ลดไขมัน

ตังเซ่ง บ้านฉาง 2007 ร้าน

วัสดุก่อสร้าง ปูน ไม้สังเคราะห์ ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้บัว ไม้พื้น ไม้ตกแต่ง ยางมะตอย ถังน้ำ ถังบำบัด ถังดักไขมันฯลฯ หิน ทราย