หอยนางรม

รวมสถานที่จัดกิจกรรม
จัดงานตรุษจีน /  ตรุษจีน 2559 / 

ตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของชาวเชื้อสายจีน เพราะชาวจีนถือว่า วันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ดังนั้นชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง และมีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป สำหรับวัน ตรุษจีน 2559 ปีนี้ ตรงกับ วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2559 นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของ วันตรุษจีน คือ "อั่งเปา" ซึ่งมีความหมายว่า "กระเป๋าแดง" หรือจะใช้คำว่า "แต๊ะเอีย" ซึ่งมีความหมายว่า "ผูกเอว" จากที่คนสมัยก่อนชอบร้อยเงินเป็นพวงผูกไว้ที่เอว โดยการให้อั่งเปานี้ คู่แต่งงานจะให้เงินเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้แต่งงานในซองสีแดง หลังจากนั้นทุกคน ในครอบครัว จะออกมาจากบ้านเพื่อกล่าวสวัสดีปีใหม่ในหมู่ญาติ และด้วยเพื่อนบ้าน ซึ่งคงคล้ายกับการที่ชาวตะวันตกพูดว่า "Let bygones be bygones" (อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป) รวมสถานที่จัดงาน ตรุษจีน 2559 ทั่วประเทศไทย ตรุษจีนเยาวราช กรุงเทพฯ, ปีวอกทอง มงคลยิ่ง ลาภพูนทวี (วันที่ 8 - 9 ก.พ. 2559) สถานที่จัดงาน: ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร - การจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทยและจีน เช่น การแสดงกู่เจิง การจัดตกแต่งบริเวณงานด้วยโคมมงคล - ร่วมรับเสด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ - การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ - การแสดงจากศิลปินชื่อดัง ฯลฯ 2. งานตรุษจีนไชน่าทาวน์ จ.เชียงใหม่ (วันที่ 8 - 9 ก.พ. 2559) สถานที่จัดงาน: ณ ถนนข่วงเมรุ (ตรอกเหล่าโจ้ว) ถนนช้างม่อย ถนนวิชยานนท์ จังหวัดเชียงใหม่ - ขบวนแห่พิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ตระการตา - การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ - การแสดงจากชมรมตระกูลแซ่ ฯลฯ 3. งานตรุษจีน จ.สุพรรณบุรี, มหัศจรรย์ 8 ปี มังกรสวรรค์ (วันที่ 7 - 8 ก.พ. 2559) สถานที่จัดงาน: ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อุทยานมังกรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีเปิดงานอันยิ่งใหญ่ตระการตา การแสดงพิเศษจากมณฑลต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  การแสดงของไทย ประกอบแสง เสียง ไพโรเทคนิค และการแสดงดนตรีจากศิลปินรับเชิญชื่อดังของเมืองไทย 4. ตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล, จ.พระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10 (วันที่ 9 - 14 ก.พ. 2559) สถานที่จัดงาน: ณ บริเวณถนนนเรศวร(ตลาดเจ้าพรหม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตา กิจกรรมไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ 108 องค์ จากศาลเจ้าทั้ง 16 อำเภอ เพื่อเป็นสิริมงคลรับวันปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน -ชมการแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน -การแสดงคอนเสิร์ตลุกทุ่งจากรายการชิงช้าสวรรค์ -การแสดงจากศิลปินชื่อดัง อาทิวง Getsunova -การแสดง AEC 10 ประเทศ -ชมการประกวดมีสไชนีส -การประกวดนักร้องเดอะแชมป์ -การประกวดขบวนแห่ -การประกวดโคมจีน (เต็งลั้ง) และการจำหน่ายสินค้าชั้นนำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น  5. ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต  (วันที่ 13 - 15 ก.พ. 2559) สถานที่จัดงาน: ณ บริเวณย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต และ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) จังหวัดภูเก็ต ชมขบวนแห่ทางวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนแห่ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิต และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พิธีอัญเชิญและสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม การแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รำวงย้อนยุค การแสดงดนตรีเยาวชน เป็นต้น 6. เทศกาลตรุษจีนนครตรัง, จ.ตรัง  (วันที่ 7 - 9 ก.พ. 2559) สถานที่จัดงาน: ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนตรตรัง จังหวัดตรัง การจัดพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ องค์ไฉ่ชิ่งเอี้ย ซุ้มเขียนคำอวยพรภาษาจีน พร้อมสาธิตการเขียนพู่กันจีนและให้ทดลอง การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ การแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การประกวดหนูน้อยอั่งเปา การจำหน่ายอาหารเมนูเด็ดจังหวัดตรัง 7. เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่, จ.สงขลา ประจำปี 2559 (วันที่ 6 - 10 ก.พ. 2559) สถานที่จัดงาน: ณ บริเวณโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ,ถนนเทพสงเคราะห์,กิมประดิษฐ์,หอยมุข และธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไหว้เทพเจ้าต่างๆ  ชมการแสดงมังกรปีนเสา สิงโตเล่นจานดอกเหมย สิงโต 4 เผ่าพันธ์ การแสดงระบำจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  การประกวดหนูน้อย China Kid 2016 การประกวด Miss Hatyai Chinese 2016 ชมการแสดงมายากล การแสดงคาบาเร่โชว์ ชมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียน และคอนเสริ์ตจากดารา ศิลปินชั้นนำของประเทศ การประดับตกแต่งสีสันอลังการ พาครอบครัวร่วมถ่ายรูปวัฒนธรรมจีน การจำหน่ายสินค้าอาหาร-ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการเล่นต่างๆ 8. เฮง เฮง เฮง ตรุษจีนโคราช 2559, จ.นครราชสีมา (วันที่ 7 - 9 ก.พ. 2559) สถานที่จัดงาน: ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี/สวนเมืองทอง /สวนอนุสรณ์สถาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การแสดงเชิดมังกร, เชิดสิงโต การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน การตกแต่งสถานที่ กำแพงเมืองจีนประตูไชน่าทาวน์จำลอง ประดับไฟประดับโคม สักการะเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไฉ่ซิ่งเอี้ยะทัวร์ไหว้ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ 9 ศาล 9. ตรุษจีนอุดรธานี (วันที่ 8 - 10 ก.พ. 2559) สถานที่จัดงาน: ณ บริเวณแยกหอนาฬิกา และศาลเจ้าปู่ – ย่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี - ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติ ไทย ลาว เวียดนาม - การแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน - การแข่งขันเชิดสิงโตดอกเหมย จากคณะสิงโตทั่วประเทศ - การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ 10. ตรุษจีนปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ สืบสานประเพณี 100 ปี แห่งศรัทธา (วันที่1 - 12 ก.พ. 2559) สถานที่จัดงาน: ณ บริเวณหาดทรายริมน้ำ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตลาดปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ชมขบวนแห่องค์เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ขบวนมังกรทอง เอ็งกอพะบู๊ คณะสิงโตโบราณ ขบวนแห่แสงสีเสียง Night Parade ชมโคมไฟประดับเมือง ชมการแสดงพิเศษ ณ เวทีใหญ่ ริมหาดทราย ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิเช่น การแสดงจากประเทศจีน การแสดงนาฏมวยไทย มินิคอนเสิร์ท ดารานักแสดงจากช่อง 7 สี การแสดงหุ่นละครเล็ก การเชิดสิงโตกว๋องสิวร่วมกับการแสดงรำกลองยาว การแสดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร.ร.เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ การแสดงของคณะเอ็งกอในชุดวีรบุรุษแห่งเขาเหลียงซาน การแสดงของคณะสิงโตปักกิ่ง คณะสิงโตฮากกา และคณะสิงโตกว๋องสิวชุดเสาดอกเหมย การแสดงสาวน้อยรำถ้วยและเสือไหหลำ การแสดงของสมาคมส่งเสริมดนตรีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ พิธีไหว้รับและขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ่งเฮี้ย พิธีใหญ่ ณ หาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา กราบไหว้องเทพเจ้า ไท้ส่วย ไท้เสียงเหล่ากง ไฉ่ซิ้งเอี๊ยบุ่ม ณ ลานบุญศักดิ์สิทธิ์ ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสะเดาะเคราะห์ และกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณที่จัดงานตรุษจีน 100 ปี ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก ททท และ AOT

INDIAN Chieftain 2016 นิ่มนวลแต่แรงเยอะ
INDIAN Chieftain /  Super Bike / 

INDIAN Chieftain 2016 นิ่มนวลแต่แรงเยอะ แม้รูปทรงโดยรวมมองมองแล้วไม่ต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่ แต่เมื่อลงลึกในรายละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่น้อยเหมือนกัน และถ้าใครเคยได้ลองขี่จะรู้เลยว่า INDIAN นั้นให้ความนิ่มนวลชนิดชวนฝันและมีกำลังแรงกว่าที่เคยได้คิดเอาไว้ ครั้งนี้เลยขอนำเอารถเดินทางอย่าง Chieftain มาเสนอ ส่วนจะน่าใช้ขนาดไหน? เราไปดูพร้อมกันดีกว่าครับ INDIAN Chieftain 2016 นิ่มนวลแต่แรงเยอะ มันโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ที่ให้กำลังแรงและมีอัตราเร่งที่ด่วนเกินคาด แต่สิ่งที่เหนือไปกว่ากำลังของเครื่องยนต์ก็คือ ความนิ่งเสถียรของตัวรถ ถ้าเป็นคนที่เคยขี่รถรุ่นนี้ ขี่เล่นๆ บิดชิลๆ นึกว่าความเร็วไม่น่าจะเกิน 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง แต่พอเหลือบมองไมล์ เท่านั้น! ความจริงก็บังเกิด เพราะความเร็วที่เรานึกหรือกำหนดไว้ตอนแรก มันกลายเป็น 140 กิโลเมตร / ชั่วโมง ซึ่งก็มาจากการออกแบบระยะห่างฐานล้อและการเลือกใช้อุปกรณ์รับแรงสะเทือนนั่นเอง แถมยังกล้าการันตีอีกด้วยว่า “ไมล์มีมาเท่าไหน? ก็วิ่งด้วยความเร็วเท่านั้น!” ตัวเครื่องยนต์มีชื่อเรียกว่า “Thunder Stroke 111” มันเป็นเครื่องยนต์ V twin แบบ 4 จังหวะ มาด้วยขนาดความจุสุทธิ 1,811 ซีซี. กระบอกสูบ x ระยะชัก เท่ากับ 101 x 113 มม. กำลังอัดเครื่องยนต์ 9.5 : 1 ระบายความร้อนด้วยอากาศ และมีออยคูลเลอร์รีดไอร้อนออกจากน้ำมันเครื่องร่วมอยู่ด้วย ระบบเกียร์เป็นการทำงานแบบคล้ายๆ ของ H-D โดยเป็นชุดเกียร์ธรรมดา 6 สปีด คลัทช์แบบเปียกสั่งงานด้วยสายสลิง สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า ชุดกุญแจเป็นแบบพิเศษ ไม่จำเป็นต้องเสียบเพื่อบิดเปิดสวิทช์ เพียงแค่พกเอาไว้เข้าใกล้ตัวรถก็สามารถสตาร์ทติดได้แล้ว ส่วนการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหน้าที่ของหัวฉีดอิเล็คทรอนิคส์ มีขนาดเรือนลิ้นเร่ง 54 มม. มันสามารถปั่นแรงบิดออกมาได้ถึง 138.9 นิวตัน-เมตร ที่รอบการทำงานของเครื่องยนต์ 2,600 รอบ/นาที มิติตัวรถของ Chieftain มีความกว้าง / ยาว / สูง เท่ากับ 1,000 / 2,571 / 1,388 มม. ความสูงของเบาะนั่ง 660 มม. ความสูงจากพื้นถึงตัวรถ 142 มม. ระยะห่างฐานล้อ 1,668 มม. น้ำหนักรวมตัวรถ 385 กิโลกรัม (เป็นน้ำหนักที่มีการเติมของเหลวทั้งหมดทุกระบบ ชนิดพร้อมขับขี่) ขนาดความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 20.8 ลิตร ในส่วนของการออกแบบ Chieftain ถูกออกแบบให้เป็นรถเดินทางที่มีกระเป๋าข้างรับมือสัมภาระ นอกจากนั้นก็ใช้หน้ากากด้านหน้าขนาดใหญ่ ผสานกับแผ่นใสบังลมที่สามารถยกกระดกขึ้น/ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า บังโคลนหน้า/หลังเป็นลักษณะทรงหอยทาก ด้านหน้ามีศรีษะของหัวหน้าเผ่าที่ทำหน้าที่เป็นจะงอยบังโคลนและไฟหรี่ไปพร้อมๆ กัน ด้านหน้าของหน้ากากมีการใช้ชิ้นงานครอบไฟที่เป็นลักษณะสีโครเมี่ยม ไฟเลี้ยวหน้าแบบฝังในร่วมในหน้ากาก หลอดในเป็นแบบ LED ไฟหน้าปกติมาแบบดวงเดียว แต่มีไฟเสริมขนาบข้างมาให้อีกฝั่งละดวงขวา/ซ้าย กระจกมองข้างยังคงติดตั้งอยู่บนแฮนด์บังคับ ไม่ได้ฝังในบังโคลนอย่างที่คิดเอาไว้  เรือนไมล์แบบ 2 วง แต่ร่วมอยู่ในกรอบครึ่งวงกลมด้วยกัน ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงมาแบบแพ็คคู่ทรงกลมเนื้องานโครเมี่ยม ความเงาระดับเกินบรรยาย! เบาะนั่งเน้นความหนานั่งสบายหุ้มด้วยหนังแท้ ลักษณะเบาะแบบแยก 2 ใบ ประดับด้วยหมุดกระดุมเงิน ไฟท้ายลักษณะทรง (เกือบๆ) สามเหลี่ยม ไฟเลี้ยวคู่หลังทรงกลมหน้าเลนส์สีส้มไส้ในเป็นหลอด LED มีกันล้มหน้าติดมาให้จากโรงงาน ส่วนกันล้มหลังนั้นใช้พักเท้าขนาดใหญ่ทำหน้าที่แทน ชุดห้ามล้อหน้าเป็นจานเบรคกึ่งให้ตัวได้ชนิดคู่ ขนาด 300 มม. คาลิเปอร์ 4 ลูกสูบ สั่งงานด้วยแรงดันไฮดรอลิค จานเบรคหลังเดี่ยวกึ่งให้ตัวได้ ขนาด 300 มม. คาลิเปอร์ 2 ลูกสูบ ส่วนระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นช็อคอับเทเลสโคปิค ขนาด 46 มม. ให้ระยะการทำงาน 119 มม. ส่วนด้านหลังเป็นช็อคอับเดี่ยว ที่มีระยะการยุบตัว 114 มม. ขนาดยางหน้า 130 / 90 – 16 นิ้ว ยางหลัง 180 / 60 – 16 นิ้ว ปล. รถรุ่นนี้มีเพลงฟังด้วยนะครับ และยังรับสายโทรศัพท์แบบบลูทูธอีกด้วย ภาพและข้อมุลจาก http://www.indianmotorcycle.com ติดตามเพิ่มเติมใน A'Lure Magazine Vol.66

อร่อยลืมนับแคล!! หอยนางรมทรงเครื่อง กับวิธีทำจัดหนักถึงเครื่อง
ซีฟู้ด /  หอย / 

ใครที่กินดิบไม่ได้แต่เห็นเพื่อนกินกันอย่างเอร็ดอร่อยก็นึกอยากจะลองกินอาหารสดๆ ดูสักครั้ง เป็นการดีที่เริ่มต้นด้วยเมนู หอยนางรมทรงเครื่อง หอยนางรมสดหากเลือกดีๆ แบบสดจริงๆ จะหวานมากและไม่ต้องห่วงเรื่องท้องเสีย และกินกับเครื่องเคียงที่ทำให้กินง่ายขึ้นอย่าง หอมเจียว น้ำจิ้ม และยอดกระถิน ทำให้หอยหวานยิ่งขึ้น กินไม่ยากและก็ทำเองง่ายๆ ด้วยเช่นกัน ไปดูส่วนประกอบและเครื่องเคียงเลยว่ามีอะไรบ้าง ส่วนผสม หอยนางรมสด ยอดกระถิน น้ำจิ้มหอยนางรม น้ำมะนาว น้ำปลา พริกขี้หนู กระเทียม น้ำตาลทราย ผักชีสับละเอียด วิธีทำ นำน้ำมะนาว น้ำปลา ในปริมาณที่เท่าๆ กัน ใส่ลงในภาชนะสำหรับผสม เติมน้ำตาลทรายลงไปนิดหน่อย คนผสมให้ทุกอย่างเข้า ชิมรสให้เปรี้ยวเค็มนำ หวานตามนิดหน่อย จากนั้นจึงค่อยใส่กระเทียมสับ พริกขี้หนูสับ ผักชีสับละเอียด คนให้ทุกอย่างเข้ากัน พร้อมเสิร์ฟ วิธีรับประทาน เพียงนำหอยนางรมแกะเปลือกแช่เย็น ตักหอยนางรมใส่ช้อน ใส่น้ำจิ้มลงไปนิดหน่อย โรยด้วยหอมแดงเจียว แล้วรับประทานพร้อมกับยอดกระถินสด เพียงเท่านี้ก็จะได้รับรู้ถึงรสชาติความอร่อย ความหวานของหอยนางรม คลิกอ่าน หอย อร่อยทุกเมนู MbookStore

สุดยอด ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ ของไทย
ดอยอ่างขาง /  ที่เที่ยวปีใหม่ / 

ช่วงเทศกาลใกล้ ปีใหม่ .. travel mthai ขอรวม "ที่สุด..แห่งเมืองหนาว" หลายสถาน แห่ง ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ มาให้พินิจพิจารณาหาที่ไปกันนะ!! รวม ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์           ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ติดอันดับต้นๆ ของการท่องเที่ยว เดิมชื่อว่า ดอยหลวง หรือ ดอยอ่างกา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย (2,599 เมตร) จึงทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ มี น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริภูมิ ถ้ำบริจินดา โครงการหลวงอินทนนท์ และ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายจุด ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง           อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ประกอบด้วยเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ครอบคลุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 112 ไร่ ภูเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี และเย็นจัดในฤดูหนาว มีฝนตกชุกใน เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34 องศาเซลเซียส ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่         ดอยอ่างขาง เป็นที่ตั้ง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ภายในสถานีมีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ แปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว สวนบอนไซ มีการจำหน่ายผลิตผลพืชผักเมืองหนาวที่ปลูกในบริเวณโครงการฯ ให้แก่นักท่องเที่ยว ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : เขาค้อ – อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์           เขาค้อ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดเพชรบูรณ์ อากาศเย็นตลอดปี ค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว และมีทัศนียภาพสวยงาม จึงเป็นแหล่ง ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง สถานที่น่าสนใจบนเขาค้อได้แก่ อนุสาวรีย์จีนฮ่อ ฐานอิทธิเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ พระตำหนักเขาค้อ น้ำตกศรีดิษฐ์ สวนสัตว์เปิดเขาค้อ และเนินมหัศจรรย์ หมู่บ้านคุ้มจุดชมวิวกิ่วลม หมู่บ้านนอแล และหมู่บ้านขอบด้ง หมู่บ้านหลวง          อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย สถานที่น่าสนใจ ในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ทุ่งหญ้ากงวัง ถ้ำผาหงษ์ สวนสนบ้านแปก สวนสนภูกุ่มข้าว น้ำตกซำผักคาว น้ำตกทรายแก้ว น้ำตกทรายเงิน น้ำตกเหวทราย น้ำตกทรายทอง ภูผาจิต หนองปลาไหล หนองน้ำขุ่น น้ำตกตาดพรานบา ผาล้อม ผากอง ถ้ำใหญ่น้ำ           (อ่านต่อ...ที่นี่) ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง จ.เชียงราย          ภูชี้ฟ้า เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตร ส่วนของหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว          ดอยผาตั้ง อยู่บนเทือกดอยผาหม่น เป็นจุดชมวิวสองฝั่งโขง ไทย-ลาว และทะเลหมอก บนดอยมีหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะ ชาวจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็น ส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามา ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ :  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย           ภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว ลักษณะเด่นของอุทยานฯ แห่งนี้คือเป็นภูเขาหินทราย ยอดตัด เป็นที่ราบขนาดใหญ่คล้ายใบบอนหรือรูปหัวใจ มีเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร มีความสูง 400-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จุดท่องเที่ยวประทับใจได้แก่ ผานกแอ่น ผาหล่มสัก ผาหมากดูด น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำสอเหนือ-ใต้ สระอโนดาด เป็นต้น ที่เที่ยวปีใหม่ : อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก            อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และเลยไร่ภูหินร่องกล้ามียอดเขาสูง 1,617 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม ปกคลุมด้วยป่าเต็งรังป่าดิบเขา และป่าสนเขา มีสนสองใบและสนสามใบ ขึ้นปะปนกัน และพบกล้วยไม้ดอกไม้ป่าหลายชนิดขึ้นอยู่ตามลานหิน เคยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งฐานที่มั่นการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ จุดที่น่าสนใจ ลานหินปุ่ม ลานหินแตก น้ำตกหมันแดง เป็นต้น            (อ่านต่อ...ที่นี่) ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ – ดอยแม่เหาะ จ.แม่ฮ่องสอน          ดอยแม่อูคอ เป็น ทุ่งบัวตอง ที่มีพื้นที่ครอบคลุมเป็นเขากว้าง ประมาณ 1 พันไร่ ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อม ๆ กันในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา ดอยแม่เหาะ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 10-8 ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 84 เขตตำบลแม่เหาะ เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณนี้ มีภูมิประเทศที่งดงาม มีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อยู่เป็นส่วนมาก ในเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม ของทุกปี ดอกบัวตอง หรือทานตะวันป่า จะบานสะพรั่งทั่วหุบเขา          (อ่านต่อ...ที่นี่) ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ดอยฟ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่            ดอยฟ้าห่มปก หรือชื่อเดิม ดอยผ้าห่มปก ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีความสูง 2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีหมอกปกคลุมจัดและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อีกหนึ่งเสน่ห์ของ ดอยฟ้าห่มปก อยู่ที่นก และผีเสื้อที่น่าสนใจ เช่น นกปีกแพรสีม่วง นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง ผีเสื้อมรกตผ้าห่มปกซึ่งพบที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทย           (อ่านต่อ...ที่นี่)  ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย          ภูเรือ เป็นภูเขาสูงใหญ่ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลกคือ มีส่วนหนึ่งเป็นผา ชะโงกยื่นออกมาเหมือน หัวเรือสำเภาใหญ่ อุทยานแห่งชาติภูเรือจุดที่น่าสนใจบนอุทยานได้แก่ ผาโหล่นน้อย ภูผาสาด และทะเลภูเขา ผาซับทอง หรือ ผากุหลาบขาว เป็นหน้าผาสูงชัน และแหล่งน้ำซับที่มีพืชน้ำไลเคนสีเหลืองคล้ายสีทอง ขึ้นเต็มไปทั่ว น้ำตกห้วยไผ่ เป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาสูงชัน ยอดภูเรือ เป็นจุดสูงสุดในอุทยานฯ สามารถมองเห็น แม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทย-ลาว           (อ่านต่อ...ที่นี่) ที่เที่ยวปีใหม่ :อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิถต์                     ภูสอยดาว สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงที่ป่าปกคลุมอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี การเดินทางขึ้นดอยค่อนข้างลำบาก แต่เมื่อขึ้นไปถึงแล้วจะพบดอกไม้ป่า พันธุ์ต่างๆ เช่น ดอกหงอนนาค ดอกไม้ดินต่าง ๆ สวยงามมาก แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่น้ำตกภูสอยดาว และลานสน            (อ่านต่อ...ที่นี่)  ที่เที่ยวปีใหม่ : ปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน          ปางอุ๋ง หรือ หมู่บ้านรวมไทย หมู่บ้านในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ในพระบรมราชินูปถัมป์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นแนวสนที่ปลูกเรียงรายอย่างกลมกลืน ยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี งดงามจนถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุด เปรียบได้กับ นิวซีแลนด์เมืองไทย  ที่เที่ยวปีใหม่ : ดอยเชียงดาว           ดอยเชียงดาว อยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นเทือกเขา เป็นภูเขาหินปูน ซึ่งประกอบไปด้วยยอดเขาสูงหลายยอด ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ดอยหลวงเชียงดาว สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของบ้านเรา ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,225 เมตร รองจาก ดอยอินทนนท์ และ ดอยผ้าห่มปก            (อ่านต่อ...ที่นี่)  ที่เที่ยวปีใหม่ : ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน           ปาย เป็นเมืองเล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา สูงตระหง่านเป็นรอยต่อชายแดนไทย-พม่า ฤดูหนาวอากาศเย็นจัด เพราะถูกปกคลุมด้วยสายหมอก ทุ่งนาสีเขียว แลเห็นไม้เมืองหนาวสูงใหญ่เป็นทิวแถวตามเชิงเขา วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คน ปาย จึงดึงดูดนักเดินทางอยากมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งนี้            (อ่านต่อ...ที่นี่)  ที่เที่ยวปีใหม่ : ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์            ภูทับเบิก ตั้งอยู่ ตำบลวังบาล ห่างจากอำเภอหล่มเก่า 40 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร ถือป็นจุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ สภาพภูมิประเทศของ ภูทับเบิก เป็นธรรมชาติแบบ ทะเลภูเขา เพราะสายหมอกอบอวล ไอหนาวคละคลุ้ง ส่งผลให้ฉ่ำปอดกันตลอดปี           (อ่านต่อ...ที่นี่) ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ดอยม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่           ยอด ดอยม่อนแจ่ม อยู่ใน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางไม่ทุลักทุเล ใครมีรถพารถมาหย่อนไว้ แล้วเดินสูดบรรยากาศให้ฉ่ำปอด กอดภูเขา สูดเอากลิ่นดอกไม้กันได้เต็มที่ เพราะพื้นที่บนดอยไม่กว้างใหญ่นัก เดินยังไม่ทันเมื่อยก็ได้สัมผัสทิวทัศน์โดยรอบ เตร็ดเตร่ทุกมุมแล้วก็นั่งจิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์ สำราญไอเย็นกันแบบเบาๆ            (อ่านต่อ...ที่นี่) ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ดอยม่อนจอง จังหวัดเชียงใหม่ ดอยม่อนจอง ตั้งอยู่ในเขตลึกของป่าอมก๋อย ทิศตะวันออกจรดเขื่อนภูมิพล ทิศตะวันตกติดกับถนนสายอมก๋อย-บ้านแม่ตื่น ทิศเหนือจรดกับพื้นที่อำเภอดอยเต่า ทิศใต้จรดกับลำห้วยแม่ตื่นที่ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ดอยม่อนจอง เป็นทั้งป่าต้นน้ำของลำน้ำปิง และที่สิงสถิตย์ของสัตว์ป่าสงวนอย่างกวางผา ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงาม            (อ่านต่อ...ที่นี่)  ที่เที่ยวปีใหม่ : อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่           สภาพภูมิประเทศโดยรวมของ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมียอดเขาที่สูงที่สุดชื่อ"ดอยห้วยหลาว" มีความสูงประมาณ 1,238 เมตร เทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสาย อาทิ ห้วยแม่หาด ห้วยแม่ก้อ ห้วยโป่งกะ ซึ่งห้วยต่างเหล่านี้ไหลลงสู่ "แม่น้ำปิง"           (อ่านต่อ...ที่นี่)  ที่เที่ยวปีใหม่ : ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่            ดอยเชียงดาว อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นเทือกเขา เป็นภูเขาหินปูน ซึ่งประกอบไปด้วยยอดเขาสูงหลายยอด ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ดอยหลวงเชียงดาว สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของบ้านเรา อ่านต่อ...ที่นี่ >> ดอยเชียงดาว http://travel.mthai.com/travel-blog/41779.html  ที่เที่ยวปีใหม่ : โมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร          ยอดเขาโมโกจูเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความอดทน ด้วยความสูง 1,964 เมตร จากระดับน้ำทะเล โมโกจู จึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชรมีหมอกปกคลุมจัดบนยอดเขา โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว เย็นยะเยือก ควันออกปาก พ่นเล่นกันได้ทั้งวัน มองจากยอดเขาลงไปก็จะเห็นทะเลหมอกแห่งป่าตะวันตกอันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา อ่านต่อ...ที่นี่ >> http://travel.mthai.com/travel-blog/41769.html ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ขุนสถาน จังหวัดน่าน              อุทยานแห่งชาติขุนสถาน  หรือเรียกสั้นๆ ว่า ขุนสถาน  ครอบคลุมพื้นที่ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา และป่าดิบแล้ง นอกจากนี้ยังมีต้นนางพญาเสือโคร่งที่จะบานสพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปี อ่านต่อ เที่ยวขุนสถาน http://travel.mthai.com/travel-blog/41746.html

ไม่ง้อบัตรคิว!! สูตร กุ้งถัง ทำกินเองที่บ้านได้ง่ายๆ
กุ้งถัง

กุ้งถัง เมนูยอดฮิตที่มาแรงแซงทางโค้ง ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอร่อยแค่ไหน ด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษของแต่ร้านมีให้เลือกหลายรสชาติ และแต่ละร้านก็มีสูตรเด็ดที่ไม่เหมือนกัน แต่หากจะทำกินเองที่บ้านนั้นก็ทำได้ไม่ยากอีกเช่นกัน แม้อาจจะไม่เหมือนกับที่ร้าน แต่ก็พอกินให้หายอยากไม่ต้องไปรอคิวให้เมื่อย ส่วนผสม กุ้ง หรืออาหารทะเลอื่นๆ ตามใจชอบ น้ำพริกเผา 1/2 ถ้วย เนยเค็ม 50 กรัม เกลือป่น พริกไทย พริกปาปีก้า มันกุ้ง 1 ถ้วย (ใส่ก็หรือไม่ใส่ก็ได้) น้ำกะทิ วิธีทำ ลวก กุ้ง หอย ปู ปลา ที่เลือกซื้อมาให้สุกก่อน ใส่เนยและก็พริกเผาลงไปในกระทะ ผัดให้เนยละลาย และเติมน้ำกะทิลงไปเล็กน้อย พอให้น้ำพริกเผาแตกมัน แล้วใส่มันกุ้งลงไป ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดี ใส่เกลือ พริกไทย ผงปาปีก้า ปริมาณตามความชอบเลยค่ะ ผัดให้เข้ากันพร้อมกับชิมว่าได้รสชาติที่ชอบหรือยัง หากใครชอบหวานก็อาจจะเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยเท่านั้น เพราะจะความหวานจะมีจากน้ำพริกเผาอยู่แล้ว ใส่กุ้ง และของทะเลที่ลวกแล้วลงไปผัดให้เข้ากัน เท่านนี้ก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ หากจะให้เหมือนที่ร้านก็รองด้วยกระดาษไขด้วย ข้อดีคือล้างจานได้ง่าย สูตรนี้อาจจะไม่เหมือนสูตร กุ้งถังแท้ๆ ตามร้านนะคะ ใครชอบรสไหนก็อาจจะพลิกแพงสูตรได้ตามความของแต่ละคน แอดมินเชื่อว่าไอเดียการทำอาหารของทุกคนมีกันอยู่แล้ว หากใครยังไม่เคยกิน กุ้งถัง ก็ลองไปชิมกันที่ร้านก่อนว่ารสชาติกุ้งถัง ที่อร่อยแบบต้นตำรับเป็นยังไง แล้วค่อยกลับมาทำกินเองที่บ้านนะคะ

21 Concealer รีวิวทะลายกรุ มหากาพย์ ทาใต้ตาปิดแพนด้า!!!
Concealer /  Nuffnang / 

       ก่อนจะเข้าสู่การรีวิว Concealer ทั้ง 21 ชิ้นเบลล์ต้องขอชี้แจงก่อนว่า ของที่นำมารีวิวทั้งหมด เกือบทั้งหมดเป็นของที่ซื้อมาเองมีแค่ไม่กี่ชิ้นที่ได้มา ไม่ว่าได้เป็นรางวัลจากการแข่งขัน หรือบางชิ้นก็มีแบรนด์ให้มา(นานมากแล้ว55555)  แต่ทั้งนี้การที่ได้ของมา ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะอวยนะจ๊ะ รีวิวทั้งหมดเขียนตามผลการใช้งานจริง ลองเองใช้เอง ใช้แล้วเป็นยังไงก็มาเล่าให้ฟัง หากไม่เชื่อคำบอกเล่า ก็สามารถดูจากรูปภาพได้ ไม่มีรีทัชค่ะ(พยายามถ่ายในสภาพแสงเดียวกัน) ของบางชิ้นใช้จนหมดแล้วซื้อใหม่ก็มี บางชิ้นลองใช้ไปไม่กี่ครั้งก็มีทั้งหมดนี้ เบลล์จะเขียนชี้แจงเป็นรายชิ้นไปนะคะ ว่าอันไหนซื้อเอง อันไหนเค้าให้มาต้องแจ้งกันก่อน จะได้สบายใจค่ะ เกณฑ์ในการรีวิวของเบลล์ 1. การปกปิด (ดูได้จากดาวที่ให้และรูปภาพที่ฟ้อง เพราะระดับการปกปิดในความหมายแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ดูจากรูปง่ายสุดจ้า) 2. เกลี่ยง่าย อันนี้ตัดสินด้วยความรู้สึก ความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคและสภาพผิวของแต่ละคนด้วยค่ะ 3. ชุ่มชื่น เหมือนข้อ 2 ขึ้นอยู่กับความรู้สึกและสภาพผิวส่วนบุคคลด้วยค่ะ 4. ไม่คราบ ไม่ตกร่อง อันนี้ถ้าดาวน้อยๆแปลว่า เป็นคราบและตกร่องเยอะ  (ส่วนตัวเป็นคนผิวใต้ตาค่อนข้างแห้ง จะเห็นคราบขึ้นชัดเลย ดูจากรูปได้ค่ะ)          การให้ดาวของเบลล์ อาจจะตรง หรืออาจจะไม่ตรงใจกับเพื่อนๆไปบ้าง เพราะการรีวิวนี้เกิดจากความคิดเห็นส่วนบุคคลล้วนๆหากใครมีข้อคิดเห็น หรือประสบการณ์อันไหนอยากจะเม้ามอย ก็เอามาแชร์กันได้ค่ะ ยินดีมากๆค่ะ ...เค้าจะเริ่มแล้วนะ... คอนซิลเลอร์หมายเลข 1 SANA Make Essence Concealer เปิดมาอันแรกด้วยคะแนนไม่ดีเท่าไหร่ ไม่อยากบอกว่าอันนี้ตอนไปญี่ปุ่นคาดหวังไว้มาก ไม่รู้ไปดูรีวิวจากไหนมาว่ามันช่างเริ่ด ดีแสนดี คอนน้องหมี แพคเกจดูดี ดูน่ารักเลยจำฝังใจว่าต้องลองให้ได้ แต่พอมีโอกาสไปญี่ปุ่นจริงๆ ก็ถึงกับรีบสอยกลับบ้านมาลองบอกได้คำเดียวว่า "เจ็บ!!!!"  ดูจากภาพก็น่าจะเห็นความบาง ไม่ปกปิด แถมเป็นคราบ โอ้วม่ายยยยยยยยยเอาตังกรูคืนมาาาาาาาาาาาา ปล.พยายามหาทาง ลองคิดว่าเอ๊ะ หรือชั้นโง่ ใช้ไม่เป็น ก็ลองหาวิธีการเกลี่ยให้มันเวิร์ค ยังไงมันก็ไม่โอ ใครเคยใช้แล้วเลิฟ ช่วยบอกน้องด้วย จะเอาไปลองบ้างค่ะ คอนซิลเลอร์หมายเลข 2 3CE หรือ 3 Concept Eyes Waterful Concealer อันนี้คือดี ดีตามชื่อเค้าเลย Waterful แบบว่าชุ่มน้ำ ทาแล้วเย็นๆแต่ไม่แสบแบบเมนทอล การบูน พิมเสน(จะบ้าหรอไม่ใช่ยาหม่อง5555 แต่แกเข้าใจใช่ป่ะ มันจะมีอายครีมบางตัวหรือแม้แต่คอนซิลเลอร์บางตัว ที่ทาแล้วแบบ เห้ยยยย ไอมันระเหยเย็นวาบ แสบตา แต่อันนี้ไม่ใช่ แค่เห็นผิวฉ่ำๆ) คือรู้สึกเหมือนเติมน้ำให้ผิว (เว่อร์ไปป่ะ) แต่คือเนื้อเค้าบางเบาชุ่มฉ่ำที่สุดเมื่อเทียบจาก 21 ตัว ส่วนการปกปิดก็โอเคอยู่นะ แม้จะไม่มิด แต่พอลงแป้งทับก็โอเคเลยแหละแอบเสียดายนิดหน่อย เพราะรู้สึกว่าซื้อมาสีเข้มไปนิด คาดการณ์ผิดไปหน่อยเพราะเข้าใจมาตลอดว่า คสอ.เกาหลีมักจะมีแต่ "ขาวและขาวมาก" 555555 อ่อ อันนี้ฝากน้องสาวซื้อมาให้ตอนชีไปเที่ยวเกาหลีจ้า คอนซิลเลอร์หมายเลข 3 MAC Select Cover-Up อันนี้ซื้อมาตอนไปอเมริกา ซื้อจากในสนามบินขากลับ ถูกมว๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก คือ ถูกกว่าราคาที่ใส่ไว้ในรูป ในรูปคือราคาจากหน้าเว็บ MAC ประเทศไทยค่ะ อันนี้เห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบล็อกเกอร์เค้าว่าดี เลยทดไว้ในใจ พอได้ไปเมกาก็จัดเลย เห็นคนอื่นเค้าว่าเริ่ดในเรื่องการปิดรอยสิว ปิดรอยกระ ด่างดำ แต่เราพบว่า เอามาปิดแพนด้าก็เวิร์คมากจริงๆ หน้าตาจะคล้ายๆ 3CE อันตะกี้ (หรืออันตะกี้เค้าลอกมาไม่รู้5555) แต่เนื้อในคนละอย่างกันอันนี้ปกปิดดีกว่าจริงๆ และยังให้ความเป็นผิว ดูจากรูปสิคะ เริ่ดมะ คือดีงาม คือรักอะอันนี้ ถ้าหมดคงซื้อใช้อีก แต่ถ้าซื้อจากเค้าเตอร์ไทย ขอคิดดูอีกที 5555555 คอนซิลเลอร์หมายเลข 4 CATRICE Allround Concealer อันนี้คือกระแสดีมาก ตั้งแต่ยังไม่เข้าไทย อิชั้นก็อุตส่าห์ได้เยอรมันถิ่นกำเนิดเค้าเลยนะ ก็เลยติดมือกลับมาค่ะ พอมาถึงบ้านไม่กี่วีคต่อมาก็พบว่า อ่าวววว เค้าเอามาขายในไทยละอะเง้ออออออ ละจะหิ้วมาทำม๊ายยยยย ราคาที่นี่กับที่นั้นแทบไม่ต่าง แถมพอได้ลองใช้แล้วก็ โฮฮฮฮยิ่งรู้สึกเสียดายเนื้อที่กระเป๋า 5555555 คือไม่ใช่ว่ามันแย่ขนาดนั้น แต่ด้วยราคาและคุณภาพที่สมราคาไม่ต้องดิ้นรนหามากก็ได้ กลับบ้านมาซื้อที่ไทยก็ด้ายยยยยย โฮกกกก คือเบลล์ว่า อันนี้มันเหมาะกับคนที่งบน้อยแต่อยากลองเล่น ลองฝึกผสมสี  ลองเล่นกับ Corrector สีเขียวสีชมพูอันนี้จะคุ้มค่ะ แต่ด้วยเนื้อคอนซิลเลอร์สามสีเค้าไม่ค่อยปกปิดแถมยังลื่นๆเนื้อไม่ดีเท่าแบรนด์อื่นในราคาเดียวกัน เลยทำให้ภาพรวมดูคะแนนด้อยลง ทีนี้หลายคนอาจจะ งง ว่า Corrector เขียวชมพูเอาไว้ทำอะไร เลยขอแทรกเกร็ดเล็กๆเอาไว้นิดนึงนะคะ Corrector สีสันต่างๆ เค้ามีไว้แก้สีผิวที่ผิดปกติ เช่น รอยแดง รอยคล้ำกระ สิว รอยช้ำม่วง หรือแม้แต่รอยเส้นเลือดเขียวๆ(ใครเก่งศิลปะจะเข้าใจเรื่องนี้ง่ายมาก) จากรูปวงจรสีนี้... Credit รูปจาก http://www.leadinginstanteyelift.com/blog/differences-concealer-camouflage-color-corrector-and-cover-up-makeup ใครสนใจตามไปอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ ทฤษฎีมีอยู่ว่า สีคู่ตรงข้ามเมื่อผสมกัน จะทำให้สีเป็นกลางมากขึ้น ดังเช่นรูปนี้ Credit รูปจาก http://tommybeautypro.wordpress.com/2013/01/05/makeup-101-colour-theory-make-up- สีเป็นกลาง ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสีขาว หรือดำไปเลยแต่มันจะออกน้ำตาลเทาซึ่งใกล้เคียงกับสีผิวคนเรา แต่น้ำหนักเข้มอ่อน ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของแต่ละสีด้วย เพราะฉะนั้น Corrector สีเขียว จึงเอาไว้แก้รอยแดงต่างๆบนใบหน้า อย่างรอยสิวแดงๆ หรือปานแดง แต่การใช้ Corrector นั้นจะต้องในปริมาณที่เหมาะสมและแก้ให้ถูกสีนะคะบางทีมือหนักไปหรือเลือกผิดสี หน้าเทาซะงั้น -*เหตุการณ์นี้อาจะพบได้กับชาวเราที่มีผิวโทนเหลือง บางทีคล้ำเหลือง แต่ดั๊นไปพอกเบสเขียวทั่วหน้า ทีนี้ก็จะเกิดอาการวอก หน้าเทา เพราะสีเขียวเป็นสีที่อยู่ใกล้กับสีเหลืองอยู่แล้ว ทีนี้เลยยิ่งวอกลอยไปกันใหญ่เลย ย้อนกลับมาที่พาเลท Catrice นี้ในตลับเค้าให้ Corrector มาสองสี นอกจากสีเขียวแก้รอยแดงแล้ว ยังมีสีชมพูสีชมพูเอาไว้สำหรับปรับสีผิวให้สว่างขึ้น คือจะช่วยลดสีเขียวลงหน่อยนึงทำให้รอยคล้ำ (ย้ำว่าไม่ใช่รอยแดง) นั้นดูสว่างขึ้น ช่องนี้เลยเหมาะกับการทาใต้ตามากๆ ยิ่งใครตาคล้ำมากๆน่าจะเห็นผลชัดค่ะ ทีนี้ต้องมีคนลองเอาสีเขียวทาใต้ตาแน่ๆ เบลล์ลองให้ดูเลยละกันว่ามันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ ใต้ตาดูสว่างขึ้นจริงทั้งสองสี แต่อันสีเขียวมันจะดูเหลืองๆเทาๆ และจุดที่คล้ำมากๆตรงหางตา กลับดูดำๆ เมื่อเอามาเทียบกับการใช้ Corrector สีชมพู เอาเป็นว่า สำหรับพาเลทนี้ ถ้าซื้อมาทดลองเล่นในราคานี้ก็คุ้มค่ะ แต่ถ้าให้ใช้จริงจังเบลล์ว่ายังมีตัวเลือกอื่นๆน่าสนใจกว่า เพราะใช้จริงๆในชีวิตประจำวัน อย่างมากก็ Corrector 1 สี + Concealer 1 สี ใช้ง่ายๆทาง่ายๆ ไม่ต้องมานั่งผสมสีเปลืองเวลา อันนี้ ความเห็นส่วนตัวนะคะ คอนซิลเลอร์หมายเลข 5 REVLON PhotoReady Concealer อันนี้คือแบบว่า คาดหวังจากชื่อรุ่นมากๆ PhotoReady เห็นว่ารองพื้นเค้าก็ดี เลยจัดมา แต่กลับต้องผิดหวังเล็กน้อย เพราะเนื้อมัน มันมากๆและไม่ยอมเซ็ทตัวซักกะที และบางอารมณ์ก็เป็นคราบซะงั้นอะเห้ย แต่ว่าชีปกปิดดีค่ะคุณ ทาแล้วดูดีอันนี้ต้องยอม จนหลังๆมาค้นพบว่าวิธีลงให้เซ็ทตัวดี คือ จะต้องใช้นิ้วแตะๆที่เนื้อคอนซิลเลอร์แตะทีละนิด แล้วเอามาแตะที่ตา ค่อยๆแตะไป เพราะถ้าปาดจากแท่งมันจะมันมาก และไม่เซ็ทซักกะที พอปิดได้ที่แล้ว ไม่ต้องรอ เพราะรอไปก็เท่านั้น ไม่ยอมเซ็ท ก็รีบลงแป้งทับเลยค่ะ จบปิ๊ง! แต่ต้องบอกเลยว่าทาแล้วห้ามแตะเลยนะ มีหลุดแบบว่าบางทีเผลอไปแกะเกา สะกิดนิดเดียว ก็หลุดติดนิ้วออกมาเลย T^T คอนซิลเลอร์หมายเลข 6 Orirental Princess Stop Age Concealer หรือ คอนสามหลุมในตำนาน อันนี้เป็นคอนซิลเลอร์ในตำนาน เป็นคอนที่หลายคนกล่าวขวัญถึงเป็นคอนซิลเลอร์อันแรกในชีวิตการแต่งหน้า และจะบอกว่าในรูปคือตลับที่2ของเบลล์คือซื้อเองใช้หมดไปอันนึงแล้ว แต่ไม่หมดทุกหลุมนะ มันจะหมดแค่หลุมสีอ่อนกับกลาง เพราะเบลล์ใช้สองสีนี้ผสมกันค่ะ เห็นใช้ตลับสองแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันคือที่สุดเพราะตอนที่เปิดตลับใหม่ ยังไม่เจออะไรใหม่ๆอีกหลายตัวที่เอามารีวิวในครั้งนี้ 5555 เนื้อเค้าดีแต่ต้องวอร์มดีๆ และผสมสีเก่งๆจะไปได้สวย และพอได้ลอง MAC แบบตลับ Studio Finish ตัวที่โมเมปลื้มเว่อร์ ตัวนี้... คอนซิลเลอร์หมายเลข 7 MAC Studio Finish Concealer ก็แอบรู้สึกว่า มันช่างคล้ายกันเหลือเกิน และอดไม่ได้ที่จะเอามาเทียบกันแม้ราคาจะต่างกันพอควรก็ตาม คือ มันคล้ายกันมากๆ แต่ MAC เนื้อจะแห้งกว่าส่วนการปกปิดทำได้ดีทั้งคู่ แต่มีข้อแม้ว่า ต้องใช้คอนสามหลุมมาอย่างช่ำชองพอสมควรและต้องรู้จักผสมสีให้เข้ากับผิว คอนสามหลุมจึงทำให้หลงรักได้ไม่ยากเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ชอบง่ายๆ ควักป้ายตบ ก็แนะนำ MAC นะ เดินไปที่เคาน์เตอร์ให้ BA ช่วยลองสีก็จะได้สีที่เป๊ะตามต้องการค่ะ เวลาใช้ก็ไม่ต้องคิดมาก  ควักและตบได้เลย จบ! อ่อ แต่ทั้งคู่เค้าแอบเป็นคราบและตกร่องบ้างเป็นบางโอกาสนะคะ แล้วแต่อารมณ์คนทาและสภาพผิวด้วย วันไหนผิวดีๆอิ่มๆ ทาง่ายเชียว ไม่มีปัญหา แต่วันไหนหน้าแหกมากๆ ผิวแห้งๆล่ะก็ คราบมาเลยจ้า ต้องวอร์มเนื้อให้ดีทั้งคู่ แล้วจะเกิดๆๆๆๆ ปล.MAC อันนี้ก็ซื้อมาเองตอนไปอเมริกา ซื้อพร้อมกับหลอดข้างบนนู้นนนน คอนซิลเลอร์หมายเลข 8 Physicians Formula Youthful Wear Concealer อันนี้ไม่ได้หลงซื้อเพราะกูรู หรือรีวิวใดๆ แต่ซื้อมาตอนไปเดินเล่นใน Drugstore ที่เมกาแล้วชอบแบรนด์นี้เป็นการส่วนตัว ใช้บลัชออนเค้าอยู่ ดีมากๆ รักมากๆ เลยลองสอยคอนซิลเลอร์มาลองบ้างก็โอเคนะคะ ไม่ได้ดีเริ่ดแต่ไม่ผิดหวัง กลางๆ ถึงไม่ได้ลองก็ไม่เสียใจอะไร แต่ลองแล้วก็โอเค ใช้ได้ๆ 5555 เก็บเอาไว้ใช้วันแต่งตาพุ่งๆ เพราะมันขาวมากกกกก คอนซิลเลอร์หมายเลข 9 REVLON Colorstay Concealer อันนี้ได้มาจากน้องจูน Jellyfatfish จากตอนที่ไปงาน Jeban SWOPจำได้ว่าของแลกหมด น้องจูนเลยยกให้เลย 5555555555555  เอามาลองใช้ ปรากฎว่า เห้ยยยยยยยย มันดีมากนะ ดีเกินราคาเนื้อจะหนักหน่อย แต่เกลี่ยค่อนข้างง่าย ที่เริ่ดคือปกปิดดีมากสำหรับคอนแบบน้ำสำหรับเบลล์ไม่เจอปัญหาตกร่องหรือเป็นคราบนะ แต่ถ้าโบกหลายชั้นก็ดูหนาอยู่แต่เอาจริงๆชั้นเดียวก็กลบมิดแล้วเหอะ และติดทนใช้ได้เลยนะจ๊ะ ส่วนตัวคิดว่า ถ้าหมดน่าจะซื้อต่อ ใช้สลับกับ MAC หลอดบีบ คอนซิลเลอร์หมายเลข 10 Maybelline Clear Smooth Minerals Concealer อันนี้หลายคนเค้าว่าดี แต่อันนี้ไม่ได้สอยตามนะ จำได้ว่าแบรนด์ให้มาค่ะ ดองไว้นานมากกกกกก55555 จนสุดท้ายก็หยิบมาใช้ แล้วก็พบว่า เห้ยยยย เนื้อมันก็ดีอยู่นะ เกลี่ยง่าย เนื้อบางแต่สีทึบ เน้นเลยว่าเนียนกริบ! แต่ปกปิดดีแต่ยังไม่สุด ส่วนเรื่องติดทนสำหรับเบลล์ก็ทนอยู่นะ ยังไม่เจอปัญหาคราบหรือตกร่อง แต่เห็นบางคนเจอ อันนี้ก็คงแล้วแต่สภาพผิวด้วยล่ะค่ะ อ่อ อีกเรื่องคือ สีถ้ามองจากหลอดจะดูเข้มมากๆ แต่พอลองปาดบนผิว พอดีซะงั้น อันนี้ถ้าใครสนใจ คงต้องไปลองปาดกันดูนะคะ คอนซิลเลอร์หมายเลข 11 SOAP&GLORY Trick and Treatment Concealer สำหรับคอนตัวนี้ เคยเห็นรีวิวกันว่าเริ่ดอยู่ พอร้าน Boots ลดราคาเท่านั้นแหละธัญญาวิ่งปรี่เข้าไปเลยจ้า โปร1แถม1ทำร้ายอิชั้นได้เสมอ555555ก็เลยสอยมาลอง จริงๆลองแตะๆที่ร้านไปแล้วนะ ก็เห็นแล้วแหละว่ามันวิ๊งวับๆๆก็แบบตื่นเต้นตกใจว่า อุ๊ยน่าเล่นจัง ยังไม่เคยมีคอนซิลเลอร์แบบมีผสมชิมเมอร์เลออออ(พร้อมทำหน้าแบ๊วสิบวิ สร้างข้ออ้างให้ตัวเองเรียบร้อย5555)  พอกลับมาบ้านลองใช้กับตาจริงๆ ก็พบว่า เหยยยยย ไม่ใช่แล้วล่ะ ผิดละล่ะ นี่มันไฮไลท์แบบน้ำชัดๆ ปาดไปทำงาน เวลาหน้าโดดแดดนี่ตาพุ่งเลยจ้า ระยิบระยับเล่นกับแดด555 คือมันก็สวยไปอีกแบบ แต่ทาทุกวันคงไม่ได้จริงๆ ใต้ตาทองๆแต่ผิวหน้าแมทดูไม่เข้ากัน ตอนนี้เลยเก็บไว้ใช้เวลาแต่งลุ๊คดิวอี้ๆ หรือลุ๊คแทนๆเงาๆอะ ใช่!! คอนซิลเลอร์หมายเลข 12 SKINFOOD Rice Concealer Tip อันนี้เป็นคอนซิลเลอร์อีกชิ้นที่โด่งดังจากหลายสำนัก ขึ้นชื่อว่าปกปิดดีมากและถูกมาก ดีเกินราคา บอกได้สั้นๆว่า แอบหนาและคราบจ้า คือถ้าตัดประเด็นนี้ไป ก็ถือว่าเป็นคอนราคาน่ารักคุณภาพดีมากตัวนึงเลย หามาลองเล่นกันได้ไม่ยาก ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เสียดายตังอันนี้สั่ง Pre-Order จากร้านในเน็ตค่ะ คอนซิลเลอร์หมายเลข 13 LUNASOL Under Eyes Base ชิ้นนี้ได้มา เป็นรางวัลจากการแข่งทำ HowTo เมื่อนานมาแล้วค่ะตัวนี้เด็ดตรงที่ให้ความเป็นผิวที่สุด ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด เนื้อบาง เกลี่ยง่าย ชุ่มชื้น ไม่เป็นคราบแต่มีข้อดีก็ต้องมีข้อด้อย คือ ระดับการปกปิดจะประมาณกลางๆ-มาก ไม่ถึงกับปิดมิดถ้าทาทับหลายชั้นจะออกสีชัด อันที่เบลล์มีมันเข้มกว่าผิว ถ้าทับหลายชั้นจะเห็นเป็นสีส้มเลยยังไม่เคยลองสีอื่นๆในรุ่นนี้นะคะ ไว้ถ้าได้ลองจะมาบอกอีกที ว่าถ้าสีพอดีผิว ทับหลายชั้นจะเวิร์คมั้ย หรือใครเคยใช้ มาแชร์ประสบการณ์ได้นะคะ สนใจๆ คอนซิลเลอร์หมายเลข 14 ESSENCE Stay Natural Concealer อันนี้ซื้อมาตอนยี่ห้อนี้เข้าไทยใหม่ๆ เคยเห็นรีวิต่างชาติเค้าว่าดีราคาเข้าไทยก็ถูกมาก เลยจัดมาค่ะ เนื้อค่อนข้างโอนะ ชุ่มชื่นบิดออกมาแรกๆเกลี่ยง่าย แต่เผลอหน่อยไม่ได้ เริ่มเซ็ทปั๊บเกลี่ยไม่ไปละจ้า อันนี้ต้องใช้ความไวในการเกลี่ย ส่วนการปกปิดก็กลางๆนะเป็นคราบบ้างบางที ความติดทนขึ้นอยู่กับแป้งที่เซ็ทด้วย คอนซิลเลอร์หมายเลข 15 Oriental Princess Brilliant White Twisty Concealer อันนี้ก็เป็นคอนแท่งแรกๆที่ใช้ ในรูปคือแท่งที่สามแล้วสำหรับรุ่นนี้ มันดีตรงที่เกลี่ยง่าย ชุ่มชื้นกำลังดี ทาแล้วดูสว่างขึ้น แต่ปิดได้กลางๆ ทาแล้วแอบดูโบ๊ะเล็กน้อย ปกติจะใช้ทำไฮไลท์ไปในตัว แต่ยังไงเนื้อคอนตัวนี้ ก็ให้ความเป็นผิวสู้พวก MAC กับ lunasol ไม่ได้ ...ก็แหงล่ะราคาต่างกันตั้งเยอะ คอนซิลเลอร์หมายเลข 16 Sleek Luminaire Hilighting Concealer อันนี้ซื้อมาพร้อมกับบลัชออนช่วงบ้าบลัช Sleek ถ้าจำไม่ผิดสั่งผ่านร้านที่เค้าสั่งมาขายในเฟสบุ๊คค่ะ อันนี้เป็นอันที่แพคเกจไม่น่าให้อภัยมากๆ บ่นไปแล้วในรูป55555 ส่วนเนื้อก็หักมุมอย่างที่เขียนไป คือเหมือนจะครีมมี่ เกลี่ยเหมือนจะง่ายแต่ปาดปั๊บหนืดเลยแล้วเซ็ทตัวไวเกิน ยังไม่แตะๆกดๆย้ำๆเลย เซ็ทไปแล้ว ไม่เซ็ทบนผิวก็เซ็ทมันบนนิ้วนั่นเลย -*- ตอนแรกว่าจะเอามาทาสันจมูกทำไฮไลท์ ปรากฏตกร่องรูขุมขน และเกลี่ยไม่ค่อยไป จบข่าว... คอนซิลเลอร์หมายเลข 17 MAYBELLINE Dream Lumi Touch Hilighting Concealer อันนี้สั่งซื้อจากร้านในเฟสบุ๊คค่ะ เหตุเกิดเพราะเสพรีวิวต่างชาติมากเกินขนาด หลายคนบอกว่าคล้ายจะเป็น DUPE ของ YSL Touche Eclat ตัวไฮไลท์ใต้ตาอันโด่งดัง ด้วยเบี้ยน้อยหอยน้อย ตังไม่พอสอยYSL เลยจัดน้องเมย์มาลองซักหน่อยปกปิดงั้นๆแต่กระจายแสงดี เนื้อดีเกลี่ยง่าย แต่ต้องไวรวมๆคือชอบมาก ใช้หมดไปสองแท่งแล้วอะนะ แต่ก็ยังเทียบกับ YSL ไม่ได้อยู่ดี ว่าเหมือนป่าว เพราะยังไม่เคยใช้ กร๊ากกกกก สีที่ถูกกับผิวมากๆคือ อันที่หมดหลอดในรูป ชื่อสี NUDE CLAIRE แต่อันที่ยังเหลือเป็นสีที่ไม่เข้ากับผิวเลย แต่ก็พอถูๆไถๆได้ถ้าผิวขาวเหลือง แนะนำให้ลองNUDE CLAIRE ค่ะ คอนซิลเลอร์หมายเลข 18 MAYBELLINE Instant Age Rewind Eraser Dark Circle Treatment Concealer คือ ชื่อจะยาวไปไหน 555555อันนี้ใช้มาตั้งแต่ก่อนโมเมพูดถึง ใช้มาตั้งแต่บิวตี้กูรูต่างประเทศฮือฮา ซื้อมาแล้วติดใจนะใช้ทุกวันแบบว่าอันอื่นวางลืมไปก่อน คือทาง่าย สว่างวาบ ปาดๆนิ้วกดๆ เป๊ะ! แต่ถ้าตาแห้งมากอาจจะไม่เป๊ะนะคะ อาจจะคราบได้เล็กน้อย เพราะเนื้อมันไม่ได้เหลวเท่าไหร่ แต่การปกปิดถือว่าดีทีเดียว ราคาไม่แพง ปริมาณให้มาจุใจ ใช้ได้นานติดอย่างเดียวคือ หัวแบบนี้แลดูหมักหมมจริงๆอ่อ อีกอันที่ยากคือ หาซื้อยาก ตอนนี้เข้าไทยรึยังไม่ทราบ แต่อันนี้สั่งจากร้านในเฟสบุ๊คเมื่อนานมาแล้วค่ะ คอนซิลเลอร์หมายเลข 19 GARNIER BB Eye Roll-on คอนซิลเลอร์ที่ดีไม่จำเป็นต้องปกปิดกริบสุดยอด อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอันนึงเลยค่ะ อันนี้เป็นอันที่ผิดคาดมากๆ ใช้ดี เนื้อบาง ชุ่มชื้น เกลี่ยง่ายมากๆ สีกลมกลืนกับผิวดี ราคาถูก เป็นคอนซิลเลอร์อมตะ ใช้ยังไงก็ไม่หมดซักทีจนจะหมดอายุก่อนแล้ว คอนซิลเลอร์หมายเลข 20 LOREAL Lumi Magique Hilighting Pen อันนี้ซื้อมาตอนไปเที่ยวสิงคโปร์ ตอนนั้นอันนี้ยังไม่เข้าไทย (ตอนนี้เข้ารึยังนะ) ซื้อมาเพราะเคยเห็นเค้าเอามาเทียบกับ YSL แบบเดียวกับ Maybelline Dream Lumi ลองใช้แล้วก็เฉยๆ ไม่ได้ว๊าว ไม่ได้ประทับใจ ไม่ซื้อต่อเพราะคล้าย Maybelline มากๆๆๆๆๆ  ราคาถูกกว่ากันเยอะด้วย คอนซิลเลอร์หมายเลข 21 LB Dual Concealer            อันนี้เป็นน้องใหม่สุดจากทั้งหมด 21 อัน ทางแบรนด์ให้มาลองตอนเปิดตัว LB ค่ะลองใช้ได้ระยะสั้นๆ เลยบอกอะไรมากไม่ได้ แต่เท่าที่ลองใช้ ก็ตามที่เขียนในรูปเลยจ้าโอเค ครบแล้ว 21 ชิ้น แทบสลบ 5555555ใช้เวลาทำนานมากๆ ตั้งแต่ถ่ายรูปทดลองและจดบันทึก เรียบเรียง จัดรูป เรียกได้ว่าตั้งใจทำสุดๆ  ใครตามอ่านจนจบและชื่นชอบ อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้อ่านบ้างนะคะ ตั้งใจทำออกมาเต็มที่ ก็อยากให้หลายๆคนได้อ่านกันเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณรีวิวจาก  Bellyly ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/BellyBlog/  สนับสนุนเนื้อหาโดย

ชินจูกุ ทงคัตสี ชาโบเตน (Saboten) ต้นตำรับทงคัตสึ สาขา central world
ทงคัตสึ /  อาหารญี่ปุ่น / 

หมูทอดญี่ปุ่นขนานแท้ที่ใครต้องพูดถึงกับร้าน Saboten หรือ ชินจูกุ ทงคัตสี ชาโบเตน ต้นตำรับของทงคัตสึ ที่มีประวัติมายาวนานกว่า 50 ปี เป็นร้านทงคัตสึที่ใหญ่ที่สุดที่มีสาขามากมายกว่า 650 สาขา ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศ 1 ในนั้นก็มีสาขาที่ประเทศไทย เสิร์ฟทงคัตสึแท้ๆ มาให้เราลิ้มลองกัน ไม่ต้องไปไกลถึงถิ่นและความอร่อยไม่ตกหล่นจากสูตรต้นตำรับแม้แต่สาขาเดียว ต้นตำรับของทอด ชินจูกุ ทงคัตสี ชาโบเตน (Saboten) วันนี้เรามากันที่ Saboten สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 ซึ่งเป็นสาขาที่ 7 ในประเทศไทย ทงคัตสึที่เขาว่าอร่อยที่สุดส่งตรงมาจาก ชินจูกุโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น บรรยากาศในร้านก็หนีไม่พ้นกับการตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่น ด้วยเฟอร์นิเจอร์สีไม้อ่อนสร้างความอบอุ่นและเพิ่มเติมด้วยสีเขียวประดับเข้าไปเพื่อความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และความหมาย ซาโบเตน ให้ความหมายในเรื่องของความแข็งแรง ทนทาน ของต้นตะบองเพชร ซึ่ง ซาโบเตนในภาษาญีปุ่นก็แปลว่าต้นตะบองเพชรนั่นเองค่ะ เตรียมบดงาให้หอม และตักซอสเค็มใส่ลงไป ขอบอกว่าซอสส่วนประกอบสำคัญของทงคัทสึมากๆ ความหอมของงาที่บดจะช่วยชูรสชาติให้ของทอดอร่อยขึ้นไปอีก แต่ละชุดจะมีข้าวสวย น้ำซุป และกระหล่ำปลีสดหั่นเป็นฝอยๆ สามารถเติมได้ไม่อั้น แถมยังมีไอศครีมชาเขียวตบท้าย  และนี้คือ ชุดพิเศษทงคัตสึสันนอก 390 บาท เมนูไฮไลท์ที่ไม่สั่งไม่ได้แล้วเนื้อหมูสันนอกส่วนที่มีจำนวนจำกัดภายในหมู 1 ตัว เป็นเนื้อบริเวณช่วงคอถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่ดีที่สุดด้วยความที่มีไขมันแทรกตามชิ้นเนื้อสันนอกจึงมีความนุ่มชุ่มฉ่ำเป็นพิเศษ จิ้มกับซอสเค็มเข้มข้นที่ผสมกับงาบด ชุดพิเศษชาโบเตน (ชุดเอ) ชุดพิเศษที่รวมของทอดไว้ในชุดเดียว ที่มีทั้งกุ้ง สันนอก หมูห่อแอสพารากัสชีส และจัดเต็มกับ Appetizer ที่มากับชุดพิเศษ และแน่นอนว่าต้องมีข้าวสวย มิโซะซุป และกะหล่ำปลีสดที่เตอมได้ไม่อั้น ส่วนของหวานที่แตกต่างจากชุดอื่นๆ ก็จะเป็นไอศครีมชาเขียว จะเป็นไอศครีมชาเขียว อันมิตสึ ที่มีเครื่องอยู่ด้านข้างจะไม่เหมือนไอศครีมชาเขียวในชุดอื่น ในราคาสุดคุ้มในชุดเดียว 420 บาท Chicken Katsu-ni Set 330 บาท เนื้อไก้ล้วนๆ ปกติแล้วจะวางบนข้าวสวยหรืออูด้ง แต่มาเป็นไก่ล้วนๆ ที่เสิร์ฟมาในกระทะร้อนทำให้คัตสึนิจานนี้พิเศษกว่าคัตสึนิที่ไหนๆ และสามารถเติมข้าวสวยได้ไม่อั้น พร้อมกับกระหล่ำปลี มิโซะซุป ที่อยู่ในทุก Set ชุดแซลมอน สเต็ก 350 บาท แซลมอนเนื้อแน่นแซลมอนจากนอร์เวย์ ที่ผ่านการย่างด้วยความร้อนกำลังดี มีกลิ่นหอมของแซลมอนสด หนังกรอบบาง ไม่สุกจนเกินไปยังคงราชาติของความหวานในเนื้อแซลมอนเป็นอย่างดี ทงคัตสึหมูบด ที่มาเป็นชุดเหมือนเดิม กระหล่อปลี ข้าวสวย มิโซะซุป 1 Set แน่นๆ 300 บาท หมูบดหมักด้วยกระเทียมพริกไทย กลิ่นหอมและที่สำคัญไม่อมน้ำมันอีกต่างหาก เมนูนี้เป็นเมนูพิเศษเฉพาะสาขาที่ประเทศไทยเท่านั้น เมนูพิเศษสำหรับช่วงเดือนธันวาคม 2558 เมนูหอยนางรมจากฮิโรชิมาแหล่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น หอยนางรมสดๆที่นำมาชุบแป้งทอดกรอบ แป้งบางกรอบไม่หนาจนเกินไปและทอดด้วยเทคนิคพิเศษไม่ให้อมน้ำมัน ส่วนหอยตัวใหญ่เต็มคำ สำหรับลูกค้าทรูการ์ด ลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2559 พิเศษสุดๆ ลุ้น Gift Voucher มูลค่า 200 บาท 10 รางวัล เพียงตอบคำถามว่า ไอศครีมที่อยู่ใน ชุดพิเศษชาโบเตน (ชุดเอ) มีชื่อว่าอะไร ? รายชื่อผู้โชคดี jibjip_limp kaifc manabas ทาวน์อินทาวน์ sajeho balotelli_grean Platiiez ooynaka Kieng038 vanila_moose ** ผู้ที่ร่วมกิจกรรม ควรทำการ ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก ก่อนตอบ และทำการอัพเดทข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ ในProfileของคุณให้เรียบร้อย เพื่อการจัดส่งของรางวัลง่ายขึ้น ผู้ที่มีชื่อได้รางวัลแต่ไม่มีที่อยู่ในการจัดส่ง ทางเราจะถือว่าสละสิทธิ์ให้ผู้อื่นทันที

มาดูกัน 10 วิตามินสุดแสนอร่อย กันแก่ หาง่าย ราคาถูก
กินคลีน /  ดูแลสุขภาพ / 

วิตามินที่ดีนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องซื้ออยู่ในรูปแบบแคปซูลราคาแพงเท่านั้น แค่มองไปรอบๆ  อาหารใกล้ตัวเราเองนี่แหละที่มีวิตามินที่ได้มาง่าย ถูก ดี แถมอร่อยอีกต่างหาก 1. ปลาทู มีของดีตั้งแต่หัวจรดหาง ทั้งโอเมก้า 3 คอลลาเจน แอสตาแซนทิน ไอโอดีนและโปรตีนที่เพียงพอกับความต้องการที่ไม่ต้องพึ่งเนื้อแดงให้เสี่ยงต่อไขมันกันเลยทีเดียว จากน้ำมันตับปลาเม็ดโต ลองสลับมาเป็นปลาทูสักตัวสองตัวก็ได้ค่ะ 2. ลูกหม่อน เป็นผลไม้ที่ดีไม่แพ้เชอร์รี่ และตระกูลเบอร์รี่ของฝรั่ง ทั้งในลูกหม่อนมี ‘ธาตุม่วงต้านร่วงโรย’ หรือ ‘แอนโทไซยานินส์ ’ ซึ่งเป็นกลุ่มสารม่วงที่ให้ฤทธิ์ต้านความเสื่อมชราได้ 3.ถั่วลิสง มีของดีสำคัญเป็นชนิดเดียวกับไลน์แดงราคาแพง คือ ‘เรสเวอราทอล (Resveratrol)’ ที่มี 2 นักวิจัยจากคอร์แนลย้ำความสำคัญของมันว่า น่าจะช่วยได้ทั้งเรื่องหัวใจให้ลิ่มเลือดไม่จับตัวเป็นก้อนและไล่มะเร็งได้ นอกจากนั้นถั่งลิสงยังมี ‘วิตามินอีชนิดดี’ หรือ ‘d alpha tocopherol’ ในปริมาณสูงที่ต่างจากแบบสังเคราะห์ในวิตามินเม็ดหลายแบรนด์เลยทีเดียว 4. น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันรำข้าว แม้จะดูมีไขมันเยอะ แต่ส่วนใหญ่เป็น ‘มันดี’ โดยเฉพาะไขมัน MCT (Medium-Chain-Triglyceride) ที่ดูดซึมยากแต่ขับออกง่าย เนี่ยเคล็ดลับหุ่นสวยผิวดีของนางแบบชื่อดังมิแรนด้า เคอร์ เชียวเลย 5. หอยนางรม แหล่งรวมที่ดีของ ‘ซิงก์’ และยังมีไขมันดีในการลดคอเลสเตอรอลได้ด้วย แถมเพิ่มพลังให้กับสมรถนะทางเพศได้อย่างดีเยี่ยมอีกต่างหาก…จะรออะไรอีกหล่ะ? 6. งาดำ มี ‘กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว’ และ ‘เซซามีน (Sesamin)’ ที่เกี่ยวกับการช่วยต้านการอักเสบอยู่สูง และยังมีแร่ธาตุที่ดีมากอย่าง ทองแดง แมกนีเซียมและแคลเซียมที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและยังบำรุงกระดูกให้แข็งแรง 7. ปลาแห้ง แหล่งรวมแคลเซียมและวิตามินดีที่ดีมาก นอกจากนั้น ยังได้ ‘ไอโอดีน’ เป็นของแถมที่ดีอีกด้วย 8. ต้มข่าไก่ คุณรู้ไหมว่า...ต้มข่าไก่ซุปคอลลาเจนชั้นดี เพราะคอลลาเจนจากเนื้อ, ปีก หรือน่องนั้นจะทำงานได้ดี ถ้ามีวิตามินซีธรรมชาติจากมะนาวที่บีบใส่เข้าไปทั้งหมดให้คุณค่าที่สร้างสวยได้ใน 1 ถ้วย แซ่บและสวยด้วยค่ะ 9. ดอกเกลือ ให้รสชาติที่โอชะ เมื่อคู่กับอาหารที่เหมาะ ได้รสที่ละมุนออกหวาน เมื่อเทียบกับเกลือทั่วไป 10. ฝรั่งสด ทางเลือกอีกทางสำหรับผู้ชอบกินวิตามินซี , ไลโคปีน, เบต้าแคโรทีน และวิตามินรวมคือ ‘ฝรั่งไส้แดง’ ค่ะ สำหรับท่านที่รักสุขภาพและนึกไม่ออกว่าจะรับประทานอะไรที่อร่อยเหาะแถมได้เกราะกันแก่ ขอให้นึกถึงของดีทั้ง 10 เผื่อติดใจก็ไม่ต้องหาซื้อไกล ขอบอกเลยว่า “สวยคุ้มค่ะ” งานนี้ ข้อมูลโดย น.พ.กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ

แตกตื่น ! ชาวบ้านพบวัตถุปริศนา มโนเป็นไข่เอเลี่ยน
มนุษย์ต่างดาว /  หอยสังข์บราซิล / 

ชาวบ้านแตกตื่น เมื่อพบวัตถุปริศนา เกลื่อนชายหาด มีลักษณะโปร่งแสง มีน้ำและมีตัวอ่อนของสัตว์บางชนิด 5-10 ตัวอยู่ภายใน ทำให้เกิดการคาดการณ์กันเองว่า ไข่เหล่านี้ เป็นไข่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลก ข่าวดังกล่าวเผยแพร่ในสื่อต่างประเทศ นับตั้งแต่เดือน ต.ค. ที่ผ่านมา แต่ได้มีการพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวอีกครั้ง ด้วยรูปร่างหน้าตาที่ผิดปกติ ของไข่เหล่านี้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายไข่ไก่ ขนาดเท่ากำมือ ทำให้มีการตีความไปเองว่า ไข่เหล่านี้เป็นไข่ของเอเลี่ยน หรือสิ่งมีชีวิตนอกโลก แต่กระนั้น ได้มีการออกมาชี้แจงแล้วว่า วัตถุปริศนาเหล่านี้ แท้จริงแล้วคือ เปลือกที่ห่อหุ้ม ตัวอ่อน 'หอยสังข์บราซิล' (Adelomelon Brasiliana) เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแถบอเมริกาใต้ ภายในไข่เหล่านี้ จะเต็มไปด้วยสารอาหาร อย่างเช่นโปรตีน และน้ำตาล ที่ช่วยให้ตัวอ่อนภายในดูดซึมอาหาร และเจริญเติบโต พวกมันจะมีระยะวางไข่ 9-10 เดือน หรืออาจจะมีระยะเวลาสั้น ๆ เพียงแค่ 5-6 เดือน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ หรืออาจจะใช้เวลายาวนานเป็นปี ในการฟักตัวอ่อน แต่กระนั้น การพบ ไข่หอยสังข์บราซิล เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เนื่องจากนักวิจัยทางทะเล ตั้งข้อสังเกตว่า ภายใน 3 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่มี ไข่หอยสังข์บราซิล ซัดมาเกยบนชายหาดในประเทศอาร์เจนตินา MThai News ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ news.mthai.com

ออกแบบจัด สวนจิ๋ว! สวยน่ารัก ไม่เหมือนใคร
ของจิ๋ว /  ต้นไม้จิ๋ว / 

สวนใครว่าจะต้องใหญ่เสมอไป ไม่จริงไม่จริง สวนขนาดเล็กก็มีเยอะแยะไป แต่เราคือ Decor.mthai จะมาธรรมดาๆ ได้ไง มันต้องมีอะไรพิเศษซะหน่อย อย่าง สวนจิ๋ว ที่คนส่วนใหญ่ เขาไม่ทำกัน จนบางครั้งเราเห็นแล้ว ยังว่ายากเลย เพราะขนาดสวนขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ สวนเล็กๆ ในบ้าน เรายังปลูกไม่ค่อยจะรอดเลย และจะให้ปลูกสวนจิ่วบ้าไปแล้ว แต่ก็มีคนทำไปแล้วนะคะ สำหรับสวนจิ๋วที่เอ่ยมานี้ โดย สวนจิ๋ว นี้จะใช้ พืช ที่มีขนาดเล็กมากๆ หน่อย เช่น บอนไซ่ มอสแคระ หรือไมโครกล้วยไม้ เป็นต้น โดยหาภาชนะที่มีขนาดเล็ก หน่อย เช่น หลอดไฟ เปลือกหอย กระถางจิ๋ว หรือจุกไวน์ เป็นต้น แบบกระถางจิ๋ว แบบหลอดไฟ ขนาดเล็ก แบบเปลือกหอย   สวนจิ๋ว แบบปลอกนิ้ว หลายคนอาจจะงงเล็กน้อยว่า ปลอกนิ้วคืออะไร มีไว้เพื่ออะไร จริงๆ แล้วส่วนใหญ่จะไว้กันเวลาเย็บผ้า นั้นเอง แบบจุกไวน์ แบบสวนจี้ห้อยคอ แบบว่ายังจิ๋วไม่พอ ก็จัด สวนจิ๋ว ติดตัวไปเลย แบบนี้ ก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะ ถ้าสามารถ ^^ www.furnishburnish.com

เพจปวศ. ตั้งข้อสังเกต จับเท็จ ข่าวงมพระพุทธรูปร้อยปีจมน้ำ
งมพระจมน้ำ /  จมน้ำ / 

เพจปวศ. ตั้งข้อสังเกต จับเท็จ ข่าวงมพระพุทธรูปร้อยปีจมน้ำ จากกรณีที่บนโลกออนไลน์ ได้มีการแชร์ข่าวว่า มีคนงมเจอพระพุทธรูปทรงเครื่่องกษัตริย์อายุกว่า10 0ปี จมในแม่น้ำเขตชายแดนไทย-ลาว โดยอ้างว่าพระรูปหนึ่งนิมิตรเห็นแล้วจึงได้ให้ชาวบ้านไปงมจนเจอ ล่าสุดที่แฟนเพจ เมด อิน อุษาคเนย์ ซึ่งเป็นเพจที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของข่าวดังกล่าว โดยเผยว่า เรื่องนี้ตนไม่ได้ลบหลู่ แต่มันไม่เนียน เพราะพระพุทธรูปดังกล่าวไม่ใช่ศิลปะลาว และหากอยู่ในแม่น้ำนานกว่า 100ปี เหตุใดไม่มีหอยหรือตะไคร่เกาะเลย ถ้าไม่เห็นว่างมขึ้นจากน่้ำ นึกว่ากำลังย้ายจากแผงท่าพระจันทร์ที่เขากำลังจัดระเบียบกันอยู่ ซึ่งคาดว่าข่าวดังกล่าวอาจจะเลียนแบบตำนาน พระพุทธรูปลอยน้ำที่เคยมีมาก่อนนี้ จึงอยากให้มีการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะก่อนจะหลงเชื่อ และที่สำคัญคือพระองค์นี้เรียกว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ไม่ใช่พระพุทธรูปปางทรงเครื่องสมาธิ อย่างในข่าวนำเสนอแต่อยางใด ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com MThai News

ที่เที่ยว Unseen 2016 สวย เลอค่า ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้จัก!
จันทบุรี /  ทะเลแหวก / 

ขึ้นชื่อว่าเมืองไทย ยังมีที่เที่ยวสวยๆอีกหลายแห่ง ที่คุณอาจยังไม่เคยไป และ ยังไม่เคยรู้จัก วันนี้ทาง Travel MThai ขอแนะนำที่เที่ยวแบบ Unseen สวย เลอค่า บอกเลยว่าถ้าไม่ได้ไปต้องร้องไห้หนักมาก "หล่มภูเขียว" มรกตล้ำค่า อำเภองาว จ.ลำปาง เป็นแอ่งน้ำผุดธรรมชาติสีฟ้าอมเขียว สีเหมือนมรกต "หล่มภูเขียว" มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีความลึกมากจนเป็นสีเขียว ความลึกยังไม่สามารถระบุได้ สันนิษฐานว่าเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกในสมัยดึกดำบรรพ์ ต่อมาได้กลายเป็นแหล่งรับน้ำ และมีปลาอาศัยอยู่มากมาย บริเวณโดยรอบของ หล่มภูเขียว นี้มีลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันที่เกิดจากภูเขาหินปูน ปกคลุมร่มรื่นด้วยเงาจากต้นไม้ใหม่ บรรยากาศแสนสงบบวกกับความเรียบนิ่งของผิวน้ำสีเขียวมรกต เหมือนสรวงสวรรค์บนดิน.. ที่หลุดออกเทพนิยาย.. งดงามดุจภาพวาด!!! ข้อแนะนำการมาเที่ยว หล่มภูเขียว 1.นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวชมหล่มภูเขียว ช่วงปลายตุลาคมที่ผ่านมา จนเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม ถือว่าท่านมาถูกช่วงเวลาที่สวยที่สุดครับ ถึงอย่างไรหล่มภูเขียวก็สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูตามความสะดวกของนักท่องเที่ยวแต่ละท่าน ซึ่งตัวหล่มภูเขียวเองก็จะสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูครับ 2.ช่วงเวลาที่น่าเที่ยวชม ช่วงเช้าก่อนเที่ยง ถือว่าสวยงามที่สุด เมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับผืนน้ำของหล่มภูเขียว ที่มีพื้นเป็นหินปูนอายุยาวนานราว 280 ล้านปี สีของผืนน้ำเป็นสีฟ้าสวยดุจน้ำจากทะเล ที่ถูกยกมาตั้งไว้กลางหุบเขา ฝูงปลาแหวกหว่ายต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม และพร้อมให้ท่านเก็บภาพสุดประทับใจมาฝากเพื่อนนักท่องเที่ยวท่านอื่นด้วยครับ 3.ข้อควรปฏิบัติดังนี้ -ห้ามให้อาหารปลา -ห้ามจับปลา -ห้ามลงเล่นน้ำ -เครพสถานที่ตามความเชื่อของชาวบ้าน -ทางผู้ดูแลพื้นที่ได้จัดจุดทิ้งขยะไว้ให้ท่าน โปรดทิ้งขยะตามจุดทิ้งด้วยครับ ทั้งนี้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นการรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่การเราต่อไป ดังที่หล่มภูเขียวคงอยู่เพื่อรอเราชื่นชมกว่า 280 ล้านปี ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขอบคุณภาพจาก Facebook หล่มภูเขียว --------------------------------------------- ทะเลแหวก บางชัน จ.จันทบุรี ทะเลแหวก เกิดขึ้นจากน้ำขึ้นน้ำลง โดยเมื่อน้ำลดสามารถมองเห็นแผ่นดินที่เป็นทรายสีดำ ทอดตัวยาวอยู่กลางลำน้ำอยู่ไม่ไกลจากเกาะจิกโคนเลน ในบริเวณทะเลแหวกสามารถนำมาปลูกต้นไม้เชื่อกันว่าจะทำให้ต้นไม้งอกงามดี เพราะส่วนใหญ่เป็นเศษเปลือกหอยที่แตกหักสะสมรวมตัวกันมาอย่างยาวนาน จากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองเกาะจิกที่อยู่ในเขตของจังหวัดตราดได้ถนัดตา ข้อแนะนำการมาเที่ยว ทะเลแหวก เป็นชายหาดกลางลำน้ำสามารถพักผ่อนได้ตามช่วงเวลาที่น้ำลงเท่านั้น ที่ตั้ง: ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก บางชันโฮมสเตย์, tatedutour --------------------------------------------- ภูชี้ดาว จ.เชียงราย ว่าด้วยจุดชมวิวแบบ 360 องศา พาโนราม่า ไม่มีอะไรมาบดบังทัศนียภาพด้านหน้า ในเวลานี้ ต้องยกให้ ภูชี้ดาว จ.เชียงราย แม้หนทางจะแสนไกล แต่เมื่อไปถึงต้องตะลึง และ หลงรักเมืองไทยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคนที่ชอบทะเลหมอก ต้นไม้ ป่าเขา สายลม รอคุณอยู่ ชมรีวิวแบบเต็มที่ ภูชี้ดาว การเดินทาง : ทางที่ 1 : จากอำเภอเวียงแก่น ใช้เส้นทาง ผาตั้ง – ภูชี้ฟ้า ก่อนถึงภูชี้ฟ้า 12 กม. จะมีป้ายบอกทางอยู่ซ้ายมือ เป็นหมู่ 11 บ้านร่มโพธิ์เงิน ต.ปอ อ.เวียงแก่น ทางที่ 2 : จากภูชี้ฟ้า ใช้เส้นทางภูชีฟ้า – ผาตั้ง ระยะห่างจากภุชี้ไปภูชี้ดาว ประมาณ 12 กม. จะเข้าสู่หมู่บ้านร่มโพธิ์เงิน ขับรถจนหมู่หมู่ 11 จะมีป้ายภูชี้ดาว อยู่ด้านขวามือ --------------------------------------------- อ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา จ. เชียงราย อ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา จ.เชียงราย เป็นอ่างเก็บน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งตั้งเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โดยประชาชนสามารถไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และตกปลาได้ ครั้งแรกที่แอดมินไปที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ขอบอกเลยว่าตะลึงเลยค่ะ อากาศสดชื่นเพราะมีลมเย็นๆ ติดภูเขา และน้ำในอ่างก็ดูใส เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมาก ที่ตั้ง: อ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 5 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขอบคุณ ข้อความและรูปภาพจาก Chiangraiupdate ---------------------------------------------  หาดปราสาททอง จ. บุรีรัมย์ “หาดปราสาททอง” ทะเลน้ำจืดของคนบุรีรัมย์ จากป่าเลี้ยงวัว สู่สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดแห่งใหม่ อ่าง เก็บน้ำทุ่งกระเต็น ตั้งอยู่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท ระยะห่างระหว่างขอบสระถึงเกาะกลาง 250 เมตร   เนื้อที่  2450 ไร่ สถานที่แห่งนี้ เดิมทีจัดไว้สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์ พัฒนาด้านเศรษกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ให้เหมาะสมกับศักยภาพท้องถิ่น  หาด ปราสาททอง ยังเหมาะแก่การปั่นจักรยานรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำ โดยรวมของระยะทางทั้งหมด เกือบ  10 กิโลเมตร  ที่พิเศษกว่านั้น ยังเป็นสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาทางน้ำ เช่นเจ็ทสกี ระยะทางฝึกซ้อมและการแข่งขัน 9.3 กิโลเมตร การเดินทาง ทางแยกต่างระดับ อำเภอสีคิ้ว  เลี้ยวมาทางอำเภอโชคชัย  ผ่านอำเภอหนองบุญมาก ถึงสี่แยกอำเภอหนองกี่ จากนั้นเลี้่ยวซ้ายประมาณ 3 กิโลเมตร ท่านก็จะถึงหาดประสาททอง ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก Buriramguru --------------------------------------------- ละลุ จ.สระแก้ว ละลุ" เป็นภาษาเขมร แปลว่า "ทะลุ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน เมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ อาจมีรูปร่างคล้ายกำแพงเมือง หน้าผา บ้าง หรือมีลักษณะเป็นแท่ง ๆ คล้ายกับแหล่งธรรมชาติบริเวณ “แพะเมืองผี” จังหวัดแพร่ แต่มีขนาดเล็กกว่า  ซึ่งในทุกๆปี ละลุจะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆ ตามแต่ลมและฝนที่ช่วยกันตกแต่งชั้นดิน บริเวณละลุมีพื้นที่กว้างกว่า 2,000 ไร่โดยแบ่งละลุออกเป็นโซนๆ ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีละลุที่มีลักษณะสวยงามแตกต่างกัน  จึงทำให้ละลุที่นี่ มีความหลากหลายและสวยงามแปลกตาเหมาะแก่การไปเที่ยวชม เป็นอย่างมาก บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวละลุ มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไว้ให้บริการรถพร้อมมัคคุเทศก์หรือยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยค่าเช่ารถจะอยู่ที่ประมาณ 200 บาท นั่งได้ 8-10 คน นอกจากนี้ ยังมีบริการที่พัก โดยพักที่ศูนย์บริการหรือที่บ้านชาวบ้านแบบโฮมสเตย์ก็ได้ โดยสอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3724 9708-9, 08 9098 0772 หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช โทร. 0 3724 3724 ที่ตั้ง: บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  ขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก ททท และ ธรณีไทย

รวมสุดยอด ร้านอาหารอร่อยแห่งปี 2558 by Food MThai
ร้านอาหารที่ต้องไปกิน /  ร้านอาหารอร่อย / 

สวัสดีพี่น้องชาว FoodMthai ทุกท่านเข้าสู่ศุกร์สุดท้ายของปี 2558 กันแล้ว วันนี้ทีมงานจะมาตอกย้ำความอร่อยให้พี่น้องได้ฟินกันอีกรอบ กับ การรวบรวมสุดยอดร้านอร่อย ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบปี กับการจัดอันดับ "รวมสุดยอด ร้านอาหารอร่อยแห่งปี 2558 by FoodMThai"  อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่า ร้านไหนจะครองใจคน MThai ได้ดีที่สุดตามมาเลย 10  สุดยอดร้านขวัญใจชาว MThai แห่งปี 2558 กำลังจะผ่านไปอีกหนึ่งปี สำหรับ ปี2558 ที่ทางทีมงานได้ ตระเวร หาสุดยอดร้านอร่อยๆ มาให้ทุกท่านได้ตามรอยนักชิม ไปอิ่มอร่อยกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย จีน ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ เมื่อจะผ่านพ้นปีไปเราจึงขอย้ำความอร่อยโดยการรวบรวม ร้านที่เพื่อนๆชาว FoodMThai ให้ความสนใจคลิกเข้าไปชมมากที่สุด มาให้คนที่พลาด ร้านเหล่านี้ไป ได้เข้าถึงความอิ่มอร่อยแบบสุดยอดกันอีกครั้ง จะมีร้านไหนบ้าง อย่ารอช้า ตามมาเลยครับ อันดับ 1. เตี๋ยว ยำ แซ่บ อาหารระดับพรีเมียมในราคาริมทาง เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ 1 ของร้านที่มียอดคนให้ความสนใจมากที่สุดในปีนี้ กับร้าน เตี๋ยว ยำ แซ่บ ร้านก๋วยเตี๋ยวริมทาง ที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดา ด้วยสโลแกน " เสียหายไม่ว่า เสียหน้าไม่ได้ " ร้าน เตี๋ยว ยำ แซ่บ จึงจัดหนักมาด้วย วัตถุดิบชั้นยอดเหมือนยกภัตราคาร จากโรงแรมหรูมาไว้ริมทาง ไม่ว่าจะเป็น ลอปเตอร์ ปูทาระบะ รวมไปถึง กุ้ง หอย ปู ปลา ที่ จัดเต็ม มาสดๆ ตัวใหญ่ๆ แต่ให้บริการในราคา ร้านอาหารริมทาง เด็ดอร่อย ขนาดนี้ ไม่แปลกใจที่จะได้รับความสนใจมาเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้ FoodMThai ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคร้าบบบ ที่ตั้ง : ตรงข้ามกับ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 เบอร์โทรศัพท์ : 083-1782777 อ่านรีวิวเพิ่มเติม : http://food.mthai.com/mafia-food/97278.html ------------------------------------------------------------------------------------------------- อันดับ 2. มานีมีหม้อ ต้นตำหรับชาบูมันกุ้งแห่งเดียวในเมืองไทย นี่เป็นคอนเท้นท์เปิดศักราชความอร่อยของปี 2558 และสามารถครองอันดับมีผู้เข้าชมมากที่สุด มาถึงอันดับ 2 ได้กับร้าน มานีมีหม้อ ต้นตำหรับชาบูมันกุ้ง แห่งเดียวในเมืองไทย ที่ต้องบอกเลยว่า ทุกเมนู ของร้าน มานีมีหม้อ ได้รับการยอมรับจาก FoodMthai และ ทุกๆคนที่ได้ไปลองชิม น้ำซุปสมุนไพรเผาที่เข้ากันกับมันกุ้งแม่น้ำ แถมยังมีวัตถุดิบชั้นยอดอีกมากมาย มาให้เลือกทานกันอย่างจุใจ ไม่ต้องถามเลยว่า ทำไมคนถึงให้ความสนใจและ เข้ามาติดตามกันได้เป็นอันดับที่ 2 ของปีนี้ ที่ตั้ง  Nawamin City Avenue เกษตร-นวมินทร์ 0928184441 The Avenue Chaengwattana แจ้งวัฒนะ 0949164466 Esplanade รัชดาภิเษก 0618974343 Central WestGate บางใหญ่ 0992340666 The Circle ราชพฤกษ์ 0992340990 Future Park รังสิต 0994903434 อ่านรีวิวเพิ่มเติม : http://food.mthai.com/mafia-food/96698.html ------------------------------------------------------------------------------------------------- อันดับ 3. อลังการงานสร้างกับ Buffet Super ปิ้งย่างระดับเทพที่ GURU GYUU จัดหนักจัดเต็มกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างที่ร้าน GURU GYUU กับซุปเปอร์เมนู ที่จัดสุดยอดพรีเมี่ยมเมนูมานำเสิร์ฟ ให้ทุกท่านได้อิ่มอรอ่ยกันแบบไม่อั้นตลอด 2 ชั่วโมงเต็มๆ ทั้งเนื้อนำเข้า ที่ละลาย ไปกับลิ้นทันทีที่คีบเข้าปาก หรือจะเป็นอาหารทะเล สดๆ ที่บอกเลยว่าต้องมาลองแล้วจะรู้ว่าทำไมร้าน GURU GYUU ถึงขึ้นมาเป็นอันดับที่ 3 ของร้านที่ชาวMThai นิยมมากที่สุดในปี 2558 นี้ ที่ตั้ง : ที่อยู่ ข้างธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ : 089-5342446 / 084-6624095 อ่านรีวิวเพิ่มเติม : http://food.mthai.com/mafia-food/99751.html ------------------------------------------------------------------------------------------------- อันดับ 4. มาเฟียฟู้ดบุก โออิชิ บุฟเฟต์ ท้าพิสูจน์ เมนูพิเศษระดับราชาเชฟกระทะเหล็ก อันดับที่ 4 กับอีกหนึ่งสุดยอดร้านบุฟเฟ่ต์ที่ทุกคนก็ต้องเคยไปกิน กับร้าน Oishi Buffet ที่รอบนี้ควงแขนเชฟกระทะเหล็ก มาเปิดเมนูระดับราชา ให้ได้ชิมกันอย่างจุใจ กับเมนู แซลมอนทาร์ทาร์ฮันนี่ซอส ถูกอกถูกใจ ชาว MThai จนเป็นอีกหนึ่งร้านที่สามารถเบียดเข้าแย่งตำแหน่งที่ 4 ในการจัดอันดับสุดยอดร้านเด็ด ประจำปี 2558 ไปได้ ที่ตั้ง : ซีคอนบางแค ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เมเจอร์บางแค เมเจอร์ปิ่นเกล้า บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 เซ็นทรัลพระราม 9 พหลโยธิน (ตรงข้ามแดนเนรมิตรเก่า) ฟิวเจอร์พาร์รังสิต เมเจอร์อเวนิว รัชโยธิน เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ IT Square ศูนย์การค้าเพียวเพลส แฟชั่นไอซ์แลนด์ เซ็นทรัล ชลบุรี อเวนิว พัทยา ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ่านรีวิวเพิ่มเติม : http://food.mthai.com/mafia-food/98505.html ------------------------------------------------------------------------------------------------- อันดับ 5. สุดแซ่บเมืองยศ บอกเลยว่าไม่ธรรมดา กับร้านโดนใจชาว MThai ประจำปี อันดับที่ 5 นี้ ถึงจะเป็นร้านส้มตำริมทาง แต่ความแสบ ความแซ่บ ของร้านสุดแซ่บเมืองยศ ก็โดนใจจนต้องเข้ามาดูกันรัวๆ ด้วยความเผ็ดร้อนจี๊ดจ๊าดถึงใจทุกเมนู สำหรับเมนูอาหารอีสานของร้าน สุดแซ่บเมืองยศ ที่ใครยังไม่เคยลองต้องหาโอกาสไปลองให้ได้ครับ เป็นอีกหนึ่งร้าน ที่ FoodMThai คอนเฟิร์มความแซ่บ ที่ตั้ง : ถนนติวานนท์ ปากเกร็ด กม. 16 (ใต้สะพานเลี่ยงเมือง ติดถนนติวานนท์) บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 เบอร์โทรศัพท์ : 089-440-3313 อ่านรีวิวเพิ่มเติม : http://food.mthai.com/mafia-food/98168.html ------------------------------------------------------------------------------------------------- อันดับ 6. สุขอุทัย ติวานนท์ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆ 100% อีกหนึ่งร้านที่ต้องมาลอง เด็ดจนคว้าอันดับ 6 ของการจัดอันดับสุดยอดร้าน ในปี 2558 ได้ กับร้านสุขอุทัย ด้วยรสชาติแบบดั้งเดิมของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆ สูตรเด็ดของร้านก็ตกทอดมาจาก รุ่นคุณแม่ที่มาจากจังหวัดสุโขทัย 100% ใครที่ได้มาลองชิมก็ต้องติดใจจนต้องบอกต่อ ร้านนี้ก็มีเมนูที่หลากหลาย ทั้งส้มตำ โรตี ผัดไทยสุโขทัย ขนมเบื้องสุโขทัย เรียกได้ว่า สุโขทัยวาไรตี้ เลยก็ว่าได้ใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ตามพิกัดไปเลยครับ !!! ที่ตั้ง : ถนนติวานนท์ ปากเกร็ด กม. 16 (ใต้สะพานเลี่ยงเมือง ติดถนนติวานนท์) บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 เบอร์โทรศัพท์ : 089-440-3313 อ่านรีวิวเพิ่มเติม : http://food.mthai.com/mafia-food/97844.html ------------------------------------------------------------------------------------------------- อันดับ 7. มาเฟียฟู้ดตะลุย 10 ร้าน เด็ดประจำ ตลาดบองมาร์เช่ เป็นอีกหนึ่งที่ที่ Admin ชอบไป เหมือนที่เพื่อนๆให้ความสนใจ กับตลาดบองมาเช่ ย่านประชาชื่นที่ไม่ว่าจะกิน จะชอป จะจับจ่ายซื้อของ มีหมดในตลาดเดียว ทั้งของหวาน ของคาว ผลไม้ ผักสด รวมไปถึงของใช้ เสื้อผ้า ยาสมุนไพร ธนาคาร โรงเรียนสอนพิเศษ ฯลฯ และอีกมากมาย จัดเป็นโซนเพื่อให้เดินง่าย แถมยังรวบรวมแต่ของดีๆ มีที่จอดรถกว้างขวาง สะดวกสบาย ของกินอร่อยๆ ที่ตลาดบองมาเช่ก็มีให้เลือกอิ่มอร่อยเยอะมาก FoodMthai ก็จัดเต็มมาแนะนำให้ทุกท่านถึง10 ร้าน จนเพื่อน ๆ ชาว Mthai ให้ความสนใจจนได้มาอยู่ที่อันดับ 7 ในปีนี้ ที่ตั้ง : 05/1 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ : 02 953 8980 อ่านรีวิวเพิ่มเติม : http://food.mthai.com/mafia-food/98703.html ------------------------------------------------------------------------------------------------- อันดับ 8. Greyhound Cafe สาขา The Groove Central World หรูหราอลังการ กับ Greyhound Cafe สาขา The Groove Central World ด้วยความหรูหราน่านั่ง กับร้านที่ตกแต่งด้วยโทน ขาว ดำ เงิน ตามสไตล์เกรย์ฮาวด์ จะสังสรรค์กันเพื่อนๆ  หรือจะพาคนรู้ใจมาสวีทก็ได้ใจทุกคน นอกจากบรรยากาศร้านสุดโมเดิร์นแล้ว รสชาติอาหารสไตล์ฟิวชั่นที่ร้าน Greyhound Cafe ก็เป็นอะไรที่ถ้าใครได้มาลองก็ต้องติดใจ ทำให้ Greyhound Cafe จึงเป็นอีกหนึ่งร้านที่ติดอันดับ Top 10  เข้ามาอยู่ในอันดับที่ 8 ปีนี้ ที่ตั้ง : ถนนพระรามที่ 1 (ชั้น 2 Groove At Central World) ปทุมวัน , ปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ : 02-613-1263 อ่านรีวิวเพิ่มเติม : http://food.mthai.com/mafia-food/97297.html ------------------------------------------------------------------------------------------------- อันดับ 9. ห้องอาหารจีนไชน่ามูน ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ภายในโรงแรมหรูย่าน หลักสี่ อย่างโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ก็มีสวรรค์ของคนรักอาหารจีนอย่าง ห้องอาหาร จีนไชน่ามูน ที่ได้รับความนิยมของคนที่ชื่นชอบอาหารจีน อาหารของที่นี่ถือว่าเป็นอาหารจีนต้นตำรับ เมนูต่างๆ ก็จะเป็นเมนูอาหารจีนแท้ๆ ที่คนรักอาหารจีนไปลองทานแล้วไม่มีผิดหวังแน่นอน เด็ดขนาดนี้ ก็ต้องไม่พลาดที่จะเข้ามาเป็น อันดับที่ 9 ของร้านอาหารแห่งปี ในปี 2558 นี้แน่นอนครับ ที่ตั้ง : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ , กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ :02-575- 5599 ต่อ 1462 อ่านรีวิวเพิ่มเติม : http://food.mthai.com/mafia-food/97134.html ------------------------------------------------------------------------------------------------- อันดับ 10. ชาบูอินดี้ (Shabu Indy) ร้านชาบูที่จัดหนักให้อิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้น และที่สำคัญ ไม่จำกัดเวลาอีกด้วย ไม่แปลกที่ร้านชาบูน้องใหม่อย่าง ชาบูอินดี้ จะเข้ามาเป็นหนึ่งใน 10 สุดยอดร้านของปีนี้ นี่ยังไม่รวมถึงรสชาติของน้ำซุป และความสดสะอาดของวัตถุดิบที่ทางร้านพิถีพิถันเลือกแต่อย่างดีมาเสิร์ฟ และนี่คือร้านชาบูที่มีชาว MThai ให้ความสนใจมากที่สุด ในปี 2558 นี้ครับ ที่ตั้ง : ถนน งามวงศ์วาน โครงการ home village ฝั่งตรงข้าม ม.เกษตร ประตูงาม 1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10500 เบอร์โทรศัพท์ : 086-510-9588 อ่านรีวิวเพิ่มเติม : http://food.mthai.com/mafia-food/101426.html ------------------------------------------------------------------------------------------------- การแนะนำความอร่อยกับสิบร้านแห่งปีก็ผ่านพ้นไปแล้ว ใครเคยไปทานร้านไหนกันมาแล้วบ้าง ติดใจอะไรที่ร้านไหนก็อย่าลืมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันบ้างนะครับ เผื่อมีใครกำลังลังเลว่าปีใหม่นี้จะพาครอบครัว นัดเพื่อนๆ หรือคนรู้ใจไปทานร้านไหนดีจะได้ตัดสินใจได้ถูก ส่วนในวันนี้ก็ต้องขอ ให้ในช่วงปีใหม่นี้ ชาว FoodMThai มีความสุขกันถ้วนหน้านะคร้าบ สวัสดีปีใหม่คร้าบบบ....!!!

รวมร้าน “เส้น” สุดแซ่บ  #แซ่บจนต้องรองขอชีวิต
กินเตี๋ยวกัน /  บะหมี่จอมพลัง / 

รวมเด็ดเรื่องเส้น ร้านก๋วยเตี๋ยว ซี๊ด ซีาด แซ่บเว่อร์ พูดถึงอาหารเส้นแล้ววันนี้เราเลยจัด รวมร้าน "เส้น" สุดแซ่บ  #แซ่บจนต้องรองขอชีวิต กันเลยทีเดียว มาดูกันเลยว่าแต่ละร้าน จะแซ่บเว่อร์ขนาดไหน รวมร้านเส้น ร้านก๋วยเตี๋ยว สุดแซ่บ ร้าน เตี๋ยวยำแซ่บ, ซอยวัชรพล ถ้าได้ยินสโลแกนที่ว่า "เสียหายไม่ว่า เสียหน้าไม่ได้" แล้วหล่ะก็ แน่นอนเป็นของร้าน เตี๋ยวยำแซ่บ นั่นเอง แถมยังติดอันดับ รวมสุดยอดร้านอาหารอร่อยแห่งปี 2558 by Food MThai แนะนำความแซ่บ: ต้มยำรวมทะเลน้ำข้น หรือ Canadian Lobster ดูรีวิวร้าน เตี๋ยวยำแซ่บ อาหารระดับพรีเมียมในราคาริมทาง ดูรีวิว รวมสุดยอดร้านอาหารอร่อยแห่งปี 2558 ที่อยู่: ตรงข้ามกับ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์: 083-178-2777  ----------------------------------------------------  ร้านกั้งบ้านเพ, ซอยร่วมฤดี ว้าว ยกทะเลมาไว้ที่กรุงเทพ คือคอนเซ็บของร้านก๋วยเตี๋ยว กั้งบ้านเพ ซึ่งมีสูตรเด็ดมาจากบ้านเพ จ.ระยอง รสชาติจัดจ้าน ถึงใจ กั้งตัวใหญ่ สด ที่คัดสรรมาอย่างดี ซึ่งตั้งอยู่ในซอยร่วมฤดี ใจกลางเมืองกรุงของเรานี่เอง แนะนำความแซ่บ:บะหมี่กั้งทะเลต้มยำน้ำข้นมันกุ้ง ดูรีวิวร้าน กั้งบ้านเพ ที่อยู่: ซอยร่วมฤดี ลุมพินี , ปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร เบอร์โทร: 02-0190588  ---------------------------------------------------- ร้าน พล ก๋วยเตี๋ยวโบราณ, พระราม 5 ใครไปที่ร้านนี้ ต้องลอง "เย็นตาโฟชามยักษ์" ที่ทางร้านตั้งชื่อว่า "โครตรสะใจ" คงไม่ต้องบอกว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้ เพราะทั้งเครื่อง เส้น ความแซ่บ แค่เห็นก็เผ็ดร้อนแล้ว มาในชามที่ใหญ่โต เว่อร์วัง อลังการ ดาวล้านดวงขนาดนี้ ทานได้ 7-10 คนเลยทีเดียว วัตถุดิบในชามมีทั้ง 20 กว่าชนิด มีทั้งไข่ต้ม ไข่เยี่ยวม้า ปลาแซลมอน ปลาหมึก กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ และลูกชิ้นปลาต่างๆ  แนะนำความแซ่บ: ก๋วยเตี๋ยว โคตรสะใจ  ดูรีวิวร้าน พล ก๋วยเตี๋ยวโบราณ ที่อยู่: ซอยพิบูลสงคราม 15 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี เบอร์โทร: 02-967-6099 , 082-345-3643   ----------------------------------------------------  ร้าน ก๋วยเตี๋ยวพี่อ้อ, ถ. เพชรบุรี ซอย 5 ร้านนี้ขอบอกเลยว่า ไม่ได้แซ่บเฉพาะก๋วยเตี๋ยว แม่ค้าก็แซ่บเฟ่อร์เช่นกัน เป็นร้านในตำนานของคนรักต้มยำกุ้งก็ว่าได้ เพราะใช้กุ้งไซส์ยักษ์ เนื้อเต็มๆ น้ำต้มยำเข้มข้นเด็ดดวง ขาประจำร้านนี้มีทั้งนักศึกษาและคนทำงานไปอุดหนุนเต็มร้านทั้งวัน แนะนำความแซ่บ: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งยักษ์น้ำข้น ดูรีวิวร้าน ก๋วยเตี๋ยวพี่อ้อ ที่ตั้ง: 68/51 เพชรบุรีซอย 5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2612-9013 08-1443-6629   ----------------------------------------------------  ร้าน เฝอ' 54 (Pho' 54), ถ.ลาดพร้าว-วังหิน ร้านนี้ชื่อ "เฝอ" ก็จริง แต่มีทั้ง เฝอก๋วยเตี๋ยวแบบเวียดนาม และ เฝอหม้อไฟ เด็ดจริงอะไรจริง ทูอินวันขนาดนี้ และต้นตำรับนั้น เจ้าของนำสูตรมาจาก LA (`ลอส แองเจิลลิส) เลยทีเดียว เส้นเหนียวนุ่ม น้ำซุปรสชาติกลมกล่อมขนาดนี้ คนแน่นร้าน ต่อคิวตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านเลยเชียวนะ แนะนำความแซ่บ: เฝอ LA และ เฝอหม้อไฟ ดูรีวิวร้าน เฝอ'54 ลาดพร้าว วังหิน ที่ตั้ง: 688 ลาดพร้าววังหิน 60 ถนนลาดพร้าว วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ : 089-770-2682, 086-700-0083   ---------------------------------------------------- ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ "นายใช้", ดอนเมือง ถ.วิภาวดีรังสิต เป็นอีกหนึ่งร้านที่เปิดขายมานานมากๆ แต่ความอร่อยไม่ตกเลย ความแซ่บจนต้องร้องซี๊ดของร้านนี้คือ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ จะมีพริกและกระเทียมเจียมหอมๆ โรยบนหน้าก๋วยเตี๋ยวเพิ่มความแซ่บแบบไม่ต้องร้องหาเครื่องปรุงเลย น้ำซุปหอมมีหวานที่ปลายลิ้น ใครไปทานรับรองซดน้ำซุปหมดถ้วยทุกคน! แนะนำความแซ่บ: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ดูรีวิวร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือนายใช้ ที่อยู่: 49/17 หมู่9 อาคาร ใกล้กับฝ่ายช่างการบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทรศัพท์:  025336172 , 025336919   ---------------------------------------------------- ร้าน เจียง ลูกชิ้นปลา เชื่อว่าหลายท่านคงเคยเห็นหรือเคยทานร้านนี้มาบ้างแล้ว เพราะฉะนั้น ถ้าพูดถึงเรื่อง "เส้น" ก็จะพลาดร้าน เจียง ไปได้อย่างไร เพราะถือว่าเป็น  ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่มีสาขาแฟรนไชส์เยอะร้านหนึ่งในกรุงเทพเลยก็ว่าได้ และมีจุดเด่นความแซ่บคือ ก๋วยเตี๋ยวทำจากปลาแท้ๆนั่นเอง แนะนำความแซ่บ: ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา ดูสาขาร้าน เจียง ลูกชิ้นปลา ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก ร้านเจียง ลูกชิ้นปลา   ---------------------------------------------------- ร้านบะหมี่จอมพลัง, ตลาดนัดรถไฟ ความแซ่บของร้านนี้อยู่ที่ชามใหญ่อลังการ เครื่องแน่น ใครได้กินรับรองจุกไป 3 วันแน่ๆ เส้นบะหมี่จะออกนุ่มๆ น้ำซุปหอม กลมกล่อม และเพิ่มความเก๋ตรงชื่อเมนูที่ทางร้านตั้ง เรียกทีหันมามองทั้งร้าน เช่น เฉี่ยวนรก, โคตรพิเศษ แนะนำความแซ่บ: เฉี่ยวนรก ดูรีวิวร้าน บะหมี่จอมพลัง สาขาราชพฤกษ์ ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก ร้าน บะหมี่จอมพลัง   ---------------------------------------------------- ร้าน กิน เตี๋ยว กัน ,ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น 4 ลาดพร้าว ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกรสเด็ด ที่สมัยก่อนใครชอบไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือถูกแสนถูกแถวย่านอนุสาวรีย์แล้วละก็จะต้องรู้จักก๋วยเตี๋ยวน้ำตกชามจิ๋วแน่นอน ร้าน กิน เตี๋ยว กัน มีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแซ่บๆเช่นกัน ตวัดเข้าปากหมดชาม สั่งเบิ้ลตลอด เพราะราคาแสนถูก เพียงชามละ 12 บาทเท่านั้น! สมกับสโลแกนว่า อร่อยเพลิน อิ่มสนุกจริงๆ แนะนำความแซ่บ: ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก ทานพร้อมเกี๊ยวกรอบ  ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก ร้านกินเตี๋ยวกัน   ----------------------------------------------------  ร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูรสเด็ด, ทองหล่อ20 เข้าเมืองก็ใช่ว่าจะไม่มีก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆกิน แนะนำร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูรสเด็ด เอ็นตุ๋น หมูตุ๋น ละลายในปาก น้ำซุปหอมตั้งแต่ยังไม่เดินเข้าร้าน เป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นขวัญใจมนุษย์เงินเดือนย่านทองหล่อ ก็ว่าได้ ดูรีวิวร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูรสเด็ด ที่ตั้ง: 936/2 ตรงข้าม ร.พ. คามิลเลียล ซ.ทองหล่อ สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทรศัพท์: 086-5697987,092-4095654

ฉลองวันแห่งความรักอย่างมีสไตล์ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
วาเลนไทน์ /  อาหารโรงแรม / 

ฉลองวันแห่งความรักอย่างมีสไตล์ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ พร้อมเนรมิตให้วันวาเลนไทน์ปีนี้ เป็นหนึ่งในวันวาเลนไทน์ที่สุดพิเศษของคุณและคนรัก ด้วยประสบการณ์การรับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ จากห้องอาหารต่างๆ ในโรงแรมฯ ให้คู่รักได้เลือกฉลองตามความชื่นชอบของทั้งคู่ “บิสคอตติ” เพลิดเพลินกับเซ็ตเมนูอาหารค่ำ “ซาน วาเลนติโน” ตำรับอิตาเลี่ยนเลิศรส 5 คอร์สสำหรับ 2 ท่าน ซึ่งปรุงอย่างพิถีพิถันโดยเชฟชาวอิตาเลียน เดเนียเล่ เบตตินี่ แต่ละเมนูเสิร์ฟในบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ ของบิสคอตติ เมนูไฮไลท์ ได้แก่ เกี๊ยวพาสต้าไส้กุ้งซอสล็อบสเตอร์,  ปลากะพงญี่ปุ่นย่างเสิร์ฟพร้อมสลัดมะเขือเทศและผักโขมราดซอสมันฝรั่ง,  เนื้อสันในแกะตุ๋นเสิร์ฟกับถั่วบดและซอสครีมกระเทียม,  และเมนูของหวานแสนอร่อยอย่างช็อคโคแลตมูสและไอสครีมเสาวรส นอกจากนั้นคู่รักยังจะได้รับสปาร์คกลิ้งไวน์ เพื่อฉลองค่าคืนแห่งความรักอีกด้วย ราคา 3, 600++ บาท สาหรับ 2 ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีและค่าบริการ) “เมดิสัน” ฉลองวันแห่งความรักที่สุดแสนจะโรแมนติกในบรรยากาศคลาสสิกของเมดิสัน พร้อมอร่อยกับอาหารค่ำแบบตะวันตกระดับพรีเมียม 5 คอร์ส อาทิ ไข่ปลาสเตอร์เจียนบนแตงเมลอนเคลือบแชมเปญ,  กุ้งเทนชิและหอยเชลล์ญี่ปุ่นราดครีมยูสุ,  เนื้อสันในวากิวอบและตับห่านเสิร์ฟพร้อมมันบดถั่วลันเตาราดซอสทรัฟเฟิลไวน์แดง, และเมนูของหวาน วาเลนไทน์ชีสเค้กมาสคาโปนเสิร์ฟฟกับสตรอเบอร์รี่และไอศครีมช็อคโคแลตถั่วพิตาชิโอ   และรับสปาร์คกลิ้งไวน์ เพื่อฉลองค่าคืนแห่งความรักอีกด้วย ราคา 6,500++ บาท สาหรับ 2 ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีและค่าบริการ) “ชินทาโร่” สาหรับคู่รักที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น พลาดไม่ได้กับเซ็ตเมนูอาหารค่ำสุดพิเศษซึ่งบรรจงปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันมาเพื่อคุณโดยเชฟซาโตชิ ซาวาดะ เมนูไฮไลท์ที่เชฟภูมิใจนำเสนอ ได้แก่ ปลาทูน่าทาทาร์ ปูทาระบะและไข่ปลาคาร์เวียร์กับซอสหอยเม่นทะเล, ซาชิมิรวม, ซุปหอยตลับญี่ปุ่น, ปลาหิมะย่างกระเทียมซีอิ้วกับตับเป็ด หรือ สุกี้เนื้อวากิว, มูสชาเขียวสไตล์คาปูชิโน่ และสตรอเบอร์รี่สด นอกจากนั้นยังมีเมนูตามสั่งทั้ง ซูชิ  ซาชิมิให้ได้เลือกรับประทานอย่างจุใจ และรับสปาร์คกลิ้งไวน์ เพื่อฉลองค่าคืนแห่งความรักอีกด้วย ราคา 2,900++ บาทต่อท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีและค่าบริการ)  “เดอะ ล็อบบี้ เลาจน์” นอกจากมื้อค่าแสนอร่อยแล้ว ท่านยังสามารถฉลองเทศกาลแห่งความรักนี้ด้วยขนมและของว่างยามบ่าย ซึ่งเอ็กเซ็คคิวทีฟเพสทรีเชฟ โลรองต์ เมอร์ดี้ ได้รังสรรค์ขนมและของหวาน เอาใจคนรักการจิบน้ำชายามบ่าย ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับหลากหลายเมนูของหวาน เสิร์ฟคู่กับชามาคิยาจ แฟรส์ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นชาจากฝรั่งเศสอันดับหนึ่งของโลก เหมาะอย่างยิ่งสาหรับวันแห่งความรัก พร้อมฟังเพลงบรรเลงสบายๆ ในบรรยากาศโรแมนติก ณ เดอะ ล็อบบี้ เลาจน์ การจิบน้ำชายามบ่ายแบบบุฟเฟ่ต์ ราคา 990++ บาท ต่อท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีและค่าบริการ) “มอคค่า แอนด์ มัฟฟินส์” ร้านเบเกอรี่ มอคค่า แอนด์ มัฟฟินส์ ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยของขวัญหลากหลาย ทั้งช็อคโกแลตโฮมเมด กิฟท์เซ็ตช็อคโกแลต ดอกกุหลาบจัดช่อบูเก้ และไวน์ชั้นเยี่ยมมากมายให้ท่านได้เลือกสรร โดยทางร้านมีบริการจัดกระเช้าของขวัญตามสไตล์ของท่าน ให้ได้เลือกนำไปมอบแด่แขกคนพิเศษในเทศกาลแห่งความรักนี้ สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง สั่งดอกกุหลาบจัดช่อบูเก้ หรือ สั่งกระเช้าของขวัญวาเลนไทน์ ได้ที่โรงแรมโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  โทร. 0 2126 8866  หรืออีเมล์: dining.asia@anantara.com

AKA Yakiniku ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ สาขา Central World
Central World /  Japan / 

สวัสดีวันแรกของเดือน ธันวาคมครับ ชาว FoodMThai ทุกท่าน เข้าสู่เดือนสุดท้ายปลายปี วันหยุดเพียบ หาเวลาว่างไปกิน ไปเที่ยวชาร์จแบทให้ตัวเองกันเถอะ ส่วนวันนี้ FoodMThai ก็จะพาทุกท่านไปลิ้มลองความอร่อยกับ ร้าน Yakiniku หรือร้านปิ้งย่างแบบญี่ปุ่น ซึ่งบอกเลยว่า ถ้าได้ไปลองแล้วฟินแน่นอน กับร้าน AKA yakiniku สาขา Central World กัน จะพิเศษ จะพรีเมี่ยมยังไง อย่ารอเลยครับ ตามมาเลย AKA yakiniku ต้องไม่พลาดถ้าคุณเป็น Yakiniku Lover ตัวจริง ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบทานอาหารปิ้งย่าง แบบญี่ปุ่น มีอาการ อยากกินเนื้อย่างตลอดเวลา ดูรีวิวแล้วต้องตามไปลิ้มลองความอร่อยทุกที่ วันนี้ FoodMThai จะขอแนะนำสุดยอด ร้าน Yakiniku  อีกหนึ่งสำนัก กับร้าน AKA yakiniku ที่บอกเลยว่าถ้าได้ไปลองแล้วต้องติดใจแน่นอน กับหลากหลายเมนูสุดฟิน ทั้ง แบบบุฟเฟ่ต์และ แบบ Ala cart ที่มีมาให้เลือกอย่างจุใจ แถมวัตถุดิบยังใหม่ สด บอกเลยว่ายิ่งช่วงนี้มีเมนูพิเศษ หมูแซ่บซี๊ด และเนื้อแซ่บซี๊ด ที่มาเอาใจคนรักรสแซ่บด้วยแล้วล่ะก็ แค่เห็นชื่อเมนูก็น้ำลายสอแล้ว อดใจไม่ไหวแล้วตามไปชิมพร้อม ๆ กันเลยดีกว่าครับ เมนูแรก กับ Buffet ที่สามารถเลือกอิ่มอร่อยได้ 2 แบบคือ Buffet แบบธรรมดา ราคา 399 ++ บาท เมนูปกติ และแบบ Buffet พรีเมี่ยม ราคา 499 ++ บาท ที่ พิเศษตรงที่เอาใจคนรักซีฟุ้ดให้อิ่ม อร่อยเต็มๆ และยังเพิ่มเมนู ซีฟู้ด  กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ตัวโต อีกด้วย ชุดเนื้อแซ่บซี๊ด เมนูพิเศษของเดือนนี้ เป็นเมนู A La Carte ราคาชุดละ 599 บาท เอาใจคนรักรสจัด เนื้อนุ่มๆกับรสชาติเข้มข้น แซ่บซี๊ดถึงใจ ใครอยากลองเมนูนี้ ต้องรีบไปกันหน่อยนะครับเพราะเมนู เนื้อแซ่บซี๊ดและหมูแซ่บซี๊ด จะมีให้ได้อิ่มอร่อยกันแค่ ถึงเดือนธันวาคม 2558 เท่านั้น ข้าวยำเกาหลีหมู และ ข้าวยำเกาหลีเนื้อ ข้าวยำเกาหลี สูตรเด็ดของทางร้าน เสิร์ฟมาในถ้วยร้อน หอม อร่อย กลมกล่อม ฟินสุด ๆ เรียกว่าถ้ามาอิ่มอร่อยที่ร้าน AKA Yakiniku เมื่อไหร่ เมนูข้าวยำเกาหลีเป็นอีกหนึ่งเมนู ที่ห้ามพลาดครับ ปิดท้ายความอร่อยสุดฟินด้วย เมนูช็อกโกแลตฟัดจ์บราวนี่บิบิมบัม ไอศครีมรสชาติอร่อย เสิร์ฟมาแบบมีกิมมิคในถ้วยหินเย็นเจี๊ยบ ทำให้ไอศครีมไม่ละลาย อร่อยฟินกันได้นาน ๆ เป็นอย่างไรกันบ้าง อิ่มพุงจะแตกกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีเดียว ฟินกันแล้วใช่มั๊ยครับกับบุฟเฟ่ต์พรีเมี่ยม ที่ร้าน AKA Yakiniku ทั้งเมนู บุฟเฟ่ต์ทั้ง A La Carte ส่วนใครอยากตามรอยมาอิ่มอร่อยแบบนี้ ก็มาไม่ยากเลย ร้านตั้งอยู่ที่ ชั้น 7  ศูนย์การค้า Central Word โซน Beacon เปิด - ปิด 10.00-22.00 น. ทุกวัน เตรียมท้องไปให้ดี เพราะคุณจะได้พบกับศึกหนัก แน่นอน กับอาหารหลากขนิดที่ให้คุณเลือกอิ่มอร่อยได้จนพุงกาง สำหรับวันนี้อิ่มแล้ว ขอตัวไปย่อยก่อนแล้วคร้าบ บ๊ายบายคร้าบบบ ลูกค้า True ทั่วไปรับส่วนลด 10 % เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน AKA ครบ 1,500 บาท ขึ้นไป ลูกค้า True Card รับฟรีเมนูหมูแจ่วแซ่บ หรือ หมูลาบซี๊ด ฟรีทันที 1 ที่ เมื่อรับประทานอาหารครบ 500 บาท และพิเศษสุดๆ สำหรับสมาชิก MThai ลุ้น Gift Voucher มูลค่า 100 บาท 10 รางวัล เพียงตอบคำถามว่า เมนูขนมหวานที่รีวิวไว้ข้างต้นมีชื่อว่าอะไร ? รายชื่อผู้โชคดี minniemint8 por030 dokmaipa meaWkungha pk_tar pinkchampoo duangkwan nutjank khunyu BhALiin ** ผู้ที่ร่วมกิจกรรม ควรทำการ ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก ก่อนตอบ และทำการอัพเดทข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ ในProfileของคุณให้เรียบร้อย เพื่อการจัดส่งของรางวัลง่ายขึ้น ผู้ที่มีชื่อได้รางวัลแต่ไม่มีที่อยู่ในการจัดส่ง ทางเราจะถือว่าสละสิทธิ์ให้ผู้อื่นทันที

อ่านเกมขาด! “ทนายโบ้” มั่นมีคนเตรียมประท้วงเเน่ หากศาลไม่คุ้มครอง
ทนายโบ้ /  ธวัชชัย สัจจกุล / 

ฝ่ายกฏหมายสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย มั่นใจหากศาลไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว การเลือกตั้งนายกลูกหนังไทย จะมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยรวมตัวไปร้องเรียนต่อ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้แน่นอน นรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ ฝ่ายกฏหมายสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เผยมั่นใจถ้ากระบวนการไม่ได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ (11 ก.พ.) มั่นใจว่าวันจะต้องมีกระบวนการของผู้ที่ไม่เห็นด้วยที่คณะกรรมการกลางได้จัดการเลือกตั้งที่ผิดข้อบังคับ โดยศาลปกครองกลาง นัดไต่สวนฉุกเฉิน กรณีที่ “รองแห้ว” พ.ต.ท.ชัยทรัพย์ ธรัช ฤทธิ์เต็ม และ "บิ๊กหอย" ธวัชชัย สัจจกุล 2 ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ยื่นฟ้องขอคุ้มครองชั่วคราว การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากมองว่า คณะกรรมการกลาง สมาคมฟุตบอล (FAT NC) มีการทำผิดข้อบังคับหลายประการ ซึ่งทาง ศาลปกครองกลาง เตรียมมีคำตัดสินออกมาอย่างเป็นทางการช่วงเย็นวันนี้

เซเลป ยกขบวนแนะทางรัดแห่งความสวย ด้วย Mask House
Mask /  Mask House / 

          ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองในเหล่าช่างแต่งหน้าและบล๊อกเกอร์ทั่วโลก  Mask House (มาส์ค เฮ้าส์) เพื่อตอบโจทย์การปรนนิบัติผิวในยุคของความเร่งรีบ และให้ผลลัพท์ที่ชัดเจน ในเวลาอันรวดเร็ว โดยจัดหนักกับ 3 มาร์คคุณภาพชนะเลิศ ผ่านตัวแทนเซเลบแห่งความงาม ที่มาร่วมแฃร์ประสบการณ์จริงหลังได้ทดลองใช้  Diamond V Fit Mask (ไดมอนด์ วีฟิต มาส์ค) ที่ปรับหน้าเรียวกระชับเป็นตัววีภายใน 30 นาที ตบท้ายด้วย Aqua pum 3in1 (ควา ปั๊ม ) และ V-Sharp ไดมอนด์วีชาร์ปเซรั่ม ช่ำน้ำชุ่มชื้นให้ผิวอย่างเต็มอนุภาพ           โดยเหล่าเซเลบกว่าสิบสาวงามได้ร่วมการันตีถึงความเลิศของ Mask House (มาส์ค เฮ้าส์) ผ่านการร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงของ คุณลินา ลีนุตพงษ์ กับ CELEBRITY Snail Extract Moisturizing Gel Mask มาส์คเมือกหอยทากไฮโดรเจลแบบ 3D คงความชุ่มชื้นได้ยาวนานกว่าเดิม และมีครีม หอยทากสีทอง ใช้คู่กันด้วยคะ  คุณเจนนิส สินธวาชีวะ กับการใช้ CELEBRITY Bee-Tox มาส์คไฮโดรเจลสูตรสารกัดจากผึ้ง ที่เปรียบเสมือนการทำ Botox แบบธรรมชาติ ยกกระชับ เนียนทั้งใบหน้า อุดมไปด้วยโปรตีนหลากชนิดและเอนไซม์อีกมากมายกว่า 55 ชนิด ทั้งยังมีตัว eye mask กับ eye serum ที่ใช้คู่กันดูแลผิวรอบดวงตา ยกกระชับ อย่างล้ำลึกอีกด้วย           คุณวันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ในการทดลองใช้งาน CELEBRITY Syn-Ake Power Brightening Gel Mask (เซเลบริตี้ ซินเอคพาวเวอร์ไบร์ทเทนนิง เจลมาส์ค) ซีรั่มเข้มข้นลดเลือนริ้วรอย ด้วยสารสกัดเลียนแบบการทำงานของพิษงู (SYN-AKE) ได้รับการรับรองจากแพทย์ผิวหนังแล้วว่าปลอดภัย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวขาวใส และมี serum สกัดเข้มข้น ใช้คู่กับ mask ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ยกกระชับ พร้อม กำจัดจุดด่างดำ ทำให้หน้ากระจ่างใส             นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเหล่าบล็อกเกอร์บิวตี้มากมายร่วมทดลอง ปรับหน้าเรียวกระชับเป็นตัววีภายใน 30 นาทีด้วย Diamond V Fit Mask (ไดมอนด์ วีฟิต มาส์ค) ซีรั่มเข้มข้นเพิ่มกระบวนการเผาผลาญไขมันอย่างรวดเร็วและให้ความชุ่มชื้นกับผิวทำงานร่วมกับแถบสายรัดนาโนเพื่อปรับรูปหน้าให้เรียวเล็กสวย หน้าเรียวเล็กลงอย่างน้อย 1 ซม.ทันที พร้อมการตอบปัญหาข้อข้องใจถึงประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมโดย แพทย์หนุ่ม นพ.อิทธิพัทธ์ อุดมสัจจานันท์ ว่าเพราะเหตุใด Mask House (มาส์ค เฮ้าส์) จึงเป็นผลลัพธ์แห่งความงามของสาวในยุคนี้