ปฏิทิน2557

เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 3”
ดอยตุง /  สีสันแห่งดอยตุง

เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 3” ความสุขในบ้านสมเด็จย่า ความสุขในป่าดอยตุง เทศกาล “ สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 3 เทศกาลแห่งรอยยิ้มและความสนุกสนานบนถนนคนเดินสายวัฒนธรรมที่สูงที่สุดในประเทศไทยกลับมาอีกครั้งเมื่อลมหนาวมาเยือน ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จั งหวัดเชียงรายทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 2559 – 29 ม.ค. 2560 นี้ เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” จัดเป็นประจำทุกปี โดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาเพื่อเป็นเวทีในการเสริมศักยภาพ สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวบ้าน และที่สำคัญ คือ การสืบสานพระราชปณิธาน “ช่วยให้ เขาช่วยตัวเอง” ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการส่งเสริมให้ผู้คนมีคุ ณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยื น เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้ งที่ 3 จัดขึ้นในแนวคิด “ความสุขในบ้านสมเด็จย่า ความสุขในป่าดอยตุง” ชวนชื่นชมความงามของพระตำหนักดอยตุง หรือ “บ้านที่ดอยตุง” ของสมเด็จย่าท่ามกลางป่าเขียวขจี แวดล้อมด้วยความสุขของคนท้องถิ่นนาเสนอวิถีชนเผ่าในมุมใหม่และประสบการณ์ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อัดแน่นด้วยสาระ ความบันเทิงตลอดวันสำหรับทุกเจนเนอเรชั่น นอกจากถนนคนเดินแล้ ว สวนแม่ฟ้าหลวงและแหล่งท่องเที่ยวบนดอยตุงยังมีความพิเศษต่างจากฤดูกาลทั่วไป หลากหลายกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน อาหารท้องถิ่น นานาเมนู อาหารชนเผ่า อาหารเหนื อที่ปรุ งจากวั ตถุ ดิ บธรรมชาติ ในพื้ นที่ เช่น ข้าวแรมฟืนอาหารไทใหญ่ต้นตำรับ ข้าวปุ๊กปิ้งหวานน้าตาลอ้อย หรือหมูเหมยซานย่างหอมกรุ่น และขาดไม่ได้ คือ กาแฟดอยตุงหอมกรุ่นสดใหม่จากไร่ พร้อมสาธิ ตคั่วกาแฟให้ชมกันสดๆ สินค้างานมือ ร้านค้านับร้อยร้านที่ภูมิใจเสนอสิ นค้าเฉพาะงานนี้ เท่านั้น เข้าร่วมเวิร์กช็อปงานมื อ อาทิ ปั้นและเพนท์ เซรามิกเย็บสมุดกระดาษสา และพิเศษสุ ด คือ สาธิตเทคนิ คการยิ งพรมโดยช่างฝีมือผู้ช านาญ ศิลปะ พิเศษในปีนี้ ด้วยการแสดงนิทรรศการศิลปะจัดวางสร้างสรรค์ ขึ้นเฉพาะงาน “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 3 โดย สถาปนิกชื่อดัง อาทิ ปิตุพงษ์ เชาวกุล สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ และกลุ่มศิลปินจาก “ขัวศิลปะ” เชียงราย การละเล่นพื้นเมือง ซิ่ง “ฟอร์มูล่าดอย” สุ ดสนุ ก และชมการแสดงชนเผ่าหาชมยาก อาทิ แคนลาหู่ สะบ้าอาข่า และอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรม “ เปลี่ยน เท่ากับ ปลูก” เปิดโอกาสให้ นักท่องเที่ยวร่วมแสดงความรั บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม เติมความหมายให้กับการมาเยือนดอยตุง กิจกรรมและร้านค้าในเทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้ งที่ 3 เปิ ดให้ บริ การตั้ งแต่ 8.00 - 18.00 น. สะดวกสบายด้วยจุดบริการแพ็คสินค้ า ที่จอดรถ และมี บริ การรถรั บ-ส่งภายในงานตลอดวั น ติ ดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเทศกาลสี สั นแห่งดอยตุ งครั้ งที่ 3 ได้ที่ www.doitung.org และ www.facebook.com/DoiTungClub

กินยาฆ่าเชื้อ ไม่ครบ ทำไมจึงดื้อยา
กินยา /  ดื้อยา / 

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) หรือยาฆ่าเชื้อ มีหลายชนิด หลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะสามารถรักษาอาการติดเชื้อในแต่ละบริเวณของร่างกายได้แตกต่างกันไป เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงต้องเคยมีประสบการณ์การรับประทานยากลุ่มนี้กันมาบ้าง โรคหรืออาการที่มักจะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อ เช่น เป็นหวัด เจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นแผลที่ผิวหนังและมีการติดเชื้อร่วมด้วย ตากุ้งยิง เป็นสิว กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจและไม่ทราบวิธีการรับประทานยาฆ่าเชื้อที่ถูกวิธีเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการรักษาสูงสุด และเกิดโทษน้อยที่สุด การรับประทานยาฆ่าเชื้อให้ได้ผลดีนั้น สิ่งสำคัญคือควรรับประทานติดต่อกันให้ครบตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ และต้องรับประทานตามคำแนะนำของยาแต่ละชนิดที่ได้มา เช่น รับประทานก่อนหรือหลังอาหาร ห้ามรับประทานร่วมกับอาหารบางประเภท เป็นต้น มีหลายคนที่รับประทานยาไม่สม่ำเสมอ รับประทานไม่ติดต่อกัน และเมื่ออาการที่เป็นดีขึ้น จะหยุดรับประทานยาไปเอง ไม่รับประทานให้หมดจำนวนที่ได้รับมาจากร้านยาหรือโรงพยาบาล ซึ่งการทำแบบนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การรักษาไม่ได้ผล และเสี่ยงต่อการที่อาการติดเชื้อเหล่านั้นจะกลับมาเป็นใหม่ได้สูง เนื่องจากเมื่อรับประทานยาฆ่าเชื้อไปจำนวนหนึ่งทำให้เชื้อลดจำนวนลงและส่งผลให้อาการต่างๆ เริ่มดีขึ้น แล้วผู้ป่วยหยุดรับประทานยาฆ่าเชื้อไปก่อนครบกำหนดหรือรับประทานยาไม่สม่ำเสมอจะทำให้ปริมาณยาในร่างกายไม่เพียงพอที่จะกำจัดเชื้อให้เหลือน้อยจนโรคหรืออาการติดเชื้อต่างๆ หายขาด เชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอีกแล้วเกิดการเป็นซ้ำ หรืออาจทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “การดื้อยา” ได้ โดยปกติเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อธรรมดาที่ไม่ดื้อยา แต่จะมีเชื้อแบคทีเรียจำนวนหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส่งผลให้เชื้อเกิดการดื้อยาขึ้น ซึ่งการเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นมักมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับเชื้อที่ไม่ดื้อยา แต่เมื่อเชื้อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วจะทำให้ยาฆ่าเชื้อชนิดเดิมไม่สามารถทำลายเชื้อเหล่านี้ได้ จึงกำจัดได้เพียงเชื้อที่ยังไม่ดื้อยาให้ลดจำนวนลงแล้วเหลือเพียงแต่เชื้อดื้อยาอยู่ ซึ่งเชื้อดื้อยาเหล่านี้จะเพิ่มจำนวนและทำให้อาการของโรคกลับมาเป็นซ้ำ ยิ่งไปกว่านั้นเชื้อที่ดื้อยาจะสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมที่ดื้อยาให้แก่เชื้อตัวอื่นได้อย่างรวดเร็วทำให้เชื้อดื้อยามีจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้แล้วการได้รับยาไม่สม่ำเสมอจะทำให้เชื้อที่ไม่ดื้อยาสามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็นเชื้อที่ดื้อยาได้เช่นกัน และเมื่อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วจะทำให้ยาชนิดเดิมหรือขนาดเดิมไม่สามารถที่จะใช้รักษาได้ อาจต้องเพิ่มขนาดยาหรือระยะเวลาในการรักษาหรือแม้กระทั่งต้องเปลี่ยนชนิดของยาฆ่าเชื้อเป็นยาฆ่าเชื้อกลุ่มอื่นแทน ซึ่งอาจเป็นยากลุ่มที่ควรจะเก็บไว้ใช้สำหรับการติดเชื้อที่รุนแรง ทำให้ในอนาคตหากเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงจะทำให้โอกาสที่เชื้อจะดื้อยาตัวใหม่ก็เพิ่มขึ้นและยังทำให้เหลือจำนวนตัวเลือกยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการรักษาน้อยลง นอกจากนี้การได้รับยาฆ่าเชื้อในอาการหรือโรคที่ไม่ได้มีการติดเชื้อแบคทีเรียนั้นก็ถือเป็นการใช้ยาฆ่าเชื้อที่ไม่เหมาะสมและเป็นสาเหตุหนึ่งของการดื้อยาได้เช่นกัน ดังนั้นหากเกิดอาการเจ็บป่วย ที่สงสัยว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย จึงควรไปพบแพทย์หรือปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยา เพื่อให้ช่วยประเมินอาการและความจำเป็นในการใช้ยาฆ่าเชื้อ หากอาการหรือโรคที่เป็นมีความจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อจริง แพทย์หรือเภสัชกรจะสามารถเลือกชนิดของยาฆ่าเชื้อให้ตรงกับโรคและบริเวณที่ติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการซักประวัติที่เกี่ยวกับการแพ้ยาและเลือกชนิดของยาฆ่าเชื้อที่จะไม่ทำให้เกิดการแพ้ซ้ำได้ ไม่ควรหายามารับประทานเองหรือรับประทานยาฆ่าเชื้อของผู้ป่วยรายอื่น เพราะชนิดของยาที่เหมาะสมในการรักษาอาจไม่เหมือนกัน นอกจากอาจจะไม่หายจากอาการที่เป็น อาจเป็นมากขึ้นหรือได้รับผลข้างเคียงจากยาที่หามารับประทานเอง เช่น ยาตีกับยาอื่นที่ใช้อยู่เป็นประจำ หรือเกิดการแพ้ยาได้อีกด้วย โดย นศภ. พิชญา รอดเจริญ ที่มาจาก หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารอ้างอิง Kardas P, Bishai RW. Compliance in anti-infective medicine. John Hopkins Advanced Studies in Medicine 2006; 6:652-8. ภญ.อัมพร อยู่บาง. อยากรู้ไหม...ทำไมถึงดื้อยา.[อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 21 กรกฎาคม 2557] เข้าถึงได้จาก : http://www.healthtoday.net/thailand/pharmacy/pharmacy_84.html สุนัดดา โยมญาติ. การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย กลไกการถ่ายทอดยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย. [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 21 กรกฎาคม 2557] เข้าถึงได้จาก: http://biology.ipst.ac.th/index.php/about-the-year-2555/394--2.html http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/knowledge_full.php?id=16

พลอย พิมพ์พิชชา ภรรยา แน็ป Retrospect สาวสวยตาคมดีกรีนางฟ้า!
Retrospect /  เรโทรสเปค / 

ที่ใครๆ เม้าท์ว่า 'สาวๆ ของชาวร็อกมักจะสวย' ท่าจะจริง!... ดูอย่าง พลอย พิมพ์พิชชา ภรรยาสาวของนักร้องจอมว้าก แน็ป ชนัทธา สายศิลา หรือ แน็ป Retrospect นี่สวยปิ๊งเข้าขั้นนางฟ้าเลยละ!! พลอย พิมพ์พิชชา สาวสวยตาคมผมยาว ดีกรีนางฟ้าแอร์โฮสเตสของสายการบินชื่อดัง เข้าพิธีวิวาห์กับ แน็ป Retrospect มาตั้งแต่ปี 2557 แต่กระนั้นความหวานก็ยังไม่หมดโปร. การันตีจากภาพถ่ายน่ารักๆ ของทั้งคู่ที่มีมาให้เห็นผ่านไอจีอยู่เนืองๆ ไปส่องความสวยเป๊ะปังของ พลอย พิมพ์พิชชา ภรรยาสาวคนสวยของ แน็ป Retrospect กัน!! A photo posted by Ploy Srivijit (@ploy_cabincrew) on Sep 10, 2016 at 8:18pm PDT A photo posted by Ploy Srivijit (@ploy_cabincrew) on Sep 13, 2016 at 12:42am PDT A photo posted by Ploy Srivijit (@ploy_cabincrew) on Aug 14, 2016 at 6:08pm PDT A photo posted by Ploy Srivijit (@ploy_cabincrew) on Sep 2, 2016 at 9:29am PDT A photo posted by NAP Retrospect (@nap_retrospa) on Mar 9, 2014 at 11:04pm PDT A video posted by NAP Retrospect (@nap_retrospa) on Mar 22, 2014 at 10:51am PDT มิวสิคเอ็มไทย โดนใจ ทุก Social อัพเดททุกความเคลื่อนไหวในวงการเพลง ไทย อินเตอร์ เอเชียน ติดต่อทีมงานมิวสิคเอ็มไทย music@mthai.com