ปอ

เต้นแรงเบอร์ใหญ่! น้องมะลิ จะเอาตื้ดๆ สะบัดไหล่แทบหลุด
น้องมะลิ พาขวัญ /  ปอ ทฤษฎี / 

โอ๊ย.....ไม่รู้ ลูกพี่ลิ ของเราไปเก็บกดมาจากไหน? ล่าสุด ป้าปู โพสต์คลิป น้องมะลิ เต้นเพลงจะเอาตื้ดๆ พร้อมแคปชั่นว่า ''ไม่ได้เห็นลูกพี่เต้นนานแล้ว จัดไปค่ะ #คลิปเก่าเล่าใหม่'' เรียกว่าสะบัดทีไหล่แทบหลุดกันเลยทีเดียว เห็น ลูกพี่ลิ เต้นมันส์ขนาดนี้ ทำเอาพี่จ๋าอยากลุกมาตื้ดตามเลยจ้า.... IG @poochaba ไม่ได้เห็นลูกพี่เต้นนานแล้ว จัดไปคะ #คลิปเก่าเล่าใหม่ @vanda29 ไม่ได้เห็นลูกพี่เต้นนานแล้ว จัดไปคะ #คลิปเก่าเล่าใหม่ @vanda29 น้องมะลิ พาขวัญ น้องมะลิ พาขวัญ น้องมะลิ พาขวัญ

แนะนำสถานที่ ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต
ความเชื่อ /  ทำทาน / 

แนะนำสถานที่ ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล 1. ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร (เวลาเปิด-ปิด 05.30 – 19.30 น.) ไปสักการะ “เทพารักษ์ทั้ง 5″ คือ พระเสื้อเมือง, พระทรงเมือง, พระกาฬไชยศรี, เจ้าพ่อเจตคุปต์, เจ้าพ่อหอกลอง เพื่อ “ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี” ไหว้ เสาหลักเมืององค์จำลอง ด้วยธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ผ้าแพร 3 สี ดอกบัว และไหว้องค์จริงด้วยพวงมาลัย สถานที่ตั้ง :  อยู่บริเวณหัวมุมสวนหลวง ข้างพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร การเดินทาง : เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91,201, 203 รถปรับอากาศ สาย 503,508, 512 2. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (เวลาเปิด-ปิด 08.30 – 16.00 น.) ไหว้พระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญในภูมิภาคเอเชีย เป็นศูนย์กลางความศรัทธาไทย – ลาว เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมาตลอดปี” ด้วยธูป เทียน ดอกบัวคู่ สถานที่ตั้ง : อยู่ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร การเดินทาง : เดิน ทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 53, 59, 64, 80, 82,91,201, 203 รถปรับอากาศ สาย 501, 503, 508, 512 3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.) นมัสการพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ (ที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้างประดับมุก ลวดลายภาพมงคล 108 ประการ) เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้พระนอนวัดโพธิ์ ร่มเย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดีตลอดปี” ด้วยธูป 9 ดอก เทียนแดงคู่ ทองคำเปลว 11 แผ่น สถานที่ตั้ง หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 6, 9, 12, 25, 43, 44, 47, 53, 60, 82, 91, 123,รถปรับอากาศ สาย 501, 508 4. ศาลเจ้าพ่อเสือ (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.) ไปสักการะ เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม ฯลฯ เพื่อเสริม “อำนาจบารมี” ด้วยธูป 18 ดอก ปัก 6 กระถาง เทียนแดง 1 คู่ พวงมาลัย 1 พวง “ศาลเจ้าเก่าแก่ของลัทธิเต๋า” หนึ่งในสามมหาสถานของพระนครที่ชาวจีนต้องสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล “เสริมอำนาจบารมี” สถานที่ตั้ง ถนนตะนาว แขวงเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 10, 12, 19, 35, 42, 56, 96 5. วัดสุทัศน์เทพวราราม (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.) ไหว้พระองค์ประธาน (พระศรีศากยมุณี) ที่เก่าแก่ ซึ่งอดีตเคยประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุของกรุงสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้พระวัดสุทัศนฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป” ด้วยธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกบัวหรือพวงมาลัย สถานที่ตั้ง บริเวณเสาชิงช้า ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 10, 12 6. วัดชนะสงคราม (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.) ต้องไปสักการะ “พระประธาน” ในพระอุโบสถ และ “สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา)” ผู้นับถือความซื่อสัตย์ ด้วย ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก มีความเชื่อว่า “จะมีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง” “ไหว้พระวัดชนะสงคราม อุปสรรคร้ายพ่ายแพ้” สถานที่ตั้ง ถนนจักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 3, 6, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 82, 123 รถปรับอากาศ สาย ปอ. 6, 509 7. วัดระฆังโฆษิตาราม (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.) สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระประธานที่วัดระฆัง อ่านคาถาชินบัญชร เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้พระวัดระฆัง มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี” ด้วยธูป 3 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว 3 แผ่น หมากพลู สถานที่ตั้ง ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย การเดินทาง เดินทาง โดยรถประจำทาง สาย 19, 57, 83 ท่าเรือ เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟหรือท่าวังหลังก็ได้ หรือลงเรือข้ามฟากจากท่าช้างไปท่าวัดระฆัง 8. วัดอรุณราชวราราม (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.) ไหว้พระปรางค์วัดอรุณฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่ง ทุกวันคืน” ต้องไปสักการะ “พระประธาน” ด้วยธูป 3 ดอก เทียนคู่ และต้องไปเดินทักษิณาวัตรรอบ “พระปรางค์” อีก 3 รอบ เพื่อ “ชีวิตรุ่งโรจน์” สถานที่ตั้ง ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทางสาย 19, 57, 83 ทางเรือ ลงเรือข้ามฟากที่ท่าเตียนขึ้นที่ท่าวัดอรุณ 9. วัดกัลยาณมิตร (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.) ไหว้หลวงพ่อซำปอกง (พระพุทธไตรรัตนนายก) พระโตริมน้ำตามตำนาน กรุงศรีอยุธยา ณ วัดกัลยาณมิตร เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้หลวงพ่อซำปอกง โชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดปี” ด้วยธูป 3 ดอก เทียนแดงคู่ สถานที่ตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี การเดินทาง โดยรถ ประจำทาง สาย 3, 4, 7, 7ก, 9, 21, 37, 56, 82 รถปรับอากาศ สาย ปอ. 7, 21, 82 (นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างจากโรงเรียนศึกษานารี เข้ามาที่วัดเพราะรถ ประจำทางเข้าไม่ถึง) ทางเรือ ลงเรือข้ามฟากที่ท่าปากคลองตลาดขึ้นท่าวัดกัลยาณมิตร เพื่อความสะดวกควรเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง หรือบริการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำกัดมาก ที่มาจาก : Horolive.com

ฮาไปอี๊ก! เมื่อ ลูกพี่ พลาดจนแม่โบว์แอบขำ #น้องมะลิ
น้องมะลิ /  คลิปน้องมะลิ / 

     น่ารักน่าเอ็นดูไปอิ๊กกก สำหรับ น้องมะลิ พาขวัญ ลูกสาวสุดน่ารักของ พ่อปอ และ แม่โบว์ ที่ล่าสุดแม่โบว์ได้โพสต์คลิปผ่าน IG ขณะที่กำลังแอบซุ่มดูลูกพี่ที่ รร. เลยได้เห็นช็อตฮาๆ ของลูกพี่ ที่กำลังจะลุกแล้วเผลอล่วงจากเก้าอี้ จนทำให้แม่โบว์ที่แอบซุ่มอยู่อดขำไม่ได้ แต่ลูกพี่สายสตรองล้มแล้วลุกเดินปัดก้นและไม่ร้องซักแอะ หนูเก่งมากเลยลูกกก IG @vanda29 มะลิ ฮาอีกแล้วนะลูก ว่าแต่เจ็บมั้ยคะ ^_^ มะลิ ฮาอีกแล้วนะลูก ว่าแต่เจ็บมั้ยคะ ^_^

นกกระสาจะฮากว่าเดิม! 4 นักพากย์ตัวหลักเปิดใจที่ได้มาพากย์ Storks
Storks /  คม / 

นกกระสาจะฮากว่าเดิม! 4 นักพากย์ตัวหลักเปิดใจที่ได้มาพากย์ Storks แอนิเมชั่นเรื่องล่าสุดที่เข้าฉายในบ้านเรา Storks บริการนกกระสา เบบี๋เดลิเวอรี ที่ล่าสุดได้เปิดเผยชื่อนักพากย์ตัวละครหลักทั้ง 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่หลายคนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี การันตีว่าการพากย์เสียงครั้งนี้น่าจะสร้างความสนุกสนานให้กับแอนิเมชั่นได้ไม่น้อย เฟิร์น พัสกร พลบูรณ์ ได้บอกเล่าถึงความรู้สึกในการพากย์เสียงในแอนิเมชั่นเรื่องนี้ว่า “ในภาพยนตร์ Storks พากย์เสียงเป็น ทิวลิป จะเป็นคน ๆ เดียวที่อยู่ในโรงงาน และถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของ เฟิร์นที่ได้พากย์เสียงภาพยนตร์แอนิเมชั่น เสียงจะออกห้าว ๆ แตก ๆ นิดนึง แต่จะถนอมเสียงให้มากที่สุด เพื่อให้คาแรกเตอร์ของทิวลิปออกมาสดใสลั้ลลา" อาวอ จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร ได้บอกเล่าถึงความรู้สึกในการพากย์เสียงในแอนิเมชั่นเรื่องนี้ว่า “ในภาพยนตร์ Storks พากย์เสียงเป็นหัวหน้าใหญ่ ฮันเตอร์  รู้สึกดีใจที่ได้มาพากย์เสียงในภาพยนตร์ Storks เพราะน้อยเรื่องที่จะได้พากย์การ์ตูน แทบจะไม่ต้องดัดแปลงเสียงอะไรเลย ใช้โทนเสียงของตัวเองนี่แหละ” คม คมสรร รัตนากรบดี ได้บอกเล่าถึงความรู้สึกในการพากย์เสียงในแอนิเมชั่นเรื่องนี้ว่า “ในภาพยนตร์ Storks พากย์เสียงเป็น จูเนียร์ คาแรกเตอร์ของจูเนียร์ จะออกมันส์ ๆ มีหลากหลายอารมณ์  โทนเสียงของจูเนียร์ก็จะหลากหลายเหมือนกัน เช่น จะโกหกก็เสียงแหลม ๆ หรือส่งของเสร็จแล้วมีอารมณ์เสียงเท่ ๆ” ตั้ม อรรคพล วิมลพัชร ได้บอกเล่าถึงความรู้สึกในการพากย์เสียงในแอนิเมชั่นเรื่องนี้ว่า “ในภาพยนตร์ Storks พากย์เสียงเป็น นกพีเจี้ยนโทดดี้ สำหรับนกตัวนี้จะเป็นนกที่พูดไม่ชัด เหมือนลิ้นคับปาก เลยต้องพยายามพูดไม่ชัดตามคาแรกเตอร์”

รู้ยัง?? แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ ประกาศ!! มีลูกแล้วนะ
ข่าว แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ /  แท่ง ประกาศมีลูก / 

ที่ผ่านมาเจอคำถามนี้จนชิน ว่าเมื่อไหร่จะแต่งงาน มีลูก?? ด้านนักแสดงรุ่นใหญ่วัย 49 ปี อย่าง แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ เผยชีวิตนี้เลิกคิดเรื่องนี้ไปแล้ว แม้จะมีคนคุยเป็นสาวนอกวงการ โดยให้เหตุผลว่าการมีแฟนเป็นเรื่องยาก ละเอียดอ่อน เกรงจะดูแลอีกฝ่ายได้ไม่ดี แต่ก็ยังแอบแย่บมาว่าอยากได้ลูกสาวเหมือนกัน ล่าสุดกลับมีเซอร์ไพร้ส์มาจากไอจีของหนุ่มแท่งเอง โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพกับเบบี๋ตัวน้อยหน้าตาน่ารักน่าชัง กับแคปชั่น “มีลูกแล้วนะ ลูกสาวซะด้วย นู๋ชื่อ อันดา ค่า ฝากเนื้อฝากตัว ด้วยนะคะ” แน่นอนชาวโซเชียลทยอยเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่... โดยล่าสุดทางคนสนิทและต้นสังกัดของหนุ่มแท่งก็ได้ชี้แจงเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าเด็กผู้หญิงในภาพเป็นแค่ลูกสาวของรุ่นน้องคนนึงในทีมแมงปอล้อคลื่น เท่านั้นเองจ้าาาา ขอบคุณภาพจากอินสตาแกรม @saksit_tangthong แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ ประกาศมีลูกแล้ว แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่ง ศักดิ์สิทธิ์

3 ตัวแม่ ใบเตย, จ๊ะ, กระแต อาร์สยาม สยบข่าวเกาเหลา เตรียมขึ้นเวทีเดียวกัน!
กระต่าย /  กระต่าย อาร์สยาม / 

สบายดีทีวี พา 3 ตัวแม่ ใบเตย, จ๊ะ, กระแต อาร์สยาม สยบข่าวเกาเหลา ขึ้นเวทีเดียวกัน 'สบายดี 4 มุมเมือง' 2 ตุลาคมนี้ สยบข่าวศิลปิน 3 ตัวแม่แห่งค่ายเพลงอาร์สยามไม่กินเส้นกันซะอยู่หมัด! เมื่อ สบายดีทีวี ช่อง 39 เตรียมเนรมิตวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคมนี้ให้เป็นวันหยุดสุดพิเศษ เสิร์ฟมหกรรมความบันเทิงสุดอลัง ในงาน สบายดีทีวี 4 มุมเมือง...วันสบายดี สนุกฟรี มีโชค ณ ตลาดทิพย์เกสร ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด บางพลี สมุทรปราการ นำทีมกองทัพศิลปินที่จะขึ้นคอนเสิร์ตวันนั้นมาด้วย ใบเตย อาร์สยาม, จ๊ะ อาร์สยาม และ กระแต อาร์สยาม ซึ่งสาว กระแต ออกปากว่า งานนี้ไม่มีเกาเหลาแน่นอน! "อยากให้มาดูกันเยอะนะคะว่า กระแต-ใบเตย-จ๊ะ ที่ว่าเกาเหลากันน่ะ จริงๆ แล้วเราฮากันขนาดไหน(หัวเราะ) คนที่เคยเห็นพวกเราแต่ในทีวีคราวนี้จะได้เห็นตัวจริงๆ มาถ่ายรูปคู่กันได้ตลอดๆ เลยค่ะ... การแสดงนอกจากมีพวกเราสามคนแล้ว ยังมีนักร้องอีกเพียบ อาทิ แมงปอ ชลธิชา, บิว กัลยาณี, พี่จินตหรา, นุ้ย สุวีณา, เบิ้ล ปทุมราช บอกเลยว่าแน่นค่ะ!" "ในงานนี้เรายังมีของรางวัลและของขวัญเพียบ ทั้งพัดลม โทรศัพท์มือถือ ทีวีจอยักษ์ สร้อยคอทองคำ ที่แจกกันฟรีๆ ตลอดงาน บอกเลยว่าสนุกฟรี เที่ยวฟรี ชมฟรี และโชคดี เจอกันที่ตลาดทิพย์เกสร วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคมนี้นะคะ" เตรียมพบกับมหกรรมความบันเทิง สบายดีทีวี 4 มุมเมือง ตลาดแห่งสีสันของขวัญและบันเทิงที่พรั่งพร้อมไปด้วยของถูก ของฟรี ของแจก ของแถมร่วมชิม ช้อป ชม และใกล้ชิดกับกองทัพศิลปินอาร์สยามสุดดัง ทั้ง ใบเตย อาร์สยาม, จ๊ะ อาร์สยาม, กระแต-กระต่าย อาร์สยาม, จินตหรา พูนลาภ อาร์สยาม, แมน มณีวรรณ อาร์สยาม, ลูลู่-ลาล่า อาร์สยาม, พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม, เอ๋ พจนา อาร์สยาม, แมงปอ ชลธิชา อาร์สยาม, บิว กัลยาณี อาร์สยาม, นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม, กล้วย อาร์สยาม, เด่น อาร์สยาม, ตาล ชยาพร อาร์สยาม, สโมสรมินิ (ต้นข้าว-ลาดา-น้องเพลง อาร์สยาม), วงต๊กโต อาร์สยาม, ธัญญ่า อาร์สยาม และไอดอลลูกทุ่งที่ดังที่สุดในตอนนี้ เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม ณ ตลาดทิพย์เกสร ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด บางพลี สมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคมนี้ เข้าชมฟรีตลอดงาน! มิวสิคเอ็มไทย โดนใจ ทุก Social อัพเดททุกความเคลื่อนไหวในวงการเพลง ไทย อินเตอร์ เอเชียน ติดต่อทีมงานมิวสิคเอ็มไทย music@mthai.com

3 คลิปล่าสุดจาก Miss Peregrine’s ที่จะทำให้รู้จักกับหนึ่งในเด็กมหัศจรรย์มากขึ้น
Chernin Entertainment /  Derek Frey / 

3 คลิปล่าสุดจาก Miss Peregrine’s ที่จะทำให้รู้จักกับหนึ่งในเด็กมหัศจรรย์มากขึ้น ปล่อยคลิปออกมาเรียกน้ำย่อยถึงสามฉากด้วยกัน สำหรับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของผู้กำกับ ทิม เบอร์ตัน (Tim Burton) อย่าง Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children บ้านเพริกริน เด็กสุดมหัศจรรย์ ซึ่งสามคลิปนี้น่าจะทำให้ผู้ชมได้รู้จักกับหนึ่งในเด็กมหัศจรรย์ เอ็มมา บลูม และฉากการหนีตัวร้ายที่บุกเข้ามาในบ้าน Hold on Tight Secret Hideout Hollow Chase

โบว์ แวนดา เตือนพี่จ๋า!! ระวังเพจปลอมฉวยโอกาสขายสินค้า น้องมะลิ!!
น้องมะลิ /  ข่าวน้องมะลิ / 

  ได้รับการตอบรับจากบรรดาพี่จ๋าอย่างล้นหลามเกินคาด!! สำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของครอบครัว “แผ่นน้ำหอมหนูมะลิ” จนทำให้มียอดสั่งจองเข้ามามากมายถล่มทลาย ทำให้ แม่โบว์ แวนดา, อาปิล ชวนันท์, ป้าปู ชบา และทีมงาน ต้องทำงานกันอย่างหนักตอบแชทไลน์กันข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียว โดยมี น้องมะลิ พาขวัญ ลูกสาวสุดน่ารักของพระเอกหนุ่ม ปอ ทฤษฎี คอยให้กำลังใจและค่อยป่วนอยู่ใกล้ๆ ไม่ห่าง   ล่าสุดด้าน แม่โบว์ ออกโรงเตือนพี่จ๋า ระวังเพจปลอมที่เข้ามาฉวยโอกาส โดยการตั้งชื่อและใช้รูปภาพ น้องมะลิ ที่คล้ายกับของจริงมากๆ พร้อมกับขอความร่วมมือไปยังเพจและไอจีปลอมให้เลี่ยงการนำรูปโลโก้ น้องมะลิ มาใช้!! อย่างไรซะก็เช็คให้ดีและระวังมิจฉาชีพแอบแฝงกันด้วยนะจ๊พี่จ๋า ขอบคุณภาพจาก IG vanda29, pmb_official, poochaba, nattapon.18 โบว์ แวนดา เตือน   โบว์ แวนดา เตือน       โบว์ แวนดา   อาปิล ชวนันท์   แม่โบว์ และทีมงาน   พักทานข้าวก่อนนะคะ   น้องมะลิ   แผ่นน้ำหอมหนูมะลิ  

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด โบว์ แวนดา ปีนี้ขอให้ปอมีความสุข!!
วันเกิด /  วันคล้ายวันเกิด / 

เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งแล้ว สำหรับวันคล้ายวันเกิดของ โบว์ แวนดา คุณแม่คนเก่งของ น้องมะลิ พาขวัญ และภรรยาสุดที่รักของนักแสดงหนุ่มผู้จากไปอย่าง ปอ ทฤษฎี แม้วันเกิดปีนี้จะไม่มีหนุ่มปอ แต่ก็ยังถือว่าอบอุ่นเพราะคนรอบข้างร่วมอวยพรเพียบ ภรรยาคนสวยของ ป๊อปปี้ วิทวัส น้องชายปออย่าง เบนซ์ ก็โพสต์ภาพน่ารักๆ ลงอินสตาแกรมส่วนตัวร่วมอวยพรด้วย ส่วนเจ้าของวันเกิดอย่างโบว์เริ่มต้นวันด้วยการทำบุญถวายสังฆทาน พร้อมนำรูปถ่ายของสามี ปอ ทฤษฎี ติดตัวไปด้วย ซึ่งปีนี้คุณแม่โบว์คนเก่งไม่ขออะไรมาก โพสต์ภาพทำบุญพร้อมข้อความซึ้งๆ ว่า "วันเกิดโบว์ปีนี้โบว์ขอให้ปอมีความสุข ขอให้ปออยู่ที่ที่สวยงามที่สุด รักปอนะ" เรียกว่าเป็นคำขอพรที่มีความหมายซึ้งที่สุดเลยก็ว่าได้ เอ้า!! ยังไงก็ขอให้โบว์เข้มแข็งและมีความสุขมากๆ ในวันคล้ายวันเกิดปีนี้เช่นกันนะจ๊ะๆ วันคล้ายวันเกิด โบว์ แวนดา วันคล้ายวันเกิด โบว์ แวนดา โบว์ แวนดา - ปอ ทฤษฎี โบว์ แวนดา - ปอ ทฤษฎี ปอ ทฤษฎี - โบว์ แวนดา ปอ ทฤษฎี - โบว์ แวนดา ปอ ทฤษฎี - โบว์ แวนดา ปอ ทฤษฎี - โบว์ แวนดา โบว์ แวนดา - ปอ ทฤษฎี ปอ ทฤษฎี - น้องมะลิ - โบว์ แวนดา โบว์ แวนดา - น้องมะลิ - ปอ ทฤษฎี โบว์ แวนดา - น้องมะลิ - ปอ ทฤษฎี ขอบคุณรูปภาพจาก IG : @vanda29 @benz_peeranuch

ส่องโมเม้นท์น่ารัก!! น้องออโต้ ลูกชาย แม่โบว์ กับเพื่อนหน้าคล้าย!!
โบว์ แวนดา /  ข่าว โบว์ แวนดา / 

  อุ๊ยๆๆ นึกว่า แม่โบว์ แวนดา มีลูกฝาแฝดซะอีก!! ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า โบว์ แวนดา ภรรยาสุดที่รักของพระเอกผู้ล่วงลับ ปอ ทฤษฎี มีลูกสาวสุดน่ารักอย่าง น้องมะลิ พาขวัญ และยังมีลูกชายคนโตสุดหล่ออีกคนคือ น้องออโต้ แต่ล่าสุดได้มีการเผยภาพโมเม้นท์น่ารักๆ ระหว่าง น้องออโต้ ลูกชาย แม่โบว์ กับเพื่อนสาวคนสนิทที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน ซึ่งทั้งคู่ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือเล่นดนตรี แถมดูไปดูมาหน้าตาของ น้องออโต้ กับเพื่อนสนิทรายนี้ยังคล้ายกันมาก ราวกับเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเลยทีเดียว แหม...พี่ออโต้ ของ น้องมะลิ นี่ทั้งเก่งและเสน่ห์แรงไม่เบาเลยนะจ๊ะ อิอิ!! ขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมเพื่อนน้องออโต้, autokub_mali_mombo, porpor_sinsupa, auto_mali_mombo, poochaba น้องออโต้ กับเพื่อนสนิท   น้องออโต้ กับเพื่อนสนิท   น้องออโต้ กับเพื่อนสนิท   น้องออโต้ กับเพื่อนสนิท   น้องออโต้ กับเพื่อนสนิท   น้องออโต้ กับเพื่อนสนิท   น้องออโต้ กับเพื่อนสนิท   น้องออโต้ กับเพื่อนสนิท   น้องออโต้ กับเพื่อนสนิท   น้องออโต้ กับเพื่อนสนิท   น้องออโต้ กับเพื่อนสนิท   น้องออโต้ ลูกชาย โบว์ แวนดา   พี่ออโต้ น้องมะลิ   แม่โบว์ แวนดา น้องออโต้   แม่โบว์ พี่ออโต้ น้องมะลิ  

FC สะเทือนใจ! คนร้ายบุกทำลายเจดีย์บรรจุอัฐิ ปอ ทฤษฎี
ข่าว ปอ ทฤษฎี /  คนร้ายทุบทำลายเจดีย์เก็บอัฐิ ปอ ทฤษฎี

เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด หลังคนร้ายบุกเข้าทำลายเจดีย์บรรจุอัฐิของพระเอกผู้ล่วงลับ ปอ ทฤษฎี โดยได้มีการเปิดเผยภาพหลังเกิดเหตุไว้ในเฟสบุ๊คชื่อ Phumiphat Pimaksorn ซึ่งเป็นของเลขานุการเจ้าคณะตำบลในเมือง วัดธรรมธีราราม อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมข้อความว่า “วันนี้ 8 ก.ย.59 มีผู้ร้ายใช้วัตถุที่เห็นในภาพ มีเศษเหล็ก ทุบทำลายเจดีย์บรรจุอัฐิ คุณ ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ โดยไม่ทราบสาเหตุในการกระทำดังกล่าว ทางวัดจึงประสานแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภเมืองบุรีรัมย์แล้ว” เบื้องต้นพบว่าคนร้ายรายนี้ยังได้ทำลายสิ่งของอื่นๆ ภายในวัดธรรมธีราราม และในสถานต่างๆ ของจ.บุรีรัมย์อีกด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว...ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟสบุ๊ค Phumiphat Pimaksorn ภาพจากอินสตาแกรม @vanda29, @portid คนร้ายทุบทำลายเจดีย์บรรจุอัฐิ ปอ ทฤษฎี คนร้ายทุบทำลายเจดีย์บรรจุอัฐิ ปอ ทฤษฎี คนร้ายทุบทำลายเจดีย์บรรจุอัฐิ ปอ ทฤษฎี คนร้ายทุบทำลายเจดีย์บรรจุอัฐิ ปอ ทฤษฎี แม่โบว์ - น้องมะลิ ครอบครัว สหวงษ์

โปรแกรมบอลวันนี้ วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
ผลบอล /  ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก / 

โปรแกรมบอลวันนี้ วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ผลบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เวลา 01:45 น. สเปอร์ - โมนาโก เวลา 01:45 น. เรอัล มาดริด - สปอร์ติ้ง ลิสบอน เวลา 01:45 น. ยูเวนตุส - เซบีย่า เวลา 01:45 น. คลับบรูซ - เลสเตอร์ ซิตี้ เวลา 01:45 น. ลีเกีย วอร์ซอว์ - โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เวลา 01:45 น. ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น - ซีเอสเคเอ มอสโก เวลา 01:45 น. ปอร์โต้ - โคเปนเฮเก้น เวลา 01:45 น. โอลิมปิก ลียง - ดินาโม ซาเกร็บ ผลบอล แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ เวลา 01:45 น. แอสตัน วิลล่า - เบรนท์ฟอร์ด เวลา 01:45 น. ร็อตเธอร์แฮม - น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ >> เช็คผลบอลสด ที่นี่ <<

เช้านี้ของ ลูกพี่ ร้องเพลงชาติหน้าเสาธง #น้องมะลิ
น้องมะลิ /  โบว์ แวนดา / 

    กิจกรรมเช้านี้ของ น้องมะลิ พาขวัญ ลูกสาวของ พ่อปอ และ แม่โบว์ กับการเข้าแถวร้องเพลงชาติ ล่าสุดแม่โบว์ได้โพสต์คลิปผ่าน IG ส่วนตัวขณะที่ลูกพี่กำลังยืนเข้าแถวร้องเพลงชาติกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน ด้วยความตั้งใจสูงมาก แถมมีผ้าเน่าคู่ใจที่ต้องถือติดตัวอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าพกไว้ใกล้ๆ จะได้อุ่นใจกับทุกกิจกรรมชิมิลูกพี่ IG @vanda29 ^_^ ^_^ น้องมะลิ พาขวัญ น้องมะลิ พาขวัญ น้องมะลิ พาขวัญ

ลูกพี่ลิ กับผมทรงใหม่ ฟรุ้งฟริ้งสดใสน่ารักมาก!!
น้องมะลิ /  ข่าวน้องมะลิ / 

  มาแล้วจ้าพี่จ๋า!! ลูกพี่ลิ มาแจกความน่ารักสดใสอีกแล้วจ้า คราวนี้ น้องมะลิ พาขวัญ ซุปตาร์ตัวน้อยขวัญใจพี่จ๋า มากับความฟรุ้งฟริ้งด้วยผมทรงใหม่ที่ดูยังไงก็สวยหวานน่ารักมากๆ โดยผมทรงนี้ แม่โบว์ แวนดา เป็นคนลงมือทำผมให้ น้องมะลิ โดยเฉพาะ แถม น้องมะลิ ดูจะถูกอกถูกใจกับผมทรงใหม่ไม่น้อยทีเดียว   นอกจากนี้ ป้าปูก๋า หรือ ป้าปู ชบา ยังได้รวบรวมทรงผมที่ แม่โบว์ ทำผมให้ น้องมะลิ มาให้พี่จ๋าได้ดูชมกันด้วย โดยระบุเป็นข้อความว่า   “แม่โบว์ทำผมให้ ถูกใจลูกพี่สุดๆ(รวมทรงผมวันไปโรงเรียน)”   ไม่ว่าจะทำผมทรง 3จุกดุ๊กดิ๊ก หรือทรงไหนๆ ลูกพี่ลิ ก็ดูน่ารักไปซะทุกทรงอย่างนี้ ภูมิใจแทน พ่อปอ ทฤษฎี ซะจริงๆ เชียว!! ขอบคุณภาพจาก IG poochaba, wirun, bambj, aon_montinee, koiikamonchanok, annamali92 ทรงผม น้องมะลิ   น้องมะลิ พาขวัญ   น้องมะลิ พาขวัญ   น้องมะลิ พาขวัญ   น้องมะลิ พาขวัญ   น้องมะลิ พาขวัญ   น้องมะลิ พาขวัญ   น้องมะลิ พาขวัญ   น้องมะลิ พาขวัญ   น้องมะลิ ป้าปูก๋า   น้องมะลิ พาขวัญ  

โปรแกรมบอลวันนี้ วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
กระชับมิตร U19 /  กระชับมิตร ทีมชาติ(หญิง) / 

โปรแกรมบอลวันนี้ วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ผลบอล กระชับมิตร U19 เวลา 16:00 น. ลัตเวีย - รัสเซีย ผลบอล กัลโช่ เซเรียบี เวลา 01:30 น. แตร์นาน่า - ปิซ่า ผลบอล โคปา เดล เรย์ สเปน เวลา 00:00 น. กิมนาสติก - นูมานเซีย เวลา 01:00 น. คาดิส - เลบานเต้ เวลา 03:00 น. มายอร์ก้า - เรอุส เดปอร์ติว เวลา 03:00 น. เรอัล ซาราโกซ่า - เรอัล บายาโดลิด ผลบอล กระชับมิตร ทีมชาติ(หญิง) เวลา 16:00 น. สโลวาเนีย - โรมาเนีย >> เช็คผลบอลสด ที่นี่ <<

3 คลิป 3 เหตุการณ์ล่าสุดจาก Sully ปาฏิหาริย์ที่แม่น้ำฮัดสัน
Sully /  Tom Hanks / 

3 คลิป 3 เหตุการณ์ล่าสุดจาก Sully ปาฏิหาริย์ที่แม่น้ำฮัดสัน  ปล่อยคลิปออกมาให้ชมกันถึง 3 คลิปด้วยกัน สำหรับภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงว่าด้วยฮีโร่นักบินที่สามารถนำเครื่องบินลงจอดบนแม่น้ำฮัดสันได้สำเร็จใน Sully ปาฏิหาริย์ที่แม่น้ำฮัดสัน ที่ได้นักแสดงเจ้าบทบาทอย่าง ทอม แฮงค์ส (Tom Hanks) มารับบทนำ คลิปแรกเผยให้เห็นการสนทนาระหว่างสองนักบินที่อยู่ในเหตุการณ์กำลังตัดพ้อถึงความรู้สึกที่ต้องมาโดนสอบสวนหลังจากที่นำเครื่องลงจอดเหนือน้ำได้อย่างปลอดภัย คลิปที่สองเผยให้เห็นการตอบข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที่สอบสวนอย่างเข้มข้นของซัลลี และคลิปที่สามเผยให้เห็นเหตุการณ์ที่ซัลลีได้โทรศัพท์ไปพูดคุยปรับทุกข์กับลอร์เรน ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ครั้งแรกของ ลูกพี่ กับจักรยาน 2 ล้อ เป็นไงไปดู
น้องมะลิ /  คลิปน้องมะลิ / 

    มีความตื่นเต้นเล็กน้อย สำหรับ น้องมะลิ พาขวัญ ลูกสาวสุดน่ารักของ พ่อปอ และ แม่โบว์ กับการขี่จักรยานสองล้อครั้งแรกโดยแม่โบว์ได้โพสต์คลิปผ่าน IG ส่วนตัว ขณะที่ลูกพี่กำลังพยายามขี่จักรยานด้วยตัวเองแถมยังมีกองเชียร์คอยส่งเสียงให้กำลังใจไปดูกันว่าลูกพี่ของเราจะทำสำเร็จรึป่าว... IG @vanda29 ครั้งแรกกับสองล้อคะพี่จ๋า ครั้งแรกกับสองล้อคะพี่จ๋า