ศาลฏีกา

หมู่บ้านช้าง ใหญ่ที่สุดในโลก จ.สุรินทร์
บ้านตากลาง /  หมู่บ้านช้าง / 

ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิถีความเป็นอยู่ ความผูกพัน ของคนในชุมชนและช้าง รวมทั้งประเพณี และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านตากลาง แต่ละครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่รวมกัน จนช้างที่พวกตนเลี้ยงไว้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของตน ก่อให้เกิดสายใยความผูกพันที่แน่นเฟ้นขึ้น ระหว่างคนกับช้าง ณ บ้านตากลาง จ. สุรินทร์ ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านช้าง ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ จ.สุรินทร์ ชาวบ้านตากลาง ดั้งเดิมเป็น ชาวส่วย (กูย) หรือ กวย ที่มีความชำนาญในการคล้องช้างป่า ฝึกหัดช้าง และเลี้ยงช้าง ส่วนมากต้องเดินทางไปคล้องช้างบริเวณชายแดนต่อเขตประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ปัจจุบันสภาวะการเมืองระหว่างประเทศทำให้ชาวบ้านตากลาง ไม่สามารถไปคล้องช้าง เช่นแต่ก่อนได้ แต่ชาวบ้านตากลางยังคงเลี้ยงช้าง และฝึกช้างเพื่อไปร่วมแสดงในงานช้างของจังหวัดทุกปี ลักษณะการเลี้ยงช้างของชาวบ้านตากลาง เหมือนการเลี้ยงช้างไว้เป็นเพื่อน นอนร่วมชายคาเดียวกับตน ดังนั้นถ้านักท่องเที่ยวได้ไปที่บ้านตากลาง นอกจากจะได้เห็นสภาพโรงช้างดังกล่าวแล้ว ยังจะได้สัมผัสการดำรงชีวิตของ ชาวส่วย พร้อมทั้งจะได้พบปะพูดคุยกับหมอช้าง ที่มีประสบการณ์ในการคล้องช้างมาแล้วหลายครั้งได้ตลอดเวลา รวมทั้งยังสามารถเดินทางชมจุดบริเวณที่แม่น้ำชี และแม่น้ำมูลไหลมารวมกัน ซึ่งห่างออกไปเพียง 3 กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่งดงามน่าพักผ่อนหย่อนใจ และชวนให้ศึกษาในเชิงของธรรมชาติด้วย ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง จ.สุรินทร์ เป็นศูนย์รวมของสมาชิกช้างทั้งในบ้านกะโพ ตากลาง และจากหมูบ้านอื่น ๆ ในจังหวัดสุรินทร์มากกว่า 200 ตัว ซึ่งจัดให้เป็นวิถีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันของคนกับช้างโดยมีทั้งบ้าน เรือนของชาวบ้านหรือที่เรียกว่าควานช้าง และมีที่อยู่ของช้างอยู่ทั่วบริเวณเป็นวิถีชีวิตที่น่าทึ่งมากๆ  ไม่ว่าเราจะเดินไปบริเวณไหนเราก็จะพบเห็นช้างอยู่แทบทุกที่ ซึ่งช้างแต่ละตัวก็เป็นช้างแสนรู้น่ารัก ไม่ดุร้าย  และสามารถเข้ากับคนได้ง่าย ช้างบ้านตากลางเป็นช้างบ้านที่เชื่อง นอนร่วมชายคาเรือนเดียวกันกับคน  เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ช้างกับคนอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข โดย ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ สนามแสดงช้างแสนรู้ จะมีการแสดงความสามารถอันเฉลียวฉลาดและน่ารักของช้างในศูนย์ฯ อาทิ ช้างเต้นรำ ช้างวาดรูป ช้างปาลูกโป่ง ช้างเตะฟุตบอล ฯลฯ โดยจะเปิดการแสดงทุกวัน วันละ ๒ รอบ คือ ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่แสดงเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับช้าง อาทิ วิวัฒนาการของช้าง ช้างในยุคต่างๆ โครงกระดูกช้าง โรคที่เกี่ยวข้องกับช้าง เครื่องมือในการคล้องช้าง ภาพวิธีการจับช้างในรูปแบบต่างๆ ลักษณะสำคัญของช้าง อาหารและยาสมุนไพรช้าง วิถีความผูกพันระหว่างคนกับช้าง พิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้าง ขั้นตอนวิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างที่เสียชีวิต วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวกวยหรือกูย เป็นต้น ศาลปะกำ ที่เป็นเสมือนเทวาลัยสิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษและผีปะกำ ตามความเชื่อของ ชาวกวย หรือ กูย นิยมปลูกสร้างไว้ในชุมชนคุ้มบ้าน นักท่องเที่ยวสามารถไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จาก ศาลปะกำ กันได้ ซึ่งเชื่อกันว่า ขอสิ่งได้ ได้สมปรารถนาดั่งที่ตั้งใจไว้ วังทะลุ ห่างจากหมู่บ้านช้างเพียง 3 กิโลเมตร ที่นี่เป็นบริเวณที่แม่น้ำมูลไหล และลำน้ำชี มาบรรจบกัน ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่จังหวัดอุบลราชธานี "วังทะลุ" เป็นสายน้ำที่แวดล้อมไปด้วยป่าที่กว้างใหญ่ไพศาล ก่อให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามซึ่งหาชมได้ยาก ยังมีความอุดมบูรณ์ทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังเป็นที่อาบน้ำของช้างในหมู่บ้านยามเย็น การแสดงช้างที่ ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์ มีทุกวัน วันละ 2 รอบ รอบเช้า เวลา 10.00น. รอบบ่าย เวลา 14.00น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท เด็กโต คนละ 20 บาท เด็กเล็ก คนละ 10 บาท ชาวต่างชาติ คนละ 100 บาท นอกจากการแสดงของช้างแล้ว ยังมีการแสดงงู ภายในหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์ ซึ่งการแสดงจะเริ่มหลังจากชมการแสดงของช้างแสนรู้จบลง ซึ่งเสียค่าเข้าชมการแสดงคนละ 20 บาท การเดินทาง การเดินทางมายัง ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จากกรุงเทพใช้เส้นทาง กรุงเทพ- สระบุรี- นครราชสีมา จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพแล้วแยกเลี้ยวขวาเข้าทางหมายเลข 206 เส้นทาง ไป อำเภอพิมายแยกซ้ายเข้าทางหมายเลข 2175 ไปชุมพวงผ่านอำเภอแคนดง-สตึก-ชุมพลบุรี จากชุมพลบุรี ตรงไปยัง อำเภอท่าตูม ทางหมายเลข 2018 ประมาณ 12 กิโลเมตร จะมีทางเลี้ยวขวาลัดไปยังหมู่บ้านช้างบริเวณบ้านกระสัง ไปบ้านยางบภิรมย์ แล้วตรงไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง เส้นทางสะดวกเป็นถนนทางลาดยางตลอดสาย และยังมีป้ายบอกตลอดการเดินทาง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองการแสดงล่างหน้า ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์ โทร 044-517461  044-145050 และททท. สนง.สุรินทร์ โทร. 044-514447-8 044-518529     View Larger Map ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง บ้านตากลาง จ.สุรินทร์ ข้อมูลและภาพ : surin.go.th / moohin.com / holidaythai.com เรียบเรียงโดย Travel MThai ขอขอบคุณ โครงการ 77/77 อินเทอร์เน็ต ฟอร์ ออล โรด ทริป จาก DTAC ผู้สนับสนุนการเดินทาง

กรมคุ้มครองสิทธิ มอบเงินเยียวยาแม่น้องการ์ตูน1.86แสน
กระบะชนสามีดับ /  น้องการ์ตูน / 

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ มอบเงินเยียวยาให้ภรรยาของผู้ที่ถูกขับรถชนสามีตาย และลูกบาดเจ็บสาหัส จำนวน 186,000 บาท พ.ต.อ. ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินเยียวยาแก่ น.ส.ศรัญญา ชำนิ จากกรณีหลังถูก น.ส.น้ำผึ้ง ใจเสงี่ยม คนขับรถกระบะพุ่งชนสามี คือ นายภานุทัต ศักดิ์สืบพรรณ เสียชีวิต และลูกสาว คือ ด.ญ.นรารัศมี ชำนิ หรือ น้องการ์ตูน วัย 5 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านสเต็กลุงใหญ่ ปากซอยเอกชัย 119 เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา โดยมอบเงินแก่ทายาทเป็นจำนวน 186,000 บาท น.ส.ศรัญ ญา เปิดเผยว่า อาการล่าสุดของน้องการ์ตูนนั้น ขณะนี้สามารถรับรู้บ้างเป็นบางครั้ง แต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ในส่วนของคดีนั้นเพิ่งทราบว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการส่งสำนวนให้กับทางอัยการเมื่อวานนี้ เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี แต่ส่วนตัวตนยังติดใจว่าผู้ต้องหาที่ตำรวจสรุปสำนวนนั้น ใช่ผู้ที่ขับรถจริงหรือไม่ เนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในที่เกิดเหตุ เพราะรถคันดังกล่าวพลิกตะแคงคว่ำลง แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องพิสูจน์ความจริงกันในชั้นศาลต่อไป ข่าวที่เกี่ยวข้อง มาช่วยอุดหนุนสเต็กลุงใหญ่เพื่อช่วยเหลือเงินค่ารักษาลูกที่โดนรถชนกันนะ

ครม. ผ่านร่าง พ.ร.บ. ชุมนุมสาธารณะ
ข่าววันนี้ /  คณะรัฐมนตรี / 

ครม. เห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ชุมนุม เข้มห้ามชุมนุม ทำเนียบ-สถานที่ราชการ-ท่าอากาศยาน ต้องแจ้งล่วงหน้า 24ชั่วโมง ฝ่าฝืนมีโทษคุก 2-10 ปี การประชุมครม.เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ. การชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ... ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเสนอพิจารณา โดยร่างพ.ร.บ. ดังกล่าวมีใจความสำคัญ กำหนดขอบเขตและสถานที่ต้องห้ามในการจัดชุมนุมไว้อย่างชัดเจน เช่น ทำเนียบรัฐบาล สถานที่ราชการ ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟและสถานีขนส่งสาธารณะ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสะดวกแก่ประชาชนในการชุมนุมในที่สาธารณะ พร้อมกันนี้ยังห้ามจัดชุมนุมสาธารณะในพื้นที่ระยะรัศมี 150 เมตร จากสถานที่ประทับพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป รวมทั้งสถานที่พำนักของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ สถานที่พำนักของพระราชอาคันตุกะ และศาลด้วย นอกจากนี้ พ.ร.บ. ดังกล่าว ยังห้ามการจัดปราศรัย เดินขบวน หรือการเคลื่อนย้าย ในช่วงเวลา 22.00 น. - 06.00 น. ซึ่งจากจะมีการจัดกิจกรรมชุมนุม จะต้องแจ้งวัน เวลา ต่อหัวหน้าสถานีตำรวจที่รับผิดชอบท้องที่นั้นๆ ก่อนเริ่มการชุมนุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง สำหรับการกำหนดโทษ หากมีการฝ่าฝืนจัดการชุมนุมโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่จัดการชุมนุมทราบ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่ การชุมนุมที่มิชอบด้วยกฎหมาย จะมีโทษจำคุก 2-10 ปีปรับ 40,000 -200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีผู้เข้าร่วมการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่เชิญตัวออกจากการชุมนุม แต่ยังฝ่าฝืน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท MThai news

ปธ.สปช. แถลงเจตนารมณ์ปฏิรูปประเทศ
ข่าววันนี้ /  ภาษีมรดก / 

การสัมมนา สปช. วันที่ 2 ที่ประชุมเห็นพ้องเร่งปฏิรูปความเลื่อมล้ำ เน้นกระจายอำนาจ-งบประมาณสู่ท้องถิ่น ปรับปรุงระบบภาษี การศึกษา พัฒนาครู รายงานข่าวแจ้งว่า การสัมมนาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ที่โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ วันนี้ (10 พ.ย. 57) ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการสัมมนา ที่ประชุมส่วนใหญ่ได้มีแนวความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือต้องการที่จะปฏิรูปความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายหลังการสัมมนาดังกล่าวได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย 10 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดว่าอนาคตใน 20 ปี ที่อยากเห็น : ฝันว่าอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรใน 20 ปีข้างหน้า โดยกลุ่มต่างๆ ได้เสนอให้มีการกระจายอำนาจและงบประมาณสู่ท้องถิ่น เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะศักยภาพของครู รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม รวมไปถึงการปรับปรุงนโยบายการคลังและระบบภาษีให้เป็นธรรมมากขึ้น มีการจัดเก็บภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้า มีการจัดเก็บภาษีมรดก ภาษีตลาดหลักทรัพย์ และภาษีรถยนต์แบบก้าวหน้า รถคันใหญ่กินน้ำมันมากหรือใครมีรถหลายคันต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้น และต้องเข้มงวดกวดขันในการจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช.  ได้มีการแถลงข้อสรุปการสัมมนาของสมาชิก สปช. ตลอด 2 วันที่ผ่านมา โดยระบุว่า  สมาชิก สปช. มีความเห็นร่วมกันว่าต้องลดความเหลื่อมทางด้านเศรษฐกิจ ศึกษา ทรัพยากร ปฏิรูปการศึกษา โดยมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสม การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นวาระแห่งชาติ สร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย กำจัดทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน แก้ไขกฎหมายควบคุมคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุม สร้างกฎหมายที่เป็นธรรม มีการบังคับใช้ที่เสมอภาคและมีประสิทธิภาพ คัดกรองคนดีเข้าสู่ระบบการเมือง รวมทั้งปฏิรูประบบเลือกตั้ง กำหนดโทษของการทุจริตการเลือกตั้ง และกำหนดเวลาและวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อสรุปที่ชัดเจน เป็นเพียงแนวคิดวิสัยทัศน์เท่านั้น โดยจากนี้จะนำไปประมวลผลเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขยายความและเป็นพื้นฐานการรับฟังประชาชนเพื่อปฏิรูปในด้านต่างๆ ต่อไป พร้อมกันนี้นายเทียนฉาย ยังไได้กล่าวถึงกำหนดการนัดประชุม สปช. ในวันพรุ่งนี้ (11 พ.ย.) เวลา 10.00 น. ด้วยว่า การประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระสำคัญคือเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภา จำนวน 18 คณะ และในเวลา 08.00 น.ได้มีการนัดสมาชิก สปช.ที่บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 เพื่อถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าศาลพระสยามเทวาธิราช ในเวลา 08.15 น.ด้วย ติดตามอ่านข่าวเกี่ยวกับ "สภาปฏิรูปแห่งชาติ" ทั้งหมดได้ที่นี่ >>>> MThai news .............................................................................................. ข่าวที่เกี่ยวข้อง ที่มา และหน้าที่ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาหลายเดือนหลังการเข้ายึดอำนาจบริหารประเทศของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตั้ง 22 พ.ค. 2557 ที่ผ่านมา ...

3พรรค ตอบรับเข้าเสนอความเห็นยกร่างรธน.
กมธ.ยกร่างรธน. /  ครม. / 

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เผย 3 พรรคการเมืองตอบรับแล้ว คาดเพื่อไทยมาต้นเดือนธันวาคม พร้อมยืนยันเลื่อนหารือไม่กระทบกรอบทำงาน นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้เปิดให้กรรมาธิการพิจารณาในหมวดที่ 7 การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค 3 นิติธรรม ศาล และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รวมถึงได้รายชื่อของอนุกรรมาธิการ ทั้ง 10 คณะ อย่างไม่เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว พร้อมรอประกาศแต่งตั้งเป็นทางการในวันที่ 17 พฤศจิกายน นอกจากนี้ ยังรายงานความคืบหน้าในการเชิญพรรคการเมืองต่างๆ และกลุ่มที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน ซึ่งยังไม่มีฝ่ายใดปฏิเสธการเข้าร่วมชี้แจงความเห็น โดยได้ประสานเป็นการภายในแล้ว แต่อาจมีการเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการ อย่าง ไรก็ตาม ในขณะนี้มีพรรคการเมืองที่ตอบรับเข้าร่วมแล้ว 3 พรรค คือ พรรคภูมิใจไทย พรรคพลังชล และพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนพรรคเพื่อไทย คาดว่า จะเข้าร่วมช่วงต้นเดือนธันวาคม พร้อมยืนยันการเลื่อนกำหนดการหารือออกไปใหม่ส่งผลกระทบต่อกรอบการทำงานของ กรรมาธิการ

รู้หรือไม่ ข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง มีอะไรบ้าง
ข่าววันนี้ /  ข่าวเลือกตั้ง / 

ข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.กำหนด "การกระทำต้องห้าม" ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง จะประกอบไปด้วย -มาตรา 57 ห้ามทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ดังนั้น หลังเวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง จะต้องหยุดปราศรัย หยุดหาเสียงทันที ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 147 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ -มาตรา 76 ห้ามกระทำการใดๆ โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้งหรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกำหนดเวลาที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 152 จำคุกตั้งแต 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี -มาตรา 155 ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีดังกล่าวใช้บังคับกับวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งหรือเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย - มาตรา 156 ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี ภาพจาก ect.go.th ติดตามอ่านข่าวเกี่ยวกับ "เลือกตั้ง" ทั้งหมดได้ที่นี่ >>>> MThai news

ศาลอุทธรณ์ลดโทษ 85นักรบศรีวิชัยบุกNBT คุก3-8ด.
NBT /  ข่าววันนี้ / 

ศาลอาญารัชดา อ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ในคดี นักรบศรีวิชัย การ์ดพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นจำเลยความผิด ซ่องโจร ฯลฯ โดยให้จำคุก 6 เดือน ถึง 1 ปี  '85 นักรบศรีวิชัย' แต่สารภาพให้ลดโทษเหลือ 3-8 เดือน ศาลอาญา รัชดา อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้อง นายธเนศร์ คำชุม กับพวก รวม 85 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักรบศรีวิชัย การ์ดพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นจำเลยในความผิดฐานซ่องโจร, มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง และข้อหาอื่นๆ จากกรณีเมื่อระหว่างวันที่ 22 ถึง 25 สิงหาคม 2551 จำเลยทั้ง 82 คน กับพวกอีก 3 คน ซึ่งเป็นเยาวชน ร่วมกันบุกรุกอาคารสำนักงานสถานี NBT พร้อมพกอาวุธจำนวนมาก และร่วมกันทำลายทรัพย์สิน รวมค่าเสียหายทั้งสิ้นกว่า 6 แสนบาท ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของทางราชการ โดยศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ให้จำคุก จำเลย ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี แต่จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ จำคุก 3 เดือน ถึง 8 เดือน ส่วนอีก 6 คน เป็นเยาวชนขณะเกิดเหตุ โทษจำคุกจึงให้รอลงอาญา พร้อมออกหมายจับจำเลย อีก 7 คน ที่ไม่เดินทางมาศาลในวันนี้ อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก นายธเนศร์ จำเลยที่ 1 เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน ส่วนจำเลยอื่น ๆ พิพากษาจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี 6 เดือน และโทษจำคุกให้รอลงอาญา 6 คน เนื่องจากขณะกระทำผิดยังเป็นเยาวชนอยู่ .............................................................................................. ข่าวที่เกี่ยวข้อง http://talk.mthai.com/topic/24169 อยากรู้จังนักรบศรีวิชัยมันคือใครมาจากไหน...แล้วทำไหมดูมันยิ่งใหญ่จัง ...

เจ้าแม่คดีแดง (Queen's Bench 3 (1990))
หนังจีน

เหลียงเจียฮุย - หลิวเจียหลิง - เจิ้นอี้หลิง : นําแสดง "เจิ้นอี้หลิง" ทนายคุณธรรมยําคนชั่วไม่ปราณี ศาลใดมีปัญหา...โปรดติดต่อเธอได้

คลิป ถึงศาล! สโมสรสวิตฯฟ้องแข้งโหดเสียบเพื่อนร่วมอาชีพเจ็บหนัก
ขึ้นโรงขึ้นศาล /  คดีอาญา / 

คลิป   เอฟซี ซูริค สโมสรฟุตบอลในสวิตเซอร์แลนด์ ได้ดำเนินการทางกฎหมายฟ้องร้อง ซานโดร ไวเซอร์ นักเตะจาก เอฟซี อารัว ที่ไปเสียบใส่ ชิลส์ ยาปิ-ยาโป จนเจ็บหนัก จากการเข้าสกัดที่รุนแรงของ ไวเซอร์ ส่งผลให้อดีตแข้งทีมชาติไอวอรี่ โคสต์วัย 32 ปีได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่บริเวณเข่าขวาจนอาจถึงขั้นต้องแขวนสตั๊ด ขณะที่ประธานสโมสรซูริคต้นสังกัดของ ยาปิ-ยาโป ยืนยันจะเอาผิดทางกฎหมายกับ ไวเซอร์ ในคดีอาญา ขณะที่ ไวเซอร์ นักเตะชาวอาเซอร์ไบจานซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกับ ยาปิ-ยาโป ใน เอฟซี บาเซิลได้ออกมาขอโทษเรี่องนี้ผ่านทางเฟซบุ๊คว่า “ผมเสียใจจริงๆ กับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมไม่ได้มีเจตนาเลย ผมผ่านประสบการณ์การได้บาดเจ็บมามาก ผมไม่ได้ต้องการให้ใครเจ็บ”

ศาลรับฟ้อง ชวนนท์ หมิ่น สุรพงษ์ ปมเขาพระวิหาร
กัมพูชา /  คดีเขาพระวิหาร / 

ศาลอาญา มีคำสั่งรับฟ้อง คดี สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ฟ้อง  ชวนนท์ โฆษกพรรค ปชป. หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ปมเขาพระวิหาร ส่วนอภิสิทธิ์ และ สื่ออีก 5 คน สั่งยกฟ้อง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(10 พ.ย.) ศาลอาญา มีคำสั่งรับฟ้อง คดีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฟ้องนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งสมยอม เรื่องเขาพระวิหาร คดีนี้ นายสุรพงษ์ ยื่นฟ้อง นายชวนนท์, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และสื่อมวลชน รวม 5 คน ฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากกรณีเมื่อระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2556 นายชวนนท์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทำนองว่า นายสุรพงษ์ อาศัยตำแหน่งหน้าที่ทำการสมยอมกับกัมพูชา เรื่องปัญหาเขาพระวิหาร โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า นายชวนนท์ แถลงข่าวโดยไม่มีพยานหลักฐานมายืนยันข้อเท็จจริง ทำให้ นายสุรพงษ์ ได้รับความเสียหาย คดีมีมูล ศาลจึงให้ประทับรับฟ้อง ส่วน นายอภิสิทธิ์ ไม่มีมูลว่ามีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมกับการแถลงข่าวดังกล่าว ขณะที่สื่อมวลชนก็ได้รายงานข่าวตามปกติ จึงให้ยกฟ้อง ทั้งนี้ศาลได้นัดสอบคำให้การจำเลยในวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. MThai News

ผู้ปกครองเช็คด่วน สัดส่วนรับชั้น ม.1ของ 285ร.ร.ดังทั่วประเทศ
รับสมัครนักเรียนม.1 /  สอบเข้าม.1 / 

ผู้ปกครองเช็คด่วน สัดส่วนรับนักเรียนชั้น ม.1ของ 285 โรงเรียนดังทั่วประเทศ วันนี้(10 พ.ย.)นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2558 นั้น ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ จำนวน 285 โรงเรียน ได้ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนชั้น ม.1 มาให้ สพฐ.เห็นชอบแล้วดังนี้ [ สอบคัดเลือก และใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตในเขตพื้นที่บริการ -จับฉลากในเขตพื้นที่บริการฯ 0% สอบคัดเลือก-ใช้คะแนนโอเน็ตของนักเรียนทั่วไป 40% ] กรุงเทพมหานคร ได้แก่   รร.ชิโนรสวิทยาลัย40-0-60 รร.ทวีธาภิเศก 50-0-50 รร.เทพศิรินทร์ 40-0-60 รร.วัดนวลนรดิศ 40-0-60 รร.มัธยมวัดนายโรง 40-0-60 รร.สตรีวัดระฆัง 40-0-60 รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล 40-0-60 รร.บางปะกอกวิทยาคม 40-0-60 รร.ปัญญาวรคุณ 30-40-30 รร.โพธิสารพิทยากร 40-0-60 รร.มัธยมวัดหนองแขม 40-0-60 รร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 40-0-60 รร.มัธยมวัดสิงห์ 50-0-50 รร.ราชวินิตมัธยม 40-0-60 รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 40-0-60 รร.โยธินบูรณะ 40-0-60 รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 40-0-60 รร.วัดราชโอรส 50-0-50 รร.สายปัญญา 50-0-50 รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ 40-0-60 รร.ศึกษานารี 40-0-60 รร.ศึกษานารีวิทยา 40-0-60 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 40-0-60 รร.สตรีวิทยา 40-0-60 รร.สามเสนวิทยาลัย 40-0-60 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี 40-0-60 รร.สุวรรณรามวิทยาคม 40-0-60 รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 20-20-60 รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 40-0-60 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 30-10-60 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 30-20-50 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 50-0-50 รร.เทพลีลา 40-0-60 รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 25-25-50 รร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา 20-20-60 รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 250-0-50 รร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 35-5-50 รร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย 40-0-60 รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี) 40-0-60 รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)2 40-10-50 รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)4 40-10-50 รร.บางกะปิ 40-0-60 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย 50-0-50 รร.วัดสุทธิวราราม 40-0-60 รร.วชิรธรรมสาธิต 50-0-50 รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 40-0-60 รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 40-0-60 รร.สตรีวิทยา2 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 30-10-60 รร.สารวิทยา 25-15-60 รร.สตรีศรีสุริโยทัย 40-0-60 รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 50-0-50 รร.สิริรัตนาธร 50-0-50 รร.สุรศักดิ์มนตรี 20-20-60 รร.หอวัง 40-0-60 รร.สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ 40-0-60 เขตปริมณฑลและภาคกลาง จ.นนทบุรี ได้แก่ รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี 20-20-60 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 30-10-60 รร.นวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี 25-25-50 รร.บางบัวทอง 20-20-60 รร.เบญจมราชานุสรณ์ 20-20-60 รร.ปากเกร็ด 20-20-60 รร.วัดเขมาภิรตาราม 20-20-60 รร.สตรีนนทบุรี 25-25-50 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 35-5-60 รร.ศรีบุณยานนท์ 20-20-60 จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 40-0-60 รร.อยุธยาวิทยาลัย 40-0-60 จ.ปทุมธานี รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 50-0-50 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี 40-0-60 รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 40-0-60 รร.ธัญรัตน์ 40-0-60 รร.ธัญบุรี 45-0-55 รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 40-0-60 รร.ปทุมวิไล 50-0-50 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 50-0-50 รร.สายปัญญารังสิต 50-0-50 จ.สระบุรี ได้แก่ รร.แก่งคอย 40-0-60 รร.สระบุรีวิทยาคม 40-0-60 รร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 30-10-60 จ.สิงห์บุรี ได้แก่ รร.สิงห์บุรี 40-0-60 จ.ชัยนาท ได้แก่ รร.ชัยนาทพิทยาคม 40-0-60 จ.ปราจีนบุรี ได้แก่ รร.ปราจิณราษฎรอำรุง 50-0-50 จ.ลพบุรี ได้แก่ รร.ชัยบาดาลวิทยา 30-20-50 รร.เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 50-0-50 จ.อ่างทอง ได้แก่ รร.สตรีอ่างทอง 50-0-50 รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 40-0-60 จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ รร.ดัดดรุณี 50-0-50 รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 50-0-50 รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์2 50-0-50 รร.พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 50-0-50 จ.สมุทรปราการ ได้แก่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 40-0-60 รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 40-0-60 รร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 50-0-50 รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 50-0-50 รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)สมุทรปราการ 40-0-60 รร.ราชวินิตบางแก้ว 40-0-60 รร.ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม 60-0-40 รร.วัดทรงธรรม 50-0-50 รร.สตรีสมุทรปราการ 40-0-60 รร.สมุทรปราการ 40-0-60 จ.นครนายก ได้แก่ รร.นครนายกวิทยาคม 50-0-50 รร.บ้านนา"นายกพิทยากร" 50-0-50 จ.สระแก้ว ได้แก่ รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม 50-0-50 รร.สระแก้ว 60-0-40 ภาคกลาง-ตะวันตก จ.ราชบุรี ได้แก่ รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 30-20-50 รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี 40-0-60 รร.โพธาวัฒนาเสนี 50-0-50 รร.ราชโบริกานุเคราะห์ 40-0-60 รร.รัตนราษฎร์บำรุง 50-0-50 จ.กาญจนบุรี ได้แก่ รร.กาญจนานุเคราะห์ 50-0-50 รร.วิสุทธรังษี 50-0-50 จ.นครปฐม ได้แก่ รร.พระปฐมวิทยาลัย 40-0-60 รร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน 30-20-50 รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 50-0-50 รร.ราชินีบูรณะ 50-0-50 จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ รร.กรรณสูตศึกษาลัย 50-0-50 รร.สงวนหญิง 50-0-50 จ.เพชรบุรี ได้แก่ รร.เบญจมเทพอุทิศ 50-0-50 รร.พรหมมานุสรณ์ 40-0-60 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ รร.ประจวบวิทยาลัย 50-0-50 จ.สมุทรสงคราม ได้แก่ รร.ถาวรานุกูล 40-0-60 จ.สมุทรสาคร ได้แก่ รร.สมุทรสาครบูรณะ 50-0-50 รร.สมุทรสาครวิทยาลัย 50-0-50 ภาคใต้ จ.ชุมพร ได้แก่ รร.ศรียาภัย 40-0-60 รร.สวนศรีวิทยา 50-0-50 รร.สวีวิทยา 50-0-50 รร.สอาดเผดิมวิทย 50-0-50 จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ รร.ไชยาวิทยา 40-0-60 รร.พระแสงวิทยา 60-0-40 รร.พุนพินวิทยาคม 50-0-50 รร.เมืองสุราษฎร์ธานี 50-0-50 รร.เวียงสระ 50-0-50 รร.สุราษฎร์ธานี 50-0-50 รร.สุราษฎร์ธานี2 50-0-50 รร.สุราษฎร์พิทยา 50-0-50 จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่ รร.กัลยาณี 95-0-5 รร.ฉวางรัชดาภิเษก 60-0-40 รร.ทุ่งสง 100-0-0 รร.เบญจมราชูทิศ 100-0-0 รร.ปากพนัง 80-0-20 รร.สตรีทุ่งสง 50-0-50 จ.พัทลุง ได้แก่ รร.พัทลุง 40-0-60 รร.สตรีพัทลุง 50-0-50 จ.พังงา ได้แก่ รร.ดีบุกพังงาวิทยายน 80-0-20 จ.สตูล ได้แก่ รร.พิมานพิทยาสรรค์ 40-0-60 จ.กระบี่ ได้แก่ รร.อำมาตย์พานิชนุกูล 50-0-50 รร.อ่าวลึกประชาสรรค์ 60-0-40 จ.ตรัง ได้แก่ รร.วิเชียรมาตุ 50-0-50 รร.สภาราชินี 50-0-50 รร.ห้วยยอด 40-0-60 จ.ภูเก็ต ได้แก่ รร.ภูเก็ตวิทยาลัย 40-0-60 รร.สตรีภูเก็ต 50-0-50 จ.ระนอง ได้แก่ รร.พิชัยรัตนาคาร 50-0-50 รร.สตรีระนอง 80-0-20 จ.นราธิวาส ได้แก่ รร.นราธิวาส 55-15-30 รร.นราสิกขาลัย 70-0-30 จ.ปัตตานี ได้แก่ รร.เดชะปัตตนยานุกูล 50-0-50 รร.เบญจมราชูทิศ 80-0-20 จ.ยะลา ได้แก่ รร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา 50-0-50 รร.สตรียะลา 50-0-50 จ.สงขลา ได้แก่ รร.นวมินทราชูทิศทักษิณ 40-0-60 รร.มหาวชิราวุธ 40-0-60 รร.วรานารีเฉลิม 40-0-60 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย2 50-0-50 รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 50-0-50 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 40-0-60 รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 50-0-50 ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี ได้แก่ รร.เบญจมราชูทิศ 60-0-40 รร.ศรียานุสรณ์ 50-0-50 จ.ตราด ได้แก่ รร.ตราษตระการคุณ 40-0-60 รร.สตรีประเสริฐศิลป์ 55-0-45 จ.ชลบุรี ได้แก่ รร.ชลกันยานุกูล 40-0-60 รร.ชลราษฎรอำรุง 40-0-60 รร.บางละมุง 40-0-60 รร.พนัสพิทยาคาร 40-0-60 รร.ศรีราชา 40-0-60 จ.ระยอง ได้แก่ รร.แกลง"วิทยสถาวร" 40-0-60 รร.บ้านค่าย 40-0-60 รร.วัดป่าประดู่ 40-0-60 รร.ระยองวิทยาคม 40-0-60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย ได้แก่ รร.เลยพิทยาคม 50-0-50 รร.ศรีสงครามวิทยา 50-0-50 จ.อุดรธานี ได้แก่ รร.สตรีราชินูทิศ 40-0-60 รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 30-10-60 รร.อุดรพิทยานุกูล 40-0-60 จ.หนองคาย ได้แก่ รร.ปทุมเทพวิทยาคาร 40-0-60 รร.ชุมพลโพนพิสัย 40-30-30 จ.นครพนม ได้แก่ รร.ปิยะมหาราชาลัย 50-0-50 จ.มุกดาหาร ได้แก่ รร.มุกดาหาร 40-0-60 จ.บึงกาฬ ได้แก่ รร.บึงกาฬ 80-0-20 จ.สกลนคร ได้แก่ รร.ธาตุนารายณ์วิทยา 50-0-50 รร.สกลราชวิทยานุกูล 35-5-60 รร.สว่างแดนดิน 40-0-60 จ.กาฬสินธุ์ ได้แก่ รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 40-0-60 รร.อนุกูลนารี 40-0-60 จ.ขอนแก่น ได้แก่ รร.กัลยาณวัตร 40-0-60 รร.แก่นนครวิทยาลัย 40-0-60 รร.ขอนแก่นวิทยายน 40-0-60 รร.ชุมแพศึกษา 40-0-60 รร.น้ำพองศึกษา 40-0-60 รร.บ้านไผ่ 40-0-60 รร.ศรีกระนวนวิทยาคม 40-0-60 รร.หนองเรือวิทยา 40-0-60 จ.มหาสารคาม ได้แก่ รร.ผดุงนารี 40-0-60 รร.วาปีปทุม 0-50-50 รร.สารคามพิทยาคม 50-0-50 จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 40-0-60 รร.สตรีศึกษา 40-0-60 รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 40-0-60 จ.ศรีสะเกษ ได้แก่ รร.กันทรารมณ์ 50-0-50 รร.กันทรลักษ์วิทยา 40-0-60 รร.ขุขันธ์ 40-0-60 รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 30-20-50 รร.สตรีสิริเกศ 40-0-60 จ.ยโสธร ได้แก่ รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 50-0-50 รร.ยโสธรพิทยาคม 40-0-60 จ.อุบลราชธานี ได้แก่ รร.นารีนุกูล 40-0-60 รร.เบ็ญจะมะมหาราช 40-0-60 รร.ลือคำหาญวารินชำราบ 30-10-60 จ.ชัยภูมิ ได้แก่ รร.แก้งคร้อวิทยา 20-40-40 รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 0-50-50 รร.ภูเขียว 20-40-60 รร.สตรีชัยภูมิ 10-40-50 จ.นครรราชสีมา ได้แก่ รร.บุญวัฒนา 50-0-50 รร.ปักธงชัยประชานิรมิต 80-0-20 รร.ปากช่อง 50-0-50 รร.พิมาย 50-0-50 รร.ราชสีมาวิทยาลัย 50-0-50 รร.สุรนารีวิทยา 50-0-50 รร.สุรธรรมพิทักษ์ 20-20-60 จ.บุรีรัมย์ ได้แก่ รร.นางรอง 45-0-55 รร.บุรีรัมย์พิทยาคม 50-0-50 รร.ประโคนชัยพิทยาคม 80-0-20 รร.ลำปลายมาศ 40-0-60 จ.สุรินทร์ ได้แก่ รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 50-0-50 รร.ประสาทวิทยาคาร 50-0-50 รร.รัตนบุรี 50-0-50 รร.ศีขรภูมิพิสัย 20-50-30 รร.สังขะ 50-0-50 รร.สิรินธร 40-0-60, รร.สุรวิทยาคาร 40-0-60 ภาคเหนือ - กลางตอนบน จ.เชียงใหม่ ได้แก่ รร.จอมทอง 40-10-50 รร.ยุพราชวิทยาลัย 40-0-60 รร.วัฒโนทัยพายัพ 40-0-60 รร.สันป่าตองวิทยาคม 30-20-50 จ.ลำปาง ได้แก่ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย 50-0-50 รร.ลำปางกัลยาณี 40-0-60 จ.ลำพูน ได้แก่ รร.จักรคำคณาทร 40-0-60 รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน 40-0-60 จ.เชียงราย ได้แก่ รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 50-0-50 รร.เทิงวิทยาคม 40-0-60 รร.พานพิทยาคม 40-0-60รร.สามัคคีวิทยาคม 40-0-60 จ.พะเยา ได้แก่ รร.พะเยาพิทยาคม 40-0-60 จ.อำนาจเจริญ ได้แก่ รร.อำนาจเจริญ 0-50-50 จ.น่าน ได้แก่ รร.ปัว 50-0-50 รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 50-0-50 รร.สตรีศรีน่าน 50-0-50 จ.แพร่ ได้แก่ รร.นารีรัตน์ 50-0-50 รร.พิริยาลัย 50-0-50 จ.ตาก ได้แก่ รร.ตากพิทยาคม 50-0-50 รร.สรรพวิทยาคม 40-0-60 จ.สุโขทัย ได้แก่ รร.สวรรค์อนันต์วิทยา 50-0-50 รร.สุโขทัยวิทยาคม 40-0-60 รร.อุดมดรุณี 40-0-60 จ.พิษณุโลก ได้แก่ รร.เฉลิมขวัญสตรี 40-0-60 รร.พิษณุโลกพิทยาคม 40-0-60 รร.พุทธชินราชพิทยา 40-0-60 จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ รร.อุตรดิตถ์ 40-0-60 รร.อุตรดิตถ์ดรุณี 40-0-60 จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ รร.เพชรพิทยาคม 70-0-30 รร.วิทยานุกูลนารี 60-0-40 รร.หล่มสักวิทยาคม 50-0-50 รร.หนองไผ่ 50-0-50 จ.กำแพงเพชร ได้แก่ รร.กำแพงเพชรพิทยาคม 50-0-50 รร.วัชรวิทยา 50-0-50 จ.พิจิตร ได้แก่ รร.ตะพานหิน 50-0-50 รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม 50-0-50 รร.พิจิตรพิทยาคม 50-0-50 จ.นครสวรรค์ ได้แก่ รร.ตาคลีประชาสรรค์ 40-0-60 รร.นครสวรรค์ 50-0-50 รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม 50-0-50 รร.สตรีนครสวรรค์ 50-0-50  จ.อุทัยธานี รร.หนองฉางวิทยา 40-0-60. MThai News ค่าเทอมปี 2557 ของ 30 โรงเรียนอนุบาล-ประถมชื่อดัง ในประเทศไทย ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ ชั้นนำในประเทศไทย

ศาลอุทธรณ์ยืนคุก2เดือน วัชระหมิ่นจตุพร-รออาญา1ปี
จตุพร พรหมพันธ์ุ /  ทักษิณ / 

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท 'วัชระ เพชรทอง' หมิ่น 'จตุพร พรหมพันธุ์' กล่าวหาเป็นเด็กเลี้ยงแกะ - รอลงอาญา 1 ปี ศาลอาญา รัชดา อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีที่ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์, บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอท จำกัด และ บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำเลยที่ 1-3 ในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา จากกรณีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 นายวัชระ กล่าวหา นายจตุพร ทำนองว่า เป็นเด็กเลี้ยงแกะ ไม่มีใครเชื่อคำพูด ได้รับใบปริญญามาโดยการใช้อภิสิทธิ์ นอกจากนั้น ยังกล่าวหาว่า นายจตุพร เป็นกบในกะลาครอบ ในระบอบ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของ นายวัชระ ที่ระบุถึงคำกล่าวที่ว่าท่อน้ำเลี้ยง เป็นคำกลาง ๆ ไม่ได้บ่งชี้ดีเลว และใช้เปรียบเทียบทั่วไปนั้นศาลเห็นว่าคำว่าท่อน้ำเลี้ยง เป็นการเปรียบถึงเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรม ไม่ใช่หมายถึงเงินบริจาคของประชาชน เป็นการใส่ความ นายจตุพร ทำให้เสื่อมเสีย อุทธรณ์ของ นายวัชระ ฟังไม่ขึ้น ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์ เห็นพ้องด้วย พิพากษายืนให้จำคุก นายวัชระ 2 เดือน และปรับ 20,000 บาท แต่ นายวัชระ ไม่เคยต้องโทษมาก่อน จึงให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีโทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี ภายหลัง นายวัชระ ระบุว่า เตรียมยื่นฎีกาสู้คดีต่อไป

อุ๊งอิ๊ง โพสต์IG ภาพเก่าทักษิณ-คุณหญิงอ้อ วันวานยังหวานอยู่
ทักษิณ ชินวัตร /  อุ๊งอิ๊ง แพรทองธาร / 

อุ๊งอิ๊ง โพสต์IG ภาพเก่าทักษิณ-คุณหญิงอ้อ วันวานยังหวานอยู่ วันนี้(10 พ.ย.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง บุตรสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ภาพทางอินสตาแกรม ซึ่งเป็นภาพสมัยเก่าของคุณหญิง พจมาน ณ ป้อมเพชร กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงยังหนุ่มสาว จากประวัติของพ.ต.ท.ทักษิณ สมรสกับคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ หลังลาออกจากราชการตำรวจ ในปี พ.ศ. 2523 หรือประมาณ34 ปีที่แล้ว และมีบุตรด้วยกันสามคน แต่ในปี2551 ระหว่างที่ทั้งคู่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่กำลังมีการอ่านคำวินิจฉัยคดีที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษก และศาลวินิจฉัยว่า พ.ต.ท.ทักษิณมีความผิดในคดีดังกล่าว ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 พ.ต.ท.ทักษิณตัดสินใจจดทะเบียนหย่ากับคุณหญิงพจมาน ด้วยเหตุผลทางการเมือง ที่สถานกงสุลใหญ่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง MThai News ข่าวที่เกี่ยวข้อง ทักษิณ ชินวัตร โผล่สิงคโปร์ควงอุ๊งอิ๊งเที่ยวพักผ่อน “อุ๊งอิ๊ง” โพสต์IG พ่อพาเที่ยวจีน อุ๊งอิ๊ง ขอบคุณแฟนคลับห่วงพ่อ บอกทักษิณปลอดภัยดี

ศาลไม่ให้ประกัน ครรชิต ทับสุวรรณ
ข่าวครรชิต ทับสุวรรณ /  ข่าววันนี้ / 

ศาลอุทธรณ์ ภาค 7 ไม่ให้ประกัน ครรชิต ทับสุวรรณ หลังถูกตัดสินให้ ประหารชีวิต คดีฆ่านายกอบจ. สมุทรสาครปี 54 ความคืบหน้ากรณีที่ศาลจังหวัดสมุทราสาคร ได้มีคำสั่งให้ประหารชีวิตนายครรชิต ทับสุวรรณ อดีต ส.ส.สมุทรสาคร พรรคประชาธิปัตย์ หลังตกเป็นจำเลยในคดีฆ่า นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ หรือนายกตุ่น อดีตนายก อบจ.สมุทรสาคร คาปั๊มน้ำมันใน จ.สมุทรสาคร เมื่อปี 2554 นั้น วานนี้ (11 พ.ย. 57) ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ได้มีคำสั่งต่อไม่ให้ประกันตัวจำเลย แม้ว่านางทัศนีย์ ทับสุวรรณ มารดาของนายครรชิต จะได้มอบหมายให้ทนายความยื่นหลักทรัพย์ 1.4 ล้านบาท เพื่อขอประกันตัวก็ตาม โดยศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการณ์แห่งคดีหากปล่อยชั่วคราวเกรงจะหลบหนี จึงไม่อนุญาตให้ประกันตัว ทำให้นายครรชิตต้องถูกคุมตัวฝากขังยังเรือนจำเพื่อรับโทษต่อไป ถูกนำตัวไปฝากขังยังเรือนจำสมุทรสาครต่อไป. ติดตามอ่านข่าวเกี่ยวกับ "ครรชิต ทับสุวรรณ" ทั้งหมดได้ที่นี่ >>>> MThai news .............................................................................................. ข่าวที่เกี่ยวข้อง ศาลสั่งประหาร ครรชิต อดีตส.ส.ปชป. ศาลสมุทรสาคร สั่งประหารชีวิต ครรชิต ทับสุวรรณ อดีตส.ส.สมุทรสาคร พรรคประชาธิปัตย์ คดียิง อุดร ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ปี 54 ...

โอ๊ค นับถอยหลัง17วัน ปิดฉากคดีปรส. ถามป.ป.ช. หายไปไหน
คดีปรส. /  นายพานทองแท้ ชินวัตร / 

โอ๊ค นับถอยหลัง17วัน ปิดฉากคดีปรส. ถามป.ป.ช. หายไปไหน จี้ทำคดีให้เท่าเทียมกัน วันนี้(14 พ.ย.)นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า คดีปรส. อีก 17วัน ถ้า ป.ป.ช. สรุปสำนวนส่งฟ้องศาลไม่ทัน นักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ การเอาสมบัติของคนไทย 8แสนกว่าล้าน ไปขายให้ต่างชาติในราคาไม่ถึง 2แสนล้าน ฟันส่วนต่าง 6แสนล้านเหนาะๆ ก็จะหลุดพ้น ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่ตัวเองก่อไว้ทั้งสิ้น ปรส. ย่อมาจาก องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (Financial Sector Restructuring Authority) ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 ในสมัยรัฐบาลพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ฝากเงิน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาของสถาบันการเงินทั้ง 58แห่ง ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ จากวิกฤติเศรษฐกิจ ปี40 เมื่อเกิดปรากฏการณ์งูเห่า ทำให้พรรคประชาธิปัตย์พลิกกลับมาเป็นรัฐบาล ทั้งๆที่แพ้การเลือกตั้ง ไม่ทราบว่าพรรคฯนี้ เข้ามาบริหารประเทศ บริหารวิกฤติเศรษฐกิจประสาอะไร ปรส.ในสมัยประชาธิปัตย์ จึงนำทรัพย์สินของสถาบันการเงิน มูลค่าประมาณ 851,000 ล้านบาท ไปขายเพียง 190,000 ล้านบาท สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติถึงกว่า 600,000ล้านบาท (มูลค่าเมื่อ 20กว่าปีที่แล้ว) คดี ปรส.นี้ ถูกนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของ ป.ป.ช. ตั้งตั้งแต่ปีมะโว้แล้วครับ เงื้อดาบรำไหว้ครูกันอยู่นั่น หลายปีดีดัก จนกระทั่งคดีจะหมดอายุความ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้แล้ว ป.ป.ช.ยังเงียบกริบ ไม่หือไม่อืออะไรทั้งสิ้น พอมีคนทวงถามเข้า อดีตรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ กินปูนร้อนท้องขึ้นมาทันที ออกมาแก้ต่างให้ป.ป.ช.เสร็จ หาว่าจะเบี่ยงเบนประเด็นจากเรื่องจำนำข้าว..แหม่...หลอกสลิ่มจนเคยตัว นึกว่าคนไทยส่วนใหญ่กินหญ้าไปด้วย..!! ประชาธิปัตย์พยายามจะโยนว่า ปรส.ถูกตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอก ชวลิตฯ โดยมีคุณพ่อผมร่วม ครม.อยู่ด้วย ดังนั้นทักษิณฯนั่นแหละ ที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบ ปรส. .!! จะใครผิดก็ช่าง จะไปสนใจมันทำไมละครับ ใครโกงประเทศชาติก็ ป.ป.ช.ก็แค่สรุปสำนวนที่ลากมาเป็นสิบปี แล้วก็ยื่นฟ้องศาลไป อย่าให้มันขาดอายุความเท่านั้น จะกล่าวหาใครก็ควรทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถ้าพรรคฯพวกตัวเองปล้นแผ่นดิน 6แสนล้านไปให้ฝรั่งไม่ผิด พรรคเพื่อไทยเอาเงินไปให้ชาวนาผิด บ้านเมืองก็ลุกเป็นไฟ ใครที่ไหนเขาจะยอมครับ 17วันที่เหลือรีบจัดการซะ ทำทุกคดีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่าให้คนไทยส่วนใหญ่เขาคลางแคลงใจ ในพฤติกรรม 2มาตรฐาน มากไปกว่านี้เลยครับ Mthai News ข่าวที่เกี่ยวข้อง ลืมหรือยัง!! คดีปรส.ใกล้หมดอายุความ ชาติเสียหาย 8แสนล้าน อวสานคดี ปรส.ชาติเสียหาย 8 แสนล้าน

ชวนเที่ยวเทศกาล มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 2557
งานประเพณี /  ช้างสุรินทร์ / 

เทศกาล มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ความเป็นสุรินทร์ถิ่นเมืองช้าง และร่วมกันอนุรักษ์วิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างซึ่งสืบทอดต่อกันมานับร้อยปี มีกิจกรรมที่อลังการน่าประทับใจ อาทิเช่น การต้อนรับช้างกว่า 300 เชือกกลับบ้าน ขบวนแห่รถอาหารช้าง บุฟเฟ่อาหารช้างใหญ่ที่สุดในโลก และการแสดงของช้างสุรินทร์ ชวนเที่ยวเทศกาล มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 2557 รายละเอียดการจัดงาน การประกวดรถตกแต่งอาหารช้าง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยจะมีขบวนรถอาหารช้างที่ตกแต่งผลไม้พืชผักนานาชนิด กว่า 20 คัน เริ่มต้นขบวนเวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสิรินธร ไปยังบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ชมขบวนแห่ช้างกว่า 300 เชือก เริ่มต้นขบวนเวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟสุรินทร์ เพื่อไปสักการะอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และร่วมกิจกรรมบุฟเฟ่เลี้ยงอาหารช้างใหญ่ที่สุดในโลก การแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ สนามแสดงช้างสุรินทร์ (วันละ 1 รอบ) ชมการการแสดงวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้าง จำลองการคล้องช้างป่า พิธีเซ่นไหว้ศาลปะกำ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานใต้ การแสดง แสง สี เสียง “สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ” วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ (ห่างจากตัวเมือง 35 กิโลเมตร) ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตำนานการสร้างปราสาทศีขรภูมิ ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : หมู่บ้านช้าง ใหญ่ที่สุดในโลก จ.สุรินทร์ , ปราสาทภูมิโปน ปราสาทหินที่เก่าแก่ที่สุดในไทย

'เซ็นทรัล' กับเงิน 53,000 ล้านบาท และ AEC
AEC ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ASEAN Economic Community /  CPN / 

'เซ็นทรัล' ทุ่มงบ 53,000 ล้านบาท เนรมิต 8 โปรเจคสุดยอดแลนด์มาร์ค ยึดหัวเมือง ปูพรมรับ AEC บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เดินเครื่องเต็มสูบ ประกาศความยิ่งใหญ่ ด้วยการทุ่มงบลงทุนกว่า 53,000 ล้านบาท เนรมิต 8 โปรเจคสุดยอดแลนด์มาร์ค ยกระดับวงการค้าปลีกของประเทศให้กลายเป็น 'ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น' ที่ดีที่สุดที่จะทำหน้าที่เป็น ช้อปปิ้ง ฮับ แห่งใหม่ของประเทศ เพื่อต้อนรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ด้วยวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ และการนำความเชี่ยวชาญทางธุรกิจค้าปลีก ผสมผสานกับนวัตกรรม และการเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ที่สร้างปรากฎการณ์ใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้ประเทศไทยโดดเด่นที่สุดในสมรภูมิค้าปลีกระดับภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ CPN เป็นผู้นำศูนย์การค้ามากที่สุดในทุกจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศรวม 31 ศูนย์การค้า มีพื้นที่รวมกว่า 7 ล้านตารางเมตร ซึ่งทั้ง 8 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์เกต, เซ็นทรัลพลาซา ระยอง, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์, เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช, เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา, เซ็นทรัล ภูเก็ต และการพลิกโฉมใหม่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา บางนา โดยทั้ง 8 โครงการนี้ มีกำหนดเปิดให้บริการในระหว่างปี 2558-2560 MThai News ถอดรหัส CPN ขึ้นแท่นเบอร์ 1 เศรษฐีไทย ศาลกลับคำพิพากษา ‘เทเวศฯ’ไม่ต้องจ่ายเหตุเผาเซ็นทรัลเวิลด์

ผู้ว่าฯกทม.ขอบคุณทุกฝ่ายห่วงใยพนง.เก็บขยะ
ขายซีดี /  ข่าว / 

ผู้ว่าฯกทม. ขอบคุณทุกฝ่ายที่ห่วงใยพนักงานเก็บขยะ ยืนยัน ดูแลบุคลากรเต็มที่ เล็งจัดกองทุนช่วยเหลือกรณีเดียวกัน นายสุรัตน์ มณีนพรัตน์สุดา พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตสะพานสูง เข้าพบ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอบคุณที่แสดงเจตนารมณ์ในการให้ความช่วยเหลือ กรณีศาลฎีกา พิพากษาตัดสินยืนตามศาลอุทธรณ์ ให้ชำระค่าปรับจำนวน 133,400 บาท ในความผิดฐานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำนำภาพยนตร์ ซึ่งเป็นแผ่นวีซีดีภาพยนตร์ ตามความผิด พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่ง นายสุรัตน์ ถูกจับขณะนำแผ่นวีซีดีภาพยนตร์เก่า จำนวน 83 แผ่น ไปจำหน่ายในราคาแผ่นละ 20 บาท บริเวณสี่แยกกรุงเทพกรีฑา ถนนศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2551 หากไม่ชำระ ต้องถูกขังแทนค่าปรับ ในอัตราวันละ 200 บาท โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทราบเรื่องและได้กรุณาแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมให้ความช่วยเหลือชำระค่าปรับให้ นายสุรัตน์ โดยได้มอบหมายให้ น.ส.กาญจนา ฉาบสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา เดินทางไปศาลก่อนเวลาราชการเพื่อจ่ายค่าปรับ แต่ปรากฏว่า มีผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม เดินทางมาถึงศาลตั้งแต่เวลา 01.00 น. โดยศาลวินิจฉัยให้แก่ผู้ที่มาถึงศาลก่อนได้สิทธิการชำระค่าปรับให้นายสุรัตน์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมห่วงใยตลอดจนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ในการจ่ายค่าปรับให้ นายสุรัตน์ และขอยืนยันว่า กทม. ดูแลบุคลากรในองค์กรอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจากนี้ กทม. จะดำเนินการตั้งกองทุนสมาคมข้าราชการและลูกจ้าง กทม. เพื่อช่วยเหลือในกรณีลักษณะเดียวกับ นายสุรัตน์และที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ รวมถึงบุคลากร กทม. ต่อไป _______________________________ ข่าวที่เกี่ยวข้อง ฎีกายืน! ปรับ 1.3 แสน หนุ่มเก็บขยะ ขายซีดี

เปิดคัมภีร์ ปีมะแม 2558 ชง ไม่ชง กับ อ.คฑา ชินบัญชร
ดวงปีชง /  ดวงปีชง 2558 / 

Horoscope.Mthai.com จะพาคุณไปเปิดคัมภีร์ ปีมะแม 2558 กับ อ.คฑา ชินบัญชร ปีแพะธาตุไม้ ปีที่ชงและไม่ชง พร้อมเคล็ดลับการบูชาเทพเจ้า ถ้าคุณพร้อมแล้ว เราไปดูกันครับ ปีแพะธาตุไม้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง สำหรับดวงชะตาของแต่ละปีนั้น ปีชงและก็ปีฮะกัน เป็นกรณีพิเศษ สำหรับปีที่ฮะกันก็คือมะเมียเป็นคู่มิตรกับมะแม แน่นอนย่อมเป็นปีที่ดีเลิศแล้วก็เป็นปีที่โชคดี มีดวงมงคลส่องหลายดวงด้วย มีโอกาสไปกราบขอพรที่ศาลเจ้าพ่อม้า เมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งคือสำเร็จ อีกหนึ่งปีที่เป็นเพื่อนและคู่มิตรกันเรียกว่าซะฮะ คือ ปีเถาะ และอีกหนึ่งปี คือปีกุน เถาะ มะแม กุน เรียกว่าซาฮะ ปีกระต่าย ปีนี้โดดเด่นในเรื่องของงาน การเงิน จะมีการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้น ทั้งเรื่องของชีวิตคู่ ทั้งเรื่องงาน ทั้งเรื่องการเงิน มีดาวมงคลส่องดี ถ้ามีโอกาสอยากให้ไปกราบสักการะขอพรพระอาทิตย์หรือไท่เอี๋ย หรือไท่หย๋า นั้นก็คือแพะสามตัว พร่องเสียงกันแปลว่าพระอาทิตย์ ไปกราบสักการะได้ที่วัดเล่งเน่ยยี่หรือวัดจีนที่มีองค์ไท่เอี๋ยสถิตอยู่ แล้วถ้ามีโอกาสให้สวดบทโมระปะริต ออกกำลังกายหรือว่าไปรับพลังของแสงแดดบ้าง เพื่อที่จะรับไปพลังของไท่หย๋าหรือไท่เอี๋ยนั้นเอง ปีกุน ปีนี้โชคดีมากๆ โชคดีมา 2 ปีแล้ว ปีนี้ กุน เถาะ มะแม ถือว่าเป็นซาฮะ หรือว่าสามสมพงษ์ ถ้ามีโอกาสยากให้คุณที่เกิดในปีกุนไปกราบสักการะขอพรองศ์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ องค์ไท่เอี๋ย เช่นเดียวกันคือเทพพระอาทิตย์ ถ้ามีโอกาสก็สวดบทโมระปะริตด้วย ปีมะแม ถือว่าเป็นองค์ไท่ส่วยเอี๋ยประทับอยู่บนศรีษะไม่ถือว่าปะทะชน เมื่อองค์ไท่ส่วยเอี๋ยประทับอยู่บนศรีษะ สิ่งที่เราควรทำนั้นก็คืออวยพร เพราะเมื่อเราอวยพรใคร เขาจะอวยพรเรากลับ องค์ไท่ส่วยเอ๋ยจะอวยพรด้วย ถือว่าเราได้ 2 เด้ง เลยทีเดียว เฮงๆๆ รวยๆๆ โชคดีๆๆ แค่นี้ก็เป็นศิริมงคลกับตัวราและก็คนรอบข้าง อวยพรตัวเอง อวยพรให้กับคนที่เรารัก คนในครอบครัว เพื่อนพร่อง น้องพี่ต่างๆสบายๆ สำหรับปีปะทะชนมีปีอะไรบ้าง ปีฉลูกับมะแมเป็นคู่ศัตรู อีก 2 ปี ก็คือปีจอ และก็ ปีมะโรง ปีฉลู ปีจอ ปีมะโรง ถ้ามีโอกาสอยากให้ไปฝากดวงชะตากับองค์ไท่ส่วยเอี๋ยที่วัดเล่งเน่ยยี่ เร่งห๋กยี่ที่อยู่ฉะเชิงเทรา เอ๋ยฮัวยี่ และวัดเขตร์นาบุญญาราม อันนี้อยู่จังหวัดจันทบุรี หรือจะไปเซียงฮุดยี่ จังหวัดชลบุรี แล้วก็วัดทิพย์วารี คือวัดจีนทั่วไปประเทศไทย ที่มีองค์ไท่ส่วยเอี๋ยประดิษฐานอยู่ ไปกราบขอบารมีองค์ไท่ส่วยเอี๋ย เทพเจ้าประจำปีนักษัตริย์ ปีมะแม ขอพรให้คุ้มครองดวงชะตาเราให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองทั้ง 12 เดือน 1 ปี ให้มีแต่ความสุขแล้วความโชคดี ปีจอ ต้องระมัดระวังเล็กๆ เกี่ยวข้องกับสุขภาพและอุบัติเหตุ ดูแลตัวเองให้ดีนิดนึง ปีมะโรง ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งของตัวเองและก็คนรอบข้าง เพราะฉะนั้นดูแลใส่ใจในตัวเองนิดนึง แล้วก็ที่สำคัญที่สุดทำใจเย็นๆ ชีวิตจะมีความสุขสบายใจ การให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จะทำให้ใจของเราสบาย ปีฉลู นอกจากไปฝากดวงชะตากับไท่ส่วย แล้วอยากให้ปีมะโรงกับฉลูนั้นกราบขอพรกับแชเล้งเอี๋ยคือเทพเจ้าประจำปีตัวเอง และฮะกันกับตัวเอง มะโรงก็คือแชเล้งเทพเจ้าประจำปีตัวเอง ส่วนฉลูก็คืองูเล็กถูกกันเป็นซาฮะไปกราบขอพรแซเลงเอี๋ยให้ตัวเองนั้นเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า มั่นคง ส่วนปีจอกราบขอพรจากศาลเจ้ากวนอู มีดาวเจี๋ยแฉคือดาวขุนพลก็จะส่งผลให้เราโชคดี ขอบคุณข้อมูลจาก Horolive

ศาลสั่งคุกเจ้าของเซวอล10ปีรับส่วยขนสินค้าเกิน
ศาลสั่งจำคุกเจ้าของเซวอล /  เกาหลีใต้ / 

ศาลโสมขาวสั่งจำคุก ปธ.บริษัทเรือเซวอล 10 ปี ฐานรับส่วยอนุญาตขนสินค้าเกินน้ำหนักกำหนด สาเหตุเรือล่ม เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา สื่อต่างประเทศรายงาน ศาลสั่งจำคุกหัวหน้าผู้ประกอบการเรือข้ามฟากเกาหลีใต้ ที่ประสบอุบัติเหตุล่มกลางทะเลเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยม เป็นเวลา 10 ปี ศาลกวางจู สั่งตัดสินจำคุก คิม ฮัน ซิก ประธานบริษัท ชองแฮจิน มารีน จำกัด ซึ่งจากการตรวจสอบโดยละเอียดพบว่า เขาได้รับเงินเป็นจำนวน 2 ล้านวอน สำหรับการอนุญาตให้มีการบรรทุกสินค้าลงเรือเกินพิกัดที่กำหนด ซึ่งศาลตัดสินว่า สาเหตุดังกล่าวทำให้เกิดเหตุสลดครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้ กัปตันและลูกเรือทั้ง 15 คนถูกพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา 20-36 ปี ตามระดับความผิดของแต่ละคนไปก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ตาม นักประดาน้ำที่ค้นหาร่างผู้สูญหาย พบทั้งสิ้น 295 ราย ก่อนที่รัฐบาลจะสั่งยุติการค้นหาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังคงมีผู้สูญหายอีก 9 ราย