพราะถึงแม้หนุ่มสาววัยฟิตปั๋ง หรือ แม้กระทั่งคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ เขาก็เป็นกันเถอะคุณ อย่าไปคิดมาก มันไม่ได้หมายความว่า รูปร่างของคุณไม่ดี เพียงแต่ คุณมีเงื่อนไขที่จะต้องเลือกกีฬาสำหรับการออกกำลังกายอยู่สักหน่อย 7.แอบโดดคลาสฟิตเนสสักวัน ไม่ตายหรอกเธอ มันก็ใช่ที่ว่า คุณควรจะโยกย้ายส่ายสะโพกเล็กๆ น้อยๆ เป็นประจำทุกวัน แต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนักหนาหรอกนะ ถ้าคุณจะไม่เข้ายิมสักวัน เราไม่จำเป็นต้องเสียเหงื่อเป็นถังไปซะทุกวันหรอก หากคุณหักโหมกับมันมากจนเกินไป นั่นต่างหากล่ะที่จะทำลายสุขภาพและรูปร่างของคุณ อย่าลืมว่า เราแค่ต้องการสุขภาพที่ดี ไม่ได้ไปแข่งโอลิมปิกเกมส์ 8.เป็นเด็กหลังห้องในฟิตเนส คลาสใหม่ คุณก็รู้แก่ใจดีอยู่แล้วว่า ยัยสาวด้านซ้ายเข้าคลาสนี้มาเป็นแรมปีก่อนคุณ ส่วนยัยป้าด้านขวานั่นก็มุ่งมั่นเป็นแคทวูแมน ปล่อยเขาไปสิคุณ การที่คนรอบตัวคุณเขาฟิต คล่องตัวขนาดนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะฟิตแบบเขาไม่ได้ คุณแค่ "กำลังอยู่ระหว่างทาง " ท่องไว้ แล้วฝึกต่อไป ก็เท่านั้นล่ะ 9.ขนาดของบราคุณ ไซส์บรา หรือ ขนาดของยกทรงที่คุณใส่ ก็ไม่ได้หมายความถึงอะไรเลย ตัวเลขใน tag จะไม่มีความหมายอะไรเลย ถ้ามันทำให้คุณไม่สบายตัวเวลาสวมใส่ 10.เมื่อใส่ถุงน่องแล้วพุงปลิ้น แม้กระทั่งสาวหุ่นผอมแห้งก็ยังต้องเจอกับปัญหานี้ มันอึดอัดก็จริง แต่มันก็ไม่บอกหรือบ่นอะไรถึงรูปร่างของคุณ เรื่องพวกนี้ไม่ควรมาทำให้คุณรู้สึกแย่กับหุ่นของคุณเอง 11.พุงม้วนเป็น 2 ชั้นอัพ เมื่อคุณนั่ง เมื่อคุณยืดกระดูกสันหลัง หน้าท้องของคุณมันก็จำเป็นต้องหาที่อยู่ มันเป็นตรรกะง่ายๆ ...อย่าคิดมากนะยูว์ 12. เมื่อคุณแฟนสวมกางเกงไซส์เล็กกว่าคุณ ถ้าคุณไม่สามารถสวมสกินนี่ยีนส์ของแฟนคุณได้ ก็ไม่ต้องกรีดร้องไป ตั้งสติ วางถุงกาวลงก่อนนะ ผู้ชายและ ผู้หญิงถูกสร้างมาต่างกัน รูปทรงของเสื้อผ้าก็ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้ว นี่แฟนนะยูว์ ไม่ใช่ชะนีที่ไหน ไม่ต้องไปแข่งสวย แข่งผอมกะแฟนตัวเอง 13. เมื่อมือของแม่คุณเรียวเล็กกว่าคุณ ไม่เคยมีกฎข้อไหนบอกว่า คุณต้องตัวเล็กกว่าแม่ของคุณ ถ้าคุณลบความคาดหว้ัง ลบมายาคติ (มโน) นี้ไป... แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นมั่กมากกกกกกกกก..... รู้แบบนี้แล้ว ก็ตั้งสติกับตัวเองก่อน เราไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่กับตัวเองขนาดนั้น การจมจ่อมอยู่กับความคิด ดราม่า พร่ำบ่นว่า ก็ฉันไม่สวย ฉันอ้วน มันก็ไม่ได้ทำให้เราสวยขึ้นแต่อย่างใด กลับกลายเป็นการเอามีดแทงตัวเอง แล้วปล่อยปละละเลยตัวเองให้อ้วนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละ ไม่เอาค่ะ ผู้หญิง Women.MThai ไม่ทำแบบนั้น เราจะเป็นผู้หญิงที่คิดบวก และมุ่งมั่น สร้างความสวยในแบบของเราให้เป็นจริง ... เพราะ ผู้หญิงทุกคน ต่างงดงามในแบบของตัวเอง ^ ^ ที่มาจาก cosmopolitan เรียบเรียงโดย Women MThai Team

สรุปผลบอล วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี /  บุนเดสลีกา เยอรมัน / 

สรุปผลบอล วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ผลบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เวลา 19.45 น. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-3 เลสเตอร์ เวลา 22.00 น. ลิเวอร์พูล 2-2 ซันเดอร์แลนด์ เวลา 22.00 น. สเปอร์ 1-0 วัตฟอร์ด เวลา 22.00 น. สโต๊ค ซิตี้ 0-3 เอฟเวอร์ตัน เวลา 22.00 น. สวอนซี 1-1 คริสตัล พาเลซ เวลา 22.00 น. นิวคาสเซิล 1-0 เวสต์บรอมวิช เวลา 22.00 น. แอสตัน วิลล่า 2-0 นอริช เวลา 00.30 น. เซาแธมป์ตัน 1-0 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ผลบอล กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี เวลา 00.00 น. โบโลญญ่า 1-1 ฟิออเรนติน่า เวลา 02.45 น. เจนัว 0-0 ลาซิโอ้ ผลบอล ลาลีกา สเปน เวลา 22.00 น. แอตเลติโก้ มาดริด 3-1 เออิบาร์ เวลา 00.15 น. ราโย บาเยกาโน่ 2-0 ลาส พัลมาส เวลา 02.30 น. แอธเลติก บิลเบา 0-0 บียาร์เรอัล เวลา 04.05 น. สปอร์ติ้ง กิฆอน 1-1 ลา คอรุนญ่า ผลบอล บุนเดสลีกา เยอรมัน เวลา 21.30 น. แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 0-0 ดอร์ทมุนด์ เวลา 21.30 น. ชาลเก้ 3-0 โวล์ฟสบวร์ก เวลา 21.30 น. แฟร้งค์เฟิร์ต 2-4 สตุ๊ตการ์ต เวลา 21.30 น. ฮันโนเวอร์ 0-1 ไมนซ์ เวลา 21.30 น. อิงโกลสตัดท์ 2-1 เอาก์สบวร์ก เวลา 00.30 น. เลเวอร์คูเซ่น 0-0 บาเยิร์น มิวนิค ผลบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส เวลา 20.00 น. โมนาโก 1-0 นีซ เวลา 23.00 น. อองเช่ร์ 0-3 โอลิมปิก ลียง เวลา 02.00 น. อฌักซิโอ้ 0-0 แก็งก็อง เวลา 02.00 น. ก็อง 0-2 แร็งส์ เวลา 02.00 น. บาสเตีย 2-0 ทรัวส์ เวลา 02.00 น. ลอริยองต์ 1-1 มงต์เปลลิเย่ร์ เวลา 02.00 น. ตูลูส 0-0 น็องต์ ผลบอล แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ เวลา 22.00 น. เบอร์มิงแฮม 1-2 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ เวลา 22.00 น. โบลตัน 2-1 ร็อตเธอร์แฮม เวลา 22.00 น. เบิร์นลี่ย์ 1-0 ฮัลล์ ซิตี้ เวลา 22.00 น. คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 0-0 เอ็มเค ดอนส์ เวลา 22.00 น. ชาร์ลตัน 0-1 บริสตอล ซิตี้ เวลา 22.00 น. ฟูแล่ม 1-1 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ เวลา 22.00 น. ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-1 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ เวลา 22.00 น. มิดเดิลสโบรห์ 1-1 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส เวลา 22.00 น. เปรสตัน 2-1 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ เวลา 22.00 น. ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 1-0 อิปสวิช ทาวน์ เวลา 22.00 น. เร้ดดิ้ง 0-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน >> เช็คผลบอลสด ที่นี่ <<

ภาพภารกิจกู้ชีพ หาผู้รอดชีวิต หลังหิมะเทือกเขาแอลป์ถล่ม!!
หิมะถล่ม /  เทือกเขาแอลป์

หิมะถล่มบนเทือกเขาแอลป์ ทำนักสกีผู้เสียชีวิต 5 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งค้นหา เชื่อยังมีผู้รอด สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ได้มีการเผยแพร่ภาพภารกิจกู้ชีพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยออสเตรีย ที่เข้าค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุหิมะบนทือกเขาแอลป์ถล่มในเขตวัตเทนเนอร์ ลิซัม ห่างจากตอนใต้ของเมืองอินส์บรูคออสเตรีย ประมาณ 30 กิโลเมตร เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้นักสกีชาวเช็กที่ติดอยู่แคมป์บริเวณดังกล่าวเสียชีวิตไป 5 คน จากทั้งหมดประมาณ 17 คน ขณะที่ระดับความเสี่ยงการเกิดเหตุหิมะถล่มในวันดังกล่าว ถูกระบุว่าอยู่ในระดับที่ 3 จากทั้งหมด 5 ระดับ สำหรับเทือกเขาแอลป์ ได้เกิดเหตุหิมะถล่มมาแล้วบ่อยครั้ง โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา จนทำให้มีทหารของฝรั่งเศสเสียชีวิตไป 6 นาย ขณะเดียวกันเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ได้เกิดเหตุหิมะถล่มครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 1 ทศวรรษที่เขตมัสซิฟ เดอส์ เอแกร็งส์ของฝรั่งเศส เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 รายด้วยกัน ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com MThai News

โปรแกรมบอลวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559
กัลโช่ เซเรีย อา /  ผลบอล / 

โปรแกรมบอลวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ผลบอล เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี (AFC U23 Championship) 20.30 น. เวีตนาม - ออสเตรเลีย 23.30 น. ยูเออี - จอร์แดน ผลบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 21.05 น. ลิเวอร์พูล - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 23.15 น. สโต๊ค ซิตี้ - อาร์เซน่อล ผลบอล ลาลีกา สเปน 18.00 น. บาเลนเซีย - ราโย บาเญกาโน่ 22.00 น. เรอัล มาดริด - สปอร์ติง กีฆอน 00.15 น. ลาส พัลมาส - แอตเลติโก้ มาดริด 00.15 น. เกตาเฟ่ - เอสปันญ่อล 02.30 น. บาร์เซโลน่า - แอธเลติก บิลเบา ผลบอล กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี 18.30 น. เจนัว - ปาแลร์โม่ 21.00 น. โบโลญญ่า - ลาซิโอ 21.00 น. คาร์ปิ - ซามพ์โดเรีย 21.00 น. คิเอโว่ - เอ็มโปลี 21.00 น. โรม่า - เวโรน่า 21.00 น. อูดิเนเซ่ - ยูเวนตุส 02.45 น. เอซี มิลาน - ฟิออเรนติน่า ผลบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส 20.00 น. ลอริยองต์ - โมนาโก 23.00 น. ก็อง - โอลิมปิก มาร์กเซย 03.00 น. แซงต์ เอเตียนน์ - โอลิมปิก ลียง >> เช็คผลบอลสด ที่นี่ <<

หนังโลกที่เราอยากดู : Hardcore Henry (2015)
First-person shooter /  FPS / 

Hardcore Henry (2015) พร้อมจะลุยกันมานานแล้ว...โย่ววว!!** มุมมองแบบ ‘บุคคลที่หนึ่ง’ (first person) เป็นที่คุ้นเคยดีในโลกของเกมส์คอมพิวเตอร์ - นับตั้งแต่เกมส์ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (FPS : First-person shooter) รุ่นบุกเบิกอย่าง Wolfenstein 3D (1992) ไปจนถึงซีรีส์เกมส์คลาสสิกที่จุดกระแสความนิยมไปทั่วโลกอย่าง DOOM (1993–ปัจจุบัน) ก่อนที่เวลาต่อมาจะถูกพัฒนามาใช้ในอุปกรณ์แนวสิมูเลเตอร์เสมือนจริงอย่าง Virtual Reality (VR) ซึ่งในโลกของภาพยนตร์นั้น เราอาจจะคุ้นเคยกับหนังที่ถ่ายทอดด้วยมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งมาบ้าง ทั้งในแบบหนังปลอมสารคดี (Mockumentary) เช่น 84 Charlie MoPic (1989, แพ็ตทริค ชีน ดันแคน), The Blair Witch Project (1999 , เดเนียล มายริค และ เอดูอาร์โด ซานเซส), หนังไซ-ไฟสัตว์ประหลาดฟาวนด์ฟุตเตจอย่าง Cloverfield (2008 , แม็ต รีฟส์), หนังถ่ายซ็อตเดียวจนจบเรื่องอย่าง Russian Ark (2002 , อเล็กซ์ซานเดอร์ โซคูรอฟ) หรือหนังทั่วๆ ไปที่มีบางช่วงเล่าเรื่องผ่านมุมมองแรกตามบทภาพยนตร์ เช่นใช้แทนภาพที่ตัวละครอื่นเข้าไปควบคุมในหัวของ จอห์น มาโควิช ใน Being John Malkovich (1999 , สไปค์ จอนซ์) หรือมุมผ่านหมวกนักบินอวกาศใน Gravity (2013 , อัลฟองโซ กัวร็อง) ไปจนถึงหนังที่ดัดแปลงมาจากเกมแนวนี้เองอย่าง Doom (2005, อันเดรียส บาร์ตโคเวียค) ที่ก็ไม่ลืมทำฉากแอ็กชั่นในหนังด้วยมุมมองแบบนี้เช่นกัน สำหรับหนังแอ็กชั่นสัญชาติ รัสเซีย/สหรัฐอเมริกา อย่าง Hardcore Henry (2015) โดดเด่นด้วยการผสมผสานการเล่าเรื่องแบบมุมมองที่หนึ่งของโลกภาพยนตร์เข้ากับโลกของเกมคอมพิวเตอร์ จนได้หนังบู๊ล้างผลาญแบบ nonstop ที่ว่าด้วย "เฮนรี" มนุษย์ลูกครึ่งไซบอร์กซึ่งถูกไล่ล่าโดยผู้ใช้พลังจิตสันดานชั่วที่จับภรรยาสุดสวยของเขาไป ก่อนที่ผู้กำกับ อีเลีย ไนชูล์เลอร์ จะเสมือนพาผู้ชมขึ้นรถไฟเหาะ ด้วยมุมกล้องสุดโลดโผนเกินจินตนาการจะคาดเดาเสียยิ่งกว่าเกมคอมพิวเตอร์เสียอีก เพราะผู้ชมจะเห็นทุกอย่างผ่านสายตาของตัวละครเอกร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอด 90 นาทีของเรื่อง - จนสร้างความฮือฮามาแล้วในเทศกาลหนังนานาชาติโตรอนโต ปีที่ผ่านมา ในสาย Midnight Madness หรือสายหนังดึกที่รวมเอาหนังสยองขวัญและแอ็กชั่นสุดคัลต์มารวมไว้ด้วยกัน ทิเมอร์ เบ็กแมมบีตอฟ (ผู้กำกับ Abraham Lincoln: Vampire Hunter และ Wanted) ไปต้องตาเอ็มวีไวรัลของวงร็อครัสเซีย Biting Elbows ที่กำกับโดยไนชูล์เลอร์ซึ่งเป็นสมาชิกของวง ที่นำมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งมาใช้ได้อย่างน่าตื่นตา (เพลง  The Stampede และ Bad Motherfucker ที่โด่งดังจนกลายเป็นไวรัล) จึงได้ชักชวนมากำกับหนังยาวที่เบ็กแมมบีตอฟนั่งแท่นโปรดิวซ์ด้วยตัวเอง ซึ่งไม่น่าเชื่อว่า หนังใช้เพียงอุปกรณ์สวมหัวติด GoPro เพียงสองตัวในการถ่ายทำเท่านั้น นอกจากความน่าตื่นเต้นในฉากผจญภัยต่างๆ แล้ว หนังยังได้ ชาร์ลโต โคเพลย์ พระเอก distrinct 9) ซึ่งโผล่มาและหายไปพร้อมกางเกงในตัวเดียวและร่วมบู๊กับเฮนรีอย่างไม่กลัวตาย  ...ข้อแนะนำเดียวสำหรับการดูหนังเรื่องนี้คือเมื่อไรที่มีโอกาสได้พักหายใจควรรีบสูดลมให้เต็มปอด เพราะมันอาจไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆ สำหรับผู้ชม **เป็นวลีจากหนัง The Thin Red Line (เทอร์เรนซ์ มาลิค, 1998) ฉบับเสียงไทย ที่ถูกนำไปใช้เป็นตัวโมดิไฟล์ (หรือที่เรียกว่า Mod) ในเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (FPS : First-person shooter) ชื่อดังปลายยุค 2000 ในบ้านเราอย่าง Counter-Strike (1999) โดยเจ้าของเสียงพากย์คือ เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง ตัวอย่าง 1  https://www.youtube.com/watch?v=wv33e0TyL6M ตัวอย่าง 2 https://www.youtube.com/watch?v=WS3dp1Tz444 เรียบเรียงจาก นิตยสาร BIOSCOPE ฉบับ 165

สยอง! ใบพัดเรือสปีดโบ๊ทฟัน นทท.ต่างชาติขาขาด ขณะดำน้ำ
ดำน้ำ /  อุบัติเหตุ / 

เกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวชน นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 2 ราย เป็นเหตุให้ถูกใบพัดเรือฟันที่ขาจนขาด 1 ราย และบาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย วันนี้ 3 ก.พ. ตำรวจ สภ.เมืองกระบี่ สาขาย่อยเกาะพีพี รับแจ้งเหตุเรือสปีดโบ๊ทชนนักท่องเที่ยว และใบพัดเรือฟันขาได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย เหตุเกิดที่บริเวณปากอ่าวมาหยา ระหว่างเกาะพีพีเล และเกาะพีพีดอน ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บเป็นครูสอนดำน้ำชื่อนายดีม่า และเป็นนักท่องเที่ยวที่เรียนดำน้ำไม่ทราบชื่อ 1 คน โดยนายดีม่าได้รับบาดเจ็บขาขวาขาดเสียเลือดมาก ส่วนนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาเช่นกัน มีบาดแผลฉกรรจ์จากใบพัดเรือฟัน เจ้าหน้าที่ประสานตำรวจน้ำกระบี่ เตรียมรับตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกระบี่ จากการสอบสวนนายอดิศร เด่นมะหมูด กัปตันเรือ ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเรือนำเที่ยว ชื่อซันซาน 2 เป็นเรือสปีดโบ๊ท 2 เครื่องยนต์ บรรทุกนักท่องเที่ยว จำนวนกว่า 30 คน มาจากหาดนพรัตน์ธารา ต.อ่าวนาง เพื่อไปเที่ยวที่อ่าวมาหยา ระหว่างทางเมื่อถึงบริเวณปากอ่าว ก็ได้เกิดชนกับนักท่องเที่ยวทั้งสองคนบาดเจ็บสาหัสดังกล่าว เนื่องจากไม่เห็นว่านักท่องเที่ยวกำลังเล่นน้ำอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เรียกนายท้ายเรือมาทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง ขอบคุณ ข่าวสด ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ news.mthai.com MThai News

รวมฮิต ยำใหญ่ กับหลากหนังบล็อคบัสเตอร์ ที่ปล่อยตัวอย่างใหม่ช่วง ซูเปอร์โบล์ว
10 Cloverfield Lane /  Superbowl / 

ก็อย่างที่บอกไปว่า ในช่วงวันซูเปอร์โบล์วที่เพิ่งผ่านไปนี้ ขอให้คุณผู้อ่านเตรียมใจให้พร้อม เพราะว่าเหล่าหนังบล็อคบัสเตอร์ที่เตรียมจะฉายช่วงซัมเมอร์นี้ ล้วนแล้วแต่จะปล่อยตัวอย่างใหม่ที่เพิ่มฉากเด็ดๆออกมาเพื่อเรียกน้ำย่อยคนดูเพียบ และตอนนี้ก็มาถึงเวลานั่นแล้ว ซึ่งตัวอย่างใหม่ฉบับทีวีสป็อตซูเปอร์โบล์วที่ได้ถูกปล่อยออกมาในตอนนี้ก็มีทั้ง 10 Cloverfield Lane, X-Men: Apocalypse และ TMNT 2 เป็นต้น และนั่นยังรวมไปถึงหนังเมาคลีลูกหมาป่า The Jungle Book ของ ดิสนี่ย์ ที่ปล่อยตัวอย่างฉบับเต็มความยาว 2 นาทีกว่าออกมาอีกด้วย ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถคลิกชมทั้งหมดได้ที่ด้านล่างนี่เลยครับ

หนังโลกที่เราอยากดู : High-Rise (2015) ยิ่งสูง ยิ่งคลั่ง
Ben Wheatley /  BIOSCOPE / 

High-Rise (2015) ยิ่งสูง ยิ่งคลั่ง High-Rise คือหนังสือสุดคัลต์ของ เจจี บัลลาร์ด (J.G. Ballard; 1930-2009) นักเขียนหัวก้าวหน้า เจ้าของงานเขียนสุดอื้อฉาวอย่าง Crash (ที่เดวิด โครเนนเบิร์ก เคยนำมาทำเป็นหนังชื่อเดียวกันในปี 1996) และนวนิยายสงครามโลกครั้งที่อย่าง Empire of the Sun (ที่กลายเป็นหนังในปี 1987 โดยสตีเว่น สปิลเบิร์ก) ที่ผู้กำกับหลายคนอยากนำมาดัดแปลงเป็นหนัง เช่น บรูซ โรบินสัน (Withnail & I, The Rum Diary), นิโคลัส โรก (Don’t Look Now) และ วินเซ็นโซ นาตาลี (Cube, Splice) ซึ่ง High-Rise เองก็กลายมาเป็นหนังผลงานกำกับโดย เบน วีตลีย์ (Ben Wheatley) ผู้นำความเลือดสาดแห่งตึกสูงนี้ขึ้นจอได้สำเร็จ “หนังสือเล่มนี้เหมือนเครื่องมือแห่งพิธีกรรมแห่งการเติบโตเปลี่ยนผ่านของยุคนั้นเลย” วีตลีย์เคยอ่านตั้งแต่อายุยังไม่ยี่สิบ “เหมือนบัลลาร์ดเขียนเรื่องไซไฟที่เกี่ยวกับ ‘ตอนนี้’ เพราะเรื่องเดินไปในสังคมสมัยใหม่ที่ทั้งแปลกแยกแต่ก็คุ้นเคยทางความรู้สึก ผมลองอ่านซ้ำเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากการเมืองเรื่องเพศแล้วมันไม่ตกสมัยเลย โดยเฉพาะไอเดียเรื่องมนุษย์ที่เริ่มคล้ายเครื่องจักร การถูกนิยามผ่านหน้าที่การงาน ความหมกมุ่นในการปกป้องตนเอง และตัดทุกอย่างจนเหลือแค่สายสัมพันธ์กับสิ่งของและเทคโนโลยี ย้อนไปปี 1975 มันก็ใช่สุดๆ แล้ว ตอนนี้นี่ไม่ต้องบรรยายเลย” คัลต์แค่ไหน เอาเป็นว่าภาพแรกของหนังคือ ทอม ฮิดเดิลสตัน เลือดอาบร่างและกำลังย่างหมากินบนระเบียง! High-Rise เล่าถึงตึกหนึ่งที่แบ่งชนชั้นของผู้คนตามที่อยู่อาศัย (ชั้นต่ำอยู่ล่าง ชั้นสูงอยู่บน) ที่เต็มไปด้วยกฎวิปลาสและเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาจนผู้อาศัยไม่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก ฮิดเดิลสตันรับบทคุณหมอชนชั้นกลางหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ระบบซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ ‘สถาปนิก’ (เจเรมี่ ไอร์ออนส์) ผู้อาศัยอยู่ชั้นบนสุดของอาคารและคาดหวังให้ที่นี่เป็น ‘เบ้าหลอมเพื่อการเปลี่ยนแปลง’ โดยมีตากล้องสารคดีนายหนึ่ง (ลุค อีแวนส์) พยายามทุกวิถีทางเพื่อแฉความอัปลักษณ์ของที่นี่ในห้วงเวลาแห่งความโกลาหล “การล่มสลายของสังคมไม่ใช่เรื่องของสังคม แต่เป็นเรื่องของเราต่างหาก” วีตลีย์เผยมุมมอง “มันคือเรื่องความตายของเรา การที่เรากลัวตาย และความกลัวที่จะสูญเสียพลังแห่งการควบคุม หนังซอมบี้ก็คือหนังสงครามกลางเมืองดีๆ นี่เอง เมื่อสังคมแว้งกัดคุณแล้วต้องเอาตัวรอด คุณไม่กล้าดูภาพตัวเองยิงเพื่อนบ้านสมองกระจาย พวกนั้นเลยกลายเป็นซอมบี้ไงล่ะ” ตัวละครของฮิดเดิลสตันจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อ ‘อัพเกรด’ ตัวเอง ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีใดก็ตาม ไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใดถ้าจะกล่าวว่า ในบรรดาผู้กำกับจากเกาะอังกฤษที่กำลังทยอยรุ่งโรจน์ฉายแสงอยู่ในช่วงทศวรรษนี้ เบน วีตลีย์ คือคนที่เฉลียวฉลาดและลึกซึ้งในการคว้านไปยังแกนกลางของภาพยนตร์ตระกูลต่างๆ พร้อมผลักกรอบแห่งความเป็นไปได้ไปจนสุดลูกหูลูกตา ปลุกชีพให้บรรดาหนัง genre แห่งยุค 60-70 ที่กำลังโรยราให้กลับมาโบกธงสะบัดได้อีกครั้งอย่างเต็มภาคภูมิ ทั้ง Kill List (2011) หนังเลือดสาดสุดดิบที่กระทั่งคนดูคอแข็งแฟนหนังไล่ฆ่ายังต้องช็อคกับความโหด พร้อมตั้งคำถามทางจริยธรรมอย่างแหลมคมแนบเนียน ก่อนต่อเนื่องด้วยผลงานอย่าง Sightseers (2012) หนังตลกร้ายว่าด้วยทริปวันหยุดสุดป่วนชวนกระอักกระอ่วนของสองผัวเมียฆาตกร และ A Field in England (2013) หนังพีเรียดขาวดำสุดเหวอที่พาย้อนไปสัมผัสความบ้าในสมัยสงครามกลางเมืองอังกฤษเมื่อศตวรรษที่ 17 โดยใน High-Rise ถึงจะใช้สไตล์ futuristic (ฟิวเจอริสติก) ที่ทั้งอินเทรนด์และเป็นฉากหลังของต้นฉบับ แต่วีตลีย์ตัดสินใจแม่นมั่นว่าเรื่องราวในหนังเรื่องต้องเป็นทศวรรษ 1970 (หนังถ่ายในตึกสถาปัตยกรรมสไตล์ Brutalist ที่ไอร์แลนด์เหนือและพาดพิงถึงอำนาจของ มาร์กาเร็ต แธตเชอร์ เต็มๆ) “ก่อนหน้านี้มีคนพยายามเขียนเรื่องให้เป็นโคตรอนาคตแต่ก็ล่มทุกรอบ ถ้าให้เป็นปัจจุบันหรืออนาคตใกล้ๆ โซเชียลมีเดียก็จะทำลายทุกอย่าง สมัยนี้ใครย่างหมาบนระเบียงนี่คงไวรัลหูดับตับไหม้” ผู้กำกับกล่าวก่อนขำแรง “เหตุผลอีกข้อคือผมอยากทำอะไรเกี่ยวกับยุค 70 มานานแล้ว โดยเฉพาะเมื่อเรามองย้อนไปว่าผู้ใหญ่ยุคนั้นสร้างแรงกระเพื่อมกับคนยุคเรามากมายขนาดไหน” โดยหนังที่เขายกว่ามีบุญคุณกับ High-Rise อย่างยิ่งคือ Barry Lyndon (สแตนลีย์ คูบริค, 1975) และมีโฆษณายุคเก่าของ ริดลีย์ สก็อตต์ เป็นแหล่งอ้างอิงด้านวิชวล เช่นเดียวกับ Crash (1996, เดวิด โครเนนเบิร์ก) หนังในตำนานอีกเรื่องที่ดัดแปลงจากงานของบัลลาร์ด เวลาสองชั่วโมงเศษของ High-Rise นำเสนอภาพที่อาจไม่เป็นมิตรกับสายตาและความคิดของคนจิตอ่อน เมื่อผนวกเข้ากับจริตความบ้าอย่างที่ Wheatley ได้สร้างลายเซ็นให้โลกภาพยนตร์ได้ประจักษ์ไว้แล้ว อาคารนี้พาเราไปถึงปริมณฑลเหนือจริงแบบ หลุยส์ บุนเยล เลยทีเดียว ตัวอย่าง High-Rise (2015) **เรียบเรียงจาก นิตยสาร BIOSCOPE ฉบับที่ 165 (ตุลาคม 2015)