ต๋อง ศิษย์ฉ่อย

เปิดรายชื่อ31กรรมการ ตรวจทรัพย์สิน หลวงพ่อคูณ
31คณะกรรมการ /  ทรัพย์สินหลวงพ่อคูณ / 

เจ้าคณะจังหวัดโคราช แต่งตั้ง 31 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหลวงพ่อคูณและวัดบ้านไร่ ตั้ง "พระราชสีมาภรณ์" รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธาน วันที่ 19 พ.ค. ที่วัดพายัพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้มีการลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทดแล้ว โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส รวมทั้งหมดจำนวน 31 คน มีพระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานกรรมการ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการฯ และพระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดเป็นที่ปรึกษา สำหรับการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของหลวงพ่อคูณและวัดบ้านไร่นั้น ตนได้ใช้อำนาจตามความในข้อ 15(5) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ลงนามแต่งตั้งไปตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมาแล้ว โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของหลวงพ่อคูณ และทรัพย์สินของวัดบ้านไร่ อาทิ เงินสด บัญชีเงินรับบริจาคทุกรายการ บัญชีเช่าบูชาวัตถุมงคล บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินมูลนิธิ สิ่งของมีค่า รายการวัตถุมงคลที่มีอยู่ บัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด หรือบัญชีหนี้สินค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้ จะต้องมีการประสานผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวน เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วย เนื่องจากทรัพย์สินของวัดบ้านไร่ มีอยู่จำนวนมาก และไม่ได้ต้องการที่จะตรวจสอบเพื่อเอาผิดใคร แต่ต้องการที่จะทำบัญชีให้ละเอียดชัดเจน เพื่อสามารถนำมาชี้แจงให้กับศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบ จะได้ไม่เกิดข้อปัญหาคลางแคลงใจในภายหลัง สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของหลวงพ่อคูณ และวัดบ้านไร่ ประกอบด้วย 1. พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 2. นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ปรึกษา 3. พระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน 4. พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด 5. พระภาวนาประชานารถ รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ 6. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด 7. นายสมพงษ์ วิริยะจารุ วัฒนธรรมจังหวัด 8. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายอำเภอด่านขุนทด เป็นรองประธานกรรมการ 9. พระครูศรีปริยัติพิธาน รองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด 10. พระครูปราโมทย์ธรรมรส รองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด 11. พระครูพีรเดชดำรง เจ้าคณะตำบลกุดพิมาน 12. พระครูปริยัติวรญาณ เจ้าคณะตำบลบ้านเก่า 13. พระครูเมตตานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลพันชนะ 14. นายไพศาล ผลฟัก ปลัดอาวุโส อ.ด่านขุนทด 15. แพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผอ.โรงพยาบาลด่านขุนทด 16. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กานตานนท์ ผกก.สภ.ด่านขุนทด 17. นายศุภเดช จีมขุนทด นายกพุทธสมาคม อ.ด่านขุนทด 18. นายธวัฒน์ชัย แสนประสิทธิ์ กำนัน ต.กุดพิมาน 19. นายสุรพล หาจัตุรัส สารวัตรกำนัน ต.กุดพิมาน 20. นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน 21. นายสมบูรณ์ พามขุนทด ผช.ผู้ใหญ่บ้านไร่ 22. นายชาญ ใกล้พุดซา ผช.ผู้ใหญ่บ้านไร่ 23. นายสุรศักดิ์ พืบพุดซา ส.อบต.กุดพิมาน 24. นายสม ชัดขุนทด ส.อบต.กุดพิมาน 25. นายธวัช เรืองหร่าย รักษาการไวยาวัจรกร วัดบ้านไร่ 26. นางสาวจู ปริสุทธชาติ รักษาการกรรมการ วัดบ้านไร่ 27. นายสมบูรณ์ โสตถิอนันต์ รักษาการกรรมการ วัดบ้านไร่ 28. นายอนันต์ พูลสวาย รักษาการกรรมการวัดบ้านไร่ เป็นคณะกรรมการ 29. ดร.พระมหาสิงขร ปริยัตติเมธี เลขานุการเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ 30. พระครูวินัยธรนรินทร์ กันตสีโล เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด 31. พระสมุห์วุฒิภัทร วุฑฒญาโณ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ MThai News

บรรยากาศศิษยานุศิษย์ร่วมไว้อาลัยหลวงพ่อคูณ
นครราชสีมา /  ศิษยานุศิษย์ / 

บรรยากาศ ครู และนักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ร่วมสวดมนต์ไว้อาลัยหลวงพ่อคูณ หน้ารูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริง ท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าโศก เมื่อช่วงเที่ยง วันนี้ 18 พ.ค. ที่ศาลาธรรมสถาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีการจัดพิธีสวดมนต์ไว้อาลัยแด่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในพิธีได้มีการนำรูปหล่อเหมือน หลวงพ่อคูณ ขนาดเท่าองค์จริง มาตั้งไว้ภายในศาลา หลังจากนั้น นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ก็ได้นำคณะครูและนักเรียนทั้งหมด สวดมนต์ถวาย ก่อนที่จะร่วมกันจุดธูปที่หน้า รูปเหมือน หลวงพ่อคูณ กันอย่างพร้อมเพรียง สำหรับรูปเหมือน หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ขนาดเท่าองค์จริงนี้ หลวงพ่อคูณ เป็นผู้ดำริสร้างขึ้น เมื่อปี 2539 และท่านได้นำมามอบให้โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยด้วยตัวเอง เพื่อให้คณะครู และนักเรียน ได้เคารพบูชา โดย หลวงพ่อคูณ ได้บริจาคเงินส่วนตัว ให้เป็นทุนการศึกษากับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่ยากไร้เป็นประจำทุกปีๆ ละหลายแสนบาท นอกจากนี้ ท่านยังสร้างห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน และซื้อรถยนต์กระบะให้ใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย แห่งนี้ด้วย MThai News

มังกรไทเก็ก คนไม่ยอมคน (Taichi Master (1993))
หนังจีน

Jet Li (หลี่เหลียนเจี๋ย) - Michelle Yeoh (มิเชล โหยว) : นำแสดง //// Yuen Woo Ping (หยวนวูปิง) : กำกับการแสดง /// เรื่องย่อ : จินเป่าและ.เทียนเป่า เพื่อนรักศิษย์สำนักเดียวกัน ที่ช่วยเหลือกันมาตลอด แต่แล้วการอยากเป็นใหญ่ของเทียนเป่า ทำให้เขาต้องหักหลังจินเป่า โดยหลอกใช้งานฆ่าหลิวกงกง สุดท้ายเมื่อจินเป่ารู้ความจริงจนเกิดความจำเสื่อม และ.กลับมาฝึกวรยุทธ์ท่ามวยที่มีชื่อว่า ไท้เก็ก เพื่อการแก้แค้น

ตัวแทนนร.วอนหยุดดราม่ารับน้อง ชี้แจงภาพสั่งหมอบ
ANTI SOTUS /  ดราม่า / 

ตัวแทนนร.วอนหยุดดราม่ารับน้อง ชี้แจงภาพสั่งหมอบ  จากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ภาพรับน้องของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่ามีความไม่เหมาะสมจนเกิดมีการโต้เถียงระหว่างกลุ่มนักเรียน ศิษย์เก่าของโรงเรียนดังกล่าวกับชาวสังคมออนไลน์ ล่าสุดตัวแทนนักเรียนที่รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าวได้โพสต์ชี้แจงและวอนยุติดราม่านี้ โดยสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อ Kittiphong Sukhonthapatipak ได้โพสต์ข้อความว่า ตนในนามคณะกรรมการนักเรียน และ ในนามหัวหน้างานต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นักเรียนได้ใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมในการที่จะโต้ตอบกันในสื่อออนไลน์ใดๆก็ตาม และ เรื่องที่ได้นำเสนอภาพ หรือ ข้อมูลที่สร้างความสับสน และ เกิดปัญหาอย่างมากในขณะนี้ ในนามคณะกรรมการนักเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมรับน้อง อย่างสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์น้องพี่ประจำปีนี้ ต้องกราบขอโทษทุกท่าน ที่ทางนักเรียนของพวกเราได้มีการตอบโต้ในสื่อออนไลน์ทั้งหมด ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ตนในนามหัวหน้างานจะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ด้วยความประมาทในสิ่งต่างๆ เรื่องที่ได้นำเสนอภาพ หรือ ข้อมูลที่สร้างความสับสน และ เกิดปัญหาอย่างมากในขณะนี้ แต่จุดประสงค์หลักของงานในครั้งนี้ขอยืนยันว่า การจัดงานครั้งนี้คณะกรรมการนักเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมมีการคัดเลือกพี่สตาฟในการรับน้องทุกคน ได้โปรดอย่าเหมารวมกิจกรรมของเราเป็นกิจกรรมเหมือนมหาวิทยาลัย แต่ต้องขออภัยสำหรับภาพที่ได้เผยแพร่ออกมาให้เด็กนอนคว่ำกลางแดดนั้นเปรียบเสมือนกฏที่พี่สตาฟได้บอกน้องเบื้องต้นในการจัดงานคือเรื่องการเคารพ เพราะได้ตลกลงว่าหากไม่เห็นครู หรือ พี่ไม่สวัสดีก็ให้หมอบ แต่ไม่ให้กลิ้งอะไรแต่อย่างใด เพราะเป็นห่วงถึงสุขภาพของน้องๆทุกคน ซึ่งได้ชี้แจงกฏให้น้องๆทราบ และน้องๆได้เต็มใจปฏิบัติเป็นอย่างดี และในภาพแค่ให้สั่งหมอบไม่ถึง 1 นาที โดยที่ถามโรคประจำตัวก่อนทุกครั้ง ไม่ใช่หมอบแค่นักเรียนพี่สตาฟก็ถูกหมอบเช่นเดียวกัน การทำโทษทุกครั้งถึงภาพจะออกมารุนแรงแต่ในเหตุการณ์จริงไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเลยพี่ๆทุกคนต่างสอนน้อง ส่วนคำพูดคำจาเราไม่มีความประสงค์ที่จะพูดแบบหยาบคายมีแต่ให้น้องคิดเท่านั้น ด้วยคำพูดที่มีบ้างที่เสียงดังเป็นธรรมดา ก็ได้ขออภัยน้องในวันเสร็จงานแล้ว และ เด็ก ผู้ปกครองก็ประทับใจในงานนี้เป็นอย่างดี ตนต้องกราบขอโทษในทุกข้อมูลที่สร้างความผิดพลาดและสร้างความสับสน แต่กระผใคร่ขอให้ผู้สื่อข้อมูลนำเสนอข้อมูลตามเจตคติอย่างแท้จริง ขอบพระคุณทุกคำติชมที่ทำให้พวกเราสามารถพัฒนากิจกรรมต่อไปได้ และขอร้องถึงท่านที่ได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอมาทำสิ่งอันมิบังควรขอร้องให้ท่านยุติการกระทำนั้น ตนไม่ขอเรียกร้องใดๆ แต่อยากจะให้เข้าใจในผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมนั้นเป็นพอข้อมูลทั้งหลายได้เสนอมาอย่างเป็นจริง หากได้รับทราบโพสต์นี้แล้ว ขอให้หยุดกระแสนี้ ขอทุกฝ่ายหยุดการใช้คำไม่เหมาะสม สร้างความรักความสามัคคี และ ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นนักเรียนที่ดี และ พลโลกที่ดีต่อไป MThai News

พนักงานตื่น! ลูกค้าร้องเพลงฉ่อยสั่งไก่ (คลิป)
ฉ่อย /  ร้องเพลง / 

คลิปเรียกรอยยิ้ม เผยภาพชายร้องเพลงฉ่อยสั่งไก่ KFC ทำเอาพนักงานถึงกับงง ชาวโซเชียลชื่นชอบฮือฮากันอย่างมาก วันที่ 21 พ.ค. 58 เกิดกระแสฮือฮาเรียกรอยยิ้ม หลังจากที่ผู้ใช้งานเฟสบุ๊คชื่อว่า Jeerawat Richy Ngonmanee โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่า ฉ่อย สั่ง KFC เขิน ขอโทษที่ทำพี่พนักงานตกใจ โดยเผยให้เห็นภาพชายคนหนึ่งกำลังร้องเพลงฉ่อยสั่งไก่ ทั้งยังหันไปถามเพื่อนว่าจะทานอะไร รวมถึงแซวพนักงานอีกว่ามีข้าวมันไก่ขายไหม และยังเตรียมช้อนกับจานมาเองด้วย ขณะที่พนักงานมีทีท่าเขินเมื่อเจอลูกค้าที่คาดไม่ถึง หลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ผู้คนต่างเข้ามากดไลค์และแชร์ส่งต่อคลิปสร้างรอยยิ้มเป็นจำนวนมาก พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าฮาและชื่นชมความกล้าแสดงออก ขณะที่บางคนบอกว่าทำเเบบนี้ไม่เกรงใจคนข้างหน้าที่ต่อคิวเลย จนเจ้าตัวได้ออกมาตอบว่าร้านกำลังจะปิดไม่มีคนต่อคิวด้านหลังตน MThai News

เฮย์เดน คริสเตนเซน วางกระบี่แสง มาจับดาบเหล็กชิงบัลลังก์ ใน Outcast
Outcast /  นักแสดง / 

ได้เวลาจับมือนักรบ 2 แผ่นดิน แล้วไประเบิดมหาศึกอันลือลั่น กับภาพยนตร์ Outcast อัศวินชิงบัลลังก์ ผลงานของผู้กำกับ นิค พาวเวลล์ ที่นอกจากจะนำทัพโดยนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือ อย่าง นิโคลัส เคจ แล้ว อีกหนึ่งอัศวินหนุ่มแห่งกองทัพครูเสดที่ขาดไม่ได้คือ เฮย์เดน คริสเตนเซน ชายคนนี้ไม่ใช่หน้าใหม่ที่ไหน เขาคือรุ่นใหญ่ในเชิงดาบเหมือนกันนะเออ และวันนี้เราจะพาไปรู้จักอัศวิน ที่จะมาพลิกโฉมหน้าสงครามคนนี้กัน เฮย์เดน คริสเตนเซน นักแสดงหนุ่มชาวแคนาดา ฉายแววและเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็ก จากรายการโทรทัศน์ในอเมริกา สู่เส้นทางภาพยนตร์ และคว้ารางวัล นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจาก National Board of Review และได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำและ SAG Award สำหรับบทบาทในภาพยนต์เรื่อง Life as a House บ้านที่สร้างด้วยรัก แต่ที่เด็ดที่สุด หากใครลืมไปแล้ว เฮย์เดน คริสเตนเซน คือผู้รับบทสุดเข้มข้น ที่กลายเป็นไอคอนแห่งจักรวาลหนังไซไฟ อย่าง "อนาคิน สกายวอลเกอร์" ในภาพยนตร์ Star Wars: Episode II - Attack of the Clones และ Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith ที่โชว์ลีลาฟาดฟันกระบี่แสง และการตกลงสู่ด้านมืดได้อย่างถึงใจ ก่อนจะตอกย้ำความมันส์ให้แฟนๆได้กรี๊ดกันอีกครั้ง กับบท "เดวิด ไรซ์" หนุ่มผู้มีพลังกระโดดข้ามสถานที่ ในหนังสุดมันส์ Jumper ฉากดวลเดือดศิษย์อาจารย์ ใน Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith และล่าสุดนี้ เฮย์เดน คริสเตนเซน จะขอวางกระบี่แสงคู่กายอัศวินเจได ที่ทำให้แฟนๆจดจำเขาได้ มาพิสูจน์ฝีมือจัดเต็มความมันส์ จับดาบเหล็กสวมเกราะแห่งอัศวินครูเสด กับบท "เจค็อบ" ในภาพยนตร์ Outcast ประกบรุ่นใหญ่ นิโคลัส เคจ ในบท "แกลเลี่ยน" อัศวินตัวพ่อผู้เป็นอาจารย์ของเจค็อบ 2 อัศวินตาน้ำข้าวนี้ จะจับมือกับเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งจีนแผ่นดินใหญ่ ประกาศศึกชิงบัลลังก์ครั้งใหญ่ ในแบบที่ใครก็ต้องลืมไม่ลง! เมื่อบัลลังก์แห่งจักรพรรดิสั่นคลอน อัศวิน 2 สัญชาติ จึงต้องไปทวงคืนแบบดาบต่อดาบ เลือดต่อเลือด! ร่วมมหาศึกสุดมันส์ ไปกับ Outcast อัศวินชิงบัลลังก์ ในวันที่ 26 มี.ค. นี้ ทุกโรงภาพยนตร์ คลิกชมตัวอย่างและเรื่องย่อภาพยนตร์ Outcast ได้ที่นี่เลย ---------------------------------------

ตำนานพ่อแก่ บรมครู ที่แวดวงศิลปะนับถือบูชา
ครอบครู /  ตำนานพ่อแก่ / 

ตำนานพ่อแก่ บรมครู แห่งวงการศิลปะชั้นสูง พ่อแก่ หรือพระฤาษี ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในแวดวงศิลปะแขนงต่างๆ ล้วนนิยมเคารพนับถือบูชา เนื่องด้วยเกิดจากความเชื่อที่ว่า ในอดีต พ่อแก่หรือพระฤาษีได้เป็นผู้นำเอาศิลปะ แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้องรำทำเพลง หรือแม้แต่การร่ายรำ นาฏศิลป์ต่างๆ มาถ่ายทอดให้แก่มนุษย์ได้รับรู้ความงาม ความอ่อนช้อยของศิลปะ รู้จักความอ่อนโยน รู้จักรัก รู้จักเมตตา และ การให้อภัย ก่อให้เกิดความสุขแก่มวลมนุษยชาติ ดังนั้นศิลปิน หรือผู้เกี่ยวข้องในศิลปะทุกแขนง ในประเทศไทยจึงได้เคารพบูชาพ่อแก่ หรือครูฤาษีว่าเปรียบดังบรมครูแห่งศาสตร์ของการแสดง เมื่อได้บูชาแล้วจะก่อให้เกิดศิริมงคล มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการงาน มีเสน่ห์ เมตตามหานิยมในตัว ความเป็นมาของ  ตำนานพ่อแก่ พ่อแก่ , พระฤาษี หรือบางครั้งก็เรียกกันว่า ครูฤาษี ถือเป็นบรมครูแห่งศาสตร์ของการแสดง ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระฤาษีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 108 องค์ ปางเสมอเถรถือว่าเป็นปางที่มีฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาทั้ง 108 องค์ คำว่า ฤาษี มาจากคำว่า ฤาษิ แปลว่า ผู้เห็นด้วยความรู้พิเศษอันเกิดจากฌาน ซึ่งสามารถมองเห็นอดีตปัจจุบัน และอนาคตได้ บางครั้งก็เรียกพ่อแก่หรือฤาษีว่า"ตฺริกาลชฺญ" แปลว่า ผู้รู้กาลทั้งสาม นอกจากนี้พระฤาษียังถือว่าเป็นผู้ประทานสรรพวิชาความรู้ ทั้งมวลแก่มนุษยชาติ ตำราทางโหราศาสตร์ และตำราทางเทววิทยา กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า พระพฤหัสบดีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นอาจารย์แห่งสรรพวิชาความรู้ทั้งมวล เนื่องด้วยพระอิศวรมหาเทพ ร่ายพระเวทให้ฤาษี 19 ตน ป่นเป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไพฑูรย์ ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นเทวราช มีสีกายดั่งแก้วไพฑูรย์ มีวิมานบุษราคัม ทรงกวางทองเป็นพาหนะ รักษาเขาพระสุเมรุด้านทิศตะวันตก มีร่างกายแสดงด้วยสัญลักษณ์ของฤาษีจึงมีปัญญาบริสุทธิ์ เฉลียวฉลาด พูดจาไพเราะเสนาะหู เป็นอาจารย์แห่งสรรพวิชาความรู้ทั้งมวลรวมถึงเป็นอาจารย์ของเหล่าเทพเทวดา จึงให้ถือว่าวันพฤหัสบดีอันแสดงด้วยสัญลักษณ์ของฤาษีเป็นวันครูจึงมีการไหว้ครูกัน พิธีการครอบครู จาก พ่อแก่ นั้น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับผู้ที่ทำงานด้านศิลปะ การแสดง จะเห็นได้จากดารา นักร้อง จะมีการเข้าพิธีนี้ทุกปี  เพื่อแสดงตัวเป็นลูกศิษย์และร่วมบูชาพ่อแก่ที่เคารพนับถือ ซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองเป็นอย่างมาก ซึ่งครูจะคอยควบคุมรักษา คอยช่วยเหลือให้ศิษย์มีความจำในกระบวนท่ารำ จังหวะดนตรี และการแสดงหากมีสิ่งใดที่ไม่งามจะเกิดขึ้นกับศิษย์ ครูจะช่วยปัดเป่าให้พ้นจากตัวศิษย์ พิธีครอบครูนั้นนับว่าเป็นการทำให้ผู้เรียนมีกำลังใจว่าครูจะคุ้มครองรักษา ครูจะช่วยเหลือแม้จะรำผิดพลาดไปบ้าง จะทำให้ผู้เรียนไม่ตระหนก ตกใจจนเกินไป เพราะมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองได้ทำพิธีครอบครูแล้ว ครูคงให้อภัยในความผิดพลาด อีกประการหนึ่งพิธีครอบครูนั้น ผู้ศึกษานาฏศิลป์ทุกคนถือว่าเป็นพิธีสำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ศึกษาปฏิบัติท่ารำที่อยู่ในระดับสูง เช่น การรำเพลงหน้าพาทย์ ก่อนจะรำผู้ศึกษาต้องผ่านพิธีครอบครูก่อนจึงจะต่อท่ารำได้ หากจะจัดตั้งหิ้งบูชาพ่อแก่ จะต้องหันหน้าไปทาง ทิศเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือตะวันออกเท่านั้น คาถาบูชา พ่อแก่ ตั้งนะโม 3จบ อุกาสะ อิมัง อัคคีพะหูบุปผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม ทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพะหูบุปผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพะหูบุปผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม เรียบเรียงโดย : Horoscope.mthai.com ที่มาจาก : Facebook : ที่นี่ 8 ริ้ว / http://group.wunjun.com

พิมฐา ดาวซีซ่าคนแรกของประเทศไทย
ดาวโรงเรียน /  นักศึกษา / 

COME BACK! พิมฐา สาวน้อยหน้าใสกิ๊ง เป็นดาวซีซ่าคนแรกของประเทศไทย ซึ่งห่างหายไปนานจนตอนนี้มีหลายๆคนนำภาพน่ารักของเธอกลับมาโพสต์ให้เห็นความน่ารักอีกครั้ง พิมฐา เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนา จากนั้นไปเรียนต่อญี่ปุ่นคะ ซึ่ง teen.mthai ขอบอกว่าเธอคนนี้แหล่มมาก ออร่าเน็ตไอดอลกระจาย ตอนนี้ก็มีผลงานโฆษณาให้เห็นกันอยู่หลายตัวทีเดียว เช่น เมจิ ไพเกน โปร5  แสดงกับ ซุปตาร์ ณเดชน์ คูกิมิยะ ไปชมความน่ารักกัน^^ พิมฐา ดาวซีซ่าคนแรกของประเทศไทย จ้า พิมฐา ดาวซีซ่าคนแรกของประเทศไทย พิมฐา ฐานิดา (PimTha Manalertruengkul) เป็นสาวเชียงใหม่ ปัจจุบันอายุ 22 ปี จบการศึกษาจาก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย) จากนั้นไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University พิมฐา ฐานิดา เน็ตไอดอลสาวคนนี้มีคนติดตามอินสตาแกรมกว่า 1 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็น เน็ตไอดอลที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทย ก็ว่าได้ ด้วยความที่เธอน่ารัก สดใส ดูเป็นธรรมชาติมากๆ ไลฟ์สไตล์น่ารักๆ มีสไตล์เป็นของตัวเอง หลายคนคนจึงให้ความสนใจไม่น้อยทีเดียว >,< หลายคนชอบรูปภาพในอินสตาแกรมของ พิมฐา ฐานิดา เอาซะมากๆ เพราะรูปภาพที่เธอถ่ายนั้นดูสวยและสบายตา ดูแล้วสดชื่นจริงๆ ซึ่งพิมฐาก็ได้บอกเคล็ดลับว่าเธอใช้แอพฯ VSCOCAM เข้ามาตกแต่งสีสันของรูป เอ้า! แบบนี้สาวๆ รีบโหลดด่วนค้า .. นอกจากนี้สาวๆ หลายคนก็อยากจะรู้เคล็ดลับหน้าใสกิ๊งของพิมฐามากๆ เพราะเท่าที่เห็นกันใบหน้าและผิวใสยังกะเด็ก ยังไม่เคยเห็นสิวสักเม็ด ซึ่งพิมฐาก็บอกว่า ใบหน้าก็มีสิวขึ้นบ้างแต่โชคดีที่ไม่มาพร้อมกัน ก็ดูแลปกติทั่วไป ส่วนผิวกายก็ขาวเนียนขนาดนี้ก็บำรุงโลชั่นทั่วไปนั่นเอง ^^ ส่วนเรื่องหัวใจนั้นไม่ต้องพูดถึง สาวพิมฐามีคนรู้ใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า .. ติดตามอินสตาแกรมพิมฐาได้ที่ @pimtha เขียนโดย teen.mthai อ้างอิง instagramnitha

นายกประธาน พิธีประกาศเกียรติคุณ 8ศิษย์เก่าร.ร.เสธ.ทบ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ 8 ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.เสนาธิการทหารบก ในวันครบรอบวันสถาปนา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ 8 ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.เสนาธิการทหารบก ในวันครบรอบวันสถาปนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเสนาธิการทหารบกประจำปี 2556-2557 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก แห่งใหม่ ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยในปี 2556-2557 มีศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 8 คน คือ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก

เสนอตั้ง หลวงพ่อนุช รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
หลวงพ่อคูณ /  หลวงพ่อนุช / 

คณะสงฆ์ อ.ด่านขุนทด เสนอตั้ง “หลวงพ่อนุช” อดีตเลขานุการหลวงพ่อคูณ ขึ้นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ขณะที่ศิษยานุศิษย์หลั่งไหลมากราบหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อคูณอย่างเนืองแน่น หลังจากที่พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มรณภาพแล้ว ทางคณะสงฆ์อำเภอด่านขุนทด นำโดยพระครูปราโมทย์ธรรมรส รองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด ก็ได้เรียกประชุมคณะสงฆ์อำเภอด่านขุนทด เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 และที่ประชุมมีมติเสนอแต่งตั้งให้พระครูภาวนาประชานารถ หรือ หลวงพ่อนุช เจ้าอาวาสวัดหนองบัวทุ่ง ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา อดีตเลขานุการหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ขึ้นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ เพื่อบริหารจัดการวัดตามระเบียบของคณะสงฆ์ ส่วนบรรยากาศที่วัดบ้านไร่ มีศิษยานุศิษย์ จากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมากราบไหว้หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่ตั้งอยู่หน้ากุฏิ บนศาลาการเปรียญ หลายคนก็ได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาเลือกเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณรุ่นต่าง ๆ จนแน่นศาลาการเปรียญ นอกจากนี้ศิษยานุศิษย์ ยังได้แห่เข้าชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าประวัติ และหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อคูณ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งยังได้เข้าไปเยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม ซึ่งเป็นศาสนสถานศิลปกรรมธรรมะร่วมสมัยอีกด้วย

แอ๊ด คาราบาว-ลูกศิษย์เรือนหมื่น ร่วมพิธีสวดอภิธรรมสรีระ หลวงพ่อคูณ
พิธีสวดพระอภิธรรมสรีระ /  หลวงพ่อคูณ / 

ศิษยานุศิษย์ นับหมื่นราย เข้าร่วม ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระ 'หลวงพ่อคูณ' ซึ่งหมายรวมถึง แอ๊ด คาราบาว นักร้องเพื่อชีวิตชื่อดัง ผู้ขับร้องเพลง หลวงพ่อคูณจนเป็นที่โด่งดังเดินทางไปร่วมพิธีด้วย วันนี้ (19พ.ค.58) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระ พระเทพวิทยาคม หรือ 'หลวงพ่อคูณ ปริสุท' ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรอบพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรอบ ทั้งนี้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางหลุ่งไหลมากราบสรีระหลวงพ่อคูณ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม จำนวนกว่า 1,000 คน นำโดย พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงคณะสงฆ์จากจังหวัดต่างๆ รวมทั้งคลื่นมหาชนจากทั่วสารทิศเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระหลวงพ่อคูณในช่วงบ่ายด้วย พร้อมกันนี้ส่งผลให้สถานที่จัดงาน เนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่ศรัทธาในหลวงพ่อคูณ เจ้าหน้าที่จึงเตรียมที่จะขยายพื้นที่เปิดโซนชั้นลอยด้านบนของหอประชุมเพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม สรีระหลวงพ่อคูณ และเพื่อเตรียมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมในคืนนี้ด้วย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการสวดพระอภิธรรม ในช่วงเวลา 19.00 น. ของวันนี้ โดยคณะกรรมการดำเนินงาน คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ไม่ต่ำกว่าหลักแสนคน โดยเมื่อช่วงเวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา 'นายยืนยง โอภากุล' หรือ แอ๊ด คาราบาว พร้อมด้วยสมาชิกในวงเดียวกัน ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง ผู้ขับร้องเพลง หลวงพ่อคูณ จนโด่งดังและทำให้หลวงพ่อคูณ เป็นที่รู้จักในหมู่พุทธศาสนิกชนในประเทศ ก็เดินทางมา เพื่อกราบสรีระหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้าย แอ๊ด คาราบาว เปิดเผยว่า ส่วนตัวศรัทธาในหลวงพ่อคูณมานานแล้ว เนื่องจากว่าหลวงพ่อคูณ ไม่เพียงแต่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือทำประโยชน์เพียงแค่ในวงการพระพุทธศาสนา เท่านั้น แต่ยังทำประโยชน์และสร้างคูณูปการ อีกหลายด้าน ทั้งด้านการแพทย์ และการศึกษา แม้แต่ในวาระสุดท้าย หลวงพ่อคูณ ยังบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาด้วย พร้อมทั้งระบุถึง หลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อคูณ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องง่าย ที่ประชาชนสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้ โดยเฉพาะเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ ขอบคุณข้อมูลจาก TNN24

ขวัญไทย มีอัดฉีดกว่าครึ่งล้านชิงแชมป์โลกWBA
ขวัญไทย ศิษย์หมอเส็ง /  จอมทอง ชูวัฒนะ / 

แชแม้ โปรโมเตอร์ แกแลคซี่ บ๊อกซิ่งโปรโมชั่น เผยมียอดอัดฉีดให้ ขวัญไทย ศิษย์หมอเส็ง อดีตแชมป์โลกWBA รุ่นมินิมั่มเวท (105 ปอนด์) ที่จะขึ้นชิงแชมป์โลก WBA รุ่นไลต์ฟลายเวท (108 ปอนด์) กับ เรียวอิชิ ทากูชิ แชมป์โลกหน้าละอ่อนเจ้าถิ่น ภายใต้การจัดของ วาตานาเบ้ โปรโมชั่น ที่สังเวียนโอตะ ซิตี้ เจเนรัล ยิมเนเซียม กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 6 พ.ค.นี้ จะมียอดเงินกว่าครึ่งล้าน ถ้าเกิดกระชากเข็มขัดกลับเมืองไทย โดย แชแม้ เผยว่า ขวัญไทย ศิษย์หมอเส็ง ปัจจุบันรั้งรองแชมป์โลกอันดับที่ 15 จะขึ้นชิงแชมป์โลก WBA รุ่นไลต์ฟลายเวท กับ เรียวอิชิ ทากูชิ ไฟต์นี้ ถือว่าเป็นไฟต์ที่เราพอมีลุ้น ขึ้นอยู่ที่หัวจิตหัวใจของ ขวัญไทย เท่านั้น ในเรื่องฝีมือไม่เป็นรองแน่ “ทั้งนี้ผมจะให้เงินค่าตัวทั้งหมดแก่ ขวัญไทย ประมาณ 300,000 บาท ถ้าหากเอาเข็มขัดกลับเมืองไทยได้ นอกจากนี้ยังได้คุยกับทาง คุณหมอเส็ง ฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร ผู้สนับสนุนจะให้ทางคำ 10 บาท หรือประมาณ 200,000 บาท นอกจากนี้ นักศึกษาปริญญาเอก เจ้าสัวรุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะมีเงินให้อีก 100,000 บาท รวมๆ แล้วมีอยู่ 600,000 บาทแล้วถ้าเกิดสามารถทำสำเร็จ” สำหรับในศึกดังกล่าวยังมี จอมทอง สิงหวังชา (ชูวัฒนะ) อดีตแชมป์มวยไทยหลายเส้น ปัจจุบันชกมวยสากลอาชีพครองแชมป์ OPBF รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท (130 ปอนด์) จะชิงแชมป์โลก WBA กับ ทากาชิ อูชิยาม่า แชมป์โลกชาวปลาดิบ

Se7en - Gummy โชว์ดูโอ้ครั้งพิเศษ ในพิธีวิวาห์ของ จินฮวาน 1TYM
1TYM /  Gummy / 

Se7en (เซเว่น) และ Gummy (กัมมี่) สองศิลปินเสียงดี ดีกรีศิษย์เก่าของ YG Entertainment ร้องเพลงดูเอทครั้งพิเศษในพิธีวิวาห์ของ โอ จินฮวาน แห่ง 1TYM จินฮวาน 1TYM วานนี้ (24 พ.ค.) โอ จินฮวาน หนึ่งในสมาชิกของวงฮิพฮอพรุ่นใหญ่แห่งวงการเพลงเกาหลี 1TYM ได้เข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาวซึ่งคบหากันมายาวนาน โดยภายในงานได้อดีตเพื่อนร่วมสังกัด อย่าง Se7en และ Gummy ร่วมแสดงความยินดีด้วยการขับร้องเพลงดูโอ้สุดโรแมนติก ฟาก ซอง เบคคยอง แห่ง 1TYM ทำหน้าที่พิธีกร โดยนักร้องหนุ่ม Se7en ได้โพสภาพถ่ายของเขาและนักร้องสาวเสียงดี Gummy ซึ่งสบตากันขณะที่ทั้งคู่กำลังร้องเพลงในพิธีวิวาห์ รวมทั้งข้อความแสดงความยินดีไว้ว่า "พี่จินฮวาน ขอให้พี่มีความสุขนะครับ รักนะครับ #Forthefirsttimeinawhile #7Gummy #Duet #Happyday" ในขณะที่ ซอง เบคคยอง แห่ง 1TYM ก็ได้โพสภาพและข้อความแสดงความยินดีกับความรักของเพื่อนร่วมวงผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจของเขาไว้เช่นกัน "พี่ชาย ยินดีด้วยนะ!... ผมเองก็จะแต่งงานเร็วๆ นี้เหมือนกัน! พี่จินฮวาน ได้เข้าพิธีวิวาห์ในวันดีๆ วันนี้ ขอชวนทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมๆ กับผมกันนะครับ" โอ จินฮวาน ถือเป็นสมาชิกของวง 1TYM คนที่สองที่สละโสด ถัดจาก แดนนี่ เซเว่น-กัมมี่-Masta Wu ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีแต่งงานของ จินฮวาน 1TYM #세븐 #거미 #축가 #이사님행복하게사세요 #알려뷰 ❤️ วิดีโอที่โพสต์โดย iamzinny (@iamzinny) เมื่อ พ.ค. 24, 2015 เวลา 1:25am PDT ข้อมูลจาก soompi ข่าวนี้เผยแพร่โดยมิวสิคเอ็มไทย --- http://music.mthai.com --- หากนำข่าวไปใช้กรุณาให้เครดิตเว็บไซต์ด้วย มิวสิคเอ็มไทย โดนใจ ทุก Social อัพเดททุกความเคลื่อนไหวในวงการเพลง ไทย อินเตอร์ เอเชียน ติดต่อทีมงานมิวสิคเอ็มไทย music@mthai.com

ศิษยานุศิษย์แห่เคารพศพ 'หลวงพ่อคูณ' เเน่น ม.ขอนแก่น
คำสอนหลวงพ่อคูณ /  พินัยกรรม / 

หลวงพ่อคูณถึงศาลา 25 ปี มข.แล้ว ศิษยานุศิษย์ร่วมไว้อาลัยเนืองแน่น เช้านี้เตรียมเคลื่อนย้ายไปประกอบพิธีทางศาสนา เป็นเวลา 7 วัน วานนี้(16 พ.ค. 58) เวลา 22.00 น. ขบวนอันเชิญสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ได้เดินทางถึงบริเวณศาลา 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ซึ่งเป็นสถานที่ใช้สำหรับการตรวจสรีระสังขารและทำการตรวจสอบร่างกายตามขั้นตอนของการบริจาคร่างกายให้กับคณะแพทยศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม นอกจากนี้ เมื่อขบวนถึง คณะศิษยานุศิษย์ กว่า 5,000 คน ได้กล่าวคำว่าสาธุตลอดเวลา ท่ามกลางความอาลัยและเศร้าโศกเสียใจจากนั้น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น พร้อมทีมแพทย์ ได้เชิญสรีระสังขารเข้าไปทำการตรวจสอบ เพื่อทำทะเบียนประวัติบุคคลที่บริจาคร่างกาย  และทำการบรรจุไว้ในโลงแก้วเย็น ตั้งบริเวณปะรำพิธีชั่วคราว ที่จัดทำขึ้นเพื่อการประกอบพิธีขอขมาและกล่าวคำอาราธนาศีลแด่หลวงพ่อคูณ โดย กองอำนวยการงานบำเพ็ญกุศลฯ กำหนดให้คณะศิษยานุศิษย์ได้เคารพศพในเวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน ขณะที่ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการถวายจตุปัจจัยเพื่อนำไปบริหารจัดการพิธีกรรมทางศาสนาหรือการร่วมจัดตั้งโรงทานต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ชั้น 2 ของศูนย์ประชุมฯ ด้าน น้ำหลวงสรงศพ คาดว่าจะมาถึงเวลาประมาณ 11.00น. พร้อมจะมีพิธีมอบองค์มาลาพระราชทานอีกจำนวน 11 มาลา โดยสำนักพระราชวัง ขณะนี้ทางจ.ขอนแก่น มีการประสานเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะหลั่งไหลเข้ามากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณอย่างเต็มที่ รวมถึงประสานกำหนดจุดเข้าออก ในการกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดการ ดังนี้ วันนี้(17 พ.ค. 58)  เวลา 15.00 น. เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จาก อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และใคร่ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณแต่งกายสุภาพ (ไว้ทุกข์) ระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2558 เวลา 19.00 เป็นต้นไป ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลโดย ศิษยานุศิษย์และประชาชนผู้เคารพศรัทธา ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ จะเปิดให้เคารพศพในเวลา 06.00-22.00 น. อย่างไรก็ตาม ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสามารถบริจาคจตุปัจจัยบริเวณ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก โดยเงินจากการบริจาคจะนำไปบริหารจัดการพิธีกรรมทางศาสนา และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาจะส่งมอบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณเพื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป MThai News

ห่วงใยเสมอมา! มันโช่ แนะลูกโอ้ ตั้งสติแล้วออกสตาร์ท
บาโลเตลลี่ /  ฟิลิปโป้ มันชินี่ / 

สายใยรักของพ่อลูกคู่นี้ตัดกันไม่ขาดจริงๆสำหรับ โรแบร์โต้ มันชินี่ บิ๊กบอส อินเตอร์ มิลาน ที่ออกมาแนะนำอดีตศิษย์เอกอย่าง มาริโอ บาโลเตลลี่ ดาวยิงหมดกำลังใจของ ลิเวอร์พูล ให้ไปโฟกัสและมุ่งมั่นกับเรื่องฟุตบอลเท่านั้น หลังจาก "เกรียนโอ้" กำลังประสบปัญหาปืนฝืดอย่างหนัก บดตาข่ายได้แค่ 1 ประตูในลีกตั้งแต่เปิดซีซั่น กุนซือชาวอิตาเลี่ยนวัย 50 ปีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ถึง บาโลเตลลี่ ว่า "ผมคิดว่ามันสำคัญมากๆเลยนะที่ มาริโอ จะเริ่มต้น-หรือเริ่มใหม่- และพุ่งสมาธิไปกับเรื่องฟุตบอลอย่างเดียว ต้องไม่มีอะไรมาวุ่นวายรอบตัวเขา" "มันขึ้นอยู่กับ มาริโอ ถ้า มาริโอ ต้องการที่จะทำ เขาทำมันได้อยู่แล้ว สมัยอยู่ อินเตอร์ ผมดันเขาขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่ง เพราะเหตุนี้แหละ ผมถึงรู้จักเขาเป็นอย่างดี" "มาริโอ อายุเท่ากันกับลูกชายของผม(ฟิลิปโป้ มันชินี่)ด้วยเหตุผลนี้แหละ ผมถึงได้รักเขา" อดีตกุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทิ้งท้าย

หมอโดม รถนิยม จาก สัตวแพทย์ สู่ หมอ รถคลาสสิก
Ford mustang /  รถคลาสสิก / 

หมอโดม น.สพ.สุทธิพงศ์ กูรู รถคลาสสิก แห่ง รถนิยม ‘ผมเปรียบรถเสมือนผีเสื้อ ผีเสื้อของผมจะต้องไม่โดนสตาฟต์ มันต้องบินได้ เหมือนรถต้องขับได้ทุกคัน’ ผู้ชายหนวดเคราครึ้มในชุดช่างยนต์หน้าเปื้อนรอยยิ้มที่อยู่กับเราคนนี้ มีเรื่องราวหลายอย่างที่น่าสนใจเริ่มตั้งแต่ เขาเป็นนายสัตวแพทย์ที่เคยซ่อมสัตว์มาก่อนซ่อม รถคลาสสิก ทำรายการเกี่ยวกับ รถคลาสสิก เป็นรายการแรกในสยามประเทศ เคยมีวงดนตรีเป็นของตัวเอง มีรถคลาสสิกผ่านมือเขามาแล้วหลายร้อยคัน เป็นกูรูในเรื่องการชุบชีวิตรถเก่าให้กลับมาโลดแล่นบนถนนอีกครั้ง เขาคนนี้คือ หมอโดม หรือ น.สพ. สุทธิพงศ์ คนใหญ่  เราจะมาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆ กันครับ จากนายสัตวแพทย์มาสู่หมอโดมแห่ง ‘รถนิยม’ ? เรียนจบสัตวแพทย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นก็ทำงานตามที่ได้เรียนมาจนวันนึงถึงจุดอิ่มตัว ทบทวนดูว่าจริงๆ แล้วเราอยากทำอะไร เรามีฝันแล้วอยากจะทำต้องทำตั้งแต่ตอนนี้เลย ผมเป็นคนชอบรถคลาสสิกเป็นชีวิตจิตใจ เริ่มจากการเปิดร้านอาหารชื่อเรโทรคลาสสิกคาเฟ่เป็นร้านที่นำรถเก่า ของสะสมของเรามาตกแต่งร้าน แล้วผันตัวเองไปอยู่อู่รถ เริ่มไปขอเค้าเป็นคนงานในอู่ เริ่มไปช่วยเพื่อนทำรถ ศึกษาในส่งที่เราอยากจะทำมันอย่างจริงจัง จากคนเล่นผันตัวเป็นพ่อค้าขายอะไหล่ ขาย  รถคลาสสิก  จนสุดท้ายได้มาทำรายการเกี่ยวกับรถคลาสสิกที่เรารักใน ‘รถนิยม’ ถ่ายทำกันในอู่ซ่อมรถ ? เป็นบริษัทเรโทรรามา เรียกว่าเป็นสำนักดีกว่าเพราะที่นี่เราอยู่กันแบบศิษย์พี่ศิษย์น้อง เป็นสตูดิโอออฟฟิส มีห้องตัดต่อ ห้องส่ง เป็นทุกอย่างของเรา เป็นที่ที่ผมสร้างงานกันจริงๆ บูรณะรถจริงๆ  และเพิ่มสารอาหารวิตามินให้กับคนดูว่าวิธีการทำมันจะต้องทำยังไง จากหมอสัตว์กลายมาเป็นหมอรถมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง ? ผมเชื่อว่ากระบวนการวิธีความคิดไม่ต่าง อาจจะง่ายกว่าในมุมของจริยธรรมด้วยซ้ำ การเป็นหมอที่ต้องผิดชอบกับสิ่งมีชีวิต คุณจะพลาดไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมถึงไม่ย้อนกลับไปเป็นสัตวแพทย์อีกเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตใคร คุณต้องยอมให้คนที่เก่งกว่าเป็นคนทำ แต่สิ่งที่เหมือนกันกับการซ่อมรถอย่างนึงคือเหตุและผล ต้นเหตุของการเป็นมันคืออะไรเหมือนรถต้นเหตุของการเสียมันคืออะไรเราก็ต้องสาวลงไป เราจะแก้ปัญหาจุดไหนก่อน ต้องมีการวางแผน การชุบชีวิตรถเปรียบได้เป็นงานศิลปะ? การบูรณะรถสำหรับผมถือว่าเป็นงานศิลปะแขนงนึงเลย ผมมองว่าเป็นงานศิลปะที่มีความคลาสสิกในตัวเอง รถบ่งบอกถึงเจ้าของ รถบ่งบอกถึงคนที่ใช้มัน ผมเชื่อว่าต้องแยกให้ออกระหว่างรถเก่ากับรถคลาสสิก ไม่ว่ารถอะไรก็ตามมันเป็นรถคลาสสิกได้หมดถ้ารถคันนั้นมันมีเรื่องราวกับคุณ ความหมายของ รถคลาสสิก ? ความหมายสากลรถคลาสสิกคือรถที่มีความอมตะ เป็นที่ยอมรับของคนเล่นรถทั่วโลกจะแบ่งตามยุค ยุคก่อนสงครามโลก รถหลังสงครามโลก รถยุค 60’s รถยุค 70’s  ขึ้นไป หลังจากนั้นจะเรียกว่ารถเก่า รถยุคไหนที่ชอบเป็นพิเศษ ? ผมชอบรถในยุค 60’s เพราะหลงใหลในดีไซน์และใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย วัฒนธรรมการออกแบบรถในยุคนี้จะเห็นได้ว่าชิ้นส่วนต่างๆ เป็นโครเมี่ยมค่อนข้างเยอะ เป็นยุคแห่งอารยะก็ว่าได้เป็นการดีไซน์ที่ไม่กลัวการสิ้นเปลือง ทั้งโครเมี่ยม โค้งมน ส่วนเว้า ค่อนข้างงดงามมีศิลปะและชั้นเชิง หลงรัก รถคลาสสิก รุ่นไหนเป็นพิเศษ ? เป็นรถที่เก็บเองมาเป็น 10 ปีแล้วคือ ฟอร์ด มัสแตง คอนเวอทิเบิล ปี 1966  อเมริกันมัสเซิ่ลคาร์ เป็นรถไซส์ขนาดกลางที่มีกำลังเครื่องค่อนข้างแรง อะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ ยังซื้อหาได้ สามารถชุบชีวิตให้กลับมาพยศได้อีกครั้ง ขั้นตอนการชุบชีวิต รถคลาสสิก ? เริ่มแรกต้องดูตามกำลังเราก่อน ว่าเรามีปัจจัยพอที่จะเล่นรุ่นไหนได้บ้าง ทีนี้มันจะกำหนดขอบเขตแล้ว สิ่งสำคัญของรถคือเครื่องกับช่วงล่างทำก่อนให้มันออกมาดี   บางคนได้รถมาส่งเข้าทำสีเลย นั่นเป็นวิธีการที่ผิด ก่อนอื่นคุณต้องลองขับดูก่อน รถที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ? ต้องบอกว่าตลอดชีวิตที่เล่นรถมาใช้มาแทบทุกชนิด ทั้งฝั่งอเมริกา ยุโรปรวมทั้งญี่ปุ่น ผมแบ่งประเภทตามการใช้งานสมมติถ้าทำรายการต้องออกไปข้างนอกตลอดเวลาใช้รถคลาสสิกไปก็ไม่ไหวเพราะเค้าก็เหมือนคนแก่ ต้องใช้รถปกติ รถบ้านรถตลาดธรรมดา ส่วนรถคลาสสิกจะใช้ในตอนเรามีความสุขอยากจะเสพมัน การทำรถไร้กฎเกณฑ์ตายตัว ? ธรรมชาติของคนเล่นรถคือผมพยายามมองหาความงามของรถที่เราเห็น จากการที่ผมเล่นรถเดิมมาค่อนข้างเยอะวันนึงอยากเล่นรถออกแนวคัสตอมบ้าง รถที่บ่งบอกความเป็นตัวเราแบบไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเช่นเอาพู่กันมาวาดรถ ใช้เทคนิคกราฟิตี้กับรถ การคัสตอมจากรถหลังคาแข็งเป็นเปิดประทุน หรือทำให้รถ 4 ประตูให้เป็นสปอร์ต 2 ประตู เป็นคนที่ชอบความท้าทาย ? ชอบมากมีอยู่ครั้งนึงอยากได้จากัวร์ปี 1975 ที่เป็นสปอร์ต 2 ประตูแต่เมืองไทยมีแค่ 10 คัน แล้วราคาอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านแต่ตอนนั้นไม่มีตังค์ซื้อเลยไปได้ จากัวร์ ปี 1988 มาแสนกว่าบาท ตอนนั้นมีคนมาปรามาสว่าจะทำได้ยังไงเอารถ 4 ประตูมาแปลงเป็นสปอร์ต เลยท้ากันผมบอกไปขอระยะเวลา 4 ปี ก็ศึกษาข้อมูลลงมือทำจนทำสำเร็จ แต่ให้ทำอีกไม่ทำแล้ว เอาแค่สะใจพอ (ยิ้ม) จำนวน รถคลาสสิก ที่ผ่านมือ ? หลายร้อยคัน บางทีซื้อมานั่งอยู่หลังพวงมาลัยไม่เกิน 3 นาทีก็ขายแล้ว ขายกลางอากาศบ่อย อย่างขับมาจอดที่ปั้มคนเดินมาขอซื้อก็มี เอาตังค์มาโยนกุญแจให้เลย มีจุดอิ่มตัวบ้างไหม ? ยังไม่รู้สึกอิ่มตัว ยังรู้สึกอยากได้อยู่เรื่อยๆ เพราะยังมีบางรุ่นบางคันที่เรายังไม่เจอมัน รถมันเหมือนเนื้อคู่นะ รถคลาสสิกไม่ใช่คุณมีเงินแล้วจะซื้อมันได้นะ บางคันมีเงินแต่เจ้าของไม่ขายก็ต้องรอว่าวันนึงจะถึงเวลาของเราเมื่อไหร่ รถที่ซ่อมยากสุด ? จากที่ผมเคยอยู่ในยุคที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต เราเรียกช่วงนั้นว่า ยุคเข็น พัง เสีย ซ่อม ต้องเข็นสถานเดียว ทุกวันนี้การสื่อสารเร็ว ทุกคนรู้เท่ากันจากอินเตอร์เน็ต  ถ้าเป็นยี่ห้อคงต้องเป็นซีตรองรถในตระกูลฝรั่งเศสในบ้านเราช่างผู้ชำนาญในระบบไฮโดรริกค่อนข้างน้อย กระแส รถคลาสสิก ในบ้านเรา ? กระแสตอนนี้ดีในระดับนึงเลยเพราะคนเริ่มกลับมาหาความคลาสสิกกันมากขึ้นที่มันอาจจะไม่เหมือนใครในมุมมองของแต่ละคน ถ้าอยากเริ่มเล่น รถคลาสสิก ? คุณต้องมีกำลังเงิน  ต้องมีเวลา  ต้องโง่ก่อนเพราะไม่มีใครหรอกจะฉลาดไปทุกๆ เรื่อง วันนี้คุณอาจจะโดนหลอกจากช่างแต่วันหน้าคุณจะรู้ทัน แถมให้อีกนิดต้องอดทนเพราะมันไม่มีอะไรสำเร็จรูปในหนึ่งวัน ถ้าเรามีรถมาให้หมอโดมบูรณะ ผมทำให้ได้แต่อย่าออกความคิดเห็นเพราะมันจะไม่ใช่งานศิลปะจากผมแล้ว ผมจะเป็นคนวิเคราะห์ตัวคุณเองว่ามีไลฟ์สไตล์แบบไหน มีแนวคิดเป็นยังไง ผ่านการพูดคุยกัน

ดราม่ามวยไทยดาบ2! สมรักษ์ โพสตอกนักเลงคีย์บอร์ด ผ้าถุงแม่ สำคัญกว่าสีมงคล
งานไหว้ครูมวย /  พิมพ์อรัญเล็ก ศิษย์อรัญ / 

กลายเป็นเรื่องดราม่าในวงการมวยไทยแล้ว เมื่อมีนักเลงคีย์บอร์ด ออกมาพูดถึงแนวเสียดสีถึงเรื่อง มงคลสีขาว ที่ โม้อมตะ สมรักษ์ คำสิงห์ สุดยอดมวยไทย และนักมวยรุ่นพี่รายอื่นใช้สวมในงานไหว้ครูมวย วันนายขนมต้ม หรือวันมวยไทย เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ โม้อมตะ สมรักษ์ คำสิงห์ ยอดมวยไทยที่ใช้ชื่อ พิมพ์อรัญเล็ก ศิษย์อรัญ และเป็นนักชกเหรียญทองโอลิมปิก คนแรกของเมืองไทย ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ได้ออกมาโพสผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อ “สมรักษ์ คำสิงห์ มวยไทยคลับ” เพื่อไขข้อข้องใจ และเป็นการตอกกลับนักเลงคีย์บอร์ดที่พูดถึงการสวมมงคลในทางลบว่า "ไม่สำคัญว่ามงคคลสีไหน ผ้าถุงแม่ก็เอามาทำมงคลได้" “งานไหว้ครูเมื่อวานครับ หลายคนบอกผมว่ามงคล แต่ล่ะสีได้จับลำดับความสำคัญไว้แล้ว สีทอง คือสูงสุดที่ต้องคู่ควรกับปรมจารย์ สีที่ผมใส่สีขาว แค่นักมวยเพิ่งเริ่มต้น สำหรับผมแล้วแค่ผ้าถุงของแม่ ก็เอามาเป็นมงคลได้ครับ ไม่จำเป็นต้องสีไหนหรอกครับ มันอยู่ที่การเรียนรู้ เคารพ และศัทธา ไม่ได้โม้” ทั้งนี้ โม้อมตะ สมรักา์ คำสิงห์ มีคิวจะขึ้นชกมวยไทยย้อนยุคพบกับ ผู้พันวิทย์ วันเผด็จ สุวรรณวิจิตร มีเดิมพัน 3 ล้านบาท โดย สมรักษ์ จะใช้เพียงหมัด ส่วนผู้พันวิทย์ จะใช้อาวุธมวยไทยได้ครบเครื่อง ในวันที่ 2 เม.ย.58 ขอบคุณภาพจาก : แฟนเพจเฟซบุ๊ค สมรักษ์ คำสิงห์ มวยไทยคลับ

'สมจิตต์' สวน 'ชูวิทย์' หลังเหน็บไม่แปรผัน เปลี่ยนใจจากมาร์ค
ชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ /  ทักษิณ ชินวัตร / 

'สมจิตต์' โพสต์เฟสบุ๊คตอบ โต้ 'ชูวิทย์'หลังถูกวิจารณ์ชื่นชม แต่นายอภิสิทธิ์ หลังจากที่วานนี้( 18 พ.ค.58) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ ได้โพสข้อความพาดพิงถึงนางสาวสมจิตต์ นวเครือสุนทร ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ว่า จะเหลือก็แต่คุณสมจิตต์ ช่อง 7 สี ที่ยังชื่นชมคุณอภิสิทธิ์ไม่แปรผันในชาตินี้ หลังจากที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ประกาศเลิกเล่นการเมืองหากแพ้เลือกตั้ง วันที่ 19 พ.ค 58 นางสาวสมจิตต์ นวเครือสุนทร ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สมจิตต์ นวเครือสุนทร ว่า ไม่ได้ให้ “คุณค่า”แต่มีเมตตาอยากให้ “สติ”คุณชูวิทย์ ความจริงไม่คิดว่าจะต้องมีการสื่อสารอะไรเกี่ยวข้องกับคุณชูวิทย์อีก เพราะเป็นคนชอบสื่อสารกับคนที่มี “คุณค่า” ไม่ใช่คนที่มี “ราคา”แต่คุณชูวิทย์ ยังไม่เลิกที่จะพาดพิงถึงดิฉัน ความจริงไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ได้ติดใจในความคิดของคุณชูวิทย์ที่ว่า “จะเหลือก็แต่คุณสมจิตต์ ช่อง 7 สี ที่ยังชื่นชมคุณอภิสิทธิ์ไม่แปรผันในชาตินี้” เพราะเป็นสิทธิที่คุณชูวิทย์จะจินตนาการได้ แต่ที่ต้องเขียนในครั้งนี้ก็เพราะเนื้อหาที่คุณชูวิทย์ให้กับประชาชนเป็นการกล่าวหาโดยไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลในฐานะที่เคยเป็นครูมาก่อน ดิฉันเมตตาศิษย์พร้อมที่จะอธิบายซ้ำ ๆ หลายครั้งในประเด็นเดิมเสมอ เพื่อ “เติมสติปัญญา” ให้ เจตนาของคุณชูวิทย์คือ “ด่าอภิสิทธิ์แต่มาแขวะสมจิตต์ด้วย” ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย และไม่ใช่วิสัยของ “ลูกผู้ชาย” พึงจะกระทำ กรณีแขวะดิฉันไม่เป็นไรค่ะ แต่การให้ข้อมูลของคุณชูวิทย์มีปัญหา จะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของประชาชน จึงอยากให้ความจริงเพื่อให้ประชาชนเปรียบเทียบกับวาทกรรมของคุณชูวิทย์ วาทกรรมชูวิทย์ กับความจริงเกี่ยวกับ “อภิสิทธิ์” วาทกรรมชูวิทย์ คนไทยเคยฝากความหวังกับอภิสิทธิ์ แต่ตอนนี้หมดหวังเพราะอภิสิทธิ์เปลี่ยนแปลงไป ความจริงเกี่ยวกับ “อภิสิทธิ์”เอาแค่ตอนเป็นนายกรัฐมนตรี มาดูข้อมูลดีกว่า - ตอนเป็นฝ่ายค้านค้านเรื่องห้วยตู้ออนไลน์ เมื่อเป็นนายกฯระงับเรื่องนี้มีนโยบายไม่ทำหวยตู้สองตัว สามตัว แต่จะใช้หวยตู้แก้ปัญหาราคาสลากกินแบ่งแทน โดยเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซื้อจากหวยตู้ และอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างเรื่องโควต้า แต่พ้นจากตำแหน่งก่อนที่จะดำเนินการสำเร็จ รัฐบาลยิ่งลักษณ์พยายามแก้กฎหมายเพื่อทำหวยบนดินสองตัวสามตัวแต่ไม่สำเร็จ แต่มาสำเร็จในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ที่เห็นชอบพ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดช่องให้ทำหวยบนดินได้อย่างถูกกฎหมายแล้ว - ตอนเข้ามาทำงานการเมืองคุณอภิสิทธิ์มีจุดยืนต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ดีขึ้น ยกระดับมาตรฐานทางการเมือง ตัวอย่างที่วางรากฐานสวัสดิการสังคมและสร้างบรรทัดฐานทางการเมือง 10 ข้อ ละกันนะคะ 1) เพิ่มสวัสดิการแรงงาน ให้ลาคลอดได้ 90 วัน ให้แรงจูงใจกับผู้ประกอบการด้านภาษี สร้างศูนย์เด็กเล็กในสถานประกอบการเพื่อให้แม่ได้ดูแลลูก ,ส่งเสริมการอ่านโดยมีโครงการหนังสือเล่มแรกให้เด็กแรกเกิดและเตรียมพิจารณาลดภาษีกิจการที่เกี่ยวกับหนังสือ 2)พัฒนา 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ประชาชนรักษาได้ฟรีโดยใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เปลี่ยนใหม่จากที่ไม่ต้องจ่ายให้คนไทยกลับมาจ่าย30 บาท เพื่อรักษาโลโก้ทางการเมือง 3) ออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสนอเข้าสภา ที่แม้แต่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ยังทำไม่ได้ แต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ปล่อยให้กฎหมายดังกล่าวตกไป 4) ออกโฉนดชุมชนแก้ปัญหาที่ทำกินให้ประชาชน แต่ชะงักเพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่เดินหน้าต่อ ส่วนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ใช้แนวทางเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ไม่เรียกว่า “โฉนดชุมชน” 5) ออกกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ รองรับปัญหาสังคมผู้สูงอายุและส่งเสริมการออมของประชาชน แต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ดำเนินการ ส่วนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ยึกยักในตอนแรกก่อนจะถูกกระแสสังคมและ สปช.กดดันจนต้องเดินหน้าต่อ 6) แก้ปัญหาการผูกขาดโควต้านำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ด้วยการออกมติ “เปิดเสรีนำเข้า” เพือให้ราคาไข่ไก่เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ ซึ่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์พยายามแก้แต่ไม่สำเร็จ มาถึงรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ดำเนินการแล้วโดยให้อำนาจเอ้กบอร์ดเป็นผู้พิจารณา 7) นโยบายพลังงานชัดเจนว่าคนไทยเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติมีสิทธิใช้ก๊าซแอลพีจีในราคาภายในประเทศ แยกอุตสาหกรรมให้ใช้ในราคานำเข้า แต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ลอยตัวพลังงานให้คนไทยใช้แอลพีจีในราคานำเข้า 8) มีนโยบายไม่เพิ่มอุตสาหกรรมหนัก หรือโครงการขนาดใหญ่ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน หลังจากมีปัญหาคดีมาบตาพุด แต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์และรัฐบาลประยุทธ์ เดินหน้าโครงการขนาดใหญ่โดยคิดถึงเงินมากกว่าคน เช่น จะสร้างท่าเทียบเรือปากบารา เป็นต้น 9) 28 ก.ย. 2553 มีความพยายามของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแร่ ในที่ประชุมครม. แต่ถูกตีกลับ เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 67 เรื่องสิทธิชุมชน แต่กฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์แล้ว มี มติครม. 8 ก.พ.2554 (รัฐบาลอภิสิทธิ์) ให้ชะลอการขยายพื้นที่ใหม่ หรือการออกประทานบัตร (ทำเหมือง) จนกว่าจะได้ข้อสรุปของสาเหตุการเกิดสารปนเปื้อน ผลการประเมินความคุ้มค่าของฐานทรัพยากรธรรมชาติและค่าภาคหลวงแร่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และผลการประเมินผลด้านสุขภาพหรือ HIA รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พยายามเดินหน้าแต่ไม่สำเร็จ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ออกประทานบัตรเหมืองแร่โปแตชแล้ว 2 แห่ง อนุมัติอาชญาบัตร (สำรวจ) เหมืองทองคำ 100 แห่ง มีเป้าหมาย 300 แห่ง และจะออกประทานบัตรเพิ่ม 10) วางมาตรฐาน “จริยธรรมอยู่เหนือกฎหมาย” ให้รัฐมนตรีลาออกเมื่อมีปัญหาเพื่อรับผิดชอบทางการเมืองและรับผิดชอบต่อความรู้สึกของประชาชน โดยไม่ต้องรอกระบวนการตามกฎหหมาย ต่อมาทุกกรณีไม่มีการชี้มูลว่ามีการทุจริต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณชูวิทย์จะเล็งเห็นเจตนาดีในการให้ข้อมูลครั้งนี้และเชื่อว่าคนฉลาดด้านตัวเลขโยกเงินพ่อมาเข้ากระเป๋าตัวเอง อยู่บนเส้นทางค้าร่างกายมนุษย์ แต่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมนะคะ และถ้าคุณอภิสิทธิ์ทำอะไรที่เรียกว่า“ทรยศ” ต่อประชาชน ดิฉันให้คำมั่นได้ว่าจะต้องถูกตรวจสอบและต่อต้านไม่แตกต่างจาก ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ คิดว่าคุณชูวิทย์คงไม่เคยมี “เพื่อน” จึงไม่เข้าใจว่าเพื่อนจะเตือนสติไม่ให้หลงทาง ถ้าทำผิดเพื่อนจะบอกให้รับผิดชอบ ถ้าติดคุกเพื่อนก็จะไปเยี่ยม ดิฉันไม่ใช่ “เพื่อน” คุณชูวิทย์ แค่ให้ “ข้อมูล” เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาให้คุณชูวิทย์ด้วยเจตนาดีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สมจิตต์ นวเครือสุนทร  MThai News

เดือด! ศิษย์ 'ครูบาน้อย' ไล่นายอำเภอ ขอค้นถ้ำเชตวัน
ขับไล่ /  ครูบาน้อย / 

ลูกศิษย์ 'ครูบาน้อย' กว่า 1,000 คน รวมตัวขับไล่ นายอำเภอและปลัดอำเภอนาน้อย หลังขอเข้าตรวจค้นถ้ำเชตวัน ขณะที่ 'ครูบาน้อย' อยู่ระหว่างการปลีกวิเวกปฏิบัติธรรม ภายในถ้ำ เป็นระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ห้ามมีใครเข้าออกเด็ดขาด วันนี้ (12 พ.ค.) ชาวบ้านอำเภอนาน้อยที่ศรัทธา 'ครูบาน้อย' กว่า 1,000 คน รวมตัวหน้าที่ว่าการอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อขับไล่ นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอนาน้อย และ นายกฤชทิพ ชะนิดไทย  ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายงานปกครอง กรณีที่นำเจ้าหน้าที่ ขอเข้าตรวจคัน ถ้ำเชตวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย ซึ่งมี ครูบาน้อย ญาณวิชโย  อยู่ระหว่างการปลีกวิเวกปฏิบัติธรรม ภายในถ้ำ เป็นระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน มีการปิดประตูกรงแน่นหนา ห้ามเข้าออกถ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการวัดเชตะวันและชาวบ้านคณะศรัทธาครูบาน้อยไม่พอใจอย่างมาก ถือเป็นการเหยียบย่ำศรัทธาอย่างรุนแรง เนื่องจากครูบาน้อยเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน ด้าน นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอนาน้อย ชี้แจงว่า ได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย และได้รับแจ้งเบาะแส จากทางการข่าว เรื่องปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว และยาเสพติด จึงได้สนธิกำลังหลายฝ่าย เข้าตรวจค้นพื้นที่ ต.สันทะ และ ต.เชียงของ จำนวน 4 เป้าหมาย ซึ่งบริเวณหน้าถ้ำเชตวัน มีแคมป์คนงานก่อสร้างที่กำลังก่อสร้างศาลาวัด จึงเป็นหนึ่งเป้าหมายในการเข้าตรวจสอบเรื่องแรงงานต่างด้าว และได้ขอให้ทางคณะกรรมการวัดเปิดประตูถ้ำ เพื่อจะเข้าไปนมัสการและเยี่ยมเยือนครูบาน้อย แต่ได้รับการปฏิเสธ และไม่ได้มีการบุกจู่โจมหรือบุกตัดโซ่ประตูถ้ำอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจ อย่างไรก็ตามบรรยากาศเป็นไปด้วยความตึงเครียด ชาวบ้านยังแสดงความไม่พอใจและต้องการให้ย้ายนายอำเภอและปลัดอาวุโสออกจากพื้นที่ ใช้เวลาเจรจานานกว่า 2 ชั่วโมง โดยนายอำเภอและปลัดอาวุโส รับปากจะทำเรื่องตามระเบียบราชการเพื่อขอย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งระหว่างการรอคำสั่งจะขอพักร้อนเพื่อความสบายใจและลดความขัดแย้งแต่ทั้งนี้ชาวบ้านยังคงยืนยันรอคำสั่งโยกย้ายอย่างเป็นทางการก่อน โดยขณะนี้มีลูกศิษย์จากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดอีกจำนวนมากเตรียมเดินทางมาสมทบ สำหรับ พระมหาณัฐวุฒิ ญาณวิชชโย หรือ 'ครูบาน้อย' เป็นที่นับถือของชาว อ.นาน้อยและหลายจังหวัด แม้แต่ชาวพุทธในกรุงเทพฯ เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งแต่เป็นเณรอายุ 12 ปี จนบวชเป็นพระภิกษุหนุ่ม ปัจจุบันอายุ 26 ปี ผู้นำและศรัทธาชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างพระธาตุ , พระวิหารและศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุศรีสังฆรัตนคีรี ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่านแล้วเสร็จภายในเวลาเพียงแค่ 4 ปี ขณะนี้อยู่ในระหว่างจำศีลเป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน เริ่มตั้งแต่เข้าพรรษาปี 2557 โดยครูบาน้อย จะไม่พบหน้ากับผู้ใด ไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันจะฉันแต่ผลไม้และน้ำดื่มซึ่งลูกศิษย์จะหย่อนลงไปให้ ปล่องถ้ำซึ่งอยู่บนเขาเหนือปากถ้ำ MThai News ขอบคุณข้อมูล/ภาพ...ข่าวสด