ศาลฏีกา

บรรยากาศงานประเพณีถือศีลกินผัก ณ ศาลเจ้ากะทู้
ศาลเจ้ากะทู้ /  เทศกาลกินเจ

บรรยากาศงานประเพณีถือศีลกินผัก ณ ศาลเจ้ากะทู้ (ซ้าย-ขวา)คุณประเสริฐ ลิ่มทอง(ผู้จัดการศาลเจ้า) , ฝ่ายบริหาร คุณประชา  เมธาภัทรพันธุ์ ,คุณ ชัชชัย รักเหย้า, คุณ ทฤษฏา ชาญยนต์,อ.ไชยยุทธ ปิ่นประดับ และฝ่ายพิธีกรรม คุณ อริยธัช ชูชุ่มชื่น เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เป็นวันแรกของงานประเพณีถือศีลกินผัก โดยอ๊ามหล่ายถู่ต้าวโบ้เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้) ประกอบพิธีซงเก้งและถากซ้อ ทำพิธีกันจนถึงวันที่ 2 กันยายน 2557 พิธีกรรมจะเหมือนกับทุกๆ ปี และปีนี้ซึ่งมีเดือน 9 ครั้ง ศาลเจ้ากะทู้เคยจัดงาน 9 สองครั้งเมื่อในอดีตเกือบ 200 ปีที่แล้ว พิธีกรรมจะจัดขึ้นอีกครั้งที่สอง ระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 57 (เฉพาะศาลเจ้ากะทู้ กับ ศาลเจ้าเชิงทะเล) ซึ่งศาลเจ้ากะทู้เป็นต้นกำเนิดการกินเจและเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด พิธีกรรมครั้งที่สองจะเหมือนกับครั้งแรก แต่จะงดพิธีกรรมโก้ยโห้ย(ลุยไฟ) และงดพิธีโก้ยห่าน (สะเดาะเคราะห์) ทั้งนี้ฝ่ายบริหารศาลเจ้ากะทู้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมประเพณีถือศีลกินผักและร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวภูเก็ต กำหนดการพิธีกรรม ศาลเจ้ากะทู้ วันที่ 23 กันยนยน 2557 17.00 น. พิธียกเสาโกเต้ง 24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) 24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง วันที่ 24 กันยนยน 2557 (งานประเพณีถือศีลกินผักวันแรก) 05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป) วันที่ 25 กันยนยน 2557 05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป) วันที่ 26 กันยนยน 2557 05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 15.00 น. ประกอบพิธีป้างกุ้น (พิธีปล่อยทหารรักษาบริเวณพิธีงาน) 16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า) 19.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า- ปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) 21.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป) วันที่ 27 กันยนยน 2557 05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป) 15.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป) วันที่ 29 กันยนยน 2557 15.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า) 18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป) วันที่ 30 กันยนยน 2557 05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า) 18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 19.00 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗) 20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป) วันที่ 1 ตุลาคม 2557 05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) 12.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า) 20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป) วันที่ 2 ตุลาคม 2557 05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 15.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) บริเวณศาลเจ้า 16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า) 18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) 19.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์ 24.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์) ณ หมู่บ้านกะทู้ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง 17.30 น. ประกอบพิธีชิวกุ้น(พิธีเรียกทหารกลับ) ** หมายเหตุ ครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 2 พฤษจิกายน 2557 กำหนดการสอบถามได้ที่ 081-815-0591 https://www.facebook.com/ศาลเจ้ากะทู้-內杍斗母宮-Kathu-Shrine ขอขอบคุณการสนับสนุน จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ตโทรศัพท์ 07-621-1036,07-621-2213 โทรสาร 07-621-3582อีเมล์ : tatphiket@tat.or.thwww.tourismthailand.orgwww.facebook.com/tatphuket

ป.ป.ช.หารือคดีถอดถอน 'ยิ่งลักษณ์-36 ส.ว.'
36 สว. /  ดคีจำนำข้าว / 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประชุมพิจารณาคดีถอนถอน 'ยิ่งลักษณ์' ปมจำนำข้าว พร้อมคดี 36 ส.ว.ลงชื่อแก้ไขร่างรธน. ที่มาส.ว. ขณะจับตาศาลเพิกถอนเปิดบัญชี สนช. การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในวันนี้ มีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาคดีถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว และคดี 36 ส.ว.ร่วมกันลงชื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ กรณีที่มาของ ส.ว. นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าจับตาด้วยว่า ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะรอฟังคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1430/2557 ระหว่าง พล.อ.นพดล อินทปัญญา กับพวกรวม 28 คน กับคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเป็นคดีที่ พล.อ.นพดล กับพวกรวม 28 คน ฟ้องคณะกรรมการ ป.ป.ช.กรณีที่ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อผู้ถูกฟ้องคดี และให้ประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน - หนี้สินแก่สาธารณะชน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า สมาชิก สนช.มิได้มีฐานะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง MThai News

เทศกาลกินเจ
กินเจ /  กินเจปี57 / 

ใกล้ถึงช่วงถือศีลกินเจกันแล้ว หรือที่เรียกว่า เทศกาลกินเจ นั่นเอง ทั้งนี้เราควรจะมีการเตรียมตัวกันอย่างไร Horoscope.mthai ไม่รอช้าที่จะนำข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันครับ ทั้งนี้บางคนอาจกินเจล่วงหน้า 1 วัน หรือที่เรียกว่า "ล้างท้อง"การ บูชาจะกำหนดในวันขึ้น 1 ค่ำ ขึ้น 3 ค่ำ ขึ้น 6 ค่ำ และขึ้น 9 ค่ำ ซึ่งชาวจีนจะนุ่งห่มชุดขาวไปไหว้พระ ไหว้เจ้าตามวัดหรือศาลเจ้า และถือศีล 5 บางคนเคร่งขนาดถือศีล 8 ก็มี ในช่วงท้ายของ เทศกาลกินเจ ก็จะมีการลอยประทีปที่คำจีนเรียกว่าปั่งจุ้ยเต็ง ลักษณะคล้ายกับลอยกระทงของไทยเรา และพิธีจะจบด้วยการส่งเทพเจ้าในวันขึ้น 10 ค่ำ  ดังนั้นสีเหลืองจึงเป็นสีของพุทธศาสนา หรือผู้ทรงศีล บนธงจะเขียนตัวอักษรสีแดง อ่านว่า "ไจ" หรือ "เจ" มีความหมายว่า "ของไม่มีคาว" เหตุที่ใช้สีแดง เพราะชาวจีนเชื่อว่า เป็นสีมงคล สร้างความเจริญให้แก่ชีวิต ธงเจนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของอาหารเจแล้ว ยังเป็นการเตือนให้พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตนถือศีลกินเจได้ตระหนักถึงการไม่ เบียดเบียนชีวิตสัตว์ และการตั้งอยู่ในศีลตลอดช่วงระยะเวลา 9 วัน 9 คืน ช่วงเวลา 9 วันที่กินเจนั้น ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ถือศีลกินเจอย่างครบสมบูรณ์ตามประเพณี ต้องปฏิบัติตัวดังนี้ 1.    งดเว้นเนื้อสัตว์ และทำอันตรายต่อสัตว์ 2.    งดนม เนย และน้ำมันที่มาจากสัตว์ 3.    งดอาหารรสจัด ทั้งอาหารเผ็ด หวานจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด 4.    งดผักหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรง เช่น ผักชี กระเทียม หัวหอม ต้นหอม หลักเกียว กุยช่าย รวมทั้งใบยาสูบ 5.    รักษาศีลห้า  รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาอารมณ์ 6.    ทำบุญทำทาน สำหรับคนที่เคร่งครัดจะนุ่งขาวห่มขาว 7.    สำหรับผู้ที่เคร่งครัดมากๆ แยกภาชนะสำหรับใส่เนื้อสัตว์ออก เพื่อปรุงอาหารเจ โดยไม่ปล่อยให้ดับ เพื่อเป็นพุทธบูชา และรำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ญาติพี่น้อง ตลอดจนผู้ที่มีบุญคุณต่อผืนแผ่นดินเกิด อย่างไรก็ดี หยุดกินคือหยุดฆ่า กรรมที่สร้างนี้ จักติดตามสนองเราในไม่ช้า ทำให้สุขภาพร่างกาย อายุขัยของเราสั้นลง เป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ จากเวรกรรมซึ่งรักษาได้ยากและเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ชีวิตบั้นปลายจะไม่มีความสุข เพราะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บ ขอบคุณข้อมูลจากบทความ อ .ตั้ม  ศรีนเรศพยากรณ์

อึ้งทั้งงาน! ไฟฟ้าดับกลางงานเสวนาปฏิรูปพลังงานครั้งที่ 2
กองทุนเชื้อเพลิง /  ข่าววันนี้ / 

งานเสวนาปฏิรูปพลังงานเดือด  ปิยสวัสดิ์ หลุดอย่ามาเห่าหอน กลางห้องประชุม หลัง วีระ จี้ยุบ กองทุนเชื้อเพลิง ขณะที่ผู้ร่วมงานอึ้งไฟฟ้าดับระหว่างประชุม การเสวนาปฎิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนในอนาคตครั้งที่2 เพื่อเสนอแนะทิศทางพลังงานของประเทศ ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก วันนี้ (24 ก.ย. 57) บรรยากาศเต็มไปด้วยความดุเดือด ภายหลังผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาครัฐ กระทรวงพลังงาน ภาคเอกชน และภาคประชาชน โต้ตอบกันไปมา โดยเฉพาะช่วงที่นายวีระ สมความคิด ตัวแทนภาคประชาชน ลุกขึ้นตั้งคำถามว่า ภาครัฐจะไม่เก็บเงินเข้ากองทุนได้หรือไม่ เพราะกองทุนน้ำมันและกองทุนอนุรักษ์พลังงานไม่เป็นประโยชน์ มีการใช้ไม่เป็นตามวัตถุประสงค์มีการใช้จ่ายผิดประเภท สุรุ่ยสุร่าย อีกทั้งเป็นต้นเหตุทำให้ราคาน้ำมันสูง ทำให้นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พูดแทรกขึ้นว่า ถ้ามีหลักฐานทุจริตก็ให้ไปฟ้องศาล ไม่ต้องมาเห่าหอนข้างนอก ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมเสวนาส่งเสียงโห่ด้วยความไม่พอใจ ก่อนที่หลวงปู่พุทธะอิสระ ประธานดำเนินรายการจะได้ขอให้นายปิยสวัสดิ์ถอนคำพูด ให้มีวุฒิภาวะผู้นำ นายปิยสวัสดิ์ได้บ่ายเบี่ยงว่า ไม่ได้ว่าใครตรงๆ แต่สุดท้ายนายปิยสวัสดิ์ก็ยอมถอนคำพูด ทั้งนี้รายงานได้ระบุว่า ช่วงหนึ่งของการเสวนาได้เกิดเหตุไฟฟ้าในห้องประชุมดับ ส่งผลให้การหารือชะงักไประยะหนึ่งด้วย ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาแก้ไข และกลับมาเริ่มเสวนาได้ใหม่ แต่ถึงขณะนี้ก็ยังไร้ซึ่งข้อสรุป MThai news

ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้อง 28 สนช.ยื่นฟ้อง ป.ป.ช.
28 สนช. /  ข่าวศาลปกครองสูงสุด / 

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งไม่รับคำร้องคดีที่ 28 สนช. ยื่นฟ้องป.ป.ช. กรณีที่ให้ สนช.ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.และสาธารณชน เมื่อเวลา 14.45 น.ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ 1430/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 1397/2557 ระหว่าง พล.อ.นพดล อินทปัญญา ผู้ฟ้องที่ 1 และพวกรวม 28 คน กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ถูกฟ้อง ศาลปกครองสูงสุด เรื่องขอให้วินิจฉัยเพิกถอนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามหนังสือที่ ปช 0008/0147 ลว.14 ส.ค.2557 และหนังสือที่ ปช 0008/0171 ลว.27 ส.ค.2557 ที่ให้ สนช.ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.และให้ประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณชน โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า สนช.มิได้มีฐานะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น โดยวันนี้ ผู้พิพากษาศาลปกครองสูงสุด พิจารณาคดีดังกล่าวไม่ได้ออกนั่งบัลลังก์อ่าน หลังผู้ฟ้องคดีไม่มา มีเพียง นายสิทธิพงศ์ ปึงวงศานุรักษ์ ผอ.สำนักคดี ป.ป.ช.พร้อมคณะเป็นตัวแทน เดินทางมารับฟังคำสั่งคดี ทั้งนี้ ศาลมีคำสั่งเห็นพ้องด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง 28 คนไว้พิจารณา จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง และคำร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดไต่สวนฉุกเฉินของผู้ฟ้องทั้ง 28 คนอีก MThai News  ข่าวที่เกี่ยวข้อง ศาลปกครองนัดอ่านคำสั่งคดีสนช.ยื่นฟ้องป.ป.ช.

ทนายนปช.เสียชีวิต ยื่นศาลให้รับคดีอภิสิทธิ์อีกครั้ง
ทนายนปช. /  นปช / 

ทนายความม็อบ นปช.ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เมื่อปี 53 ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอาญา ขอให้รับคดี อภิสิทธิ์ -สุเทพ สั่งให้ฆ่าผู้อื่นอีกครั้ง นายโชคชัย อ่างแก้ว ทนายความของ นายสมร ไหมทอง และ นางหนูชิด คำกอง ภรรยาของ นายพัน คำกอง ผู้ชุมนุม นปช. ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุการณ์สลายการชุมนุม ปี 2553 เดินทางมายังศาลอาญารัชดา โชคชัย อ่างแก้ว เพื่อยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งให้รับคดีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี (พระสุเทพ) ตกเป็นจำเลยในคดีร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จากกรณีเป็นผู้ออกคำสั่งให้ทหารกระชับพื้นที่ กลุ่ม นปช. เมื่อปี 2553 โดย นายโชคชัย ระบุว่า คดีนี้ศาลอาญาพิพากษาว่าเป็นอำนาจของ ป.ป.ช. ที่จะต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพราะศาลเห็นว่าเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ขณะที่ทนายความฝ่ายโจทก์ร่วมเห็นแย้งว่า คดีนี้เป็นคดีฆ่าคนตายซึ่งเป็นคดีอาญา จึงอยู่ในอำนาจของศาลอาญาที่จะรับคดีไว้พิจารณาได้ โจทก์ร่วมจึงขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำสั่งของศาลอาญาให้รับคดีนี้ไว้ดำเนินตามกระบวนการพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไป

ผู้การฯปทุม สั่งลงโทษตร.แนะปชช.ฆ่ากัน
ข่าวตำรวจแนะประชาชนฆ่ากัน /  คลิปตำรวจแนะนำประชาชนฆ่ากัน / 

ผู้การฯปทุมฯ สั่งผกก.ลาดหลุมแก้ว แจงคลิปตร.พูดยั่วยุให้ประชาชนฆ่ากัน ระบุต้องลงโทษให้หนัก วันที่ 24 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีคลิปลักษณะเป็นตำรวจของ สภ.ลาดหลุมแก้วระงับเหตุทะเลาะวิวาท โดยมีผู้โพสต์คลิป ชื่อว่า “พูดแบบนี้ไม่รู้ว่ามาเคลียร์หรือมาขู่” ซึ่งภายในคลิป ตำรวจพูดจาไม่เหมาะสมยั่วยุให้อีกฝ่ายกระทำถึงชีวิตจะได้จบเรื่องนั้น ด้าน พ.ต.อ.โกศล วีรวิศาล ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า ยอมรับว่าตำรวจภายในคลิป เป็นตำรวจลาดหลุมแก้วจริง ชื่อ ด.ต.ฉัตรมงคล กันยา เป็นเจ้าหน้าที่ห้องวิทยุ ประจำโรงพัก โดยวันเกิดเหตุ ด.ต.ฉัตรมงคล ได้เข้าไประงับเหตุ มีคนทะเลาะกัน ซึ่งด.ต.ฉัตรมงคล ได้รู้จักทั้ง 2 ฝ่ายเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นตำรวจจริง และรถที่ใช้ก็เป็นรถส่วนตัว แต่นำไปติดตราติดไซเรนเหมือนรถตำรวจเลย และทางผู้บังคับการ ได้มีหนังสือมาให้ตรวจสอบการแต่งรถคล้ายตำรวจของ ด.ต.ฉัตรมงคล ซึ่งไม่ได้อนุญาตแต่งรถคล้ายตำรวจแต่อย่างใด ทั้งนี้กำลังอยู่ในระหว่างสอบสวนและตักเตือน ส่วนด้าน พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ดูจากข่าวแล้วพบว่าเป็นตำรวจจริงได้สั่งให้ผู้กำกับสภ.ลาดหลุมแก้ว รายงานชี้แจงการกระทำของตำรวจในคลิป ซึ่งไปพูดยุยงส่งเสริมแบบนี้ไม่ได้ เรื่องนี้คงจะต้องลงโทษให้หนัก ข่าวที่เกี่ยวข้อง ตำรวจประชด! แนะปชช.หากมีเรื่องฆ่ากันให้ตาย MThai News ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวสดออนไลน์

สาวตื่น เปลือยท่อนล่าง หนีหลบใต้หลังคา หลังถูกโจรบุกห้องนอน
ข่าววันนี้ /  สาวหนีหลบใต้หลังคา / 

ระทึก สาวมะกันตื่นหนีขึ้นหลังคาทั้งที่ยังคงเปลือยท่องล่าง หนีโจรที่บุกเข้ามาในห้องนอน วานนี้(25ก.ย.)สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวสุดระทึก เมื่อ เมโลรา ริเวร่า จากรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วิ่งจากห้องนอนมานั่งหลบอยู่บนหลังคาบ้านทั้งที่ยังคงเปลือยท่อนล่างอยู่ เพื่อหนีโจรที่บุกเข้ามาในบังกะโลที่เธออาศัยอยู่ในหาดเวนิส ริเวร่า ให้ปากคำว่าเธอได้ยินเสียงดังจากด้านนอก และเสียงเตือนจาก เพื่อนบ้านที่ตะโกนส่งเสียงว่ามีคนจรจัดพังประตูและบุกเข้ามาในบ้านของเธอ หลังจากนั้นเธอโทรแจ้งตำรวจ และรีบวิ่งหนีออกไปทางหน้าต่างเพื่อหลบอยู่บนหลังคา สองนาทีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึง พวกเขาพบว่า ริเวร่า ยังคงอยู่บนดาดฟ้าและมันอันตรายมาก รวมทั้งโจรที่อยู่ด้านบน แต่เขาไม่เห็น ริเวร่า เพราะเธอซ่อนตัวอยู่ที่มุมหลังคามุมหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คนร้ายถูกจับกุม โดยทางเจ้าหน้าที่ตั้งค่าประกันตัวที่  50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1 ล้าน 6 แสนบาท เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (24ก.ย.)โดยเขาต้องถูกขึ้นศาลตัดสินคดีในวันนี้ Mthai News ................................................................................................................. ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ อยู่ยาก! 2วิธีโจร ที่คุณต้องระวัง อยู่ยาก! 2วิธีโจร ที่คุณต้องระวัง   เราอยู่ในยุคที่มิจฉาชีพกับอัจฉริยะมีแค่เส้นบางๆคั่นระหว่างกันเท่านั้น เพราะยิ... Rolling Stone โดนจวกยับ เอาโจรหล่อขึ้นปก Rolling Stone โดนจวกยับ เอาโจรหล่อขึ้นปก   เล่นเอาถูกวิพากษ์วิจารณ์เชิงประณามกันขรมเมื่อนิตยสารเพลงชื่อดังอย่าง R...

ศาลปกครอง สั่งคุ้มครองชั่วคราว ช่อง 3 อนาล็อก ถึง 11 ต.ค.นี้
ช่อง3 /  ช่อง3 จอดำ / 

ศาลปกครอง มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้ช่อง 3 อนาล็อก สามารถแพร่ผ่านระบบเคเบิ้ลทีวี และจานดาวเทียม ออกไปถึง 11 ต.ค.นี้ ภายหลังจากที่ตัวแทนและทีมกฎหมายของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ยืนต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้มีคำสั่งให้มีการไต่สวนและคุ้มครองชั่วคราว ให้ช่อง 3 อนาล็อก สามารถแพร่ผ่านระบบเคเบิ้ลทีวี และจานดาวเทียม ได้นั้น ล่าสุดวันนี้ (26 ก.ย.)เมื่อเวลา 19.30 น. ศาลปกครองสั่งคุ้มครองชั่วคราวช่อง 3 อีก 15 วัน จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2557  เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ด้าน น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. เปิดเผยว่า หลังจากนี้คือขั้นตอนและกระบวนการที่ช่อง 3 ต้องดำเนินการเพื่อออกอากาศในระบบคู่ขนาด ทั้งในระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอล พร้อมกันนี้ กสท.เห็นว่ากรณีดังกล่าวได้เป็นการให้โอกาสสำหรับช่อง 3 รวมมีระยะเวลา 15 วัน ก็น่าจะมีความเพียงพอ สำหรับการแก้ไขถึงปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ศาลปกครอง ยังมีคำสั่งให้ กสท. และช่อง 3 ได้หารือ พร้อมกับหาข้อยุติ พร้อมกับรายงานแจ้งต่อศาลเพื่อรับทราบอีกด้วย ข่าวที่เกี่ยวข้อง ชาวเน็ตเมิน ช่อง3เคลียร์ไม่ชัด จัดโชว์ลูกน้องสัมภาษณ์เจ้านาย มติกสท. ลดค่าธรรมเนียมทีวีดิจิตอลคู่ขนาน4% หวังดึงช่อง3ร่วม กสท.ถกแก้ปมช่อง3หลังจอดำ22ก.ย.นี้ ผู้จัดละครช่อง3 โพสต์IG จะรีบจอดำไปไหน แล้วปชช.ได้อะไร เฮียฮ้อทวิตแซ่บ กรณีช่อง 3 แข็งขืนสู่ทีวีดิจิตอล

ชาวเน็ตเมิน ช่อง3เคลียร์ไม่ชัด จัดโชว์ลูกน้องสัมภาษณ์เจ้านาย
กสท /  กสทช. / 

ชาวเน็ตเมิน ช่อง3เคลียร์ไม่ชัด จัดโชว์ลูกน้องสัมภาษณ์เจ้านาย ปมจอดำ วันนี้(25 ก.ย.) จากกรณีที่รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ที่ออกอากาศช่วงเย็นของวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา  ซึ่งมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารช่อง3 โดยมีนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ในประเด็นช่อง3 จอดำ และข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างกสท.  โดยทางช่อง3 ที่ไม่สามารถออกอากาศคู่ขนานได้นั้น เพราะติดปัญหากฎหมายกสทช. มาตรา9 จึงอยากให้ทางกสทช.เคลียร์ให้ชัดเจน ว่าทางช่อง3ออกอากาศแล้วจะขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ? ซึ่งจากรายการดังกล่าวปฏิกิริยาบนโลกสังคมออนไลน์ต่างมองว่าช่อง3 เคลียร์ไม่ชัดเจนและเป็นการสัมภาษณ์ทางผู้บริหารช่อง3เพียงฝ่ายเดียวไม่มีการเชิญคู่กรณีอย่างกสทช.มาร่วมเวทีด้วย ซึ่งเหมือนกับเป็นการแก้ตัว โดยหลายฝ่ายมองว่าเป็นการถามกันเองตอบกันเอง สัมภาษณ์กันเองเท่านั้น ซึ่งในระหว่างที่ช่อง3 ออกอากาศเรื่องเด่นเย็นนี้ ด้าน น.ส.สุภิญญา กลางนรงค์ หนึ่งในกสท.ก็ทวิตเตอร์สวนกลับทันทีว่ากสท. ยืนยันตามคำสั่งทางปกครองที่ออกไปแล้ว นับถอยหลัง 15 วัน เป็นที่สิ้นสุด เสียงข้างมากไม่ทบทวน-ทบทวนไม่ได้ เว้นศาลสั่งเพิกถอน คดีล่าสุดที่เคเบิล5รายฟ้องมติ กสท.ที่ศาลปกครอง ฝ่ายกฏหมายแจ้งว่ายังไม่มีการติดต่ออะไรจากศาลเพื่อนัดไต่สวนฉุกเฉินแต่อย่างใด นั่นหมายความว่า มติ กสท.ยังมีผลเช่นเดิมทุกประการ ถ้าผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายใดฝ่าฝืน โดนปรับวันละ 20,000 บาท ถ้ายังฝ่าฝืนอาจพักใช้ใบอนุญาต กรณีมาตรา9 ทาง กสทช.เป็นผู้ใช้บังคับกฏหมายเอง ถ้าช่อง3ส่งจดหมายมา กสท.พร้อมมีคำตอบให้ แต่การให้ กสทช.ออกกฏบังคับก่อน จะโดนข้อหาละเมิด แนะนำ BEC Multimedia ทำข้อตกลงกับบางกอกฯ ผ่าน BEC World แล้ว BEC Multi ยื่นเรื่องมา กสท.จะพิจารณาเองว่าให้ออกคู่ขนานได้หรือไม่ ถ้ายังไม่เคยยื่นจดหมายขอออกคู่ขนานเข้ามาที่ กสท. น.ส.สุภิญญา เผยต่อว่า กรุณาอย่าอ้างอีกว่า ออกคู่ขนานไม่ได้ ผิดกฏหมาย เพราะคุณยังไม่เคยส่งเรื่องให้ กสท.ลงมติ ออกคู่ขนานได้หรือไม่ได้ กสท.มีอำนาจวินิจฉัย มีมติอย่างไร กสท. ต้องรับผิดชอบเองอยู่แล้ว แต่ขอให้ทุกอย่างมีต้นเรื่องมาเป็นลายลักษณ์อักษร ในเมื่อต้องการความชัดเจนทาง กม. อย่าทำเพียงการพูดลอยๆ อย่าผลักภาระให้เป็นของคนอื่น ในเมื่อปัญหาอยู่ที่ตัวผู้รับใบอนุญาตเอง ถ้า กสท.ออกคำสั่งไปบังคับให้เอกชนออกคู่ขนาน จะโดนฟ้องข้อหาละเมิดได้ เราไม่เดินเข้าสู่กับดักนี้ แต่ถ้าผู้รับใบอนุญาตยื่นขอมา เราจะพิจารณา สรุป ถ้าจะออกคู่ขนาน ขอให้ส่งเรื่องมา กสท.จะพิจารณา เหลืออีก2-3วันเท่านั้น แต่โปรดอย่าบอกว่าทำไม่ได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ take action ใดๆ MThai News

สงสัยไหม ทำไมเกลือถึงใช้ไล่ปีศาจได้
ผี /  เกร็ดความรู้ / 

สงสัยไหม ทำไมเกลือถึงใช้ไล่ปีศาจได้ เวลานั่งดูหนังหรือซีรีย์ฝรั่ง ที่เกี่ยวกับปีศาจ ทำไมต้องใช้เกลือไล่ปีศาจทุกครั้งไป ธรรมดาถ้าเป็นหนังไทยก็คงเป็นข้าวสารเสกถูกม่ะ วันนี้ทีนเอ็มไทยจะพาเพื่อนๆ มาหาคำตอบกันว่าเกลือมีดีอย่างไร ไล่ปีศาจได้จริงหรือไม่...  สงสัยไหม ทำไมเกลือถึงใช้ไล่ปีศาจได้ เกลือ จัดเป็นเครื่องปรุงอาหารที่ให้รสเค็มที่มีมาตั้งแต่โบราณ สามารถใช้ถนอมอาหาร ซึ่งในประวัติศาสตร์เกลือเคยถูกใช้เป็นค่าตอบแทนในกองทัพโรมัน และในหลายศาสนาก็มีการกล่าวถึงเกลือไว้ด้วย อีกทั้งเกลือยังมีประโยชน์อีกหลากหลายประโยชน์จนน่าทึ่ง อย่าง ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ให้เก็บกล่องที่ใส่เกลือไว้ใกล้ ๆ กับอุปกรณ์เครื่องครัวและตู้อบต่าง ๆ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เกลือสามารถที่จะดับไฟได้ ลดการละลายของเทียน ถ้าหากคุณนำเทียนแท่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่ได้ใช้มาแช่ในน้ำที่ผสมเกลือ จากนั้นเมื่อเทียนแห้ง เทียนจะละลายได้น้อยลงเมื่อคุณจุดเทียนใช้ ถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลย ทำให้อาหารสุกเร็วขึ้น เพราะเกลือช่วยให้อุณหภูมิของน้ำเดือดเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น ถ้าคุณจะลวกไข่สักฟอง ให้ใส่เกลือลงไปด้วย จะทำให้ไข่สุกเร็วขึ้น และทำให้อาหารอื่น ๆ สุกเร็วขึ้นเช่นกัน ซ่อมกำแพง กำแพงมีรอย หรือมีรู เกลือก็เป็นตัวช่วยที่ดีของคุณ ผสมเกลือ 2 ช้อนโต๊ะเข้ากับแป้งข้าวโพดอีก 2 ช้อนโต๊ะ ตามด้วยน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ คนให้เข้ากัน เท่านี้ก็สามารถนำไปปิดรูหรือลบรอยบนกำแพงได้เลย เห็นไหมคะว่า ประโยชน์มีมากมายจริงๆ และในทางเรื่องลี้ลับก็ยังใช้ประโยน์ได้เช่นกัน โดยความเชื่อเกี่ยวกับเกลือนี้ มีว่า เกลือสามารถขจัดสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายได้ อย่างเช่นในสมัยโบราณหากมีการไปงานศพ เมื่อกลับมาถึงบ้าน ก่อนที่จะเข้าบ้านจะมีการโรยเกลือที่ทางเข้าบ้านเสียก่อนจึงค่อยก้าวเท้าเข้าบ้าน เนื่องจากชาวญี่ปุ่น(โบราณ)เชื่อกันว่า เกลือเป็นสิ่งบริสุทธิ์เมื่อก้าวข้ามทางเกลือไปแล้ว เกลือจะชำระล้างสิ่งไม่ดีที่ติดตัวมากับงานศพ แล้วยังเชื่ออีกว่า เกลือสามารถจะไล่ผีได้ ยังมีการใช้เกลืออีกทางหนึ่งซึ่งอยากเล่าคือ การใช้เกลือโรยที่รอบสนามซูโม่ก่อนการแข่ง เพราะมีเหตุผล 2 ประการที่ทำคือ 1. ก่อนทำการแข่งขันทุกครั้ง นักกีฬาจะต้องทำพิธีโรยเกลือ เพราะมีความเชื่อว่าจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไป และทำให้เวทีบริสุทธิ์ เพื่อชำระล้างร่างกายและจิตใจของผู้เข้าแข่งขัน แล้วยังทำให้การแข่งขันบริสุทธิ์ยุติธรรมอีกด้วย 2. การแข่งขันซูโม่ เมื่อผู้แข่งคนใดดันคู่ต่อสู้ออกนอกเส้นสนามได้คือผู้ชนะ เพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกดันออกนอกสนามจะมีเกลือติดที่ฝ่าเท้า เป็นการง่ายต่อการตัดสิน เกี่ยวกับการไล่ผีนั้น เชื่อว่าองเมียว(นักพลังจิตในสมัยเฮอัน)ใช้เกลือในการทำพิธีไล่วิญญานที่ ชั่วร้าย เมื่อมีการทำพิธีที่ศาลเจ้าก็จะมีเกลือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เหตุที่เชื่อว่าเกลือสามารถทำที่กล่าวมาได้เนื่องจาก สีขาวบริสุทธิ์ของเกลือนั่นเอง และนี่คือความเชื่อเกี่ยวกับเกลือของคนญี่ปุ่น สำหรับ การโรยเกลือ spilling salt ของชาวตะวันตกเชื่อว่า เกลือ เป็นวัตถุหรือสสารที่บริสุทธิ์ การโรยเกลือไว้โดยรอบจะป้องกันการบุกรุกของพวกปีศาจ แต่หากใครทำเกลือหก หรือตั้งใจทำตกระหว่างปรุงอาหารจะเป็นลางร้าย ที่อาจหมายถึงการสูญเสียญาติพี่น้องในครอบครัว โดยความเชื่อเรื่องนี้ก็คือเกลืออยู่ในฐานะของสิ่งศักดิ์สิทธิ ชาวตะวันตกเชื่อว่าทุกย่างก้าวของเราล้วนแต่ถูกจับจ้องด้วยดวงตาปีศาจ และเกลือนี่เองจะเป็นสิ่งที่ช่วยปราบปีศาจอีกวิธีนึง โดยการโรยเกลือไปทางด้านหลังของไหล่ซ้ายคือทำโดยจู่ๆ สาดเกลือไปที่ไหล่ซ้ายเลยโดยไม่ให้ทันตั้งตัว ซึ่งจะเหมือนการสาดเกลือเข้าใส่ตาปีศาจ ทำให้ปีศาจได้รับความเจ็บปวด และหนีไป และการกระทำนี้ยังจะช่วยนำเอาโชคร้ายออกไปด้วยค่ะ ปัจจุบันนี้บางคนได้เอาเกลือไส่ในกระเป๋าบ้าง ใส่บรรจุสร้อยคล้องคอบ้าง คือไม่ว่าจะเอาไปด้วยวิธีใดก็ถือว่าปลอดภัยจากแน่นอนจากปีศาจและสิ่งร้ายๆ ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นและตะวันตกคะ เรียบเรียงโดย teen.mthai.com ---หากนำไปใช้กรุณาให้เครดิตด้วย--- ข้อมูลแลพภาพ: wikipedia, krupansake.blogspot.com, halsey.cofc.edu, trendytarot.com, Forward mail, filmax.in.th, google

สหรัฐ ลั่น ! แบงค์อาหรับ ต้องรับผิดชอบฐานหนุน
กลุ่มฮามาส /  จอร์แดน / 

คณะลูกขุนในนครนิวยอร์คของสหรัฐ จ่อดำเนินคดี ธนาคารอาหรับแบงค์ ในจอร์แดนฐานสนับสนุนกลุ่มฮามาส ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย  สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าว คณะลูกขุนในนครนิวยอร์คของสหรัฐฯจ่อเอาผิดธนาคารอาหรับแบงก์ ในจอร์แดน ฐานให้การสนับสนุนแก่กลุ่มฮามาสในการต่อสู้ในสงครามระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ทำให้มีผู้เคราะห์ร้ายที่ตกเป็นเหยื่อจากการโจมตีของกลุ่มดังกล่าว เรียกร้องให้ธนาคารอาหรับจ่ายค่าชดเชยให้แก่เหยื่อในสงคราม อย่างไรก็ตามชาวอเมริกันกว่า 300 คน ยื่นเรื่องฟ้องธนาคารแห่งนี้ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว จนถูกนำมาขึ้นศาลในสหรัฐภายหลังจากการยื่นฟ้องที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางเมื่อปี 2004 โดยเหยื่อ และญาติของเหยื่อที่ต้องประสบความสูญเสียจากเหตุโจมตี 24 ครั้ง ซึ่งกำลังถูกจับตามองมากในขณะนี้ สหรัฐอ้างว่า อาหรับแบงก์เก็บบัญชีของฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มฮามาส และให้เงินช่วยเหลือด้านการเงินกว่าหลายล้านดอลลาร์ให้แก่ครอบครัวของมือระเบิดพลีชีพ ในการลุกฮือของชาวปาเลสไตน์ครั้งที่สอง และให้เงินอัดฉีดแก่องค์กรก่อการร้ายในซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนมูลนิธิต่างๆที่เป็นฉากบังหน้าของกลุ่มฮามาส โดยไม่เปิดโอกาศให้จำเลยได้ชี้แจง หรือโต้แย้งใดๆ ทั้งนี้ผู้บริหารของอาหรับ แบงก์ ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องที่ธนาคารได้ติดต่อทำธุรกรรม กับกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งหลักฐานที่โจทย์นำมากล่าวหาไม่มีมูลที่เพียงพอ นับได้ว่านี่คือครั้งแรกที่สถาบันทางการเงินถูกดำเนินคดีภายใต้กฏหมายต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐ แต่ยังไม่มีการระบุอย่างแน่ชัดว่า ธนาคารดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินชดเชยจำนวนเท่าใด Mthai News

วิทวัส นำทีมผู้จัด ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ในนามปชช.ผู้เดือดร้อน ช่อง3จอดำ
กสท /  กสทช. / 

ตัวแทนผู้จัดละครช่อง 3 ยื่นหนังสื่อถึงนายกฯ ขอให้มีการเลื่อนระยะเวลาระงับการออกอากาศ จนกว่าจะมีการตัดสินของศาลปกครอง ตัวแทนผู้ผลิตละคร รายการโทรทัศน์ และศิลปินดาราของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อาทิ นายวิทวัส สุนทรวิเนตร์ นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ และ นางบุษกร วงศ์พัวพันธ์ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการ ระงับการออกอากาศของช่อง 3 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ รวมถึงเอเจนซี่โฆษณาและประชาชนผู้รับชมรายการโทรทัศน์ โดยการยื่น หนังสือครั้งนี้มาในนามประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ช่อง 3 แต่อย่างใด จึงขอให้มีการเลื่อนระยะเวลาระงับการออกอากาศของช่อง 3 จนกว่าจะมีความชัดเจนของการเปลี่ยนผ่านไปยังระบบดิจิตอลและผลคำตัดสินของศาล ปกครอง ทั้งนี้ พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับเรื่องเพื่อส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาเป็นกรณีเร่ง ด่วน

กสท.ถกแก้ปมช่อง3หลังจอดำ22ก.ย.นี้
กสทช. /  ช่อง3 / 

กสท. เตรียมผ่าทางตันปมช่อง 3 หลังจอดำ ออกคู่ขนานดิจิตอลเพื่อเยียวยาคนดู หนุนเปลี่ยนผ่านราบรื่น 22 ก.ย. นาง สาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันจันทร์ที่ 22 ก.ย. นี้ ตนและ กสท. อีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ เตรียมเสนอวาระแนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ ทีวีดิจิตอล ตามที่บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด หรือ ช่อง 3 ได้ยื่นหนังสือพร้อมมีข้อเสนอแนะที่ยินดีจะออกอากาศช่อง 3 คู่ขนาน ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอล แต่ขอมีข้อยกเว้น หรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงข้อปัญหาที่ว่า ช่อง 3 อนาล็อก เป็นคนละนิติบุคคลกับช่อง 3 ดิจิตอล ซึ่งที่ ช่อง 3 อ้างมานั้น วันจันทร์นี้ กสท. จะเคลียร์ประเด็นนี้ให้ชัดเจนนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ได้เตรียมข้อเสนอทางออกภาพรวมต่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อเยียวยาทุกช่องที่ออก คู่ขนาน 2 ระบบ และดูแลช่องใหม่อย่างเป็นธรรมด้วย ภายหลังหากได้ข้อสรุปแล้ว จะเชิญตัวแทนช่อง 3 ช่อง 7 และช่อง 9 รวมทั้งทุกช่องใหม่ดิจิตอล มาพบตามลำดับ เพื่อหาบทสรุปร่วมกัน พร้อมระบุจะแก้ปมปัญหาให้จบภายในสัปดาห์นี้ แต่หากสุดท้ายช่อง 3 ยังไม่ประสงค์จะร่วมมือเดินตามกติกา กสทช. คงต้องไปจบลงที่ศาล ส่วน ปัญหาโครงข่าย (MUX) โทรทัศน์ดิจิตอลของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ขัดข้องเมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมานั้น ได้มีการนำวาระเรื่องนี้เข้าพิจารณาแก้ปัญหา รวมทั้งจะมีการหารือกับ 3 ช่องที่เป็นผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ MUX ขัดข้อง ในวันจันทร์นี้ช่วงบ่ายด้วย

60 นักวิชาการ /  การเมือง / 

แกนนำ นปช. แจง 60 นักวิชาการไม่เกี่ยวข้องกับนปช. พร้อมแนะนำคสช.ไม่ควรปิดกั้นความคิดเห็น ระบุใช้อำนาจควบคุมอีกฝ่ายไม่สามารถยุติปัญหาได้ นพ.เหวง โตจิราการ แกนนำ นปช. กล่าวถึงกรณีกลุ่ม 60 นักวิชาการ ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องเสรีภาพทางวิชาการจาก คสช.ว่า กลุ่มดังกล่าวไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับ นปช. เท่าที่เห็นรายชื่อเป็นนักวิชาการหน้าใหม่ ที่อาจจะทนไม่ได้ที่เห็นการปิดกั้นทางวิชาการจาก คสช. จึงแสดงตัวออกมา และไม่ได้เป็นฝ่ายใด นพ.เหวง โตจิราการ ส่วนนักวิชาการที่มีจุดร่วมกับ นปช.เวลานี้ก็ยุติการเคลื่อนไหวแล้ว เพราะอาจถูกส่งฟ้องศาล อย่างไรก็ตาม ขอฝากไปยังทุกฝ่าย รวมทั้ง คสช.ว่าความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ฝ่าย คสช.เอง ก็มีนักวิชาการบางส่วนที่สนับสนุน  ฉะนั้นควรเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้แสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ไปปิดกั้น การใช้อำนาจควบคุมอีกฝ่ายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และจะไม่สามารถยุติปัญหาได้ "การใช้อำนาจปิดกั้นความคิดคนไว้ไม่ได้ ทุกคนมีเสรีภาพทางความคิด มนุษย์มีสมองที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และความคิดเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ โลกมีความก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันก็เพราะคนคิดต่างกัน จึงควรเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายแสดงความเห็นด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่คสช.น่าจะเรียนรู้" MThai News

'พัทลุง' แห่พระ-ม้าทรง แทงร่างกาย รับเคราะห์แทน
กินเจพัทลุง /  ข่าว / 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมแห่พระในเทศกาลกินเจ ขณะที่ม้าทรงใช้อาวุธทิ่มแทงร่างกาย รับเคราะห์แทนผู้ถือศีลตามความเชื่อ ที่บริเวณหน้าถนนสายราเมสว์ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อม นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ร่วมกันประกอบพิธีแห่พระในงานเทศกาลถือสีลกินผัก โดยมีศาลเจ้ารวม 30 ศาลเจ้าเข้าร่วม โดยศาลเจ้าทั้ง 30 ศาลเจ้า เทพเจ้ากว่า 500 องค์ ได้แห่พระไปตามถนนพื่อให้พรแก่ผู้ที่ศรัทธาและร่วมถือศีลกินเจ ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายร้อยคนมารอรับชมการประทับทรง และการแสดงอภินิหารของเทพเจ้า โดยการใช้อาวุธทิ่มแทงร่างกายที่น่าหวาดเสียว พระทรงบางองค์ถึงกับเลือดอาบท่วมตัว โดยมีผู้ศรัทธาได้ตั้งโต๊ะรับพระเพื่อให้เทพเจ้าแต่ละศาลเจ้ามารับเครื่องไหว้ มีผลไม้ ขนม พร้อมกับรับพรจากเทพเจ้าม้าทรง เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัว

ศาลสั่งประหารชีวิต ไอ้เกม คดีข่มขืนฆ่า น้องแก้ม
ข่าวน้องแก้ม /  คดีข่มขืนน้องแก้ม / 

"ศาลหัวหิน" สั่งประหารชีวิต นักโทษคดีข่มขืนฆ่าน้องแก้ม ด.ญ.วัย 13ปี บนรถไฟ ส่วนเพื่อนโดนคุก 4ปี เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดหัวหิน ได้อ่านคำพิพากษา ในคดีฆ่าข่มขืนน้องแก้มบนรถไฟแล้ว โดยศาลพิพากษาให้หารประหารชีวิตนายวันชัย แสงขาว นักโทษในคดี ส่วนนายณัฐกรณ์ ชำนาญ เพื่อนที่รู้เห็นเหตุการณ์ ให้จำคุก 4 ปี ภายหลังในวันนี้ (30 ก.ย.) ศาลจังหวัดหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ นัดอ่านคำพิพากษา คดี น้องแก้ม เด็กหญิงวัย 13 ปี ที่ถูกฆ่าข่มขืนบนรถไฟ นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ในเวลา 10.00 นาฬิกา โดยมีผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ นายวันชัย หรือเกมส์ แสงขาว อายุ 21 ปี พนักงานรถนอนประจำขบวนรถที่ 174 จำเลยที่ 1 และนายณัฐกรณ์ หรือหนึ่ง ชำนาญ อายุ 19 ปี พนักงานทำความสะอาดบนรถไฟขบวนเดียวกัน จำเลยที่ 2 NThai News ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ญาติน้องแก้ม ใส่เสื้อ 1คนตาย = ล้านคนตื่น มาฟังคำพิพากษาศาลหัวหิน ติดตามข่าว Motion News ทาง MONO 29

ตร.ประจวบฯไม่หนักใจศาลพิพากษาไอ้โหดเกม
ข่าวน้องแก้ม /  คดีฆ่าข่มขืน / 

ผกก.ภ.จว.ประจวบฯ เผย ไม่หนักใจในกรณีศาลพิพากษาคดีไอ้โหดเกม คาดโทษอาจถึงประหารชีวิต พล.ต.ต.ธเนษฐ สุนทรสุข ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า จากคดีสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศที่ นายวันชัย หรือ เกม แสงขาว อายุ 22 ปี พนักงานปูเตียง การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) บุกข่มขืน น้องแก้ม ด.ญ. วัย 13 ปี นักเรียน ชั้น ม.2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ขณะที่กำลังนอนหลับบนรถไฟตู้นอน ขบวนรถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ (ขาขึ้น) ก่อนจับร่างโยนทิ้งหน้าต่างทั้งที่เหยื่อยังมีลมหายใจ จนตกลงไปกระแทกพื้นเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยม โดยเหตุเกิดกลางดึกในคืนวันที่ 6 กรกฎาคม ทั้งนี้ ทางตำรวจมีความเห็นว่า ไม่มีความหนักใจในการพิพากษาของศาลในวันนี้ (30 กันยายน ) อย่างไรก็ตาม ทางตำรวจคาดว่าโทษสูงสุดที่ผู้ต้องหาจะได้รับในครั้งนี้ อาจจะถึงกับขั้นประหารชีวิ ข่าวที่เกี่ยวข้อง แฉประภัสร์ โบ้ย ฆาตกรเป็นพนง.เอกชน พบแล้ว! ศพน้องแก้มด.ญ.13ปี พนง.รถไฟข่มขืนโยนทิ้งข้างทาง ข่าวที่เกี่ยวข้อง ผู้ชายถือป้าย “อยากให้คดีข่มขืนถูกประหาร” ดาบสองคม โทษประหาร!! เหมาะสมหรือไม่กับคนร้าย “ฆ่าข่มขืน” ย้อนรอย ‘พันธุ์-เดชา’ นักโทษข่มขืน2รายสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิต

ยาย82ปีนั่งรถไฟบุกกรุงขอความเป็นธรรมถูกโกงที่ดิน
ที่ดินถูกโกง /  ยายถูกโกงที่ดิน / 

"ยายสม" วัย 82 ปี เรียนแค่ ป.3 ศึกษากฎหมายสู้คดีที่ดินถูกโกงจนชนะ!! เผยไม่เคยย่อท้อ ก่อนตายอยากได้รับความเป็นธรรม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีมีการแชร์สนั่นบนโลกออนไลน์ หลังมีพลเมืองดีบังเอิญพบนางสม งามอยู่ หญิงชราชาว ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 82 ปี ได้เดินทางขึ้นรถไฟฟรี เพื่อเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จากกรณีที่ตนเองและลูกชายถูกโกงที่ดิน ในจังหวัดสุรินทร์เป็นจำนวนถึง 24 ไร่ ทั้งนี้ อยู่ในสถานะของ นส.3 ตามกฎหมายไม่สามารถขายโอนหรือย้ายกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ผู้สื่อข่าวรุดลงพื้นที่ บ้านสเรียง ม.2 ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า นางสม งามอยู่ พักอาศัยบ้านชั้นเดียวกับลูกสาว และจากการสอบถามเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียง ทราบว่ายายสม และลูกชาย ยังเคยถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา 1 ปี ข้อหาบุกรุกพื้นที่ซึ่งเป็นของตนเองที่มีบรรพบุรุษให้เป็นสมบัติที่ตกทอดกันมา และหลังจากออกจากคุก ได้ต่อสู้ในเรื่องดังกล่าวนี้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 และภายหลังลูกชายก็ได้ถูกทำร้ายและเสียชีวิต ทำให้ต้องต่อสู้กับคดีความนี้โดยลำพัง แม้ลูกๆจะพยายามห้ามปราบเพราะเกรงว่าจะล้มหมอนนอนเสื่อกับการตรากตรำเดินทางและคิดมากกับการต้องสู้ทวงคืนที่ดินจำนวน 24 ไร่คืนมา เพื่อมอบเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายให้ลูกทั้ง 5 คน ก่อนสิ้นลมหายใจ นางสม งามอยู่ คุณยายยอดนักสู้ เรียนถึงแค่ชั้น ป.3 อ่านหนังสือกฎหมายเอง กล่าวว่า ตนมีฐานะยากจนได้ยืมข้าวเปลือกจากคนข้างบ้าน จำนวน192ถัง ในปี พ.ศ.2515 และไปยืมข้าวเปลือกอีกจำนวน 48 ถังกับเงินสด 5,000 บาท ในปี พ.ศ.2523 กับนางพวน แต่ต่อมาได้ยึดเข้าทำกินในที่นา ตั้งแต่ปี 2520-2528 ตนฟ้องคดีในศาลชั้นต้นจนชนะ ศาลยกฟ้องคดีของนางพวน ผู้เป็นโจทก์ฟ้อง เหตุเพราะเป็นที่ดินได้มาจากการจัดสรร ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนห้ามให้ผู้ใด และห้ามผู้ใดเอามาซึ่งสิทธิ์ในที่ดิน ดังกล่าวเอาไปเป็นของตน หรือผู้อื่น อันเป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง โดยกฎหมายตกเป็นโฆษะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 หลังตนชนะคดีแล้วได้ถูกนางพวน เจริญศรี ได้นำสัญญากู้ยืมเงินมาฟ้องพระอิน(สามี) ซึ่งบวชเป็นพระ ตนได้เดินทางขึ้นรถไฟฟรี ขบวน 11.00 น. เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ที่สถานีรถไปสุรินทร์ เพื่อเข้าสู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จากกรณีที่ตนเองและลูกชายถูกโกงที่ดิน ในจังหวัดสุรินทร์เป็นจำนวนถึง 24 ไร่ ทั้งนี้ อยู่ในสถานะของ นส.3 ตามกฎหมายไม่สามารถขายโอนหรือย้ายกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ โดยเดินทางไปร้องทุกข์เพียงลำพัง และไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว ได้แต่อาศัยรถไฟฟรีเดินทางไป-กลับ หลังจากนั้น นางสม งามอยู่ คุณยายยอดนักสู้ ได้พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่นา จำนวน 24 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปจากบ้านพัก กว่า 7 กม. พบว่ามีการปลูกข้าว และมีการยกคันนาขนาดใหญ่ เพื่อแบ่งอาณาเขตที่ชัดเจนคนละครึ่งระหว่างทายาทนางพวน เจริญศรี และลูกสาวของนางสม งามอยู่ เข้าทำกินทำนา จำนวน 12 ไร่ ภายหลังคำสั่งศาลให้มีการแบ่งแยกและเข้าทำการครอบครองคนละครึ่ง นางสม งามอยู่ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันนี้ตนเดินร้องทุกข์ปากเปล่า ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว ได้เพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพียงเดือนละ 800 บาทเท่านั้น ตนต้องสู้เพื่อทวงคืนที่ดินของบรรพบุรุษตั้งแต่ปี 2534 หลังออกจากคุกมาตนก็เดินทางเข้ากรุงเทพฯต่อสู้เรียกร้องขอความเป็นธรรมมาโดยตลอด

มาเฟียฟู้ดตะลุย เทศกาลกินเจ 2557 จังหวัดภูเก็ต ตอนที่ 1
ยกเสาโกเต้ง /  ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย / 

เทปพิเศษเฉพาะกิจ กับการตะลุย เทศกาลกินเจ ของมาเฟียฟู้ด มาร่วมประเพณีถือศีลกินผักกันถึงจังหวัดภูเก็ต ประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตได้ปฎิบัติสืบทอดกันมาทุกปีนับเวลาได้เป็นหลายร้อยปีแล้วเป็นประเพณีอันดีงามของชาวภูเก็ต ซึ่งเทศกาลกินเจปีนี้พิเศษกว่าทุกปีคืองานจะจัดขึ้นสองครั้ง ตามปฏิทินฝ่ายจีน(จันทรคติ) ได้กำหนดมีเดือน 9 สองครั้ง มาเฟียฟู้ดและทีมงานตามรอยนักชิมถือโอกาสดีได้มาเทศกาลกินเจที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรีวิวให้ชาวสมาชิก MThai ได้ชมกัน และได้โอกาสเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของชาวภูเก็ตที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน เป็นการร่วมทำบุญไปพร้อมๆ กับมาเฟียฟู้ด มาเฟียฟู้ดตะลุย เทศกาลกินเจ 2557 จังหวัดภูเก็ต ตอนที่ 1 ครั้งแรกระหว่าง 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๗.๐๐ น. ประกอบพิธียกเสาโก้เต้ง ๒๓.๐๐ น. ประกอบพิธีเส้เจ่งอ๊าม(ชำระศาลเจ้าด้วยไม้หอม) ๒๓.๔๕ น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องส่งเต่ และองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่ มาเฟียฟู้ดพามาชมพิธียกเสาโกเต้ง ที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ยกเสาโกเต้งขึ้นและอัญเชิญตะเกียง 9 ดวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นพิธีถือศีลกินผัก ประกอบพิธียกเสาโก้เต้ง การยกเสาโกเต้ง ไว้หน้าศาลเจ้านั้น เป็นการประกอบพิธีอัญเชิญ เจ้ายกฮ่องซ่งเต่ หรือพระอิศวร และกิ๋วอ๋องไต่เต่ หรือพระผู้ใหญ่ทั้งเก้า มาเป็นประธานในพิธี และจะนำตะเกียง 9 ดวง ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ ของการเริ่มพิธีไว้บนเสาโกเต้ง เสร็จสิ้นพิธียกเสาโกเต้งของวันที่ 23 กันยายน 2557 ตามมาเฟียฟู้ดไปชิมอาหารเจที่ตลาดบริเวณหน้าศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ซึ่งมีอาหารเจขายมากมายเต็มถนน มีหลากหลายร้านให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น ทอดมันเจ เผือกทอด เบือทอด โรตีเจ ซูชิเจ ซาลาเปา และอีกหลายอย่างมากมาย ขอบอกว่าคนกินเจมาคราวนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ทางทีมงานเก็บภาพกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียว                 ร้านอาหารเจบริเวณหน้าศาลเจ้า จะยังมีอยู่ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 และจะมีอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 23 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557 สำหรับคนที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศเทศกาลกินเจต้องไม่พลาด เดินซื้อของกินกันเพลินอยากจะนั่งพักทานอาหารสบายๆ จนมาเจอร้าน อาหารเจ เหอเต๋อ สะดุดกับเมนูอาหารมากมายหลายอย่าง สีสันน่าทาน วางเรียงรายอยู่เต็มหน้าร้าน และประทับใจกับป้ายที่เขียนไว้ว่า รายได้นำไปเผยแพร่ธรรม จึงตัดสินใจเข้าไปนั่งกินกันเลยค่ะ นอกจากจะอิ่มบุญจากการกินเจแล้วยังอิ่มบุญมากขึ้นไปอีกเพราะว่ารายได้ทั้งหมดนำไปใช้ประโยชน์ในทางธรรมอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม เป็นอันสิ้นสุดกับเทศกาลกินเจของวันนี้ ขอบอกเลยว่าอิ่มบุญและอิ่มอกอิ่มใจ และเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประเพณีกินเจของชาวภูเก็ต วันต่อไปสำหรับทริปภูเก็ตจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน food.mthai.com เท่านั้น ขอขอบคุณการสนับสนุน จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ตโทรศัพท์ 07-621-1036,07-621-2213 โทรสาร 07-621-3582อีเมล์ : tatphiket@tat.or.thwww.tourismthailand.orgwww.facebook.com/tatphuket-------------------------------------------------------------มาเฟียฟู้ดตะลุย เทศกาลกินเจ 2557 จังหวัดภูเก็ต ตอนที่ 2