พันทิป

พาชมร.ร.อนุบาลญี่ปุ่น ไม่แปลกใจ! ทำไมญี่ปุ่นพัฒนาอันดับต้นของโลก
ข่าวการศึกษา /  ต่าประเทศ / 

ไม่แปลกใจจริงๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศพัฒนาอันดับต้นๆ ของโลกในหลายๆ ด้าน เช่นเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง รวมถึงเรื่องของ "การศึกษา" โครงการประเมินผลการศึกษานานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยโออีซีดี จัดอันดับให้เด็กญี่ปุ่นมีความรู้และทักษะเป็นอันดับ 6 ของโลกเลยทีเดียว .. วันนี้ทีนเอ็มไทยจะพาชมโรงเรียนอนุบาลของประเทศญี่ปุ่น แล้วเพื่อนๆ จะไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมญี่ปุ่นพัฒนาอันดับต้นของโลก นั้นก็เพราะเขาคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ ปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ ซึ่งจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปนั่นเอง .. พาชมร.ร.อนุบาลญี่ปุ่น ไม่แปลกใจ! ทำไมญี่ปุ่นพัฒนาอันดับต้นของโลก พาชมร.ร.อนุบาลญี่ปุ่น ไม่แปลกใจ! ทำไมญี่ปุ่นพัฒนาอันดับต้นของโลก ระบบการศึกษาในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาถูกนำมาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2451 ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเมจิ ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 การศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นมีระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อ จากข้อมูลของกระทรวงการศึกษาของญี่ปุ่น (MEXT) ใน พ.ศ. 2547 พบว่าร้อยละ 75.9 ของผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ การศึกษาในญี่ปุ่นเต็มไปด้วยการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น เช่น มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเคโอ และ มหาวิทยาลัยเคียวโตะ เป็นต้น เรื่องที่ทีนเอ็มไทยนำมาให้เพื่อนๆ ดูกันในวันนี้เป็นเรื่องของ คุณกล้วยหอมรสนม ตั้งกระทู้ในพันทิป แบ่งปันเรื่องราวของการศึกษาญี่ปุ่น .. ลูกชายคนโตได้เข้าโรงเรียนชั้นอนุบาลแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งเขามีโอกาสได้เห็น "ชีวิตเด็กอนุบาลในโรงเรียนอนุบาล" หลายๆ อย่างทำให้เข้าใจเลยว่า การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนั้นมีความสำคัญมากๆ จึงไม่แปลกใจที่เด็กญี่ปุ่นจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ(ส่วนใหญ่ ที่แย่ๆก็มีบ้างตามธรรมดาของโลก) โดยในเนื้อหานั้นจะแบ่งออกได้หลายเรื่องด้วยกัน คือ เรื่องทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล, จุดมุ่งหมายการเรียน, รถโรงเรียน, หนังสือเรียน, กีฬา(สี)อนุบาล, งานวันเกิดโรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่น, งานแสดงผลงานเด็กอนุบาล ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นได้ประโยชน์ ความรู้และความสนุกสนานไปในตัวด้วยคะ ^^ 1. โรงเรียนอนุบาล จะมีสองแบบ : แบบอนุบาล คือแม่จะต้องไม่ทำงาน มีเวลารับ ให้เวลากิจกรรมโรงเรียนเต็มที่ กับแบบเนสเซอรี่ ที่จะเข้าได้แม่ต้องทำงาน สองแบบจะต่างกันที่เวลา อนุบาลเลิกเร็ว เนสเซอรี่ฝากได้ถึงเย็นบางที่ถึงมืด 2. ค่าเล่าเรียนจ่ายเป็นเดือน : คือเอาค่าเทอมทั้งหมดหารสิบสองเดือน โรงเรียนลูกชายจ่ายเดือนละ28000เยน แต่ละโรงเรียนต่างกันไป แต่คิดว่าน่าจะประมาณเดียวกัน 3. มีอาหารกลางวัน : แต่จะมีวันที่ผู้ปกครองต้องทำข้าวกล่องให้นำไปทานเอง ความบ่อยมากน้อยแล้วโรงเรียน (เป็นโชคดีที่โรงเรียนลูกชายให้ทำแค่ปีละครั้ง ไม่งั้นต้องเป็นลมครีเอทข้าวกล่องกันตั้งแต่ตีสี่เพื่อให้ได้ข้าวกล่องหน้าตาน่ารักอวดเพื่อนได้ >,<) 4. มีกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้าร่วมตลอด : แทบทุกเดือน มากน้อยต่างกันไปตามนโยบายโรงเรียน เช่น ชมผลงานเด็กๆ ร่วมงานกีฬาสี งานวันเกิดประจำเดือน 5. มีรถโรงเรียนรับส่ง : ถ้าบ้านใกล้มากๆจะมีคุณครูเดินไปรับไปส่ง 6. มีระบบโทรแจ้งข่าวด่วนจากโรงเรียน : เช่น ไต้ฝุ่นเข้าหยุดเรียน โดยส่งทางอีเมลล์ และให้ผู้ปกครองโทรแจ้งกันเป็นทอดๆตามตารางที่แจกให้ 7. มีถ่ายรูปให้หลายๆ กิจกรรม และให้ผู้ปกครองเลือกซื้อรูปตามใจชอบ 8. ไม่ค่อยเน้นการเรียนอ่านเขียน เน้นเรื่องดนตรี การพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ 9. ในห้องเรียนต้องมีเปียโนห้องละตัว คุณครูอนุบาลเล่นเปียโนเป็นกันแทบทุกคน "วันนี้เรียนอะไรมาครับ" แต่ก่อนบี (เจ้าของกระทู้) เคยถามลูกเวลากลับจากโรงเรียน สิ่งที่ลูกตอบประจำคือ "เล่นรถไฟ เล่นดินทราย เล่นตัวต่อ เล่นน้ำ เล่น..." อนุบาลที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขอะไรได้ เพราะสิ่งที่เค้าพยายามปลูกฝังเด็กนั้นมันสำคัญยิ่งกว่า คือการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม การรู้จักหน้าที่ของตัวเอง ระเบียบวินัยต่างๆ รวมถึงการพัฒนาทางด้านอารมณ์และร่างกาย ลองมาดู "จุดมุ่งหมายประจำเดือนมิถุนายน(หน้าฝนของญี่ปุ่น)" ของโรงเรียนที่ลูกชายบีเรียนอยู่ จะเข้าใจการเรียนรู้ที่สมวัยอนุบาล อนุบาล3 รู้และเข้าใจในธรรมชาติหน้าฝน รู้จักปรับการละเล่นกับเพื่อนให้สนุกสนานในห้องเรียน(ฝนตกบ่อยคงไม่ได้ออกไปเล่นในสนาม) อนุบาล2 รู้จักอดทนอดกลั้นในสิ่งที่ไม่เป็นตามที่คิด รู้จักการรักษาสุขอนามัยอย่างง่ายๆ อนุบาล1 มีความคิดที่อยากจะแปรงฟัน อยากจะล้างมือด้วยตัวเอง มีความสนใจมีสมาธิในการฟังนิทานมากขึ้น การให้เด็กมีอิสระในการเล่น การคิด การพูด โดยที่คุณครูคอยชี้นำทางที่ถูกต้อง ทำให้เด็กกล้าและมีความมั่นใจจะทำอะไรต่างๆด้วยตัวเอง ดูจากพัฒนาการของลูกชาย เค้ากระตื้อรือร้นที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองและทำได้ดี มีความอ่อนน้อมโค้งคำนับอย่างนอบน้อม เวลาพาไปเล่นที่ห้างที่มีเด็กเยอะๆเค้ารู้จักขอและให้ จากแต่ก่อนที่เป็นเด็กเอาแต่ใจพูดไม่ฟัง ชอบงอแง ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนเรื่องวิชาการก็แล้วแต่โรงเรียนจะสอนอะไรมากน้อยแค่ไหน แต่ตั้งแต่ไปเรียนมาไม่เคยเห็นการบ้าน ไม่มีเคยได้ยินว่ามีสอบ ลูกไปโรงเรียนอย่างสนุกสนาน ตื่นเช้ามาก็จะบอกลูกว่า วันนี้ไปเล่นกับเพื่อนๆให้สนุกนะ รถโรงเรียนอนุบาล ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นจะให้ลูกเข้าโรงเรียนใกล้บ้าน เดินไปได้ก็จะเดินไปส่งเอง หรือให้เดินไปกับคุณครูที่มารับ บางคนก็ปั่นจักรยานไปส่ง ที่บ้านไกลหน่อยหรือไม่สะดวกรอรถก็ขับรถไปส่ง รถโรงเรียนหน้าตาน่ารัก สีสันสดใส ทำให้เด็กรู้สึกอยากขึ้นรถไปโรงเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นรถบัสขนาดกระทัดรัด มีสีสันรูปการ์ตูนที่บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นรถโรงเรียน ให้รถคันอื่นได้ระมัดระวัง เบาะเตี้ยมองเห็นเด็กๆได้ชัดเจน ไม่ต้องกลัวว่าจะลืมเด็กไว้บนรถ(คงไม่มีลืมอยู่แล้ว) คุณครูประจำรถจะสอนให้เด็กๆนั่งเรียบร้อย ไม่เล่นหรือยืนบนรถ หรือส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น เป็นการปลูกฝังมารยาทในการใช้รถสาธารณะ รถโรงเรียนจะมารับตามเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะแจกเวลาให้ว่าบ้านใครต้องมารอหน้าบ้านตอนกี่โมง บ้านบีอยู่ใกล้ ให้รอหลังรถออกจากโรงเรียนห้านาที ก็มาตรงเวลา บางทีมาก่อนเวลาออกไปยืนรอไม่ทัน คุณครูต้องลงมากดกริ่ง รู้สึกผิดมาก เพราะจะทำให้รถเสียเวลาและไปรับคนอื่นไม่ตรงเวลาได้ ส่วนอุบัติเหตุที่นี้ ถ้าเทียบกับบ้านเราน่าจะเรียกว่าน้อย ยิ่งเป็นรถโรงเรียนความระมัดระวังยิ่งมีมากทวีคูณ บีก็เลยให้ขึ้นรถโรงเรียนได้อย่างสบายใจ หนังสือเรียนอนุบาล 1 ทุกสิ้นเดือนลูกชายจะมีหนังสือกลับบ้านมาเดือนละเล่ม แต่ละเดือนจะมีเนื้อหาหลักๆ คือ นิทาน อาหาร ชีวิตประจำวัน สัตว์ เพลง เหตุการณ์สำคัญเดือนนั้นๆ ระบายสี สิ่งประดิษฐ์ หน้าปกเป็นการ์ตูนสดใส ชื่อหนังสือว่า ประเทศของเด็กดี(แปลตรงตัว) ส่วนเรื่องชีวิตประจำวัน เล่มนี้สอนเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ให้หลบใต้โต๊ะจับขาโต๊ะไว้จนครูให้สัญญาณว่าออกมาได้ สวมหมวกนิรภัยออกไปอยู่ที่สนาม พื้นฐานนี้สำคัญต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กๆ ส่วนต่อมาเป็นเรื่องของอาหารที่เด็กๆคุ้นเคย ทำให้น่ารัก เด็กๆจะได้รู้สึกชอบอาหาร มีอิมเมจเกี่ยวกับอาหารในทางที่ดี ท้ายเล่มจะมีให้ระบายสี และมีให้ตัดแปะหรือพับ ทำเป็นรูปต่างๆ ในเดือนที่มีเหตุการณ์สำคัญประจำฤดู เช่นเดือนสิงหา หน้าร้อนจะมีงานเทศกาลออกร้าน มีดอกไม้ไฟตามที่ต่างๆ ในหนังสือก็จะมีเรื่องนั้นๆ ตรงกับประสบการณ์ของเด็กที่จะได้พบเจอ บีพาลูกชายไปดูดอกไม้ไฟ เค้าก็จำได้ว่าเคยเห็นในหนังสือ กลับมาบ้านก็มาดูหนังสือคุยกันว่าไปเห็นอะไรเหมือนในหนังสือบ้างไหม พี่น้องเค้าจะชอบเอาหนังสือเรียนมาเปิดอ่านกัน การเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวทำให้เด็กสนุกและพร้อมที่จะรับรู้ได้ง่าย เรื่องหลักๆในชีวิตวัยอนุบาลเน้นกิน เล่น นอน พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ เรื่องวิชาการส่วนใหญ่ไปเน้นกันตอนเข้าประถม พวก abc ก็แนวสอนกันเองที่บ้าน ไม่ได้ว่าลูกต้องท่องต้องเขียนได้เป๊ะ ยังไงเค้าก็ต้องได้เอง ยังมีเวลาที่ต้องเรียนอีกยี่สิบกว่าปี อนุบาลยังไม่ต้องรีบให้ท่องจำอะไรที่เกินความจำเป็นมากก็ได้ บีหวังแค่ลูกวัยนี้พึ่งพาช่วยเหลือตัวเองได้ เล่นกับเพื่อนเป็น รู้จักกฏพื้นฐานของสังคม เช่น การต่อแถว การให้และรับ การทักทาย กินข้าวได้ นอนหลับดี สนุกกับการไปโรงเรียนก็พอใจแล้ว กีฬา(สี)อนุบาล พอเข้าเดือนตุลาอากาศเริ่มเย็น ก็เริ่มต้นฤดูการออกกำลังกาย โรงเรียนต่างๆ บริษัท รวมถึงชุมชนจะจัดงานกีฬาเพื่อกระชับสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ความสนุกสนาน กีฬาสีที่โรงเรียนลูกชายไม่ได้แบ่งเป็นสีชัดเจน ทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น เช่น วิ่งแข่งก็จะได้วิ่งทุกคน เรียงแถวกันไปทีละห้าคนจนครบทั้งโรงเรียน นอกจากการวิ่งจะมีการแข่งขันระดับชั้นละอย่าง เช่น อนุบาลหนึ่งแข่งโยนบอลเข้าห่วง มีการแข่งร่วมกับผู้ปกครอง เกมส์การแข่งขันต่างกันไป เด็กจะได้ร่วมแรงร่วมใจกับพ่อแม่ เช่น วิ่งสามขา พ่อแม่อุ้มเด็กท่าซุปเปอร์แมนวิ่ง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแข่งวิ่งผลัดของพ่อแม่ การแข่งวิ่งหาของสำหรับรุ่นคุณตาคุณยาย(วิ่งไปรับฉลากเปิดดูว่าให้หาของอะไรก็วิ่งไปขอคนแถวนั้นที่มีแล้ววิ่งเข้าเส้นชัย)สนุกกันทุกรุ่น มีรอยยิ้มตลอดทั้งวัน การแสดงของเด็กๆถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอย เด็กอนุบาลหนึ่งเต้น แปรขบวนเล็กๆน้อยๆ มีคุณครูคอยดูห่างๆมีให้สัญญาณนกหวีดบ้าง เด็กๆทำเองทุกอย่างตั้งแต่เข้าสนาม รู้ตำแหน่งรู้ท่ารู้หน้าที่ เด็กอนุบาลชั้นโตมาหน่อยก็การแสดงยากขึ้น แปรขบวนเยอะ พร้อมเพียง ดูมีระเบียบวินัยมาก เด็กเล็กขนาดนี้มารวมกันเยอะๆแต่ไม่มีความวุ่นวายเลย ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น วันกีฬาของอนุบาลนั้นผู้ปกครองจะต้องมาร่วมงานด้วยตั้งแต่เช้าจนเลิกงาน พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยายมากันหมดบ้าน เตรียมอุปกรณ์จัดเต็ม ผ้าปูนั่ง เก้ากี้พับ เต๊นท์ บันไดพับ(ไว้ยืนถ่ายรูป) กล้อง วีดีโอ ขาตั้ง ฯลฯ ถึงช่วงพักทุกคนจะนั่งกินข้าวกล่องที่เตรียมมาด้วยกัน เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของครอบครัวที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เห็นเด็กๆแบบนี้พอจะเข้าใจเลยว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงเจริญ งานวันเกิดโรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่น แต่ละเดือนจะมีวันนึงที่เลิกครึ่งวัน ช่วงครึ่งบ่ายจะจัดกิจกรรมให้เด็กๆทุกชั้นทุกห้องที่เกิดเดือนนั้นๆ ลูกชายคนโตบีเกิดเดือนตุลา ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วม ก่อนไปบีก็คิดว่าคงจะเป็นงานปาร์ตี้มีขนมหรือเค้กใหัเด็กๆกินกัน ก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปนอกจากรองเท้าผ้าที่เค้าให้เอาไปใส่ในหอประชุม มองซ้ายขวาพ่อแม่คนอื่นๆอุปกรณ์พร้อมกล้องวีดีโอพร้อมขาตั้ง บีมีแต่โทรศัพท์มือถือ(>_<) เด็กๆที่เกิดเดือนนี้ทยอยกันเข้ามาในหอประชุม ครูใหญ่กล่าวเปิดงาน เริ่มการแสดงของแต่ละชั้นแต่ละห้อง ลูกชายบีอยู่อนุบาลนึงร้องเพลงประกอบเครื่องเคราะจังหวะ เด็กที่โตขึ้นไปจะร้องเพลงและเล่นเมโลเดี้ยนหรือเปล่าขลุ่ย โดยมีครูประจำชั้นแต่ละห้องเป็นคนเล่นเปียโน(จะเป็นครูอนุบาลต้องเล่นเปียโนได้นะจ๊ะ) เด็กๆตั้งใจกันมาก พอการแสดงจบ คุณครูเล่านิทานหุ่นมือ แจกของขวัญวันเกิดเป็นเซ็ทชาม ตะเกียบดิสนีย์และขนม เด็กๆออกไปรับกับครูใหญ่ทีละคน และปิดท้ายด้วยครูประจำชั้นจะมาคุยกับพ่อแม่ทีละคนเรื่องลูกว่าอยู่โรงเรียนเป็นยังไงกันบ้าง รู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ ได้เห็นความตั้งใจของเด็กๆ คุณครูให้ความสำคัญกับเด็กๆแต่ละคนอย่างเท่าเทียม(โรงเรียนญี่ปุ่นห้ามซื้อของฝากครู ห้ามทำอะไรที่จะก่อให้เกิดความลำเอียง) งานแสดงผลงานเด็กอนุบาล วันนี้มาร่วมงานโรงเรียนอนุบาลของลูกชายคนโต(อนุบาล1) มีการแสดงผลงานฝีมือของเด็กๆ คนนึงมีสามสี่อย่าง เด็กๆเก่งกันมาก เห็นของลูกตัวเองก็คิดไม่ถึงว่าจะทำได้ วาดรูปเป็นกะเค้าเหมือนกัน(อยู่บ้านเล่นอย่างเดียว) นอกจากเดินชมผลงานเด็กๆแล้ว ก็มีการออกร้านเล็กโดยครูและผู้ปกครอง เช่น ร้านข้าวราดแกงกระหรี่ อูด้ง โอเด้ง ขนมญี่ปุ่น มีเปิดขายของที่ให้นำของไม่ใช้ที่บ้าน(แต่เป็นของใหม่ไม่เคยใช้)มาวางขายในราคาย่อมเยา กิจกรรมที่จัดนี้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน ได้เห็นพัฒนาการของลูกเวลาอยู่ที่โรงเรียน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคุณครู เห็นอย่างนี้แล้วอดจะตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานลูกปีหน้าไม่ได้(≧∇≦) ขอบคุณข้อมูลที่มาดีๆ อ่านเพิ่มได้ที่ http://pantip.com/topic/33092741

เรื่องจริง ความรู้สึกของเด็กแอดมิชชั่น เมื่อสอบไม่ติด
นักเรียน /  แอดมิชชั่น 57

เรื่องจริง ความรู้สึกของเด็กแอดมิชชั่น เมื่อสอบไม่ติด .. นี่เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเด็กเรียนเก่งถือว่าติดอันดับ 1 ใน 10 ของห้องเลยก็ว่าได้ น้องได้เล่าเรื่องราวของตัวเอง ในการสอบแอดมิชชั่นลงในกระทู้พันทิป น้องเขาคิดและคาดหวังไว้ว่าต้องสอบติดแน่นอน แต่ผลที่ออกมา นั่นคือ ... สอบไม่ติด ทีนเอ็มไทยอยากจะให้เพื่อนๆ ที่เสียใจจจากการสอบไม่ติด เสียใจ ลองอ่านกันดูนะคะ เผื่อจะนำความผิดหวังมาเป็นแรงผลักดัน เมื่อครั้งนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็น ที่เรียนมีตั้งมากมายพร้อมที่จะต้อนรับเรานะ ^^ เรื่องจริง ความรู้สึกของเด็กแอดมิชชั่น เมื่อสอบไม่ติด ขอแนะนำตัวเราอยู่ ชั้น ม.6 ของ รร. แห่งหนึ่งในภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. มีประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็น มหาลัยที่เราอยากอยู่มากๆๆๆ  แต่คณะ รับเพียง 16 คน จากเด็กหลายพันคน  ซึ่งเราก็มิได้ตั้งความหวังว่าเราจะต้องสอบติด แต่ก็แค่ลองข้อสอบไป  แต่ก็ตั้งความหวังไว้นิดหน่อย เพราะ เราเป็นเด็กที่เรียนติด 1 ใน 10 ของห้อง โดยเฉพาะพ่อเรา ตั้งความหวังไว้มากๆๆๆๆๆ กับเรา โดยคิดว่าเราต้องสอบติดแน่ ทางมหาลัยมีการประกาศผลก่อน 1 วัน และ ปรากฎว่าเราไม่ติด ความรู้สึกแรกเราเฉยๆๆ นะ เพราะ เตรียมใจว่าไม่ได้ชัวร์ๆ เพื่อนในกลุ่มก็ไม่มีใครได้ๆ เลยๆๆ  เราก็ยังเฮฮาเรื่อยๆๆ  จนมีเพื่อนหลายคนสอบติด และ แม้แต่คนที่ไม่ค่อยเก่งยังสอบติด เราก็แบบ อิจฉาๆๆๆๆ จนเรากลับบ้าน ทางบ้านเลยถามว่าทำไมวันนี้กลับดึก เราก็บอกว่าไม่ดูผลสอบมา  เค้าก็ถามว่าเป็นไง เราก็ ... สอบไม่ติด .... ยายเราด่าเราเลยอ่า ว่าทำไมเหลวไหล ไม่รับผิดชอบๆๆ  เราอึ้งไปแล้วร้องเลยๆๆๆ เราเสียใจมากๆๆ เลยนะ ที่พูดกับเราแบบนี้ เราก็ร้องไปเรื่อยๆๆ จนตัดสินใจว่าจะโทรไปบอก พ่อ ซึ่ง ท่านอยู่เชียงใหม่ ตื๊ดๆ ตื๊ดๆๆ ป๋า....สอบไม่ติดนะ เค้าก็เงียบ........ น้องพูดว่าอะไรนะ (ไม่ได้ยิน หรือ ไม่มั่นใจ) เราก้อ ทวนซ้ำ ตอนนั้นตาแดงแล้วแหละ ป๋า....เงียบไปแล้ว "ทำไมน้องถึงสอบไม่ได้" เราน้ำตาไหลพรากเลยแหละ  แล้ว ป๋าก็พูดอะไร ต่อ  เราจับความไม่ได้ แต่เราก็ อืม อืม อืม  แล้ว ตัดสายไปเลย    เรานอน ร้อง จน เผลอ หลับไป ตื่นมาอีกทีต้องไป รร  ตอนอาบน้ำยังร้องอีก ไปรร เพื่อน  ปลอบกันยกใหญ่ ยัง งง เลยนะที่เราสอบไม่ได้  เราตาบวม เจ็บตามากมายๆ เราเคยคิดนะ ทำไมคนสอบ ไม่ติดจึงค่าตัวตาย เราเจอกับตัวเองแล้วแหละความรู้สึกนั้น ความกดดัน ที่สร้างขึ้น เราได้จากคนรอบข้าง เราอยากแนะ ผู้ปกครอง หรือ คนอื่นๆ นะ เวลามีคนมาบอกผลสอบ   อย่าอึ้ง อย่า เงียบ! มันดูเหมือน แบบ แสดงความผิดหวัง มากมาย และให้ใช้คำพูดที่ดี และ ให้กำลังใจถึงที่สุด ตอนนี้เราไม่มีกำลังใจที่จะอ่านหนังสือเลยแหละ แบบ อ่านมาเยอะแล้ว มันสอบไม่ติด เลยไม่รู้จะเริ่มอย่างไรแต่เราก็จะพยายามเพื่อเราเอง ขอบคุณข้อมูล http://www.unigang.com/Article/18535

คืบหน้าหมอ-ตำรวจเคลียร์ กรณีหมาปอมฯถูกทารุณโหด!
กรอกน้ำยาล้างห้องน้ำ /  ข่าววันนี้ / 

คืบหน้าล่าสุดกรณีหมาปอมฯถูกทารุณโหด ตำรวจมั่นใจว่าไม่ใช่คนนอกหมู่บ้านด้านหมอตอนนี้การรักษาผ่านพ้นไปด้วยดี หมาเจคอปไม่ต้องโดนตัดขาทั้ง4ข้างที่โดนมีดกรีดพร้อมน้ำยาล้างห้องน้ำกัดแล้ว ทางด้านเจ้าของยืนยันบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทำร้ายหมาตัวเองตามที่ถูกกล่าวหา ความคืบหน้า เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ส.ค. ที่ รพ.สัตว์นวมินทร์ นสพ.เธียร ทองก้อนใหญ่ สัตวแพทย์ผู้ให้การรักษาเจคอบ กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าของสุนัขได้นำเจคอบมารักษาพยาบาล โดยบอกว่าสุนัขกินน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไป จึงให้การรักษาอาการ โดยให้ยาล้างท้อง และน้ำเกลือ แต่ไม่พบเห็นบาดแผลที่ขาแต่อย่างใด กระทั่งวันที่ 21 ส.ค. เจ้าของได้นำสุนัขกลับมาอีกครั้ง และพบว่าที่ขาหน้าของสุนัขมีบาดแผลเป็นทางยาวขนาด 5-6 เซนติเมตรที่ขาทั้ง 2 ข้าง จึงได้โกนขน และทำแผล แต่ไม่พบเห็นบาดแผลที่อัณฑะ นสพ.เธียร กล่าวต่อว่า จนกระทั่งวันที่ 22 ส.ค. เจ้าของนำสุนัขมาทำแผล และพบว่ามีบาดแผลที่ขาหลังทั้ง 2 ข้างและถุงอัณฑะ มีบาดแผลถูกของมีคมที่บริเวณด้านข้าง จนเห็นถึงเนื้อด้านใน ส่วนขาหน้ามีบาดแผลแต่ไม่มีเนื้อตาย จากนั้นวันที่ 23 ส.ค. เจ้าของพาสุนัขมาอีกครั้ง และพบว่าบาดแผลมีสีดำคล้ำ เป็นเนื้อตาย 5 จุด และเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็น โดยเฉพาะขาหน้าซ้ายมีอาการหนักที่สุด มีกล้ามเนื้อตายมัดใหญ่ 1 มัด และในวันที่ 25 ส.ค. เจ้าของนำสุนัขมารักษาก่อนหายไป จนกระทั่งมาเห็นบาดแผล และทีมแพทย์แจ้งว่าอาจจะต้องตัดขาซ้ายด้านหน้าของสุนัขทิ้งไป “ จากการสังเกตุลักษณะนิสัยส่วนตัวของสุนัขค่อยข้างดุ ไม่ยอมให้จับง่ายๆต้องวางยาในการรักษา แต่สุนัขไม่มีอาการกลัวเจ้าของ ยอมให้อุ้มตามปกติ ซึ่งหากเจ้าของเป็นผู้ทำร้ายสุนัขจริงก็น่าจะมีอาการหวาดกลัวหรือขู่กรรโชกบ้าง” นายสัตวแพทย์เทียร กล่าวไว้ ” ด้าน พ.ต.ท.ฐานุพงศ์ แสงซื่อ รองผกก.สส.สน.โคกคราม กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประชุมฝ่ายสืบสวน พร้อมสั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด 2 จุด ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน และฝั่งตรงข้ามบ้านที่เกิดเหตุ แต่เบื้องต้นไม่พบรถยนต์ หรือบุคคลต้องสงสัยในหมู่บ้านแต่อย่างใด ส่วนกระแสข่าวที่ว่าเพื่อนบ้านไม่ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด เพียงแต่เจ้าของเป็นชาวต่างชาติ และกล้องวงจรปิดไม่สามารถจับภาพในที่เกิดเหตุ ส่วนประเด็นเพื่อนบ้านมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือไม่ หรือสุนัขเคย กัดหรือทำร้ายใครหรือส่งเสียงก่อความรำคาญหรือไม่นั้น มีเพียงเพื่อนบ้านมาบอกพนักงานรักษาความปลอดภัยว่า สุนัขเห่าส่งเสียงดังเท่านั้น พ.ต.ท.ฐานุพงศ์ กล่าวด้วยว่า จากการตรวจสอบจากแพทย์ให้การรักษาสุนัขพบว่า ระยะเวลาที่เจ้าของพาสุนัขมารักษา จะมีบาดแผลเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้ง และต้องพิสูจน์ต่อไปว่า สาเหตุเกิดจากเหตุใด นอกจากนี้ จากการลงความเห็นของแพทย์ พบว่าสุนัขมีนิสัยดุร้าย ก้าวร้าว ไม่มีใครจับต้องได้ นอกจากเจ้าของเท่านั้น ขณะเดียวกัน ได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของสุนัข แต่ปรากฏว่าเจ้าของไม่ยอมรับโทรศัพท์ จึงต้องรอให้ติดต่อกลับมาเอง และทำได้เพียงลำดับเหตุการณ์ขั้นตอนว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไร อีกทั้งไม่ได้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เป็นคดีลหุโทษปรับไม่เกิน 500 บาท โทษฐานทำร้ายทารุณสัตว์ เพียงแต่เป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชน และคนกระทำความผิดย่อมรู้อยู่แก่ใจ ต่อมาในเว็ปไซต์กระทู้พันทิป สมาชิกหมายเลข 839020 ได้อ้างว่าตนเองอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับเจ้าของสุนัขและรู้สึกว่าเหตุการณ์นี่ต้องผิดปกติแน่ๆและยังยืนยันว่าหมู่บ้านที่เจ้าของอาศัยอยู่ปลอดภัยและไม่มีทางมีโจรแน่นนอน "เราอยู่หมู่บ้านเดียวกับเค้าค่ะ วันนี้ไปถามพี่รปภที่อยู่วันเกิดเหตุแล้ว เค้าบอกว่าไม่มีโจรขึ้นบ้านใดๆทั้งสิ้น และวันแรกที่เจคอปโดนวิกซอล ขากลับมาบ้าน พี่รปภยังไปทักทายอยู่เลย(ตอนขับรถผ่านป้อมยามเข้าหมู่บ้าน) สังเกตุว่าหมามีผ้าพันแผลที่สองขาหน้า แต่ยังยืนได้ปกติ ร่าเริงดี และมีเล็บเท้าปกติ ไม่ได้โดนเฉือนทั้งสี่ขาเหมือนในรูป เค้าก็งงค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนเราเอาร๔ปขาโดนเฉือนเค้ายังตกใจเลย และบอกว่าหมู่บ้านนี้ปลอดภัยนะ แต่ในตัวบ้านปลอดภัยรึป่าวนี่สิ เหอๆ  แล้วเจคอบเห่าก็เก่ง แต่ไม่น่ามีใครมาทำอะไ่ร เพราะข้างบ้าน(บ้านเลขที่15ก็ปกติ คุยกันดี) บ้านเกิดเหตุคือเลขที่ 16 ส่วน17-18 เป็นบ้านว่าง บ้าน19 มีกล้องวงจรปิดและตอนตำรวจไปถามคุณรัน เธอก็แจ้งว่าดูกล้องวงจรปิดแล้วแต่ไม่เห็นใคร และหมู่บ้านนี้รปภ ปั่นจักรยานตรวจตราทุกชั่วโมงค่ะ แถมบ้านหลังนี้ห่างจากป้อมยามแค่สองล็อค เป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่มีซอย เป็นถนนๆเส้นตรงๆ มองไปก็เห็นทุกบ้าน" ส่วนกรณีที่มีดราม่าว่าเจ้าของสุนัขพาไปหาหมอแล้วยังมีอารมณ์กินหมูกะทะสบายใจ จนก่อให้เกิดเสียวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีวุฒิภาวะในการดูแลสัตว์ที่ดีนั้น ทางเพื่อนสนิทของคุณรันเจ้าของสุนัขปอมฯที่ถูกทำร้ายได้ออกมาโพสต์อธิบายที่หน้าเฟซบุ๊คคุณรันว่า “ตอนกินหมูกะทะ เราไปรับน้องมาตั้งแต่เย็น19 ค่ะ 20 เลย มาเยี่ยม ตกเย็นก็หิวเลยสั่งมากิน ตอนนั้นเจคอป ออกมาแล้วเพราะหมออนุญาติ ไม่งั้นจะเอามาทำไมถ้าหมอไม่อนุญาติ แต่ที่เป็นหนักอาจเป็นเพราะวิคซอลลกำลังทำปฎิกิริยา เจ้าของก็คนธรรมดา ไม่ได้เรียนหมอมา หมอบอกให้ออก เราก็รับมา แต่เราก็ไม่รูว่า ขาน้องเป็นแผล เพราะเวลาเป็นแผลก็ไม่ใช่ว่าจะมีเลือดออกเสมอไปค่ะ มาเยี่ยมหมา กินข้าวไม่ได้หรอคะ ไม่รู้อะไรอย่าพูดจะดีกว่า ขอบคุณในความห่วงใย ” โดยอาการล่าสุดของเจคอปหมาปอมฯที่โดนทารุณ เรียกได้ว่าปลอดภัยแล้วหลังจากคุณหมอที่เชี่ยวชาญดูอาการของเจคอป สรุปว่า น้องไม่ต้องโดนตัดขาทั้งหมดแล้ว มีเพียง1ขาหน้า1ขาที่น่าเป็นห่วง เพราะขาโดนกรีดและใช้น้ำยาขัดห้องน้ำราดทำให้เนื้อตาย แต่คุณหมอจะยืนยันรักษาต่อ โดยยังไม่ตัดขาข้างนี้ส่วนที่น่าเป็นห่วงเห็นจะเป็นผลจากการตัดไข่ ทำให้น้องปัสสาวะเองไม่ได้ คุณหมอรอผลเลือดแล้วจะดำเนินการผ่าตัดต่อไป “ในเรื่องของคดี วันนี้มีตำรวจและผู้ใหญ่ลงพื้นที่ดูเอง มีการสอบปากคำพยานแวดล้อมต่างๆแล้วยืนยันกับสื่อว่าจะเร่งทำคดีนี้ให้ดีที่สุดเหมือนกัน เจคอป เข้มแข็งและสู้มาก ยังพยามจะลุกเพื่อเดินให้เห็นตลอด คุณรันมีกำลังใจที่ดีขึ้น จากความช่วยเหลือที่เข้าไปถึง คุณรันขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน เมื่อวานมันเศร้ามากที่ต้องมานั่งเขียนเรื่องนี้ ผ่านมาแค่1วัน หลายพันshareและ social network ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นในวันเดียว ดีใจที่สังคมนี้ยังมีเมตตาสมเป็นสังคมไทย ขอบคุณแทนเจคอปและคุณรัน และเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่อีกทาง ”คนใกล้ชิดเจ้าของสุนัขได้กล่าวไว้ คลิปขณะกำลังรักษาเจคอป  คลิปสัมภาษณ์ คุณรัน เจ้าของเจคอป น้องหมาปอมฯน้อยผู้น่าสงสาร คลิปชัญญ่า ทามาดะ ไฮโซชื่อดัง ได้โพสต์คลิปตั้งข้อสงสัยจากเคสของ “เจคอป” ที่มา Facebook / Rundevil Mirun,bim.kanda,Naipaporn Narata เรียบเรียง MThai News ข่าวที่เกี่ยวข้อง โจรใจบาป กรีดขา/ตัดไข่/กรอกน้ำยาล้างห้องน้ำ น้องหมาปอม โจรใจบาปบุกบ้านทำร้ายสุนัขอย่างทารุณ กรีดเอ็นขา4ข้าง ตัดอัญฑะ พร้อมกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำ อย่างโหดเหี้ยม เจ้าของใจสะลายพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้สุนัขไม่ให้โดนตัดขาทิ้ง ชัญญ่าสงสัย เจ้าของหมาถูกทำร้าย โกหกหรือเปล่า? ตั้งข้อ สงสัยเจ้าของหมาปอม ให้ข้อมูลไม่ตรงกับหมอ เรียกร้องบอกความจริง   เจ้าของหมาปอมถูกทารุณโหด! โวยไม่ได้ทำร้ายหมาตัวเอง วันพฤหัสที่ 28 สิงหาคม 2557 รวมรูป น้องหมาปอม สุดน่ารัก ที่ชื่อ Boo รวมรูป น้องหมาปอม สุดน่ารัก ที่ชื่อ Boo

ทูนหัวของบ่าวรีเทิร์น แจงชาวเน็ต เคลียร์ทุกปัญหา 'หากินกับแมว'
ทูนหัวของบ่าว /  เพจทูนหัวของบ่าว

วันนี้(11 มิ.ย.) จากกรณีที่ชาวสังคมออนไลน์เสียดายที่แฟนเพจทูนหัวของบ่าว ซึ่งเป็นเพจแมวเซเลปที่ได้รับความนิยมทางเฟซบุ๊ค มียอดกดถูกใจสูงถีง 5 แสนไลค์ ซึ่งวานนี้มีข่าวว่าเพจดังกล่าวปิดตัวไปแล้วจากเหตุที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเว็บบอร์ดดัง ซึ่งล่าสุดเจ้าของเพจได้ออกมาชี้แจงเคลียร์ทุกปัญหาแล้ว โดยเผยว่า สาเหตุที่ปิดแฟนเพจ ณ ตอนนั้นตัวเองไม่มีความสุขในการเล่น Social media ต่างเลย เพจทูนหัวของบ่าวเปิดมาเพื่ออยากให้มันเป็น community ของคนรักแมวที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องของแมวกัน แต่เมื่อวันหนึ่งมันกลายเป็นเรื่องมือของการดิสเครดิตกัน มีคนกลายจ้องจับผิดและเอาไปใส่สีตีไข่ในทุกภาพ แม้กระทั่งเรื่องแมวนอน หรือแมวกิน ก็เลยคิดว่า อยากปิดเพจเพื่อเลิกสนองตัญหาของคนกลุ่มนี้ชั่วขณะ สำหรับเจ้าของกระทู้ต้นเรื่องในพันทิป เท่าที่ทราบคุณก็คือกลุ่มคนเดิมๆ ที่เคยก่อดราม่าในเวปของคนชอบติดดราม่าเรื่องแมวหลายครั้งหลายหน คุณไปงาน Event ต่างๆ ที่เราไป เราก็อยู่ตรงนั้น หากคุณไม่ชอบใจเรามากๆ คุณก็แค่เดินเข้ามาคุยกับเราซึ่งหน้า ตักเตือนเราและพูดคุยกับเราในข้อที่คุณกังวลได้ แต่คุณกลับไม่มีความกล้าหาญเพียงพอที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราด้วยตัวเอง แต่คุณเลือกที่จะอยู่หลังแป้นคีย์บอร์ดและใช้ Social media หาเพื่อนบำบัดความต้องการของคุณ การเลี้ยงแมว เราเลี้ยงแมวในแบบของเรา แบบของเราคือมีคุณหมอให้คำปรึกษา ซึ่งมันอาจจะไม่ถูกใจใคร แต่ผลตรวจเลือด หรือ ตรวจสุขภาพ แมวเราแข็งแรงสมบูรณ์มาก ๆ จนบริจาคเลือดได้ หรือ แม้แต่มะลิที่เคยป่วยก็กลับมาสมบูรณ์แล้ว ฉะนั้นแมวใคร ก็มีวิธีเลี้ยงในแบบของเขา ไม่ใช่ว่าใครเตือนไม่ฟังนะคะ แต่เราแค่นำมาประยุกต์ใช้ หากินกับแมว ก่อนงาน Pet Expo เรากล้าพูดเลยว่าอาหารแมวแทบทุกยี่ห้อติดต่อเข้ามายื่นข้อเสนอในการเป็นพรีเซนเตอร์ ตั้งแต่หลักแสน ถึง หลักล้าน จนหลายล้าน เรากล้าพูดว่าเราปฏิเสธไปทุกเจ้า เราสละเงินที่มากมายมหาศาล เราเป็นคนหากินกับแมวประเภทไหนคะ ยังจะขอย้ำอีกทีว่าการเอาแมวไปในทุกรายการหรือ event ที่จัด เราไม่เคยได้รับเงิน (ขีดเส้นใต้ Highlight สีแดง Bold 72) นอกจากค่าน้ำมันในบางครั้ง การขายสินค้า ทุกอย่างมีต้นทุนในการผลิต สินค้าทุกชิ้นมีค่าสมองในการออกแบบของดีไซเนอร์ หรือ คุณค่าในตัวมันเอง ถ้าคุณเจ้าของกระทู้บอกว่าขายสินค้าแพง มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ชาย เป็นเรื่องของรสนิยมคนซื้อที่เข้าใจในสินค้า และ พึงพอใจที่จะจ่าย เราไม่เคยบังคับคุณเลยว่า ซื้อ-เดี๋ยว-นี้ คุณอาจไม่ชอบในการออกแบบ หรือ ไม่ชอบใจในราคา นั่น! เป็นเรื่อง รส-นิ-ยม-ส่วน-ตัว-ของ-คุณ เรื่องแมวออกงาน ไม่ใช่เราไม่กังวลใจเรื่องนี้ ยอมรับผิดและขอปรับปรุงตัว แต่ถ้าจะไม่เอาออกเลยก็ไม่ใช่แต่มันคงน้อยลงมากกกกกกกกกกกกกก หลายงานก็แคนเซิลไปเกือบหมด ยกเว้นพวกงานเพื่อการกุศลบางงานที่ยังจะต้องไป ถ้าไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยค่ะ แต่เราก็มีความคิดในแบบของเรา การกลับมาเปิดเพจครั้งนี้อีกครั้ง ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีระยะเวลายาวนานแค่ไหน ส่วนหนึ่งมาจากกำลังใจของแฟนเพจทุกท่านที่บอกว่า นี่คือความสุขของเขา เพื่อนเราสูญเสียครอบครัว ภรรยาที่สูญเสียสามี พี่สาวที่สูญเสียน้องชาย ที่เคยมาพบแมวเราบอกว่าที่คือกำลังใจของเขาในทุกวัน เราอยากบอกว่าคุณคือกำลังใจของการกลับมาในครั้งนี้ ................................................................................................................................ เจ้าของเพจทูนหัวของบ่าว ในรายการ Talk of The Town ช่อง MONO 29 ให้สัมภาษณ์กรณีเปิดแฟนเพจและชีวิตแมว วันที่ 5 พ.ค.57 MThai News ข่าวที่เกี่ยวข้อง เพจทูนหัวของบ่าว แมวเหมียวเซเลป ปิดตัวแล้ว หลังเจอกระแสวิจารณ์ เสือโคร่ง แมวอ้วนขนแตก แมวไอดอลจากเพจ ทูนหัวของบ่าว เสือชีตาร์ น้องแมวสุดน่ารักจากเพจ ทูนหัวของบ่าว

ชาวเน็ต แห่แชร์ช่วย สาวไทยถูกหลอกไปขายที่เกาหลี
เกาหลีใต้ /  แชทไลน์ / 

วันนี้(2 มิ.ย.)สมาชิกเว็บไซต์พันทิป ชื่อ St.Wells ได้ตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดพันทิป หัวข้อว่า "ช่วยน้องเค้าด้วยครับ โดนหลอกไป ขายที่เกาหลี ผมไม่ร็จะติดต่ออะไรยังงัย" ซึ่งเผยแพร่แชทในแอปพลิเคชั่นไลน์ของหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่ง มีเนื้อหาว่า สาวคนดังกล่าวถูกหลอกไปขายที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งตอนแรกให้ไปทำงานนวดเฉยๆ แต่ถูกบังคับให้ขายบริการด้วย ซึ่งสาวคนดังกล่าวจะหนีมาก็หนีไม่ได้ และไม่มีโทรศัพท์มีแต่สัญญาณไวไฟ ซึ่งสาวคนดังกล่าวได้เช็คอินสถานที่ซึ่งอยู่ในกรุงโซล พร้อมถ่ายภาพบริเวณรอบๆส่งมาให้ดู รวมถึงบอกว่าแก็งค์ดังกล่าวกำลังจะย้ายเธอไปสถานที่อื่นด้วย ซึ่งเจ้าของกระทู้วอนให้หน่วยงานและชาวสังคมออนไลน์ ช่วยเหลือ ทั้งนี้ชาวสังคมออนไลน์และแฟนเพจชื่อดังหลายแฟนเพจร่วมกันแชร์กระจายข่าวเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือ รวมถึงมีการแนะนำให้ส่งเรื่องไปที่สถานทูตฯเพื่อดำเนินการติดตามนำตัวหญิงสาวกลับประเทศไทย ซึ่งกรณีนี้คล้ายกับเหตุการณ์ที่หญิงสาวชาวไทยที่คุยแชทเฟซบุ๊คกับตำรวจให้เข้าไปช่วยเหลือหลังจากถูกหลอกไปขายบริการที่เกาหลีใต้เมื่อปีที่ผ่านมา ที่มา http://pantip.com/topic/32136389 Mthai News

ความเชื่อ?กลัวลางร้ายแมวข้ามหัว จับฟาดกำแพง
ข่าววันนี้ /  ฆ่าแมว / 

โลกออนไลน์แชร์ วิจารณ์ยับหนุ่มกลัวลางร้ายเพราะแมวข้ามหัว จับขาฟาดกำแพง ตาย!! วันนี้(12ก.ย.)กลายเป็นเรื่องสะเทือนใจผู้คนบนโลกออนไลน์ สำหรับภาพชายหนุ่มเก๊กท่าคู่ซากแมวที่ตายแล้วในลักษณะบีบคอโชว์เพื่อนบนเฟซบุ๊ค พร้อมระบุคำบรรยายใต้ภาพว่า กลับมาถึงบ้านเข้าห้องน้ำแมวกระโดดข้ามหัวเลยจัดจับหางฟาดกับกำแพง เพื่อนในเฟซบุ๊คของชายคนดังกล่าวต่างพากันมาตำหนิและพูดว่าเขาใจร้าย แต่ชายในภาพกลับโต้เถียงว่าเขาไม่ได้ใจร้าย เพียงแต่กลัวลางไม่ดีเพราะแมวข้ามหัวเลยต้องทำแบบนี้ ยิ่งไปกว่านั้นยังพูดแบบไร้สำนึกอีกว่า ว่าจะทำเป็นอาหารกินแก้มเหล้าแต่ดูแล้วใจอ่อนเลยเอาไปทิ้งข้างถนน หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ผู้คนต่างพากันตำหนิชายในภาพว่า หากจะเชื่อว่าแมวข้ามหัวกลัวจะเป็นรางร้าย ดูจะเป็นความเชื่อที่ไปทำร้ายจิตใจคนรักแมวเสียเหลือเกิน แม้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็ไม่ควรที่จะไปฆ่าสัตว์เช่นนี้ ทั้งนี้มีผู้คนให้ความเห็นว่าหากติดตามข่าวจะเห็นได้ว่ามีเรื่องการทำร้ายทารุณสัตว์เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย อาจเป็นเพราะกฏหมายบ้านเรามีบทลงโทษที่ไม่รุนแรงทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ชะล่าใจไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษที่มี คนรับกรรมเลยเป็นสัตว์ที่ไม่มีทางสู้เพราะเค้าไม่สามารถมาเรียกร้องอะไรได้เลย MThai News ขอบคุณที่มา กระทู้พันทิป http://pantip.com/topic/32570098

สวดยับ ! นักท่องเที่ยวชาวไทย จับนีโม่หลีเป๊ะขึ้นถ่ายรูป
จับนีโม่ /  จับนีโม่ถ่ายภาพ / 

โลกออนไลน์สวดยับ นักท่องเที่ยวชาวไทยไปหลีเป๊ะ จับปลาการ์ตูนขึ้นถ่ายรูป วันนี้(27ม.ค.)กลายเป็นประเด็นที่ผู้คนบนโลกออนไลน์พากันวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ หลังจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ไปเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูล แต่ดันไปจับปลาการ์ตูนหรือปลานีโม่ขึ้นมาถ่ายรูป เมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่สร้างความไม่พอใจให้ผู้คนบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก สมาชิกพันทิปท่านหนึ่งได้แสดงความเห็นว่า ได้ถ่ายรูปมาอวดเเต่ไม่คิดถึงชีวิตปลาเลย คนเค้าช่วยดูเเลช่วยอนุรักษ์กันมา เอาปลาขึ้นมาเเบบนี้ปล่อยกลับลงไปมันก็ไม่เเข็งเเรงเท่าเดิมเเล้ว คิดเเต่เอาสนุกเอาความสุขของตัวเอง ชาวจังหวัดสตูลท่านหนึ่งได้ตักเตือนเหล่านักท่องเที่ยวที่ชอบการเที่ยวทะเลว่า ควรมีจิตสำนึกคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำด้วยอย่านึกแต่สนุกและต้องการภาพสวยเท่านั้น ทั้งนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่นำปลานีโม่ขึ้นมาถ่ายภาพได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวแล้วว่า ในวันที่นำปลาขึ้นมาถ่ายภาพคนขับเรือเป็นคนเอามาให้ดู เลยขอถ่ายรูป จากนั้นคนขับเรือก็นำปลาไปปล่อยที่รังเหมือนเดิม ขอโทษที่ทำให้ไม่พอใจเป็น ทุกคนรู้สึกผิด และเสียใจมากๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหวังว่าทุกคนให้โอกาส และยกโทษให้กับเรา MThai News ขอบคุณกระทูพันทิป http://pantip.com/topic/33158814

บอย ไม่ซี! ถูกวิจารณ์แรง กรณีดราม่าช่อง3จอดำ!!
บอย ปกรณ์ /  บอย ปกรณ์ ช่อง3 จอดำ / 

ยังคงเป็นประเด็นดราม่าสำหรับนักแสดงหลายคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีช่อง 3 จอดำ หนึ่งในนั้นคือพระเอกหนุ่ม บอย ปกรณ์ หลังโพสต์ความคิดเห็นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเว็บดังพันทิป หลายคนถึงขั้นผิดหวังในตัวพระเอกหนุ่มและจะเลิกติดตามเลยทีเดียว งานนี้ หนุ่มบอย ไม่ซี! บอกนานาจิตตัง ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น ปัดผู้ใหญ่สั่งลบข้อความดังกล่าว แจงแค่ไม่อยากเปิดพื้นที่ให้คนทะเลาะกัน!! "ที่แสดงความคิดเห็นเรื่องช่อง 3 จอดำแล้วโดนโจมตีค่อนข้างเยอะ ผมว่าทุกๆ เรื่องแหละ ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็น แชร์ความคิดเห็น ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเกิดข้อมูลของผมมันผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วย ส่วนที่มีคนบอกผิดหวังกับเราก็นานาจิตตังครับ ก็แล้วแต่คนครับ ที่เลือกลบภาพนั้นเพราะพอลงไปก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กลายเป็นว่าเราไปเปิดพื้นที่ให้คนมาทะเลาะกันหรือเปล่าก็เลยลบดีกว่า ไม่อยากให้คนมาทะเลาะกันในไอจีเรา ผู้ใหญ่ไม่ได้สั่งห้ามครับ มันก็ไม่ถึงขั้นนอยด์อะไรนะ แต่แค่เวลามีคนมาทะเลาะกันในไอจีเรา เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยลบไปดีกว่าแค่นั้นเอง บางคนแรงถึงขั้นว่าจะเลิกติดตามเราเลย ก็อย่างที่บอกไปทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น ก็แล้วแต่คนครับ ไม่ได้โกรธ ไม่ได้ว่าอะไรครับ ที่เราถูกโพสต์เป็นกระทู้ฮอตในพันทิปก็เคยขึ้นบ้างนะ ก็เบาๆ ครับ ไม่ได้ซีเรียสมาก" "ส่วนตัวแฟนคลับเราก็เข้าใจครับ เรื่องพวกนี้เราไปห้ามความคิด หรือบังคับให้ใครคิดอะไรไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะออกความคิดเห็น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้ออกความคิดเห็นไป ผมก็ทำออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มีอะไรแอบแฝง ยอดฟอลโล่ก็ยังปกตินะครับ ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับ ทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เรียกไปคุยอะไรครับ ต่อไปถ้าเราโพสต์อะไรแล้วมีคนมาทะเลาะกันในไอจีเราก็คงต้องระวังครับ เราก็ไม่อยากให้ไอจีเราเป็นสนามให้คนมาทะเลาะกัน อยากให้เข้ามาดูรูปกันและยิ้มๆมากกว่าครับ ผมก็ระวังมากขึ้นครับ" บอย กล่าว บอย ปกรณ์ บอย ปกรณ์ บอย ปกรณ์ บอย ปกรณ์ IG บอย ปกรณ์ IG บอย ปกรณ์ IG บอย ปกรณ์

ตามมาอีกราย อึ้งอีกแล้ว เปิดตัวชายผู้ที่มี อัณฑะ 3 ลูก
GardenofGandalf /  อัณฑะ 3 ลูก / 

ชาย 2 จู๋มีไปแล้ว งั้นต่อไปก็ขอเปิดตัวชายผู้ที่มี อัณฑะ 3 ลูก หลังจากที่ DoubleDickDude ได้มาเปิดเผยกับเว็บไซต์ reddit แล้วว่าตัวของเขามีถึง สององคชาต มันก็เป็นเหมือนกับประกายเล็กๆ ที่คนที่มปัญหาทางร่างกายได้ออกมาเปิดเผยกับสังคมมากขึ้นนั่นเอง และวันนี้ทาง Men.MThai เราจะขอนำเสนอ หนุ่มคนหนึ่งที่มาเปิดเผยตัวเองว่ามี อัณฑะ 3 ลูก GardenofGandalf ได้มาเปิดเผยกับทางเว็บไซต์ reddit ให้ชาวเน็ตรู้ว่าตัวของเขามีความผิดปกติของร่างกายโดยการมี อัณฑะ 3 ลูก ในวันเกิดครบรอบ 18 ปีของเขานั่นเอง โดยอาการดังกล่าวนั้นเรียกว่า Polyorchidism หรือ อาการผิดปกติของทางร่างกายที่สร้างลูกอัณฑะมาเกินปกติ จากการรายงานของสมาคมระบบทางเดินปัสสาวะของอเมริกา ได้ระบุว่ามันเป็นกรณีที่หาได้ยากมาก และมันจะเกิดขึ้นกับคนปกติดทั่วทั้งโลก ร้อยละน้อยกว่า 200 คนอีกด้วยซ้ำ โดยเขาได้กล่าวว่า ตัวเขาก็อายุ 18 แล้ว เขาเลยอยากจะเปิดเผยความผิดปกติของตัวเขาให้กับคนทั้งโลกรู้ ซึ่งแน่นอนว่ามีหลากหลายคำถามที่เข้ามาแนะนี่คือคำถามและคำตอบที่เรารวบรวมมาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันครับ jstarfox: รู้สึกอย่างไรที่คุณมีอัณฑะมากกว่าทุกๆ คนบนโลกนี้ GardenofGandalf: ที่จริงมันก็มีผู้คนที่ผิดปกติแบบนี้หลายคนเลยนะ ทีจริงมันก็เยอะขนาดเราควรจะตั้งทีมได้เลย IAmTheTrueWalruss: คุณมีชื่อเล่นเอาไว้เรียกเจ้าไข่ 3 ฟองของคุณไหม GardenofGandalf: ผมเรียกมันว่า Trinity (แปลว่าสาม) Tarron: ทำไมคุณต้องมาโพสเรื่อง อัณฑะ 3 ลูก บนเว็บบอร์ด reddit (ฟีลประมาณพันทิป) ด้วยล่ะ? ทั้งๆ ที่คุณบอก อายุ 18 ทั้งทีคุณก็จะเปิดเผยให้กับทั้งโลกได้รับรู้ ทำไมมาเปิดเผยที่นี่ GardenofGandalf: ฮ่าๆๆ ผมคิดว่าคนในเว็บบอร์ดนี้จะต้องฮือฮาแน่ๆ ผมเลยเลือกที่นี่ unanything: คุณทำอย่างไรไม่ให้อัณฑะของคุณรับการเสียดสีและจุก GardenofGandalf: ผมต้องระวังเป็นพิเศษให้ทุกๆ การกระทำครับ beajosie: การมี อัณฑะ 3 ลูก จะทำให้ผลิตสเปริมเพิ่มขึ้นหรือเปล่า GardenofGandalf: ผมก็ไม่แน่ในเหมือนกัน แหล่งที่มา http://www.reddit.com/user/GardenofGandalf

เล่นหุ้นอย่างไร ตอนที่ 5 เลือกลงทุนให้ดีต้องรู้
(Dilution Effect /  NOBLE / 

เรียนท่านนักลงทุนทั้งหลายในช่วงที่มีความไม่แน่นอนในการลงทุนเช่นนี้ ผมขอชวนมาศึกษาข้อมูลบางอย่าง หนึ่งในหัวข้อที่มักนำมาพิจารณาในการตัดสินใจซื้อหุ้น คือ.... "ธรรมาภิบาล" (Good Coporate Governance) อันหมายถึง การบริหารงานแบบโปร่งใส ไม่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่นๆ ไม่ฉ้อโกง หรือจะดูความสามารถในการบริหารงานก็อนุโลมได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ.....ธรรมาภิบาล..... ซึ่งเรื่องนี้มีผลต่อกำไร และการดำเนินงานของบริษัท บางท่านอาจไม่เห็นภาพ ก็ขอยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้ คือเหตุการณ์ประท้วงผ่านสื่อออนไลน์ ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ NOBLE หรือ บริษัทโนเบิ้ล จำกัด (มหาชน) NOBLE บมจ.โนเบิ้ล ดีเวลล็อปเมนท์ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าเกิดปัญหามากพอสมควร โดยเฉพาะปัญหาในสายตาผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ พบความไม่ชอบมาพากลจากฝ่ายบริหาร ที่ ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยบางรายร้องเรียนและโพสข้อความในโซเชียลเน็ตเวิร์ค และเว็บไซต์ของ "พันทิป" คือ การเพิ่มทุนแบบมีเลศนัย และพยายามกันผู้ถือหุ้นรายย่อยออกไป ซึ่งปกติหากไม่มีเอกสารเชิญเข้าประชุมหรือมอบอำนาจแทนที่เรียกว่า "Proxy" ก็เข้าร่วมประชุมไม่ได้อันนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่า ไม่มีเอกสารยืนยัน "สิทธิ์" ว่าเป็นตัวแทนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ แต่รอบนี้หากแม้มี "Proxy" แต่บัตรประชาชนลืมพกมาก็ห้ามเข้าประชุม หรือแม้บางคนรีบกลับไปหาบัตรประชาชนมาที่เข้าประชุมช้ากว่าเวลานัดประชุม แม้เพียงไม่กี่นาที ก็หมดสิทธิ์ออกเสียงใดๆทั้งสิ้น แต่จุดไคลแม็กซ์ของเรื่องนี้ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทนต่อไปไม่ได คือ การเพิ่มทุนกระทันหันแบบไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าในวาระการประชุม ซึ่งมากับ "Proxy" ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติในการเพิ่มทุนอีก 200 ล้านหุ้น หุ้นละ 12 บาท รวมเป็นมูลค่าการเพิ่มทุน 24,000 ล้านบาท และขายให้นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งยังระบุไม่ได้ การร้องเรียนดังกล่าวจึงเกิดขึ้น เพราะมีผลทำให้ผลประโยชน์ และ "สิทธิ์" ของผู้ถือหุ้นลดลง ด้วยผลของการเพิ่มทุน จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นลดลง (Dilution Effect) หากไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตราที่เท่ากัน อัตราผลกำไรก็ต่อหุ้นจะลดตามไปด้วย ยิ่งหากบริษัทจ่ายเงินปันผลในช่วงนี้ผลประโยชน์จะลดลงฮวบฮาบทีเดียว เรื่องนี้ "กิตติ ธนากิจอำนวย" ประธาน NOBLE บมจ.โนเบิ้ลฯ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า เหตุผลการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพราะต้องการสะกัดกั้นการเข้าถือหุ้น NOBLE แบบไม่เป็นมิตร (Take Over) ของกลุ่มบริษัทเคพีเอ็นซึ่งนำโดย "กฤษณ์ ณรงค์เดช" ที่ทยอยไล่ซื้อหุ้น NOBLE จนมีสัดส่วนการถือหุ้นถึง 30% กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไป ทั้งนี้กลุ่มเคพีเอ็น ก็มีเป้าหมายเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ถ้าเข้าตลาดหุ้นโดยปกติต้องรอเวลาถึง 2 ปี การเข้าถือหุ้น NOBLE จึงเป็นการเข้าตลาดหุ้นทางอ้อม การเพิ่มทุนดังกล่าวจึงเป็นแผนแก้เกมของผู้ถือหุ้นเดิมของ NOBLE แต่อย่างไรก็ดีวิธีการเพิ่มทุนดังกล่าว ก็ถือว่าผิดกฎหมายและขาด....ธรรมาภิบาล....อย่างแรง เพราะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมและรายย่อยทุกคน แน่นอนหาก บมจ.โนเบิ้ล ทำตามกติกาด้วยการขอมติผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุมก็ได้แต่ ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ถูกประเมินแล้วว่าไม่ได้รับการอนุมัติแถมยังเสี่ยงที่กลุ่ม ยิ่งตัวเลขกำไรจำนวนมากของบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเลย เพราะจะกระทบต่อเงินปันผลแน่นอน นี่คือคำถามจากรายย่อย "กิตติ " ตอบอย่างเชื่อมั่นว่า ตั้งแต่กลางปี 2556 ยอดขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบตกลง แม้ขยายตลาดไปต่างจังหวัดยอดขายก็ไม่กระเตื้อง พร้อมกล่าวอย่างเชื่อมั่นว่า"สถานการณ์ เช่นนี้ หากเพิ่มทุนใครๆก็น่าจะพอใจ" แต่ความเชื่อมั่นดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องโดยบริษัทเอบีเอ็น แอมโร นอมินีส์ สิงคโปร์ ร่วมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยบางราย เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บมจ.โนเบิ้ลฯ ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึ่งศาลนัดพิจารณาคดีวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้เอบีเอ็นฯผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 24.06% แต่กลับถูกกันออกจากการประชุม โดยอ้างว่าหนังสือรับมอบอำนาจ Notary Public โดยบริษัท เอบีเอ็น ถืออยู่มีอายุเกิน 3 เดือน อย่างไรก็ตามผุ้ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่ง สามารถเอาผิดผู้บริหาร NOBLE ได้ แถมกล่าวอีกว่า โนเบิ้ลมีกำไรสะสม 2.7 พันล้านบาท ขณะที่การเพิ่มทุนก็ยังไม่ทราบว่าจะขายให้ผู้ใด ซึ่งหากมีการจ่ายเงินปันผลเกิดขึ้น รายย่อยก็จะได้เงินปันผลน้อยลง นี่คือ!! เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนยังไม่เห้นความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก็แล้วแต่...เพียงขาดข้อมูลสำคัญหลายอย่างไปเท่านั้นเอง ตัวอย่างนี้ผู้เขียนนำมาให้แฟน MThai Newsพิจารณาว่า การตรวจอบธรรมาภิบาล หรือความโปร่งใสการบริหารงานดังกล่าวเป็นตัวอย่าง เพื่อการตัดสินใจซื้อหุ้นเป็นสำคัญ มากกว่าการตัดสินว่า "ใครถูกใครผิด" เพราะเป็นหน้าที่ของศาล ส่วนท่านที่สนใจหุ้น NOBLE หรือเป็นผู้หุ้นรายย่อยนี้อยู่ คงต้องติดตามข่าวคราวต่อไป ส.ศิริวาณิช MThai News เล่นหุ้นอย่างไร ตอน 4 รู้ทันคนรู้ทันเกมธุรกิจ วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557  แต่ละช่วงวัยมีพฤติกรรมและความต้องการสินค้าต่างกัน เล่นหุ้นอย่างไร ตอน 3 ….การลงทุนแนว VI วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557  ลงทุนอย่างมีคุณค่าคือศึกษาข้อมูล เล่นหุ้นอย่างไรตอน 2 จิตวิทยาการลงทุนสำคัญจริงๆ วันพุธที่ 16 เมษายน 2557  ต้องตั้งสติ-ศึกษาข้อมูลและพื้นฐานบริษัท มือใหม่เล่นหุ้นอย่างไร ตอน 1 เริ่มต้นอย่างไรดี..? วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557  ต้องรู้เขาต้องรู้เรา!!…มีชัยไปกว่าครึ่

ปริศนาฟ้าหรั่ง เนื้อเพลงสากล ซับนรก เหล่านี้ คือเพลง??
สีสันโซเชียล /  เนื้อเพลง / 

นี่ไม่ใช่ ปริศนาฟ้าแลบ นะจ๊ะ แต่นี่คือ ปริศนา ฟ้า....หรั่ง (เอามือชี้ขึ้นฟ้าแบบคุณปัญญาเพื่อความชิคด้วย) ทายเพลงฝรั่ง จาก เนื้อเพลงสากล เยี่ยงซับนรกเหล่านี้ นี่คงเป็นเทรนด์ใหม่ของชาวสังคมออนไลน์หรือเปล่าไม่แน่ใจ ที่มักจะมีคนไปตั้งกระทู้ ถามหาเพลงฝรั่ง ด้วยเนื้อเพลงแปลกๆ แม้จะดูยากเกินคาดเดา แต่ก็สามารถตอบถูกโป๊ะเชะ อย่างกะเล่นจู๊คบ็อกซ์เกม รอบแจ็คพ็อตกันเลยทีเดียว ลองมาดูกันมั้ยครับว่า เพลงที่ชาวเน็ตหาด้วยข้อความแปลกๆ เนี่ย มันถอดรหัสออกมาเป็นเพลงอะไรกันบ้าง ลองทายกันดูมั้ย มีรางวัลเป็นเสียงปรบมือ และความภาคภูมิใจ ที่ตอบได้ เป็นรางวัลจ้า เพลงแรก : ชู้เด้ พ่องดายย ชู้เด้ คำใบ้คือ สงกรานต์ เคยเอาไปร้อง ใน The Voice พอจะเดากันถูกมั้ยครับ เพลงนั้นคือ เพลง Apologize โดย Timbaland ft. OneRepublic ท่อนฮุคชู้เด้จริงๆ มันร้องว่างี้นะ it's too late to apologize, it's too late I'm holding on your rope Got me ten feet off the ground And I'm hearing what you say But I just can't make a sound You tell me that you need me Then you go and cut me down, but wait You tell me that you're sorry Didn't think I'd turn around and say That it's too late to apologize, it's too late I said it's too late to apologize, it's too late Too late, oh yeah I'd take another chance, take a fall Take a shot for you And I need you like a heart needs a beat But it's nothing new, yeah yeah I loved you with a fire red, now it's turning blue And you say Sorry like an angel, heaven let me think was you But I'm afraid It's too late to apologize, it's too late I said it's too late to apologize, it's too late, whoa whoa It's too late to apologize, it's too late I said it's too late to apologize, it's too late I said it's too late to apologize, yeah, too late I said it's too late to apologize, yeah, too late I'm holding on your rope Got me ten feet off the ground Yeah yeah yeah เพลงที่ 2 : เกี๊ยวซักถุงมั๋ย เบบี้ อ่าห๊ะ อ่าห๊ะ เป็นเพลงจังหวะโจ๊ะๆ หน่อย ชาวเน็ต ก็ถอดรหัสออกมาเป็นเพลง Pretty Fly (For a White Guy) ของคณะ The Offspring ที่ร้องว่า Give it to me baby. Uh-huh. Uh-huh. โอ้ว เกี๊ยวสักถุงมั้ย เบบี้ พี่นี่ไปไม่เป็นเลยทีเดียว Give it to me baby. Uh-huh. Uh-huh. Give it to me baby. Uh-huh. Uh-huh. Give it to me baby. Uh-huh. Uh-huh. And all the girls say I'm pretty fly For a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard Just to get along today. Our subject isn't cool, But he fakes it anyway. He may not have a clue; And he may not have style. But everything he lacks Well he makes up in denial. So don't debate, a player straight You know he really doesn't get it anyway. He's gonna play the field, and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't rate, just overcompensate. At least you'll know you can always go on Ricki Lake. The world needs wannabe's. So (Hey! Hey!) do that brand new thing. Give it to me baby. Uh-huh. Uh-huh. Give it to me baby. Uh-huh. Uh-huh. Give it to me baby. Uh-huh. Uh-huh. And all the girls say I'm pretty fly For a white guy. He needs some cool tunes Not just any will suffice. But they didn't have Ice Cube So he bought Vanilla Ice. Now cruising in his Pinto, he sees homies as he pass. But if he looks twice They're gonna kick his lily ass. So don't debate, a player straight You know he really doesn't get it anyway. He's gonna play the field, and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't rate, just overcompensate. At least you'll know you can always go on Ricki Lake. The world loves wannabe's. So (Hey! Hey!) do that brand new thing Now he's getting a tattoo. Yeah he's gettin' ink done. He asked for a '13', but they drew a '31'. Friends say he's trying too hard And he's not quite hip. But in his own mind He's the dopest trip. Give it to me baby. Uh-huh. Uh-huh. Give it to me baby. Uh-huh. Uh-huh. Give it to me baby. Uh-huh. Uh-huh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't debate, a player straight You know he really doesn't get it anyway. He's gonna play the field, and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't rate, just overcompensate. At least you'll know you can always go on Ricki Lake. The world needs wannabe's. Oh the world loves wannabe's. So let's get some more wannabe's. And (Hey! Hey!) do that brand new thing. เพลงที่ 3 : ไปกินเยี่ยวเร็ว ไปกินเยี่ยวเร็ว เพลงสากล ผู้ชายร้อง ร้องประมาณว่า เยี้ยย อาห๊ะ ยูอะวันอะเว ไปกินเยี่ยว เร็วไปกินเยี่ยวเร็วว เฮ้ย มัน Black And Yellow ของ  Wiz Khalifa หรือเปล่า Yeah, uh huh, you know what it is Black and yellow [x4] Yeah, uh huh, you know what it is Black and yellow [x4] [Chorus:] Yeah, uh huh, you know what it is Everything I do, I do it big Yeah, uh huh, screaming that's nothing What I pulled off the lot, that's stunting Repping my town when you see me you know everything Black and yellow [x4] I put it down from the whip to my diamonds, I'm in Black and yellow [x4] [Verse 1:] Black stripe, yellow paint, them niggas scared of it but them hoes ain't Soon as I hit the club look at them hoes face Hit the pedal once make the floor shake Suede inside, my engine roaring It's the big boy, you know what I payed for it And I got the pedal to the metal I got you niggas checking game I'm balling out on every level Hear them haters talk but there's nothing you can tell 'em Just made a million, got another million on my schedule No love for 'em nigga breaking hearts No keys, push to start [Chorus:] Yeah, uh huh, you know what it is Everything I do, I do it big Yeah, uh huh screaming that's nothing What I pulled off the lot, that's stunting Repping my town when you see me you know everything Black and yellow [x4] I put it down from the whip to my diamonds I'm in Black and yellow [x4] [Verse 2:] Got a call from my jeweler, this just in Bitches love me 'cause I'm fucking with their best friends Not a lesbian but she a freak though This ain't for one night I'm shining all weak hoe. I'm sipping cleeko and rocking yellow diamonds So many rocks up in the watch I cant tell what the time is Got a pocket full of big faces Throw it up 'cause every nigga that I'm with Taylor [Chorus:] Yeah, uh huh, you know what it is Everything I do, I do it big Yeah, uh huh screaming that's nothing What I pulled off the lot, that's stunting Repping my town when you see me you know everything Black and yellow [x4] I put it down from the whip to my diamonds I'm in Black and yellow [x4] [Verse 3:] Stay high like how I'm supposed to do That crown underneath them clouds, cant get close to you And my car look unapproachable Super clean but its super mean She wanna fuck with them cats, smoke weed, count stacks, get fly, take trips and that's that Real rap, I let her get high, she wouldn't she feel that, convertible drop fill, 87 the top peel back [Chorus:] Yeah, uh huh, you know what it is Yeah, uh huh, you know what it is Repping my town when you see me you know everything Black and yellow [x4] I put it down from the whip to my diamonds I'm in Black and yellow [x4] Yeah, uh huh, you know what it is Everything I do, I do it big Yeah, uh huh screaming that's nothing What I pulled off the lot, that's stunting Repping my town when you see me you know everything Black and yellow [x4] I put it down from the whip to my diamonds I'm in Black and yellow [x4] เพลงที่4 : เจมมมมมม เจมมมมม เจ้เอ็ม ไอ วิช ชะ ยู นา ฮีเยอๆ ฮีเยอ ฮีเยอ นี่คือท่อนฮุคของเพลง Wish You Were Here ของสาว Avril Lavigne "Damn, Damn, Damn, What I'd do to have you Here, here, here I wish you were here" นี่ตอนที่ถอดรหัสออกมาเป็นเพลงนี้ แทบฮากตกเก้าอี้เลย ลองไปฟังต้นฉบับกันดีกว่า เพลง Avril Lavigne - Wish You Were Here I can be tough I can be strong But with you It's not like that at all There's a girl That gives a shit Behind this wall You've just walked through it. And I remember all those crazy things you said You left them running through my head You're always there, you're everywhere But right now I wish you were here. All those crazy things we did Didn't think about it, just went with it You're always there, you're everywhere But right now I wish you were here Damn, Damn, Damn, What I'd do to have you Here, here, here I wish you were here. Damn, Damn, Damn What I'd do to have you Near, near, near I wish you were here. I love The way you are It's who I am Don't have to try hard We always say Say it like it is And the truth Is that I really miss All those crazy things you said (things you said) You left them running through my head (through my head) You're always there, you're everywhere But right now I wish you were here. All those crazy things we did (things we did) Didn't think about it, just went with it (went with it) You're always there, you're everywhere But right now I wish you were here Damn, Damn, Damn, What I'd do to have you Here, here, here I wish you were here. Damn, Damn, Damn What I'd do to have you Near, near, near I wish you were here. No, I don't wanna let go I just wanna let you know That I never wanna let go No, I don't wanna let go I just wanna let you know That I never wanna let go Damn, Damn, Damn, What I'd do to have you Here, here, here I wish you were here (I wish you were here) Damn, Damn, Damn What I'd do to have you Near, near, near I wish you were here. Damn, Damn, Damn (Damn) What I'd do to have you Here, here, here (Here) I wish you were here. Damn, Damn, Damn What I'd do to have you Near, near, near I wish you were here เพลงที่ 5 : อ๊อ อ๊อ อ๊อ ออ อ่อ อ๊อ วันบีจี้โด อ๊อ อ่อ อ๊อ บีลาย เพลงถัดมาครับ ชาวเน็ตได้ถอดรหัสออกมาเป็นเพลงนี้ครับ Me Love ของพ่อหนุ่มอ้วนดำ Sean Kingston ที่มาจากท่อนนี้ "Uh uh uh uh oh ooh why'd you have to go-oh away from home me love." เพลง Me Love - Sean Kingston [Chorus] Uh uh uh uh oh ooh why'd you have to go-oh away from home me love. [x2] [Verse 1] See the first time me looking at your eyes me be tell you want a guy like me (guy like me) we use to have good times on the evening me and you chilling on the beach (on the beach) We use to kiss and caress and trust me girl it feels so sweet (feels so sweet) den one day you move now I'm feeling kinda blue cause we hear you say you leave (you leave) I feel like I'm drowning in the ocean somebody come and take me away [Chorus] Uh uh uh uh oh ooh why'd you have to go-oh away from home me love. [x2] [Verse 2] Now I'm sitting in a chair with no one here and I'm feeling all alone (all alone) thinking to myself like damn why my baby up and gone (up and gone) its like I'm missing her and i know shes missing me (missing me) its been two years an a half in July will make it three. (make it three) I feel like I'm drowning in the ocean somebody come and take me away [Chorus] Uh uh uh uh oh ooh why'd you have to go-oh away from home me love. [x2] [Bridge] Why you leave me, wuh why you leave me baby tell me, beh baby tell me why you leave me, wuh why you leave me why you leave me Why you leave me, wuh why you leave me baby tell me, beh baby tell me why you leave me, wuh why you leave me why you leave me I feel like I'm drowning in the ocean somebody come and take me away [Chorus] Uh uh uh uh oh ooh why'd you have to go-oh away from home me love. [x4] Why you leave me, wuh why you leave me baby tell me beh baby tell me why you leave me, wuh why you leave me เพลงที่ 6 : โอ้วววววววววววววววววววววววว ซะซานนนนนนนนน ไอ่กั๊ดมะกรูดฟรุ้งฟริ้งงงง ท่อนถอดรหัสสุดฮา ที่ไม่รู้คิดได้ยังไง โดยเฉพาะท่อน "ไอ่กั๊ดมะกรูดฟรุ้งฟริ้งงงง" เพลงนี้คือเพลง Good Feeling ของ Flo Rida ไอ้ท่อนที่ว่านี้ มาจากท่อนคอรัส ที่ร้องว่า Oh, oh, oh, oh, oh, sometimes I get a good feelin นี่คือคำร้องที่ถูกต้องนะจ๊ะ อย่าไปเผลอร้อง กั๊ดมะกรูดฟรุ้งฟริ้งเชียวนะ Oh, oh, oh, oh, oh, sometimes I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never never never never had before, no no I get a good feeling, yeah Oh oh, sometimes I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never never never never had before, no no I get a good feeling, yeah Yes I can, doubt to believe what i know is his plan, Pull me, grab me, crabs in the bucket can't have me I'll be the president one day January 1st, oh, you like that gossip Like Like you the one drinking that god sip dot com Now I gotta work with your tongue How many Rolling Stones you want? Yeah I got a brand new spirit, Speak it and it's done Woke up on the side of the bed like I won Talk like a winner, my chest to that sun G5 dealer, US to Taiwan I hope you say that, I wanna play back Mama knew I was a needle in a haystack A Bugatti boy, plus Maybach I got a feeling it's a wrap, ASAP Oh, oh, sometimes I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never never had before, no no I get a feeling, yeah Oh oh, sometimes I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never never had before, no no I get a feeling, yeah The mountain top, walk on water I got power, feel so royal One second, I'ma strike oil Diamond, platinum, no more for you Got adrenaline, never giving in Giving up's not an option, gotta get it in Witness I got the heart of 20 men No fear, go to sleep in the lion's den That flow, that spark, that crown You looking at the king of the jungle now Stronger than ever can't hold me down A hundred miles feelin' from the pitcher's mound Straight game face, it's game day See me running through the crowd full of melee No trick plays, I'm Bill Gates, Take a genius to understand me Oh, oh, sometimes I get a feeling, yeah I get a feeling that I never never never never had before, no no I get a good feeling, yeah Oh oh, sometimes I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never never never never had before, no no I get a good feeling, yeah Good feelin', good feelin' I know you got the good feelin' Let's get it, let's get it Gotta love the life that we livin' Let's get it, let's get it I know you got the good feelin' Let's get it, let's get it Gotta love the life that we livin' Oh, oh, sometimes I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never never never never had before, no no I get a good feeling, yeah Oh oh, sometimes I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never never never never had before, no no I get a good feeling, yeah เพลงที่ 7 : อ่าวาดาอินนาวาชามาอินซาย อ่าวาดาอินนาวานาซียงเกิร์ล อาว่าดาอินนาวายชามีเสงโด่วอนีเสงโด โอ้ว ขุ่นพระ ถอดรหัสออกมาแล้ว กลายเป็นเพลงของ Shania Twain กับเพลงที่มีชื่อว่า I'm Gonna Getcha Good ท่อนที่ว่านี่คือท่อนนี้ครับ (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha while I gotcha in sight (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha if it takes all night Let's go Don't wantcha for the weekend Don't wantcha for a night I'm only interested if I can have you for life, yeah Uh, I know I sound serious and baby I am You're a fine piece of real estate And I'm gonna get me some land Oh yeah So don't try to run, honey Love can be fun There's no need to be alone When you find that someone (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha while I gotcha in sight (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha if it takes all night (Yeah, you can betcha) You can betcha by the time I say "Go" (I'm gonna getcha) You'll never say "No" (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha it's a matter of fact (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha don'tcha worry 'bout that (Yeah, you can betcha) You can betcha bottom dollar in time (I'm gonna getcha) You're gonna be mine (I'm gonna getcha) Just like I should, I'll getcha good Yeah, uh, uh I've already planned it Here's how it's gonna be Uh, I'm gonna love you and You're gonna fall in love with me Yeah So, don't try to run honey Love can be fun There's no need to be alone When you find that someone (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha while I gotcha in sight (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha if it takes all night (Yeah, you can betcha) You can betcha by the time I say "Go" (I'm gonna getcha) You'll never say "No" (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha it's a matter of fact (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha don'tcha worry 'bout that (Yeah, you can betcha) You can betcha bottom dollar in time (I'm gonna getcha) You're gonna be mine (I'm gonna getcha) Just like I should, I'll getcha good Yeah, I'm gonna getcha baby I'm gonna knock on wood I'm gonna getcha somehow honey Yeah, I'm gonna make it good Yeah, yeah, yeah, yeah Oh, yeah So, don't try to run, honey Love can be fun There's no need to be alone When you find that someone (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha while I gotcha in sight (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha if it takes all night (Yeah, you can betcha) You can betcha by the time I say "Go" (I'm gonna getcha) You'll never say "No" (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha it's a matter of fact (I'm gonna getcha) I'm gonna getcha don'tcha worry 'bout that (Yeah, you can betcha) You can betcha bottom dollar in time (I'm gonna getcha) You're gonna be mine Oh, I'm gonna getcha I'm gonna getcha real good Yeah, you can betcha Oh, I'm gonna getcha (I'm gonna getcha) Just like I should, I'll getcha good Oh, I'm gonna getcha good เพลงที่ 8 : โนมอเบ็ด โนมอเบ็ด นี่คือประเด็นฮ็อตบนโลกออนไลน์เลยทีเดียว เมื่อไม่นานมานี้เองครับ จากกระทู้ของสมาชิก pantip.com หมายเลข 1986082 ที่โพสกระทู้ถามสมาชิกว่า "โนมอเบ็ด โนมอเบ็ด" นี่คือเพลงอะไร ซึ่งคุณ "นักเลงเพลงสยาม" สมาชิกพันทิป ก็ได้ถอดรหัสออกมาอย่างรวดเร็วทันใจว่า โนมอเบ็ด ที่ว่านั้น มันคือเพลง All About That Bass ของ Meghan Trainor นั่นเอง นับถือเลย เมพมาก Because you know I'm all about that bass, 'Bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass Yeah it's pretty clear, I ain't no size two But I can shake it, shake it like I'm supposed to do 'Cause I got that boom boom that all the boys chase All the right junk in all the right places I see the magazines working that Photoshop We know that shit ain't real Come on now, make it stop If you got beauty beauty just raise 'em up 'Cause every inch of you is perfect From the bottom to the top Yeah, my momma she told me don't worry about your size She says, boys they like a little more booty to hold at night You know I won't be no stick-figure, silicone Barbie doll, So, if that's what's you're into Then go ahead and move along Because you know I'm all about that bass, 'Bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass I'm bringing booty back Go ahead and tell them skinny bitches Hey No, I'm just playing I know you think you're fat, But I'm here to tell you that, Every inch of you is perfect from the bottom to the top Yeah, my momma she told me don't worry about your size She says, boys they like a little more booty to hold at night You know I won't be no stick-figure, silicone Barbie doll, So, if that's what's you're into Then go ahead and move along Because you know I'm all about that bass, 'Bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass Because you know I'm all about that bass, 'Bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass Because you know I'm all about that bass, 'Bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass เพลงที่ 9 : อมมะนาวสิ อมมะนาวสิ อมมะนาวสิเบเบ่ เฉลยมาแล้วจะฮา จาก Womanizer กลายเป็น อมมะนาว เฉยเลย  เพลงจริงๆ ชื่อ Womanizer จาก Britney Spears นะครับคุณ Superstar Where you from, hows it going? I know you Gotta clue, what you're doing? You can play brand new to all the other chicks out here But I know what you are, what you are, baby Look at you Gettin more than just re-up Baby, you Got all the puppets with their strings up Faking like a good one, but I call 'em like I see 'em I know what you are, what you are, baby Womanizer, Woman, Womanizer You're a Womanizer, oh Womanizer oh You're a Womanizer, baby You you you are, You you you are Womanizer, Womanizer, Womanizer (Womanizer) Boy, don't try to front I know just what you are Boy, don't try to front I know just what you are You got me goin' You're oh so charmin' But I can do it Womanizer Boy, don't try to front I know just what you are Boy, don't try to front I know just what you are You say I'm crazy I got your crazy You're nothin' but a Womanizer Daddy-O You got the swagger of champion Too bad for you You just cant find the right companion I guess when you have one too many, makes it hard It could be easy, who you are That's just who you are, baby Lollipop Must mistake me, you're a sucker To think that I Would be a victim not another Say it, play it how you wanna But no way I'm ever gonna fall for you, never you, baby Womanizer, Woman, Womanizer You're a Womanizer, oh Womanizer oh You're a Womanizer, baby You you you are, You you you are Womanizer, Womanizer, Womanizer (Womanizer) Boy, don't try to front I know just what you are Boy, don't try to front I know just what you are You got me goin' You're oh so charmin' But I can do it You Womanizer Boy, don't try to front I know just what you are Boy, don't try to front I know just what you are You say I'm crazy I got your crazy You're nothin' but a Womanizer Maybe if we both lived in a different world (Womanizer, Womanizer, Womanizer, Womanizer) It would be all good, and maybe I could be your girl, but I can't cause we don't Womanizer, Woman, Womanizer You're a Womanizer, oh Womanizer oh You're a Womanizer, baby You you you are, you you you are Womanizer, Womanizer, Womanizer (Womanizer) Boy, don't try to front I know just what you are Boy, don't try to front I know just what you are You got me goin' You're oh so charmin' But I can do it Womanizer Boy, don't try to front I know just what you are Boy, don't try to front I know just what you are You say I'm crazy I got your crazy You're nothin' but a Womanizer Boy, don't try to front I know just what you are Boy, don't try to front I know just what you are Womanizer, Woman, Womanizer You're a Womanizer Oh Womanizer oh You're a Womanizer, baby นี่เป็นแค่บางส่วนที่เราเจอมานะครับ แบบนี้ ต่อไป พวกแอปพลิเคชั่นหาเพลง หรือ Google คงไม่จำเป็นแล้วสินะ เพราะต่อไปแค่โพสเนื้อเพลงประหลาดๆ ลงพันทิป แค่นี้ เดี๋ยวก็มีคนตอบ แถมถูกเฉยเลยอีกต่างหาก ตกลงนี่คือตั้งใจจะหาเพลงจริงๆ หรือแค่โพสให้เล่นเป็นปริศนากันแน่เนี่ย  ^__^แต่ยังไงก็ต้องขอปรบมือให้คนที่ถอดรหัสเนื้อเพลงแปลกๆ เหล่านี้ได้ถูกก็แล้วกัน เมพมากๆ อ่ะ ปรบมือ เรื่องโดย : Ryu Ryan ที่มาจาก : กระทู้ของสมาชิกสมาชิก pantip.comหมายเลข 773259 1995495 1995093 1986082 2032362 1998910 1982486 1664919 และ กระทู้ของคุณ เฮอไมโอนี่ สวอน ณ เอฟเวอร์ดีน สมาชิก pantip.com ข่าวนี้เผยแพร่โดยมิวสิคเอ็มไทย --- http://music.mthai.com --- หากนำข่าวไปใช้กรุณาให้เครดิตเว็บไซต์ด้วย  มิวสิคเอ็มไทย โดนใจ ทุก Social อัพเดททุกความเคลื่อนไหวในวงการเพลง ไทย อินเตอร์ เอเชียน  ติดต่อทีมงานมิวสิคเอ็มไทย music@mthai.com

แม้ว ส่งข้อความ ขอบคุณสมาชิกห้องราชดำเนิน
ข่าววันนี้ /  ทักษิณ ชินวัตร / 

แม้ว ส่งข้อความ ขอบคุณสมาชิก ห้องราชดำเนิน ใน พันทิป ตอกย้ำเว็บบอร์ดดังหนุน ทักษิณ-เสื้อแดง-เพื่อไทย เกิดเป็นที่ฮือฮาและกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี้ เมื่อปรากฎภาพข้อความที่อ้างว่าเป็นของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เขียนขอบคุณสมาชิกห้องราชดำเนินในเว็บไซต์พันทิป โดยระบุว่า "ขอฝากความขอบคุณและความระลึกถึงมายังห้องราชดำเนิน พันทิป ทุกๆ ท่าน ครับ รัก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 23 ก.ย. 57" ซึ่งเมื่อภาพดังกล่าวได้ปรากฎออกไป ทำให้สมาชิกในห้องดังกล่าวเข้าไปแสดงความเห็น โดยส่วนใหญ่ระบุรักคิดถึงอดีตนายกฯ เช่นกัน ขณะเดียวกันก็มีบางส่วนได้เผยว่าข้อสงสัยที่เชื่อว่าเว็บบอร์ดดังอาจให้การสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ คนเสื้อแดง และพรรคเพื่อไทยนั้น ได้เป็นความจริงมากขึ้น หลังมีภาพและข้อความดังกล่าวปรากฎออกไป  เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหากมีคนเข้าไปแสดงความเห็น เห็นต่างกับคนเสื้อแดง และพรรคเพื่อไทย ก็จะถูกโจมตีกลับมาอย่างหนัก MThai news

เฉลยปริศนาบั้งไฟพญานาค
ปริศนาบั้งไฟพญานาค

Q – แนวคิดเรื่องการเกิดบั้งไฟพญานาคมีอะไรบ้า­ง A - มีคำอธิบาย 3 แนวทาง คือ เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ และเป็นการกระทำของมนุษย์ คำอธิบายว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้น เสนอโดย นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ โดยบอกว่าเกิดจากก๊าซร้อนที่หลุดออกมาและพ­ุ่งขึ้นไปกระทบกับอนุภาคออกซิเจนพลังงานสู­ง เกิดการสันดาปกลายเป็นดวงไฟสีแดงอำพัน พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ส่วนแนวคิดว่าเป็นการกระทำของมนุษย์ เกิดจาก รศ.ดร.มนตรี บุญเสนอ ได้นำเสนอว่า สภาพดินใต้แม่น้ำโขงเป็นหินดินดาน หรือหินโคลน โอกาสที่จะเกิดก๊าซมีเทนมีน้อยมาก ประกอบกับกระแสการวิ่งของน้ำเป็นแบบไหลเวี­ยน โอกาสที่ซากพืชซากสัตว์จะมาหมักหมมจนกลายเ­ป็นก๊าซนั้นยาก หรือถ้าเกิดจากก๊าซจริง ก๊าซมีเทนที่เก็บมาจากใต้หนองบึง จะลุกไหม้ และกระจายตัวออก ไม่เกาะกันเป็นก้อนกลม แล้วลอยขึ้นบนอากาศแบบเดียวกับบั้งไฟพญานา­ค Q – การกระทำของมนุษย์แบบไหนจึงทำให้เกิดบั้งไ­ฟพญานาค A - คำอธิบายมาจากรายการถอดรหัส ของสถานีโทรทัศน์ ITV ที่เผยแพร่ในพ.ศ. 2545 โดยการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชมของหมู่บ้านชาวลา­ว บริเวณริมฝั่งโขง ที่อ้างว่าบั้งไฟพญานาคคือ กระสุนส่องแสงที่พวกเขายิงขึ้นฟ้า เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษา กระสุนส่องวิถี หรือ tracer round นั้น มีสารเคมี เช่น ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทำให้เกิดประกายไฟ และให้ความสว่างมากพอ ถ้ามีการยิงขึ้นไปบนฟ้า จะดูคล้ายลูกไฟลอยขึ้นไป Q - มีหลักฐานที่แสดงว่าบั้งไฟเกิดขึ้นจากการย­ิงกระสุนจากฝั่งลาวหรือไม่ A – เมื่อปี พ.ศ. 2554 คุณสมภพ ขำสวัสดิ์ จากห้องหว้ากอ เว็บบอร์ดพันทิป ใช้ วิธีการตั้งกล้องถ่ายรูป แบบเปิดหน้ากล้องนานๆ เพื่อให้สามารถบันทึกเส้นทางการเคลื่อนที่­ของลูกไฟได้อย่างต่อเนื่อง พบว่าภาพบั้งไฟทุกภาพที่ถ่ายได้นั้น พุ่งขึ้นจากฝั่งประเทศลาว ไม่ได้ขึ้นจากลำน้ำ และยังถ่ายภาพลูกไฟพุ่งออกมาจากป่าละเมาะร­ิมน้ำ โดยที่บริเวณพุ่มไม้ใหญ่ด้านฝั่งประเทศลาว ที่เห็นว่ามีกระสุนส่องวิถียิงออกมา

คนแห่ต่อคิวเข้า โออิชิ บุฟเฟ่ต์ ล้นร้าน หลังลด50%
คนล้นร้านโออิชิ /  ชาบูชิ นิกุยะ / 

 คนแห่ต่อคิวเข้า โออิชิ บุฟเฟ่ต์  จนล้นร้าน หลังประกาศลด50% 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 57 จากกกรณีที่ โออิชิกรุ๊ปประกาศลดราคา อาหารในเครือกว่า 200 สาขาทั่วประเทศพร้อมมอบส่วนลดพิเศษสูงถึง 50%  ทั้งโออิชิ แกรนด์ โออิชิ บุฟเฟต์ ชาบูชิ นิกุยะ โออิชิ ราเมน และ คาคาชิ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม เรื่อยไปจนวันที่ 3 สิงหาคม 2557 เพียง 7 วัน ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันแรก ของการเริ่มแคมเปญดังกล่าว โดยชาวสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพผู้คนที่ต่อคิวรอเข้ารับประทาน โออิชิ บุฟเฟ่ต์ เป็นจำนวนมากจนล้นออกมานอกร้าน MThai News ขอบคุณภาพจาก เว็บพันทิป  และเจ้าของกระทู้ "ขอบริจาครูปร้าน Oishi วันนี้ที่ไหนก็ได้ทั่วไทยครับ" ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เริ่มแล้ววันนี้ โออิชิกรุ๊ป ลดราคา 50% ทุกสาขา 28 ก.ค.- 3 ส.ค. 57

ปฏิกิริยาคนโซเชียล 'ไมค์รับเป็นพ่อเด็ก' กระแสบวกมากกว่าลบ
ข่าวไมค์ พิรัชต์ /  ข่าวไมค์ พิรัชต์ล่าสุด / 

ปฏิกิริยาคนโซเชียล หลังแถลงข่าว'ไมค์รับเป็นพ่อเด็ก' กระแสบวกมากกว่าลบ ชื่นชมกล้าทำกล้ารับ ข่าวไมค์ พิรัชต์ล่าสุด  - จากกรณีที่ไมค์ พิรัชต์ นักแสดงชื่อดังได้เปิดอกแถลงข่าวยอมรับว่าเป็นพ่อของลูกที่เกิดจากนางแบบสาวซาร่า ซึ่งจากการออกมาแถลงยอมรับทำให้เกิดปฏิกิริยาสองขั้วบนโลกออนไลน์ ทั้งฝ่ายที่ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของไมค์และยินดีด้วยที่ไมค์มีลูก แต่อีกฝ่ายกลับมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง แต่ดูเหมือนว่ากระแสบวกจะเยอะกว่า ทางMThai News จึงขอรวมความคิดเห็นคนบนโลกออนไลน์มาสรุปให้อ่านกัน ฝ่ายที่มองว่าไมค์ทำไม่ถูกต้องและเพิ่งจะมาแสดงความรับผิดชอบเพราะถูกสื่อจับได้ แสดงความคิดเห็นว่า "...ไม่ได้รู้สึกว่าไมค์แม้นแมน แต่รู้สึกว่าฉลาดและเลือกทางลงถูกแล้ว ยุคนี้มันก็ต้องอย่างนี้อะ โกหกไปก็ไม่รอดหรอก ตราบใดที่มีประเทศพันทิป..." "...คนที่ควรชมน่าจะเป็นน้องผู้หญิงมากกว่าตอนเป็นข่าวทีแรกบอกว่าไม่เคยคบ คำๆนี้ฝ่ายหญิงน่าจะเจ็บและเสียใจ แต่ก็ยังทนอุ้มท้องจนคลอดทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่าคนเป็นพ่อจะรับไม่รับ..." ส่วนอีกฝ่ายที่ยอมรับและเข้าใจไมค์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า "...ถึงจะไม่แมนมาก แต่ก็แมนดี ทำแล้วยอมรับดีกว่าปล่อยให้อีกหนึ่งชีวตต้องทุกข์ทน ขอให้ใช้ชีวิตครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข..." "...เขารับก็ดีแล้ว คนพวกนี้แปลกพอดารายอมรับว่าทำก็ด่า พ่อไม่รับก็ด่า ทั้งๆที่เขาจะรับหรือไม่รับไม่ได้ไปหนักอะไรพวกคุณ อย่างน้อยน้องไมค์กูก็ไม่ได้เป็นเกย์นะคะ..." "...ยอม รับดีเเล้วมีความรับผิดชอบเป็นตัวอย่างที่ดีเเก่วัยรุ่นเมื่อทำผิดควรมีความ รับผิดชอบในฐานะผู้ชายหรือสุภาพบุรุษเเต่เด็กวัยรุ่นควรดูให้เป็นเยี่ยง อย่างเเต่อย่าทำตามจะดีกว่าควรดูไว้เป็นบทเรียนเเม้ไมค์อาจจะเกินยี่สิบ บรรลุนิติภาวะเเต่ก็ยังเป็นตัวอย่างเเก่เด็กเเละเยาวชนที่ติดตามในผลงานมี เรื่องท้องก่อนเเต่งเเบบนี้ในสังคมไทยอาจจะยังไม่ยอมรับมากผิดเเต่มีความรับ ผิดชอบเเต่วัยรุ่นเด็กๆกก็ยังไม่ควรทำตามอยู่ดีควรดูกรณีนี้เป็นบทเรียนนะ วัยรุ่นวัยคึกคะนองทั้งหลาย..." "...สังคมสัยนี้ทำผิดแล้วยอมรับจัดว่า แมน กรณีนี้ ถ้าไม่รับสังคมประนามสารพัดอาจหมดอนาคต ยอมรับไปดีกว่าสังคมจะได้ชื่นชมว่า แมนลูกผู้ชายตัวจริง อย่างไมค์สาวๆคงให้อภัย..." MThai News ข่าวที่เกี่ยวข้อง ไมค์ พิรัชต์ แถลงรับเป็นพ่อเด็ก-อ่านต่อ- http://gossipstar.mthai.com/gossip-content/47016 ไมค์ ปล่อยโฮ สารภาพ เป็นพ่อของลูกจริง   ไมค์ – จิน – อู๋จุน ไอดอลปะป๊าสายฟ้าแล่บ!!

รวมเรื่องเด็ด วีรกรรมผู้โดยสารตัวป่วนบนเครื่องบิน
บนเครื่องบิน /  ผู้โดยสาร / 

หากจะกล่าวถึงเครื่องบิน หลายท่านคงคิดว่ามีแต่ความสะดวกสบาย เป็นการเดินทางที่ไม่น่าจะมีปัญหากวนใจอะไรมากนัก แต่แท้จริงแล้วผู้ที่เดินทางบ่อย และเหล่าบรรดาแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตอาจไม่คิดเช่นนั้น เพราะพวกเขามักจะพบเจอผู้โดยสารที่ทำตัวไม่ค่อยน่ารักอยู่เป็นประจำ บางรายเป็นตัวปัญหาถึงขั้นต้องเชิญลงจากเครื่องเลยทีเดียว ทาง Travel.mthai.com จึงขอรวบรวมประสบการณ์ของผู้ที่พบเจอเหตุการณ์ไล่ผู้โดยสารลงจากเครื่องมาให้ได้อ่านกันครับ รวมเรื่องเด็ด วีรกรรมผู้โดยสารตัวป่วนบนเครื่องบิน สมาชิกเว็บไซต์ พันทิป ที่ชื่อว่า เคี้ยวคำอ่านคำ ได้ตั้งกระทู้ "เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารโดนไล่ลงจากเครื่องบินไหมคะ เล่าสู่กันฟังค่ะ" โดยมีสมาชิกได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆ บนเครื่องบินดังนี้ - ความคิดเห็นที่ 4 คุณ flymom "ฝรั่งคนนึงขึ้นเครื่องมา ทีแรกก็สงบเสงี่ยมดี พอปิดประตูเครื่อง push back แล้ว ฝรั่งรายนี้กดเรียกพนักงาน เราก็ไปดูว่าจะเอาอะไร ปรากฏว่าจะเอาคอกเทลเดี๋ยวนั้น เราบอกว่าไม่ได้ ต้องรอจนเครื่องอยู่บนอากาศจน Level up แต่เขากลับหันมาบอกว่า Bitch เราก็แบบว่า ไหนพูดใหม่ซิ พูดผิดพูดใหม่ได้นะ เขาก็ยังด่าเราว่า -ucking bitch เราเดินไปโทรหากัปตันเดี๋ยวนั้น บอกว่าต้องกลับไปที่เกต เรียกตำรวจมาด้วยนะ มาเอาผู้โดยสารคนนี้ลงไป เขาเพิ่งด่าฉันว่า bitch เพราะไม่ยอมไปหยิบดริ้งค์มาให้ตอนนี้ พอถึงเกตประตูเครื่องเปิด ตำรวจสนามบินตัวเท่าตู้เย็นสามคนก็เดินไปอัญเชิญชายคนนั้นลงจากเครื่อง พอรู้ว่าโดนไล่ลงเขาก็ร้องไห้บอกแม่ชั้นตายชั้นต้องไปงานศพแม่ ให้ชั้นขึ้นเครื่องเถอะ ทั้งกัปตันทั้งตำรวจหันมามองหน้าเรา เราบอกไปเลยว่า อย่ามามองหน้าฉัน ถ้าเขาไป ฉันจะไม่ไป แค่นั้นจบ เอาตัวไปนอนสงบสติอารมณ์จนสร่างในห้องขังเรียบร้อย" - ความคิดเห็นที่ 8 คุณ Ms...plum "เคยเจอเมื่อหลายสิบปีก่อนสายการบินเตอกีสแอร์ไลน์ ไฟลท์จากอิสตันบูลกลับไทย ผู้โดยสารหนุ่มสาวเดินกอดคอกันขึ้นเกต ทำเสียงตะโกนตลอดทาง แล้วดวงซวยก็บังเกิด ไอ้คู่นั้นเผอิญมานั่งอยู่หลังเรา อาการคล้ายเมา ทำเสียงดัง แล้วเอาเท้าถีบเบาะเราตลอด จนเราต้องหันไปตบเบาะแล้วบอกว่ามันไป มันก็ยังถีบเบาะอีก คิดเลยว่าไฟลท์นี้คงไม่ได้นอนแน่ สักพักแอร์เดินมาใกล้ เราก็เลยถามแอร์ว่าเปลี่ยนที่นั่งได้ไหม แอร์ก็มองไปที่สองคนนี้น สักพักก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมการ์ดตัวโตเชิญไปสร่างเมานอกเครื่องบิน เรานี่อยากปรบมือดัง ๆ ผู้โดยสารใกล้เคียงก็โล่งใจกันไปตาม ๆ กัน" - ความคิดเห็นที่ 10 คุณ Lilac Girl "ตุลาปีที่แล้วค่ะ บินจากอเมริกาไปเนเธอร์แลนด์ จู่ ๆ นักบินประกาศดีเลย์เที่ยวบิน ซักพักทั้งตำรวจ ทั้ง US Immigration ขึ้นมาเชิญผู้โดยสารออกไปจากเครื่อง ทราบทีหลังว่า ท่านขึ้นมาแล้ว เอาไม้เท้าทุบผนังเครื่องไม่ยอมหยุด เลยอดไปเลย" - ความคิดเห็นที่ 13 คุณ pka เคยเจอตอนบินจากกรุงเทพฯ ไปอัมสเตอร์ดัมค่ะ ระหว่างทางผู้ชายข้างหน้ามีท่าทางแปลกๆ กระวนกระวายตลอดเวลา แต่ไม่โวยวายอะไรนะ แต่เขาเดินไปห้องน้ำบ่อยๆ ก็ว่าผิดปกติอะไรสักอย่าง พอเครื่องลงจอด ก็รอนานมาก กว่าจะลงจากเครื่องได้ ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินขึ้นเครื่องมา จับตัวผู้ชายคนนั้นไป ... สรุปก็คือ เขาไปเสพยาในห้องน้ำน่ะแหล่ะค่ะ" - ความคิดเห็นที่ 37 คุณ Paradise Slice and double shot "เพิ่งเจอมาตอนที่บินกลับมาอังกฤษครั้งล่าสุดเมื่อไม่นานนี่เอง เจอแบบใกล้ชิดมากเรียกว่าจำได้ทุกชอต เนื่องจากนั่งอยู่แถวเดียวกัน เรานั่งอยู่ริมทางเดิน ถัดจากทางเดินไปมีคุณลุงฝรั่งนั่งหลับอยู่ (คือหลับแบบจริงจังมากกก) พอผู้โดยสารขึ้นเครื่องครบแล้ว อยู่ดีๆ ก็มีพ่อหนุ่มต่างชาติผิวสีผมทรงแอฟโฟร เดินมานั่งข้างๆคุณลุงคนนั้น ตอนแรกก็ไม่อะไร พี่แอฟโฟรนั่งๆไปซักพักก็จ้องหน้าคุณลุงค่ะ จ้องแบบเอาเป็นเอาตาย (โดยที่คุณลุงไม่รู้เรื่องอะไรเลย หลับลึกมาก) และจู่ๆ พี่แกก็ตะโกนว่า ... He's DEAD!!  อิชั้นเหวอ แอร์ฯเหวอ ผู้โดยสารคนอื่นเหวอกันหมด ... แต่คุณลุงยังหลับอยู่ เชื่อเค้าเลย เกิดความเงียบไปชั่วขณะก่อนที่แอร์ฯท่านนึงเข้ามาแก้สถานการณ์ "No no he's ok sir, he's just sleeping" แต่พี่แอฟโฟรเถียงว่า "No no no he's dead! I don't wanna sit next to dead person!!" พร้อมกับจิ้มไปที่แขนคุณลุง เราคิดเลยว่าเค้าเมาแน่ๆ เมามากด้วย มากขนาดที่ว่ามโนได้ว่าคุณลุงตายแล้ว 55555 พี่แอฟโฟรก็พูดไปจิ้มไป คุณลุงจึงตื่นจากภวังค์ พร้อมกับยิ้มให้ทุกๆ คนและพูดว่า "I'm fine" สรุปว่าเมาทั้งคู่ ถูกเชิญลงจากเครื่องไปตามระเบียบ" - ความคิดเห็นที่ 51 คุณ Puanholy "อันนี้เป็นเรื่องป่วนๆ แต่ไม่ถึงกับเชิญผู้โดยสารออก เราบินจากโตเกียวมาที่มินิอาโพลิส พอขึ้นเครื่องมาเราก็หลับแบบไม่สนใจใคร ปรากฎว่าตื่นมาอีกที เครื่องยังไม่ได้บินไปไหน ยังคงอยู่ที่เดิม ถามฝรั่งข้างๆว่า เกิดอะไรขึ้นคะ ฝรั่งบอกมีป้าชาวจีนอาละวาดไม่ยอมให้เครื่องขึ้น ไม่ยอมคาดเข็มขัด เราก็อ๋อๆ .. เสร็จแล้วก็ได้ยินแอร์ประกาศว่า "มีผู้โดยสารท่านใดสามารถพูดภาษาจีนได้บ้าง" เราเคยเรียนมานะ แต่มันพูดได้แค่ ชือ ฟ่าน เลอ มา (กินข้าวหรือยัง) แค่นั้น สักพักสจ๊วตเดินมา พอเค้าเจอหน้าเราเท่านั้นแหละ เค้ารีบเชิญเราไปเลยจ้า เราบอกว่าฉันพูดภาษาจีนไม่ได้นะเฮ้ยยย เค้าบอกช่างเถอะมาก่อน ... เราก็เดินตามไป ฝรั่งมองทั้งลำค่ะ พอไปถึงแถวที่ป้านั่ง (หน้าสุด เก้าอี้มี 3 ตัว) ป้านั่งติดหน้าต่าง โวยวายอาละวาดไม่ยอมคาดเข็มขัด ชี้ออกนอกหน้าต่างอย่างเดียว ชี้หิมะ แล้วก็กรีดร้อง แอร์นั่งกลางจะจับป้านั่งตลอด แอร์เพอเซอ สจ๊วตทุกคนมารุมเรา บอกว่าให้ช่วยบอกป้านี้ที ว่าให้ช่วยนั่งหน่อย ป้าเค้าเป็นอะไร เราก็เลย "หนีห่าว .. (ส่งยิ้ม)" ป้าเริ่มหยุด .. เราถามต่อ "ชือ ฟ่าน เลอ มา" .. คือ ณ จุดนั้นกรูพูดได้แค่นี้ค่า พี่แอร์ขา ... แต่ป้ากลับเงียบ มองเรา จับมือเรา แล้วก็นั่งลงชี้ไปข้างนอก พูดๆๆๆ พ่นภาษาจีนใส่เรา .. ณ อารมณ์นั้นอิฉันต้องทำตัวเหมือนนางงาม ตบมือป้าเบาๆ พร้อมนั่งลง คาดเข็มขัด ไม่ได้พูดอะไร โชคดีป้ายอมทำตาม แอร์ถามเราว่า เค้าว่ายังไง .. เราเลยบอกว่า เค้าคงกลัวหิมะ คงคิดว่าเป็นพายุ .. พอป้านั่งสงบได้สักพัก แอร์รีบส่งสัญญาณให้กัปตันเอาเครื่องขึ้น (บินในประเทศแค่ 1 ชั่วโมง) กัปตันคงเห็นว่าเอาอยู่มั้ง เครื่องก็ขึ้นไป สรุปอิฉันได้ไปนั่งกับป้าจ้ะ มีแอร์นั่งคั่นกลาง อาหาร Snack อะไรก็ไม่ได้กิน แอร์ถามว่าเราพูดอะไรกับป้า .. เราเลยบอกว่า เราถามว่าป้ากินข้าวหรือยัง สรุปป้าได้กินกล้วยจ้ะ 5555 แล้วป้าก็ชมแอร์ว่าสวย บลาๆๆ เราก็ถามแอร์ว่าป้ามาคนเดียวหรอ สรุปคือ ป้ามาคนเดียว บินเดี่ยวจ้า ... พอเครื่องแลนดิ้งเท่านั้นแหละ ฝรั่งตบมือให้อิฉัน เริ่ดป่ะล่ะ นางป้าคนนั้นได้ลงเครื่องคนแรก อิฉันรอเดินไปเอาของที่แครี่ออนตรงที่เก่า ฝรั่งเดินมาเช็คแฮนด์ พร้อมบอกว่า thank you very much แหม่ .. น้ำตาจะไหล ในใจนี่คือ ถ้าป้าไม่ยอมสงบ อิฉันแปลไม่รู้เรื่อง คงต้องเชิญออกล่ะจ้ะ เหตุการณ์นี้ตอบแทนมาด้วยการให้อัพเกรดเก้าอี้ที่นั่งขากลับไทยให้เป็น Business พร้อมส่วนลดเวลาซื้อตั๋วนิดๆ หน่อยๆ .. ปลื้มใจมากค่ะ 555" อ่านความคิดเห็นทั้งหมดเพิ่มเติม > http://pantip.com/topic/32714638 ที่มา : pantip.com  ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : มนุษย์ลุงฉุน โดนเชิญลงจากเครื่อง ผู้โดยสารช่วยปรบมือไล่

ชาวเน็ตยกย่อง หนุ่มใจกล้าทวงคืนที่จอดรถคนพิการ
การจอดรถ /  ข่าววันนี้ / 

ชาวสังคมออนไลน์ชื่นชมหนุ่มพลเมืองดี ใจกล้าทวงคืนที่จอดรถคนพิการ หลังเข้าไปเตือนเจ้าของรถเกิดปะทะคารมเล็กน้อย วันนี้(14 ก.ค.) สมาชิกพันทิปชื่อ GaZooK ได้ตั้งกระทู้ เรื่อง 'ประสบการณ์การขอคืนสิทธิที่จอดรถให้คนพิการ @Pure Place ราชพฤกษ์’' โดยระบุว่า ตนต้องการจะแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาเผยแพร่ให้กับสังคมได้รับรู้ หลังจากพยายามขอคืนสิทธิ์ ที่จอดรถให้กับคนพิการ วันเกิดเหตุตนได้ออกมารับประทานอาหารและซื้อของในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกับภรรยา หลังจากซื้อของเสร็จได้เอาของไปเก็บที่รถและบอกให้ภรรยารออยู่บริเวณหน้าห้าง เพราะกะว่าจะซื้อข้าวโพดคลุกตรงข้างหน้าทางเข้า แต่ระหว่างการเดินกลับมาจากรถ ตนเห็นยามโบกรถคันนึงให้จอดในที่จอดรถคนพิการ ตนจึงรอให้รถจอดเสร็จแล้วดูว่าจะมีคนพิการรึปล่าวผลปรากฎว่าไม่มีครับ มีเพียงชายหนุ่มซึ่งเป็นผู้ขับรถมากับภรรยากับลูกเมื่อทราบว่าไม่มีผู้พิการมาในรถคันนั้น ตนจึงเดินไปบอกชายดังกล่าวว่า บริเวณนั้นเป็นที่จอดรถสำหรับคนพิการ และที่ว่างยังมีอีกเยอะช่วยขยับไปจอดที่อื่นจะได้มีที่ไว้ให้คนพิการจริงๆได้จอด ชายคนขับรถตอบกลับมาว่า "ยามโบกให้จอด" ตนจึงตอบกลับไปว่า "ยามโบกให้จอดแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้นิครับถ้าเราเห็นว่ามันผิด" หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้โต้เถียงกันถึงขั้นมีการลงไม้ลงมือ จนภรรยาของชายเจ้าของรถต้องออกมาห้าม สุดท้ายรถคันดังกล่าวก็ยอมย้ายจากที่จอดรถคนพิการไปจอดที่อื่น จากการทำความดีครั้งนี้ทำให้หนุ่มพลเมืองดีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แต่ชาวสังคมออนไลน์ต่างชื่นชมและยกย่องในความกล้าหาญของเขากันยกใหญ่ MThai News ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บพันทิป

งามหน้า จนท.สายการบิน ด่าผู้โดยสาร
เจ้าหน้าที่สายการบินด่าผู้โดยสารดีออก /  โหลดเดอร์ด่าผู้โดยสารดีออก

ผู้โดยสารโพสพันทิปตามหาเจ้าหน้าที่สายการบินชื่อดังหลังได้รับข้อความด่าหยาบคายบนแท็กบาร์โค้ด วันนี้(4ก.ย.)ชาวสังคมออนไลน์โพสกระทู้ผ่านเว็บไซต์พันทิปชื่อว่า "ตามหาเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิคะ ลายมือสวยดี"พร้อมภาพ กระดาษแท็กบาร์โค้ด ข้องความว่า "ดีออก มาช้า off load เลย" เนื่องจากเจ้าของกระทู้ซึ่งอ้างว่ามาถึงประตูช้าเนื่องจากหาประตูไม่เจอ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำการค้นหากระเป๋าของผู้โดยสารกันจ้าละหวั่น ซึ่งข้อความดังกล่าวทำให้เจ้าของกระทู้ไม่พอใจอย่างมากและโพสตามหาเจ้าของลายมือดังกล่าว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าเจ้าของลายมือน่าจะเป็นของ Loader สายการบินที่ทำหน้าที่ค้นหากระเป๋าของผู้โดยสารรายดังกล่าวแล้วเกิดความไม่พอใจ ต่อมาด้าน "นักสืบพันทิป"ชี้แจงการทำงานของ Loader ว่าปกติแล้ว การไปถึงเกทช้าจะส่งผลให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ยุ่งยากขึ้น  Loader จะต้องค้นหากระเป๋าของผู้โดยสารที่มาถึงเกทช้าจากกระเป๋าของผู้โดยสารคนอื่นๆหลายร้อยใบ ทั้งนี้ชาวสังคมออนไลน์ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างดุเดือด ซึ่งทำให้เกิดกระแสในทางลบต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน และเรียกร้องให้เจ้าของกระทู้ตามหาตัวโดยแจ้งต้นสังกัดสายการบิน ให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามต้องติดตามต่อไปว่าทางสายการบินดังจะออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวหรือไม่ Mthai News ที่มาเรื่องราวและรูปภาพจากกระทู้ http://pantip.com/topic/32536104