กรมสรรพกร

รีดภาษี ขี้เมา-อมควัน เหล้า-บุหรี่ จ่อขึ้น 2%
กระทรวงการคลัง /  ข่าว / 

รีดภาษี ขี้เมา-อมควัน เหล้า-บุหรี่ จ่อขึ้นราคา 2% คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในไตรมาสแรกปีนี้ แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังรอการประกาศ บังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกีฬาแห่งประเทศไทย ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ... หลังจากผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปแล้ว ตั้งแต่เดือนม.ค. 2558 ที่ผ่านมา คาดมีผลบังคับใช้ภายในไตรมาสแรกปีนี้ ตามกฎหมายฉบับนี้ จะมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยให้กองทุนมีอำนาจเก็บเงินจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และกฎหมายว่าด้วยยาสูบ หรือเก็บภาษีจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและยาสูบในอัตรา 2% ของภาษีที่เรียกเก็บ ซึ่งให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ดำเนินการเก็บเงินและนำส่งให้กับกองทุน "เงินนำส่งให้กับกองทุนกีฬานี้ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและบุหรี่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น โดยคำนวณจากฐานภาษีสรรพสามิต 2% โดยมีแนวโน้มว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะผลักภาระส่วนนี้ไปยังผู้บริโภคด้วยการปรับขึ้นราคาขายประมาณ 2% ของราคาขายปลีก" หากคำนวณจากฐานภาษีปี 2557 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากสุรา และบุหรี่ปีละ 2 แสนล้านบาท โดยแยกเป็น ภาษีบุหรี่ 6.1 หมื่นล้านบาท - ภาษีสุรา 6.4 หมื่นล้านบาท - ภาษีเบียร์ 7.6 หมื่นล้านบาท หากเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาการกีฬาในอัตรา 2% ของภาษีที่เรียกเก็บ ผู้ผลิตผู้นำเข้าบุหรี่และสุราต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน 3-4 พันล้านบาทต่อปี แหล่งข่าวจากโรงงานยาสูบ เปิดเผยว่า กฎหมายฉบับดังกล่าว ทำโรงงานยาสูบมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1-1.2 พันล้านบาท จากปัจจุบันที่โรงงานยาสูบต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ (ไทยพีบีเอส) ปีละ 1.6 พันล้านบาทอยู่แล้ว หรือมีภาระจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเป็นปีละ 2.6-2.8 พันล้านบาท ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับกำไรที่โรงงานทำได้ปีละ 6 พันล้านบาท "ทราบมาว่า กฎหมายดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ช่วงไตรมาสแรกปีนี้ หากกฎหมายมีผล โรงงานยาสูบต้องปรับขึ้นราคาบุหรี่ เพื่อนำรายได้นำส่งกองทุนกีฬา โดยบุหรี่แต่ละยี่ห้อปรับขึ้นไม่เท่ากัน โรงงานยาสูบกำลังพิจารณาต้นทุนของบุหรี่ที่ต้องปรับราคา แต่สูงสุดปรับขึ้นไม่เกิน 2% ของราคาขาย และคงจะปรับขึ้นทันทีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยบุหรี่นอก จะได้รับผลกระทบเหมือนกัน แต่ไม่แน่ใจว่า บุหรี่นอกจะปรับขึ้นราคาหรือไม่" น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการ โรงงานยาสูบ คาดว่า พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ...ได้ผ่านสนช.แล้ว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในไตรมาสแรกปีนี้ ซึ่งจะทำให้โรงงานยาสูบ และบุหรี่นอก ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนกีฬา 2% ของภาษีสรรพสามิตที่ต้องจ่าย ซึ่งแยกต่างหากจากภาษีสรรพสามิต และเงินนำส่งรายได้เข้ารัฐ ที่ปัจจุบันนำส่ง 88% ของกำไรสุทธิอยู่แล้ว สำหรับ ปีนี้โรงงานยาสูบมีเป้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 2 ยี่ห้อ เพื่อเน้นขายกลุ่มลูกค้าทั่วไป จากก่อนหน้าที่ออกบุหรี่กรองทิพย์ 7.1 ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก และในปี 2559 เตรียมออกบุหรี่พรีเมียมอีก 1 ยี่ห้อ เพิ่มรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ปัจจุบันโรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด 76% MThai News

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ครั้งที่ 23
ชมรมวิจารณ์บันเทิง /  นคร วีระประวัติ / 

นคร วีระประวัติ ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิง ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง รางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557 ของชมรมวิจารณ์บันเทิง โดยคณะทำงานด้านพิจารณาตัดสินภาพยนตร์ไทย ซึ่งมี ยิ่งศักดิ์ โควสุรัตน์ หรือ “อีแร้ง” เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกนักวิจารณ์ด้านภาพยนตร์ของชมรมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีภาพยนตร์ไทยที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งหมด 68 เรื่อง ซึ่งเปิดฉายยังโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆ ดังนี้ ------------------------------ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม "Concrete Clouds ภวังค์รัก" โดย เวอร์ติคัล ฟิล์ม, ฟาร์ ซัน ฟิล์ม, คิก เดอะ แมชชีน ฟิล์ม (Sylvia Chang, อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อโนชา สุวิชากรพงศ์, โสฬส สุขุม) "The Master" โดย ทรูวิชั่นส์ ออริจินัล พิคเจอร์ส, ซอง ซาวด์ โปรดักชั่น, 185º ฟิล์ม อีเควเตอร์ โปรเจค (โสฬส สุขุม, คัทลียา เผ่าศรีเจริญ และ ดรสะรณ โกวิทวณิชชา) "คิดถึงวิทยา" โดย จีทีเอช, จอกว้าง ฟิล์ม (จิระ มะลิกุล, เช่นชนนี สุนทรศารทูล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, สุวิมล เตชะสุปินัน) "ตุ๊กแกรักแป้งมาก" โดย ทรานสฟอร์เมชั่น ฟิล์ม, ฟิล์มรีพับบลิค (สง่า ฉัตรชัยรุ่งเรือง, ยุทธเลิศ สิปปภาค, อดิเรก วัฏลีลา) "สายน้ำติดเชื้อ" โดย ออกไปเดิน, โมบายล์ แล็บ โปรดักชั่น, ไทยพีบีเอส (กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป, สมชัย สุวรรณบรรณ) ผู้กำกับยอดเยี่ยม นนทวัฒน์ นำเบญจพล จาก "สายน้ำติดเชื้อ" นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ จาก "The Master" นิธิวัฒน์ ธราธร จาก "คิดถึงวิทยา" ยุทธเลิศ สิปปภาค จาก "ตุ๊กแกรักแป้งมาก" ลี ชาตะเมธีกุล จาก "Concrete Clouds ภวังค์รัก" นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จิรายุ ละอองมณี จาก "ตุ๊กแกรักแป้งมาก" ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ จาก "ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้" ธนฉัตร ตุลยฉัตร จาก "ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้" พิชญะ นิธิไพศาลกุล จาก "ตายโหงตายเฮี้ยน (ตอน ทุบกรรม)" อนันดา เอเวอริ่งแฮม จาก "Concrete Clouds ภวังค์รัก" นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จรินทร์พร จุนเกียรติ จาก "Timeline จดหมาย ความทรงจำ" เจนสุดา ปานโต จาก "Concrete Clouds ภวังค์รัก" เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ จาก "คิดถึงวิทยา" ปรีชญา พงษ์ธนานิกร จาก "ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้" สุชาร์ มานะยิ่ง จาก "The Couple รัก ลวง หลอน" นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ก้องเกียรติ โขมศิริ จาก "ตุ๊กแกรักแป้งมาก" ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์ จาก "ตุ๊กแกรักแป้งมาก" ประวิทย์ ฮันสเตน จาก "Concrete Clouds ภวังค์รัก" พงศธร ศรีปินตา จาก "ตีสาม คืนสาม (ตอน กงเต๊ก)" มรกต วงศ์สวัสดิ์ จาก "ตุ๊กแกรักแป้งมาก" นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ชนิกานต์ ตังกบดี จาก "ตุ๊กแกรักแป้งมาก" ปภาวดี โพธิ์งาม จาก "ตุ๊กแกรักแป้งมาก" ศิริพรรณ รัตนสมโชค จาก "W" หทัยชัช เอื้อกิตติโรจน์ จาก "ตีสาม คืนสาม (ตอน คอนแวนต์)" อภิญญา สกุลเจริญสุข จาก "Concrete Clouds ภวังค์รัก" บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม "Concrete Clouds ภวังค์รัก" โดย ลี ชาตะเมธีกุล "The Eyes Diary คนเห็นผี" โดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล "W" โดย ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต "คิดถึงวิทยา" โดย นิธิวัฒน์ ธราธร, ทศพล ทิพย์ทินกร, ศุภฤกษ์ นิงสานนท์, โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล "ตุ๊กแกรักแป้งมาก" โดย  ยุทธเลิศ สิปปภาค ลำดับภาพยอดเยี่ยม "Concrete Clouds ภวังค์รัก" โดย ลี ชาตะเมธีกุล, กมลธร เอกวัฒนกิจ "The Eyes Diary คนเห็นผี" โดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, หัสชัย มาเอียด, มนตรี สีบู่ "The Master" โดย นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ "คิดถึงวิทยา" โดย ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค, พงศกร ชาญเฉลิมชัย "ตุ๊กแกรักแป้งมาก" โดย ธวัช ศิริพงศ์ กำกับภาพยอดเยี่ยม "Concrete Clouds ภวังค์รัก" โดย จรินทร์ เพ็งพานิชย์ "คิดถึงวิทยา" โดย นฤพล โชคคณาพิทักษ์ "ตุ๊กแกรักแป้งมาก" โดย สมคิด พุกพงษ์ "วังพิกุล" โดย ธีระวัฒน์ รุจินธรรม "สายน้ำติดเชื้อ" โดย วิทิต จันทามฤต, นนทวัฒน์ นำเบญจพล ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม "Concrete Clouds ภวังค์รัก" โดย เอกรัฐ หอมลออ "The Couple รัก ลวง หลอน" โดย วิกรม เจนพนัส "คิดถึงวิทยา" โดย อรรคเดช แก้วโคตร "ตุ๊กแกรักแป้งมาก" โดย ศรายุทธ์ พุมเพรา, คชา เรืองทอง "ห้องหุ่น" โดย สิรนัท รัชชุศานติ ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม "The Master" โดย ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์ "W" โดย Flica, Fjordne, Inspirative, ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล "คิดถึงวิทยา" โดย หัวลำโพง ริดดิม, วิชญ วัฒนศัพท์ "ตุ๊กแกรักแป้งมาก" โดย ออริจิน กัมปะนี "สายน้ำติดเชื้อ" โดย เขตน่าน จันทิมาธร, นักดนตรีกะเหรี่ยง ลุงพะข่อง และป้าเมื่อน่อง, คณะ Sci-Fi Barber เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม "Walk You Home" จาก "ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้" ประพันธ์โดย  วิโอเลต วอเทียร์, พูนศักดิ์ จตุระบุล "ใจความสำคัญ" จาก "รักหมดแก้ว เลิฟออนเดอะร็อก" ประพันธ์โดย ชาครีย์ ลาภบุญเรือง, รวิน มิตรจิตรานนท์, Musketeers "ทาสรักอสูร" จาก "ทาสรักอสูร" ประพันธ์โดย สิปปภาส รักวงค์, กิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์ "ไม่ต่างกัน" จาก "คิดถึงวิทยา" ประพันธ์โดย สมพล รุ่งพาณิชย์, ปิยวัฒน์ มีเครือ, 25 Hours "ยิ้มแค่รอยยิ้ม" จาก "กาลครั้งหนึ่ง..จนวันนี้" ประพันธ์โดย รัตน์ โอสถานุเคราะห์, เสกสรร ศุขพิมาย นักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Young Filmmaker Award) "Concrete Clouds ภวังค์รัก" โดย ลี ชาตะเมธีกุล "Mother" โดย วรกร ฤทัยวาณิชกุล "W" โดย ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต "ปู่สมบูรณ์" โดย กฤษฎา ทิพย์ชัยเมธา "ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้" โดย อุเทน ศรีริวิ, จิณณพัต ลดารัตน์ รางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2557 "ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้" โดย จีทีเอช และ จอกว้างฟิล์ม รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Lifetime Achievement Award) สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ และ อมรา อัศวนนท์ --------------------------------- ทั้งนี้ เนื่องจากปี 2557 เป็นปีที่มีภาพยนตร์สารคดีของไทยออกฉายจำนวนหลายเรื่อง ทางชมรมเล็งเห็นความสำคัญของภาพยนตร์ประเภทนี้ จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล "ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม" เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขารางวัล โดยภาพยนตร์สารคดีที่เข้าเกณฑ์พิจารณาในปี 2557 มีจำนวน 5 เรื่อง ซึ่งทางชมรมฯ จะประกาศผลรางวัลสาขานี้ ภายในงาน ชมรมวิจารณ์บันเทิง จะจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยจะเชิญผู้ได้รับรางวัลของชมรมฯ, ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทุกท่าน, บุคคลในวงการภาพยนตร์ไทยและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงานนี้ รอดูผลในวันนั้นนะครับ เอ็มไทยจะมารายงานอีกครั้ง

โยชิ กระเทยมัธยมสวย เกิดมาเพื่อฆ่าผู้หญิง!
กระเทยสวย /  เน็ตไอดอล

เคยมีคนบอกไว้ว่า หญิงไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่ดันแพ้กระเทยไทย ซะงั้น ^^ ถ้าพูดถึงสาวประเภทสองสวยที่สุดในประเทศไทยนั้น ก็คงจะหนีไม่พ้น "ปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ " เป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน กับมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2547 อีกทั้งยังโกอินเตอร์และภาพยนตร์ในต่างประเทศ รวมถึงติดอันดับ 1 ใน 100 บุคคลหน้าสวยที่สุดในโลก ซะด้วย! แต่ถ้าพูดถึง กระเทยมัธยมที่สวยที่สุดหล่ะ ต้อง น้องโยชิ ฐิติกร แน่นอน อยากรู้ไหมว่าน้องเขาสวยขนาดไหน ตามมาเลยค่ะ! โยชิ กระเทยมัธยมสวย เกิดมาเพื่อฆ่าผู้หญิง! โยชิ กระเทยมัธยมสวย เกิดมาเพื่อฆ่าผู้หญิง!  น้องโยชิ ฐิติกร หรือชื่อในการประกวด โยชิ ชญาดา กิจอมรกุล อายุ 18 ปี จากโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ม.6 กลายเป็น เน็ตไอดอล ที่คนบยโลกโซเชียลพูดถึงกันมากที่สุดคนหนึ่ง ก็แหม! เด็กอะไรหน้าสวย หวานกว่าผู้หญิงซะอีก นอกจากนี้หลายคนยังตั้งฉายาให้น้องโยชิอีกด้วย ว่าเป็น "ว่าที่ ปอย  ตรีชฎา" คนต่อไป บ่อยครั้งเมื่อมีกิจกรรมในโรงเรียน น้องโยชิ ก็จะได้เป็นตัวแทนถือป้ายโรงเรียน ขอบอกเลยว่า เธอแต่งเป็นผู้หญิงสวยมาก จนเพื่อนๆผู้หญิงอายกันไปเลย! และไม่ต้องสงสัยว่า น้องเขาศัลยกรรม-แปลงเพศแล้วรึยัง? คำตอบคือ ศัลยกรรมปากอย่างเดียว แต่ยังไม่แปลงส่วนใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ  น้องโยชิ เรื่มประกวดนางงามตั้งแต่อายุ 15 ปี ตั้งแต่เด็กด้วยความที่ที่บ้านมีพี่สาว ผู้หญิงเยอะ เราก็เล่นกับเขาแล้วรู้สึกว่ามีความสุข ได้เล่นตุ๊กตา รักสวยรักงาม พอเริ่มโตขึ้นก็พูดคุยเปิดใจกับคุณแม่ ซึ่งคุณแม่ก็ยอมรับ ส่วนคุณพ่อตอนแรกท่านก็ไม่ชอบ และเมื่อโยชิเริ่มมีผลงานภาพยนตร์ ออกสื่อโทรทัศน์ ก็เริ่มมีรายได้เข้ามา โยชิก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนเอง จนตอนนี้คุณพ่อก็ยอมรับในตัวโยชิได้แล้ว เข้าวงการ จากเริ่มประกวดเวที หัวโปก ก็อตทาเล้นท์ ที่นำกระเทยหลายๆ คนมาประกวด ซึ่งโยชิก็ได้รางวัลชนะเลิศ หลังจากนั้นก็มีงานถ่ายภาพเข้ามาเรื่อยๆ จนได้เข้ามาเป้นหนึ่งในนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง สิ่งเล็กๆ ที่น่าร็อค และล่าสุดกำลังถ่ายทำ ซีรีส์วัยรุ่น Love Sick ซีซั้น 2 รับบทอยู่ในแก๊งค์นางฟ้า สาวประเภทสอง

แม่ร้องสื่อลูกสาววัย14ปีหายเกือบเดือนไม่ได้ข่าว
ลูกสาววัย14ปี /  หายเกือบเดือน / 

แม่ร้องสื่อลูกสาววัย 14 ปีหายเกือบเดือนไม่ได้ข่าวคราววอนผู้พบเห็นแจ้ง น.ส.ธนภรณ์ กันรัมย์ อายุ 48 ปี ซึ่งทำงานก่อสร้างอยู่ในโครงการหมู่บ้านเฮงรุ่งโรจน์ หมู่ 2 ต.บึง อ.ศรีราชา ว่า ลูกสาวชื่อ ด.ญ.สุดารัตน์ ชินศรี อายุ 14 ปี ได้หายออกจากบ้านพักในโครงการก่อสร้างหมู่บ้านเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ ผ่านมา และได้ไปแจ้งความไว้กับ ร.ต.ท.ธัชกร นารานันทน์ญา ร้อยเวร สภ.หนองขามแล้ว ซึ่งในตอนนี้ทางตำรวจก็ยังติดตามตัวไม่ได้ ซึ่งเป็นห่วงลูกสาวมาก ซึ่งลูกสาวนั้นอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งมาอยู่กับตนเองได้ประมาณ 2 เดือนที่โครงการก่อสร้าง ซึ่งกลัวลูกสาวจะถูกหลอกลวง ซึ่งวันที่ 5 มีนาคมก็จะครบเดือนแล้วที่ลูกสาวหายไป อยากวิงวอนผู้ที่พบเห็นลูกสาวตามรูปที่ปรากฏช่วยแจ้งเบาะแสกับทางสภ.หนองขาม หรือติดต่อกับทางตนเองได้ที่เบอร์ 095-1502917 MThai News

กระบะซิ่งแหกโค้งทับสาวท้อง 5 เดือนดับสยอง!
กระบะซิ่ง /  คนท้อง / 

สาวซิ่งกระบะแหกโค้ง ชนรถจักรยานยนต์สาวท้อง 5 เดือน ทับร่างดับสยองคาท้องรถ ส่วนลูกสาววัย 7 ปี บาดเจ็บสาหัส วันนี้ (24 ก.พ.) ร.ต.ท.ณรงค์ วงศ์อนันต์ ร้อยเวรสอบสวน สภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ และร้านซักอบรีด มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ บริเวณถนนสายอุทัย-วัดสะแก ม.9 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา หลังรับแจ้งแล้วรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพุทไธสวรรย์ ที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีขาว ทะเบียน กต.9262 พระนครศรีอยุธยา สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ชนกับร้าน ซักอบรีดแก้วตา ส่วนใต้ท้องรถพบรถจยย.ยี่ห้อฮอนด้า คลิก สีน้ำเงิน ทะเบียน 1กง6374 พระนครศรีอยุธยา พังยับเยิน มีร่างของนางพจนา มังกรรัตนกุล อายุ 43 ปี ซึ่งกำลังตั้งท้องประมาณ 5 เดือน สภาพแขนขาหัก เสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถกระบะในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถยก มายกรถยนต์กระบะขึ้นก่อน แล้วนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาชันสูตร ส่วนผู้บาดเจ็บ 1 ราย เป็นเด็กอายุ 7 ปี ลูกสาวผู้เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยมีนางวรุณี บุญธรรม อายุ 29 ปี คนขับรถคันดังกล่าว ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอาการตกใจ จากการสอบสวนทราบว่า ตนขับรถกลับจากส่งลูกที่โรงเรียนในพื้นที่ อ.บางปะอิน ขากลับขับมาด้วยความเร็ว เพื่อไปรับสามีที่ขายของอยู่ที่วัดสะแก ก่อนถึงที่เกิดเหตุ เป็นทางโค้งรถกระบะ เกิดเสียหลักวิ่งแหกโค้ง พ่งเข้าชนรถ จยย.ของนางพจนาเต็มแรง จนทำให้นางพจนาเสียชีวิตคาที่ ส่วนลูกสาววัย 7 ปี ที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยกระเด็นเข้าไปในร้านซักอบรีด ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำส่ง รพ.อุทัย อาการยังไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ ตำรวจจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขอบคุณภาพจาก สำนักข่าวทีนิวส์ MThai News

จบแล้ว! ณเดชน์ คูกิมิยะ รับปริญญา เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.รังสิต
ณเดชน์ คูกิมิยะ /  ดารารับปริญญา / 

ขอแสดงความยินดีกับพระเอกซุปตาร์ขวัญใจวัยรุ่น "ณเดชน์ คูกิมิยะ" ด้วยนะคะ ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา การภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ^^ โดยในวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณเดชน์ได้สวมชุดครุยมาซ้อมรับปริญญาและถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนๆ ก่อนที่จะถึงวันรับจริงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนีเพื่อนๆ แฟนคลับและครอบครัวคนใกล้ชิด ต่างก็ร่วมแสดงความยินดีกับพระเอกสุดหล่อคนนี้กันอย่างล้นหลาม ยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงด้วยค่ะ >,< จบแล้ว! ณเดชน์ คูกิมิยะ รับปริญญา เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.รังสิต จบแล้ว! ณเดชน์ คูกิมิยะ รับปริญญา เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.รังสิต พระเอกซุปตาร์ ณเดชน์ คูกิมิยะ เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งในระหว่างที่เรียน ณเดชน์ก็ต้องทำงานในวงการควบคู่กันไปด้วย แต่ท้ายสุดแล้ว ณเดชน์ก็สร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัว เมื่อได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พร้อมคว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.31 มาครอบครอง ^^ ทั้งนี้ณเดชน์ก็ได้พูดขอบคุณ ผู้ใหญ่ช่อง 3 , คณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงกำลังใจจากทุกๆ คนอีกด้วย ชีวิตวัยเรียน ณเดชน์ คูกิมิยะ  เรียนอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก ต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย (ปัจจุบันเป็น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กระทั่ง ป.5 ได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จังหวัดขอนแก่น จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ระหว่างศึกษา ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันทางวิทยาศาสตร์หลายครั้ง เมื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาณเดชน์ได้คัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ แต่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก ณเดชน์จึงได้เลือกเรียนสาขาใหม่ในมหาวิทยาลัยเอกชน เนื่องจากขณะที่ศึกษาอยู่ชั้น ม.4 เขาเริ่มสนใจการผลิตภาพยนตร์สั้น รายการโทรทัศน์ จึงต้องการเรียนรู้การทำงานเบื้องหลัง เช่น กำกับการแสดง และสนใจศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่ง ไม่ชอบการเรียนคณิตศาสตร์ ประกอบกับระยะนั้น เขาได้เข้าสู่วงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อย และเริ่มแสดงละครโทรทัศน์ ณเดชน์ จึงเลือกเข้าศึกษาต่อ ในสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จนณเดชน์สำเร็จการศึกษาและได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.31 ประวัติณเดชน์ คูกิมิยะ ณเดชน์ คูกิมิยะ หรือ แบรี่  เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นนักแสดงและนายแบบลูกครึ่งไทย-ออสเตรีย มีผงลานละครที่ทำให้เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียง จากละครเรื่อง ดวงใจอัคนี, เกมร้ายเกมรัก รวมถึงมีผลงานโฆษณาและเข้าร่วมในกิจกรรมรณรงค์ด้านสังคม งานการกุศลมากมาย อาทิ พรีเซ็นเตอร์ รณรงค์เชิญชวนชายไทยคัดเลือกทหาร ให้กับทางกองทัพบก การได้รับเลือกจากสภากาชาดไทย เป็นทูตรณรงค์เผยแพร่ความรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านมในปี 2554-2555 ได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นทูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชานานาชาติ เป็นต้น มีผลงานการพากย์เสียงการ์ตูน และได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในวงการบันเทิงมากมาย ช่วงตอนเด็กของ ณเดชน์ คูกิมิยะ ณเดชน์ เติบโตและอาศัยอยู่ที่ขอนแก่น กับสุดารัตน์ คูกิมิยะ มารดาบุญธรรมชาวอีสานเชื้อสายจีนผู้มีศักดิ์เป็นป้า ซึ่งประกอบธุรกิจส่วนตัว และบิดาบุญธรรมชาวญี่ปุ่นคือโยชิโอ คูกิมิยะ เป็นวิศวกรไฟฟ้าซึ่งทำงานในกรุงเทพมหานคร ส่วนบิดาบังเกิดเกล้าเป็นชาวออสเตรีย และมารดาบังเกิดเกล้าเป็นลูกพี่ลูกน้องของสุดารัตน์ ณเดชน์เดิมชื่อชลทิศ ยอดประทุม โดยหลังจากโยชิโอและสุดารัตน์ รับอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม จึงเปลี่ยนเป็นณเดชน์ คูกิมิยะ ถึงแม้โยชิโอ จะเป็นพ่อบุญธรรมของณเดชน์ แต่ณเดชน์ก็ไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เพราะโยชิโอไม่เคยสอน เมื่อสนทนากันโยชิโอจะใช้เพียงภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเท่านั้น ขอบคุณข้อมูล วิกิพีเดีย, ขอบคุณรูปภาพ อินสตาแกรม @keaw_jung และแฟนคลับด้วยค่ะ

เกือบวุ่น! ปราสาทสายฟ้า ไล่เจ๊า กิเลนผยอง สุดมันส์/สรุปผลบอลไทย
กรวิทย์ นามวิเศษ /  กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ / 

ผลฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก 2015 วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 1-1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  ประตู : 1-0 มาริโอ ยูรอฟสกี้ (จุดโทษ) น.4, 1-1 ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต้ น.64 สนาม : เอสซีจี สเตเดี้ยม เวลา : 19.00 น. การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก 2015 เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ กิเลนผยอง เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด อดีตแชมป์ 3 สมัย เปิดเอสซีจี สเตเดี้ยม ทำศึกศักดิ์ศรีพบ ปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์เก่า 3 สมัยเช่นกัน เริ่มเกมครึ่งแรกได้เพียงนาทีเดียว สุเมธ สายแวว ท่านเปาผู้ลื่อชื่อก็มาแจกจุดโทษให้ กิเลนผยอง จากจังหวะที่ เจ้านิว ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ กระโดดเข้าใส่ เจ้าอุ้ม ธีราทร บุญมาทัน ที่บังบอลในเขตโทษ แล้วดาวเตะเมืองทองเสียเหลี่ยมล้มลง และเป็น มาริโอ ยูรอฟสกี้ สังหารเข้าประตูไป กิเลนผยอง หลังจากเสียประตูเร็ว ปราสาทสายฟ้า ก็พยายามที่จะเปิดเกมบุกอย่างหนัก แต่เจ้าถิ่นที่สกอร์ได้เปรียบก็มีจังหวะโต้กลับสาวยๆ หลายครั้ง ทว่าก็ยังไม่มีจังหวะจบสกอร์เหน่งๆ ทั้งคู่ นาทีที่ 32 ปราสาทสายฟ้า มาได้ลุ้นประตูตีเสมอเมื่อ ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต้ ไขว้บอลให้ โก ซุล กิ ได้วิ่งเข้าไปยิงหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งเฉี่ยวเสาออกหลังไปนิดเดียว จากนั้นอึดใจเดียว ปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ก็มาได้ลุ้นอีกครั้งครานี้เป็น กบ ไซเบอร์ สุเชาว์ นุชนุ่ม ได้ส้มหล่นง้างเท้าซัดหน้ากรอบเขตโทษ ทว่ากองหลัง กิเลนผยอง ล้มตัวบล็อกลูกยิงไว้ได้ทันเวลา นาทีที่ 39 ยังคงเป็น ปราสาทสายฟ้า ที่ได้ลุ้นประตูอีกครั้งเมื่อ ประกิต ดีพร้อม ไปจนสุดเส้นหลังก่อนจะเปิดย้อนเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษ โก ซุล กิ ได้วอลเลย์บอลพุ่งไปชนเสา และเด้งกลับมาชนขา เจ้าตอง กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ พ้นอันตรายไปได้ เวลาที่เหลือทั้ง 2 ทีมเปิดเกมสู้กันสนุก แต่ก็ยังไม่มีประตูเพิ่ม ทำให้จบครึ่งแรก เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ออกนำ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ 1-0 กลับมาสู้กันต่อครึ่งเวลาหลัง เกมของทั้ง 2 ทีมดูช้าลงไปกว่าครึ่งแรก กว่าจะได้มีลูกเสียวต้องรอจนถึงหนึ่งชั่วโมง เคลตัน ซิลวา เปิดบอลให้ เจ้ามุ้ย ธีรศิลป์ แดงดา ได้หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงล่อเป้า แต่ ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน ยืนถูกที่เซฟไว้ได้ นาทีที่ 62 ปราสาทสายฟ้า เกือบที่จะได้ประตูตีเสมอเมื่อ ประกิต ดีพร้อม ได้ซัดติด กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ บอลมาเข้าทางปืน  ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต้ ได้ยิงติดขา เจ้าตอง กวินทร์ ออกหลัง แต่แล้วนาทีที่ 64 ปราสาทสายฟ้า ก็มาได้ประตูตีเสมอเมื่อ ธีราทร บุญมาทัน แย่งบอลได้จาก ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ ปรับ ก่อนจะตัดสินใจเปิดไปที่เสาสอง ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต้ ได้วิ่งเข้ามาพุ่งโหม่งบอลหายเข้าประตูไป บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตีเสมอเป็น 1-1 หลังจากได้ประตูตีเสมอ ปราสาทสายฟ้า ที่ครองเกมดีดีกว่า ก็ยังคงเปิดเกมได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังเจาะประตูเพิ่มไม่ได้ จังหวะสุดท้ายยังคงขาดๆ เกินๆ นาทีที่ 86 กิเลนผยอง มาได้ฟรีคิกระยะอันตราย เคลตัน ซิลวา วิ่งเข้าไปกดด้วยเท้าขวาบอลแรงทะลุกำแพง แต่ไม่ตรงกรอบบอลพุงออกหลังไป เวลาที่เหลือทั้ง 2 ทีมพยายามเปิดเกมเข้าใส่กันหวังจะหาประตูชัย แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้ ทำให้จบเกม กิเลนผยอง เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เสมอ ปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไป 1-1 แบ่งกันไปทีมละ 1 คะแนน รายชื่อผู้เล่นที่ลงสนามของทั้ง 2 ทีม เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด : กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ (GK), ปิยพล ผานิชกุล, นาโออากิ อาโอยามะ, สราวุธ กัลยาณบัณฑิต, คิม ดอง จิน (วีระวุฒิ กาเหย็ม น.46), สารัช อยู่เย็น, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, ดัสกร ทองเหลา (C), มาริโอ ยูรอฟสกี้ (เสกสิทธิ์ ศรีใส น.55), เคลตัน ซิลวา, ธีรศิลป์ แดงดา บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน (GK), ชิติพัทธ์ แทนกลาง, อันเดรส ตูเนซ, กรวิทย์ นามวิเศษ, ธีราทร บุญมาทัน, สุเชาว์ นุชนุ่ม (C), โก ซุล กิ, ประกิต ดีพร้อม (สันติราษฏร์ เวียงอินทร์ น.88), นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม (สุรีย์ สุขะ น.80), กิลแบร์โต มาเชนา, ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต้

ตั้งแล้ว! มูลนิธิมวลมหาประชาชน พระสุเทพนั่งเป็นประธาน
พระสุเทพ /  มูลนิธิมวลมหาประชาชน / 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษ ประกาศมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย หลังพระสุเทพ นำทีมจดทะเบียน เน้นดำรงตนเป็นกลาง ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใด วันนี้ 21 ก.พ.58 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เพื่อสนับสนุนการประกอบการศึกษา วิจัย สัมมนา หรือการรวบรวมความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย โดยรายงานระบุว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย ประชุม ระดมความรู้และความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน ว่าไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยยืนตัวเป็นกลาง ไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ แก่นักการเมืองไม่ว่าพรรคใด สำหรับที่ตั้งของสำนักงานมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 79/46 หมู่บ้านภัทรา ซอยรามคําแหง 76 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. ทรัพย์สินของมูลนิธิฯมีทุนเริ่มแรก คือ เงินสดจำนวน1,000,000 บาท ส่วนคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ มีรายนามดังต่อไปนี้ 1. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการ 2. นายถาวร เสนเนียม รองประธานกรรมการ 3. นายวิทยา แก้วภราดัย 4. นายอิสสระ สมชัย 5. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 6. นายชุมพล จุลใส 7. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 8. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 9. นายสกลธี ภัททิยกุล 10. นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ กรรมการและเหรัญญิก 11. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 12. น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานครได้รับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว MThai News

นึกว่าทีม เจลีก ยลเสื้อแข่ง เชลซี พร้อมสปอนเซอร์ใหม่ซีซั่นหน้า
yokohama /  พรีเมียร์ลีก / 

"สิงห์หมื่นล้าน" เชลซี แถลงการณ์เซ็นสัญญาสปอนเซอร์รายใหม่กับ โยโกฮาม่า ไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านด้วยมูลค่ากว่า 200 ล้านปอนด์ เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งรายได้การเซ็นสัญญานั้นเป็นรองเพียงสโมสร แมนฯ ยูไนเต็ด เท่านั้น และล่าสุดเว็บไซต์ footyheadlines.com ก็จัดแจงปล่อยเสื้อแข่ง เชลซี ที่จะใช้ลงแข่งขันในซีซั่น 2015-16 ออกมาครบทั้ง 3 แบบ พร้อมกับสปอนเซอร์ YOKOHAMA คาดกลางอกซะเสร็จสรรพที่ดูเผินๆนึกว่าทีมจาก เจลีก มาเอง :)

ขบวนการ ปิ๊ด ปี๊ ปิ๊ด [ยกก๊วนกิ๊กสาว] (Sex is Zero (2002)
หนังเกาหลี

เรื่องย่อ : หลังจากปลดประจำการจากกรมทหาร ผนวกกับความใฝ่ฝันที่จะทำงานเป็นผู้พิพากษา อึนซิก ในวัย 28 จึงต้องฝืนสังขาร สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย และต้องปลอมตัวลดอายุ เพื่อจะได้เข้ากลุ่มกับเพื่อนวัยละอ่อนได้ไม่ขัดเขิน เขากับเพื่อน จอมทะลึ่งอีก 3 คน เช่าห้องพักในมหาวิทยาลัย กิจวัตรยามว่าง คือ การดูวีซีดีหนังเรดเอ็กซ์ แล้ววิพากษ์วิจารณ์อย่างปากจัด เป็นที่สนุกสนาน หลังจากเก็บเกี่ยวความรู้จากหนังต้องห้ามกล่องใหญ่จนทักษะเชิงทฤษฏีใกล้ ล้น ทะลัก ทั้ง 4 จึงคิดลองหาประสบการณ์ภาคสนามกับกลุ่มเป้าหมาย 4 สาวทีมแอโรบิค ประจำมหาวิทยาลัย ที่หลงกลออกเที่ยวกลางคืนด้วยกัน แผนแอ้มไม่ค่อยราบรื่นนัก แต่ก็ช่วยให้ทั้งหมดสนิทสนมกันมากขึ้น อึนซิก แอบชอบ อึนเฮียว นักเต้นผู้มีพรสวรรค์และมีแววว่าจะขึ้นชั้นติดทีมชาติเมื่อจบการศึกษา ทว่าเธอกลับไปตกหลุมรักหนุ่มหล่อจอมเจ้าชู้… อึนซิก สืบรู้ว่าคนที่ อึนเฮียว ชอบอยู่มีแฟนแล้ว แต่เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเธอได้ จึงจัดการวางแผนเล่นงานให้ทั้งคู่ทะเลาะกัน ทว่าเจ้าหนุ่มหล่อหลังจากได้เชยชม อึนเฮียว จนหนำใจ เขากลับทิ้งไปในที่สุด อึนเฮียว ต้องทนเศร้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเธอก็กำลังเผชิญปัญหาที่ผู้หญิงทุกคน กลัว… เธอต้องเข้าโรงพยาบาลและออกมารักษาตัวอยู่ที่บ้าน นี่คือโอกาสทองของ อึนซิก ที่จะเอาชนะใจเธอให้ได้ /// ที่มา : http://rabbit-1963.blogspot.com/2015/02/2002-sex-is-zero-chang-jung-lim-ji-won.html

'หม่อมอุ๋ย'ลุยดึงมือนลท.ญี่ปุ่น พร้อมปรับหลักเกณฑ์สมน้ำสมเนื้อ!
ข่าว /  ข่าววันนี้ / 

'หม่อมอุ๋ย' เดินหน้า ดึงมือ นลท.ญี่ปุ่น ลงทุนไทยหลากหลายธุรกิจมากขึ้น พร้อมปรับหลักเกณฑ์ ให้สมน้ำสนเนื้อ  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลการเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าได้หารือร่วมกับนักลงทุนญี่ปุ่นใน 3 เมือง คือ โตเกียว, นาโกย่า, โอซาก้า เพื่อเชิญให้ญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ การลงทุนเรื่องเครื่องมือแพทย์, เรื่องสุขภาพแบบครบวงจร, ธุรกิจด้านกรีนโปรดักส์, เรื่องพลังงานทดแทน, กิจการด้านดิจิตอลอีโคโนมี, ชิ้นส่วนอากาศยาน รวมถึงด้าน อุตสาหกรรมรถยนต์เพิ่มมากขึ้น หลังจากรัฐบาลได้เดินหน้าในส่วนโครงการอีโคคาร์ 2 ส่งผลให้มียอดการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกถึง 2 ล้านคันใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นโอกาสของนักลงทุนที่สนใจในเรื่องของชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่น ได้ความสนใจและสอบถามถึงขั้นตอนการจัดตั้งกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ซึ่งจะมีการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพื่อจูงใจให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น ซึ่งไทยพร้อมจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับนักลงทุนมากขึ้นอีกด้วย ส่วนทางด้าน นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การหารือกับผู้ว่าราชการ จังหวัดไอจิ ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมด้านยานยนต์ของญี่ปุ่นและมีบริษัทมากกว่า 280 ราย เข้ามาลงทุนในไทยอยู่แล้วนั้น ได้รับคำยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นเป้าหมายการลงทุนของบริษัทจากจังหวัดไอจิ และผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิก็มีแผนการนำคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นเดินทางมาขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนกิจการเอสเอ็มอีญี่ปุ่นที่ได้ ชักชวนให้เข้ามาลงทุนในไทยนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมและบีโอไอจะเน้นการให้บริการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผ่านหน่วยงานในสังกัด เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ของบีโอไอ เพื่อสนับสนุนให้การลงทุนของเอสเอ็มอีญี่ปุ่นในไทยสามารถดำเนินการได้ราบรื่น โดยจะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเอสเอ็มอีญี่ปุ่นมีศักยภาพในด้านการผลิต ขณะที่ผู้ร่วมทุนฝ่ายไทยจะช่วยด้านการบริหารจัดการ MThai News

ทหารบุกจับบ่อนหลังBigC พหลโยธิน 50 รวบนักพนันเพียบ
ทหาร /  บุกจับบ่อน / 

ทหาร นำกำลังบุกทลายโต๊ะพนัน ย่านพหลโยธิน 50 รวบนักพนัน 24 คน พร้อมของกลางอื่น ๆ อีกเพียบ - ส่ง สน.บางเขน วันที่ 26 ก.พ.2558 ทางเจ้าหน้าที่ทหารนำกำลังบุกเข้าจับบ่อนการพนันขนาดใหญ่ บริเวณหลังบิ๊กซี พหลโยธิน 50 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสามารถจับนักพนันทั้งหมด 24 คน ไพ่ 55 สำรับ โต๊ะพนัน 3 ตัว ทั้งนี้ ได้ส่งตัวของเหล่าผู้ต้องทั้งหมดไปให้ยังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางเขน เพื่อดำเนินคดีแล้ว หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป ความคืบหน้า จับบ่อน สน.บางเขน ไพ่ 55 สำรับ เงินสดจำนวนหนึ่ง พร้อมอุปกรณ์การเล่นพนัน คือของกลางที่ทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกับตำรวจนครบาลบางเขน ตรวจยึดได้พร้อมจับกุมนักพนัน 24 คน แบ่งเป็นหญิง 16 คน และชาย 8 คน ขณะลักลอบเล่นการพนันไพ่ป๊อก ภายในอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ไม่มีเลขที่ ซอยพหลโยธิน 50 ย่านสะพานใหม่ หลังเจ้าหน้าที่ทหารได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวมีการลักลอบเปิดบ่อนพนัน จึงได้นำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด ที่บริเวณชั้น 1 ซึ่งลักลอบเปิดเป็นบ่อนพนัน พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหารวมถึง นายฉัตรชัย เดชใด ซึ่งเป็นเจ้ามือ ส่งสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นพนัน และจากการสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การรับสารภาพ ซึ่งตำรวจจะควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ต่อไป

จุฬาฯ ไล่ที่ กรมพละ ออกจากสนามศุภฯ ภายใน5ปี
กรมพลศึกษา /  กรมพละ / 

จุฬาฯ ไล่ที่ กรมพละ ออกจากสนามศุภฯ ภายใน5ปี วันนี้(23 ก.พ.) มีรายงานข่าว ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดี กรมพลศึกษา ได้เปิดเผยว่า ทาง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอให้กรมพลศึกษาออกจากพื้นที่ของจุฬาภายในระยะเวลา 5 ปี โดยทางกระทรวงได้ให้กรมพลศึกษาทำตามแผนดังกล่าว แต่ทางกรมพลศึกษายืนยันว่ายังไม่สามารถย้ายออกไปได้ เนื่องจากต้องรอการตอบรับจากกรมธนารักษ์เกี่ยวกับการประสานขอซื้อเช่าใช้พื้นที่ราชพัสดุ จึงไม่รู้ว่าจะย้ายไปไหนในระยะเวลา5ปี ซึ่งทาง กรมพละ เช่าพื้นที่จุฬาอยู่ปีละ 115ล้านบาท หากปีไหนค่าเช่าขึ้นราคาก็ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อเสนอของบจากรัฐบาล แต่ที่ผ่านมา จุฬาฯ ได้ยึดพื้นที่คืนไปแล้วหลายส่วนเช่น สนามจินดารักษ์ อาคารจันทรยิ่งยง  ซึ่งเป็นที่จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและตลอด3ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการจัดการแข่งขันเพราะได้รับผลกระทบจากการยึดคืน ส่งผลกระทบต่อนักเรียนนักศึกษาที่ขาดสนามกีฬาไว้แข่งขัน ขณะนี้พื้นที่ยังเหลือเพียงอาคารนิมิตบุตร สระว่ายน้ำ สนามเทพหัสดิน สนามศุภชลาศัย ซึ่งจะให้กรมพลศึกษาไปจัดหาสถานที่ใหม่ก็คงเป็นเรื่องยาก MThai News

เซ็งเลย! เริ่มเก็บค่าทางด่วน สุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน เม.ย.นี้
ข่าว /  ข่าววันนี้ / 

เซ็งเลย! กรมทางหลวง เริ่มเก็บค่าทางด่วน สุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน เม.ย.นี้ หลังเปิดให้ใช้บริการฟรี   นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง หรือ ทล. เปิดเผยว่า ขณะนี้การเจรจาเพื่อว่าจ้างให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เป็นผู้จัดเก็บค่าผ่านทาง ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ตอน บางพลี-บางขุนเทียน ช่วงสุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน ของกรมทางหลวง ระยะทาง 14.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อโครงการทางพิเศษ บางพลี-สุขสวัสดิ์ ของ กทพ.ใกล้ได้ข้อยุติแล้ว โดย กทพ.กำลังประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทุกด้าน ทั้งค่าบุคลากร และระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ต้องปรับเพิ่มเติม และจะเสนอมายัง ทล.เพื่อเจรจาต่อรองกัน ส่วนกรณีที่ค่าผ่านทางเส้นทางของกรมทางหลวงไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพราะเป็นหน่วยงานราชการ ส่วนกทพ.มี VAT เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจนั้น ทางกรมบัญชีกลางรับทราบและได้ข้อยุติแล้วไม่มีปัญหา ดังนั้น ได้ตั้งเป้าว่าจะเริ่มจัดเก็บค่าผ่านทางได้ช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ โดยคิดค่าผ่านทางเฉลี่ยกิโลเมตรละ 1 บาท รายได้จะนำส่งเข้ากองทุนค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ MThai News

บุญธรรม บุญเทพประทาน /  ป๋าชื่น / 

"ป๋าชื่น" เจ้าของโคลอนเซ่พระราม9 เดินทางเข้ามอบตัวกับผบ.ตร. พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหา ชี้ไม่เคยแอบอ้างสถาบัน ด้านตำรวจคุมตัวสอบเพิ่มที่กองปราบ นายบุญธรรม บุญเทพประทาน หรือ ป๋าชื่น กรรมการบริษัทบ้านชุมทองจำกัด และบริษัทเขาใหญ่เบเวอร์ลี่ฮิลล์ จำกัด เดินทางเข้ามอบตัวกับพล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หลังถูกออกหมายจับในข้อหาหมิ่นเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112 จากกรณีหลอกลวงประชาชนเพื่อซื้อที่ดินนิคมสร้างตนเอง ลำตะคอง บริเวณเขาหนองเชื่อม ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายบุญธรรม ได้ให้การปฏิเสธว่า ตนเองไม่เคยแอบอ้างสถาบัน โดยการได้มาซึ่งที่ดินบริเวณนี้ เนื่องจากอยากได้ที่ดินบริเวณเขาใหญ่ ซึ่งมีอากาศดี เป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลกมาจัดสรรขายเพื่อเก็งกำไร โดยมีนายเสฏฐวุฒิ เพ็งดิษฐ์ ซึ่งเป็นนายหน้าค้าที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว มาเสนอขายให้ ในราคาไร่ละไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งตนเองเห็นว่ามีราคาถูก และทำเลดี จึงตัดสินใจซื้อและนำไปจัดสรรขายต่อไร่ละ 6-7 แสนบาท หรือบางแปลงมีราคาสูงถึงหลักล้าน โดยตนจะซื้อที่ดินต่อเมื่อ มีโฉนดถูกต้องเท่านั้น โดยไม่เคยไปบังคับข่มขู่ชาวบ้านในพื้นที่ และไม่ทราบว่านายเสฏฐวุฒิ ใช้วิธีใดถึงได้เอกสารสิทธิ์มา จากนั้นตนได้ไปโอนที่ดิน ที่กรมที่ดิน ซึ่งมีการโอนสิทธิ์ได้ตามปกติ จึงไม่ได้สงสัยอะไร ก่อนนำที่ดินดังกล่าวมาจัดสรรแบ่งขาย ต่อมาพล.ต.ต.โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่มีความสนิทสนมกันส่วนตัว มาเห็นพื้นที่ดังกล่าว จึงสนใจขอแบ่งซื้อ และได้ขายให้ราคาไร่ละไม่เกิน 2 แสนบาท ต่อมาพล.ต.โท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทราบเรื่อง จึงอยากซื้อที่ดินบริเวณนี้ด้วย ทั้งนี้นายบุญธรรม ยอมรับว่าเคยได้ยินพล.ต.ต.โกวิทย์ พูดคุยกันในกลุ่มว่าต้องการซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อนำไปสร้างวัง อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวนายบุญธรรมไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองปราบปราม ต่อไป ข้อมูลจาก มติชนออนไลน์ MThai News

คดีหมิ่นเบื้องสูง /  ซื้อที่ดิน / 

28 ก.พ.58 เวลา 15.30 น. จากกรณี ตำรวจกองบังคับการปราบปราม ควบคุมตัวนายบุญธรรม บุญเทพประทาน หรือป๋าชื่น กรรมการบริษัท บ้านชุมทอง จำกัด และบริษัท เขาใหญ่เบเวอร์ลี่ฮิลล์ จำกัด ผู้ต้องหาในคดีหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ขออำนาจศาลอาญา ฝากขังระหว่างการสอบสวนผลัดแรกเป็นเวลา 12 วัน พร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสำคัญและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี ล่าสุด  ลูกชายของ นายบุญธรรม ได้ยื่นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นเงินสดจำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งศาลพิจารณาแล้วไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจาก ผู้ต้องหาถูกจับตามหมายจับ อีกทั้ง พนักงานสอบสวน คัดค้านการประกันตัว และคดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและพฤติการณ์ทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อเข้าใจว่าการออกเอกสารสิทธิ์เชื่อมโยงกับองค์รัชทายาท หากปล่อยตัวชั่วคราว เกรงว่าจะหลบหนี ประกอบกับต้องสอบพยานอีกหลายปาก ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัว นายบุญธรรม ส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครต่อไป  ตร.ควบคุมตัว 'ป๋าชื่น บุญธรรม' ผู้ต้องหาในคดีหมิ่นเบื้องสูงหลอกประชาชนซื้อที่ดิน ฝากขังที่ศาลอาญาผลัดแรก พร้อมคัดค้านการประกัน เกรงหลบหนี 28 ก.พ.58 ตำรวจกองบังคับการปราบปราม ควบคุมตัวนายบุญธรรม บุญเทพประทาน หรือป๋าชื่น กรรมการบริษัท บ้านชุมทอง จำกัด และบริษัท เขาใหญ่เบเวอร์ลี่ฮิลล์ จำกัด ผู้ต้องหาในคดีหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มาขออำนาจศาลอาญาฝากขังระหว่างการสอบสวนผลัดแรกเป็นเวลา 12 วัน โดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสำคัญและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี แต่ต้องรอคำสั่งศาล พิจารณาอีกครั้งว่าจะมีการให้ประกันตัวหรือไม่ จากการสืบสวน พบว่า นายบุญธรรม มีพฤติการณ์ แอบอ้างเบื้องสูงและหลอกลวงประชาชน เพื่อซื้อที่ดินนิคมสร้างตนเองลำตะคอง บริเวณเขาหนองเชื่อมกว่า 500 ไร่ ใน ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายเสฏฐวุฒิ เพ็งดิษฐ์ น้องชายของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทำหน้าที่เป็นนายหน้าคอยติดต่อขอซื้อที่ดินทั้งที่พื้นที่ดังกล่าว ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ขอบคุณภาพ krobkruakao MThai News 

ซื้อไหม! เกมส์ Dying Light ชุดโกงความตาย สนน 12.6 ล้านบาท
Dying Light /  Dying Light My Apocalypse

Techland ประกาศเปิดตัวชุดเกมส์ Dying Light สุดพิเศษที่มีชุดเดียวในโลกกับ Dying Light My Apocalypse มาพร้อมกับของที่ีระลึกเกมส์สุดล้ำ พร้อมกับบ้านกันซอมบี้พร้อมอยู่จำนวน 1 หลัง สนนราคา 250,000 ปอนด์ (ราว 12.6 ล้านบาท) สั่งจองได้ที่ร้านค้า GAME ที่ประเทศในทวีปยุโรปเท่านั้น ! สำหรับชุดเกมส์ Dying Light My Apocalypse เอาใจแฟนเกมส์กระเป๋าหนักที่อยากสัมผัสกับประสบการณ์ของเกมส์แอคชั่นซอมบี้เอาตัวรอดแบบเต็มประสบการณ์ ชุดเกมส์ดังกล่าวมอบสิ่งที่เหนือล้ำกว่าผู้เล่นเกมส์คนอื่นๆได้รับหลายเท่าตัว ได้แก่ ชุดเกมส์ Dying Light แบบกล่องเหล็กจำนวน 4 ชุด พร้อมชวนเพื่อนผู้เล่นมา Co-Op ผจญภัยในเกมส์, คู่มือวิธีการหลีกเลี่ยงซอมบี้สู่มืออาชีพ จัดทำโดยทีมงาน Parkour Freerunning, โมเดลซอมบี้ Volatile ขนาดเท่าคนจริง, อุปกรณ์ยังชีพแว่นตากลางคืน (night vision goggles) กับผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่, หูฟัง Razer Tiamat จำนวน 2 ชุด, ใบหน้าของผู้เล่นจริงเพื่อปรากฏตัวละคร Night Hunter รวมถึงเยี่ยมชมบริษัทพัฒนาเกมส์ Techland และเล่นเกมส์แข่งขันกระชับมิตรระหว่างผู้พัฒนาเกมส์ ภายนอกอาคารบ้านกันซอมบี้ และที่สุดเซอร์ไพรซ์มากที่สุดคือ มอบบ้านพร้อมอาศัยกับ Dying Light Zombie Home โดยภายนอกจะเต็มไปด้วยรั้วหนามเพื่อกันซอมบี้เต็มอัตรา การันตีความปลอดภัย 10 ปีเต็ม ขณะที่ภายในบ้านประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่น มาพร้อมกับติดตั้งเครื่องเสียง,ทีวีจอใหญ่และเครื่องเกมส์ Xbox One สัมผัสการเล่นเกมส์ Dying Light, ห้องครัว ที่ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องครัวให้เสร็จสรรพ, ห้องนอน, ห้องออกกำลังกาย ชั้นดาดฟ้าสังเกตการณ์, พื้นที่สนามหญ้า, ห้องเก็บอาวุธ และห้องหลบภัย เป็นต้น ภายในบ้านโดยคร่าวๆ สำหรับผู้เล่นเกมส์ที่สนใจสั่งจองชุดดังกล่าว นอกจากจะต้องเดินทางไปยังประเทศในทวีปยุโรปเพื่อสั่งจองผ่านร้าน GAME แล้วนั้น ยังต้องเตรียมเงินจ่ายเป็นจำนวน 250,000 ปอนด์ (ราว 12.6 ล้านบาท) ทั้งนี้ชุดเกมส์ดังกล่าววางขายเพียง 1 ชุดในโลก ผู้เล่นที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.game.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/HubArticleView?hubId=232778&articleId=232779&catalogId=10201&langId=44&storeId=10151 แผนผังภายในบ้านกันซอมบี้

Olivier Rousteing ดีไซเนอร์ ฝีมือแรงที่คานเย เวสต์ปลื้ม
Olivier Rousteing /  Snap Signature / 

Olivier Rousteing ดีไซเนอร์ ฝีมือแรงที่คานเย เวสต์ปลื้ม ในแวดวงแฟชั่นดีไซเนอร์ที่มาแรงและเป็นที่น่าจับตามองต้องขอยกความแรงให้กับ Olivier Rousteing ดีไซเนอร์ หนุ่มอย่าง หากลองค้นหารายชื่อ Creative Brand Director ในกูเกิ้ลแล้วชื่อของ Olivier จะโชว์เป็นลิสต์แรก ๆ เพราะตั้งแต่ Balmain อ้าแขนรับเขามาเป็น Creative Director ประจำบ้าน คอลเลคชั่นของ Balmain ก็สุดเผ็ดร้อนอย่างเห็นได้ชัด ทำเอาเหล่าเซเลบริตี้ต่างหอบหิ้วพากันใส่ Balmain เป็นลุคแซ่บ ทั้ง Kim Kardashian, Rihanna ไปจนถึงโมเดลแถวหน้าอย่าง Rosie Huntington ในเรื่องของผลงานแทบไม่ต้องพูดถึงเพราะการที่ Balmain กลับมามีกระแสโดดเด่นอีกครั้งถือว่าเป็นการการันตีฝีไม้ลายมือและแนวคิดไอเดียต่างๆของ Olivier คุณภาพงานคับแก้ว แต่สิ่งที่เข้าตาเรานอกเหนือจากผลงานที่โดดเด่นแล้วสไตล์การแต่งตัวของเขาที่ดูดีติดลิสต์ดีไซเนอร์ที่แต่งตัวดีอันดับต้นๆนั่นต่างหากที่เราจะพูดถึงเขา สไตล์ที่โดดเด่นของ Olivier Rousteting มีความเรียบง่ายแบบเบสิคลุคของโทนสีเรียบๆอย่าง ขาว ดำ เทา กรมและเขียวขี้ม้า เป็นโทนสีหลักที่เรามักจะเห็นเขาแต่งออกงานแฟชั่นวีคต่างๆ สังเกตุดูแล้วลุคของ Olivier นั้นแทบจะไม่ได้แต่งอะไรให้ดูเยอะ ไอเท็มพวกสูทผ้าไหมเนื้อวาว กางเกงสแลคผ้าเนื้อดี และเสื้ออินเนอร์ผ้าบาง กลายเป็นซิกเนเจอร์ของเขา ในบางอารมณ์เขาก็หยอดเติม accessories ลงไปด้วย stone necklace เรียบๆเส้นเดียวใส่ให้รับกับเสื้อคอกว้างตัวเก่งก็คอมพลีตได้ง่ายแถมดูหรูหราด้วย texture ของผ้าที่เขาเลือกมาสวมใส่บนร่างกายของเขา Olivier ยังครีเอทลุคของเขาให้เหล่าแฟชั่นเมนส์แวร์ได้แต่งตามได้ไม่ยากทั้งลุค total look กับการเลือกแมตช์โทนสีเดียวกันแบบทั้งตัวให้ลุคแบบหนุ่มสุขุมดูนุ่มลึก ลุคมินิมัลสบายๆแบบลำลองกับเสื้อยืดคอวีจับคู่กางเกงยีนส์หรือกางเกงหนังนิ่มๆ ก็ให้ลุคดูเป็นหนุ่มเท่โปรยเสน่ห์ หรือจะลุคมิลิทารี่ที่มีกลิ่นอายของความแกร่งที่เลือกใส่กางเกงสีเขียวขี้ม้าทรงสกินนี่แต่งท่อนบนด้วยสูทคัตติ้งเนี้ยบคลุมทับเสื้อยืดพื้นๆแต่คอมพลีตด้วยบู๊ทหนังราคาแพง ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาแต่งเป็นประจำต้องล้วนผ่านการเทเลอร์ที่สุดแสนจะปราณีตทั้งสิ้น ถึงแม้สไตล์การแต่งตัวจะดูเรียบง่ายแทบจะไม่มีลูกเล่นอะไรให้โฟกัสแต่เชื่อเถอะว่าซิลูเอตแพทเทิร์นต่างๆช่างเนี้ยบแบบพิถิพิถันสุดๆ Men.MThai ขอขอบคุณเนื้อหาจาก Snap Signature คลิกดาวน์โหลด

หมอหล่อบอกต่อ! 10 ดาราเป็นหมอ เห็นแล้วอยากป่วยเลย
10 อันดับ /  ดาราไทย / 

รู้สึกช่วงนี้กระแส #หมอหล่อบอกต่อ กำลังมาแรงซะจริงๆ! วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยรวบรวม 10 ดาราเป็นหมอ มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ .. นอกจากจะทำหน้าที่เป็นนักแสดงในวงการบันเทิงแล้ว คุณหมอดาราบางคนก็ยังคงทำหน้าที่ อาชีพที่เขาชอบอีกด้วย นั่นก็คือ การเป็นหมอรักษาคนไข้ รู้สึกอยากป่วยยังไงไม่รู้ >,< หมอหล่อบอกต่อ! 10 ดาราเป็นหมอ เห็นแล้วอยากป่วยเลย หมอหล่อบอกต่อ! 10 ดาราเป็นหมอ เห็นแล้วอยากป่วยเลย 1. หมอวิน อัครวินท์ อัคราวณิชย์  : ทันตแพทย์ หมอวิน อัครวินท์ เพื่อนๆ คงจะเคยเห็นผลงานในวงการกันมาบ้างแล้ว หมอวินเคยประกวด CLEO ปี 2010 ได้ัรบตำแหน่ง The Most Young Face และเล่นละครเรื่อง เสน่หาสัญญาแค้น รับบทเป็น  กรวิทย์, ละคร คู่กิ๊กพริกกะเกลือ รวมถึงผลงานโฆษณา พรีเซนเตอร์ ถ่ายแบบ หมอวิน อัครวินท์ อัคราวณิชย์ เกิดเมื่อ 4 มกราคม พ.ศ. 2530 จบการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้าตาดีแบบนี้ แน่นอนแหละ หมอวินได้รับตำแหน่งเดือนคณะทันตแพทยศาสตร์  อกีดด้วย 2. หมอก้อง สรวิชญ์ สุบุญ ร้อยโทนายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ (ก้อง) เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.90 และและจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51 เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง  หลังจากสำเร็จการศึกษาได้เป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี เป็นระยะเวลา 1 ปี และเมื่อ 2 ปีก่อนได้ย้ายเข้ามาประจำอยู่ที่ บ.ก. สูงสุด ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ จนถึงปัจจุบัน นายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ มีอาชีพประจำ เป็นแพทย์ทหาร ทั่วไป (Resident) สังกัดกองตรวจโรค หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หมอหล่อบอกต่อ! 10 ดาราเป็นหมอ เห็นแล้วอยากป่วยเลย 3.  หมอโอ๊ค สมิทธิ์ อารยะสกุล นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล (โอ๊ค) เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2523 จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาแล้วจึงเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 จากนั้นก็ศึกษาต่อปริญญาโท ทางด้านตจวิทยา (ผิวหนัง) ที่ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโอ๊คเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าประกวด Cleo Bachelor ปี 2004 จากนั้นก็เริ่มถ่ายแบบและโฆษณาให้กับสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกมากมาย 4. หมอเก่ง วาโย อัศวรุ่งเรือง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ เก่ง เดอะสตาร์ มีผลงานละครล่าสุด "สงครามนางงาม" เล่นเป็นคู่คู่กับ กวาง ดาริน หรือ หมอเอย เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ที่กรุงเทพมหานคร เก่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ระดับมัธยมปลายจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5. หมอบีม  กรธัช สมบุญธรรม : สัตวแพทย์  หมอบีม หนุ่มขาวตี๋ไสตล์เกาหลีคนนี้ นอกจากจะเป็นหมอแล้ว ยังเคยเข้าประกวดเวที AF 10  เป็น 1 ใน 12 คนซะด้วย หมอบีม จบจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ชอบเล่ยกีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ต่อมาจึงมีโอกาสได้รับโค๊วต้านักกีฬาให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังเป็นดาวเดือนคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเป็นเดือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย หมอหล่อบอกต่อ! 10 ดาราเป็นหมอ เห็นแล้วอยากป่วยเลย 6. หมอกร กนธร ปราณีประชาชน : จักษุแพทย์ (ตา) หมอกร จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปัจจุบันเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และนอกจากนั้น หมอกร ยังเคยได้รับตำแหน่งชนะเลิศหนุ่มคลีโอ 2014 และได้รางวัลการประกวด หนุ่ม  Men’s Health Guys Challenge 2011 นอกจากนี้ยังเป็นคุณหมอประจำรายการสบายดีคลินิก อีกด้วยค่ะ 7. หมอเอ้ก คณวัฒน์ จันทรลาวัณ นายแพทย์คณวัฒน์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2532 เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว จบการศึกษาชั้นประถม ที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นนิสิตแพทย์รุ่นที่ 63 ปัจจุบัน 8. บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ : เภสัชศาสตร์ เข้าเรียนชั้นอนุบาล ที่โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล, ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ป. 1-ม. 3) ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ, มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-ม. 6) ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 62 และ จบปริญญาตรี จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9. ต้า สักกทัศน์ กุลไพศาล  เกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2526 โดยเกิดที่กรุงเทพ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้าเข้าวงการบันเทิงด้วยการเข้าสมัครรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากรายการ รองแชมป์เอเอฟ 3 10. (ว่าที่) หมอริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช  จบการศึกษาชั้นประถมจาก อนุบาลร้อยเอ็ด จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมอริท เคยประกวดร้องเพลง เดอะสตาร์ 6  คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 6 มีผลงานเพลง, ละคร, ซิทคอม เป็นต้น เรียบเรียงโดย teen.mthai (ให้เครดิตเว็บไซต์ด้วยค่ะ)