ยูทูป

หลุดคลิปน้องโบ
คลิปน้องโบ /  น้องโบ

หลุดคลิปน้องโบ ไม่ได้มีเซ็กส์ในโรงพยาบาล แค่ดึงดาวโชว์สเต็ปแดนซ์

ทำนายดวงผู้เกิดวันพุธ …โดยละเอียด
ดูดวง /  ดูดวงคนเกิดวันพุธ / 

ทำนายดวงผู้เกิดวันพุธ จะเป็นอย่างไร พร้อมพระประจำวันพุธและบทสวดบูชาทั้งหมด Horoscope.Mthai.com ได้รวบรวมคำทำนายและข้อมูลต่างๆ มาฝากคนที่เกิดวันพุธให้ได้รับทราบกันแล้วครับ คนเกิดวันพุธ  พระประจำวันปางอุ้มบาตร ผู้ใดเกิดวันพุธ ใจดีที่สุด ทั้งหญิงทั้งชาย แต่ไร้วงศา ญาติกาทั้งหลาย ใจพลันมักง่าย ไม่คิดหน้าหลัง มักเอาที่อื่นเป็นที่พึ่งพา ทรัพย์สินนานา ทำใส่ตัวเอง ถ้าเป็นสมณะ คนระยำเกรง คฤหัสถ์โฉงเฉง โก้งเก้งฉกลัก ใจชอบนักเลง ผู้หญิงมักรัก พบเพื่อนต่ำศักดิ์ มักจะได้ร้อนรน ตกยากหลายครั้งได้ดีหลายหน พ่อแม่แห่งตนมิได้ปฏิบัติ พระพุธทรงคชสารเป็นพาหนะ ผู้ใดเกิดวันพุธ ๔ เป็นปัตตะ ผู้นั้นเป็นคนมีใบหน้าใหญ่ ผมบาง ทำคุณคนไม่ขึ้น ดีแต่ต่อหน้า เจรจาเป็นที่ชอบใจแก่คนทั้งหลาย ทำราชการต่อไปภายหน้าจะดี ๕ เป็นหินะ ผู้นั้นต่อไปภายหน้าจะมีทรัพย์สินเงินทองมาก ๖ เป็นธะนัง ผู้นั้นรู้จักออมทรัพย์ มักได้ลาภจากขุนนางท้าวพระยา ๗ เป็นปิตา บิดาผู้นั้นผมหยักศก หน้ามน เป็นที่เอ็นดูแก่ขุนนางท้าวพระยา ทำราชการจะได้ดี ๑ เป็นมาตา มารดาผู้นั้นเป็นคนสันทัด เจรจารู้หลักนักปราชญ์ ตัวเองมักอาภัพ แม่ตายก่อนพ่อ ๒ เป็นโภคา ผู้นั้นมิสู้จะรักทรัพย์เท่าใดนัก ๓ เป็นมัชฌิมา ผู้นั้นไปในที่แห่งใดก็ดี จะมีคนยินดีต้อนรับ คนเกิดวันพุธ ผู้ใดเกิดวัน ๔ คือวันพุธ พุธเป็นบริวาร มีเมียย่อมเอาทรัพย์มาสู่ตน ๗ เสาร์เป็นอายุ มีอายุน้อย มักเป็นพยาธิ ๕ พฤหัสบดีเป็นเดช มีเดชดังพระโพธิสัตว์ ๗ ราหูเป็นศรี มีทรัพย์น้อย ๖ เป็นมูลละ มีความเพียรมาก ๑ อาทิตย์เป็นอุตสาหะ ใจร้าย รูปเป็นมัชฌิมา ๒ จันทร์เป็นมนตรี มีลูกเมียข้าไท มักเอาทรัพย์มาสู่เรือน ๓ อังคารเป็นกาลกิณี อาภัพมิตรสหาย ทำคุณคนไม่ขึ้น ผิว์เกิดวันพุธ ผู้นั้นเจรจา แต่ถ้อยคำพอประมาณ นักเที่ยวพละการ จะเป็นหมอพยาบาล แต่ทำได้ไว้มั่นคง มีญาติเหมือนหนึ่งไร้วงศ์ แม้ถ้าเป็นสงฆ์ จะเลื่องลือปรากฏ แม้เป็นคฤหัสสาโหด เที่ยวเตร่จับจด ทั้งชู้ และเมียมากมี ตกยากห้าคราได้ดี สามครั้งมั่งมี ธาตุเถ้าสุนัขนามชาติ ทำนายโชคชะตา ผู้ที่เกิดวันพุธ ดังต่อไปนี้. สิทธิการิยะ หญิง ชาย ผู้ใดที่เกิดในวัน พุธ คำขานดุจว่า สุนักนามขานธาตุเถ้าเป็นรอบรู้ไว้  พออายุ ๑๓  ใซร้โรคภัยเข้ารุกรานราวี อีกทั้งมากมีทุกข์เข้ามาถึง พึงเร่งระวังตัวระวังตน มักมีเคาระห์มาระคนมากครั้ง จนเกิดความพลาดพลั้งเป็นถ้อยเป็นความ แต่ตนเองพยายามดียิ่งนัก มักรอบรู้วิชาการหลายอย่างหลายสถานเกินหน้าใคร หาให้เพื่อนฝูงจนเกิดจิตริษยา จากบ้านเกิดของตนที่อยู่ใหม่ จึงไม่ค่อยงอนง้อต่อผู้อื่น ต้องเข็ดขื่นกับการทำคุณคน เพราะล้วนแล้วแต่ได้ผลสูญเปล่า ไม่มีของให้เขาเราคิดว่าเป็นคุณ กลับหมกมุ่นคิดว่า ตนไม่เคยทำดีให้ วาจานั้นใซร้แสนจะอาจหาญ ชอบกล่าวขานก่อนที่จะขบคิด สมบัติมากมาย เพราะคิดสนิทคน อายุ ๕๘ ปีจะมีไข้จนปางตาย แล้วจึงสบายหายจากโรคโรคา ทิศมูลมั้งของคนนั้นหนาคือ ทิศอุดร ที่ไว้พระปฎิมานั้นหนาคือ ทิศบูรพา สระสำหรับตักสาครนั้นหนาคือ ทิศหรดี สวนศรีสำหรับท่องเที่ยวสำราญนั้นคืออาคเนย์ ยุ้งสางสมคะเนนั้นคือปัจจิม อาวุธศาสตราลื้มเลือดศัตรูดูแลไว้ทิศทักษิณ บ่าวไพร่วัวควายอำนวยไว้ทิศพาบัพ ส่วนครัวไฟนั้นใซร้เอาไว้ทิศอีสาน จึงจะสำราญด้วยมงคล  ผ่านพ้นทุกข์ภัยแล. ทำนายผู้เกิดวันพุธ ผู้เกิดวันพุธ ใจดีสุดแสน เมตตาปราณี การุณเลิศสรรพ์ แต่ไร้ญาติวงศ์ คงเดี่ยวโดดมั่น มุ่งหาเพื่อนกัน เป็นที่พึ่งพา ใจง่ายไม่คิด ความผิดหน้าหลัง มิควรระวัง ผิดพลั้งเผอพา คบคนต่ำศักดิ์ มักร้อนอุรา เจ้าชู้นักหนา น่าคิดคำนึง หากบวชเป็นพระ คนจะเกรงใจ เป็นคฤหัสถ์นั้นใซร้ นักเลงลุถึงตกยากหลายครั้ง ตั้งจิตรำพึง พ่อแม่ยากพึ่ง มิได้สักนิด พระปางอุ้มบาตร อาจคุ้มชีวัน พ้นผิดมหันต์ แจ่มใสชีวิต  ธุปเทียนบูชา จักพาพ้นผิด  จงรีบเร่งคิด พิเคาระห์ท่านเอย. อีกอย่างหนึ่งผู้เกิดพุธ กลางคืน  กลางคืนวันพุธ เป็นดุจคนรู้  มีนามราหู จงรู้เรื่องตาม มักถูกกลั่นแกล้งพลาดพลั่งพ้นงาม แถมถูกเหยียดหยาม ประนามว่าร้าย เป็นคนใจแข็ง กรรมแรงเข้าวกวน เร่งคิดทั้งมวล ล้วนพ้นมั่นหมาย คงสนุกสนาน พ้นทุกข์ทั้งหลาย แพ้เรื่องแทบตาย กลับสบายหัวเราะตกยากหลายครั้ง เพราะตั้งไว้ผิด จงเร่งพินิจ คิดทำบุญหนุนส่ง ต้องพรากที่อยู่ พรั่งพรูเพิ่มเคระหฺ์แก่ชรากระเดาะ ปากเพราะร่ำรวย แก้ลำบากยากล้น ยอมทนทุกอย่าง กัดฟันหมั่นถาง หวังโชคอำนวย แต่เหมือนยิ่งอับ บุญกลับเอื้ออวย ให้เป็นตอนตอนด้วย ทั้งเคราะห์ทั้งบุญ พระประจำวัน รู้กัน ทั่วไป ปางป่าเลไลก์ จงได้คิดคุ้น บูชาพุทธะ คงจะมีคุณ ทำทานเจื้อจุน พออุ่นเอมใจ ท่านเอย. บทสวดบูชาพระประจำวันพุธ สัพพะสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ  วิสัง โฆรัง เลสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณัก เขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัม ภะณามะเห. สวดวันละ ๗  จบ จะมีความสุข สวัสดียิ่ง ๆขึ้นไป.  ผู้เกิดวันพุธ ควรใช้สีประดับตัว หรือประดับบ้านเรือนเป็นสีเขียว หรือเขียวใบไหม้ ส่วนสีรองลงมาก็คือ สีเหลือง สีเทา สีดอกรัก สีขาวนวน พึงเว้นสีม่วง ท่านเอย.

พอล รัดด์ เป็น มนุษย์มด ในภาพแรกจากหนัง Ant-Man
Ant Man /  Dr.Strange / 

เพิ่งเริ่มเปิดกล้องกันวันนี้ ก็ปล่อยภาพแรกออกมาให้ชมกันแล้ว สำหรับหนังฮีโร่เปิด เฟส ใหม่ของ มาร์เวล อย่าง Ant-Man ที่หลังจากมีปัญหาเรื่องผู้กำกับมานานพอสมควร ตอนนี้ผู้ที่ได้รับบทบาทนี้ก็ตกเป็นของ เพย์ตั้น รี๊ด จาก Yes Man ที่ยังคงได้นักแสดงหลักอย่าง พอล รัดด์ และ ไมเคิล ดักลาส มารับนำเช่นเคย ซึ่งภาพที่เผยออกมาตอนนี้คือภาพของตัวละคร สก๊อตต์ แลงก์ ชายหนุ่มอดีตนักโทษที่ต้องมาสวมชุดมนุษย์มด ที่สามารถขยาย หด ร่างกายได้เพื่อกู้โลก โดยมีนักวิทยาศาสตร์อย่าง แฮงค์ พิมพ์ ซึ่งรับบทโดย ไมเคิล ดักลาส คอยหนุนหลังให้นั่นเอง โดยนอกจาก 2 นักแสดงดังกล่าว หนังก็ยังมี อีแวนเจลีน ลิลลี่ จาก The Hobbit มารับบทเป็น โฮป แวน ไดน์ ลูกสาวของพิม โดยตัวร้ายของ Ant-Man นี่คือ เยลโลว์แจ็คเก็ต หรือชื่อจริงว่า แดเรน ครอส ซึ่งรับบทโดย คอรี่ สโตลล์ นั่นเอง โดยหนังยังคงไม่เลื่อนฉายจากกำหนดเดิม ถึงแม้อาจจะมีเปิดกล้องล่าช้าไปบ้าง นั่นคือวันที่ 16 กรกฏาคม 2015 นั่นเองครับ

นักบินอวกาศ ถ่ายภาพกรุงเทพฯ จากนอกโลก งง ไฟสีเขียวคืออะไร
นักบินอวกาศ /  ภาพกรุงเทพจากนอกโลก / 

นักบินอวกาศ ถ่ายภาพกรุงเทพฯ จากนอกโลก งง ไฟสีเขียวคืออะไร โพสต์ถามผ่านทวิตเตอร์ วันนี้(20 ส.ค.) มีรายงานข่าวว่า ที่ทวิตเตอร์  ‏@astro_reiซึ่งเป็นของนายรี้ด ไวส์แมน นักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกา ได้โพสภาพถ่ายภาพกรุงเทพยามราตรีจากสถานีอวกาศ International Space Station พร้อมกับข้อความว่า "..#Bangkok is the bright city. The green lights outside the city? No idea…"ซึ่งเขาสงสัยว่าไฟสีเขียวๆที่อยู่นอกเมืองนั้นเป็นไฟของอะไร โดยชาวสังคมออนไลน์หลายคนที่เคยมาเที่ยวประเทศไทยได้บอกว่าไฟสีเขียวเป็นไฟของเรือประมงที่ใช้ล่อปลาหมึกตอนกลางคืนนั่นเอง ทั้งนี้ภาพดังกล่าวถูกถ่ายเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา  โดยก่อนหน้านี้องค์การนาซ่า ได้เคยเผยแพร่คลิปเมืองหลวงต่างๆจากนอกโลกมาก่อนแล้ว และพื้นที่บริเวณกรุงเทพ ประเทศไทย ก็มีลักษณะเดียวกันกับภาพของรี๊ด คือมีแสงสีเขียวอยู่บริเวณทะเล MThai News

ขวางโลก!! สโคลส์ ชี้ วิลเชียร์ แค่สูบบุหรี่ ไม่ได้ทำให้โลกแตก
ปีศาจแดง /  พอล สโคลส์ / 

พอล สโคลส์ อดีตมิดฟิลด์จอมทัพของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาพูดถึงการกระทำของแข้งรุ่นหลานอย่าง แจ็ค วิลเชียร์ ที่มีนิสัยชอบสูบบุหรี่ หลังจากสื่อไปจับภาพได้ช่วงซัมเมอร์หลังจบบอลโลกว่าเจ้าตัวและเพื่อนๆพากันไปจัดปาร์ตี้จนเมายับ แถมยังสูบบุหรี่ ซึ่ง "หมามุ่ย" มองว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไร เพราะอดีตตำนาน "ปีศาจแดง" หลายคนก็มีนิสัยแบบนี้เหมือนกัน แต่ก็ประสบความสำเร็จ พร้อมคว้าแชมป์มาจนนับไม่ถ้วนแล้ว อดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษ ให้สัมภาษณ์กับ Daily Mail ถึงเรื่องนี้ว่า "ผมบอกเลยนะว่าสิ่งที่ แจ็ค ทำในช่วงซัมเมอร์หลังจบฟุตบอลโลก มันก็แค่สูบบุหรี่ ไม่ได้ทำให้โลกแตกซักหน่อย" "เมื่อก่อนที่ ยูไนเต็ด ก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกัน เพราะทุกเช้า โลร็องต์ บล็องก์ กับฟาเบียง บาร์กเตซ จะไม่มีทางเข้าสนามซ้อมถ้าไม่ได้จุดบุหรี่สูบซะก่อน" ตำนานนักเตะ ปีศาจแดง ทิ้งท้าย

เตือน20จว.รับมือฝนหนัก-เชียงใหม่เสี่ยงดินถล่ม
ดินถล่ม /  ฝนตกหนัก / 

กระทรวงมหาดไทย ร่อนหนังสือเตือน 20 จังหวัด รับมือฝนตกหนัก ด้านเชียงใหม่ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผจว.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางจังหวัดได้รับหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดที่ มท.0616/ว 088 เรื่อง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 20 จังหวัด โดยมี 13 จังหวัดของภาคเหนือ ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ 7 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จ.นครพนม สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู ให้กำชับทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง แจ้งเตือนประชาชน และปฏิบัติตาม แผนรองรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม อาจเกิดฝนตกหนักได้ในช่วง 19-21 ส.ค.57 เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านพม่า ลาว เวียดนามตอนบน ประกอบกับ ลมมรสุมตะวันตกพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนัก หากเกิดสถานการณ์ ก็ให้รายงานเพื่อการอำนวยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อหน่วยบังคับบัญชา และ ปภ.ทราบทันที ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้วิทยุแจ้งด่วนถึงนายอำเภอทั้ง 25 แห่ง และหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวัง พร้อมให้ทำการตรวจสอบอ่างเก็บน้ำจุดต่างๆ รวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ดินสไลด์ ที่เคยเกิดเหตุประจำเพื่อประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังด้วย

 หนุ่มหลอกแฟนสาว
หนีงานแต่ง /  หนุ่มอังกฤษแกล้งเสียชีวิต / 

 หนุ่มอังกฤษแกล้งเสียชีวิต หนีงานแต่ง อ้างกลัววชีวิตจะล่มพังเพราะอุปสรรคด้านระยะทางห่างไกล วันนี้(20ส.ค.) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า หนุ่มอังกฤษแกล้งเสียชีวิตเพราะต้องการหลีกเลี่ยงการเข้าพิธีวิวาห์แต่งงาน ในรายงานระบุว่า อเล็ก แลนคาสเตอร์ เตรียมเข้าพิธีวิวาห์กับนายทัคเกอร์ แบลนด์ฟอร์ดแฟนหนุ่ม แต่แล้วเธอต้องช็อคหลังจากได้รับโทรศัพท์จากชายที่อ้างว่าเป็นพ่อของแฟนเธอ บอกว่า อเล็กกระโดดให้รถชนตาย เพราะทนกับโรคหดหู่ซึมเศร้าไม่ไหว ได้เสียชีวิตก่อนวันแต่งเพียงวันเดียว ต่อมา ปรากฎว่า ครอบครัวของฝ่ายชายกลับโทรมาหาเธอ ทำให้เธอรู้ว่า ที่แท้แฟนหนุ่มของเธอยังมีชีวิตอยู่ก่อนหน้านี้เขาแค่แกล้งตาย โดยแกล้งปลอมเสียงตัวเองเป็นพ่อของเขามาหลอกว่า ลูกชายของเขาตายแล้ว ก่อนที่เธอจะตัดสินใจเลิกกับนายทัคเกอร์ เพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่เขาทำกับเธอไม่ไหว ด้านฝ่ายชายยอมรับว่า เขาแกล้งตายจริงๆ เพราะกลัวว่าจะต้องหย่าร้างเพราะเขาและเธออยู่กับคนละประเทศ ซึ่งอาจทำให้ชีวิตสมรสเป็นเรื่องยากที่คงไว้ให้ยั่งยืน MThai News

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ ขาย 32.14 บาทต่อดอลลาร์
ข่าววันนี้ /  ข่าวเศรษฐกิจ / 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เมื่อเวลา 08.05 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 30.72 บาท ขายออก 32.14 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 42.96 บาทต่อยูโร ปอนด์อยู่ที่ 53.65 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 5.37 บาทต่อหยวน และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.31720 บาทต่อเยน

พิมล หนุนสุดตัวดัน น้องนิด พาณิภัค คว้าตั๋วลุยโอลิมปิก
"บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ /  คาซัคสถาน / 

"บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประมุขใหญ่เทควันโด ผลักดัน น้องนิด พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ไปล่าตั๋วโอลิมปิก “เวิลด์กรังปรีซ์” ที่คาซัคสถาน หลังเห็นศักยภาพมีโอกาสไปสู่รอบสุดท้ายที่บราซิลได้ ขณะที่อชก.17 หวังจอมเตะดาวรุ่งจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งกลับมา เพราะประสบการณ์ยังน้อยมีโอกาสพัฒนาไปได้อีก เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ "บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เดินทางไปให้การต้อนรับพร้อมให้กำลังใจกับ น้องนิด พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ จอมเตะเทควันโดสาวเยาวชนดาวรุ่งเบอร์ 1 ไทย จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี หลังประสบความสำเร็จด้วยการคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกยูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 2 ที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน พร้อมด้วย "โค้ชเช" เช ยอง ซอก หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย ชาวเกาหลีใต้ ที่เดินทางกลับมาด้วยเที่ยวบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ เฮชเอ็กซ์ 775 ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนักเทควันโดรุ่นพี่ทีมชาติ และแฟนคลับเทควันโดหลายร้อยคน โดย "บิ๊กเอ" ผศ.พิมล เปิดเผยว่า ทุกนัดที่ พาณิภัค ลงทำการแข่งขัน ตัวเองในฐานะผู้ควบคุมการแข่งขันเทควันโดในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์เทควันโดโลก หรือ "ดับเบิ้ลยูทีเอฟ" ได้ดูความสามารถของเด็กคนนี้มาตลอด ถึงขนาดผู้บริหารสหพันธ์เทควันโดโลก และชาติสมาชิก ต่างชื่นชม และทึ่งในความสามารถของ น้องนิด พาณิภัค มากพอสมควร หลายคนแทบไม่อยากเชื่อว่า เด็กคนนี้่เพิ่งก้าวมาติดทีมชาติเพียงแค่ไม่กี่ปี แต่สามารถพัฒนาทักษะและขีดความสามารถได้ดีถึงขนาดนี้ น้องนิด พาณิภัค ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่สมาคมเทควันโดไทย จะต้องคอยประคมประหงมดูแลให้ดี เนื่องจากรูปร่างมีความสูงยาวไม่เสียเปรียบชาติในทวีปยุโรป อีกทั้งจังหวะการเข้าทำค่อนข้างดุดันและหลากหลาย โดยเฉพาะการเน้นเตะที่ศรีษะเป็นสำคัญ หากได้รับประสบการณ์และการถ่ายทอดที่ดีต่อจากนี้ไปเชื่อว่า พาณิภัค จะมีโอกาสสร้างความสำเร็จและชื่อเสียงในเวทีนานาชาติเหมือนรุ่นพี่คนอื่นได้ อย่างไรก็ตามการให้ น้อง พาณิภัค เดินทางกลับมาก่อนที่ยูธโอลิมปิกเกมส์จะปิดฉากนั้น เนื่องจากระหว่างวันที่ 26-30 ส.ค.นี้ จะมีการแข่งขันเทควันโด รายการเวิลด์กรังปรีซ์ เพื่อเก็บคะแนนสะสมไปกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ที่คาซัคสถาน ทั้งนี้ น้องนิด พาณิภัค เป็น 1 ใน 3 นักกีฬา คือน้องหยิน สรริตา ผ่องศรี และเจ้าไอ เป็นเอก การะเกตุ ที่จะเดินทางไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมในครั้งนี้ เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาของ น้องนิด พาณิภัค เป็นเครื่องการันตีความสามารถ จนทำให้สหพันธ์เทควันโดโลกเป็นผู้กำหนดตัวนักกีฬาในแต่ละรุ่นออกมาเองว่า ใครจะได้โอกาสไปร่วมคัดเลือกตัวรายการดังกล่าวบ้าง ซึ่งสมาคมเราก็มีตัวเลือกอยู่ 4-5 คน ส่วนตัวมีความเชื่อมั่นว่า ระยะเวลาปีครึ่งต่อจากนี้ไปก่อนที่โอลิมปิก 2016 ที่ริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล จะเปิดฉากขึ้น หาก พาณิภัค สามารถพัฒนาฝีเท้าตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง จะเป็นนักกีฬาความหวังสำคัญของสมาคมคว้าตั๋วไปร่วมโอลิมปิกเกมส์รอบสุดท้ายทันที เพียงแต่ตอนนี้เราค่อยๆให้เด็กเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับเยาวชนไปให้ครบเสียก่อน ประมุขใหญ่เทควันโดไทย ยังกล่าวอีกว่า ส่วนเอเชี่้ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่เมืองอินชอน นั้น แน่นอน พาณิภัค เป็น 1 ใน 11 นักกีฬาตัวหลักของเรา แม้ว่า เจ้าตัวจะพึ่งขึ้นชั้นมาจากชุดเยาวชนมาเล่นในรุ่นประชาชนก็ตาม แต่ด้วยฝีเท้าและความสามารถถือว่า มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งกลับมาได้เหมือนกัน แต่ถ้าจะมองไปถึงเหรียญทอง ส่วนตัวบอกเลยว่า ยังไม่อยากหวังไปไกลขนาดนั้น เพราะเด็กคนนี้ประสบการณ์ยังน้อยมีโอกาสพัฒนาฝีเท้าตัวเองได้อีกหลายปี นี่เพิ่งอายุ 17 ปีเท่านั้นเอง ดังนั้นแค่ไปแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์หนแรกได้แค่เหรียญใดเหรียญหนึ่งกลับมาถือว่า ประสบความสำเร็จแล้ว เพราะสมาคมเรามีนโยบายในการพัฒนานักกีฬาแบบทีละสเต็ป ทุกอย่างทำเป็นขั้นเป็นตอนทั้งระบบ ไม่ได้เร่ง หรือ โหมนักกีฬาจนมากเกินไป แต่เราจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พิสูจน์ฝีมือและทุกอย่างอยู่ที่ผลงานและความสามารถเป็นหลัก ด้าน น้องนิด พาณิภัค ได้กล่าวว่า ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจเชียร์จนทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จเช่นนี้ รู้สึกว่า ความเหน็ดเหนื่อยจากการฟิตซ้อมตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา มันเป็นผลดีทำให้ตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ จากนี้ไปก็จะเดินทางไปเทควันโดเวิลด์กรังปรีซ์ ส่วนตัวจะพยายามเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด เพื่อโอกาสเข้าไปสู่รอบสุดท้ายโอลิมปิกเกมส์ ที่ตัวเองใฝ่ฝันมาตั้่งแต่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้แล้ว ส่วนเอเชี่ยนเกมส์ก็จะพยายามทุ่มเทและตั้งใจฟิตซ้อมรักษามาตรฐานของตัวเองให้ดี เพื่อต้องการคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งกลับมา

วิ่ง ธรรมดามันน่าเบื่อ! งั้นลองมาวิ่งแบบนี้ดู
คลิป /  น่าเบื่อ / 

คลิป วิ่งธรรมดามันน่าเบื่อ! ลองมาวิ่งแบบนี้ดู เป็นคลิป วิ่ง ที่ดูแล้วก็เพลินๆ ดี เป็นการวิ่งที่ไม่ธรรมดาจริงๆ เผื่อเพื่อนๆ คนไหนที่เข้าฟิตเนส หรือวิ่งกับครื่องวิ่ง ที่บ้าน แล้วเบื่อๆ ลองทำตามวิธีในคลิปนี้ดูนะครับ จะได้ไม่น่าเบื่อเท่าไหร่ แถมดูดีมีคราสในการออกกำลังกายอีกต่างหาก...

ข่าววันนี้ /  ข่าวเศรษฐกิจ / 

"ยูนิลีเวอร์"  ลุย ปั้นโชห่วยโมเดลพิเศษในชื่อ "ร้านติดดาว" ตั้งเป้าเป็นจุดกระจายสินค้าใหม่พร้อมแคมเปญทางการตลาดที่ใกล้ชิดลูกค้าได้ง่ายขึ้น หวังให้โชห่วย ดันยอด ตลาดสินค้าอุปโภค บริโภคมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ไม่เพียงภาพต่อสู้กันเองระหว่างซัพพลายเออร์ผู้ผลิตสินค้าเพื่อช่วงชิงยอด ขาย แต่ยังหมายถึงการสร้างความสมดุลของช่องทางขายและช่องทางการกระจายสินค้าทั้ง ในกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่-โมเดิร์นเทรด และช่องทางดั้งเดิม ยี่ปั๊ว-โชห่วย เหมือน กับที่ยักษ์ใหญ่ "ยูนิลีเวอร์" พยายามสานต่อและปลุกปั้นร้านค้าที่ร่วมโครงการ "ร้านติดดาว" ตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมา ด้วยการให้ความสนับสนุนร้านค้าปลีกรายย่อยกลุ่มนี้ในทุกรูปแบบ การบาลานซ์พาวเวอร์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่มีการประเมินตัวเลข รวมอย่างไม่เป็นทางการของสินค้าอุปโภค-บริโภค ผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งคาดว่าปัจจุบันน่าจะมีมูลค่าโดยประมาณอยู่ที่ 4.4 แสนล้านบาท บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดแคมเปญ “ร้านติดดาว” โดยวางเป้าหมายเป็นร้านโชห่วยเจ้าใหญ่ในชุมชนที่มีพื้นที่ของสินค้า ยูนิลีเวอร์ 80% ขึ้นไปถึงจะได้การเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมให้ถึงร้านและแต่งร้านให้แบบฟรีๆ  ซึ่งการจัดกิจกรรมนั้นจะช่วยให้ยอดขายโตขึ้นและถือโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าใกล้สินค้าใหม่ๆของ ยูนิลีเวอร์ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย แคมเปญนี้จะมีผลดี ต่อยอดขายของบริษัท แต่คอนเซ็ปต์ใหญ่ของยูนิลีเวอร์ คือ ถ้าร้านค้ารายย่อยอยู่ได้เราก็อยู่ได้ การทำธุรกิจของยูนิลีเวอร์เกี่ยวข้องกับผู้คนหลายภาคส่วน เราต้องสร้างการเติบโตไปด้วยกัน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทุกส่วนรวมทั้งการเติบโตของบริษัทในระยะยาวด้วย "แม้โมเดิร์นเทรดทั้งค้าปลีกราย ใหญ่และร้านสะดวกซื้อจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่เทรดิชั่นนอลเทรดโดยเฉพาะร้านค้าปลีกรายย่อย หรือโชห่วยยังคงมีความสำคัญ และคาดว่าจะมีสัดส่วนในตลาดค้าปลีกถึง 50% ประกอบกับโมเดิร์นเทรดยังไม่สามารถรองรับพฤติกรรมและสภาพกำลังซื้อของผู้ บริโภคทั้งหมดได้ ร้านโชห่วยยังคงตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในรูปแบบที่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ มีข้อจำกัด รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการนำสินค้าเข้าไปจำหน่าย ขณะที่ร้านโชห่วยซัพพลายเออร์ไม่ต้องจ่ายอะไรให้กับร้านค้า เพียงแต่ต้องซัพพอร์ตเรื่องหน่วยรถ การกำหนดราคาขาย จัดโปรโมชั่นเท่านั้น" จะเห็นได้ว่าการขยับตัวของ ยูนิลิเวอร์ นั้นแสดงให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่ ชะลอตัว อันเป็นผลมาจากทางการเมืองและการแข่งขันกันเองที่รุนแรงมากขึ้นผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นกว่าเดิม หลังจากสินค้า SME โตและบุกตลาดมากขึ้น ทำให้ซัพพลายเออร์ต้องปรับตัวทุกด้านเพื่อเลี่ยงการเสียหายของการตลาดใหม่ๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน ที่มา ประชาชาติธุรกิจ เรียบเรียง MThai News

'พล.อ.เอกชัย'แนะวีธีปฏิรูปปชช.ต้องมีส่วนร่วมมากกว่านี้
"พล.อ.เอกชัย" แนะวีธีปฏิรูป /  ปฏิรูป / 

"พล.อ.เอกชัย" แนะวีธีปฏิรูป ต้องตัดวิถีความคิด เสริมความรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวในการเสวนาปฏิรูปประเทศไทย 2558 ว่า การจะปฏิรูปประเทศได้ต้องตัดวิถีความคิด เสริมความรู้ให้ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศมากกว่านี้ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ในการเสนอความคิดเห็น นอกจากต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมประชาธิปไทยให้เป็นแบบตะวันตก เพราะระบบอุปถัมภ์ของไทยเป็นอุปสรรคต่อการกำจัดการคอร์รัปชั่น ดังนั้นจึงต้องรื้อโครงสร้างทั้งระบบ โดยจะต้องแยกอำนาจ ผู้ที่มีอำนาจต้องไม่ใช่ผู้บริหารเงิน และการดำเนินงานต้องมีความต่อเนื่อง ชัดเจน และมีความเสมอภาค รวมทั้งต้องกระจายอำนาจและงบประมาณสู่ท้องถิ่น โดยให้ประชาชนทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐ โดยให้แทรกแซงอยู่ในทุกองค์กร นอกจากนี้ยังเห็นว่า การสร้างรัฐธรรมนูญที่นำไปสู่ประชาธิปไตย ไม่สามารถทำได้ภายใน 1 ปี แต่ต้องดูไปว่าจะมีการวางโครงสร้าง และกระบวนการขับเคลื่อนอย่างไร ซึ่งตนมองว่าประเทศไทยสามารถสร้างความปรองดองได้ เพียงแต่ต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน

ลีน่าจัง ท้า มาร์ค-ทักษิณ-ประวิตร ราดน้ำแข็ง Ice Bucket
#IceBucketChallengeTh‬ /  คลิป / 

ลีน่าจัง ท้า มาร์ค-ทักษิณ-ประวิตร ราดน้ำแข็ง Ice Bucket วันนี้(20 ส.ค.)จากกระแสความฮิตIce Bucket Challenge ที่มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS Association) และกระแสนี้ได้ส่งต่อมาถึงประเทศไทยแล้วนั้น ล่าสุด ลีน่าจัง พิธีกรช่องHot Tv. ได้ออกคลิปท้า 3 บิ๊กการเมืองไทย ได้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทำคลิปราดน้ำแข็ง Ice Bucket Challenge ซึ่งในตอนแรกตนจะท้าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.แล้ว แต่ปรากฎว่านายสุรบถ หลีกภัย หรือปลื้ม VRZO ได้ท้าไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงอยากให้ทั้ง 3 ท่านแสดงสปิริตในครั้งนี้ด้วย Mthai News ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง รวมคลิปกระแส als ice bucket challenge ที่สุดแหล่งรวมคลิปกระแส als ice bucket challenge เหล่าบุคคลดังทั่วโลก รูปภาพ ice bucket challenge ทำไมถึงเทรนด์ใหม่ที่นี่มีคำตอบ?? เหล่าดารา ฮอริวู๊ด และคนดัง ร่วมกิจกรรม "ฮาราดน้ำเย็นรดตัว รณรงค์โรค ALS" ice bucket challenge คืออะไร ? คนไอทีคนไหนทำแล้วบ้างมาดู! กระแสของ ice bucket challenge ที่มีแทคส่วนตัวว่า #IceBucketChallenge เป็นแคมเปญรณรงค์ให้ผู้คนตื่นตัวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม (Amyotrophic lateral sclerosis หรือ Motor neuron disease)

Official! สปอร์ตติ้งคอนเฟิร์มปล่อย โรโฮ ซบผีค่าตัว 16 ล.บวกนานี่
ชิชาริโต้ /  ตลาดซื้อขายนักเตะ / 

“ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จัดการปิดดีลเสริมทัพในแดนหลังได้อีกหนึ่งราย โดยได้ตัว มาร์กอส โรโฮ ปราการหลังทีมชาติ อาร์เจนติน่า จากสปอร์ตติ้ง ลิสบอน มาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อย ด้วยค่าตัวประมาณ 16 ล้านปอนด์ บวกกับการส่ง นานี่ ปีกจอมอินดี้ไปให้ทีมรองแชมป์ลีกฝอยทองยืมตัวไปใช้งาน 1 ฤดูกาล โดยก่อนหน้านี้ปราการหลังเลือดฟ้าขาวได้เผยว่า “ มันคือความฝัน กับการได้เล่นให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และมันเป็นเรื่องน่าภูมิใจมาก ที่จะได้ร่วมงานกับ หลุยส์ ฟาน กัล” “ผมคุยกับ ฮวน เซบาสเตียน เวรอน เกี่ยวกับ แมนฯยูไนเต็ด ตอนที่เรายังอยู่ เอสตูเดียนเตสด้วยกัน” นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า โรโฮ ได้ไปกดไลด์รูปของตัวเองกับ อังเคล ดิมาเรีย เพื่อนร่วมชาติ ที่กำลังเป็นข่าวกับยูไนเต็ดเช่นกัน ซึ่งรูปดังกล่าวมีพื้นหลังเป็นตราของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  อีกด้วย

หมาก ยันไม่มีเอี่ยว เหมี่ยว โพสต์แฉดาราไร้วินัย
หมาก ปริญ /  เหมี่ยว ปวันรัตน์ / 

เพราะตั้งใจทำงานเต็มที่! พระเอกหนุ่ม หมาก ปริญ ยันไม่ใช่คนที่นักแสดงรุ่นเก๋า เหมี่ยว ปวันรัตน์ โพสต์ข้อความระบายความในใจลงเฟซบุ๊คแฉพฤติกรรมสุดแย่ของดาราดังที่ไร้ความรับผิด โดยเจ้าตัวเผยว่ามีพูดคุยกันแล้วแบบไร้ปัญหา บอกงงที่มีชื่อตนเข้าไปเอี่ยว ย้ำไม่มีพฤติกรรมแบบ สาวเหมี่ยว โพสต์แฉแน่นอน! ส่วนความสัมพันธ์กับนางเอกสาว คิมเบอร์ลี่ ยอมรับสนิทเกินคำว่าเพื่อน จนกลายเป็นคนรู้ใจกันและกันไปแล้ว!! "กับข่าวที่พี่เหมี่ยว ปวันรัตน์ เขียนลงเฟซบุ๊ค ผมก็อยากรู้ว่าหมายถึงใคร เราก็พูดคุยกันแล้ว เหมี่ยวพูดรวมๆ ไม่ได้เจาะจง พี่เขาก็เข้าใจว่าสมัยนี้จะต้องเจอแบบนี้บ้าง ส่วนตัวยังคุยกันเหมือนเดิมในกองสนุกสนาน ผมก็เต็มที่กับทำงานมาก ยืนยันว่าผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้น แต่อาจจะติดโทรศัพท์บ้าง ผมก็งงเหมือนกันที่มีชื่อโยง แต่คุยกับพี่เหมี่ยวก็ไม่มีอะไรครับ" "ส่วนเรื่องของคิมไปทำบุญจริงครับ แต่ตัวหมากไม่ได้ไปเอง คิมเค้าก็เลยเขียนชื่อทำบุญให้ คิมโทร.มาบอกแล้วครับ ผมว่าเป็นเรื่องปกติน่ะ ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร เวลาทำบุญก็จะคิดถึงกันตลอด เมื่อวานพอเสร็จจากทำงานก็พากันไปกินข้าวด้วยกัน และก็ดูหนังกัน แต่ไม่ได้นั่งซบกันครับ" "ด้วยความที่สนิทมานาน เกินคำว่าสนิท เป็นคนรู้ใจกันและกัน ไม่ได้เปิดตัวและไม่ได้ปิดบัง ให้ทุกคนคิดเอาเองว่าเป็นอะไร ถ้าจะคิดว่าเป็นแฟนก็แล้วแต่ทุกคน ผมไม่อยากบอกว่าเป็นอะไรกันแล้วทุกคนจะคิดแล้วกัน ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน ไม่กดดันคนมองว่าเป็นแฟน โอกาสใช้คำว่าแฟนคือยังไม่อยากพูดเอง ไม่คิดระวังตัวมากขึ้น ก็มีแพลนควงไปเที่ยวกำลังนัดกับเพื่อนในกรุ๊ป ยังไม่เจาะจงว่าเป็นที่ไหนอาจจะเป็นต่างประเทศ" หมาก ปริญ กล่าว หมาก ปริญ หมาก ปริญ หมาก ปริญ หมาก ปริญ เหมี่ยว ปวันรัตน์ โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คแฉดาราดังไร้วินัย เหมี่ยว ปวันรัตน์ หมาก - คิมเบอร์ลี่ คิมเบอร์ลี่

สรยุท รับคำท้า หนุ่ย พงษ์สุข, จ๋า ยศสินี และปลื้ม VRZO #IceBucketChallengeTH
ประวิทย์ มาลีนนท์ /  โค้ชเช / 

คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา รับคำท้า หนุ่ย พงษ์สุข, จ๋า ยศสินี และปลื้ม VRZO #IceBucketChallengeTH บริจาคเงินให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และขอท้าต่อไปที่ คุณประวิทย์ มาลีนนท์ โค้ชเช ยอง ซอก และทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทั้งทีม ... ขอเต็มๆแบบนี้นะครับ อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

Boys Republic เปิดการแสดงสุดมันใน MTV World Stage Malaysia 2014
BOYS REPUBLIC /  Da Bin / 

ห้าหนุ่ม K-Pop วง Boys Republic บินลัดฟ้าเปิดการแสดงสุดมันที่มาเลเซียใน MTV World Stage Malaysia 2014 นับว่าเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำอีกครั้ง เมื่อสี่ศิลปินชื่อดังจากหลากหลายประเทศบินลัดฟ้าไปร่วมแสดงในคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปี กับงาน MTV World Stage Malaysia 2014 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา ณ Surf Beach, Sunway Lagoon ประเทศมาเลเซีย โดยปีนี้เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ศิลปินหลากหลายแนวที่ไปร่วมสร้างความสนุกให้กับแฟนๆชาวมาเลเซีย กว่า 10,000 คน นำทีมโดย B.O.B จากอเมริกา, Yuna จากมาเลเซีย, Thaitanium จากประเทศไทย และ ห้าหนุ่ม K-Pop วง Boys Republic จากเกาหลีใต้ หลังจากที่ไทเทเนี่ยมได้เปิดเวทีด้วยเมดเล่ย์เพลงฮิต 11 เพลงพร้อมกับอีกหนึ่งเพลงใหม่ ก็เป็นคิวของ Boys Republic ที่งานนี้นับว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของพวกเขากับงาน MTV World Stage อีกด้วย โดยเวทีเริ่มร้อนระอุด้วยเพลง You Are Special ที่มาพร้อมกับเอฟเฟ็คพลุไฟสุดอลังการเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ได้สนั่น ทั้งห้าหนุ่มยังได้พูดคุยกับแฟนๆ ว่าพวกเขาดีใจมากที่ได้กลับมาเยือนมาเลเซียอีกครั้ง ก่อนจะระเบิดความมันบนเวทีด้วยเพลงฮิต Video Game ซึ่งก่อนงานเริ่มได้เชิญชวนให้แฟนๆ ได้ร่วมถ่ายคลิปความยาว 15 วินาทีแล้วโพสต์ลง Instagram พร้อมแฮชแทค #worldstagemyfancam โดยหนึ่งผู้โชคดีที่ได้ร่วมประกวด Boys Republic’s Girlfriend contest นั้นได้ขึ้นเวทีร่วมแสดงในเพลง Dress Up เพลงใหม่ล่าสุดของวงที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่นาน โดยสาวน้อยผู้โชคดีได้รับการแปลงโฉมให้เป็นลุคหวานใสสไตล์เกาหลีโดยสไตล์ลิสต์ของ Boys Republic และพวกเขายังบอกอีกว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ได้แสดงสดเพลงนี้อีกด้วย ก่อนจะอำลาเวทีไปด้วยเพลงโปรดที่แฟนๆ ร้องตามกันได้ทั้งงานกับเพลง Party Rock ไม่เพียงเท่านั้น เพราะยังมีนักร้องสาวมากความสามารถสัญชาติมาเลเซีย อย่าง Yuna เจ้าของอัลบั้มอินเตอร์ชุดที่ 4 Nocturnal ซึ่งได้กลับไปเยือนบ้านเกิดด้วยโชว์ที่แฟนๆให้การตอบรับอย่างล้นหลามในเพลงฮิตจากอัลบั้มล่าสุด Falling, Mountains และ Lights And Camera พร้อมเพลงภาษามาเลย์อย่างเพลง Lelaki, Dan Sebanarya ก่อนจะหยิบอูคูเลเล่ขึ้นมาโชว์เพลงฮิต Rescue และปิดโชว์อย่างประทับใจด้วยเพลง Come Back ก่อนสนุกกันต่อด้วยศิลปินเบอร์สุดท้ายที่แฟนๆ ตั้งตารออีกหนึ่งคนคือ B.o.B ที่ขนเพลงฮิตเมดเลย์ถึง 16 เพลง มาให้แฟนๆ ได้โดดเด้งกันสุดพลัง ติดตามโชว์ MTV World Stage Live in Malaysia 2014 ได้ทาง MTV Thailand ทรูวิชั่นส์ ช่อง 362 พรีเมียร์ ในวันพุธที่ 20 สิงหาคมนี้ เวลา 18.30 น. (รีรัน 22.00 น.) จนถึงวันที่ 5 กันยายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ http://worldstage.mtvasia.com/ ข่าวนี้เผยแพร่โดยมิวสิคเอ็มไทย --- http://music.mthai.com --- หากนำข่าวไปใช้กรุณาให้เครดิตเว็บไซต์ด้วย  มิวสิคเอ็มไทย โดนใจ ทุก Social ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ทาง facebook MThaimusic - Twitter @mthaimusic - Youtube musicmthaitube - Instagram : @musicmthai ติดต่อทีมงานมิวสิคเอ็มไทย music@mthai.com 

เจ๋งมากไอ้หนู!! เตเซล่า สังหารตาข่ายให้ ไบรตัน ได้ในนัดประเดิมสนาม
ซามี่ ฮูเปีย /  ลิเวอร์พูล / 

เจา คาลอส เตเซล่า มิดฟิลด์ดาวรุ่งของ ลิเวอร์พูล ที่ถูกปล่อยไปให้กับ ไบรตัน ยืมตัวจนจบฤดูกาล สังหารประตูแรกให้กับตัวเองบนเวที เดอะ แชมเปี้ยนชิพ ได้เรียบร้อย ในแมตช์การแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมา เกมดังกล่าวเป็นศึก เดอะ แชมเปี้ยนชิพ นัดที่ ไบรท์ตัน ในยุคการทำทีมของ ซามี่ ฮูเปีย อดีตเซ็นเตอร์ฮาร์ฟระดับตำนานของ ลิเวอร์พูล บุกไปเอาชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด ได้คารัง เอลแลนด์ โร้ด 2-0 โดยเจ้าหนู เตเซล่า ที่ได้รับโอกาสลงสนามเป็น 11 ผู้เล่นตัวจริงไม่ทำให้ ฮูเปีย ผิดหวังหลังจากเจ้าตัวพังประตูแรกในสีเสื้อของ ไบรท์ตัน ได้สำเร็จในนาทีที่ 5 เท่านั้นเอง

โรงน้ำแข็งเมืองระยองระเบิดเเอมโมเนียรั่ว
ข่าววันนี้ /  คลิปเด็ด / 

เกิดเหตุโรงงานผลิตน้ำแข็งกลางเมืองระยองระเบิด ส่งผลให้แอมโมเนียฟุ้งกระจาย ชาวบ้านถูกหามส่งโรงพยาบาลระยอง 6 คน วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เมื่อเวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดอุบัติเหตุระบบการผลิตน้ำแข็งของห้างหุ้นส่วน จำกัด น้ำแข็งสุจิระพัฒนา เลขที่ 234/103 ม.5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ระเบิดเสียงดังสนั่น ส่งผลให้มีก๊าชแอมโมเนียรั่วไหล มีชาวบ้านได้รับผลกระทบ อาการระคายเคืองตา แสบจมูก ถูกนำส่งโรงพยาบาลระยอง 6 คน เทศบาลตำบลเชิงเนินได้ระดมรถดับเพลิงจำนวน 2 คัน ฉีดสเปย์น้ำไม่ให้แอมโมเนียฟุ้งกระจาย โดยมีนายเผชิญ เห่งยี้ นายกเทศบาลตำบลเชิงเนิน และนายปถินวิช ละอองแก้ว รักษาการ ปภ.จังหวัดระยอง มาติดตามสถานการณ์ โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ได้ โดยกลิ่นได้เบาบางลง เบื้องต้นสาเหตุเกิดจากขณะคนงานทั้ง 5 คน กำลังเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตน้ำแข็งได้เกิดอุบัติเหตุวาวล์เครื่องจักรระเบิด ทำให้ก๊าชแอมโมเนียฟุ้งกระจาย คนงานวิ่งหนีคนละทิศละทาง โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ นายเผชิญ เห่งยี้ นายกเทศบาลตำบลเชิงเนิน กล่าวว่า เบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบและเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่อยู่ศูนย์เด็กเล็กเนิร์สเซอรี่ นภาลัย ที่ตั้งอยู่ด้านหลังของโรงน้ำแข็งดังกล่าวด้วย รวมทั้งได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด เพื่อนำรวบรวมเสนอให้กับทางโรงน้ำแข็งหาทางเยียวยาด้วย นอกจากนี้ การตรวจสอบโรงงานได้ขอความร่วมมือจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ขอให้ส่งวิศวกรเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุการระเบิดดังกล่าว ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์