พรก.ฉุกเฉิน

เรื่องต้องรู้! ภาษาอังกฤษในใบตม. หรือใบตรวจคนเข้าเมือง
การเดินทาง /  ศัทพ์ภาษาอังกฤษ / 

ขออนุญาตินำข้อมูลของคุณ ColdOut มาฝากให้สำหรับนักเดินทางมือใหม่ ที่อยากเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียว ต้องห้ามพลาด! ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ เพราะมันจะช่วยให้การเดินทางของคุณถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกได้ตลอดทริป ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูหน้าตา ใบตม. และคำศัพท์กันเลย เรื่องต้องรู้! ภาษาอังกฤษในใบตม. หรือใบตรวจคนเข้าเมือง เริ่มจากเบัตรขาออก ***  เขียนตัวอักษรแรกในช่องแรกเลยนะคะ****  เดี๋ยวไม่พอค่ะ Thai Immigration Bureau    : ไทย อิมมิเกรชั่น บูโร             =   สำนักตรวจคนเข้าเมือง (ประเทศไทย) Departure Card                  : ดีพาร์ทเจ้อ คาร์ด                  =   บัตรขาออก  <------ หมายถึง เราจะออกไปเที่ยวค่ะ เขียนก่อนเลย Please write clearly in Block Letters and Mark : พลีส ไร้ท์ เคลียลี่ อิน บล็อค เลทเทอร์ แอน มาร์ก = โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และทำเครื่องหมาย  "กากบาท"  (เหมือนตัวอย่าง) การเขียน จะมีช่องให้เขียนเว้นช่องไฟให้นะคะ  ค่อยๆ ดูค่ะ จะมีขีดด้านล่างค่ะ เขียนตัวบรรจงนะคะ เขียนให้สวย หล่อ เหมือนหน้าตาเราเลยค่ะ Family name       : แฟมิลี่ เนม              =      นามสกุล   <---------- เราจะเคยชินเขียนชื่อกันก่อน อ่านก่อนแล้วค่อยเขียนนะคะ Fisrt name          : เฟิร์ส เนม                =      ชื่อจริง Middle name       : มิดดึ้ล เนม               =      ชื่อรอง (คนไทยไม่มีชื่อรอง เขียนชื่อจริงอย่างเดียว) Date of Birth        : เดท ออฟ เบิ๊ธ          =      วัน เดือน ปี เกิด  (ใส่วันที่-เดือน-ปี คศ.)  เช่น  เกิดวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.  1988    ให้เขียนว่า  01011988  นะคะ    ไม่ต้องเขียน ทับ...นะคะ  มีล็อคไว้ให้ค่ะ   (เขียนวันและปีตามในหนังสือเดินทางนะคะ) Nationality          : เนณั่นนัลลิตี้             =       สัญชาติ   (THAI  ไม่ใช่    THAILAND   นะคะ) Passport No.       : พาสพอร์ท นัมเบอ       =    เลขที่หนังสือเดินทาง (อยู่หน้าแรก มุมขวามือค่ะ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตามด้วยเลข  แนะนำไม่ต้องเว้นวรรคนะคะ  เขียนติดไปเลยค่ะ) Male                    : เมล                         =     ผู้ชาย Female                :  ฟีเมล                      =     ผู้หญิง     (กากบาทนะคะ  อย่าเผลอทำเครื่องหมาย "ถูก" นะคะ) Signature               : ซิกเน้เจ่อ                =     ลายเซ็น <------- เซ็นให้ตรงกับในหนังสือเดินทางนะคะ For Official Use       : ฟอร์ ออฟฟิเชียล ยูส     =    สำหรับเจ้าหน้าที่    (เว้นไปค่ะ) ****Flight  or Other Vehicle No. : ไฟล้ท์ ออ อาเธอร์ วิฮีคึล  นัมเบอ                 =  เที่ยวบิน หรือ ยานพาหนะ หมายเลข <--------  ให้ดูจากตั๋ว  ถ้าไม่ทราบ   ใน  Boarding Pass จะระบุไว้ค่ะ   ถ้าดูไม่เห็นจริงๆ ถามเจ้าหน้าที่เค้าเตอร์ได้ค่ะ คนไหนก็ได้ค่ะ  (มีภาษาอังกฤษ และตามด้วยตัวเลขค่ะ) คราวนี้มาดูส่วนของชาวต่างชาติ  For Non- Thai resident Only            : ฟอร์ น็อน ไทย เรสสิเด๊น โอลี่            = สำหรับคนที่ไม่มีภูมิลำเนาในไทยเท่านั้น  สรุปคือไม่ใช่คนไทยค่ะ Please mark                                   :   พลีส  มาร์ก       =  กรุณาทำเครื่องหมาย  "กากบาท" Type of Flight : ทายป์ ออฟ ไฟล้         =    ประเภทของเที่ยวบิน Charter          : ชาเท่อะ                    =    เช่า (เหมาลำ) Schedule        : เช็ดจูล                      =   ตารางบิน (เที่ยวบินทั่วไป สายการบินพาณิชย์ หรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือ ค่าตั๋วเครื่องกับที่พักไม่ได้จองในครั้งเดียวค่ะ ส่วนมากจะเป็นบริษัททัวร์ และราคาจะถูกมากๆ ค่ะ) First Trip to Thailand  :   เฟิร์ส ทริป ทู ไทยแลยด์   =  มาประเทศไทยครั้งแรก(ใช่ไหม)   ถ้าใช่  กากบาท Yes   ถ้าไม่ใช่กากบาท  No Travelling on group tour  :  ทราวิลลิ่ง  ออน  กรุ๊ป  ทัวร์   =   มาเที่ยวกับทัวร์ใช่ไหม        ถ้าใช่  กากบาท Yes   ถ้าไม่ใช่กากบาท  No Accomodation   : อัคคอมโมเดณั่น     =      ที่พัก Hotel                : โฮเทล                 =     โรงแรม หรือ รีสอร์ท Friend's home    :  เฟรนด์ส   โฮม     =      บ้านเพื่อน Youth Hostel       :  ยูธ ฮอสเทล             =      บ้านเรามี YMCA ที่พักเยาวชน  ราคาที่พักถูกมากๆ ต้องมีบัตรสมาชิก Guest House      :  เกสท์  เฮ้าท์        =      เกสท์เฮ้า  ที่พักราคานักเดินทางแบบมาเที่ยวเอง ราคาย่อมเยา Apartment         :  อพาร์ทเม้นต์       =       อพาร์มเม้นท์  คอนโด เพ้นส์เฮ้า  ได้หมดค่ะ Others               :  อ๊ะเธ่อส            =       ที่พักอื่นๆ Purpose of visit   : เพอโพส ออฟ วิสิท    =    จุดประสงค์ของการมา Holiday               :  ฮอลิเด                    =   มาเที่ยววันหยุด Business             : บิ๊ซซิเนส                  =    มาลงทุน มาทำธุรกิจแสนแปด Education           : เอ็ดจุเคชั่น                =    มาศึกษา เรียนต่อ Employment       : เอ็มพลอยเม้น            =     มาเป็นลูกจ้างที่ไทย หรือมาทำงานค่ะ Transit               :  ทรานสิท                 =     แวะต่อเครื่อง Meeting              :  มีททิ่ง                    =    มาประชุม Conventions       :  คอนเวอเซเชิน           =     มาประชุม *Incentive          :   อินเซนทิฟช              =  *คำๆ นี้ มี 2 ความหมาย 1.  เที่ยว "เชิงรางวัล"  คือได้รับรางวัลจากการทำยอดของบริษัท หรือได้รับรางวัลตั๋วเดินทาง โดยมิได้เป็นคนจ่ายเอง 2.  บริษัทซื้อทัวร์พาพนักงานเที่ยว Exhibitions            : เอกซะบิชเชิน            =  มาแสดงนิทรรศการงานมหกรรม Others                 : อ๊ะเธ่อส                    =  อื่นๆ Yearly Income       :   เยียลี่  อินคัม            =   รายได้ต่อปี  (แล้วแต่จะกากบาทค่ะ) Please Complete in English   :  พลีส คอมพลีท อิน  อิงลิช    =   กรุณาเติมในช่องว่างด้วยภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนเดิมนะคะ) Occupation                         :  ออคคิวเพเชิน                     =   อาชีพการงาน นักเรียน - student พนักงงานออฟฟิซ   -  Officer  (คลุมหมดค่ะ  กระทั่ง СEO  ก็ต้องนั่งออฟฟิซเหมือนกันค่ะ หรือเจ้าของธุรกิจ  ถ้าคิดไม่ออกใช้คำนี้เลยค่ะ) Country of Resident                : คันทรี่ ออฟเรสสิเด๊น              = ประเทศที่มีภูมิลำเนา  (ใส่จังหวัดและประเทศค่ะ) From / Port of embarkation       :  ฟอร์ม / พอร์ท ออฟ เอมบาร์คอะณั่น              =    มาจาก หรือ ขึ้นเครื่องที่สนามบินไหน (เขียนจังหวัดหรือเมืองที่ขึ้นเครื่องค่ะ) Next City/ Port of disembarktion  :   เน็กซ์ ซิตี้ / พอร์ท ออฟ ดิสเซมบาร์คอะณั่น =   ลงเครื่องที่ไหน เขียนชื่อจังหวัดหรือเมืองได้ค่ะ บัตรขาเข้า Family name       : แฟมิลี่ เนม           =   นามสกุล   <---------- เขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ  อย่าลืมค่ะ Fisrt name          : เฟิร์ส เนม             =   ชื่อจริง Middle name       : มิดดึ้ล เนม            =   ชื่อรอง (คนไทยไม่มีชื่อรอง เขียนชื่อจริงอย่างเดียวค่ะ) Nationality          : เนณั่นนัลลิตี้          =   สัญชาติ Passport No.       : พาสพอร์ท นัมเบอ   =  เลขที่หนังสือเดินทาง (อยู่หน้าแรก มุมขวามือค่ะ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตามด้วยเลข  แนะนำไม่ต้องเว้นวรรคนะคะ  เขียนติดไปเลยค่ะ) Date of Birth        : เดท ออฟ เบิ๊ธ        =   วัน เดือน ปี เกิด  (ใส่วันที่-เดือน-ปี คศ.)  เช่น  เกิดวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.  1988    ให้เขียนว่า  01011988  นะคะ    ไม่ต้องเขียน ทับ...นะคะ  มีล็อคไว้ให้ค่ะ   (เขียนวันและปีตามในหนังสือเดินทางนะคะ) Visa No.               : วิซ่า นัมเบอ            =   เลขที่ของวีซ่า <--------- แล้วแต่วีซ่าของแต่ละประเทศที่ติดในหนังสือเดินทางของเราค่ะ  มีคำนี้เขียนไว้ค่ะ  ถ้าไปประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็ "ผ่าน" หัวข้อนี้ไปค่ะ  ไม่มีไม่เป็นไรค่ะ Male                    : เมล                   =  ผู้ชาย Female                :  ฟีเมล                 =  ผู้หญิง  (กากบาทนะคะ  อย่าเผลอทำเครื่องหมาย "ถูก" นะคะ) Address               : แอดเดรส             =  ที่อยู่   <------ คือบ้านเลขที่ของเราค่ะ ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขียนเพื่ออะไร  หรือเผื่อกรณีฉุกเฉิน ) Flight  or Other Vehicle No. : ไฟล้ท์ ออ  วิฮีคึล  นัมเบอ                 =  เที่ยวบิน หรือ ยานพาหนะ หมายเลข <--------  ให้ดูจากตั๋ว  ถ้าไม่ทราบใน  Boarding Pass จะระบุไว้ค่ะ   ถ้าดูไม่เห็นจริงๆ ถามเจ้าหน้าที่เค้าเตอร์ได้ค่ะ คนไหนก็ได้ค่ะ  (มีภาษาอังกฤษ และตามด้วยตัวเลขค่ะ ) Signature               : ซิกเน้เจ้อ                      = ลายเซ็น <------- เซ็นให้ตรงกับในหนังสือเดินทางนะคะ For Official Use       : ฟอร์ ออฟฟิเชียล ยูส         = สำหรับเจ้าหน้าที่    (เว้นไปค่ะ) แนะนำนะคะว่า ใน 2 ส่วนนี้ให้ดูข้อมูลในหนังสือเดินทางก่อนเขียน เผื่อว่าดูผิดจะได้แก้แค่ครั้งเดียวค่ะ ค่อยๆ เขียนนะคะ และรักษาบัตรเท่าชีวิตนะคะอย่าให้หายค่ะ เครดิตข้อมูลและภาพจาก ColdOut

Hello Filmmaker ทำ 'เอ็มวี' สวัสดีวงการหนัง
Hello Filmmaker /  มิวสิควิดีโอ / 

โดย ชลนที พิมพ์นาม (ตีพิมพ์ครั้งแรก ในนิตยสาร BIOSCOPE ฉบับ 146 / มีนาคม 2014) กลุ่มเพื่อนและพี่น้องจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอลมีเดีย ที่มารวมตัวกันในชื่อ ‘ฮัลโหล ฟิล์มเมกเกอร์’ Hello Filmmaker พร้อมกับสร้างชื่อกับงานมิวสิควีดีโอ หลากหลายแนวเพลงและศิลปิน เช่นเพลง ‘ขอ’ ของวง LOMOSONIC ที่กลายเป็นกระแสฮือฮาในโซเชียลเน็ตเวิร์คเพียงข้ามคืน หรือล่าสุดกับหนังสั้น The Only One ที่กลายเป็นไวรัลดังที่มีผู้คลิกชมกว่า 2 ล้านวิวในสองวัน เราจึงขอพาเพื่อนๆ ไปรู้จักพวกเขาทั้ง 7 คนให้มากยิ่งขึ้น ‘ฮัลโหล ฟิล์มเมกเกอร์’ ประกอบไปด้วยสมาชิก 7 คน ได้แก่ ฐิติพงศ์ เกิดทองทวี (ผู้กำกับหลักของกลุ่ม), ภัทรภร วีระศักดิ์วงศ์ (โปรดิวเซอร์และผู้กำกับ), โชติรัตน์ วารีรัตนโรจน์ (โปรดิวเซอร์, ผู้กำกับ, กำกับศิลป์ และแคสติง) วรกร ฤทัยวาณิชกุล (โปรดิวเซอร์, กำกับภาพและคัลเลอร์ลิสต์), ทิพย์วิมล พิพัฒนโยธะพงศ์ (โปรดิวเซอร์), สุทธิชัย เหลืองอมรเลิศ (กำกับภาพ) และ จิรพงษ์ พุฒจ้อย (กำกับศิลป์) โดย ฐิติพงศ์เล่าความเป็นมาของกลุ่มให้ ฟังว่า “พวกเราก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยผมอยู่ปี 3 ที่ แบบทำงานด้วยกัน ลองทำหนังสั้นส่งประกวด ดู ก็ทีมประมาณนี้เลย แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อ ก็ช่วยกันไปช่วยกันมา ทำหนังทีสิสจบของแต่ละ คน คือใครเก่งด้านไหนก็มาช่วยเหลือกัน ซึ่ง กลุ่มเราก็จะหน้าเดิมๆ มาตลอด” ทุกคนเริ่มรวมตัวกันอย่างจริงจัง เมื่อฐิติพงศ์ตัดสินลาออกจากงานประจำโดยคำยุจากเพื่อนๆ นั่นเอง “หลังจากจบทุกคนก็แยก ย้ายกันไป ก็ไปทำงานบ้าง บางคนก็กำลังจะเรียนต่อ ซึ่งตอนนั้นพี่พงศ์ ฐิติพงศ์ก็คุยกับเราว่า มีโปรเจ็คต์เป็นวีดีโอไวรัลอยู่ชิ้นหนึ่ง เขามีทุนให้แสนหนึ่ง ซึ่งสำหรับเราตอนนั้นแสนหนึ่ง มันเยอะมาก ตอนนั้นด้วยความคึกคะนองก็ยุๆ กันว่าลาออกจากงานประจำมาทำกันสิ ซึ่ง สุดท้ายก็ทำกันจริงๆ (หัวเราะ) เลยต้องมารวมตัวกัน แถมสุดท้ายงานแรกที่บอกว่าจะได้แสนหนึ่ง เอาจริงๆ เขาก็จ่ายแค่ 3 หมื่นเอง (หัวเราะ)” ภัทรภรเล่า แต่โชคดีที่ฐิติพงศ์ ได้รับการติดต่อจาก รุ่นพี่ที่ทำงานเก่าว่ามีงานชิ้นหนึ่งอยากให้ตน ลองทำ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของงานในสายมิวสิควีดีโอ “คือพี่เขาปฎิเสธเอ็มวีไปงานหนึ่ง เขาก็เลยโทรมาหาผมว่าสนใจไหม ถ้าสนใจก็ลองไปขายดู มันคือเพลง ‘เรือชูชีพ’ ของวงสมเกียรติ เราก็เอาว่ะ ก็เดินเข้าไปขายที่สมอลรูม ปรากฏว่าได้ทำ และก็มีฟีดแบ็กกลับมาดีเลยได้ทำมาเรื่อยๆ” ชื่อทีมว่า ‘ฮัลโหล ฟิล์มเมกเกอร์’ ที่แม้ถูกตั้งขึ้นมาอย่างเร็วๆ และเหมือนจะมาด้วยความบังเอิญ แต่ก็แฝงไว้ด้วยนัยยะที่ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกัน จึงทำให้มุมมองและวิธีคิดในการทำมิวสิควีดีโอหรืองานทุกๆ ชิ้นของทีมนี้ เปรียบเสมือนแบบฝึกหัดในการทำหนัง อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของทีมนั่นเอง ฐิติพงศ์กล่าวว่า “จริงๆ พวกเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วว่าอยากทำหนังในวันใดวันหนึ่ง แล้วการทำเอ็มวีมันก็สนับสนุนการเล่าเรื่องประมาณหนึ่งอยู่ ผมก็พยายามกำหนดโจทย์ว่า เอ็มวีนี้ ลองเล่าเรื่องแบบนี้ดู อย่างทำงานสไตล์เดี้ยงๆ เซอร์ๆ แบบใน ‘โอมจงเงย’ ทำสารคดีปลอมกองถ่ายตัวเองใน ‘วู้ ฮู’ คือผมชอบงานเอ็มวีที่มีเส้นเรื่อง มีการเล่าเรื่องที่ชัดเจนมากกว่า” คิดจากกรอบทดลองให้รู้สึก ฐิติพงศ์เล่าวิธีคิดในการทำงานให้ฟังว่า “ยุคแรกๆ เหมือนเราทำด้วยความทะเยินทะยาน อยากลองของ เอาไอเดียต่างๆ มาคลุม เพื่อพิสูจน์ว่าเราทำงานแบบนั้นได้ แต่พอยุคหลังๆ ทำมาสามปี ก็รู้สึกว่างานบางประเภทมันไม่มียุคสมัย มันเหมือนหนังสูตรเรื่องหนึ่ง แต่มันจะอยู่ได้ยาวนานกว่า” “คือพงศ์เขาจะมานั่งแกะงานที่ชอบมารื้อดูว่าเพราะอะไรเอ็มวีแบบนี้ถึงทำให้เรารู้สึกสนุกหรือเศร้าได้ เหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แล้วค่อยเอาวิธีการมาใช้” ภัทรพรกล่าว ซึ่งสุทธิชัยก็เสริมว่ากับมิวสิควีดิโอสุดฮิตอย่าง ‘ขอ’ ที่แม้จะมีโครงสร้างการเล่าเรื่องที่ครอบไว้ประมาณหนึ่ง แต่ก็ยังมีความสนุกใน การทดลองทำอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ “คือเพลง ‘ขอ’ เนี่ย ด้วยโครงเรื่องมันน่าจะเศร้าแน่ๆ แต่ เวลาทำก็จะไม่ได้ตั้งใจให้คนดูรู้สึกฟูมฟาย แต่เราอยากให้คนดูรู้สึกว่ามันสมจริงมากที่สุด ให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดในยุคสมัยของพวกเขาจริงๆ” จากเอ็มวียุคแรกๆ ที่นำไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ต่างๆ มาครอบชิ้นงานเอาไว้ สู่งานเน้นเส้นเรื่องและอารมณ์ความรู้สึกตามเพลงมากยิ่งขึ้น คือวิธีคิดที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามวุฒิภาวะที่เติบโตขึ้นของทีมงานนั่นเอง ร่วมผลงานที่น่าสนใจของ Hello Filmmaker  ‘เรือชูชีพ’ - สมเกียรติ (2011) https://www.youtube.com/watch?v=55JewP6SFq0 จากงานชิ้นแรกของทีม นำเสนอภาพอันมืดครึ่มประหนึ่งพายุใหญ่กำลังจะมา บรรยากาศอันหม่นเข้มช่วยขับให้วงร็อคหน้าใหม่อย่าง สมเกียรติ ดูดีมีสง่าราศีขึ้นมาทันตา จนทำให้ทีมได้มีโอกาสทำงานกับวงร็อคหน้าใหม่อีกหลายวงในเวลาต่อมา ‘นาฬิกา’ Clock – Friday (2012) https://www.youtube.com/watch?v=K58ipQHtrCg การถ่ายแบบลองเทคในมิวสิควีดีโออาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ทีมก็เลือกนำเสนอเพลงนี้ให้ท้าทายขึ้นไปอีก โดยเปรียบเปรยเนื้อเพลงเป็นภาพจำที่สถิตย์อยู่ตามมุมต่างๆ ในบ้าน ด้วยการใช้นักแสดง 10 คนเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆ หลังกล้องได้อย่างต่อเนื่อง ‘โอมจงเงย’ – สแตมป์ Feat. โจอี้ บอย, ตู่ ภพธร (2012) https://www.youtube.com/watch?v=iZJm2xNvjTU งานที่เกรียนตั้งแต่นักร้องยันเพลง การเดินเรียงแถวแบบสโลว์โมชั่นอย่างในหนังฮ่องกงผสมหนังฮอลลีวูดกู้โลก หรือมุกการตายด้วยอุปกรณ์สื่อสารชนิดต่างๆ กลายเป็นการยั่วล้อกับเนื้อเพลงได้แสบใช่เล่น ‘จนวันสุดท้าย’ (Till I Die) - SQWEEZ ANIMAL Feat แป๋ง Yellow Fang (2012) และ แดนเนรมิต - BIG ASS (2012) https://www.youtube.com/watch?v=qWslbu3DhN0 https://www.youtube.com/watch?v=5sOSV-_aj8Y ‘จนวันสุดท้าย’ คือจุดเปลี่ยนของทีมในการเริ่มมาทำมิวสิควีดิโอที่เน้นการเล่าเรื่องมากขึ้น โดยทดลองเอาความเมโลดรามา ที่หยิบยืมสไตล์หนังโฆษณาประกันชีวิตชื่อดังมาทำใหม่ในเชิงบูชาครู กลายเป็นมิวสิควีดิโอตัวแรกๆ ของทีมที่ตั้งใจจะทำให้เป็นเหมือนกับหนังสั้นสักเรื่องหนึ่ง จนมาถึงมิวสิควีดีโอเปิดตัววง (อีกรอบ) ของ BIG ASS ที่สุดท้ายก็แตกหน่อกลายเป็นหนังสั้นความยาวแปดนาที ‘เที่ยงคืนสิบห้านาที’ - 25 hours (2012), ‘แค่เท่านั้น’ - Better Weather (2012) และ ‘ขอ’ (WARM EYES) – LOMOSONIC (2014) https://www.youtube.com/watch?v=uozAhIkHWhI https://www.youtube.com/watch?v=J1k0iQXy19c https://www.youtube.com/watch?v=tUuqWFExZgY สามเพลงนี้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องความรักที่ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ไม่อาจตัดขาดจากกันได้อย่างสิ้นเชิงเพราะเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยตัวอักษร ตั้งแต่ยุคส่งเอสเอ็มเอส ไปจนถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ครุ่นแรกๆ ในบ้านเราอย่าง ไฮไฟว์ จนมาถึงยุคเฟซบุ๊ค ซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนภาพความสัมพันธ์ของคนในยุคปัจจุบันที่ทั้งลื่นไหลและแสนเปราะบาง รวมไปถึงการกลัดติดสัญลักษณ์ทางการเมืองใน ‘แค่เท่านั้น’ นอกจากสามารถเล่าถึงยุคสมัยในเนื้อหาได้แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นความสนใจทางการเมืองของคนรุ่นนี้ ในรูปแบบที่แตกต่างจากยุคก่อนๆ ได้อีกด้วย ปัจจุบัน และอนาคต ‘ฮัลโหล ฟิล์มเมกเกอร์’ ยังคงสนุกในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมิวสิควิดีโออย่างต่อเนื่อง โดยมีงานที่น่าจดจำและพูดถึงมากมาย ทั้งการร้อยเรียงช่วงเวลาของการลาจากคนที่รักหลากหลายรูปแบบใน ‘ไม่เคย’ - 25 hours, Message In A Bottle ของวง Part Time Musicians ที่ใช้ภาพมากมายเล่าวิถีของความรักจากจุดเริ่มสู่จุดจบ, 'เพื่อนรัก' (Dear Friend) - The Parkinson เรื่องเพื่อนแอบรักเพื่อนที่เชื่อเชิญให้ผู้ชมได้เห็นความลื่นไหลของเพศสภาพในปัจจุบัน, หนังสั้น Dear Stranger การสะท้อนความสัมพันธ์ที่ไม่อาจรู้ว่าอะไรจริงหรือลวงในโลกออนไลน์มาจนถึงงานล่าสุด หนังสั้น The Only One ที่พวกเขาหยิบยืมสูตรสำเร็จของหนังรอมคอมมาเล่าในเวลาอันจำกัดได้อย่างน่าสนใจ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นความพยายามในการเล่าเรื่อง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความฝันในการทำหนังยาวเรื่องแรกของกลุ่มซึ่งยังคงมีอยู่เสมอจนถึงทุกวันนี้ https://www.youtube.com/watch?v=v0UvOsCi8mc https://www.youtube.com/watch?v=ZTwd7kekzTs https://www.youtube.com/watch?v=EPZfaGPP3cA&feature=youtu.be https://youtu.be/RK6zRUaoB7E https://www.youtube.com/watch?v=i97I3KIsAZI ติดตามข่าวสารและเทรนด์หนังจากทั่วทุกมุมโลกได้ที่ facebook : BIOSCOPE Magazine

รพ.เมืองเลสเตอร์โอดคนไข้ล้นเหตุแฟนบอลฉลองแชมป์จนเมาหัวทิ่ม
ข่าวกีฬา /  พรีเมียร์ลีก / 

โรงพยาบาลหลักในเมืองเลสเตอร์เผยว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมามีคนไข้เข้ามาใช้บริการมากกว่าปกติถึงสองเท่าเพราะผลจากการฉลองแชมป์ของแฟนบอลทีมจิ้งจอกสยาม เมื่อคืนวันเสาร์มีแฟนบอล เลสเตอร์ หลายหมื่นคนออกมาร่วมฉลองแชมป์ พรีเมียร์ลีก กันตามถนนในเมือง ขณะที่โรงพยาบาลแน่นขนัดไปด้วยผู้ที่มาใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะมีสาเหตุมาจากการเมาสุรา โดยโฆษกของโรงพยาบาลแถลงว่า "เมื่อคืนและเมื่อเช้าที่ผ่านมาเรามีคนไข้แผนกฉุกเฉินมากกว่าปกติถึงสองเท่า ส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะเมาสุรา" นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังขอร้องประชาชนว่าไม่ต้องเดินทางมาที่แผนกฉุกเฉินหากได้รับบาดเจ็บไม่มาก

เคล็ดลับขับขี่อย่างปลอดภัย เมื่อฝนตกและถนนเปียกลื่น
Chevrolet /  ขับรถ / 

นอกจากการเตรียมรถให้พร้อมในช่วงหน้าฝน โดยนำรถเข้าศูนย์บริการ เทคนิคการขับขี่ที่ถูกต้องยังมีความสำคัญเพื่อให้ทุกการเดินทางในช่วงหน้าฝนมีความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับขี่ของเชฟโรเลตแนะนำเคล็ดลับการขับขี่ดังนี้ เปิดไฟหน้า ไฟหน้าช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้ทั้งตัวคุณและผู้ขับขี่รถคันอื่นได้มองเห็นในสภาพแสงน้อย ไม่ควรใช้ไฟฉุกเฉินยกเว้นเมื่อจอดรถและต้องการให้รถคันอื่นหลบเลี่ยง ถ้ารถของคุณมีไฟตัดหมอก ควรเปิดใช้งาน รักษาความเร็วที่สามารถควบคุมได้ ลดความเร็วเมื่อขับขี่บนถนนเปียกลื่น ควรแน่ใจว่าสามารถหยุดรถได้ในระยะที่มองเห็น การลดความเร็วยังช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการรถลอยตัวหรือเหินน้ำ การขับขี่บนถนนที่มีน้ำท่วมขัง ควรหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านถนนที่มองไม่เห็นหรือไม่สามารถเดินผ่านได้ หรือถนนที่มีน้ำท่วมขังสูงกว่ากึ่งกลางของล้อรถ สำหรับรถเอสยูวีและรถกระบะขนาดใหญ่สามารถแล่นผ่านถนนที่มีน้ำท่วมสูงได้ แต่ควรตรวจสอบว่ารถของคุณสามารถขับขี่ผ่านระดับน้ำได้สูงเท่าใด ควรขับรถเข้าสู่บริเวณน้ำท่วมด้วยความเร็วไม่เกิน 3 กม./ชม. และเพิ่มความเร็วเป็น 6 กม./ชม. เมื่อต้องขับผ่านน้ำท่วม ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นน้ำด้านหน้าและลดระดับน้ำโดยรอบห้องเครื่องยนต์ลง ช่วยลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าสู่ที่กรองอากาศและสร้างความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าและชิ้นส่วนต่างๆ หากใช้ความเร็วมากกว่านี้จะทำให้น้ำไหลผ่านกระจังหน้าเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์ได้ เมื่อต้องขับผ่านถนนที่มีน้ำท่วมขัง ควรตระหนักว่าระดับน้ำที่สูง 15 ซม. จะถึงระดับใต้ท้องรถ และรถส่วนใหญ่จะเริ่มลอยน้ำในระดับน้ำที่สูง 30 ซม. ขณะที่ระดับน้ำ 60 ซม. จะพัดพารถทุกประเภทแม้กระทั่งรถอเนกประสงค์เอสยูวี ถึงแม้น้ำจะไม่ไหลแรง แต่แรงกระทำและปริมาณน้ำก็จะพัดพาตัวรถไปได้ ดังนั้นจึงไม่ควรเสี่ยงอย่างเด็ดขาด ปิดแอร์ ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรปิดแอร์และเปิดหน้าต่าง การขับขี่บนถนนที่มีน้ำท่วมขังขณะเปิดแอร์อาจทำให้เครื่องยนต์ดับ เนื่องจากพัดลมจะทำงานและทำให้น้ำเข้าสู่เครื่องยนต์ ถ้าเครื่องยนต์ไม่ดับ พัดลมก็จะหมุนรับเศษขยะที่ลอยมาตามน้ำซึ่งจะทำให้พัดลมเสียหายได้ นำไปสู่ปัญหาความร้อนของเครื่องยนต์ที่สูงเกินไป ขับอย่างนุ่มนวล ขับขี่ด้วยความนุ่มนวลและหลีกเลี่ยงการเบรกหรือหักเลี้ยวกะทันหัน ซึ่งอาจจะทำให้ตัวรถสูญเสียการควบคุม ควรเบรกก่อนเข้าโค้ง และเร่งออกอย่างนุ่มนวล ข้อมูลและภาพจาก : เชฟโรเลต ประเทศไทย

หมอเจี๊ยบ ฮอตปรอทแตก! แต่ยังเหงาเพราะไร้คู่
เจี๊ยบ ลลนา /  พอลลี่ พรพรรณ

   ตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นสาวห้าว ก็ฮอตแบบถล่มทลาย สำหรับ (หมอ)เจี๊ยบ ลลนา ที่ล่าสุดไปเปิดใจว่าตอนนี้ทำงานเยอะ โสดสนิท ไร้คนดูแลหัวใจ ความสัมพันธ์ พอลลี่ พรพรรณ แค่เพื่อน อ้อนแฟนๆ ขอบคุณที่เข้าใจในความเป็นเจี๊ยบ    "ตอนนี้โสด ช่วงนี้ไม่มีใครคุยเลย(ยิ้ม) เรื่องสเปคจริงๆ เป็นใครก็ได้นะที่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็น ในสิ่งที่เราทำ และเป็นคนดีก็พอแล้วค่ะ กับพอลลี่ก็เป็นเพื่อนกัน ช่วงนี้ไม่ว่างได้เจอเลย นี่ก็ไม่ว่างเลย เจี๊ยบไม่มีเวลาทำอะไรเลยทำแค่งานในโรงพยาบาลกับงานในวงการก็หมดเวลาแล้ว ตอนนี้เป็แพทย์ประจำบ้าน สาขาฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ก็ใกล้จะจบแล้วถามว่าในอนาคตจะเลือกงานในวงการ หรืองานหมอ ถ้าต้องเลือกจริงๆ ก็ต้องเลือกงานหมอของเจี๊ยบอยู่แล้ว แต่ถ้ามีเวลามีงานเข้ามาเจี๊ยบก็ยินดีรับทุกอาชีพ ถ้าเราแบ่งเวลาได้(ยิ้ม)    ในส่วนของการแบ่งบาทบาทหน้าที่จริงๆ มันก็ไม่ได้ยากมากแค่สั่งคัท เราก็กลับมาเป็นเจี๊ยบคนเดิมที่เป็นหมอ ไม่เคยอินจนกลับบ้าน จะมีแค่บางที่เท่านั้นที่รู้สึกแว้บเดียวเราก็พยายามดึงตัวเองกลับมาบอกตัวเองว่าอันนั้นมันแค่ละคร มันจะมีติดอารมณ์เครียดกลับมาเวลาที่เล่นบทเศร้าเยอะๆ เคล็บลับไม่มีอะไรแค่เราอยู่กับปัจจุบัน รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ก็พอ แฟนๆ ส่วนใหญ่เข้าใจนะว่าเรามีหลายอาชีพ(ยิ้ม) เขาก็รอผลงานของเรา ก็ขอบคุณแฟนๆ ที่ให้กำลังใจเจี๊ยบทุกที่ทุกงานเสมอ แม้กระทั่งในไอจีก็ตาม เขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆ เขาสัมผัสได้ถึงตัวตนเจี๊ยบแล้วก็รักในสิ่งที่เจี๊ยบเป็น" ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG:jeab_lalana,บันเทิง 8 HOT NEWS เจี๊ยบ ลลนา   เจี๊ยบ ลลนา   เจี๊ยบ ลลนา  

10 ข้อที่ผู้หญิงอยากเดินทางคนเดียวต้องทำ
jetradar /  ผู้หญิงเดินทางคนเดียว / 

10 ข้อที่ผู้หญิงอยากเดินทางคนเดียวต้องทำ “เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลําบาก” คำนี้พวกเราสาวๆ คงได้ยินกันจนชิน จะไปไหนมาไหน หรือทำอะไรก็ลำบากกว่าผู้ชายหลายเท่านัก รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว เราเชื่อว่ามีผู้หญิงจำนวนมากต้องการไปไหนมาไหนคนเดียว แต่ก็อาจกังวลว่าจะปลอดภัยไหม แถมที่บ้านยังห่วงสุดๆ ไม่อยากให้ไปไหนมาไหนคนเดียว ดังนั้นการเริ่มทริปคนเดียวจึงต้องฝันสลายไป แต่ไม่ต้องกลัว วันนี้เรามี 10 วิธี ที่ทำแล้ว ที่บ้านจะอนุญาตให้คุณออกเดินทางเที่ยวคนเดียวแน่นอน และคุณยังไม่ต้องกังวลในเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย ไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้าง… 1. คุยกับที่บ้าน เหตุผลแรกๆที่สาวๆหลายคน ไม่คิดจะออกเดินทางคนเดียวตั้งแต่ต้นเลยก็เพราะคิดว่าที่บ้านจะเป็นห่วงจนไม่ยอมอนุญาตให้ไปไหนไกลๆคนเดียว อย่าว่าแต่ไปต่างประเทศเลย แค่ต่างจังหวัด บางบ้านก็ไม่อยากให้ลูกสาวต้องไปคนเดียวแล้ว ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ โลกจะเปลี่ยนไปแล้ว เราจะโตขึ้น แต่ในสายตาพ่อแม่ ท่านก็ยังเป็นห่วงเรา และยังมองเราเป็นเด็กเสมอ ทีนี้จะทำยังไง ให้ท่านสบายใจและยอมให้เราไปเที่ยวล่ะ อย่างแรกเลยคือการทำความเข้าใจ เราต้องสื่อสารกับท่านให้เข้าใจว่า เราจะออกเดินทางไปยังที่ๆปลอดภัย เราหาข้อมูล เตรียมตัวพร้อมแล้ว บอกท่านให้ทราบโดยละเอียดว่าเราจะไปไหน พักที่ไหน ไปทำอะไรบ้าง จะกลับวันไหน ยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ ท่านจะยิ่งสบายใจมากเท่านั้น เพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา ท่านจะได้รู้ว่าจะไปตามหาเราได้ที่ไหน จะช่วยเราได้ยังไง ปริ้นข้อมูลเอาให้ท่านเก็บไว้เลยเพื่อความสบายใจ 2. เลือกวันเดินทางให้เหมาะสม เลือกวันเดินทางให้เหมาะสมในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงให้ไปดูฤกษ์ ดูยามว่าจะออกเดินทางวันไหนถึงจะดี แต่ด้วยความที่เราเกิดมาเป็นผู้หญิง การมีรอบเดือนก็เป็นเรื่องธรรมชาติ หากต้องเดินทางคนเดียว ควรเลียกเลี่ยงวันที่จะมีรอบเดือนดีกว่า จะได้ไม่ทรมานตัวเอง แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็ไม่ควรทำกิจกรรมอะไรที่หักโหมเกินไป เดี๋ยวจะพาลป่วยเอาง่ายๆ 3. จองตั๋วก่อนออกเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางด้วยเครื่องบิน รถไฟ รถบัส เราก็ควรจองตั๋วล่วงหน้า เพื่อจะได้ราคาถูก ยิ่งถ้าใครเดินทางด้วยเครื่องบิน ยิ่งสะดวก เพราะเดี๋ยวนี้เค้ามี เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาตั๋ว เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินจากสายการบินชั้นนำต่างๆ เช่น การบินไทย (Thai Airways), บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways), ไทยสมายล์ (Thai Smile), ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air) และ อื่นๆอีกมากมาย และที่สะดวกไปกว่านั้นคือสามารถจองผ่านมือถือได้เลย แค่ดาวน์โหลดแอปใน iOS หรือ Android แค่นี้ ง่ายและรวดเร็วมากๆ และเคล็ดลับอีกอย่างคือ ควรเดินทางในเวลากลางวันเพื่อความปลอดภัย หากใครที่เลือกเดินทางโดยรถไฟและต้องนอนค้างคืน ก็ให้เลือกนอนเตียงบน เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาทำอันตรายเราได้ง่ายๆ 4. จองที่พัก/โรงแรม ผู้หญิงอย่างเรา ความปลอดภัยสำคัญที่สุด เพราะฉะนั้น ควรเลือกที่พักที่สภาพแวดล้อมดี เป็นย่านที่ปลอดภัย อย่าเลือกเพราะราคาถูกเพียงอย่างเดียว คำว่าดี ก็ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไป ขอแค่สะอาด ปลอดภัย อยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านตลอดเวลา แต่ก็เงียบพอที่จะนอนได้สบายๆ 5. เตรียมเสื้อผ้าที่ทะมัดทะแมง เป็นที่ทราบกันดีว่าสาวๆทุกคนรักสวยรักงาม แต่ในความสวยนั้นก็ควรมีความทะมัดทะแมงอยู่ในตัวเสื้อผ้าที่เรานำไปด้วย เพราะเราอาจมีกิจกรรมต่างๆนาๆ ไหนจะต้องยกกระเป๋า ขนของ ทำเองหมดทุกอย่าง หากใส่ส้นสูงไป อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย 6. ศึกษาข้อมูลและวางแผน อย่าไปคิดว่า เราให้ไปถึงเมืองนั้นก่อน แล้วค่อยคิดว่าจะไปไหน เพราะทริปครั้งนี้ เราต้องการเที่ยวแบบชิลล์ๆ เพราะพอถึงเวลาจริง เราอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก แต่หากเรามีข้อมูลทุกอย่างพร้อม รู้ว่าจะไปไหน รู้ข้อมูล เบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆ มันจะช่วยเราได้เยอะมาก เพราะถึงเวลาจริง หากเกิดอะไรขึ้นมา เราคงไม่มีเวลามานั่งเสิร์ชหาข้อมูลอยู่หรอก 7. แผนที่ ไปที่ที่ไม่คุ้นเคย แผนที่จึงเป็นสิ่งจำเป็น ยิ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทำให้เราไม่จำเป็นต้องมากางแผนที่กันแล้ว แค่โหลดแอปแผนที่มาไว้ในมือถือ ก็ไปไหนมาไหน ไม่หลงแล้ว สะดวกมากๆ 8. ประกันการเดินทาง การซื้อประกันการเดินทางถือเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ทำให้เราไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากในการรักษาพยาบาล ยิ่งบางประเทศ ค่ารักษาพยาบาลแพงมาก ถ้าไม่ทำประกันการเดินทางไว้ อาจหมดตัวกันได้เลยทีเดียว การซื้อประกัน เดี๋ยวนี้ก็ง่ายแสนง่าย ซื้อออนไลน์กันได้สบาย แนะนำเลย ประกันการเดินทางของกรุงไทยพานิชประกันภัย ที่มีค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 50 บาท แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เราเดินทางด้วยค่ะ 9. สิ่งที่ต้องมีติดตัวตลอด นกหวีดหรือพวงกุญแจส่งเสียง นกหวีดก็จะมีหลายแบบ หลายรูปทรง พกไว้ เผื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย ก็หยิบนกหวีดมาเป่า ขอความช่วยเหลือ แถมยังทำให้คนร้ายตกใจอีกด้วย หรือจะพกพวงกุญแจส่งเสียงก็ได้ พวงกุญแจนี้จะมีสลักอยู่ ถ้าเราดึงสลักออก มันจะเกิดเสียงดังมาก พกของพวกนี้ ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา ถ้าพกอาวุธ คนร้ายอาจเอาอาวุธนั้นมาทำร้ายเราก็ได้ 10. สติสำคัญที่สุด สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สติ ไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหน ทำอะไร หากไม่มีสติแล้ว เรื่องร้ายๆหรืออุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าเราจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหน หากขาดสติ ทุกอย่างก็จบ เพราะฉะนั้น ให้มีสติตลอดเวลา มันจะช่วยทำให้การเดินทางของเราราบรื่นหรือมีปัญหาน้อยที่สุด ยังไง Jetradar ก็ขอให้สาวๆทุกคนกล้าที่จะออกเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ ไปเที่ยวที่ในฝันและมีความสุขกับมันค่ะ

เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เมื่อเขาเดินทางกลับบ้าน จากเค้าโครงเรื่องจริง!!!
cigna /  signa / 

"บ้าน" คำสั้นๆแต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่น เพราะเราทุกคนรู้ว่าในบ้านหลังนั้นมีคนที่รักรอเราอยู่เสมอ แต่สำหรับบางคนที่ต้องทำงานอยู่ไกลบ้าน คำว่า "กลับบ้าน" เป็นสิ่งที่พวกเขาเฝ้ารออยู่ตลอดเวลา เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมีโอกาสได้กลับบ้านสักครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ยากลำบาก การกลับบ้านจึงมีความหมายมากที่สุดในชีวิต นี่คือเรื่องราวจากเค้าโครงเรื่องจริงของ คุณพ่อนักสถาปนิกคนหนึ่ง ที่ต้องจากครอบครัวอันแสนอบอุ่นไปทำงานอยู่ไกลบ้าน ไม่กี่วันก่อนที่คุณพ่อท่านนี้จะต้องเดินทางกลับบ้าน เขากลับประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดเพราะทุกคนในครอบครัวต่างก็รอคอยการกลับมาของเขาอย่างใจจดใจจ่อ การกลับบ้านของเขาในครั้งนี้จึงมีความหมายมากกว่าทุกครั้ง สิ่งสำคัญก็คือ เขาได้ให้คำสัญญากับลูกๆว่า "แล้วเจอกันนะ" แต่กลับเกิดอุปสรรคบางซึ่งใครก็ไม่อาจคาดฝัน จึงทำให้เขาไม่สามารถเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวได้ ในสถานการณ์ที่ลำบากแบบนี้เขาจะผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้อย่างไร? มาติดตามตอนจบ จากคลิปสั้นๆซึ่งมันอาจจะมีความหมายมากที่สุดกับคุณ https://www.youtube.com/watch?v=FqtB9Oy0MHw . “บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์” ของซิกน่า พร้อมช่วยให้คุณได้กลับบ้านในช่วงเวลาที่คุณต้องการครอบครัวมากที่สุด เพราะเรารู้ว่าการกลับบ้านของคุณมีความหมายกับใครหลายๆคน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับความคุ้มครองจากบริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์ ฟรี 1 ปี ได้ที่ https://goo.gl/Gwnksi หรือ โทรมาลงทะเบียนที่ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร.1758 ตั้งแต่วันนี้ – 11 ส.ค. 2559 บริการนี้เป็นบริการพิเศษจาก บมจ.ซิกน่า ประกันภัย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีลูกค้ากว่า 90 ล้านคนใน 30 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของซิกน่า คือ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันการเดินทาง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซิกน่า ประกันภัย ได้ที่ www.cigna.co.th

รวมเรื่อง MOUTH VERR!!! ของสาวชาวมอ แคมปัสฯ เล่ม 37
MOUTH VERR /  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 

ชวนสาวๆ เม้าท์มอย เรื่องเปิ่นๆ เป๋อของตัวเอง, วีรกรรมช่วงสอบของเหล่าสาวสวย และอีกหลากหลายเรื่องราวจากปากสาวๆ ชาวมอที่น่ารัก อ่านได้ในนิตยสาร Campus Star เล่ม 37 เดือนมิถุนายน 2559 MOUTH VERR!!! ของสาวชาวมอ แคมปัสฯ เล่ม 37 “เบลเป็นคนเฮฮาค่ะ ชอบทำอะไรสนุกๆ อยู่กับเพื่อนก็จะมีอาการรั่วๆ ให้เห็นบ้าง แถมยังชอบขี้หลง ขี้ลืมอีกด้วย มึนๆ งงๆ เป็นประจำเลยล่ะค่ะ แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่ง มึนหนักมาก ถึงขนาดว่า ขึ้นรถผิดคันเลยด้วยนะ ตอนนั้นคือพอดีว่าเรานัดให้คนมารับ เขาก็บอกว่าจะมาจอดที่นี่นะ แล้วบริเวณนั้นก็มีรถจอดอยู่เต็มเลย แล้งดันบังเอิญมีว่ามีรถเหมือนกันจอดติดกันอยู่อีกค่ะ เราก็ไม่รู้อะไร ไม่รู้หรอกว่าคันไหน รู้แค่ว่าต้องขึ้นรถแบบนี้ รถที่ขึ้นไปเป็นรถที่รุ่นเดียวกัน สีเดียวกันเลยค่ะ จอดอยู่ใกล้ๆกัน ก็เลยขึ้นผิด แบบเราเปิดประตูขึ้นไปนั่งบนรถเรียบร้อยแล้วถึงได้รู้ว่าตัวเองขึ้นรถผิดคัน 555 คืออายมาก รีบขอโทษ รีบลงเลยค่ะ” “อยู่ที่มหา’ลัยก็จะอยู่กับเพื่อนๆ เป็นกลุ่มใหญ่ค่ะ อยู่รวมๆ กันมีทุกเพศเลย แล้วกลุ่มเราก็จะเป็นกลุ่มที่เน้นเรื่องกินจริงจังมาก ยีนเองก็เป็นคนไม่กินจุกจิกด้วย ขนม นม กาแฟนี่ไม่เลย กินทีก็เน้นกินหนักๆ กินข้าวไปเลย ซึ่งเพื่อนๆ ก็เป็นเหมือนกันเวลากินกันทีก็กินเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยดีกว่า อย่างร้านโปรดยีนก็จะเป็น ร้านข้าวมันไก่ค่ะอยู่หน้ามอ วันไหนไม่รีบมากต้มยำกุ้งหน้ามอก็อร่อย หน้ามอเราร้านอาหารเยอะมากนะ ไม่ต้องไปไหนไกลเลย แค่เดินออกมาหน้ามอก็มีทั้งร้านข้าวมันไก่ ร้านพิซซ่า ก๋วยเตี๋ยวเต็มไปหมด แต่ถ้าวันไหนรีบจริงๆ ก็เซเว่นเลยสะดวกดี” “อันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตอนสอบย่อยเก็บคะแนนที่ผ่านมา แล้วพอดีวิชานั้นเป็นวิชาที่หนูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ แล้วมันต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วย ยอมรับเลยว่าเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วย แล้ววิชานี้ยังยากอีก พอดีก่อนหน้านี้มีเพื่อนที่เรียนอีกคลาสหนึ่งเขาได้เข้าสอบก่อนเรา ก็เลยไปถามเขาว่ามีสอบอะไรบ้าง เขาก็ยอมบอกมานะ ว่ามีเขียน Essay ด้วย นี่ก็ยิ่งกังวลเลยจ้า คืนก่อนสอบพยายามอ่านสุดๆ แต่ก็ไม่คิดว่าจะรอด ถึงขนาดไปจ้างคนให้ทำให้เลยนะ แล้วเอามาลอกลงดิก พอตอนสอบเราก็กลัวๆ ลนๆ นั่นแหละ กลัวอาจารย์จัดได้ แต่ก็มีทริกนิดหนึ่ง คือ พยายามไปนั่งไกลๆ กับเพื่อนที่แกล่นๆ ค่ะ พวกนี้อาจารย์จะจับตาดูเป็นพิเศษ เราก็ต้องถอยให้ห่าง 555 ถือว่าเป็นการสอบที่ตื่นเต้นที่สุดของหนูเลย” “ช่วงนี้หลายๆ คนก็เพิ่งสอบเสร็จใช่มั้ยคะ พูดถึงเรื่องสอบละกัน ของหนูเองก็เพิ่งสอบเสร็จไปค่ะ มีวันที่จะสอบอยู่วันหนึ่ง ต้องสอบตอน 9 โมงเช้า คืนนั้นก็อ่านหนังสืออยู่ที่คอนโด อ่านเสร็จก็หลับไป หลับเร็วมากนะ ประมาณ 4 ทุ่มก็นอนแล้ว ก่อนที่จะนอนก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 4 รอบ ก่อน 8 โมงเช้า แล้วก็หลับยาวไปอีกค่ะ ตื่นมารู้สึกว่าตัวเองหลับสบายมาก ดูนาฬิกา 10.50 น. !! ตกใจมาก คือสายมากแล้ว มีสอบตอน 9 โมงด้วย มองโทรศัพท์ทำไมไม่ปลุกเรา แล้วยังมีอีก 20 กว่าสายจากเพื่อนๆ อีก นี่ก็ไม่อาบน้ำเลยค่ะ รีบวิ่งหยิบทุกอย่างใส่กระเป๋า เปลี่ยนชุดออกไปสอบเลยทันที แต่ยังดีที่อาจารย์เขาก็อนุญาตให้สอบ เพราะตอนนั้นเราก็บอกไปว่ามีเหตุฉุกเฉิน ก็โกหกอาจารย์ไป ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยเราก็ผิดจริงๆ แหละ รู้สึกผิดมาก ตอนนี้สำนึกผิดแล้ว สัญญาหนูจะไม่ทำอีกค่ะอาจารย์” “จีจี้จะขับรถไม่มหา’ลัยเองค่ะ แล้วมีอยู่วันหนึ่งที่กำลังจะไปเรียน ระหว่างที่วนหาที่จอดรถที่มหา’ลัยแต่ที่จอดรถมันเต็ม มองไปทางไหนก็เต็มไปหมดเลย เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการหาเสียง อบจ. ด้วย ก็จะมีป้ายติดเต็มไปหมด ป้ายก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนถนนนะ แล้วในจังหวะที่จะเลี้ยวรถดันมีน้องหมาวิ่งตัดหน้ารถ จี้ก็ตกใจหักพวงมาลัยเลี้ยวขึ้นฟุตบาทไปเลยค่ะ แล้วก็ติดอยู่บนนั้นลงมาไม่ได้ พยายามจะถอยออกมา พอถอยไม่ได้จี้ก็เดินลงจากรถมาเก็บป้ายที่ล้มอยู่ที่พื้น กลัวเราจะไปทำป้ายพังเหมือนกัน แต่ก็ไม่เป็นไรมันตั้งได้เหมือนเดิม ตอนนั้นอายก็อายนะ แต่ไม่รู้จะเอารถออกยังไง จนพอเราเห็นพี่ยามเดินมานั่นแหละ ด้วยความที่กลัวว่าจะโดนพี่ยามเดินมาต่อว่ามั้ง รีบกระโดดขึ้นรถเหยียบคันเร่ง แล้วมันก็หลุดออกมาได้ทันทีเลยค่ะ ตอนแรกติดอะไรไม่รู้นะ เจอพี่ยามปุ๊บแล่นฉิวเลย 555” “ในกลุ่มนี้จะมีเรื่องเม้าท์ๆ ให้นั่งคุยกันประจำค่ะ แล้วกลุ่มเราจะมีเพื่อนที่เป็นสาวประเภทสองเยอะก็เลยจะเสียงดังกันนิดหน่อย แล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างได้ วีรกรรมแสบๆ ก็เป็นวีรกรรมกลุ่มเนี่ยแหละค่ะ แบบแซวผู้ชายก่อน ปกติผู้ชายจะแซวผู้หญิงใช่มั้ย เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูเดินไปหน้ามหา’ลัย แล้วมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งเดินมา มีคนหนึ่งในกลุ่มเขาก็แซวหนูเนี่ยแหละ หนูก็อายๆ นะ แต่มีเพื่อนมาด้วย แซวมานี่ก็แซวผู้ชายกลับเลยค่ะ แซวจนเขาเสียหลักตั้งตัวไม่ได้ ต้องรีบเดินหนีไปเลยล่ะ 555” “เรื่องเปิ่นๆ เมื่อเร็วๆ นี้ของเกด เป็นเหตุการณ์ตลกๆ เกิดมาจากความที่เกดน้อยน้อย ก็เลยเบลอๆ ไปหน่อย ตอนเช้าเกดก็มีเรียนแต่เช้าด้วย ก็ต้องไปกดเงินก่อน เดี๋ยวไม่มีเงินไปมหา’ลัย เกดก็ไปกดเงินที่ตู้ ATM ค่ะ เสียบบตรอยู่หลายทีมาก แต่มันก็ไม่เข้าสักที ไม่รู้ทำไมไม่เข้า ก็พยายามเสียบอยู่หลายครั้ง คนข้างหลังก็มีมายืนต่อพอสมควร ทีนี้พอลองดูดีๆ อ้าว เกดเสียบบัตรผิด มันเป็นบัตรแรบบิทที่เอาไว้ขึ้น BTS นี่ก็ยืดเสียบบัตรตั้งนาน แล้วคนที่ต่ออยู่ด้านหลังที่ใกล้ที่สุดเขาเห็นเขาก็ขำใหญ่เลย แบบหัวเราะอ่ะค่ะ เกดก็ยิ่งอาย รีบหยิบบัตร ATM จริงๆ ขึ้นมากด พอกดเสร็จก็รีบๆ เดินหนีออกมาเลยค่ะ” “คือนุชอ่ะเป็นคนสายตาสั้น สั้นไม่ได้เยอะมากหรอกค่ะ แต่นุชก็ใส่คอนแทคเลนส์นะ แล้วถึงขนาดว่าใส่คอนแทคเลนส์แล้วแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์ที่นุชชอบทักคนผิดอยู่บ่อยๆ บ่อยมาก จนรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าใช่อย่าทัก เพราะมีครั้งหนึ่งไปทำหน้าแตกไว้แบบเล่นใหญ่มาก คือมีผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าเขาต้องเป็นเพื่อนเรา คนที่เราคิดแน่ๆ เพราะว่าเขาเหมือนมาก นุชก็เรียกเลยค่ะ ตะโกนชื่อเขาขึ้นมาเสียงดังเลย แบบเสียงดังลั่นเลยนะ ยิ้ม โบกมือไปทางนั้น พอเดินเข้าไปใกล้ๆ ปุ๊บ เฮ้ย คือเขาไม่ใช่คนที่เราคิด ไม่ใช่เพื่อนเรา ก็หน้าเจื่อน รีบบอกเขา ขอโทษค่ะ รีบเดินออกมา รู้สึกเป็นอะไรที่หน้าแตกมากเลย แล้วก็อายคนมากด้วย รอบๆ มีคนอยู่เยอะ เลยคิดได้ว่า ถ้าไม่ชัวร์ อย่าทัก” ..... ติดตามเรื่องราวของสาวๆ Mouth Verr ได้ที่ นิตยสาร Campus Star No.37 Facebook : www.facebook.com/campusstars

กชพรกด4เม็ด! ชบาแก้วu-16เฉียบอัดสปป.ลาว 5-2
ชบาแก้ว /  ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก / 

ทัพชบาแก้วผลงานยังดีต่อเนื่องหลังไล่ถล่ม สปป.ลาว ไปขาดลอยด้วยสกอร์ 5-2 โดยกชพร นิลละออ เหมาคนเดียว 4 ประตูให้ทีมคว้าชัยไปอย่างสุดมัน ความเคลื่อนไหวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด U-16 ภายใต้การคุมทีมของ นพดล พิบูลย์เวช ที่อยู่ในระหว่างแข่งขันรายการ “AFC U-16 Women’s Championship 2017 Qualifiers” ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 5 กันยายน ที่จังหวัดชลบุรี โดยทัพชบาแก้วประเดิมสนามด้วยการเอาชนะ จอร์แดน 2-1 ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่สองพบ ทีมชาติลาว เกมนี้ “โค้ชแดง” มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเพียงตำแหน่งเดียวจากนัดก่อน เริ่มเกมช่วง 20 นาทีแรก ทั้งสองทีมยังแลกกันสูสีและมีโอกาสลุ้นประตูคนละครั้ง โดยทีมชาติลาวได้ เคมมี่ พัทดารา ลองส่องด้วยขวาแต่หลุดเสา ขณะที่ทีมไทยได้ลุ้นจาก ภัทรนันท์ อุปชัย ที่จิ้มด้วยขวาในเขตโทษบอลพุ่งเข้าข้างตาข่ายอย่างน่าเสียดาย นาทีที่ 37 ชบาแก้วมาได้ประตูออกนำ 1-0 จากจังหวะฟรีคิกระยะ 25 หลาเยื้องทางฝั่งซ้าย สุภาวดี คีรีวงศ์ ปั่นไปที่เสาแรก ลิตาร์ ผู้รักษาประตูลาวรับบอลปลื้นเข้าประตูไป ก่อนที่ กชพร นินละออ จะมาทำประตูที่สองในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรก 45 นาทีแรกผ่าน ทีมชาติไทย ออกนำ ลาว 2-0 ครึ่งหลัง นาทีที่ 52 ไทยมาได้ประตูหนีห่างเป็น 3-0 จากจังหวะที่ กชพร นินละออ ปั่นโค้งๆด้วยขวาริมกรอบเขตโทษบอลผ่านมือ ลิตาร์ เข้าไป ก่อนที่นาทีถัดมา กชพร คนเดิมจะหลุดไปยิงประตูที่ 4 ให้ทีมและเป็นแฮตทริกของดาวเตะหมายเลข 3 ในเกมนี้ นาทีที่ 67 ทีมชาติลาว มาได้ประตูตื้นเป็น 1-4 จากจังหวะหลุดไปซัดด้วยขวาของ เคมมี่ พัทดารา ทว่าอีก 4 นาทีถัดมา กชพร นิลละออ มายิงให้ไทยหนีไปอีกครั้ง 5-1 ทว่านาทีถัดมา วาดี้ อินทิยา ก็มายิงให้ลาวไล่มา 2-5 ช่วงท้ายเกมยังแลกกันอย่างสนุก ทว่าไม่มีประตูเพิ่มจบเกม ทีมชาติไทย เอาชนะ ทีมชาติลาว 5-2 รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีม ทีมชาติไทย : พรพิมล เงินพล (ผู้รักษาประตู), กชพร นิลละออ, สุภาวดี คีรีวงศ์, ธาดารัตน์ ไทยทรงธรรม, ภัทรนันท์ อุปชัย, ธนกร พลคำ, ศศิกานต์ สูบกระโทก, ณัฐณิชา กาฬสินธุ์, เพ็ญพิชชา ไชยสีดา, ภรทิพย์ ทองวิจิตร, ทรินนิตี้ พาราสแคนโดลา ทีมชาติลาว : ลิตาร์ (ผู้รักษาประตู), วิลินธร วงแสงทอง, วิไลวรรณ ปัญญานุวงศ์, ล่าน้อย วงศ์เชียงคาม, เคมมี่ พัทดารา, ทิพภาภรณ์ หอมสมบัติ, อภัสรา จันทวงศ์ษา, โบริ่ง, หนูแดง สีประสงค์, อนุตา จันทิทอง, พรทิพย์ พรหมจันทร์

Sully ปาฏิหาริย์บนแม่น้ำฮัดสัน
Sully /  Tom Hanks / 

Sully ปาฏิหาริย์บนแม่น้ำฮัดสัน Sully ปาฏิหาริย์บนแม่น้ำฮัดสัน ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2009 ได้เกิดเหตุการณ์เครื่องบินแอร์บัส เอ 320 ขัดข้อง จนต้องลงจอดฉุกเฉินในแม่น้ำฮัดสันในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ในเวลาต่อมารอบเครื่องบินที่ลอยอยู่เหนือน้ำถูกห้อมล้อมไปด้วยกู้ภัยและผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยเหลือ ลูกเรือ 155 คนรอดชีวิต และกัปตัน ซัลลี ซัลเลนเบอร์เกอร์ รับบทโดย ทอม แฮงค์ส (Tom hanks) ได้รับคำยกย่องและถูกจดจำว่าเป็นฮีโร่คนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

โอปอล์-หมอโอ๊ค ไม่กังวล น้องอลิน ทำบอลลูนหัวใจ เชื่อ ผ่านไปได้ด้วยดี
หมอโอ๊ค สมิทธิ์ /  โอปอล์ ปาณิสรา / 

เพิ่งผ่านวันเกิดไปได้ไม่นาน สำหรับคุณพ่อสุดหล่อ หมอโอ๊ค สมิทธิ์ ที่วันเกิดปีนี้ มีลูกชายและลูกสาวพร้อมหน้าเป็นครอบครัว แถมภรรยาสาวมั่นอย่าง โอปอล์ ปาณิสรา ยังจัดเซอร์ไพร้ส์พาไปดินเนอร์ บนตึกสูง ใต้เแสงเทียนแบบโรแมนติกมว๊าก แถมด้วยเซอร์ไพร้ส์เล็กๆน้อยๆ กับรูปภาพที่สั่งทำพิเศษเป็นรูปของครอบครัวแบบน่ารักๆ ให้เป็นของขวัญวันเกิดอีกด้วย ล่าสุด ได้เจอทั้งคู่ ในงานการกุศลเพื่อคนตาบอด ‘See The World Charity Event’ เลยต้องขอถามถึงการเซอร์ไพร้ส์วันเกิดที่ผ่านมา และอัพเดตอาการของน้องอลิน ที่จะต้องเข้ารับการทำบอลลูนหัวใจในเดือนตุลาคมนี้ ว่าต้องเตรียมตัวยังไรบ้าง ซึ่งสาวโอปอล์ ได้บอกถึงอาการของน้องอลินว่า น้องอลินจะต้องทำบอลลูนหัวใจในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นไปตามแพลนทุกอย่างที่คุณหมอบอก ไม่มีอะไรเซอร์ไพร้ส์หรือน่ากลัว ถามว่ากังวลไหม ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเป็นแม่ แค่ลูกเป็นผื่นก็กังวลแล้ว แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ได้แต่ทำตามคำแนะนำของคุณหมอ เชื่อว่าเขาต้องผ่านไปได้อยู่แล้ว จากนั้นก็พักฟื้นแค่ 3 วัน ตนก็ลางานยาวเลย วันเกิดโอ๊คที่ผ่านมา จัดเซอร์ไพรส์อะไรให้กัน? โอปอล์ "จริงๆ เราเซอร์ไพรส์หลายช็อตมาก เขาเกิด 4 ก.ย. ก็เอารูปลูกๆ มาสั่งทำเป็นของขวัญให้เขา ปอล์บอกที่ร้านว่าให้เอามาส่งให้เรา แต่ทางร้านบอกว่าถนัดไปส่งที่คลินิกพี่โอ๊ค เราก็บอกว่าเก็บให้แน่นเลยนะ อย่าให้พี่โอ๊คเห็นว่าเป็นอะไร แล้วคืนวันที่ 3 ก.ย. พี่โอ๊คกลับมาบ้าน ถือของขวัญที่ปอล์ทำให้แล้วบอกว่าใครเอามาให้ที่คลินิกก็ไม่รู้ ซึ่งตอนนั้นเขาแกะเรียบร้อยแล้ว ปอล์ก็เลยบอกว่าปอล์เอง อันนั้นเป็นของขวัญชิ้นเดียวของเขาในปีนี้ ฉะนั้นวันเกิดเขาในปีนี้ไม่มีของขวัญแล้วนะ พอวันที่ 4 ทำงานเสร็จ ปอล์ก็บอกพี่โอ๊คว่าเดี๋ยวพอไปดินเนอร์แต่ไม่บอกว่าไปที่ไหน เพราะปอล์อยากไปดินเนอร์ที่ roof top bar เป็นแบบเอาต์ดอร์กลางแจ้งบนตึกที่สูงที่สุดและหรูหรา แต่ปรากฏว่าฝนตกตั้งแต่แจ้งวัฒนะ เราก็คิดในใจว่าไม่เป็นไร พี่โอ๊คไม่รู้ว่าเราจะพาไปไหน พอขับรถไปถึงสาทรมันคงซาแล้วแหละ ปรากฏว่า 3 ทุ่มครึ่งก็ไม่ซา เราก็เลยคุยกันว่าวกรถกลับไปกินข้าวที่ฟู้ดแลนด์ดีไหม แต่สุดท้ายก็ไปทานร้านอาหารที่อยู่ใต้ตึกเอาต์ดอร์ ทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เราคาดเลย จนปอล์ตัดสินใจจะบอกพี่โอ๊คว่าไปไหนเพราะฝนตกตลอดทาง" หมอโอ๊ค "จริงๆ ผมก็พอจะเดาออกว่าเขาจะพาไปไหน" ถามถึงของขวัญที่ทำเซอร์ไพรส์หมอโอ๊ค? หมอโอ๊ค "มันเป็นการ์ด 3 มิติ และก็มีรูปลูกๆ มาเรียงเป็นเรื่องราวชีวิตของเรา ก็เก็บไว้อย่างดี"โอปอล์ "เราตั้งใจทำของขวัญชิ้นนี้ กะว่าจะเซอร์ไพรส์เขา พอดีปอล์รู้จักกับคนที่ทำการ์ดแบบนี้ ปอล์ก็บอกเขาว่าปอล์อยากทำของขวัญประมาณนี้ มีรูปปอล์ พี่โอ๊ค และลูกๆ เขาก็ทำเป็นการ์ดใบนี้มาให้ เพราะจริงๆ แล้วปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ของขวัญปอล์จะเป็นฝ่ายทำให้พี่โอ๊คเอง ปอล์เคยเย็บตุ๊กตาให้ดูฟรุ้งฟริ้ง พอปีนี้เลี้ยงลูก เราทำอะไรเองไม่ได้ แต่ก็ไม่อยากซื้ออะไรแพงๆ ให้กัน อยากทำอะไรที่เก็บเป็นความทรงจำ เลยทำของขวัญชิ้นนี้ให้เขา" เซอร์ไพรส์ไหมกับของขวัญชิ้นนี้? หมอโอ๊ค "จริงๆ ก็ดีใจมากกว่า เพราะเป็นของขวัญวันเกิดมันก็มีความหมาย เป็นวันเฉลิมฉลองของเรา ตอนนี้ก็มีภรรยามาอยู่ด้วยอีกคน เขาเป็นคนที่คอยส่งความปรารถนาดีให้เราทุกปี และมีลูกๆ ด้วย เป็นปีแรกที่ได้อยู่พร้อมหน้าทั้งครอบครัว" ปกติโอปอล์จะไม่ค่อยหวาน? โอปอล์ "ใครบอกว่าปอล์ไม่หวาน ปอล์เป็นคนหวานมาก ปอล์เป็นคนมุ้งมิ้งนะ แต่จะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่ แต่ในชีวิตประจำวันนอกจากดูลูกแล้ว ทุกเช้าจะทำกับข้าวให้พี่โอ๊คกินเองทุกมื้อ บางวันเราก็ทำอย่างวิจิตรงดงาม ก็อยากจะถ่ายรูปให้โลกรู้ แต่กลัวคนหาว่าเราอวดไปทั่ว แต่จริงๆ เราก็ตั้งใจ พอปีนี้เหมือนลงตัวแล้ว มีทั้งลูกและสามี ก็ได้ทำหน้าที่ภรรยาจริงๆ" ตั้งใจอยากทำให้โอ๊คเองรึเปล่า? โอปอล์ "บางบ้านจะมีความสุขมากเวลาภรรยาแต่งตัวสวยๆ แต่พี่โอ๊คจะมีความสุขมากเวลาปอล์ทำกับข้าว แววตาเขาเวลาที่ปอล์อยู่หน้ากระทะ เขาดูปลื้มมาก บางทีเขาอัพรูปปอล์ซึ่งหน้าสด ผมไม่ดี แล้วเอาลงไอจี ปอล์ก็ต้องบอกให้พี่โอ๊คลบออกเดี๋ยวนี้ ปอล์มีภาพลักษณ์นะ ซึ่งจริงๆ ไม่มี (ยิ้ม) ปอล์ก็งงเพราะเวลาออกงานเขาจะเฉยๆ แต่วันไหนที่ปอล์จับกระทะแล้วดูสมบุกสมบันเขาจะชอบมาก แต่เป็นสิ่งที่เราชอบทำ ส่วนมื้อกลางวันและเย็นเขาจะทานที่ รพ. มื้อเช้าเป็นมื้อที่เราได้ทานข้าวด้วยกันทุกวัน ปอล์จะตื่นมาทำอาหารให้พี่โอ๊คกินทุกมื้อ" รู้สึกยังไงที่โอปอล์เป็นแม่ศรีเรือน ทำกับข้าวให้เรากินทุกวัน? หมอโอ๊ค "ผมว่ามันมีความหมายนะครับที่คู่ชีวิตทำอะไรให้เรา มันเป็นอะไรที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยกัน เขาทำอะไรก็อร่อยทั้งนั้น และถือเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้จริงๆ ทุกวัน" เคยมีมื้อไหนที่ไม่ได้ทำให้กินแล้วหมอโอ๊คงอนไหม?โอปอล์ "ไม่งอนหรอก แต่มันเป็นความสะเทือนใจ (ยิ้ม) ถ้าวันไหนที่ปอล์ตื่นมาทำอาหารให้เขา เขาจะมีความสุข แต่ถ้าวันไหนไม่ได้ทำ เขาก็จะหอบกล้วยหอมใส่ถุงซิปล็อกไปกิน แล้วถ่ายรูปลงไอจีว่าภรรยาเตรียมมาให้ ซึ่งเรารู้สึกเวทนาอยู่ในใจ จริงๆ จะด่าเราก็ได้" หมอโอ๊ค "ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ผมไม่ใช่คนขี้น้อยใจ (ยิ้ม) ก็ไม่อยากทานกับข้าวฝีมือคนอื่น อยากทานฝีมือเขาคนเดียว เพราะอยู่ด้วยกันขนาดนี้ บางทีเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเวรผมบ้างสลับกัน" ถามถึงอาการน้องที่จะต้องผ่าตัดทำบอลลูนเป็นยังไงบ้าง? โอปอล์ "เดือน ต.ค.นี้ น้องอลินจะต้องทำบอลลูนหัวใจที่ รพ.รามาธิบดี เป็นไปตามแพลนทุกอย่างที่คุณหมอบอก ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือน่ากลัว" ยังกังวลอะไรอยู่ไหม? โอปอล์ "พี่โอ๊คบอกว่าอย่ากังวล แต่ด้วยความเป็นแม่ แค่ลูกเป็นผื่นก็กังวลแล้ว ปอล์รู้ว่าพ่อก็กังวล แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ และก็เชื่อตามคำแนะนำของคุณหมอ เพราะเขาก็สู้มานานแล้ว แค่นี้เขาก็ต้องผ่านให้ได้อยู่แล้ว" หมอโอ๊ค "มันเป็นสิ่งที่เราทราบมาตั้งแต่แรกที่ตรวจเจอ และอันนี้เป็นไปตามแผนการรักษา เขาไม่ต้องทำอะไรฉุกเฉิน อาการเขาก็ปกติทุกอย่าง แต่แค่ทำบอลลูนเผื่ออนาคตเขาจะได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรหลังจากนี้ เรารู้สึกว่าเป็นเวลาที่พอดีแล้ว ก็คุยกับอาจารย์หมอที่เก่งๆ ว่าโอเคทุกอย่าง" น้องต้องพักฟื้นกี่วัน?โอปอล์ "แค่ 3 วันเอง ปอล์ก็ลางานยาวอยู่กับลูก" ขอบคุณรูปภาพจาก opalpanisara โอปอล์ - หมอโอ๊ค โอปอล์ - หมอโอ๊ค โอปอล์ - หมอโอ๊ค โอปอล์ - หมอโอ๊ค และลูกๆ ครอบครัว โอปอล์ น้องอลัน - น้องอลิน คุณพ่อ และน้องอลิน

ไม่ได้ฝันไปใช่ไหม? 10 อันดับ สนามบินวิวสวยที่สุดในโลก
airport /  สนามบิน / 

ปกติแล้วเราก็คงเคยเห็นการจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลก หรือสนามบินที่สวยที่สุดในโลก กันมาบ้างแล้ว วันนี้เราจะขอเปลี่ยนมุมมอง พาเพื่อนๆ ไปชม 10 อันดับ สนามบินวิวสวยที่สุดในโลก กันบ้าง เวลาที่นั่งเครื่องบินผ่าน และได้มองวิวสวยๆ ที่อยู่เบืองล่างแบบนี้ คิดดูสิมันจะสวยงามขนาดไหน ^^ อันดับที่ 10. สนามบิน Cape Town International Airport, ประเทศแอฟริกาใต้ เคปทาวน์ เป็นเมืองหลวงของแอฟริกาใต้ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดและมีเสน่ห์ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก ป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก จุดเด่นของเมืองอยู่ที่ภูเขาลูกใหญ่กลางเมืองที่สามารถมองเห็นได้จากทุกสารทิศ ชื่อว่า ภูเขาโต๊ะ (Table Mountain) อันดับที่ 9. สนามบิน London City Airport, ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมืองนิวแฮม ในอีสลอนดอน ประเทศอังกฤษ รองรับพื้นที่ศูนย์กลางการเงินของลอนดอน และเนื่องจากทางวิ่งของท่าอากาศยานแห่งนี้มีระยะสั้น จึงมีข้อจำกัดด้านขนาดเครื่องบินที่มาใช้บริการ แต่ถึงอย่างไรสนามบินแห่งบินก็ติดเป็น 1 ใน 10 สนามบินวิวสวยที่สุดในโลก ^^ อันดับที่ 8. สนามบิน Gibraltar Airport, ประเทศอังกฤษ สนามบินแห่งนี้อยู่ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก และอ่าว Algeciras ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตก รันเวย์ของสนามบินแห่งนี้สร้างจากกรวดผสมน้ำมันดิน มีความยาวไม่ถึง 2,000 เมตร นักบินจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งในการลงจอดที่แน่นอนและแม่นยำ และต้องมีความพร้อมที่จะเบรคทันทีที่ล้อแตะรันเวย์ เพราะไม่อย่างนั้นมีหวังได้ลงไปจอดในทะเลแน่ๆ และรันเวย์แห่งนี้มีถนนตัดผ่าน เวลามีเครื่องบินขึ้น-ลง ที่กั้นถนนก็จะพับลงมากั้นไม่ให้รถผ่าน (คล้ายเวลาวิ่งข้ามทางรถไฟในบ้านเรา) อันดับที่ 7. สนามบิน Billy Bishop Toronto City Airport, ประเทศแคนาดา ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งว่า Toronto Island Airport ซึ่งความหมายแปลตรงๆ ตามชื่อเลย เพราะสนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะที่อยู่ข้างๆ เมือง Toronto ผู้โดยสารจึงต้องนั่งเรือเฟอร์รี่จากแผ่นดินมายังเกาะแห่งนี้เพื่อขึ้นเครื่อง โดยปกติแล้ว สนามบินแห่งนี้รองรับแต่สายการบินในประเทศ เครื่องบินส่วนตัว และเครื่องบินฉุกเฉินเท่านั้น อันดับที่ 6. สนามบิน Saba Airport (Juancho E Yrausquin), แคริบเบียน เนเธอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในสนามบินที่วิวสวยที่สุดในโลกและอันตรายที่สุดในโลกอีกด้วย เพราะรันเวย์นี้มีความยาวเพียง 400 เมตรเท่านั้น ซึ่ง “ตำแหน่ง” ของรันเวย์ที่ด้านหนึ่งเป็นภูเขาสูง ส่วนอีกด้านเป็นหน้าผา (ปลายสุดของรันเวย์ทั้ง 2 ข้าง เป็นหน้าผา) ซึ่งถ้ามีอะไรผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นตอนขึ้นหรือตอนลงก็จะตกลงไปในทะเลทันที ปัจจุบันนี้ มีเพียงสายการบิน  Windward Islands Airways  ซึ่งเป็นสายการบินท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่เปิดบินบริการวันละ 1 เที่ยวบนสนามบินแห่งนี้ อันดับที่ 5. สนามบิน St. Maarten Airport (Princess Juliana International), แคริบเบียน สนามบินแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกสนามบินที่มีคนนิยมไปถ่ายรูปมากที่สุด เพราะว่ารันเวย์เริ่มต้นจากชายหาดเพียงไม่กี่เมตร ฉะนั้นเวลาคนเล่นน้ำอยู่ ก็จะเห็นเครื่องบินบินผ่านหัวไปในระยะที่ใกล้มากเลยทีเดียว สนามบินแห่งนี้มีรันเวย์ยาวเพียง 2,000 เมตร อันดับที่ 4. สนามบิน Barra Airport, Scotland, ประเทศอังกฤษ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะ Barra ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ  ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศสกอตแลนด์ ที่นี่นับเป็นหนึ่งในสนามบินเพียง 2 แห่งในโลก ที่ใช้ “ชายหาด” เป็นรันเวย์ และเนื่องจากเวลาน้ำขึ้นรันเวย์ของสนามบินแห่งนี้จะหายไป ดังนั้นตารางบินของสนามบินแห่งนี้จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลง และถ้ามีเหตุฉุกเฉินให้ต้องนำเครื่องลงจอดในเวลากลางคืน ก็จะใช้วิธีนำรถยนต์มาจอดเรียง และเปิดไฟ เพื่อให้เกิดแสงสะท้อนบริเวณแผ่นโลหะที่ถูกเรียงไว้บริเวณชายหาด เป็นการนำทางให้นักบินสามารถนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัย อันดับที่ 3. สนามบิน Nice Cote D'Azur Airport, ประเทศฝรั่งเศส สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างออกไป 7 กิโลเมตรจากเมือง Nice ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นสนามบินหลักของภูมิภาคนี้เลยทีเดียว ความสวยงามของมันก็คือ รันเวย์ที่ยืนออกไปในทะเล ที่เห็นแล้วน่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเมืองมาร์แซย์ของฝรั่งเศสกับเมืองเจนัวของอิตาลี อันดับที่ 2. สนามบิน Las Vegas McCarran Airport, ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่คลาร์กเคาน์ตี รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา ห่างจากตัวเมืองลาสเวกัสไปทางใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ใจกลางทะเลทราย อันดับที่ 1. สนามบิน Queenstown Airport, ประเทศนิวซีแลนด์ สนามบินแห่งนี้เป็นสนามบินนานาชาติเพียงแห่งเดียวในแถบ South Island ตั้งอยู่ที่เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ และสถานที่ตั้งของมัน ต้องบอกว่าเปรียบเสมือนในเทพนิยาย ที่มีทั้งภูเขา แม่น้ำ และทะเลสาบอยู่ล้อมรอบ ภูมิทัศน์ของหุบเขาโดยรอบสวยงามตระการตาระดับโลก ล้อมรอบด้วยเทือกเขา The Remarkable บนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู (Wakatipu) โดยเฉพาะถ้าไปหน้าหนาวจะได้ชมวิวหิมะขาวๆ บนยอดเขา เครดิตข้อมูลและรูปภาพจาก CNN Travel

โอ้ละพ่อ!เจอแล้วตัวการวางบึ้มในโอลด์แทรฟฟอร์ดทีแท้ระเบิดปลอม
บอร์นมัธ /  พรีเมียร์ลีก / 

กลายเป็นคดีโอ้ละพ่อไปแล้วงานนี้สำหรับการวางระเบิดที่โอลด์แทรฟฟอร์ด เมื่อสืบทราบว่างานนี้ไม่ได้เกิดจากฝีมือผู้ก่อการร้ายแต่อย่างใด หากแต่เป็นการลืมระเบิดที่ใช้ซ้อมไว้ในสนามโดยในเกมพรีเมียร์ลีกนัดส่งท้ายฤดูกาลที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อมีการสั่งยกเลิกเกมส์เพราะตรวจพบระเบิดภายในสนาม ซึ่งหลังการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พวกเขายืนยันว่าระเบิดดังกล่าวเป็นของปลอมทำเหมือน ซึ่งถูกใช้ในการฝึกซ้อมหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดูแลโดยบริษัทชื่อว่า "Security Search Management and Solutions Ltd” เพราะเป็นระเบิดปลอมที่ไม่มีสารที่ทำให้เกิดการระเบิด จึงทำให้สุนัขที่จะตรวจดมกลิ่นหาสิ่งแปลกปลอมก่อมแข่งขันทุกครั้งไม่เจอสิ่งผิดปกติ  จนมีคนมาพบเข้า 20 นาทีก่อนเกม ส่งผลให้เกมถูกยกเลิกและทีมเสียหายไปกว่า 3 ล้านปอนด์ สำหรับกำหนดแข่งขันใหม่วันที่ 17  พฤษภาคมนี้เวลา 02.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

ลูกเรืออยู่ครบ! ทอม แฮงค์ส นำเครื่องลงจอดเหนือแม่น้ำสำเร็จใน Sully
Aaron Eckhart /  Anna Gunn / 

ลูกเรืออยู่ครบ! ทอม แฮงค์ส นำเครื่องลงจอดเหนือแม่น้ำสำเร็จใน Sully “ปาฏิหาริย์แห่งฮัดสัน” ได้ทำให้ คลินท์ อีสต์วู้ด (Clint Eastwood) เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Sully ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2009 ได้เกิดเหตุการณ์เครื่องบินแอร์บัส เอ 320 ขัดข้อง จนต้องลงจอดฉุกเฉินเหนือแม่น้ำฮัดสันในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ในเวลาต่อมารอบเครื่องบินที่ลอยอยู่เหนือน้ำถูกห้อมล้อมไปด้วยกู้ภัยและผู้คนที่อยุ่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยเหลือ ลูกเรือ 155 คนรอดชีวิต และกัปตัน ซัลลี ซัลเลนเบอร์เกอร์ รับบทโดย ทอม แฮงค์ส (Tom hanks) ได้รับคำยกย่องและถูกจดจำว่าเป็นฮีโร่คนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ดูบทความต้นฉบับ : Tom Hanks shows heroism is complicated in 'Sully' trailer