กีฬา

อรุณสปอร์ต ร้าน

รับตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬา ชุดพละโรงเรียน ชุดวอร์มของหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ

ข่าววันนี้ /  ชี้แจงนโยบาย / 

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูง ย้ำต้องเป็นข้าราชการที่ดี ลดการทุจริต ใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับประเทศชาติ  ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงทุกกระทรวง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น นำนโยบายของรัฐบาลที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มาทำความเข้าใจ พร้อมให้แต่ละหน่วยงานนำนโยบายที่ได้ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการทำงานของรัฐบาลให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีคณะรัฐมนตรี อาทิ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม พล.ร.อ.ณรงค์ พอพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รมต.ประจำสักนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง อธิบดี รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมฟังอย่างพร้อมเพรียง โดยพล.อ.ประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่า  สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานคือ ต้องเป็นข้าราชการที่ดีของสังคมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ลดละเลิกการทุจริตคอร์รัปชั่น  ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ประเทศชาติต้องมาก่อน ต้องมีความรับผิดชอบในการใช้งบประมาณทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น มีการจัดสรรงบประมาณวางแผนที่ชัดเจน โปร่งใส โดยจะมีการตรวจสอบด้านงบประมาณทุก 3 เดือนในแต่ละกระทรวง  ในการทำงานต้องกำหนดให้ได้ว่าอะไรคือภารกิจหลัก ภารกิจรอง มีการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายอย่าทำงานคนเดียว ต้องตอบสังคมได้ว่าประเทศชาติจะเดินไปทิศทางใด  และไม่สร้างภาระให้กับประเทศ MThai News

เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี 2557
กิจกรรมท่องเที่ยว /  งานประเพณี / 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี 2557 นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า อำเภอปัว กำหนด จัดงาน“เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการประลองกว่างอันเก่าแก่ของภาค เหนือให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และดำรงรักษาให้คงอยู่ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปัว จังหวัดน่าน กว่างเป็นชื่อเรียกด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่ง มี 6 ขา มีทั้งชนิดมีเขาและไม่มีเขา ชอบกินน้ำหวานจากอ้อย มีวงจรอายุหนึ่งปีเริ่มจากระยะที่เป็นตัวหนอน หรือด้วงจะมีสีขาว อาศัยอยู่ในดิน กินเศษใบไม้ผุ ตอไม้หรือต้นไม้ที่ผุ ซึ่งนับเป็น การช่วยธรรมชาติในการช่วยย่อยสลายใบไม้กลายเป็นปุ๋ยให้ดินเป็นอย่างดี ต่อมาเจริญเติบโตกลายเป็นดักแด้ และด้วงกว่างเต็มวัยที่พร้อมสืบพันธ์ได้ จากนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนและดินอ่อน ด้วงกว่างที่เจริญเติบโตเต็มที่ก็จะ ดันดินออกมาสู่โลกภายนอก เพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ และผสมพันธ์ กว่างตัวผู้ที่แข็งแรงเท่านั้นที่มีโอกาสรอดเพื่อการผสมพันธ์ โดยกว่างจะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมีย ที่เรียกกันว่า การชนกว่าง และฝ่ายที่ชนะก็จะได้ผสมพันธ์ กับตัวเมีย นับเป็นการคัดเลือกสายพันธ์โดยธรรมชาติอย่างแท้จริง ซึ่งจากธรรมชาติเช่นนี้ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมชนกว่างของชาวบ้านในภาคเหนือในช่วงว่างเว้นหลังจากปลูกนา จังหวัดน่านถือได้ว่ามีกว่างเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุปันนี้ เริ่มมีจำนวนลดลงเพราะมีการเผาป่าใช้สารเคมี ไข่และตัวอ่อนในดินจึงไม่รอดชีวิตเติบโตมาได้ อย่างไรก็ตามหากฤดูฝนปีใดมีจำนวนกว่างมาก ก็นับได้ว่าเป็นการบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ด้วย งาน “เทศกาลโลกของกว่าง นักสู่แห่งขุนเขา ประจำปี 2557” มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการโลกของกว่างและวงจรชีวิตของกว่าง และภูมิปัญญาพื้นบ้าน การแสดงและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น การ จำหน่ายสินค้าราคาถูกจากคาราวานสินค้า การออกร้านมัจฉาพาโชค การแข่งขันประลองกำลังกว่าง การประกวดกว่างสวยงาม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน มหกรรมอาหาร การแข่งขันกีฬาตระกร้อ และวอลเล่ย์บอล การ ประกวดวาดภาพ การประกวดแข่งขันร้องเพลง การประกวดเทพีกว่าง การประกวดธิดากว่างจำแลง ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และร่วมงาน “เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัด น่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าอำเภอปัว โทรศัพท์ 0 5479 1495 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127 ขอบคุณข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ดื่มกันเปรม! แข้ง เซบีย่า แห่ขึ้นตาชั่งรับเบียร์ตามน้ำหนักตัว
กีฬา /  ข่าวบอล / 

ประหลาดดีแท้ เมื่อแข้ง เซบีย่า ในฐานะแชมป์ ยูโรป้าลีก ฤดูกาลก่อนพาเหรดกันขึ้นชั่งน้ำหนักตัวเพื่อรับรางวัลอัดฉีดจากบริษัทเบียร์ช่างคิดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งจะแจกจำนวนเบียร์ตามน้ำหนักตัวของนักฟุตบอลคนนั้น งานนี้ใครตัวเล็กก็ซวยไป

[ธันยเดช กดไลค์] โรคซึมเศร้า ภัยร้ายคร่าชีวิตคนดัง
สุขภาพ /  โรค / 

นำคุณผู้ชมไปพบกับ สาเหตุที่มาของอาการโรคซึมเศร้า ซึ่งที่ผ่านมาถือเป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตคนดังมาแล้วมากมาย ผ่านประสบการณ์ของจิตแพทย์คนสวยจากโรงพยาบาลตำรวจ อย่าง "หมอแอร์" พันตำรวจโทหญิง แพทย์หญิงอัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล รวมถึงไปดูกันว่า อาการที่เรียกว่าโรคซึมเศร้านี้สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ ทั้งหมดนี้ติดตามได้จาก ธันยเดช กด ไลค์ สุขภาพ : โรคซึมเศร้า ภัยร้ายคร่าชีวิตคนดัง ความเคลื่อนไหววงการกีฬา ผลการแข่งขัน เรื่องขำขันสนุกสนานทั้งในและนอกสนาม ของซุป'ตานักกีฬาคนดัง มาติดตามพวกเราสปอร์ตรับอรุณเพิ่มเติมได้ตามช่องทางนี้ เว็บไซต์ http://www.keela360.com พูดคุยกับเรา https://www.facebook.com/sportrubaroon และ https://www.facebook.com/keela360 ทวิตเตอร์ https://twitter.com/keela360 ติดตามพวกเรา สปอร์ตรับอรุณ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 7.00-9.00 น. ทางช่อง ทรูสปอร์ต 2 และ ช่องดิจิตอลทีวี True4U ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 8.00-9.00 น. ช่องทางรับชม - ดิจิตอลทีวีช่องหมายเลข 24 ทรูโฟร์ยู - กล่องทรูวิชั่นส์ ช่อง 2 - กล่องรับสัญญาณดาวเทียมอื่นๆ และ เคเบิลทีวี ช่อง 34

สั่งเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาพละ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พลศึกษา /  วิชาพละ / 

สั่งเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อไม่ให้เด็กเครียดและสร้างเสริมสุขภาพ วันนี้(17ก.ย.) มีรายงานข่าวว่า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดภายหลังการประชุมร่วมกับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ว่า ได้มีการหารือถึงการเพิ่มช่วงโมงเรียนวิชาพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเดิม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าวิชาพละจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะของเด็กให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งทางสพฐ.จะรับหน้าที่ไปปรับภาพรวมหลักสูตรลดชั่วโมงเรียนวิชาอื่นลง โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดหน่วยไปให้ความรู้ครูที่ไม่ได้จบพละเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นในการดูแลเด็กระหว่างการเล่นกีฬาให้ปลอดภัย เพราะทราบดีว่าโรงเรียนบางโรงยังขาดครูสายนี้อยู่เป็นจำนวนมาก MThai News

'รอยเตอร์ส'เสนอข่าวพระองค์หญิงฯทรงร่วมแข่งเอเชี่ยนเกมส์
กีฬาขี่ม้า /  พระองค์หญิงฯ / 

"รอยเตอร์ส" สำนักข่าวชื่อดัง รายงานข่าว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงร่วมแข่งขันในกีฬาขี่ม้า ใน เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 17 ประเทศเกาหลีใต้ "รอยเตอร์ส" สำนักข่าวชื่อดังได้เสนอข่าวว่า พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเข้าร่วมทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 17 หว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม โดยจะทรงร่วมลงแข่งขันในกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้า ซึ่งพระองค์หญิงฯ จะร่วมกับม้าชื่อปรินซ์ เชอร์มอง (Prince Charming) ร่วมทีมกับนักกีฬาอีก 10 คนที่จะลงแข่งในประเภทอื่นๆ ของกีฬาขี่ม้า ทั้งนี้พระองค์ได้ประทานสัมภาษณ์ผ่านสื่อถึงการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันว่า "ฉันเตรียมตัวมาอย่างดีกับการแข่ง เอเชียนเกมส์ ครั้งนี้ ฉันซ้อมหนักมากนับตั้งแต่จบการแข่งขัน ซีเกมส์ โดยหวังที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยอีกครั้งในการแข่งขันที่ อินชอน เกมส์ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องยากกว่าการแข่งขัน ซีเกมส์ แน่นอน แต่ฉันจะพยายามให้ดีที่สุด" สำหรับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยร่วมกับทีมกีฬาที่ม้ามาแล้วในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่กรุง เนปิดอว์ ประเทศ เมียนมาร์ เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี 2013 ซึ่งครั้งนั้นทรงคว้าอันดับ 10 ในประเภทเดี่ยว และอันดับ 5 ในประเภททีม ขณะที่ก่อนหน้านี้ ก็ทรงแสดงพระปรีชาสามารถร่วมกับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 15 ที่กรุง โดฮา ประเทศกาตาร์ เมื่อปี 2006 มาแล้วด้วย โดยครั้งนั้นลงแข่งในกีฬาแบดมินตัน ทั้งนี้ รอยเตอร์ส ยังระบุอีกว่า พระองค์ทรงเป็นราชนิกูลพระองค์ล่าสุดที่ลงแสดงพระปรีชาสามารถในการแข่งขัน กีฬาขี่ม้าระดับนานาชาตินี้ โดยก่อนหน้านี้ใน โอลิมปิก ครั้งล่าสุดที่กรุง ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก็เคยมี เจ้าหญิง ซาร่า ฟิลิปส์ แห่งสหราชอาณาจักร รวมถึง เจ้าชาย อับดุลลาห์ บิน มิเตบ และเจ้าชาย ฟายซาล อัล ชาลาน แห่งซาอุดิอาราเบีย ลงชิงชัยในกีฬาประเภทนี้ในนามของประเทศของแต่ละพระองค์มาแล้ว

วิเคราะห์บอล ก่อนลงสนาม พรีเมียร์ลีก : แมนฯ ยูฯ VS ควีนส์ปาร์ค
11ตัวจริง /  กีฬา / 

วิเคราะห์บอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด VS ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส สนาม โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 22.00น. ถ่ายทอดสดช่อง CTh stadium 1 ความพร้อม ก่อนลงสนาม หลุยส์ ฟาน กัล กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เกมนี้เตรียมส่งนักเตะใหม่ลงประเดิมสนามหลายรายทั้ง ราดาเมล ฟัลเกา, มาร์กอส โรโฮ, ดาลี่ย์ บลินด์ และ ลุค ชอว์ แต่ ฟิล โจนส์ อาจต้องพักราวหนึ่งเดือนหลังจากเจ็บแฮมสตริงในเกมรับใช้ทีมชาติอังกฤษ รวมไปถึง คริส สมอลลิ่ง, ไมเคิล คาร์ริค, แอชลี่ย์ ยัง, เจซเซ่ ลินการ์ด, เจมส์ วิลสัน, รีซ เจมส์ และ มารูยาน เฟลไลนี่ ที่ยังเจ็บอยู่ ส่วน อันเดร์ เอร์รเร่า กับ ราฟาเอล กำลังเร่งเรียกความฟิตและน่าจะพร้อมทันเกมนี้ ขณะที่ โรบิน ฟาน เพอร์ซี มีข่าวลือว่าเจ็บข้อเท้าและไม่น่าจะมีชื่อในนัดนี้ ฝั่ง แฮร์รี่ เร้ดแนปป์ กุนซือ คิวพีอาร์ น่าจะส่งแข้งใหม่คือ เอดูอาร์โด้ วาร์กัส, นิโก้ ครานชาร์ และ ซานโดร ลงประเดิมสนาม ส่วน โจอี้ บาร์ตัน มีอาการเจ็บแฮมสตริงต้องรอเช็คความฟิต แต่ ริโอ เฟอร์ดินานด์ น่าจะได้ลงสนามเจอทีมเก่า ขณะที่ อเลฮานโดร ฟาอูร์ลิน ยังต้องพักยาวต่อไป ตัวจริง ที่คาดว่าจะลงสนาม แมนฯ ยูฯ – เด เคอา, อีแวนส์, โรโฮ, บลินด์, วาเลนเซีย, เอร์เรร่า, ดิ มาเรีย, ลุค ชอว์, มาต้า, รูนี่ย์, ฟัลเกา คิวพีอาร์ – โรเบิร์ต กรีน, อิสล่า, คอลเกอร์, ริโอ เฟอร์ดินานด์, คลินท์ ฮิลล์, แม็ทธิว ฟิลลิปส์, ครานชาร์, ซานโดร, อเดล ทารับต์, ลีรอย เฟอร์, เอดูอาร์โด้ วาร์กัส

เขางอล! ประธาน ฮัลล์ ซิตี้ ขายสโมสรเหตุเปลี่ยนชื่อไม่ได้
ชาวอียิป /  พรีเมียร์ลีก / 

เกิดเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ อีกครั้ง เมื่อประธานสโมสร ฮัลล์ ซิตี้ ออกมาประกาศขายสโมสร เนื่องจากไม่พอใจที่ เอฟเอ ไม่ยอมให้เปลี่ยนชื่อทีม อัสเซม อัลลัม ประธานสโมสร ฮัลล์ ซิตี้ ชาวอียิป วัย 75 ปี เปิดเผยว่า เขาได้ตัดสินใจขึ้นบัญชีขายทีมตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมา หลังจากที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษ หรือ เอฟเอ นั้นไม่ยอมให้เปลี่ยนสโมสรเป็น ฮัลล์ ไทเกอร์ แม้ว่าเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกอยู่ก็ตาม โดย อัสเซม อัลลัม ได้เผยว่า "เราเคยบอกไปแล้วเมื่อต้นปีว่าสโมสรจะถูกขาย หากความพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อทีมนั้นไม่ประสบความสำเร็จ และพอเอฟเอประกาศผลมาในวันที่ 9 เมษายน ผมก็ตัดสินใจประกาศขายทีมในอีก 22 ชั่วโมงทันที เราได้ยื่นอุทธรณ์เรื่องนี้แก่ศาลกีฬาโลกพิจารณาแล้ว ระหว่างนี้ผมอยู่ในฐานะรักษาการหัวหน้าผู้บริหารของสโมสร ขอสัญญาว่าเรายังจะทุ่มเทให้กับสโมสรอย่างเต็มที่เหมือนเดิม แต่หากมีคนมาซื้อสโมสรก่อนคำตัดสินออกมา ผมก็จำใจต้องขายออกไป แม้ว่าอยากจะอยู่ให้เรื่องนี้จยเรียบร้อยก่อนก็ตาม"

เจ้าโส โสฬส พา ม.กรุงเทพ เฉือน ธุรกิจบัณฑิตซิวแชมป์บาสซันโว
กรุงเทพมหานคร /  ซันโว บาสเกตบอล แชมเปี้ยนชิพ 2013 / 

การแข่งขันบาสเกตบอล รายการ “ซันโว บาสเกตบอล แชมเปี้ยนชิพ 2014” จัดโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และผู้ร่วมสนับสนุน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนบาท แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่นอายุ คือ มัธยมศึกษาชาย, อุดมศึกษา, ประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโส โดยมีสถานศึกษา-สโมสรกีฬา จากทั่วประเทศไทยร่วมการแข่งขันกว่า 100 ทีม โดยรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.57 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายรติ พันธุ์ทวี ผอ.บริหารประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และนายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา นายกสมาคมกีฬาบาสเกตลบอลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล ไฮไลท์ของการแข่งขันอยู่ที่ คู่ชิงรุ่นอุดมศึกษา ระหว่าง ม.ธุรกิจบัณฑิต กับ ม.กรุงเทพ ดีกรีแชมป์เก่า ที่ผลัดกันขึ้นนำอย่างสูสี จากการทำเกมส์ของ 2 การ์ดจ่ายของทีมอย่าง บัณฑิต หลักหาญ จาก ม.ธุรกิจบัณฑิต และ เจ้าโส โสฬส สุนทรศิริ ม.กรุงเทพ สุดท้ายเสมอกันในเวลา 70-70 ต้องต่อเวลา 5 นาที เป็น ม.กรุงเทพ แม่นกว่าเฉือนชนะไป 83- 78 คว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนการแข่งขัน มีดังนี้ รุ่นอาวุโส สิงห์นครหลวง ชนะ แอร์ฟอร์ซ เซนต์หลุยส์ 77-60, รุ่นมัธยมศึกษา รร.อัสสัมชัญ ธนบุรี ชนะ รร.กรุงเทพคริสเตียน เอ 71-63, รุ่นประชาชนทั่วไป สโมสรทหารอากาศ ชนะ ส.บุญรอดบริวเวอรี่-จุ๊บจุ๊บ คลับ 76-64 สรุปผลการแข่งขัน รุ่นอาวุโส ที่ 1 สิงห์นครหลวง, ที่ 2 แอร์ฟอร์ซ เซนต์หลุยส์, ที่ 3 จุ๊บจุ๊บคลับ, เผิงโย่ว, รุ่นอุดมศึกษา ที่ 1 ม.กรุงเทพ, ที่ 2 ม.ธุรกิจบัณฑิต, ที่ 3 ม.มหิดล, มศว., รุ่นมัธยมศึกษา ที่ 1 รร.อัสสัมชัญ ธนบุรี, ที่ 2 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เอ, ที่ 3 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซี, รร.เบญจมราชานุสรณ์, รุ่นประชาชนทั่วไป ที่ 1 สโมสรทหารอากาศ, ที่ 2 ส.บุญรอดบริวเวอรี่-จุ๊บจุ๊บคลับ, ที่ 3 ทอ.ร่มพฤกษ์, นกฮูกตัวขาว โดยแชมป์ของทุกรุ่น รับเงินรางวัล 50,000 บาท, รองแชมป์ 30,000 บาท และอันดับที่ 3 (มีสองทีม) รับเงินรางวัล 15,000 บาท

ร้านวินเนอร์สปอร์ต (เชียงใหม่)

ขายปลีกและส่ง อุปกรณ์กีฬาทุกประเภท เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล รับตัดชุดพลศึกษาตามแบบฟอร์มโรงเรียน ชุดกีฬาทุกชนิด

เที่ยวงานประเพณีวิ่งควาย ครั้งที่ 143 ประจำปี 2557
กิจกรรมท่องเที่ยว /  งานประเพณี / 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เตรียมความ พร้อมจัดงาน ประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 143) ระหว่างวันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2557 ณ สนามหน้าศาลาว่าการจังหวัดชลบุรี โดยในปีนี้วันวิ่งควายตรงกับ วันที่ 7 ตุลาคม 2557 (วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑) เที่ยวงานประเพณีวิ่งควาย ครั้งที่ 143 ประจำปี 2557 นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา เผยว่า การจัดงานประเพณียิ่งใหญ่ ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 143) เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีและเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี และนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเที่ยวงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ให้คงอยู่สืบไป ในปีนี้ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันวิ่งควาย ซุปเปอร์จิ๋ว รุ่นจิ๋ว รุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ การประกวดสุขภาพควาย ควายงามและพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ควาย การประกวดตกแต่งควาย ประเภทสวยงามและตลกขบขัน การประกวดน้องนางบ้านนา การประกวดสาว (เหลือ)น้อยบ้านนา การละเล่นการแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้า OTOP กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย และการแสดงมหรสพต่างๆ ที่เปิดให้ชมฟรีตลอดงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ 038-427-667, 038-428750 www.tourismthailand.org/chonburi E – mail : tatchon@tat.or.th  ขอบคุณข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผลฟุตบอล :เสือใต้เฉือนหวิวเรือใบนาทีท้าย เชลซีจืดโดนชาลเก้ตีเจ๊า
กีฬา /  ข่าวกีฬา / 

บาเยิร์น มิวนิค ประเดิม 3 แต้มได้สำเร็จ หลังได้ เยโรม บัวเต็ง เป็นฮีโร่ช่วยซัดประตูชัยในช่วงท้ายเกมช่วยให้ "เสือใต้" บาเยิร์น มิวนิค เปิดบ้านเฉือนชนะ "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-0 ในศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม อี เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม อี "เสือใต้" บาเยิร์น มิวนิค ทีมแกร่งจากเยอรมนี เปิดบ้านรับการมาเยือนของ "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แชมป์จากอังกฤษ เกมนี้ทั้งสองทีมเปิดเกมแลกกันอย่างสนุก แต่เป็นเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่ามีโอกาส่องเหน่งๆหลายครั้ง แต่ โจ ฮาร์ท นายทวารของ "เรือใบสีฟ้า" ยังโชว์ฟอร์มหนึบ ป้องกันประตูไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ทว่าช่วงท้ายเกมนาที 90 "เสือใต้" มาได้ประตูชัยจากจังหวะชุลมุนหน้าประตู บอลลอยมาเข้าทาง เยโรม บัวเต็ง จัดการวอลเลย์ด้วยขวาบริเวณเขตโทษ บอลพุ่งผ่านมือ โจ ฮาร์ท เสียบเสาไกล เป็นประตูชัยช่วยให้ บาเยิร์น มิวนิค เฉือนชนะ แมนฯ ซิตี้ 1-0 คว้า 3 แต้มสำคัญได้สำเร็จ สรุป ผลฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก คืนวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 กลุ่ม อี บาเยิร์น มิวนิค 1-0 แมนฯ ซิตี้ โรม่า 5-1 ซีเอสเคเอ มอสโก กลุ่ม เอฟ อาแจ็กซ์ 1-1 เปแอสเช บาร์เซโลน่า 1-0 อาโปเอล นิโคเซีย กลุ่ม จี เชลซี 1-1 ชาลเก้ 04 มาริบอร์ 1-1 สปอร์ติ้ง ลิสบอน กลุ่ม เอช แอธ.บิลเบา 0-0 ชัคเตอร์ โดเนทส์ค ปอร์โต้ 6-0 บาเต้ บอริซอฟ

กสท.เผย ช่อง3 ยินดีออกคู่ขนานเอเชียนเกมส์ จ่อถกร่วมพรุ่งนี้
กฎMustCarry /  กสท / 

สุภิญญา กลางณรงค์ เผยช่อง3 ยินดีออกคู่ขนานเอเชียนเกมส์ จ่อถกร่วมพรุ่งนี้ วันนี้(15ก.ย.) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า มติบอร์ด กสท.วันนี้ ได้ข้อสรุปคือช่อง3ยินดีออกอากาศคู่ขนาน2ระบบ(อนาล็อก+ดิจิตอล)ถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่17 โดยให้ช่อง3แต่งตั้งผู้มีอำนาจรับผิดชอบมาประชุมร่วมพรุ่งนี้ บอร์ด กสท.ยังมีมติเพิ่มเติมว่าการเจรจาใดๆเพื่อการออกอากาศคู่ขนาน2ระบบของช่อง3 ต้องอยู่ภายใต้กฏหมายและเป็นธรรมกับช่องอื่นๆด้วยเช่นกัน แม้วันนี้บอร์ด กสท.ยังเห็นไม่ตรงกันเรื่องเงื่อนไขการเจรจาออกคู่ขนานของช่อง3 แต่5คนเห็นตรงกันว่ากรณีนี้ มติ กสท.ถือเป็นที่สิ้นสุดในนาม กสทช. นางสาวสุภิญญา เผยต่อว่า บอร์ด กสท.มีแนวทางตรงกันคือเรื่องนี้เป็นข้อพิพาทด้านการกำกับดูแล ดังนั้นการตัดสินใจโดย กสท.ถือเป็นที่สิ้นสุดตาม กม.ไม่ต้องไปบอร์ดใหญ่ การที่ช่อง3อนาล็อกยินดีออกอากาศคู่ขนานกับช่องดิจิตอลที่ประมูลมาได้เหมือนช่อง7 ถือว่าเป็นทางออกที่ ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์สูงสุด มักมีคนให้ข่าวผิด นางสาวสุภิญญา ยังย้ำว่า กสทช.ไม่ยกเลิกทีวีอนาล็อก ดูได้จนสัมปทานหมดหรือก้างปลาพัง แต่ถ้าจะออกต่อผ่านดาวเทียมและเคเบิ้ลต้องทำตามกติกาใหม่ มี2ทางเลือกให้Ch3 การเจรจากับช่อง3เรื่องเงื่อนไขการออกอากาศคู่ขนาน วันนี้บอร์ด กสท.หลายท่านเห็นตรงกันว่าต้องเทียบกับช่อง7บนฐานของความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ MThai News

หรือจะแห้ว! สื่อตีข่าว บัลเดส มีโอกาสย้ายมาเฝ้าเสาให้ ลิเวอร์พูล แค่ 30%
คริส บาสคอมบ์ /  บัลเดส / 

คริส บาสคอมบ์ นักข่าวกีฬาชื่อดังของสื่อยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษอย่าง Telegraph วิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ที่ บิคตอร์ บัลเดส มือกาวชาว สเปน จะย้ายมาร่วมรัง แอนฟิลด์ ของ ลิเวอร์พูล มีเพียง 30 เปอร์เซ็นเท่านั้น แม้ปัจจุบันตัวนักเตะจะไร้ต้นสังกัดอยู่ก็ตาม บาสคอมบ์ เผยถึงความเป็นไปได้ที่นายทวารวัย 32 ปี จะเข้ามาสวมเสื้อ หงส์แดง ว่า "ผมไม่คิดว่าดีลดังกล่าวจะใกล้บรรลุข้อตกลงอย่างที่ใครๆพูดกันก่อนหน้านี้หลอกนะ โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นผมให้ได้แค่ 30% เท่านั้น" ทั้งนี้อดีตนายด่านของ บาร์เซโลน่า ลงเฝ้าเสาให้ต้นสังกัดไปแล้วทั้งหมด 535 นัด ตั้งแต่ถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อปี 2002-14

สาวทำปืนลั่นใส่หัวแฟนตำรวจจบใหม่ ที่แท้แค่แฟนน้อย
ตำรวจ /  ปืนลั่น / 

แฟนสาววัย 16 ทำปืนลั่นใส่แฟนตำรวจจบใหม่ ที่แท้แค่แฟนน้อย วันนี้(18ก.ย.)จากกรณีที่มีการนำเสนอเรื่องราวของแฟนสาวส.ต.ต.สุพนัท พรอรุณสวัสดิ์ อายุ 22 ปี ชอบนำเครื่องแบบตำรวจและมักจะยืมอาวุธปืนประจำกายของแฟนหนุ่มมาถือเล่น จนเกิดเป็นเหตุสลดเมื่อกระสุนปืนลั่นใส่แฟนหนุ่มได้รับบาดเจ็บสาหัส ล่าสุดทางแฟนเพจ Thailand Police Story ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพรายงานความคืบหน้าว่า กรณีแฟนสาวอายุ 16 ชอบยืมชุดตำรวจกับปืนของแฟนมาใส่เล่น จนทำให้ปืนลั่นใส่ศรีษะแฟน ขณะนี้นายตำรวจคนดังกล่าวได้เสียชีวิตแล้ว จากการตรวจสอบพบว่า น้องอายุ 16 ที่ทำปืนลั่นนั้นแท้จริงไม่ใช่แฟนหลวงของนายตำรวจคนดังกล่าว แต่เป็นแฟนน้อยเท่านั้น เนื่องจาก ส.ต.ต.สุพนัท มีภรรยาอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันกำลังท้องได้ 5 เดือนและมีอีก 1 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ส.ต.ต.สุพนัท เคยกล่าวคำสาบานไว้ว่า "ผมขอสาบาน ผมจะรักเมียคนเดียว ผมจะไม่ทำให้เมียเสียใจ ผมจะไม่สนใจอะไรอีก นอกจากครอบครัว รักเมียกับลูกมากๆนะครับ (ผมบริสุทธิ์ใจ)" ทางด้านสาวมัธยมอายุ 16 ปี ณ ตอนนี้เสียใจกับสิ่งที่เคยขึ้นหลังจากทำปืนลั่นใส่ ได้โพสเฟสบุ๊คว่า "กลับมาหาฉัน ฉันไม่อยากเสียคนรักไป ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ขอให้เป็นฉัน(ที่โดนเอง) ฉันขอโทษ" อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่ชอบเล่นหรือนิยมกีฬายิงปืนว่าควรระมัดระวังในการหยิบจับมากขึ้น Mthai News ขอบคุณ แฟนเพจThailand Police Story ข่าวที่เกี่ยวข้อง อุทาหรณ์ สาวทำปืนลั่นใส่หัวแฟนตำรวจจบใหม่

บี เจ บราเดอร์ส แอนด์ ซัน (บริษัท จำกัด)

เครื่องหมายจราจร ผู้ผลิตรองเท้าเซฟตี้-ชุดยูนิฟอร์ม ผู้ผลิตรองเท้าเซฟตี้ได้รับ มอก.523-2528 ผู้ผลิต ชุดยูนิฟอร์ม / เครื่องแบบ / ราชการ / รปภ., อปพร., ชุดกีฬา / ชุดโรงงาน / เอี๊ยม / เสื้อจราจร / เสื้อสะท้อนแสง ผู้ผลิตกรวยยางจราจรมาตรฐาน / ธงราว / แผงกั้นจราจร / ป้ายความ ปลอดภัย / กระจกโค้ง / ไฟทางออกฉุกเฉิน / ยูโรเทป / กระบอง