มด ณปภัช

ด่วน! มติสปช. เคาะ 20 อรหันต์ ยกร่าง รธน.แล้ว
กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ /  กรรมาธิการ / 

ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติเลือก 20 รายชื่อ ร่วมเป็น กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้(29 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ล่าสุด เมื่อเวลา 18.30 น.ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้คัดเลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 20 คนในสัดส่วนของสปช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ประกอบด้วย 1.นายมานิจ สุขสมจิตร ด้านสื่อสารมวลชน 2.นายประชา เตรัตน์ สปช.ภาคกลางและภาคตะวันออก 3. นางถลิลวดี บุรีกุล ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 4. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ด้านสังคม 5. นายเชิดชัย วงศ์เสรี สปช.ภาคใต้ 6. พลโท นคร สุขประเสริฐ สปช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ด้านพลังงาน 8. นายชุมพล สุขมั่น สปช.ภาคเหนือ 9. นายวุฒิสาร ตันไชย ด้านการปกครองท้องถิ่น 10. นายคำนูณ สิทธิสมาน ด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม 11. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ด้านการเมือง 12. นางทิชา ณ นคร ด้านการศีกษา 13. นางนรีวรรณ จินตกานนท์ ด้านเศรษฐกิจ 14. นายจรัส สุวรรณมาลา ด้านการปกครองท้องถิ่น 15. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ด้านการเมือง 16. นายสุภัทรา นาคะผิว ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 17. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 18. นายชูชัย ศุภวงศ์ ด้านการเมือง 19. พลโทนาวิน ดำริกาญจน์ ด้าน อื่นๆ 20. นายมีชัย วีระไวทยะ ด้านการศึกษา หลังจากนี้ สปช.จะต้องรอนำรายชื่อกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง20คน ไปรวมกับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มาจากสัดส่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัติญัติแห่งชาติ หรือ สนช. จากนั้นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง36คนก็จะดำเนินงานด้านการร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญ ต่อไป MThai News ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เปิดรายชื่อ 31 แคนดิเดต กมธ.ยกร่าง รธน.สัดส่วน สปช.

พม.เร่งบูรณาการออกแบบสร้างอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการ
ข่าววันนี้ /  ทางเท้าคนพิการ / 

รมว.พม. เร่งบูรณาการออกแบบ-สร้างอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้านได้ด้วยตนเอง พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการจำนวนทั้งหมด 1,567,791 คน โดยแบ่งเป็นคนพิการทางร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหว จำนวน 742,349 คน ซึ่งไม่สามารถเดินทางออกไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้านได้ด้วยตนเอง และร่วมกับคนอื่นทั่วไปได้อย่างปกติสุข เนื่องจากยังขาดการออกแบบและสร้างเส้นทางการคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ที่เป็นอารยสถาปัตย์ (Universal Design) สำหรับคนพิการโดยเฉพาะ ได้แก่ ทางลาด ทางเท้า ที่จอดรถ ห้องน้ำ ยานพาหนะสาธารณะ และสถานประกอบการ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเร่งทำงานอย่างบูรณการร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งในเรื่องการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องการป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจากสาเหตุด้านสาธารณสุข อุบัติเหตุ และความไม่รู้ของประชาชน เป็นต้น พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีมีการแชร์เรื่องราวขอความช่วยเหลือคุณตาทวีศักดิ์ มินฮาซัน อายุ 67 ปี ป่วยหนักเป็นโรคไซนัสและภูมิแพ้อย่างรุนแรง จนกระทั่งทำให้ดวงตาทั้ง 2 ข้างบอดสนิท ที่ จ.ฉะเชิงเทรา นั้น ขณะนี้ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 7 และสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ โดยมอบเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท และประสานส่งต่อในการรักษา ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ แล้ว ส่วนกรณีพบสองแม่-ลูก อาศัยอยู่ในแพไม้สภาพพุผังใกล้จมน้ำกลางเขื่อนสิริกิติ์ ที่ จ.อุตรดิตถ์ ในเบื้องต้นได้ลงพื้นที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ มอบเงินสงเคราะห์และซ่อมแซมแพ 13,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ มีการเปิดบัญชีธนาคาร ออมสิน สาขาท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 020128954334 ในนามของ นางสาวบังออน เกตุนิ่ม ผู้เป็นแม่ โดยสื่อมวลชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนทั่วไปเพื่อขอรับความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย

4/9งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาลที่ 7 “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง
4/9งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ /  120 / 

4/9งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาลที่ 7 “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง" (ดีโพลมา2581)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน) งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาลที่ 7 “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง" ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง ถ่ายทอดโดย..... ทีมงาน น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์ (ดีโพลมา2581)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน) ร่วมด้วย ทีมงาน “สื่อสยามข่าวออนไลน์”และ“ข่าวมวลชนออนไลน์” ดังมีรายนามดังนี้.... บ.ก.เกรียงไกร พรเทพ(บรรณาธิการหลายสื่อ ) นามปากกา “เดอะกะตะ” (บ.ก.หลายสื่อ) จตุพล (บ.ก.บริหารหลายสื่อ) ผช.กรรณชัย(นามปากกา “ผู้กองแอ๊ด”) ผู้ช่วยบ.ก.ดูแลข่าวตำรวจ อภินันทร์(นามปากกา “อัจฉริยะ”)ปฐมภพ(นามว่า "คนสายกลาง") จตุพล (นามปากกา “อัพเดท”) สุจิตรา (นามปากกา “หญิงเหล็ก”) ชมรมสื่อมวลชนและเพื่อนทนายความ (ฝ่ายกฎหมาย) (รับปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีโทร.095 – 9970577) ยินดีช่วยเหลือในด้านกฎหมายแก่คนจนฟรี!

เปิดรายชื่อ 31 แคนดิเดต กมธ.ยกร่าง รธน.สัดส่วน สปช.
กมธ.ยกร่าง รธน. /  กรรมาธิการ / 

เปิดรายชื่อ 31 แคนดิเดต กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของสภาปฏิรูป ขณะที่ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ถอนตัวออกจากผู้สมัคร กมธ.ด้านสังคม วันนี้(29 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เลยเวลาปิดการรับสมัครกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของสภาปฏิรูปจำนวน 20 คนแล้ว โดยมีผู้ที่แสดงความจำนงทั้งสิ้น 32 คนประกอบด้วย ด้านการเมือง 6 คน 1.นายชัยอนันต์ สมุทรวณิช 2.นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ 3.นางตรึงใจ บูรณสมภพ 4. นายไพบูลย์ นิติตะวัน 5.นายอมร วาณิชวิวัฒน์ 6.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 1 คน คือ นางถวิลวดี บุรีกุล ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.นายคำนูณ สิทธิสมาน 2.พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ 3.นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ 4.นายวรรณชัย บุญบำรุง 5.นายอุดม เฟื่องฟุ้ง ด้านการปกครองท้องถิ่นมีจำนวน 4 คน ได้แก่ 1.นายจรัส สุวรรณมาลา 2.นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 3นายไพโรจน์ พรหมสาส์น 4.นายวุฒิสาร ตันไชย ด้านการศึกษาจำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นางทิชา ณ นคร 2.นายมีชัย วีระไวทยะ ด้านเศรษฐกิจ 1 คน ได้แก่ 1.นางนรีวรรณ จินตกานนท์ ด้านพลังงาน 1 คน ได้แก่ 1.พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวาณิช ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 3 คน ได้แก่น 1.พล.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย 2.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 3.น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ด้านสื่อสารมวลชน 1 คน ได้แก่ 1.นายมานิจ สุขสมจิตร ด้านสังคม 2 คน ได้แก่ 1.นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 2.น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ด้าน อื่นๆ 2 คน 1.พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ 2.นายนิรันดร์ พันทรกิจ ภาคเหนือ 1 คน 1.นายจุมพล สุขมั่น ภาคใต้ 1 คน 1.นายเชิดชัย วงศ์เสรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คน 1.พล.ท.นคร สุขประเสริฐ ภาคกลางและภาคตะวันออก 1 คน 1.นายประชา เตรัตน์ อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ได้ถอนตัวออกจากการรับสมัครในครั้งนี้ ทำให้เหลือผู้สมัครเพียง 31 คน MThai News

กลิ่นไม่ดี! บิ๊กเปี๊ยก ชี้มีล้มบอล/เสธ.ตุ้ม สั่งเบรกงาน เปายะ-เปาสุชาติ
ชัยยะ มหาปราบ /  ดร.องอาจ ก่อสินค้า / 

เริ่มส่งกลิ่นไม่ดีสำหรับวงการฟุตบอลไทย หลังจาก บิ๊กเปี๊ยก ดร.องอาจ ก่อสินค้า ประธานบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด ออกมายอมรับว่า บริษัท สปอร์ตเรดาร์ องค์กรระดับโลกที่ร่วมมือกับ ตำรวจสากล หรือ อินเตอร์โพล ที่เข้ามาช่วยดูแลตรวจสอบการแข่งขันฟุตบอลลีกเมืองไทย ที่เข้าข่ายการล็อคผลหรือล้ม ได้มีการรายงานฟุตบอลลีกไทยมีเข้าข่ายการล็อคผลและล้มบอล โดย บิ๊กเปี๊ยก เผยในงานแถลงข่าว “มีต เดอะ เพรส” ว่า บ.ปสอร์ตเรดาร์ ได้รายงานเข้ามาว่ามีบางคู่ที่เข้าข่ายการทุจริต แต่ตนไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้มาก ต้องขอตรวจเช็คข้อมูลก่อน ซึ่งเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อวงการฟุตบอลไทย หรือความเสียหายต่อสโมสรที่ถูกกล่าวหา อย่างไรก็ตามหากตรวจพบว่าทุจริตจริงๆ ก็จะต้องมีบทลงโทษตาม พ.ร.บ.กีฬาอาชีพ แน่นอน เสธ.ตุ้ม สั่งเบรกงาน เปายะ-เปาสุชาติ ด้าน  เสธ.ตุ้ม พ.อ.ชินเสณ ทองโกมล ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน ได้สั่งระงับการไปทำหน้าที่เกม อาร์มี่ ยูไนเต็ด พบ โอสถสภาฯ ของ เปายะ ชัยยะ มหาปราบ และเปาสุชาติ ฝางมาลา ที่จะไปเป็นไลน์แมนคู่เชียงใหม่ เอฟซี พบ บีบีซียู เนื่องจากมองว่าทำหน้าที่ผิดพลาดในที่ ชัยนาท ฮอร์นบิล เสมอกับ ชลบุรี เอฟซี 1-1 โดยจังหวะปัญหามีขึ้น 2 จังหวะที่ชัดเจนนาทีที่ 25 แอนเดอร์สัน ด๊อส ซานโต๊ส โหม่งบอลแย่งกับ กฤษกร เกิดเผล ผู้รักษาประตูชัยนาท ที่รับบอลได้ก่อนจะตกมาเข้าทาง แอนเดอร์สัน ด๊อส ซานโต๊ส ยิงเข้าไป แต่ไม่ได้ประตูหลังถูกมองว่าทำฟาวล์ผู้รักษาประตู ส่วนอีกจังหวะช่วงทดเจ็บ แอนเดอร์สัน ด๊อส ซานโต๊ส ก็โหม่งบอล เข้าไปแต่ก็ถูกจับล้ำหน้า ทั้งนี้ เสธ.ตุ้ม ได้ส่ง ชัยฤกษ์ งามสม ลงทำหน้าที่แทน ชัยยะ มหาปราม และวีระยุทธ ขุนพิลึก เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินแทน สุชาติ ฝางมาลา ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบการทำหน้าที่

คยูฮยอน พร้อมเสิร์ฟ 'มาชิตะ คยูฮยอนแฟนสวีตติ้ง' 11 พ.ย. นี้
kyuhyun /  SJ / 

คยูฮยอน Super Junior เตรียมลัดฟ้าจัดแฟนมีตติ้งเดี่ยว มาชิตะ คยูฮยอนแฟนสวีตติ้ง : แคร์ทุกความห่วงใย ใส่ใจทุกความรู้สึก 11 พฤศจิกายนนี้ ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ สาหร่ายทะเลมาชิตะ จัดเต็มให้แฟนๆ อีกครั้งกับงานแฟนมีตติ้งอิงลมหนาวส่งท้ายปลายปีกับพรีเซ็นเตอร์ คยูฮยอน Super Junior พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด 'สาหร่ายทะเลอบกรอบสไตล์เกาหลี เอาใจคนรักสุขภาพ' ในงาน มาชิตะ คยูฮยอนแฟนสวีตติ้ง : แคร์ทุกความห่วงใย ใส่ใจทุกความรู้สึก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เมนคยูห้ามพลาด! กับงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวในเมืองไทยของมักเน่ คยูฮยอน ที่มาชิตะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 กับกิจกรรมและของรางวัลสุดฟินเพื่อขอบคุณลูกค้ามาชิตะและแฟนๆ คยูฮยอน พร้อมร่วมฉลองครบรอบ 9 ปีของหนุ่มๆวง Super Junior ติดตามกติกาได้รับบัตรเข้าร่วมงานและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Masita Facebook : www.facebook.com/MasitaSeaweed Masita Twitter : https://twitter.com/masitaseaweed Masita Instagram : www.instagram.com/MasitaSeaweed Masita Youtube Channel : www.youtube.com/MasitaSeaweed Masita Google+ : https://plus.google.com/u/0/b/107840577168981307983/107840577168981307983/posts ข่าวนี้เผยแพร่โดยมิวสิคเอ็มไทย --- http://music.mthai.com --- หากนำข่าวไปใช้กรุณาให้เครดิตเว็บไซต์ด้วย  มิวสิคเอ็มไทย โดนใจ ทุก Social ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ทาง facebook MThaimusic - Twitter @mthaimusic - Youtube musicmthaitube - Instagram : @musicmthai ติดต่อทีมงานมิวสิคเอ็มไทย music@mthai.com 

Central No Bag Day Sale
Central /  No Bag / 

Central No Bag Day 15 – 16 – 17 ของทุกเดือนที่เซ็นทรัลทุกสาขา Central Love the Earth Say No To New Shopping Bags For a 5% On Top! ลดเพิ่ม 5% เมื่อไม่รับถุงช้อปปิ้ง The1Card รับเพิ่ม 20 คะแนนสะสม เมื่อนำ ถุงผ้าเซ็นทรัล ที่มีบาร์โค้ดทุกรุ่นกลับมาใช้ใหม่ (20 คะแนน/บัตร/ใบเสร็จ) ร่วมบริจาคเงิน มอบให้มูลนิธิสิ่งแวดล้อม ได้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์เซ็นทรัลทุกสาขา เมื่อลูกค้าต้องการถุงช้อปปิ้ง เงื่อนไข  สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้  เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้นแผนกที่นอนและเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ Muji เครื่องครัวไฟฟ้าและจิวเวลรี่ (สามารถดูได้จากป้ายตั้ง "งดร่วมรายการ" ณ จุดขาย) The1Card จำกัด 100 คะแนน ต่อบัตร ต่อวัน  สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์รับถุงของห้างฯ จะไม่ได้รับส่วนลดเพิ่มและขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินมอบให้มูลนิธิสิ่งแวดล้อม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

Amarin Brand Denim sale 70%
Amarin /  denim / 

โปรโมชั่น Amarin Brand Sale ลดสูงสุด 70% รวมพลสินค้าเดนิมสไตล์ด้วยที่สุดแห่งงานเซล กับส่วนลดสูงสุด 70% Amarin Brand Sale: Denim and Lifestyle Sale Amarin Brand Sale โดยศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า นำเทรนด์แฟชั่นสไตล์แคชชวลให้สาวกเดนิมได้ระเบิดความสนุกสุดเท่กันอีกครั้งในงาน “Amarin Brand Sale: Denim and Lifestyle Sale” ที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นระดับอินเตอร์ อาทิ Clarks, Billabong, Dockers และพิเศษสุดกับแบรนด์ออริจินอลยีนส์อย่าง Levi’s มาให้เหล่าช้อปปิ้งนิสต้าได้เดรสอัพและมิกซ์แอนด์แมทช์กับทุกสไตล์คอนเซ็ปต์ พร้อมเสิร์ฟความพิเศษกับโปรโมชั่นคุ้มจุใจด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 70% เริ่มความสนุกตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายนนี้ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า

9/9งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาลที่ 7 “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง
9/9งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ /  120 / 

9/9งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาลที่ 7 “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง" (ดีโพลมา2581)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน) งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาลที่ 7 “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง" ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง ถ่ายทอดโดย..... ทีมงาน น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์ (ดีโพลมา2581)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน) ร่วมด้วย ทีมงาน “สื่อสยามข่าวออนไลน์”และ“ข่าวมวลชนออนไลน์” ดังมีรายนามดังนี้.... บ.ก.เกรียงไกร พรเทพ(บรรณาธิการหลายสื่อ ) นามปากกา “เดอะกะตะ” (บ.ก.หลายสื่อ) จตุพล (บ.ก.บริหารหลายสื่อ) ผช.กรรณชัย(นามปากกา “ผู้กองแอ๊ด”) ผู้ช่วยบ.ก.ดูแลข่าวตำรวจ อภินันทร์(นามปากกา “อัจฉริยะ”)ปฐมภพ(นามว่า "คนสายกลาง") จตุพล (นามปากกา “อัพเดท”) สุจิตรา (นามปากกา “หญิงเหล็ก”) ชมรมสื่อมวลชนและเพื่อนทนายความ (ฝ่ายกฎหมาย) (รับปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีโทร.095 – 9970577) ยินดีช่วยเหลือในด้านกฎหมายแก่คนจนฟรี!

รักยืนยาว อาม่าอากงกว่า 100 คู่ฉลอง ครบรอบแต่งงาน 50 ปี!
ครบรอบแต่งงาน /  ครบรอบแต่งงาน50ปี / 

อากงอาม่า เหล่าคู่รักมาราธอนกว่า 50 ปี เข้าร่วมฉลอง ครบรอบแต่งงาน 50 ปี หรือที่เรียกว่า " Golden wedding anniversary"  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ เมือง Rugao ทางตอนตะวันออกของเมืองจีน ในจังหวัด  Jiangsu โดยเมือง Rugao นั้นเป็นเมืองที่มีคนอายุมากกว่า 100 ปี กว่า 272 คนเลยทีเดียว ! โดยคุณปู่คุณย่าคู่รักที่มาร่วมงาน ก็ได้เล่าเรื่องราวความรักครึ่งศตวรรษผ่าน การร้องเล่นเต้นรำ แต่งกลอน คัดตัวอักษร นอกจากนั้นยังเล่าเรื่องที่ผ่านมา และจุดเริ่มต้นของความรักที่สุดจะหวานซึ้งของพวกเขา โดยคู่ที่มีอายุน้อยที่สุดมีอายุ 72 ปี ในขณะที่อายุเยอะที่สุดปาไปถึง 101 ปี ส่วนคู่ที่ครองรักยาวนานที่สุด ก็รักกันมากว่า 81 ปี !! หูวว ความรักนี่เหนือกาลเวลาจริงๆนะเธอ  งานนี้ใครที่มีคนรัก ต้องดูเหล่าม่าเหล่ากงเป็นตัวอย่างแล้วละค่า รักไม่มีวันแก่เลยนะตัวเอง  ภาพที่ระลึกในงาน เพื่อฉลอง  ครบรอบแต่งงาน 50 ปี ของประเทศจีน ฉลองครบรอบแต่งงาน 50 ปี ด้วยการเต้นรำคู่กัน น่ารักซะไม่มี  เรียบเรียงโดย Women Mthai Team  ที่มาจาก chinadaily.com.cn ภาพจาก africa.chinadaily.com.cn และ China News 

ทีมเกาหลี Arete คว้าแชมป์ World of Tanks Asia Season 2
World of Tanks

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2014 - Wargaming จัดการแข่งขันเกมส์ออนไลน์ World of Tanks (worldoftanks.asia) รายการ Wargaming.net League APAC ซีซั่น 2 รอบชิงชนะเลิศ พบว่าทีม Arete จากเกาหลี คว้าแชมป์การแข่งขัน รับเงินรางวัล 6 หมื่นดอลล่าร์ (ราว 2 ล้านบาท) การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่ ณ ยงซาน อี-สปอร์ต สเตเดี้ยม กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2014 มีผู้เข้าชมการแข่งขันมากกว่า 400 คน และมีผู้ชมมากกว่า 20,000 คน ที่ชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่านช่องต่างๆ โดยในการแข่งขันนัดแรก “ELONG” จากจีน พบกับ ทีม “Charlotte Tiger” จากญี่ปุ่น ผลคือ “ELONG” สามารถเอาชนะ ‘Charlotte Tiger’ ผ่านเข้ารอบไปพบกับ “ARETE” แชมป์เก่าจากเกาหลีใต้ ถึงแม้ว่า “ELONG” จะโชว์ฟอร์มการต่อสู้ได้อย่างสูสี แต่ในที่สุด แชมป์เก่าเก๋าเกมอย่าง “ARETE” ก็อาศัยรูปแบบการเล่นและทีมเวิร์คที่ดุดันกว่า เฉือนเอาชน ทีม “ELONG” ไปได้ด้วยคะแนน 4-3 คว้าแชมป์การแข่งขันครั้งนี้ไปครอง พร้อมกันนี้ ในวันและเวลาเดียวกัน Wargaming ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันซึ่งส่งตรงจากเกาหลีใต้ เพื่อให้ผู้เหล่าผู้บัญชาการของไทย ได้ร่วมชมและเชียร์ไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ ยังมีการรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อพบปะพูดคุยกับทีมงานอย่างใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมการแจกของรางวัล ณ ร้าน Neolution ESports Stadium แยกเกษตร (ตลาดอมรพันธ์) อีกด้วย

3/9งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาลที่ 7 “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง
3/9งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ /  120 / 

3/9งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาลที่ 7 “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง" (ดีโพลมา2581)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน) งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาลที่ 7 “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง" ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง ถ่ายทอดโดย..... ทีมงาน น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์ (ดีโพลมา2581)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน) ร่วมด้วย ทีมงาน “สื่อสยามข่าวออนไลน์”และ“ข่าวมวลชนออนไลน์” ดังมีรายนามดังนี้.... บ.ก.เกรียงไกร พรเทพ(บรรณาธิการหลายสื่อ ) นามปากกา “เดอะกะตะ” (บ.ก.หลายสื่อ) จตุพล (บ.ก.บริหารหลายสื่อ) ผช.กรรณชัย(นามปากกา “ผู้กองแอ๊ด”) ผู้ช่วยบ.ก.ดูแลข่าวตำรวจ อภินันทร์(นามปากกา “อัจฉริยะ”)ปฐมภพ(นามว่า "คนสายกลาง") จตุพล (นามปากกา “อัพเดท”) สุจิตรา (นามปากกา “หญิงเหล็ก”) ชมรมสื่อมวลชนและเพื่อนทนายความ (ฝ่ายกฎหมาย) (รับปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีโทร.095 – 9970577) ยินดีช่วยเหลือในด้านกฎหมายแก่คนจนฟรี!

ไปซะแล้ว! กิ๊กส์ โดน โรเจริโอ เซนี่ ทุบสถิติเก็บชัยชนะกับสโมสรเดียวได้มากที่สุด
พรีเมียร์ลีก /  ฟุตบอล / 

ไรอัน กิ๊กส์ อดีตแข้งฉายา “ปีกพ่อมด” ที่ปัจจุบันแขวนรองเท้าและมารับบทมือขวาของ หลุยส์ ฟานกัลในทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดน โรเจริโอ เซนี่ นายทวารจอมเก๋าเซาเปาโลทุบสถิติเก็บชัยชนะมากที่สุดกับสโมสรเดียวลงเป็นที่เรียบร้อย อดีตเจ้าของเสื้อหมายเลข 11 ในโอลด์แทร็ฟฟอร์ด ทำสถิติเก็บชัยชนะกับทีมเดียวได้ 589 นัดจากการลงเล่นตลอด 24 ปี ได้ถูก โรเจริโอ เซนี่ ผู้รักษาประตูจอมพังประตูทุบสถิติดังกล่าวลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ เซนี่ ลงเฝ้าเสาในนัดที่ เซาเปาโลเอาชนะ โกยาส ไป 3-0 นอกจากนี้นายด่านวัย 41 ยังเป็นเจ้าของสถิติที่น่าจะหาใครมาทำลายลงได้ยากอีกอย่างคือเป็นผู้รักษาประตูที่ทำประตูได้มากที่สุดถึง 121 ประตู

ลูกดารา ฉายแววตามรอยพ่อแม่
อ้อม พิยดา /  พอลล่า เทเลอร์ / 

ต๊าย...ตาย ไอ้ที่เขาว่ากันว่า ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น สงสัยว่าจะจริงซะแล้วละค้า...ก็แหมๆๆ ดูบรรดาทายาทคนบันเทิงสมัยนี้สิคะ หน้าตาน่ารัก สวยหล่อ ได้พ่อได้แม่มาทั้งน้านนน...แถมเรื่องความสามารถก็ฉายแววซุป’ตาร์กันมาตั้งแต่แบเบาะเลยทีเดียว พอเริ่มโตขึ้นหน่อยก็ชิมลางงานในวงการบันเทิงได้อย่างไม่เคอะไม่เขิน ทั้งถ่ายแบบ เดินแบบ พรีเซ็นเตอร์ เล่นละคร บลาๆๆ ทำได้สารพัดสมเป็นลูกคนดัง เอ้า!!! ลองไปเบิ่งกันหน่อยซิว่ามีลูกเต้าเหล่าใครกันบ้าง น้องนาวา น้องนาวา หนูน้อย นาวา ลูกสาวสุดที่เลิฟของ แม่อ้อม พิยดา และ พ่ออาร์ต ศรา ยิ่งโตก็ยิ่งหน้ารัก ใครเห็นเป็นต้องหลง เรียกว่าสาวน้อยคนนี้มีพัฒนาการไวอย่างเห็นได้ชัด ออร่าความน่ารักก็จับใช่ย่อย งานนี้คุณพ่อคุณแม่คงตั้งใจปั้นมาอย่างดี น้องนาวาถึงได้ออกมาน่ารักครบสูตร พร้อมเจิดจรัสขึ้นแท่นเป็น ซุป'ตาร์ตามคุณแม่ค้าาา... น้องไลลา น้องไลลา เป็นอีกหนึ่งเด็กน้อยที่เชื้อไม่ทิ้งแถว สำหรับ น้องไลลา ลูกสาวตัวน้อยๆ ของคุณแม่ยังสาว พอลล่า เทเลอร์ ที่บอกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวเนี่ย เพราะหนูไลลาเธอน่ารักถอดแบบคุณแม่มาอย่างกับโคลนนิ่ง ส่วนเรื่องความสามารถไม่ต้องพูดถึง พอลล่าน้อยตัวจิ๋วชิมลางงานในวงการบันเทิงแบบถี่ยิบ ทั้งถ่ายโฆษณา เดินแบบ ถ่ายแบบ ทำได้สบายมาก อ๊ะๆๆ อนาคตคงได้สืบทอดงานในวงการแทนคุณแม่แน่นอน เจ้านาย เจ้าขุน เจ้าสมุทร เจ้านาย เจ้าขุน เจ้าสมุทร ไม่พูดถึงไม่ได้แล้ว สำหรับสามหนุ่มหล่อวัยละอ่อนอย่าง เจ้านาย, เจ้าขุน, เจ้าสมุทร ลูกชายหัวแก้วหัวแหวานของ เจ เจตริน และคุณแม่สวยไม่สร่าง ปิ่น เก็จมณี จุดนี้ไม่มีอะไรมาก แค่จะบอกว่าเด็กอะไรไม่รู้ยิ่งโตยิ่งหล่อ แว่วว่าลูกชายบ้านนี้เป็นที่หมายของสาวๆ ไปทั่วบ้านทั่วเมือง แหม...ก็อย่างว่าล่ะนะ เกิดมาหน้าตาดี ใครๆ ก็อยากงาบ เอ้ย!!! อยากรู้จัก อยากจับจองกันทั้งนั้น หุหุ น้องโสน น้องโสน เผลอแป๊บเดียวโตขึ้นเป็นกอง สำหรับ น้องโสน สิสราญ ลูกสาวสุดที่รักของ มอส ปฏิภาณ รายนี้ยิ่งโตก็ยิ่งรู้งาน พาโชว์ตัวที่ไหนคุณเธอไม่มีอาการงอแง กวนใจพ่อแม่ให้งานเสีย แถมเจอกล้องยังยิ้มสู้ตลอด ไอหยะ!!! คำว่าซุปตาร์ฝังอยู่ในสายเลือดจริงๆ นะเนี่ย อิอิ น้องโปรด น้องโปรด หนุ่มน้อยคนนี้ก็ใช่ย่อย สำหรับ น้องโปรด อัษศดิณย์ ลูกชายสุดที่เลิฟของ พ่อป๊อป นิธิ และ แม่เป้ย ปานวาด เรียกว่าปั้นให้หน้าตาถอดกันมาแบบเป๊ะเว่อร์ แก้มยุ้ย ตาโต ปากกระจับ ฉายแววพระเอกตั้งแต่เล็กๆ เลยทีเดียว แถมยังฮอตแข่งกับแม่ซะด้วย เพราะมียอดฟอลโล่ในไอจีที่คุณแม่สร้างให้เหยียบหลักแสน อุ๊ตะ!!! เยอะกว่าดาราบ้างคนซะอีกนะเนี่ย คิกๆๆ น้องณดา น้องณดา เด็กอาร๊ายยย...น่ารักน่าชั่งจริงๆ เชียว สำหรับ น้องณดา ปุณณดา ลูกสาวคนสวยของนางเอกตัวแม่ กบ สุวนันท์ กับคุณพ่อสุดหล่อ บรู๊ค ดนุพร พูดลยว่าเป็นซุปตาร์ตัวจิ๋วที่น่าจับตามอง เพราะยิ่งโตออร่าก็ยิ่งเปล่ง คอนเฟิร์มเลยว่าอนาคตคงจะได้เห็นหนูน้อยณดาขึ้นแท่นเป็นนางเอกแถวหน้าแทนแม่กบแน่ๆ ก็ขนาดตัวแค่นี้ยังฉายแววซุปตาร์ให้เห็นแล้วเลย หุหุ น้องณัชชา น้องณัชชา เป็นหนูน้อยอัจฉริยะไปแล้ว สำหรับ น้องณัชชา ลูกสาวคนเก่งของ พ่อบ๊อบ ณัฐธีย์ หลายคนคงติดหูติดตาและติดปากกันดีผ่านรายการ เอเชียคอนเน็ค ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเด็กอะไรเก่งเกินตัวจริงๆ และเพราะความเก่งเกินร้อยของหนูน้อยนั่นแหละ ที่โดดเด่นจนกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างล้นหลาม ชมบ้าง ติบ้าง จนเด็กงง เอ้า!!! ดูปากณัชชาชัดๆ นะคะ ว่าหนูไม่ได้ดัดจริตแต่มันเป็นฟิลลิ่งค้าาา...อย่าคิดมาก

6/9งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาลที่ 7 “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง
6/9งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ /  120 / 

6/9งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาลที่ 7 “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง" (ดีโพลมา2581)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน) งานแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาลที่ 7 “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง" ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง ถ่ายทอดโดย..... ทีมงาน น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์ (ดีโพลมา2581)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน) ร่วมด้วย ทีมงาน “สื่อสยามข่าวออนไลน์”และ“ข่าวมวลชนออนไลน์” ดังมีรายนามดังนี้.... บ.ก.เกรียงไกร พรเทพ(บรรณาธิการหลายสื่อ ) นามปากกา “เดอะกะตะ” (บ.ก.หลายสื่อ) จตุพล (บ.ก.บริหารหลายสื่อ) ผช.กรรณชัย(นามปากกา “ผู้กองแอ๊ด”) ผู้ช่วยบ.ก.ดูแลข่าวตำรวจ อภินันทร์(นามปากกา “อัจฉริยะ”)ปฐมภพ(นามว่า "คนสายกลาง") จตุพล (นามปากกา “อัพเดท”) สุจิตรา (นามปากกา “หญิงเหล็ก”) ชมรมสื่อมวลชนและเพื่อนทนายความ (ฝ่ายกฎหมาย) (รับปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีโทร.095 – 9970577) ยินดีช่วยเหลือในด้านกฎหมายแก่คนจนฟรี!

37 ผู้ค้าข้าว แห่ประมูล สต๊อกข้าวรัฐบาล
กระทรวงพาณิชย์ /  ข่าว / 

ผู้ส่งออก โรงสี ผู้ประกอบการค้าข้าว แห่ยื่นประมูลข้าวสต๊อกรัฐครั้งที่ 3 ของปีนี้ ปริมาณกว่า 2 แสนตัน ล้นหลามถึง 37 ราย กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดให้ภาคเอกชนที่สนใจยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล ครั้งที่ 3 ปริมาณกว่า 207,000 ตัน เป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 76,000 ตัน และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ปริมาณ 131,000 ตัน เป็นข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิต 2554/55 นาปรัง 2555 และ 2555/56 และ 2556/57 แบบรายคลัง หรือรายกอง โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นซองประมูลข้าวสาร ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 11.00 น. มีเอกชนสนใจเข้ายื่นซองประมูลทั้งหมด 37 ราย โดยที่ในเวลา 13.30 น. วันเดียวกันนี้ จะมีการเปิดซองประมูล เพื่อประกาศผู้ที่ผ่านเกณฑ์ และให้ราคาสูงสุดในการการประมูลข้าวในครั้งนี้ สำหรับการประมูลครั้งนี้ ได้นำข้าวที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาเปิดประมูล และมั่นใจว่าจะไม่กระทบกับราคาตลาด เพราะการเสนอราคายังคงใช้เกณฑ์ราคาขั้นต่ำ ที่คณะกรรมการได้คำนวณไว้ ซึ่งใช้ราคาตลาด ณ ปัจจุบันอ้างอิง หากผู้ใดเสนอราคาต่ำกว่าราคาขั้นต่ำก็จะไม่ขายให้ จึงเชื่อว่าน่าจะขายได้ราคาดี อย่างไรก็ตาม การเปิดประมูลข้าวในสต๊อกรัฐบาลครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3/2557 โดยใน 2 ครั้งที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถระบายข้าวไปแล้วรวมกว่า 145,285 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,649 ล้านบาท โดยทั้ง 37 รายที่เข้าร่วมยื่นซองประมูล ได้แก่ 1.บริษัท วัฒนพรอินเตอร์ โกลเด้นไรซ์ จำกัด 2.บริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด 3.บริษัท ร่วมกำชัย จำกัด 4.บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด 5.บริษัท อิสเทิร์นไรซ์ จำกัด 6.บริษัท โรงสีข้าวทวีพัฒนา จำกัด 7.บริษัท ประกรวรรณรอมการ จำกัด 8.บริษัท เกศกนก เทรดดิ้ง จำกัด 9.บริษัท โรงสี กู้เกียรติ จำกัด 10.บริษัท รวมชัย มัลติเทรด จำกัด 11.บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด 12.บริษัท อรุณ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 13.บริษัท เอเชียโกลเด้นเกรน จำกัด 14.บริษัท โรงสีทรัพย์แสงทอง 2550 จำกัด 15.บริษัท โรงสีข้าวรวมชัยสังขละ จำกัด 16.บริษัท นำแสงค้าข้าว จำกัด 17.บริษัท ไทยสถาวร เทรดดิ้ง จำกัด 18.บริษัท วิรัตน์ชนก จำกัด 19.บริษัท มหาทรัพย์ ฟีด จำกัด 20.บริษัท เจียเม้ง จำกัด21.บริษัท โรงสีไฟศรีกรุงลาดกระบัง จำกัด 22.บริษัท เอ็นบีที เทคโนโลยี จำกัด 23.บริษัท โกลเด้นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 24.บริษัท โรงสีเจริญทรัพย์ จำกัด 25.บริษัท กรุงไทยพืชผล จำกัด 26.บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด 27.บริษัท สุวิทย์ ไรซ์มิลล์ จำกัด 28.บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด 29.บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด 30.บริษัท เฟรนด์ ไรซ์ จำกัด 31.บริษัท โรงสีข้าวเจริญผล จำกัด 32.บริษัท โรงสีไฟสมบูรณ์ การค้า จำกัด 33.บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด 34.บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด 35.บริษัท โสธรอินเตอร์เทรด จำกัด 36.ริษัท เอ แอนด์ ซีไรซ์ เพชรบุรี จำกัด และ 37.บริษัท ดำรงพืชผล จำกัด MThai News

ลูกสาวคัทซึโตชิมอบกระเช้าขอบคุณตร.คลี่คลายคดี
ข่าวล่าสุด /  คดีครูญี่ปุ่น / 

เค็กโกะ มัตตา กับ นางจิตนา มารดา นำกระเช้าของขวัญ มอบให้ ผบ.ตร. หลังช่วยคลี่คลายคดี นายคัทซึโตชิ ที่ตกบันไดเสียชีวิต เมื่อปี 46 นางสาวเค็กโกะ มัตตา และ นางจิตนา ณ สุโห มารดานำกระเช้าของขวัญ มอบให้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หลังช่วยคลี่คลายคดี นายคัทซึโตชิ ทานากะ บิดา ที่ตกบันไดจนเสียชีวิตเมื่อปี 2546 จนสืบทราบว่า แท้จริงแล้ว บิดาถูก นางพรชนก ไชยะปะ และ นายสมชาย แก้วบางยาง  2 สามีภรรยาฆาตกรรมด้วยการผลักตกบันได ทั้งนี้นางสาวเค็กโกะ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยคลี่คลายคดี พร้อมยืนยันว่าไม่ติดใจกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แม้ที่ผ่านมา คดีเกิดเมื่อปี 2546 แต่เพิ่งจับกุมคนร้ายได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยคลี่คลายปมสงสัยในใจตลอดมา และตอนนี้ก็จับกุมคนร้ายได้แล้ว ซึ่งตนยังมีความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเสมอ และหลังจากนี้ ก็จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ และคงสบายใจขึ้นที่ความสงสัยในใจได้คลี่คลายลงแล้ว ข่าวที่เกี่ยวข้อง อึ้ง! ปูมหลังสุดอื้อฉาว ‘นางพรชนก’ สาวใหญ่คดีฆ่าหั่นศพครูญี่ปุ่น

หุ้นไทยปิดบวก 2.68 จุดที่ระดับ 1,565.35 จุด
ข่าว /  ข่าววันนี้ / 

วันนี้ดัชนีฯหุ้นไทยปิดทำการที่ระดับ 1,565.35 จุด เพิ่มขึ้น 2.68 จุด หรือ 0.17% ณ เวลา 16:44 น. มีมูลค่าการซื้อขาย 41,101.49 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่ดันดัชนีมากที่สุด 5 อันดับแรก 1.PTTEP ปิดที่ระดับ 146.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อดัชนี 1.3199 จุด 2.SCC ปิดที่ระดับ 442.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อดัชนี 1.0639 จุด 3.ADVANC ปิดที่ระดับ 235.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อดัชนี 0.659 จุด 4.CPN ปิดที่ระดับ 47.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อดัชนี 0.6217 จุด 5.CPALL ปิดที่ระดับ 45.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อดัชนี 0.4978 จุด MThai News

เปิ้ล-นิว จูงมือเข้าพิธีวิวาห์ สินสอดรวม10ล.จ่อปั้มลูกเลย!!
เปิ้ล ภารดี /  นิว เชื้อชาติ / 

ถึงกับหลั่งน้ำตาเลยทีเดียว สำหรับคู่บ่าวสาว เปิ้ล ภารดี และ นิว เชื้อชาติ ที่เพิ่งจูงมือเข้าพิธีวิวาห์ไปสดๆ ร้อนๆ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25ต.ค. ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ท่ามกลางแขกผู้ใหญ่และเพื่อนสนิททั้งนอกและในวงการ โดยฝ่ายชายหอบสินสอดมาหมั้นเจ้าสาวเป็น โฉนดที่ดิน ทองคำ แหวนเพชร และเงินสดจำนวนหนึ่ง สนนราคารวมกว่า 10 ล้านบาท!! เปิ้ล-นิว เปิ้ล-นิว