ผลสลากกินแบ่ง

พบแล้วล็อตเตอรี่ 40,000ฉบับ สูญหายที่อยุธยา
ล็อตเตอร์รี่หาย /  สลากกินแบ่งหาย

พบแล้วล็อตเตอรี่ 40,000ฉบับ สูญหายที่อยุธยา เจอสอดไส้ในเล่มส่งขายที่ จ.เลย ชาวบ้านนาหลวง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย กว่า 500 คน ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.วังสะพุง เพื่อให้ตรวจสอบ ภายหลังพบว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อจากร้านยี่ปั๊วมีการสอดไส้ ลอตเตอรี่ฉบับที่หายไปที่ จ.อยุธยา โดยนายหนู จิตศรีดา อายุ 57 ปี หนึ่งในพ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ตนเองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากร้านยี่ปั๊วแห่งหนึ่ง ในราคาฉบับละ 92.50 บาท จากนั้นนำมาตรวจเช็ก ปรากฏว่า เจอสลากกินแบ่งรัฐบาลหมวดที่ 10 - 11 ที่มีการแจ้งอายัดไว้จำนวน 10 ฉบับ และเมื่อสอบถามไปยังผู้ค้ารายอื่นๆ ทราบว่าถูกสอดไส้เหมือนกัน จึงได้รวมตัวแจ้งความดังกล่าว MThai news

เปิด 7 มาตรการต้านโกง ป.ป.ช.เล็งเสนอ คสช. สัปดาห์หน้า
7 มาตรการป้องกันการทุจริต /  ป.ป.ช. / 

สรรเสริญ เผย ป.ป.ช.เล็งเสนอ 7 มาตรการป้องกันทุจริตให้ คสช.สั่งการให้หน่วยงานรัฐไปปฏิบัติ สัปดาห์หน้า นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการรวบรวมมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาและสั่งการให้หน่วยงานของรัฐนำไปปฏิบัติ โดยมาตรการป้องกันการทุจริตที่เตรียมนำเสนอ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 เป็นมาตรการหรือข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เคยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามอำนาจในมาตรา 19(11) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่ง ครม. มีมติรับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติแล้ว แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรนำเสนอ คสช. เพื่อยืนยันตามมาตรการและข้อเสนอแนะรวม 7 เรื่อง คือ 1. ข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อโครงการจัดซื้อรถโดยสารสาธารณะใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,183 คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 2.ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายของทางราชการในการดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ 3.การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งในกรรมการรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง 4.มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสรรโควตาและการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 5.การสร้างความโปร่งใสในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง 6 .ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตเรื่อง "การบูรณาการป้องกันการทุจริตของโครงการภาครัฐ" 7 .มาตรการป้องกันการทุจริต เรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง กลุ่มที่ 2 เป็นมาตรการหรือข้อเสนอแนะที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เคยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามอำนาจในมาตรา 19(11) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจาก ครม. รวม 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและป้องกันความเสียหายของทางราชการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 2.มาตรการป้องกันการทุจริตเรื่อง การบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา 3.มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กลุ่มที่ 3 เป็นมาตรการหรือข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อ ครม. คือ มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวอีกว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ยังอยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอแนะเรื่อง มาตรการป้องกันการจัดทำนโยบายในการหาเสียงของพรรคการเมือง เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับชาติก่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมหน้าการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายครั้งสำคัญ สำหรับมาตรการป้องกันการทุจริตต่างๆ พร้อมรายละเอียด สำนักงาน ป.ป.ช. คาดว่าจะนำเสนอต่อ คสช. ได้ในสัปดาห์หน้า MThai News

แผงหวยรัฐบาลค้าน คสช. แก้ราคาแพง
กวาดล้างหวย /  คสช. / 

แผงสลากกินแบ่งรัฐบาลโคราช ค้าน คสช. แก้ปัญหาแพง อ้างรับมา 91-92 บาท ด้านนักเสี่ยงโชคเผยรับได้คู่ละ 100 บาท  ภายหลังจากที่ คสช. มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงเกินราคา เพื่อควบคุมให้จำหน่ายในราคาคู่ละ 80 บาท ตามราคาที่ระบุในสลาก ส่งผลให้ผู้ค้าแผงสลากกินแบ่งรัฐบาล บริเวณ ถ.จอมพล หลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลใหญ่ที่สุดของ จ.นครราชสีมา ออกมาแสดงความเห็นคัดค้านเป็นอย่างมาก โดย นางบุศรา โชติณภาลัย อายุ 62 ปี เปิดเผยว่า แผงของตนรับมาจากยี่ปั๊วที่ประมูลได้มาอีกครั้ง จำนวน 2,000 ใบ ในราคาคู่ละ 91-92 บาท แพงกว่าราคาหน้าสลากอยู่แล้ว ดังนั้น หากจะให้ขายในราคาคู่ละ 80 บาท คงทำไม่ได้ เพราะการค้าขายต้องมีกำไร จึงไม่เห็นด้วยที่ทาง คสช. จะมาแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงเกินราคา ด้าน นางมณี ขุนสันเทียะ อายุ 59 ปี ลูกค้าที่มาซื้อลอตเตอรี่ กล่าวว่า ราคาลอตเตอรี่คู่ละ 100 บาท ก็พอรับได้ ช่วงนี้ควรเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนก่อนดีกว่า

'ภาค ปชช.' บุกทำเนียบ ร้อง 'คสช.' ปฏิรูป สนง.สลากกินแบ่งฯ
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

"ภาคประชาชน" 12 องค์กร บุกทำเนียบ ร้อง คสช.เร่งปฏิรูปสำนักงานสลากฯ เน้นโปร่งใส ไม่ตกเป็นเครื่องนักการเมือง ด้าน "ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพฯ" เสนอร่าง ก.ม.3 ฉบับ ให้คืนความสุขสู่ผู้ด้อยโอกาส-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

ไปรษณีย์ รับ ทำสลากกินแบ่งรัฐบาลหายจริง
ล็อตเตอร์รี่หาย /  สลากกินแบ่งรัฐบาลหาย / 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ระบุ สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 หายระหว่างนำส่งไปยัง จ.อยุธยา จริง จำนวน 2 ห่อ พร้อมเตรียมฟันอาญาพนักงานหากตรวจสอบผิดจริง วันนี้ ิ20 มิ.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (สายงานระบบปฏิบัติการ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) เปิดเผยว่า กรณีเจ้าหน้าที่นำจ่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 หายระหว่างการนำจ่ายไปยังศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 42,800 ฉบับ ทางบริษัทได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เจ้าหน้าที่ได้นำจ่ายสลากกินแบ่งฯ จำนวน 16 ห่อ ไปยังศูนย์ราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างทางการไปนำจ่ายพบว่าสลากกินแบ่งฯ ได้สูญหายไป 2 ห่อ เป็นจำนวน 42,800 ฉบับ จึงดำเนินการแจ้งไปยังสำนักงานสลากฯ เพื่อดำเนินการอายัดสลากกินแบ่งฯ ที่สูญหายดังกล่าว และเข้าแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาไว้แล้ว ในเบื้องต้นได้ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายพร้อมคืนค่าฝากส่งตามอัตราที่ ปณท กำหนด ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน หาก ปณท. พบว่าเจ้าหน้าที่นำจ่ายเกี่ยวข้องกับการสูญหายของสลากกินแบ่งฯ ดังกล่าวจริง จะมีการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป MThai News

กองสลากฯ ยันเงินรางวัลงวด 1 ก.ค. ยังปกติ ไม่มีการปรับลดรางวัล
ล็อตเตอร์รี่ /  สลากกินแบ่งรัฐบาล / 

กองสลากฯ ยันเงินรางวัลงวด 1 ก.ค. ยังปกติ ไม่มีการปรับลด แม้เกิดปัญหาสลากหาย นางกุณฑีรา ตันติรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ออกมามายืนยันภายหลังมีข่าวลือว่า สลากงวดวันที่ 1 ก.ค. 57 มีการปรับลดเงินรางวัลลงเนื่องจากปัญหาล็อตเตอร์รี่หายกว่า 40,000 ฉบับ ว่า เงินรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กรกฎาคม ยังคงเป็นเงินรางวัลตามปกติ ไม่มีการปรับลดวงเงินแต่อย่างใด แม้ว่าจะมีสลากฯ กว่า 40,000 ฉบับหายไป แต่ทั้งนี้ หากสลากฯ ชุดที่หายไปถูกรางวัล ก็จะมีการเก็บเงินรางวัลไว้ 2 ปี ก่อนจะส่งกลับคืนคลัง เนื่องจากเป็นสลากฯ ชุดที่มีการอายัดไว้แล้ว MThai news

การศึกษาไทยอยู่ลำดับ 8 อาเซียนขอคสช.ช่วย
การศึกษาไทย /  คสช. / 

อธิการบดี ม.ขอนแก่น ขอ คสช. ช่วยแก้ปัญหา การศึกษาไทยอยู่ลำดับ 8 ในอาเซียน ใช้งบสูงสุดในโลก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากการสำรวจคุณภาพการศึกษาของไทยขณะนี้พบว่า อยู่ในลำดับที่ 8 ของกลุ่มประเทศอาเซียน และลำดับที่ 51 จาก 59 ประเทศที่ได้มีการสำรวจ และอัตราการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ไม่ถึงร้อยละ 50 ในขณะที่ การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการศึกษาของไทย สูงถึง521,233 ล้านบาทต่อปี หรือที่ร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายของรัฐทั้งหมด ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ดร.กิตติชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า งบประมาณดังกล่าวทั้งหมดจะตกไปอยู่ที่เงินเดือนและค่าตอบแทนถึงร้อยละ 49 และร้อยละ 3 เป็นค่าพัฒนาผู้เรียนผู้สอน ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ควรแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในการประสานงานไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้จัดสรรกำไรบางส่วนมาพัฒนาวงการการศึกษาของไทย

คลังจว.เข้มให้ตัวแทนขายสลาก80บ.เริ่ม16กค.
ปรับราคาล็อตเตอรี่ /  ปรับราคาหวย / 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กำชับ คลังจังหวัดทั่วประเทศ กวดขันตัวแทนจำหน่ายสลาก 80 บาท เริ่มงวด 16 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติให้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาฉบับละ 80 บาท พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้ารายย่อยอย่าขายแพงเกินราคาที่กำหนดไว้ โดยได้มอบหมายให้ พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ ปลัดบัญชีทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) หารือกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาสลากแพงนั้น ล่าสุด กรมบัญชีกลางได้กำชับคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ให้กวดขันดูแลตัวแทนจำหน่ายสลากที่รับสลากจากสำนักงานคลังจังหวัดไปจำหน่าย ให้จำหน่ายสลากตามราคาควบคุม ตั้งแต่งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป พร้อมทั้งจะควบคุมการจำหน่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีตัวแทนจำหน่าย จำหน่ายสลากเกินราคาโดยได้แจ้งเวียนตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ซึ่งมาตรการนี้คาดหวังว่า จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ซื้อสลาก และช่วยลดความรุนแรงของปัญหาสลากเกินราคาในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากพบตัวแทนจำหน่ายรายใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดในสัญญา ให้ระงับการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทันที

กองสลาก เล็งแก้กม.คืนชีพหวยออนไลน์
กองสลาก /  คืนชีพหวยออนไลน์ / 

ประธานบอร์ดกองสลาก ระบุ ได้สั่งให้สำนักงานสลาก ศึกษาแก้ไข พ.ร.บ.สลาก คืนชีพหวยออนไลน์ แก้ปัญหาล็อตเตอรีราคาแพง นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร และประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่า ได้สั่งให้สำนักงานสลากฯ เร่งศึกษาการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 เนื่องจาก พ.ร.บ.สลากฯดังกล่าวใช้มาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ส่งผลให้การดำเนินงานบางส่วนติดขัดไม่สามารถทำได้ อาทิ ระบบการจัดสรรสลาก รวมทั้ง สลาก 2 ตัว 3 ตัวด้วยเครื่องอัตโนมัติ (หวยออนไลน์)  หวยตู้ หวยขูด ว่าจะปรับปรุงอย่างไรเพราะการศึกษาและผลงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าหากมีผลิตภัณฑ์คู่แข่งแล้ว จะส่งผลให้ราคาสลากฯปรับลดลง ทั้งนี้ ภายหลังจากการสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯแล้ว คาดว่าจะหารือในเรื่องดังกล่าวทันที ซึ่งสำนักงานสลากฯ ไม่ปิดกั้นผลิตภัณฑ์หวยออนไลน์ แต่ต้องรอดูผลการศึกษาที่ละเอียดอีกครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบผู้ประกอบการรายย่อยและคนพิการ ว่าควรจะมีหรือไม่ หากมีผลกระทบ คนพิการ ก็ต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป MThai News

มติ คตร.เลิก 2 โครงการ 'บูรณะหัวรถจักร-แท็บเล็ต' ชี้ ไม่คุ้มค่า
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

มติ คตร.ยกเลิก 2 จาก 10 โครงการ 'บูรณะหัวรถจักรดีเซล-แท็บเล็ต' ชี้ ไม่คุ้มค่า ให้กลับไปคิดแผนงานใหม่ ขณะสั่งทบทวนอีก 4 โครงการ สั่งขายสลากกินแบ่งฯ ราคา 80 บาท 2 ก.ค. เป็นต้นไป... -----------------------ขอบคุณข่าวจาก

ออมสินตั้งงบ 1 พันล้าน ปล่อยกู้ผู้ค้าสลากรายย่อย
ธนาคารออมสิน /  ธัชพล กาญจนุกูล / 

ออมสิน ตั้งงบประมาณ 1 พันล้านบาท ปล่อยกู้ผู้ค้าสลากรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการขายสลากในราคา 80 บาท ตามนโยบาย คสช. นายธัชพล กาญจนุกูล รองผู้อำนวยการอาวุโส ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ออมสิน เตรียมหารือกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในสัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้วยการปล่อยเงินกู้กับผู้ค้าสลากรายย่อยที่มีโควต้า แต่ขาดสภาพคล่องและไม่มีกำไร เมื่อต้องขายสลากในราคา 80 บาท ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  เพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือผู้ค้าสลากรายย่อยที่ได่รับผลกระทบ โดยจะต้องได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ ต้นทุนของผู้ค้าสลากรายย่อย จะต้องใช้วงเงินค้ำประกันอยู่ที่งวดละ 7.5 หมื่นบาทต่อคน จึงมองว่า จะเริ่มต้นปล่อยสินเชื่อกลุ่มดังกล่าวไว้ไม่เกิน 1 พันล้านบาท หากมีผู้ค้าสลากที่โควตาหมดอายุ ขณะนี้อยู่ระหว่างชะลอการพิจารณาต่ออายุ ส่วนเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ จะใช้โมเดล โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินมาพิจารณาปรับเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสม กับผู้ค้าสลากรายย่อย เช่น อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนไม่เกินโครงการธนาคารประชาชน 1 %ต่อเดือน จะเสนอให้รัฐบาลรับภาระชดเชยอัตราดอกเบี้ย (PSA) วงเงินไม่เกิน 1-2 แสนบาทต่อรายต่อปี และที่สำคัญต้องมีบุคคลค้ำประกัน 3 ราย เอาสลากบางส่วนมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มาช่วยค้ำประกัน 50% ของพอร์ตสินเชื่อ นอกจากนี้ต้องมีแนวทางหากผู้ค้าสลากไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ ธนาคารออมสินต้องสามารถยึดโควตาสลาก และนำมาขายต่อได้ด้วย MThai News

'ประยุทธ์' ขอ งดตีข่าวแตกแยก ปัดโยกขรก.หวังสืบอำนาจ
คสช. /  คืนความสุขให้คนในชาติ / 

'พล.อ.ประยุทธ์' เตือนสื่อเรื่องนำเสนอข่าว ของดสร้างความแตกแยก มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ยัน ย้ายข้าราชการ เพื่อความเหมาะสมไม่ได้หวังสืบอำนาจ บ่นหลายคนไม่ยอมเข้าใจเรื่องโรดแมป3ขั้น เตรียมล้างโควตาหวย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" โดยเริ่มต้นด้วยการเตือนสื่อ ขอให้งดนำเสนอข่าว ที่ไม่เป็นความจริง และส่อไปในทางสร้างความขัดแย้ง พร้อมกับยืนยันว่า จะไม่ใช้อำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อแต่อย่างใด และที่ผ่านมาก็อนุโลม ในการนำเสนอมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน ร่วมกันสร้างความปรองดอง ความสุขสงบของคนในชาติ พร้อมกันนี้ ยังยืนยันด้วยว่า คสช. กำลังผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเกิน 2% ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้มีรายได้น้อย โดยให้ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส. จัดโครงการให้กู้ยืมไปลงทุนให้มากขึ้น ตลอดจนมีการผ่าตัดระบบราชการใหม่ ย้ายข้าราชการ เพื่อความเหมาะสมในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามแผนโดยเร็วที่สุด โดยไม่ได้มุ่งหวังจะสืบทอดอำนาจแต่อย่างใด "ประยุทธ์" บ่นหลายคนไม่ยอมเข้าใจเรื่องโรดแมป 3 ขั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เรื่องโรดแมป 3 ระยะ ว่า พูดไปหลายครั้งแล้ว และมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ต่าง ๆ ทั้งจากนักวิเคราะห์ นักเขียน นักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งก็รู้สึกน้อยใจเช่นกัน แต่ก็อยากให้บุคคลต่างๆ เหล่านั้น ฟัง คสช. เพราะทุกคนกำลังทำงานตามแผนนั้น ๆ อย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้กล่าวด้วยว่า ขอให้ประชาชนในชาติ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และยืนยันว่าคสช. เข้าใจดีว่า การทำรัฐประหารเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ คสช. จำเป็นต้องทำเพื่อทำให้ประเทศเกิดความสงบและได้ทำความเข้าใจกับคนในชาติมาโดยตลอด พร้อมกับย้ำว่า ถ้าเราไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ถ้าคนไทยไม่เข้าใจกันแล้วเราจะให้ใครมาเข้าใจเรา รวมถึงชี้แจงว่าพยายามทำความเข้าใจกับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ปลัดกรทรวงต่างประเทศ ก็ได้ไปชี้แจงกับกัมพูชา และสามารถพา นายวีระ สมความคิด กลับมาได้ ก็ขอแสดงความยินดีด้วย ตลอดจนย้ำว่า จะพยายามดูแลแรงงานต่างด้าวให้ดีที่สุด แต่ขอให้ทุกคนขึ้นทะเบียนใหถูกต้อง ตามกฎหมายทุกคน คสช. เตรียมล้างโควตาหวย ยัน ไม่รับผลประโยชน์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ว่า คสช. กำลังเดินหน้า ในการเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเรื่องราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอรี่ นั้น เตรียมที่จะล้างสัญญากองสลากโควตาลอตเตอรี่หลังหมดสัญญา เพื่อหาทางแก้ปัญหาให้กับผู้ขายรายย่อย ให้คนไม่เดือดร้อนให้ได้ ซึ่งในเบื้องต้น ในระหว่างที่สัญญาเดิมของโควตาลอตเตอรี่ยังมีอยู่ ก็จะมีการควบคุมราคาด้วยการตั้งจุดขายให้อยู่ที่ 80 บาท ส่วนพื้นที่อื่นๆ ก็ขออย่าให้เกิน 92 บาท พร้อมกับย้ำว่า คสช. จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์กองสลาก แม้แต่บาทเดียว นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ชี้แจงด้วยว่า การบุกค้น ตรวจจับอาวุธสงครามนั้น มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่อง ไม่มีการจัดฉากตามที่ถูกกล่าวหา และสอบสวนพบว่า มีความเชื่อมโยง มีบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมายจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งกรณีโมเดลในจังหวัดต่าง ๆ ด้วย ส่วนเรื่องการเชิญบุคคลเข้ามารายงานตัว ก็ไม่ได้มีการกักตัวแต่อย่างใด เพียงแต่เชิญมาทำความเข้าใจปรับทัศนคติเท่านั้น   ประยุทธ์ ย้ำ โรดแมปทูลเกล้าฯ ธรรมนูญปกครองชั่วคราว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ว่า คสช. ขอย้ำถึงปฏิทินการทำงานว่า ขณะนี้ถือว่าอยู่ในขั้นที่ 2 ได้มีการตรวจสอบร่างธรรมนูญการปกครองชั่วคราวแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการทูลเกล้าฯ เพื่อให้มีพระปรมาภิไธยประกาศใช้ต่อไป เพื่อจัดตั้งรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตั้งรัฐบาล และสภาปฏิรูปแห่งชาติ คาดว่ากระบวนการต่างๆ จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. นี้ พร้อมกันนี้ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 85/2557 เรื่องแต่ตั้ง คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมกับ ยกเลิกระเบียบสำนักนายกฯ 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน ตลอดจน มีการประกาศฉบับที่ 77/2557 เรื่องตั้งศูนย์ One Stop Service จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพิ่ม และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่เรือประมงในพื้นที่ติดทะเล

มติ คตร.เลิก 2 โครงการ 'บูรณะหัวรถจักร-แท็บเล็ต' ชี้ ไม่คุ้มค่า
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

มติ คตร.ยกเลิก 2 จาก 10 โครงการ 'บูรณะหัวรถจักรดีเซล-แท็บเล็ต' ชี้ ไม่คุ้มค่า ให้กลับไปคิดแผนงานใหม่ ขณะสั่งทบทวนอีก 4 โครงการ สั่งขายสลากกินแบ่งฯ ราคา 80 บาท 2 ก.ค. เป็นต้นไป... -----------------------ขอบคุณข่าวจาก

'ภาค ปชช.' บุกทำเนียบ ร้อง 'คสช.' ปฏิรูป สนง.สลากกินแบ่งฯ
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

"ภาคประชาชน" 12 องค์กร บุกทำเนียบ ร้อง คสช.เร่งปฏิรูปสำนักงานสลากฯ เน้นโปร่งใส ไม่ตกเป็นเครื่องนักการเมือง ด้าน "ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพฯ" เสนอร่าง ก.ม.3 ฉบับ ให้คืนความสุขสู่ผู้ด้อยโอกาส-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

โดนแน่! ขายลอตเตอรี่เกิน 80 บาทกองสลากสั่งจับเริ่มงวด16 กรกฎาคม นี้
ขายล็อตเตอรี่เกินราคา /  ขายเกินราคา / 

ทพญ.กุณฑีรา ตันติรังสี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาขายล็อตเตอรี่เกินราคา ว่า ที่ผ่านมาได้เรียกผู้ค้ารายใหญ่ที่ได้โควตาตั้งแต่ 5,000 เล่มขึ้นไป ร่วมหารือเพื่อขอความร่วมมือให้จำหน่ายสลากตามราคาหน้าสลากคู่ละ 80 บาท ตั้งแต่ งวดวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ รวมทั้งขอความร่วมมือไปยังคลังจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลผู้ค้ารายย่อยให้จำหน่าย ลอตเตอรี่ หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ตามราคาอย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการจับกุมอย่างจริงจังหากพบว่าผู้ค้ารายใดขายเกินราคาที่กำหนด ทพญ.กุณฑีรา กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่สำนักงานสลาก ทำได้ในช่วงนี้ เพราะเวลานี้ยังไม่มีผู้อำนวยการปฏิบัติงาน ตามระเบียบทำให้ไม่สามารถเรียกประชุมและอนุมัติเรื่องใดๆ ได้ จึงถือเป็นข้อจำกัดในการทำงานช่วงนี้ ซึ่งกระบวนการสรรหา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน MThai News

มติ คตร.เลิก 2 โครงการ 'บูรณะหัวรถจักร-แท็บเล็ต' ชี้ ไม่คุ้มค่า
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

มติ คตร.ยกเลิก 2 จาก 10 โครงการ 'บูรณะหัวรถจักรดีเซล-แท็บเล็ต' ชี้ ไม่คุ้มค่า ให้กลับไปคิดแผนงานใหม่ ขณะสั่งทบทวนอีก 4 โครงการ สั่งขายสลากกินแบ่งฯ ราคา 80 บาท 2 ก.ค. เป็นต้นไป... -----------------------ขอบคุณข่าวจาก

'ภาค ปชช.' บุกทำเนียบ ร้อง 'คสช.' ปฏิรูป สนง.สลากกินแบ่งฯ
ข่าว /  ข่าวด่วน / 

"ภาคประชาชน" 12 องค์กร บุกทำเนียบ ร้อง คสช.เร่งปฏิรูปสำนักงานสลากฯ เน้นโปร่งใส ไม่ตกเป็นเครื่องนักการเมือง ด้าน "ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพฯ" เสนอร่าง ก.ม.3 ฉบับ ให้คืนความสุขสู่ผู้ด้อยโอกาส-----------------------ขอบคุณข่าวจาก

หวยปรับราคา เป็นคู่ละ 80 บ. เริ่มขาย 1 ก.ค.นี้
การเมือง /  คตร. / 

คสช.ประกาศปรับราคาหวย เป็นคู่ละ 80 บ. เริ่มขาย 1 ก.ค.นี้"สังศิต พิริยะรังสรรค์"ย้ำปัญหาหมักหมมขายต่อเป็นทอดๆเพิ่มภาระคนซื้อ  พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ หรือ คตร. เป็นประธานการประชุม คตร. ครั้งที่ 4/2557 โดยรายงานสรุปเรื่องมาตรการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาคู่ละ 80 บาท ที่คาดการณ์จะเริ่มต้นได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ ยังรายงานความคืบหน้าในการพิจารณายกเลิก 8 โครงการ และการพิจารณาความคืบหน้าในข้อมูลที่จะต้องติดตามอีก 28 โครงการ เพื่อความเหมาะสมและคุ้มค่า ด้านนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ไปดูรายละเอียดทั้งระบบการขายล็อตเตอรี่ ว่ามีผลประโยชน์อยู่ที่ใดและจะยกเลิกอะไรได้บ้าง เพื่อทำให้ราคาอยู่ที่ใบละ 40 บาท หรือคู่ละ 80 บาทนั้น ส่วนตัวมองว่า สิ่งที่ คสช. ดำเนินการอยู่คือการใช้กำลังกดดันให้ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับโควตาขายล็อตเตอรี่ในราคาที่ขาดทุน เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้แทนจำหน่ายได้จ่ายเงินให้ฝ่ายการเมืองไปแล้ว ทำให้ต้นทุนที่ได้รับจากล็อตเตอรี่ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าคู่ละ 80 บาท จึงไม่ได้ทำตามที่สำนักงานสลากฯกำหนดไว้ “ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเวลานาน เนื่องจากการนำล็อตเตอรี่ไปขายกันเป็นทอด ๆ ซึ่งสร้างภาระให้กับผู้บริโภค และมีเพียงผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับโควตาเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์และกำไร หาก คสช.จะกำหนดให้ปลายทางปรับลดราคาลงมา คงไม่มีใครยอมทำตาม เพราะเป็นการสร้างภาระและการขายทุนให้กับผู้ค้าแบบเดินหรือจักรยานทุกราย” MThai News

คสช. ปัดข่าว ไล่จับคนขายหวยเกินราคา
ราคาล็อตเตอร์รี่ /  สลากกินแบ่งรัฐบาล / 

คสช. สั่งขาย 80บ.เท่าที่ทำได้ ยันข่าวไล่จับคนขายหวยเกินราคา ไม่เป็นความจริง วันนี้ (2 ก.ค. 57) พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ได้ออกมากล่าวถึงแนวทางปฎิบัติในการขายล็อตเตอรี่ตามราคาที่กำหนด 80 บาท ตามคำสั่ง คสช. ว่า ในระยะแรก คสช.ให้มีการจัดตั้งจุดขายในราคา 80 บาท ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัดเท่าที่สามารถทำได้ ส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามกลไกตลาด และพยายามให้ขายในราคาไม่เกิน 90 บาท เนื่องจากกองสลากฯ มีภาระสัญญาผูกพันคงค้างอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตอยู่เดิม ส่วนระยะที่ 2 จะให้คณะกรรมการหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ราคาจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ โดยได้คำนึงถึงผู้ค้ารายย่อยกับผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้สามารถมีรายได้เลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสมและพอเพียง ส่วนที่มีข่าวว่า คสช. ไล่จับกุมผู้ขายล็อตเตอรี่เกินราคา 80 บาทนั้น ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงและไม่ใช่นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ค้ารายย่อย จึงได้มีการประสานไปที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอให้ระงับการจับกุมหรือใช้มาตราการบังคับทางกฎหมายในห้วงเวลานี้ไปก่อน MThai news

ประยุทธ์ เซ็นตั้ง “สมชัย สัจจพงษ์”นั่งปธ.บอร์ดกองสลากแล้ว
บอร์ดกองสลาก /  ประธานบอร์ดกองสลาก / 

หน.คสช ลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดใหม่  ซึ่งมี สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็น ประธานบอร์ดกองสลากคนใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.) ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ หรือ บอร์ดกองสลาก ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. โดยแต่งตั้งบุคคล 4 คน ประกอบด้วย นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานบอร์ดกองสลาก, พล.ต.สราวุธ กาพย์เดโช กรรมการ, นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ กรรมการ และนายชัยพร ธรรมพีร กรรมการ สำหรับบอร์ดกองสลาก 9 คน โดยเป็นผู้แทนโดยตำแหน่งจากหน่วยงานต่างๆ 4 คน จากกระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และอีก 1 คน เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งกำลังมีการประกาศสรรหาในเร็วๆ นี้ โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานสรรหา คาดว่าน่าจะใช้เวลาสรรหา 2-3 เดือน ทำให้ขณะนี้บอร์ดใหม่ไม่สามารถประชุมได้ จนกว่าจะมีผู้อำนวยการสลากฯคนใหม่ MThai News